Uzdotie jautājumi un atbildes

Labdien! Tā kā Salaspilī Cīruļu ielā sākušies ceļu remontdarbi, ziņoju, ka pa Krasta ielu, kur ir arī dzīvojamā zona, apzīmēta ar atbilstošu ceļa zīmi, remontdarbos iesaistītās kravas automašīnas pārvietojas ievērojami pārsniedzot atļauto braukšanas ātrumu. Pirmkārt, tas apdraud iedzīvotājus, tajā skaitā bērnus; otrkārt, ceļ nesamērīgus putekļus; treškārt, bojā jau tā vietām manāmi ieplaisājušo un iesēdušos asfaltsegumu uz Krasta ielas. Lūgums risināt šo ceļu satiksmes problēmu, jo iestājoties saulainam laikam arī dzīvojamā zonā parādās vairāk cilvēku uz brauktuves!

24. marta būvsapulcē būvniekam SIA "ACB" ir paziņots, ka smagā transporta kustība
pa Krasta ielu nav pieļaujama. Uzņēmēja transportam līdz būvobjektam ir jāpārvietojas
pa Dienvidu ielu.

Labdien, vai šogad turpinās meldru ielas  asfaltēšanu ?

Šogad Meldru ielā asfaltēšanas darbi nav paredzēti.

Labdien. Veršos ar lūgumu pie pašvaldības policijas par to vai var rīta un vakara stundās paskatīties automašinas parkošanas kartību pie bērnu dārza "Atvasīte", jo neskatoties uz to ka mums ir iekartota autostāvvieta,bet cilvēki vienalga savus auto novieto uz zāliena un pat pie ieejas vārtiņiem.Var būt kad viņiem uzliks sodu, tad cilvēkiem nebūs slinkums novietot savu auto paredzētaja stāvvieta un pajiet 5 metrus tālāk ar kajām. Savu laiku cīnījamies, lai mūms tiek ierīkota kārtīga - asfaltēta autosstāvieta, bet daži indivīdi to nenovērtē. Ceru ka pašvaldības policijai izdosies to vērst pa labu.

Labdien!

Pašvaldības policija veiks minēto faktu pārbaudi, pārkāpējus sauks pie administratīvās atbildības.

Labdien! Gribu jautāt Salaspils Domei par bērnu laukumu ierīkošanu Purva vai Budeskalnu rajonos  tuvākajā  nākotnē. Ja bērnu laukumu ierīkošana netiek plānota, lūdzu paskaidrot šo apstākļu iemeslus.

Labdien,

Privātmāju (mazstāvu apbūves) rajonos pašvaldība neierīko bērnu rotaļu laukumus.

Ar cieņu-

izpilddirektora vietnieks Dainis Vagalis

Labdien!Vēlējos jautāt par autoceļu sākot no Meža ielas un Beikas ielas krustojuma līdz pat Granīta ielai. Šis ceļa posms pirms pāris gadiem tika nekvalitatīvi apstrādāts, nolejot to ar biķi un uzberot virsū smalkas frakcijas akmentiņus. Viss būtu labi ja tas tiktu izdarīts kvalitatīvi. Vai ir paredzēts visas nepilnības novērst vai atstās to tā kā ir?

Labdien! Notiks ceļa nestspējas pārbaude, tad tiks pieņemts lēmums par turpmākiem darbiem un to veikšanas termiņiem.

Sveicināti. Vēlējos uzdot jautājumu sakarā ar asfaltēto ceļu segumu stāvokli. Darba darīšanās sanāk bieži braukt ārpus un pa Salaspils pilsētas ceļiem. Šogad daudzi ceļa segumi ir ļoti saplaisājuši un braukšana palikusi ļoti nelidzena kā piemēru varu minēt ceļu no granīta ielas (Acones) kas ved uz Salaspili, ceļš uz Rūķiem, nesen ieklātais asfalts Krasta ielā un daudz citi ceļi. Iepriekš minētais ceļš kurš ved uz Salaspili no Acones ir tik ļoti saplaisājis, ka "bedrīšu lāpīšana" ir neefektīva jo blakus aizlāpītajai bedrei veidojas jaunas bedres un asflats burtiski drūp kopā vai lec ārā pa gabaliem. Kādi būš šo saplaisājušo ceļu problēmu risinājumi? Jo kā jau iepriekš rakstīju, bedrīšu lapīšana šajos gadījumos daudz nepalīdz un problēmu nenovērsīs. Jau iepriekš paldies par atbildi.

Labdien! Notiks ceļu nestspējas pārbaude, tad tiks pieņemts lēmums par turpmākiem darbiem un to veikšanas termiņiem.

Ābeļu ielā, pie trim privātmājām ir komunikācijas grāvis. Kad pašvaldība domā tos sakopt.

Sveiki!
Jūsu uzdotajā jautājumā, nav skaidrs, ko Jūs esat domājis ar jēdzienu “komunikāciju grāvis”. Ja jautājums ir par Ābeļu ielas sāngrāvja kopšanu pie īpašumiem Ābeļu iela 5, Ābeļu iela 9 un Ābeļu iela 11, tad grāvja sakopšana un zāles pļaušana jāveic minēto īpašumu īpašniekiem (Salaspils novada domes Saistošo noteikumu Nr.11, punkts 2.1.3.), bet, ja domāts ir Ābeļu ielas sāngrāvju rekonstrukcija, tad šādus darbus Salaspils novada dome 2017. gadā nav plānojusi.

Ar cieņu, Tehniskās daļas hidrotehnisko būvju inženieris Ivars Leingarts

Labdien. Arī uztrauc jautājums par pļavu starp Nometņu un Silmaļu ielām. Vai nebūtu labāk izbūvēt lielu stāvlaukumu lai BEIDZOT cilvēkiem atbraucot vakara mājās nebūtu jāsatraucas par mašīnu novietošanu? Pie halles nevar...Tad sakiet kur lai visi mikrorajona iedzīvotāji liek tos auto. Pašvaldība tikai cērt nost auto novietošanas iespējas,nevis rada jaunas. Vēl pietiktu vieta lielam bērnu laukumam, kàdi ir arī citās lielajās Latvijas pilsētās. Ceļu šajā vietā gribētos redzēt vismazāk, ko noteikti apliecinātu lielākā daļa apkārtējo māju iedzīvotāju.

Labdien!
Kā jau vairākkārt esam informējuši Nometņu un Silmaļu ielu iedzīvotājus, pašvaldība neplāno būvēt stāvlaukumus automašīnu īpašniekiem. Stāvvietas tiek būvētas pie pašvaldības objektiem to funkciju nodrošināšanai. Rotaļu laukumi tiek būvēti par pašvaldības līdzekļiem katru gadu. Šogad tiks izbūvēti divi - Malienas ielā 2 un Maskavas ielā 3/5.
Ar cieņu,
Salaspils novada domes izpilddirektors
Andrejs Jaunkalns

Rudens pusē Miera ielā tika uzklāts jauns asfalta segums, šobrīd pagriezienā ar Dienvidu ielu starp joslām jau izveidojusies sprauga 1cm-1,5 cm, pie autobusa pieturas pret Miera ielas 14 maju jau asfalts saplaisājis un izveidojies noslīps padziļinājums. Var secināt ka mūsu nodokļu nauda izmantota nekvalitatīvam darbam. . Vai ir paredzēts darbu veicējiem likt izlabot savu brāķi?

Labdien! Miera iela pieder valstij. Remontu pasūtīja "Latvijas Valsts ceļi". Uz kvalitāti pašvaldība norādīja vairākkārt savās vēstulēs "LVC". Turpinām gaidīt atbildi, jo pēc MK noteikumiem pašvaldībai iela būs jāpārņem.

Ar cieņu,
Salaspils novada domes izpilddirektors
Andrejs Jaunkalns

Labden kad sāksies Meža ielā ceļu rekonstrukcija no Budeskalnu ielas aplja lidz krustojumam ar Beikas ielu?

Labdien!
Ielas rekonstrukcija tiks veikta 2018.gadā. Patreiz notiek projekta izstrāde, un SIA "Valgums-S"  šī gada vasarā veiks savu komunikāciju izbūvi.
Ar cieņu,
Salaspils novada domes
izpilddirektors Andrejs Jaunkalns

C–39 Granīta iela – Oglītes šodien tika greiderēts. Vai kāds, kurš ir atbildīgs par šo darbu ir pabaudījis tā rezultātu? Sanāk nauda par darbu samaksāta, bet jēgas nav. Kāpēc neuzber šķembas? Nesablietē tās?

Šķembas sāksim piebērt, iestājoties sausiem, siltiem laika apstākļiem.

Labdien! Lūgums pašvaldības policijai lielāku uzmanību pievērst automašīnu novietojumam pie nama Enerģētiķu ielā 1,jo nogriežoties ar automašīnu uz Celtnieku ielu, ļoti bieži automašīnu novietojuma dēļ nav iespējams šo posmu izbraukt,neraizējoties, ka tiks saskrāpēta mašīna. Arī pie nama Celtnieku ielā 6 veidojas situācijas, ka šo ielas daļu nav iespējams izbraukt, nerunājot jau par operatīvo transportu. Zinu, ka tur visur ir saliktas zīmes ar apkārtējo māju iedzīvotāju parkošanās atļaujām, bet ir jābūt ievērotām elementārām ceļu satiksmes noteikumu normām.

Labdien!

Paldies par informāciju. Ja novietotie stāvēšanai transportlīdzekļi traucē Jūsu transportlīdzekļa kustībai, lūdzu informēt pašvaldības policijas dežūrdaļu - tālr.67980033 vai 112.

Par Jūsu minēto problēmu 17.03.2017. pašvaldības policija ir informējusi Salaspils domi un sniegusi priekšlikumus ceļu satiksmes organizācijas uzlabošanai Inženieru ielā.

Dzintars Strožs, pašvaldības policijas priekšnieks

Vēlējos precizēt ceļu satiksmes organizāciju Maza Rožu ielā - kā ir iespejams tai piebraukt (no kuras ielas, vai ir pieejams ceļš)?

Piekļuve pie zemes gabala ar kad.nr. 80110041464 Mazā Rožu iela 5 ir paredzēta pa esošu privātīpašumā zemes gabalu Mazā Rožu iela (kad.nr. 80110041405). Tā kā minētais īpašums – Mazā Rožu iela, kad.nr. 80110041405 nav Salaspils pašvaldības piederībā, jautājumos par ielas stāvokli, tās uzturēšanu, satiksmes organizāciju un piekļūšanas iespējām pie pieguļošiem zemes gabaliem ir jāvēršas pie tās pašreizējiem īpašniekiem, slēdzot ar tiem ceļa servitūta līgumu vai atsavinot ceļa domājamo daļu.

Ziņas par fizisko personu datiem ir iespējams saņemt Valsts zemes dienestā, aizpildot attiecīgu veidlapu.

Ar cieņu,
Salaspils novada domes
Tehniskās daļas vadītāja vietnieks
Andrejs Kiseļevs-Podgornijs

Labdien! Kad pašvaldībā plāno pievērsties patvaļīgi aizbērtā grāvja attīrīšanai Sila ielā? Konkrēti interesē, kad tiks attīrīts pie īpašuma Sila ielā 10 aizbērtais grāvja posms.

Sveiki!
Pie īpašuma “Sila iela 10” grāvis nav aizbērts, bet tur daļēji ir aizsērējusi caurteka. Šogad tiks izsludināts iepirkums grāvju tīrīšanai, kura ietvaros paredzēts tīrīt arī minēto grāvja posmu, kā arī skalot caurtekas. Darbus plānots veikt mazūdens periodā – vasarā.

Ar cieņu, Tehniskās daļas hidrotehnisko būvju inženieris Ivars Leingarts

Labdien. Sakarā ar pārvākšanos no Rīgas uz Salaspili, vēlos uzzināt, kādas ir rindas iz PII,ja stāties rindā 6. mēnešu vecumā ( bērnam 6 mēneši). Bērnudārzs no 1,5 gada vecuma. Paldies par atbildi.

Ar Salaspils novada pašvaldībā reģistrēto bērnu sarakstu uz vietu pirmsskolas izglītības iestādē (pa dzimšanas gadiem) var iepazīties ŠEIT.

Labdien! Vēlos uzzināt, kur jākārto (jāiesniedz) dokumenti pensijas saņemšanai, ja mana deklarētā dzīvesvieta ir Salaspilī. Jau iepriekš pateicos par atbildi.

Labdien! Vecuma pensiju piešķir un aprēķina saskaņā ar likumu ”Par valsts pensijām”. Dokumentus var iesniegt jebkurā VSAA nodaļā.

Tuvākās VSAA nodaļas:

Kurzemes nodaļa, Baldones ielā 2, Rīga, tel. 67804100

Latgales nodaļa, Fridriķa iela 9, Rīga, tel. 67038911

Vidzemes nodaļa, Raunas iela 64, Rīga, tel. 67185611

Zemgales nodaļa, Mārupes iela 1, Rīga, tel. 67600653

VVKAC Talejas iela, Talejas iela 1, Rīga,  tel. 67038911

Šveices iela 12, Sigulda, tel. 67972530

Zemgales iela 33, Olaine, tel. 20398575

Pieprasot vecuma pensiju, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz iesniegums pensijas piešķiršanai, jāiesniedz darba grāmatiņa un jebkuri citi apdrošināšanas stāžu apliecinoši dokumenti.

Sveicieni! Vai ir kādi noteikumi ko drīkst (vai nedrīkst) dedzināt mājas kamīnā? Ir māja Rīgas ielā, no kura skursteņa bieži nāk biezi, smagi, un diezgan smirdīgi dūmi. Tie pat sasniedz trotuāru - ir ļoti nepatīkami staigāt caur šiem dūmiem ar bērnu ratiņiem.

Labdien! Pašvaldībā nav noteikumu, kuri nosaka, ko drīkst dedzināt mājas kamīnā. Tā ir katra īpašnieka atbildība par savas mājas ugunsdrošību un apkārtnes nepiesārņošanu. Ar cieņu, vides inženiere Rudīte Ķikuste.

Suņu nodeva - vai jāmaksā kāda ikgadējā suņu nodeva, ja suns tiek turēts iežogotā teritorijā, privātmājā, Salaspils novada lauku teritorijā? Izņemot nodevu par mikročipa reģistrēšanu- vai ir kāda summa, kas jāmaksā katru gadu? Un vai to iespējams nomaksāt eletroniski, nebraucot uz domi?

Labdien! Par suni, kurš tiek turēts privātmājā iežogotā teritorijā, nav jāmaksā pašvaldības nodeva, taču suns ir jāreģistrē pašvaldības klientu apkalpošanas centrā, saņemot žetonu. Ar cieņu, vides inženiere Rudīte Ķikuste

Добрый день, у меня вопрос про социальное жильё. Скажите, кто может претендовать на муниципальную квартиру в Саласпилсе? Если я задекламирована в Риге, могу ли я выписаться и встать на очередь в Саласпилс? Моя подруга оказалась в очень плохой ситуации, у неё 2х месячный ребёнок и нет мужа, а парень в данный момент хочет чтобы она съехала из его квартиры. К родителям она поехать не может (мама снимает очень маленькую квартирку). В общем, расскажите подробнее может ли она встать на очередь в вашем городе?

Labdien!

Salaspils novada dome sniedz palīdzību dzīvokļu jautājumos (izīrē dzīvokļus jeb izīrē pagaidu dzīvojamo telpu) tikai atbilstoši saistošiem noteikumiem Nr.2/2016 "Par Salaspils novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā". Ar šiem noteikumiem Jūs varat iepazīties Salaspils mājas lapā- http://www.salaspils.lv/images/saist_noteikumi/2016/sn-2_20160219.pdf.

Vēršam Jūsu uzmanību uz šo noteikumu 2.daļu, kur tiek minēti palīdzības veidi un personu kategorijas, kurām ir sniedzama pašvaldības palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā.

Gadījumā, ja Jūs pastāvīgi dzīvojat un esat deklarējuši savu dzīves vietu Salaspils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ne mazāk kā 5 pēdējos gadus un atbilstat šo Noteikumu 10.punktā minētām personu kategorijām, Jūs varat tikt uzņemta palīdzības uzskaitē un reģistrēta pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas izīrēšanai.

Sveiki! Vēlējos noskaidrot par purva rajonā plānoto grāvju aizbēršanu. Mūsmājās dažreiz, izteikti pavasaros ieplūst gruntsūdeņi. Jautājums rodas, vai aizberot grāvjus, ūdens daudzums mājās nepalielināsies un mūsu pagrabi pārvērtīsies par baseinu. Šobrīd pavasaros grāvji ir pilni ar ūdeni,vai veicot šo grāvju aizbēršanu tiks nodrošināts, ka māju iedzīvotājiem nevajadzēs pagrabos cīnīties ar gruntsūdeņiem? Ja arī pie grāvju aizbēršanas parādīsies daudz vairāk un biežāki gruntsūdeņi, kas segs izdevumus un pie kā griezties šādos gadījumos? Vai arī lielais krasta ielas grāvis tik aizbērts? Paldies par atbildēm :) Jauku dienu! :) 

Sveiki!

Atbildot uz Jūsu uzdoto jautājumu par grāvju aizbēršanu Purva rajonā, paskaidrojam, ka Purva mikrorajona vaļējo grāvju nosusināšanas sistēma ierīkota apmēram pirms 30 gadiem. Grāvji un īpašumu iebrauktuvju caurtekas  izbūvētas uz biogēnām gruntīm. Minētās caurtekas ir nosēdušās (iegrimušas), to teknes neveido vienmērīgu kritumu, kas izsauc virsūdeņu uzkrāšanos grāvjos, virsūdeņu aizvadīšana ir  apgrūtinoša, grāvjos stāv ūdens. Rezultātā, apkārtējos gruntsgabalos paaugstinās gruntsūdens līmenis. Lai atrisinātu minēto problēmu Salaspils novada dome pieņēmusi lēmumu rekonstruēt minēto vaļējo grāvju sistēmu, tos nomainot ar slēgto drenāžas sistēmu. Grāvjus neaizber, bet aizstāj ar perforētu liela diametra drenu kolektoru un vecā grāvja gultni aizpilda ar filtrējošu smilti. No katra īpašuma ir iespējas pieslēgt lietus ūdens kanalizācijas un drenāžas sistēmas jaunbūvējamajam kolektoram. Viennozīmīgi slēgtā drenu sistēma ir labāka par esošo vaļējo grāvju sistēmu. Purva rajonā slēgtā drenāža tiek izbūvēta katru otro gadu vienā ielā. Pašlaik izbūvēti kolektori Biologu  un Botāniķu ielās. Nākošgad būvēs Ķīmiķu ielā. Pēc Jūsu  e-pasta nav saprotams, kurā Purva rajona ielā ir Jūsu māja, bet pēc rekonstrukcijas sliktāk nebūs. Krasta ielas grāvja aizbēršana nav plānota.

Ar cieņu, 

Salaspils novada domes Tehniskās daļas hidrotehnisko būvju inženieris Ivars Leingarts

Labrīt! Kuros maija datumos šogad notiks pilsētas svētki? Paldies :)

Labdien!

Pilsētas svētki notiks 2017.gada 9.jūnijā.

Labdien! Nesen Rīgas ielas un Apiņu ielas krustojumā (pie bijušā Selver veikala) uzstādīts luksafors. Tas ka gājēji var nospiet pogu un tikt pāri ir ļoti jauki, bet kāpēc luksofors vajadzīgs izbraukšanai no Apiņu ielas? Šobrīd sanāk, ka uz Rīgas ielas, kas ir Salaspils centrālā iela, ik pa brīdim deg sarkanais signāls, bet no Apiņu ielas izbrauc labi ja daži auto stundā. Vai tā ir laba satiksmes organizēšana?

Luksofori ar papildsekcijām uzstādīti ar mērķi regulēt nogriešanos uz Apiņu ielu, kur nākotnē, iespējams, darbību varētu atjaunot tirdzniecības centrs un pieaugt satiksmes intensitāte uz mazstāvu apbūves rajonu. Uz nogriešanās joslas ir uzstādīts sensors, kurš ieslēdzas arī gadījumos, kad dzelzceļa virzienā braucošie transporta līdzekļi iebrauc šajā pretējās kustības nogriešanās joslā Šobrīd luksofora darbības režīms ir paredzēts galvenokārt jau drošai Rīgas un Apiņu ielas šķērsošanai gājējiem. Krustojuma regulējumam jābūt loģiskam – tāds ir domes vadības uzdevums atbildīgajiem darbiniekiem. Luksoforu regulējuma jautājums joprojām ir pašvaldības speciālistu darba kārtībā, un jau tuvākajā laikā tiks panākta vienošanās un saskaņojumi ar uzraugošajām institūcijām, un luksofori noregulēti atbilstoši esošajai situācijai līdz brīdim, kad būs nepieciešamība atkal atjaunot to darbību pilnībā. Lūdzu, sekojiet informācijai!

Labdien! Vēlētos uzzināt vai Salaspils Dome varētu uzstādīt gājēju pāreju Rīgas un Līvzemes ielas krustojumā, blakus Salaspils novada pašvaldības policijai? Tur ir ļoti intensīva satiksme; daudzas mašīnas, kas brauc dzelzceļa pārbrauktuves pusē pagriež Līvzemes ielā nesamazinot ātrumu, dažreiz pat nerādot pagrieziena signālu. Tur bieži iet skolēni, mātes ar ratiņiem un vecie cilvēki. Visi Salaspils iedzīvotāji zin, ka tas ir bīstams krustojums, daudzi iedzīvotāji sūdzējās par to, bet nekādu izmaiņu nav. Labāk būtu rīkot tur gājēju pāreju ar atbilstošu ceļa zīmi un izvairīties no traģēgijām, kas var tur notikt.

Labdien!
Jūsu norādīto krustojumu mēģināsim aprīkot ar zīmēm un gājēju pārējas horizontālo krāsojumu š.g. pavasarī, iestājoties labvēlīgākiem laika apstākļiem.

Ar cieņu,
Salaspils novada domes izpilddirektors
Andrejs Jaunkalns

end faq

 

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis