Uzdotie jautājumi un atbildes

Staigājot ar ratiem esmu pamanījusi, ka pilsētā trūkst atkritumu tvertnes, pārsvarā tās atrodās pie veikaliem vai iestādēm, bet pārvietojoties pa gājēju celiņiem atkritumu urnas ir reti sastopamas tikai autobusu pieturvietās vai pie soliņiem. Būtu jauki, ja atjaunotie gājēju/riteņbraucēju celiņi tiktu aprīkoti arī ar atkritumu urnām, tas padarītu apkārtni tīrāku:)

Paldies par Jūsu ierosinājumu. Tomēr, lūdzu, vai nevarētu precizēt tieši, kurās ielās būtu nepieciešamas papildus atkritumu tvernes.

Ar cieņu, vides inženiere Rudīte Ķikuste

Labdien! Vai būtu iespējams atkritumu škirotās vākšanas lakumā pie Ziemeļu ielas izvietot papildu plastmasas un kartona konteinerus? Pēdējā pusgada laikā katru veido kaudzes blakus. Papīra gadījumā tas ir īpaši nožēlojami, jo nevienam pārstrādātājam nav vajadzīgs slapš papīrs. Rezultātā sanāk, ka salaspiliešu darbs šķirojot atkritumus ir bezjēdzīgs.

Jūsu ierosinājumu esam pārsūtījuši atkritumu apsaimniekotājam, viņi sola situāciju uzlabot.

Ar cieņu - vides inženiere Rudīte Ķikuste.

Vai Salaspili ir saistošie noteikumi par to, ka suņu īpašniekiem ir jāsavāc to kakas? Paredzeti sodi par nedarīšanu?

Prasību savākt suņa ekskrementus nosaka Ministru Kabineta 2006.gada noteikumi Nr.266 "Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai", savukārt sodu par šo noteikumu neievērošanu nosaka saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu.

Vēlos iznomāt nelilielu zemes gabalu uz ilgu laiku vai ir tāda iespēja uz zemes vēlos novietot pagaidu telti tehnikas glabāšanai .

Labdien!

Tas ir atkarīgs no tā, kādā zemes gabalā jūs gribat izvietot telti, kāda būve tā būtu saskaņā ar būvniecību regulējošiem normatīviem aktiem, uz cik ilgu laiku jūs vēlaties izvietot šo būvi.
Ja nav zināmi konkrēti apstākļi, nevaru precīzi atbildēt uz Jūsu jautājumu. Lietas precizēšanai, lūdzu sazināties ar Nekustamo īpašumu daļas vadītāju Kseniju Blanku pa tālruni 67981014 vai rakstot uz epastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. .

Labdien! Lūgums paskaidrot, vai nekustamā īpašuma nodokļa 2018.gadam aprēķināšanas izmaiņas atkarībā no deklarēto personu skaita attiecas arī uz'individuālajām dzīvojamām mājām Salaspils lauku teritorijā? No publikācijas Salaspils Vēstīs to nekā nevarēja noprast. Arī Salaspils web lapā šādu informāciju ir neiespējami atrast.

Labdien!

Paaugstinātā nodokļa likme 1.5% apmērā attieksies tikai uz dzīvokļu īpašumiem Salaspils pilsētas teritorijā.

Ar cieņu,
Salaspils novada domes
Nekustamo īpašumu daļas vadītāja
Ksenija Blanka

Labdien! Ar kādām tiesībām jūs visu Saulkalnes privātmāju teritoriju padarat par slēgto zonu??!!!!!! Vai man nav tiesības braukt pie saviem vecākiem? Vai maniem vecākiem un viņu kaimiņiem nav tiesības uzņemt viesus un preču piegādātāju??? Vai Saulkalnes iedzīvotājiem jālūdz jūsu atļauja socializēties ar citiem cilvēkiem savās mājās? Jums bija sūdzība no 1 privātmājas par troksni naktī pie Daugavas publiskās peldvietas un jūs saskatījāt iespēju ar policijas reketa palīdzību ievākt naudu no saviem vēlētājiem slēdzot visu dzīvojamo zonu! Tā ir naudas izspiešana! Sākās ar to, ka pašu pļautajā zālē savu transporta līdzekli neļauj novietot, tāpēc visiem nācās likvidēt piemājas zālienus pie savām privātmājām, bet tagad jūs pārsniedzat jebkādas robežas!

Labdien!

Paldies par uzdotajiem jautājumiem. Par to, ka teritorijā jāveic stāvēšanas ierobežojumi, jo tiek izbraukāti piemājas zālieni, pieprasījums nāca no jūsu teritorijā dzīvojošiem iedzīvotājiem, tamdēļ tika izveidoti speciāli noteikumi šīs teritorijas iedzīvotājiem stāvēšanas ierobežojumiem. Pārējās mašīnas, kam netiek izdotas stāvēšanas atļaujas, drīkst novietot īpašuma teritorijā vai atstāt ārpus stāvēšanas aizlieguma zonas robežas. Vēlamies pateikties par jūsu pievērsto uzmanību un lai turpmāk uzlabotu situāciju, gaidīsim no jums konkrētus priekšlikumus, kurus izvērtēsim speciālistu darba grupās.

Ar cieņu Mareks Kalniņš
Salaspils novada domes
izpilddirektors

Labdien, pirms kāda laika uzdevu šādu jautājumu un saņēmu atbildi. Vēlos noskaidrot kad šie darbi tiek plānoti? "Labdien, vai plānojas ceļa c27 DK Dzintars virzienā asfaltēšanas darbi?"; "Labdien! Jā, asfaltēšanas darbi posmā no DKS "Dzintars" sākuma robežas līdz pagriezienam uz ceļu C3 tiek plānoti."

Labdien! 2018. gadā. Konkrēti termiņi vēl nav apstiprināti.

Ar cieņu,
Salaspils novada domes
Tehniskās daļas vadītāja vietnieks
Andrejs Kiseļevs-Podgornijs

SELVER krustojums. Labdien! Vai jūs variet pateikt konkrētu termiņu kādā tiks sakārtota šī krustojuma luksofora loģiska darbība? Laiks iet, bet tiek tikai apspriests.

Labdien! 7. decembrī galvenajai ielai pagarināts zaļā signāla laiks.

Ar cieņu,
Salaspils novada domes
Tehniskās daļas vadītāja vietnieks
Andrejs Kiseļevs-Podgornijs

Labdien! Vēlētos uzināt par Salaspils Domes iespējamo līdzfinansējumu prīvatskolās apmaksai 8.gadigam bērnam. Salaspils pastāvīgais iedzīvotājs. (ka arī vecāki) Prīvatskola "Gaismas tilts" Ķekavas novads.

Labdien!
Izskatot Jūsu priekšlikumu par līdzfinansējuma piešķiršanu izglītojamajam, kurš apmeklē Ķekavas privātskolu "Gaismas tilts", informējam, ka pamatojoties uz 1999.gada 13.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 250 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 1.punktu: Pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā ir pierakstīti pašvaldības izglītības iestāžu skolēni un audzēkņi, ja viņi apmeklē citas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošas izglītības iestādes, līdz attiecīgā budžeta gada 1.aprīlim, vai triju mēnešu laikā pēc datuma, kad audzēknis sācis apmeklēt izglītības iestādi, noslēdz līgumu par vienam audzēknim nepieciešamajām izmaksām pašvaldības izglītības iestādē, kā arī par kārtību, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.
Salaspils novada dome nodrošina kvalitatīvu vispārējās izglītības ieguvi Salaspils 1.vidusskolā un Salaspils 2. vidusskolā un  šo iestāžu uzturēšanu, kā arī veic pašvaldību savstarpējos norēķinus par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.
Tā kā Ķekavas privātskola "Gaismas tilts"  nav pašvaldības izglītības iestāde, minētais normatīvais akts uz to neattiecas. Ņemot vērā minēto, ar šo izglītības iestādi Salaspils novada dome savstarpējos norēķinus neveic.

Ar cieņu Inga Elksne
Salaspils novada domes administrācijas
 Izglītības daļas vadītāja

Labdien! Kā turpmak saņemt nekustamā īpašuma nomas rēķinus uz e-pastu?

Labdien!
Iesniedziet Salaspils novada domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā iesniegumu ar norādi, uz kādu e-pasta adresi un par kādu nekustamā īpašuma adresi vēlaties saņemt nomas rēķinus.

Saulkalnē, "Saulkalne 22" mājas sānā no labās puses ir ceļš ar milzīgām bedrēm. Parka celtniecība - smagās tehnikas kustība - šīs beres vēl palielina. Mašīnu virzība tur drīz kļūs neiespējama. Īstenībā, tā jau ir neiespējama, bet mēs pagaidām kaut kā mēģinām. Kad Jūs grasāties salabot to ceļu? Tas turpinās vairakus gadus!

Tā kā minētās ēkas ceļš atrodas uz zemes gabala, kura īpašumtiesības nepieder pašvaldībai, tad pašvaldība nav atbildīga par citai personai piederošo nekustamo īpašumu un tā tehnisko stāvokli.
Savukārt Salaspils novada dome ir noskaidrojusi, ka nekustamā īpašuma "Saulkalne 22" pieguļošās teritorijas būvnieks pavasarī, pirms būvobjekts tiks nodots ekspluatācijā, Jūsu minēto ceļa posmu iespēju robežās sakārtos.

Ar cieņu
Juris Krišjānis
Salaspils novada domes Tehniskā daļa

Labdien! Kad beidzot tiks sakartota Apogu iela? Sogad nevienu reizi netika ne greidereta, ne skembeta. Bedres jau lidz celiem, ar ratiem nav iespejams normali iziet.

Š.g. jūlijā Apogu ielā pēc PSIA “Valgums-S” pasūtījuma sākās sadzīves kanalizācijas būvniecība un ūdensapgādes tīklu būvniecība (divi atsevišķi būvprojekti), kura turpinājās līdz š.g. novembrim. Šobrīd būvdarbi Apogu ielā ir pabeigti un tuvākajā laikā būvniekam Apogu ielā jāveic brauktuves šķembošana un greiderēšana.

Ar cieņu
Salaspils novada domes
Tehniskās daļas vadītāja vietnieks
Andrejs Kiseļevs-Podgornijs

Labvakar! Jautājums vēl par to pašu luksoforu pie Selvera, kā tas nākas, ka Luksofora darbības intervāliem tiek izstrādāts speciāls projekts, kas tiek saskaņots Latvijas valsts ceļos un CSDD, tad, kāpēc automašīnām nogriežoties no Rīgas iela uz mazāk svarīgu ceļu...nostrādā sensors un AUTOMĀTISKI uz Rīgas ielas iedegas SARKANAIS signāls? Atļaušos piezīmēt,...gājēju nav, transportu izbraukšanai uz Rīgas ielu- NAV. Lūdzu, paziņojiet atbildīgajiem, lai novērš savas kļūdas.

Pašvaldības Administrācijas Tehniskās daļas vadītāja vietnieks Andrejs Kiseļevs-Podgornijs paskaidroja, ka tā notiek, jo, nogriežoties no Rīgas ielas pa labi, automašīnas neievēro savu braukšanas joslu, šķērso Apiņu ielas joslu sadalošo līniju un uzbrauc sensoram, kurš rezultātā nostrādā.

Tāpat sava josla šajā krustojumā stingri būtu jāievēro arī tiem, kuri brauc pa Rīgas ielu virzienā uz pārbrauktuvi: nedrīkst šķērsot nepārtraukto līniju, kas iezīmē pretējā braukšanas virziena nogriešanās joslu.

Par iespēju pārregulēt luksofora intervālus: pārrunas ar atbildīgajām personām jau ir uzsāktas par to, lai gājējiem laiku brauktuves šķērsošanai nedaudz samazinātu, bet atstātu pietiekami ilgu, lai varētu droši šķērsot ielu, savukārt laiku zaļajam signālam uz noslogotākās Rīgas ielas paildzinātu.

Labdien, vai ir kāds veids, kā uzlabot situāciju ar "selver" luksoforu? Ja kādreiz bija tikai pārbrauktuve, tad šõbrīd ir pārbrauktuve, kur nostāvēties var ilgi un dikti, un luksofors. Tam ir jābūt un jādarbojas, man pašai meita šķērso šo vietu ejot uz MMS, super,ka tas tur ir, BET, vai nav iespējams noregulēt vismaz kaut kādu minimālo zaļās gaismas degšanas intervālu. NU KAUT MINŪTI, pat ne 2 vai 3 minūtes (lai gan ari nebūtu slikti), VIENU MINŪTI. Jo šobrīd no rītiem un pēc 17 veidojas sastrēgums, kas var vilkties no luksofora līdz pašvaldības policijas ēkai.Kapēc? Tādēļ, ka sarkanā gaisma izslēdzas, ieslēdzas zaļā, un, ja pienāk nākošais gājējs, pēc 10 zaļās gaismas sekundēm var ieslēgties atkal sarkanais. Goda vārds pārņem dusmas un izskatās pēc ņirgāšanās. Un tā visa kolonna ar mašīnām, sāk kustību un atkal sarkanais, un tās tiešam var būt sekundes līdz nākošais gājējs nospiež pogu. Vai ari pabrauc am 30s un atkal sarkanais. Stāvošai mašīnu kolonnai sākt kustību un tikt šim krustojumam pāri būtu nepieciešams laiks līdz 1m. Vienkārši lūgums/ierosinājums noregulēt luksofora minimālo zaļās gaismas degšanas intervālu.

Labdien,
Paldies par Jūsu priekšlikumu luksofora darbības uzlabošanai. Luksofora darbība tika atjaunota pēc vairāku iedzīvotāju lūguma, ņemot vērā lielo transporta plūsmu uz Rīgas ielas un lai nodrošinātu drošu šķērsošanu gājējiem, t.sk. rīta un vakara stundās, kad šo gājēju pāreju izmanto mūsu novada jaunā paaudze, dodoties uz un no skolas. Luksofora darbības intervāliem tiek izstrādāts speciāls projekts, kas tiek saskaņots Latvijas valsts ceļos un CSDD. Šobrīd nav paredzēts veikt šī projekta izmaiņas, jo prioritāri šajā posmā tiek nodrošināta droša šķērsošana gājējiem. Situācija ar autotransporta plūsmu un tās piespiedu stāvēšanu pie sarkanā aizliedzošā signāla tiks izvērtēta garākā laika posmā, pēc kā tad arī tiks lemts, vai ir nepieciešams veikt luksofora signālu režīmu pārprogrammēšanu. Vēlreiz pateicamies par Jūsu ierosinājumu pievērst šim objektam uzmanību un gaidīsim arī citus Jūsu novērojumus un ierosinājumus, lai uzlabotu novada iedzīvotāju labklājību!

Ar cieņu - Mareks Kalniņš
Salaspils novada domes
Izpilddirektors

Labdien. Laikam jānotiek kādai nelaimei lai tiktu izslēgts luksafors pie bijušā veikala "selver",varbūt kāda atbildīgā domes amatpersona var izvilkt savu pēcpusi no siltā krēsla un aizstaigāt uz turieni un pavērot,kas tur notiek,pietiks ar 30-40 min.,gājējiem deg sarkanā gaisma viņi šķērso brauktuvi vadītāji gaida un otrādi vadītājiem deg sarkans gājēji gaida, nerunāsim par bērniem!!!Es tur dienā šurp turp ar autobusu braucu 10 reizes un reizēm mati ceļas stāvus no tā, kas tur darās!!! Ja Jūs veiktu aptauju iedzīvotāju vidū(netiek domāti tikai autovadītāji),tad Jūs redzētu,ka apmēram 80% būtu par to lai lai luksofors mirgotu dzeltenajā režīmā.Mani tas ļoti uztrauc,jo mans bērns ejot uz mūzikas skolu arī šķērso šo krustojumu! Problēmas rada pats luksofors!!! Kad luksofors bija izslēgts tu notika normāla kustība vadītāji laida gājējus un viss bija kārtībā tagad tur ir bardaks!!! Vienkārši izslēdziet viņu un viss būs kārtībā, reizēm viņš ieslēdzas pats no sevis nav ne mašīnu,ne gājēju. Pievienošu dažus video. Un vēl būtu lūgums pie Daugavas muzeja stāvvietā aplim pa iekšmalu apmēram 2,5 m.attālumā no ārējās malas uz iekšmalu novilkt ceļa apzīmējumu 920(balta nepārtraukta līnija),940 ( liels A burts),un sāķuma ceļa zīmi 505(sabiedriskā transporta josla), un ceļa zīmi 506(joslas beigas,jo savādāk sākot no aprīļa mēneša līdz oktobrim piektdienās,sestdienās un svētdienās tur nav iespējams ar autobusu piebraukt pie pieturas,reizēm kad tur ir kāds koncerts vai izrāde tur mašīnas ir samestas tā kad salas iedzīvotāji ir jāizlaiž pat 500 m.no galapunkta.

Rīgas un Apiņu ielas krustojumā luksofors ir uzstādīts lai nodrošinātu gājēju drošu Rīgas ielas šķērsošanu, un saskaņā ar MK noteikumiem Nr.279 “Ceļu satiksmes noteikumi” tā signālu ievērošana ir kā autovadītāju, tā arī gājēju pienākums. Jūsu minētajos gadījumos runa iet par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu gan no gājēju, gan no autovadītāju, kuri neievēro luksofora aizliedzošos signālus, puses. Atslēgt luksofora darbību, vadoties tikai no tā, ka tā signālus neievēro bezatbildīgi satiksmes dalībnieki, būtu kļūdaini, jo šo krustojumu šķērso arī tādi satiksmes dalībnieki, kuri ievēro ceļu satiksmes noteikumus un ir pieklājīgi attiecībā pret citiem satiksmes dalībniekiem.
Daugavas muzeja a/m stāvlaukumu pārvalda VAS “Latvijas Valsts ceļi” (Valsts ceļš V26). Ar priekšlikumiem par Valsts ceļa V26 (tajā skaitā stāvlaukuma pie Daugavas muzeja) ierīcību var vērsties VAS “Latvijas Valsts ceļi” Centra reģiona Rīgas nodaļā.

Ar cieņu,
Salaspils novada domes
Tehniskās daļas vadītāja vietnieks
Andrejs Kiseļevs-Podgornijs.

Labdien. Vai pašvaldība palīdz īrēt dzīvokli,ja esmu vientuļā māte ar bērnu?

Atbildot uz Jūsu jautājumu, darām Jums zināmu, ka Salaspils novada dome sniedz palīdzību dzīvokļu jautājumos tikai atbilstoši saistošiem noteikumiem Nr.2/2016 "Par Salaspils novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" un ar šiem noteikumiem Jūs varat iepazīties Salaspils mājas lapā: http://www.salaspils.lv/images/saist_noteikumi/2016/sn-2_20160219.pdf
Vēršam Jūsu uzmanību uz šo noteikumu 2.daļu, kur tiek minēti palīdzības veidi un personu kategorijas, kurām ir sniedzama pašvaldības palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā.
Jums ir tiesības rakstiski griezties ar plašu situācijas izklāstu, klāt pievienojot nepieciešamos dokumentus, ar lūgumu izvērtēt Jūsu situāciju un atbilstības gadījumā sniegt palīdzību dzīvokļu jautājumā.
Jūs varat griezties ar augstāk minēto iesniegumu Dzīvokļu fondā (Skolas ielā 7, Salaspilī, otrajā stāvā iestādes pieņemšanas laikos, pirmdienās no plkst.11.00 līdz 19.00, ceturtdienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 18.00) un/vai pa tel. 67947414, kur Jums tiks sniegta nepieciešama konsultācija.

Ar cieņu - Dmitrijs Kancevičs, Dzīvokļu fonda vadītājs

Добрый день! Скажите, пожалуйста, могу ли я сжигать старую листву у себя на участке на собственной частной территории?

Lapas dedzināt sava īpašuma teritorijā nav aizliegts. Tikai īpašniekam jārūpējas par drošību.

Ar cieņu vides inženiere Rudīte Ķikuste

Kad sakārtos mašīnu stāvēšanas jautājumu Saulkalnes ciematā,tagad pie māju iebrauktuvēm no galvenās ielas mašīnas stāv abās ceļu pusēs, ka knapi pa vidu var izbraukt ar vieglo,bet ja nedod dievs vajag iebraukt ugunsdzēsēju mašīnai tas nav iespējams,tāpat pie trepju telpām arī nevajadzētu stāvēt auto,ja nu cilvēks ir slims un mediķiem cilvēks jānogādā mašīnā to nav iespējams izdarīt!Vēl lai atkritumu mašīna varētu piebraukt pie konteineriem aiz 30 mājas uz celtniecības laiku ir jānoorganizē iespēja tiem piebraukt savādāk piemēram  šodien 15.oktobrī mašīna atbrauca un neko nevarēja iekraut jo netika klāt konteineriem ,vajag izvietot pagaidu zīmes autobraucējiem ,kur nedrīkst stāvēt.Un vispār mēs arī esam cilvēki un gribam dzīvot cilvēkcienīgu dzīvi sakārtotā vidē!

Labdien!

Mājas iedzīvotāji drīkst vērsties pie apsaimniekotāja par stāvēšanas ierobežojumiem savā teritorijā.
Lai veiktu satiksmes organizācijas izmaiņas savā teritorijā apsaimniekotājam nepieciešams:
1. Izstrādāt satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu (ceļa zīmju) izvietojuma shēmu (šādus darbus veic: SIA "Ļ-KO" (www.l-ko.lv), SIA "DLKD" (www.dlkd.lv),SIA "Saava-LV" (67613303 u.c.);
2.a.Izstrādāt lēmuma projektu par satiksmes organizācijas izmaiņām;
2.b.Pielikt pie lēmuma projekta izstrādāto shēmu;
2.c.Lēmuma projektu ar pielikto shēmu izsniegt katram mājas iedzīvotājam saskaņošanai (vai arī organizēt mājas kopsapulci);
3. Ja tiks savākts nepieciešamais balsu skaits (noprecizēt nepieciešamo balsu skaitu var, piezvanot uz VAS "Latvijas valsts ceļi" Rīgas nodaļu inženierim Maksimam Sidorovičam pa kont. tālr. 67249066), ceļa zīmju izvietojuma shēmu jāiesniedz VAS "Latvijas Valsts ceļi" un jāsaņem saskaņojums;
4. Pēc VAS "Latvijas valsts ceļi" saskaņojuma saņemšanas Salaspils novada domes klientu centrā jāiesniedz: apsaimniekotāja iesniegums ar lūgumu pieņemt domes lēmumu par satiksmes organizācijas izmaiņu veikšanu mājas teritorijā; VAS "latvijas Valsts ceļi" saskaņota satiksmes organizācijas shēma; mājas iedzīvotāju kopsapulces lēmums par satiksmes organizācijas izmaiņām koplietošanas īpašumā (norādot balsošanas rezultātus).

Par Lēmuma pieņemšanas kārtību un tā pieņemšanai nepieciešamiem dokumentiem varat saņemt konsultāciju pie pašvaldības juridiskās daļas vadītājas Ievas Miļūnas pa tālr. 67981061.

Labdien. Sakiet - vai ir plānots nodrošināt kādu transportu - autobusu, mikriņu - uz Bajāriem (Priežavoti). Uz to pusi bez sava transporta nav iespējams tikt. Varbūt sākumam pāris reizes dienā?

Labdien!
Salaspils novada pašvaldība nenodrošina pasažieru pārvadāšanu novada teritorijā, izņemot skolēnu nogādāšanu uz skolu un no skolas novada teritorijā. Ar privātpersonu pasažieru pārvadājumiem Salaspils noavada teritorijā nodarbojas kompānija SIA "GalssBuss", un, sazinoties ar šo kompāniju, viņi neplāno veidot uz Bajāriem jaunu maršrutu.


Ar cieņu
Mareks Kalniņš
Salaspils novada domes
izpilddirektors

Sveicināti. Kad tiks šķembota Saulkalnes iela,tur ir daudz bedres,un tiek braukts jau pa zālāju.Ja ir vajadziba tad varam vākt parakstus.No iepriekšējo gadu šķembošanas nav ne miņas viss ir iegājis iekšā zemē.

Labdien!
Komunālais dienests Saulkalnes ielu plāno šķembot nākamnedēļ, ja būs piemēroti laikapstākļi.


Ar cieņu,
Salaspils novada domes
Tehniskās daļas vadītāja vietnieks
Andrejs Kiseļevs-Podgornijs.
Tālr.: 29242963.

Sveiki, Velos uzzināt vai pašvaldībā ir iespēja privātmāju iedzivotājiem, bezmaksas nodot/ izvest rudens lapas?

Labdien!
Nē, no privātmājām lapas mēs neizvedam.

Anete Ķikuste, Komunālā dienesta vadītāja vietniece

Sdrastvujte.ja vzjala v opekunstvo plemjannikov.ja snimaju kvartiru.ne mogu li ja vstatj na o4eredj na kvartiru.u menja s mojej do4koj polu4ajetsja 4 detej.

Lai risinātu jautājumu pēc būtības, saskaņā ar Salaspils novada domes saistošiem noteikumiem Nr.2/2016 „ Par Salaspils pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, klientam būtu vēlams ierasties Dzīvokļu fondā, Skolas ielā 7 (otrajā stāvā iestādes pieņemšanas laikos- pirmdienās no plkst.11.00 līdz 19.00, ceturtdienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 18.00), līdzi ņemot dokumentus, kas apliecina personas tiesības saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā

Vēlos Jums jautāt, kad tiks atsākti grants ielu greiderēšanas darbi Purva rajonā. Ielu stāvoklis ir loti slikts. Kad tiks sakārtotas ielas, kur netiek veikti remontdarbi. Jau iepriekš pateicos par jūsu atsaucību. Jautājums ir par Botāniķu un Krasta ielas neasfaltēto daļu.

Ielu greiderēšanu Purva rajonā, kur netiek veikti rakšanas darbi, plānojam atsākt 30.-31. novembrī.

Ar cieņu,
Salaspils novada domes
Tehniskās daļas vadītāja vietnieks
Andrejs Kiseļevs-Podgornijs

Labdien! Meža ielā/Silavā uzstādīto ceļa zīmi 30 ievēro labi ja katrs piektais autovadītājs ,dažkārt pārsniedzot noteikto ierobežojumu pat dubultā .Vai nav iepējams ceļa zīmi ''30'' nomainīt pret ceļa zīmi ''apdzīvota vieta'' attiecīgi ātruma ierobežojumu līdz 20km/h un uzstādīt to sākot no Pļavu ielas.Jo esošā situācija tieši silavas iedzīvotāju tostarp bērnu dzīvību.

Labdien! Meža ielas posmā no Rīgas ielas līdz Institūta ielai ir organizēta sabiedriskā transporta kustība. Tāpat Meža ielai ir maģistrāla nozīme, jo pa Meža ielu tiek nodrošināta iebraukšana Salaspils pilsētā un izbraukšana no Salaspils pilsētas (TEC-2, Granīta ielas virzienā).
MK noteikumu Nr.279. “Ceļu satiksmes noteikumi” 13. daļas “Ceļu satiksme dzīvojamās zonās”  p.139.  nosaka: “Dzīvojamā zonā, degvielas uzpildes stacijās un stāvvietās gājējiem un velosipēdu vadītājiem atļauts pārvietoties pa ietvēm un pa brauktuvi visā tās platumā”; p.142.3. nosaka, ka dzīvojamā zonā aizliegts “iebraukt kravas automobiļiem, kuru pilna masa pārsniedz 5 t, kā arī traktortehnikai (izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams kravas iekraušanai, izkraušanai vai darbu veikšanai) un autobusiem, kuru garums pārsniedz 6 m (izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams pasažieru iekāpšanai vai izkāpšanai no tā)”.
Meža iela posmā no Rīgas ielas līdz Budeskalnu ielai ir aprīkota ar gājēju ietvēm ar pietiekošu priekš gājēju pārvietošanās platumu, kā arī  brauktuves šķērsošanai paredzētām gājēju pārejām. Tādejādi gājējiem nav nepieciešamības pārvietoties pa Meža ielas brauktuvi. Tā kā CSN p.139. nosaka, ka dzīvojamā zonā gājējiem ir noteikta pārvietošanās priekšroka (tajā skaitā pa brauktuvi), jāņem vērā paaugstinātas bīstamības situācijas izveidošanās iespējas, jo ne visi autovadītāji ievēro ceļu satiksmes noteikumu prasības par ātruma ierobežošanu un tieši šajā ielas posmā gājēji tiks pakļauti vēl lielākam riskam.
Tāpat dzīvojamās zonas ierīkošanas rezultātā ceļu satiksmes noteikumu p.142.3. prasības būtiski ierobežos un atsevišķam transportam pat aizliegs pārvietoties pa noteiktu Meža ielas posmu. Rezultātā tiks aizskartas citu satiksmes dalībnieku tiesības, kuriem būs nepieciešams šķērsot pilsētas robežu tieši pa Meža ielu. Izvērtējot visus augstāk minētos riskus un pretrunas, kuras var rasties dzīvojamās zonas ierīkošanas gadījumā Meža ielā, esam spiesti konstatēt, ka dzīvojamās zonas ierīkošana Meža ielā nav iespējama.

Andrejs Kiseļevs- Podgornijs,
Tehniskās daļas vadītāja vietnieks

Izbraucot no Budeskalnu ielas uz Rīgas ielu krustojumā redzam sfērisko spoguli. Jauki! Ko tur vēlamies redzēt? Ēkas ieejas durvis pašā centrā? (Retorisks jautājums). Vai būtu iespēja ieregulēt spoguli tā lai centrā būtu slikti pārredzamais ielas posms nevis ēkas ieejas durvis! Dienās, kad spogulis ir aprasojis auto plūsma pat nav redzama spoguļa pašā malā!

Labrīt! Paldies par vērību. Spogulis ir noregulēts.

Labvakar!! vairākkārtīgi esam lūguši pašvaldībai (gan paši, gan iesaistot apsaimniekotāju) atbilstošu stāvvietu nodrošināšanu Nometņu ielas daudzdzīvokļu namu iedzīvotājiem. Nekāda rīcība jau vairāku gadu periodā nav notikusi. Bet mūs satrauc plānotā ielu rekonstrukcija sākot no Lauku ielas, kur remontdarbi jau tiek uzsākti - uz mūsu vairākkārtējiem jautājumiem pastāvvietas, kas jau šobrīd ir nepietiekošā daudzumā u.tml. ???? patiesā informācija acīmredzami no mums švaldība nav sniegusi informāciju, vai šīs rekonstrukcijas rezultātā tiks skarta arī Nometņu iela (posms gar daudzdzīvokļu namu rindu, paralēli dzelzceļam, līdz pļavai, kas atrodas paralēli Silmaļu ielai) un JA JĀ - TIEŠI KĀDĀ VEIDĀ TĀ TIKS SKARTA - vai iedzīvotāji nezaudēs tās tiek slēpta, tieši tādēļ visdrīzāk līdz šim stāvvietu jautājums netika risināts. Lūgums sniegt detalizētu informāciju par plānotajām izmaiņām - pretējā gadījumā būsim spiesti iesaistīt plašsaziņas līdzekļus

Labdien!
Salaspils novada dome vairāk kā desmit reizes saņēmusi iedzīvotāju jautājumus par autostāvvietu ierīkošanu pie Nometņu ielas 38 – 50 mājām.  Jautājums vairākkārt tika skatīts domes Ekonomiskās un teritoriālās attīstības komitejā. Iedzīvotājiem sniegtas atbildes.
Pašvaldība ir sniegusi skaidras atbildes:
1)Pašvaldība nebūvē stāvvietas ne daudzdzīvokļu māju, ne privātmāju īpašniekiem;
2)Iepriekš norādītie “varianti” nav realizējami, jo traucēs plānoto Nometņu ielas posma rekonstrukciju un ir pretrunā ar būvnormatīviem.
Ielas rekonstrukcija notiks pēc AS Augstsprieguma tīkls elektrolīnijas pārbūves projekta realizācijas. Par projektu notika Publiskā apspriede domes telpās. Bija iespēja tajā piedalīties. Projekts tiks realizēts ar ES finansējuma piesaisti līdz 2020.gadam. Tātad, rīkojoties ar līdzekļiem lietderīgi, pašvaldība pārcēla Nometņu ielas rekonstrukciju uz 2020. vai 2021.gadu.
Patreizējie būvnormatīvi aizliedz ierīkot automašīnu stāvvietas zem augstsprieguma elektrolīnijām. Tāpēc tika noraidīti namu apsaimniekotāju iepriekšējie priekšlikumi par stāvvietu izbūvi par viņu līdzekļiem.

Ar cieņu,
Mareks Kalniņš
Salaspils novada domes
izpilddirektors

Labdien, vēlētos norādīt uz to, ka Salaspilī autovadītāji REGULĀRI pārkāpj CSN uz gājēju pārejām, ir bijušas vairākas bīstamas situācijas gan man, gan tuviniekiem, kad gājējs iet pāri, taču autovadītājs bremzēšanas vietā tieši otrādi uzdod gāzi. Diemžēl jāatzīst, ka visbiežāk tās ir tieši sievietes pie stūres. Kad un kā tas tiek kontrolēts, kā kompetencē ir sodīt šādus autovadītājus? Varbūt gājēju pārejas tiešām ir neracionāli izvietotas un to ir daudz, taču kaut kā šis jautājums jārisina.

Labdien!
Ceļu satiksmes drošibu uz ceļiem kontrolē Valsts ceļu policija. Gājēju pārejas pilsētā ir izbūvētas atbilstoši ceļu satiksmes noteikumiem un ceļu specifikācijām, un tās visas ir saskaņotas arī ar Latvijas Valsts ceļu pārstāvjiem. Pilsētas centrā ir ļoti daudz mācību iestāžu, kuras apmeklē liels daudzums bērnu, līdz ar to to skaits ir veidots atbilstoši tam, lai iedzīvotājiem būtu droši šķērsot braucamās daļas.

Labdien! Lūdzu sniegt info, kādēl Salaspils pašvaldība daudzbērna gimenēm NĪN atvieglojumu piemēro 25% apmērā, savukārt likuma par NĪN 5 pants paredz, ka šīm gimenēm pienākas NĪN atvieglojums 50% apmērā. Tāpat lūdzu sniegt atbildi, ja gimenē ir 3 bērni un vienan no bērniem ir 18 gadi un mācās vispārīgajā izglītības iestādē, vai šāda gimene tiek traktēta kā daudzbērnu gimene un tai ir piemērojams NĪN atvieglojums, ko nosaka likums?

Labdien!
Saistošo noteikumu Nr.38/2012 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Salaspils novadā" 5.6. punkts nosaka, ka 25% atvieglojumu piemēro personai papildus likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajam, kuras ģimenei piešķirts daudzbērnu ģimenes statuss atbilstoši Salaspils novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.22/2013 „Salaspils novada daudzbērnu ģimenes statusa noteikšanas kārtība” par to īpašumu, kurā ir ģimenes deklarētā dzīvesvieta.
Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5.pants nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem no aprēķinātās nodokļa summas, ja šai personai (pašai vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam taksācijas gada 1.janvārī ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) un ja personai vai tās laulātajam šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta kopā ar vismaz trim no minētajiem bērniem.

Vēlos Jums jautāt, kad tiks atsākti grants ielu greiderēšanas darbi Purva rajonā. Ielu stāvoklis ir loti slikts. Kad tiks sakārtotas ielas, kur netiek veikti remontdarbi. Jau iepriekš pateicos par jūsu atsaucību.

Lūdzu, precizējiet, par kuru ielu ir jautājums.

Ar cieņu,
Salaspils novada domes
Tehniskās daļas vadītāja vietnieks
Andrejs Kiseļevs-Podgornijs

Kad tiks sakārtots baseins,lai apmeklētājiem būtu komforti. Nav siltā ūdens,ja mazgājās 5 cilvēki,nav trenera uzraudzības bērni lec peldošiem uz galvas kamēr notiks traģēdija!Tad nav seifa kur uzglabāt dokumentus,mašīnas atslēgas,nav pakaramo,plauktiņu dušā kur nolikt šampūnu,nekādu brīdinājumu,ka jānomazgājas pirms baseina apmeklējuma,elementāri spoguļa,pulksteņa ,skapīši drēbēm ļoti neērti,un ģimenes apmeklējuma 'biļetei būtu jābūt lētākai.Aizbrauciet pieredzes apmaiņā kaut vai uz Ogres baseinu jums ļoti daudz būtisku trūkumu.

Labdien!
Paldies, ka informējāt par trūkumiem un nepilnībām, kuras ievērojāt, apmeklējot Salaspils peldbaseinu.
Atgādinām, ka baseins darbojas aptuveni mēnesi, tāpēc turpinām strādāt pie dažādiem uzlabojumiem. Par karsto ūdeni- esam sazinājušies ar "Salaspils siltumu", lai sakārtotu jautājumu par siltā ūdens padevi pie lielāka cilvēku apjoma. Trūkums tiks novērsts. Saskaņā ar iekšējiem kārtības noteikumiem apmeklētājiem ir jāmazgājas, taču nespējam izkontrolēt katru apmeklētāju. Ja pamanāt, ka kāds pārkāpj šo noteikumu, lūdzu, ziņojiet baseina personālam, baseina uzraugam. Katru dienu veicam ūdens tīrības analīzes, un tās ir normas robežās. Kas attiecas uz Jūsu aizrādījumu par bērniem, tad būtu vēlams konkretizēt, kurā laikā Jūs šos situāciju pamanījāt? Tobrīd notika nodarbības bērniem vai bērni bija atnākuši uz baseinu kopā ar vecākiem? Par cenrādi- paldies par ieteikumu, bet uz šo brīdi cenrādis ir apstiprināts.

Labdien! Kad tiks pabeigti darbi Saulkalnē, pie ceļa uz bērnudārzu, kur strādāja SIA "Valgums"? Ceļš ir izskalots un apgrūtina cilvēku un auto pārvietošanos uz bērnudārzu, tā kā šis ir vienīgais auto ceļš. Paldies!

Labdien!
Informējam, ka Saulkalnē būvdarbus, kas skar piebraucamo ceļu uz PII "Daugaviņa", veic Personu apvienība “Wesemann - Edrija” pēc pašvaldības SIA "Valgums-S" pasūtījuma projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Salaspilī un Saulkalnē, III kārta” Nr.5.3.1.0/16/I/004 līguma ”Sadzīves kanalizācijas pakalpojumu attīstība Salaspils novada Salaspilī un Saulkalnē Nr.5.3.1.0/16/I/004-1” ietvaros. Pašreizējā brīdī sadzīves kanalizācijas maģistrālo tīklu būvniecība minētajā posmā ir pabeigta, bet nepieciešams vēl veikt elektro pieslēguma izbūvi kanalizācijas sūkņu stacijas darbības nodrošināšanai. Pēc minēto darbu veikšanas un līdz ko laika apstākļi tam būs piemēroti, tiks veikti piebraucamā ceļa asfaltēšanas darbi.
Pašvaldības SIA "Valgums-S" lūdz iedzīvotājus būt saprotošiem un būvniecības laikā rēķināties ar nelielām neērtībām.

Mammai 2.oktobri palika 95 gadi .Velos uzzinat kad vinu apsveiksiet.

Labdien!
Ir jāiesniedz iesniegums Salaspils novada domes Klientu apkalpošanas centrā vai sociālajā dienestā, norādot konta numuru vai "Latvijas Pasta" norēķinu kontu. Ja personai nav atvērts bankas konts vai norēķinu konts "Latvijas Pastā", pabalsts tiks izmaksāts ar pasta starpniecību, to piegādājot mājās, bet tādā gadījumā jārēķinās, ka no pabalsta summas tiks atskaitīti "Latvijas Pasta" noteiktie piegādes izdevumi.

Labdien! Sakiet lūdzu, vai drīkst novietot auto tieši pie ieejas Salaspils peldbaseinā? Vai tomēr tikai pie stadiona? Paldies.

Labdien!
Baseina apmeklētājiem paredzēta stāvvieta pie Salaspils sporta nama stadiona. Pie ieejas durvīm mēdz apstāties piegādes transports uz īsu brīdi.

Esmu padzirdējis, ka Silavā plāno taisīt svaru zāli, gribēju zināt vai tā ir taisnība un ja, jā tad kad viņa varētu atvērties.

Labrīt!
Pašvaldībai nav šādas informācijas.

Par Baseinu!!! Visiem Pirmās klases skolēniem NAV obligātā peldēšana. Peldēšanas nodarbība it tikai tiem bērniem, kas mācās pamatizglītības klasē. Baseinā nodarbības piedāvā citas sporta organizācijas un tās ir par maksu BET papildus vēl IR jāmaksā par baseina apmeklējumu (treniņš mēnesī 25eur + 3.50 par katru baseina apmeklējuma reizi. ) Piemēram: Stopiņu baseinā par baseina apmeklējumu vietējiem bērniem nav jāmaksā, bet tikai par treniņu. Un ja iet ar pavadoni, tad tikai pavadonim. Vai Salaspils baseinā arī tā būs?

Sporta klubi no pašvaldības nomā baseina celiņus savām nodarbībām (atbilstoši Salaspils novada domes apstiprinātajam cenrādim), un paši nosaka treniņu cenas. Treneri brīvās izvēles nodarbībām nav pašvaldības iestāžu algoti darbinieki, tāpēc nevaram ietekmēt to, cik viņu treniņi maksās. Jūsu minētajā gadījumā treneris ir detalizēti izskaidrojis, kā veidojas cena par treniņu.

Vai Salaspilī deklarētajiem bērniem baseina apmeklējums būs bez maksas, kā tas ir citās pašvaldībās?

Labdien!
Salaspils 1.vidusskolas un 2.vidusskolas bērniem ir obligātā mācību stunda peldēšanā (2-4.klasei), tāpat ir iespēja izvēlēties interešu izglītības peldēšanas pulciņu, kas ir bezmaksas nodarbība. To piedāvā sporta skola.

Jau 02.07.17. rakstīju jums ierīkoto izgāztuvi Mazās Juglas krastā pirms Igauņu karavīru kapiem nogriežoties pa kreisi. Aizbraucot pēc mēneša,izgāztuve stāv kā stāvējusi, pieņemas apmēros un notiek atkritumu dedzināšana.Ja jūsu spēki par vājiem, meklēšu stiprākus vīrus ar teikšanu. Tas taču notiek pašā upes krasta!

Labrīt!
Paldies par informāciju. Ziņa nodota Komunālā dienesta vadībai, un problēma tiks risināta.

Добрый день! Почему при Салсп.школе нр.2 не организована обязательная подготовка для первоклассников, как в большинстве рижских школ. Реальная ситуация такова, что подготовки в саду недостаточно и родители вынуждены лично искать педагогов. Спасибо!

Labdien!
Salaspils novadā obligātās pirmsskolas izglītības programmas realizē tikai pirmsskolas iestādēs, mazākumtautību programmā PII "Saulīte". Ja par šo iestādi ir sūdzības programmas realizācijā, lūdzam sazināties ar Salaspils novada domes Izglītības daļas speciālistiem un risināt problēmas.
Inga Elksne
Izglītības daļas vadītāja (tel. 67981029, 67981016)

Pirmkārt, vēlos uzteikt jauko pasākumu Salaspils zīriņu rudens velokross, kas 23.septembrī norisinājās Nacionālajā botāniskajā dārzā Salaspilī. Brīnišķīgs aktīvās atpūtas pasākums ģimenēm ar bērniem. Otrkārt, vēlos vērst Jūsu uzmanību vienam sliktās prakses momentam pasākuma organizēšanas un norises kontekstā. Pasākuma vadītājs, uzrunājot publiku ar mikrofona palīdzību, regulāri aicināja apmeklētājus aplūkot Nacionālā botāniskā dārza teritoriju un oranžēriju, īpaši vēršot uzmanību tam, ka tas ir bez maksas. Šāda rīcība pēc būtības, manā ieskatā, ir tikai atbalstāma, jo rosina vecākus un bērnus iepazīties ar Botāniskā dārza labumiem. Rūgtais moments ir tas, ka, ienākot oranžērijā, pretī kā siena stājās aizkaitināta kundze ar lūgumu uzrādīt biļeti (un vienlaicīgi komentējot, ka savādāk visi te nākot iekšā un viņai nav zināms, kā nu kurš vispār ticis Botāniskajā dārzā). Personām, kas nespēja uzrādīt biļeti (arī gadījumos, kad oranžēriju vēlējās apmeklēt viens no vecākiem ar bērnu, bet otrs ar citu atvasi piedalījās savā velokrosa posmā un biļetes bija pie tā otra vecāka), ieeja oranžērijā tika liegta. Arguments, ka biļetes iegādājas un pārbauda pie ieejas botāniskajā dārzā, netika ņemts vērā. Šāda attieksme un aizkaitinātās kundzes konsekventā rīcība sarūgtināja ne vienu vien pasākuma apmeklētāju. Bez tam, vēlos vērst Jūsu uzmanību tam, ka Botāniskā dārza darbinieces rīcība, liedzot apmeklēt oranžēriju, ir iestādes faktiskā rīcība Administratīvā procesa likuma izpratnē un atbilst negatīvam administratīvam aktam, līdz ar to attiecīgajam darbiniekam jābūt īpaši pilnvarotam un faktiskai rīcībai jābūt pamatotai ar normatīviem.

Jūsu atrašanās legalitāti Nacionālā botāniskā dārza teritorijā apliecina derīga NBD ieejas biļete vai caurlaide, kura jāsaglabā līdz apmeklējuma beigām un kuru botāniskā dārza pārstāvji drīkst lūgt uzrādīt visā botāniskā dārza teritorijā, tai skaitā pie ieejas NBD Oranžērijā.

Tātad konkrētajā gadījumā Jums vajadzēja aiziet pēc atstātās biļetes (pie otra vecāka) un Jūsu atrašanās botāniskajā dārzā noritētu bez liekiem pārpratumiem un iekšējās kārtības noteikumu pārkāpšanas. No savas puses apsolām ar NBD Oranžērijas dežurantiem veikt pārrunas par komunikācijas kultūras uzlabošanu. Cerot uz sapratni,

NBD administrācija

Добрый день! Хотелось бы обратить внимание ответственных лиц на плохую освещаемость улиц, в частности в районе ДК "Ригава". У детей там проходят занятия в вечернее время. Не все ездят на машинах. Особенно катастрофичная ситуация в промежутке между домом культуры и железной дорогой. Ни тротуара, ни фонарей.

Labdien!

Pašvaldība ir uzsākusi izpēti par drošības risinājumu uzlabošanu autobraucējiem un gājējiem Līvzemes ielas rajonā, ietverot arī apgaismojumu. Minētā Līvzemes ielas rajona izpēte paredz metu konkursu, būvprojektu un būvdarbus, kuru galvenais mērķis ir uzlabot Salaspils novada un pilsētas administratīvā centra pieejamību.

2015 gadā Salaspils Rožu ielas iedzīvotāji bija uzrakstījuši iesniegumu ar lūgumu ierīkot apgaismojumu Rožu ielā un lūgumu sakārtot ceļa segumu Rožu ielā. 2016 gadā bija ieplānots izbūvēt asfalta segumu, kanalizāciju un ūdens vadu. Bet no tā visa tika uzbūvēts ūdensvads un kanalizācija. Lietus ūdens kanalizācija darbojas ļoti jocīgi - uz akām uzlikts audums, kalna lejā, ielas galā, veidojas putekļu dubļu sanesumi. Vasarā sausā laikā nobraucot automašīnai veidojas putekļu mākoņi. Pēc lietus dubļu slidotava. (šobrīd pēc lietus mašīna spolē kā ziemā pa ledu. ) . Pēc lietus jāizmanto gumijas apavi, ko viegli var nomazgāt, un ar cita veida apaviem nevar, jo tie tiek bojāti. Izbūvējot Rožu ielas atzaru netika izveidota meliorācijas sistēma un tam sekoja būtiska gruntsūdeņu celšanās, applūst mājas pamati. Jautājums - kad tiks pabeigta Rožu ielas rekonstrukcija (ceļa segums, lietus ūdens kanalizācija, apgaismojums, meliorācija)?

Rožu ielā un tās atzarā ir izbūvēta meliorācijas sistēma: apvienotā lietus ūdens kanalizācija – drenāža t.i. zem ielas seguma 1,3 līdz 1,5 m dziļumā izbūvētas perforētas caurules, kuras pazemina gruntsūdeni. Uz akām uzliktais “audums” ir ģeotekstils, kurš nodrošina, lai drenāžas sistēmās neieplūstu smiltis, taču ūdens nokļūst sistēmā. Salaspils novada dome veic tikai tos būvdarbus, kuru apmaksa iekļauta domes budžetā. 2016. gadā nebija ieplānots Rožu ielu asfaltēt. Nav saprotams, kad un kuras mājas pamati ir applūduši. Izbūvējot Rožu ielas meliorācijas sistēmas, ir nodrošināts, ka privātīpašnieki savu īpašumu drenu sistēmas  var pieslēgt pie maģistrālā kolektora akām. Par ielas apgaismojumu Rožu ielas 2, Rožu ielas 4 un Rožu ielas 5 iedzīvotājiem atbilde tika sniegta 2016. gada februārī, kurā tika paskaidrots, ka apgaismojumu Rožu ielā varētu ierīkot uz AS “Latvenergo” piederošiem elektrības stabiem, kas vispirms jāsaskaņo ar AS “Latvenergo”, kā arī jāizvērtē plānojot 2017. gada budžetu. Šie darbi netika iekļauti 2017. gada Salaspils novada budžetā.
Jautājumi par Rožu ielas apgaismojumu un tās seguma maiņu (asfaltēšanu) tiks virzīti izskatīšanai, izstrādājot 2018. gada Salaspils novada budžetu.

Ar cieņu,    
Hidrotehnisko būvju inženieris
Ivars Leingarts

Salaspilī pa Enerģētiku ielu personīgo automašīnu īpašnieki bieži neievēro apdzīvoto vietu atļauto braukšanas ātrumu daudzkārt to pārsniedzot, iegriežoties no lielceļa, turpinot braukt ar 60-70 km/h. Ir autobusu pieturas, cilvēki izkāpj no autobusa un šķērso ielu. Savukārt autobraucēji neievēro noteikumus pagaidot aiz autobusa, bet apbrauc autobusus brīdī, kad gājēji šķērso ielu. Varbūt vajadzētu pakontrolēt autovadītāju braukšanas ātrumus Salaspils pilsētā vai uzlikt ātrumu ierobežojās zīmes arī Enerģētiku, Līvzemes u.c ielās, kur tas novērots.

Labdien!

Pamatojoties uz Ceļu satiksmes likuma 43. 4  pantu, noteiktā braukšanas ātruma ievērošanu kontrolē Valsts policija ar šim nolūkam paredzētām mērierīcēm. Likumdevējs pašvaldības policijai nav piešķīris šādas tiesības. Ņemot vērā iepriekšminēto, lūdzam par visiem Latvijā noteiktā braukšanas ātruma pārkāpumiem, t.sk. driftotājiem informēt Valsts policiju, zvanot uz tālruņa Nr.110 vai rakstot iesniegumus Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldei- Gaujas 15, Rīga, LV-1026, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Dzintars Strožs, Salaspils novada pašvaldības policijas priekšnieks

Labdien. Vēlos noskaidrot - kādiem nosacījumiem jābūt izpildītiem pie privātmājas nodošanas ekspluatācijā? Ja, piemēram, ēkas projektā ir paredzētas divas vannas istabas un 4 istabas - vai ir iespējams ēku nodot ekspluatācijā, ja pilnībā pabeigta viena vannas istaba no divām un divas istabas no četrām ? Paldies

Labdien! Dzīvojamā (viena dzīvokļa) privātmāja saskaņā ar ēku iedalījumu grupās ietilpst 2.grupā. MK 02.09.2014. noteikumu Nr.529 "Ēku būvnoteikumi" 184.punkts ar apakšpunktiem noteic, ka otrās grupas viena vai divu dzīvokļu dzīvojamo ēku ir pieļaujams pieņemt ekspluatācijā, ja: ir pilnīgi pabeigti vispārējie būvdarbi un inženiertīklu izbūve, veikta fasādes apdare un ir labiekārtota teritorija ielas pusē; ir iekārtota vismaz viena dzīvojamā telpa, virtuve un sanitārais mezgls, kā arī sanitārās iekārtas ir pievienotas inženiertīkliem.

Ar cieņu,
Valērijs Sičovs,
Salaspils novada Būvvaldes vadītājs

Salaspilī dzīvojam salīdzinoši nesen, bet jāsaka, ka pilsēta vakara stundās ir ļoti tumša un apgaismojums daudzviet ir nepietiekošs- vai ir plānots uzlabot esošo apgaismes sistēmu un izveidot jaunas apgaismojuma sistēmas, lai uzlabotu satiksmes dalībnieku pārvietošanās drošību?

Labdien!
Par bojājumiem Salaspils pilsētas apgaismojuma līnijās lūdzam ziņot Tehniskās daļas enerģētiķim pa tel. 67981063. Katru gadu Salaspils ielas tiek papildinātas ar ielu apgaismojumu, kā arī tiek uzlabotas esošās apgaismojuma līnijas. Par konkrētām ielām, kur vēlaties uzlabot ielu apgaismojumu, lūdzam rakstīt iesniegumu Salaspils domes izpilddirektoram, un iesniegums tiks izskatīts Ekonomiskās un teritoriālās attīstības komitejā, kur tiks lems vai šo pasākumu iekļaut nākamā gada budžetā izpildei.

Ar cieņu,Mareks Kalniņš
Salaspils novada domes
Tehniskās daļas vadītājs

Labdien! Jautājums par darba organizāciju jaunajā baseinā - nav karstā ūdens, bērns atnācis nenoskalojies un kasīdams pēc hlorētā ūdens, nedarbojas fēni- bērns atnāca mājās ( pat pēc pāris stundām skolā) ar slapjiem matiem. Kā tas ir iespējams, ka bērni ir laisti baseinā, kur nedarbojas visas nepieciešamās ierīces un nav elementāra - pat siltā ūdens???

Labdien!

Konkrētajā dienā karstais ūdens nebija kādu brīdi tehnisku iemeslu dēļ, kas tika novērsti. Bet, kas attiecas uz fēniem, tad baseinā ir pieejami astoņi fēni. Ja kāds no tiem nedarbojas, lūgums skolēniem par to informēt skolotāju vai administratoru, lai problēmu varētu novērst pēc iespējas ātrāk. Sporta nams aicina skolēnus būt pacietīgiem un saprotošiem, jo baseins ir nule kā atvērts un darbojas testa režīmā.

 

end faq

 

 

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis