Uzdotie jautājumi un atbildes

Saja sadala pie atbildem vajag noradit atbildes autoru. Tas palidzetu turpinat jautajumu risinasanu. Kad tas tiks ieviests? Kapec netiek publicets.

Labrīt!
Lielākoties visām atbildēm apakšā ir norādīts autors, kas sniedz atbildi. Kurš jautājums Jums konkrēti interesē? 

Kad beidzot dome sāks kopt ap salalaspili nevis tik pieskatīt salaspils centru neaizmirstat ka nav aiz kalniem vēlešanas nebarojat tautu ar solijumiem

Labrīt! Par kuru konkrēti vietu Salaspils novadā ir runa?

Labdien! Kādi bija kvalitātes kritēriji iepirktajām  šķembām, ar kurām tiek līdzināti pašvaldības ceļi? Pēc pāris braucieniem tās ir sadrupušas māla putrā. Šādas šķembas nav piemērotas ceļu būvei.

Šogad lietojam šķembas, frakcija 16/40 ar sekojošām deklarētām īpašībām:

Būtiskie raksturojumi:  Ekspluatācijas īpašības: Saskaņotā tehniskā specifikācija:
Granulometriskais sastāvs GC85/20  LVS NE 933-1:2012
Smalkās daļiņu saturs  F1   LVS NE 933-1:2012
Losandželosas koeficients LA 35 LVS NE 1097-2
Salumkusumizturība MS 29.1%  LVS NE 1367-2

Andrejs Kiseļevs- Podgornijs, Tehniskās daļas vadītājas vietnieks

 

Labdien! Ir jautājums par jaunizveidoto baseinu un treniņiem tajā! Vai domē ir kāda persona, kura var izskaidrot pamatojumu finansējuma izmantošanai un treneru izvēlei! Pirmkārt, peldēšanas sacensību rīkošana, ir zem katras kritikas. Sacensībās netiek ievērots neviens noteikums, sākot no starta procedūras, beidzot ar izkāpšanu no baseina! Varbūt problēmas ir treneru valodas zināšanās? Arguments, kādēļ šāds spriedums, šobrīd sacensībās Stopiņos, kad tiek stāstīta starta procedūra, Salaspils treneris saviem audzēkņiem liek startēt. Nākamā lieta, dalot kausus pēc apbalvošanas uz tiem rakstīts “estafeta”, nevis stafete! Kādēļ bērnus trenējam nepareizi? Nav arī nepieciešamo iekārtu startēšanai uz muguras!  Ar ļoti minimāliem līdzekļiem varētu panākt efektu, un bez līdzekļu tērēšanas varētu novērst defektu! Šobrīd izskatās, ka dome nav ieinteresēta izmantot uzņēmumu un .iedzīvotāju samaksātos nodokļus godprātīgi!

Labdien!
Pateicamies par Jūsu izteiktajiem novērojumiem un ieteikumiem par peldēšanas sacensībām un treneriem.
Par 2018.gadā notikušajām peldēšanas sacensībām, to gaitu, disciplīnām u.c. atbildīga ir konkrētā biedrība, kas organizēja attiecīgās sacensības.
Par Jūsu sūdzību informēsim sacensību galveno tiesnesi un turpmāk izvērtēsim sadarbību ar šo biedrību tieši sacensību rīkošanā.
Par treneru izvēli - vēlamies vaicāt, vai ir kāds konkrēts treneris, ar kura darbu neesat apmierināts un vai varat to pamatot? Tas nepieciešams, lai informācija tiktu nodota precīzi un pamatoti.

Zanda Zēberga, sporta nama sabiedrisko attiecību speciāliste

Labdien.Vai Mežezers karjerām drīkst peldēt un kas ņem ūdens paraugus,jo tur peld daudz bērnu cik tas ir veselībai nopietni?

Mežezera karjeras nav paredzētas peldēšanai, tāpēc ūdens paraugi netiek ņemti. Šīs karjeras ir privātīpašums, varbūt varat ierosināt īpašniekam kaut ko darīt lietas labā.

Ar cieņu, vides inženiere Rudīte Ķikuste

Gundegu un Madaru ielu iedzīvotāji ir satraukušies par blakus teritorijā, iespējams, "Gaidās" ar kadastra apzīmējumu 8031 001 0019 ir izcirsts mežs 2 ha platībā. Vai Salaspils novada dome to zina, ir akceptējusi un par šo teritoriju ir atļauta jebkāda celtniecība. Ir baumas par betona rūpnīcas celtniecību, ko uzskatām par pilnīgi nepieņemamu tik tuvu dzīvojam''am mājām. Nepietiek jau ar E22 un Rail Baltic??? Gaidām informāciju!

Labdien! 
Zemesgabals ar kadastra apzīmējumu 8031 001 0019 ir privātīpašums. Saskaņā ar Salaspils novada teritorijas plānojumu iepriekš minētais zemesgabals atrodas publiskas apbūves teritorijā, kurā nav atļauts būvēt betona rūpnīcu.

Ar cieņu Sandra Krēsliņa, 
Salaspils novada domes 
Tehniskās daļas vadītāja 

Sveicināti! Kad beidzot tiks griderēts ceļš "Dzintars iela un C27"? Zīmi kas ierobežoja smagā autotransporta kustību sen kā jau noņēmā, ceļš bija nožuvis. Tagat pa to katru dienu no agra rīta līdz vēlam vakaram brauc 30 tonnīgi auto sastāvi un drebina zemi pa izdauzītajām bedrēm. Ceļš kopš ziemas nav greiderēts ne reizi, bet vispār ir jau gandrīz maija mēnesis! Protaties!

Saskaņā ar 2010. gada 9. marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.224 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” (turpmāk tekstā – Noteikumi) autoceļi tiek sadalīti pa uzturēšanas klasēm. Saskaņā ar Noteikumu 2. pielikuma 2. tabulas piezīmes Nr.3. “Pašvaldību autoceļiem ar grants segumu nosaka C vai D uzturēšanas klasi”. Pašvaldības autoceļam C-27 “Eži-Lakati-Getliņi” ir noteikta C uzturēšanas klase. Saskaņā ar Noteikumu 6. pielikuma 12. punktu ceļiem ar uzturēšanas klasi C  “Grants segumus profilē vai planē pavasarī, kad zemes klātne apžuvusi pēc atkušņa, bet ne vēlāk kā līdz 10. maijam”.
Ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.224 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” var iepazīties Salaspils pašvaldības mājas lapā - http://www.salaspils.lv/parvalde/pasvaldibas-ielu-un-celu-uzturesanas-kartiba


Ar cieņu,
Salaspils novada domes
Tehniskās daļas vadītāja vietnieks
Andrejs Kiseļevs-Podgornijs

Jautajums par bernu vasaras nometnem: Salaspili izskatas nav skolotaju, kas grib vadit vasaras nometnes vai arii pasvaldibai trukst lidzeklu vinu finansesanai. 24.04.2018 8:36 skolotaja eklase atsutija zinu, ka var pieteikties nometnei (elektroniski). Un 25.04.2018. 11:08 jau zino, ka visas vietas ir aiznemtas un pieteiksanas ir nokaveta. Vasaras brivlaiks parasti ir 3 menesus gars un berniem trukst iespeju jegpilni pavadit so laiku. Lidziga situacija ir bijusi jau vairakus gadus, bet sogad ir neliels progress -elektroniska pieteiksanas. Jautajums: kapec sada situacija atkartojas gadu no gada? Trukst lidzeklu, trukst organizatoru trukst pasvaldibas izglitibas darbinieku? p.s. Situaciju vel var uzlabot ir veseles menesis prieksa!

To, cik daudz bērnus uzņemt konkrētajā nometnē, nosaka nometnes vadītājs/organizētājs, ņemot vērā iespējas un apstākļus. Pašvaldība ik gadu bērnu un nometņu vasaras nometņu līdzfinasēšanai paredz 25 tūkstošus eiro, kā rezultātā tiek organizētas 15-18 dažāda veida dienas un diennakts nometnes, noteikti kādā no esošajām nometnēm būs iespēja piedalīties.

Atkarībā no bērna vecuma šeit ir informācija par nometnēm, kurām var pieteikties ikviens interesents - http://www.salaspils.lv/izglitiba/izglitiba-vasaras-nometnes

Eva Agafonova, jaunatnes lietu un mūžizglītības speciāliste

Labdien! Ļoti vēlētos, lai ceļš no A4 apvedceļa uz Saleniekiem beidzot tiktu nogreiderēts. Tas jau sen kā ir apžuvis šo darbu veikšanai. Iepriekš pateicos!

Ceļš C-11 "Apvedceļš-Salenieki" tiks greiderēts š.g. 23.-24.aprīlī.

Labdien! Kā un kur var uzzināt talkošanas vietas Salaspilī 28.aprīła talkas laikā? Labprāt piedalītos! Paldies!

Labdien! Par talkošanas vietām varat uzzināt vietnē www.talkas.lv vai sazinoties ar mūsu  talkas koordinatoru Ojāru Kramiņu pa tālruni 29294891. 

Labdien! Ļoti labprāt gribētu pieteikt savu bērnu 2. jūnija bērnu skrējienam. Bet! Es saskaros ar dilemmu - pieteikšanās notiek sportlat.lv portālā, kur prasa norādīt bērna dzimšanas dienu. Pēc 25. maija tas būs Datu aizsardzības likuma pārkāpums. Mana bērna personas datiem nav jābūt brīvi pieejamiem internetā ar vienkāršas gūglēšanas metodi. Nav iespējas arī atstāt tukšumu sportlat.lv reģistrācijas laukā, jo dzimšanas diena ir obligāti aizpildāmais lauks! Kāpēc skrējēju vārdam, uzvārdam, dzimšanas datumam ir jāatrodas tīmeklī? Lūgums sniegt atbildi par šo situāciju, lai vilks būtu paēdis un kaza dzīva (lasīt: bērns varētu piedalīties kārotajā skrējienā, bet es – izdarījusi visu iespējamo, lai manā aprūpē esošā bērna personas dati nebūtu atrodami tīmeklī).

Labdien!

Kā ziņo "sportlat.lv" pārstāve Ilze Klindžāne, tad personas datu apstrāde tiek veikta, lai korekti attēlotu sportista sniegto rezultātu attiecībā pret citu dalībnieku rezultātiem. Lai noteiktu sportista piederību distancei un grupai atbilstoši sacensību nolikumam bez Datu subjekta vārda un uzvārda ir nepieciešams arī dzimums un dzimšanas datums. Lai aizsargātu Datu subjekta personas datus, dati iespēju robežās ir minimizēti, rezultātos dzimuma un dzimšanas datuma vietā attēlojot tikai grupas nosaukumu.
Pēc pieteikšanās datus var "padarīt neredzamus". 

Lūdzu info. Kad ir iesniegšanas termiņš,kad var sākt iesniegt Pieteikuma anketu par bērnu vasaras darba iespējām Salaspilī?

Labdien! Pieteikumus varēs iesniegt no 23.aprīļa līdz 8.maijam.

Labdien! Man būtu ierosinājums, lai pašvaldības policisti pakontrolē automašīnu kustību stāvlaukumā pie skolas, kurā tiek izlaisti bērni. Saskaņā ar CSN 140.punktu stāvlaukumos gājējiem ir priekšroka, bet apmēram 95% auto braucēji to neievēro un apdraud bērnu drošību. Ļoti lieliski ir tas, ka viņi kontrolē gājēju pārejas un braucēji to respektē, tomēr būtu labi pakontrolēt arī stāvvietu.

Paldies par informāciju. Šis jautājums tiks risināts kopā ar skolas administrāciju. 

Labdien!Gribetu zinat kur var pieteikties rinda uz mazdarziniem Salapili?! esmu deklareta Salapili!

Labdien!
Jūs varat iesniegumā minēt sev 3 vēlamās mazdārziņu teritorijas, kurās vēlētos nomāt mazdārziņu. Aizpildīto iesniegumu jāiesniedz Salaspils novada domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā. Rindas kārtībā, kad atbrīvojas kāds brīvs mazdārziņš, tas tiek piedāvāts interesentam. Ja Jūs neapmierina piedāvātais mazdārziņš, jāiesniedz iesniegums par atteikšanos no piedāvājuma un atjaunošanu rindas beigās.
Detalizētāk ar kārtību, kā iznomā pašvaldības zemi personisko palīgsaimniecību vajadzībām, Jūs varat iepazīties šeit - http://www.salaspils.lv/ekonomika/mazdarzini

Labdien! Vai būs kāds pašvaldības finansējums bērnu vasaras nometnēm? Un kādēļ tik ilgi nav par tām informācijas? Citu pašvaldību mājas lapās jau ir ievietota informācija. Kādēļ tik ilgi viss notiek? Vai atkal to nosaka kādi MK noteikumi?

Labdien!
Kā informēja jaunatnes lietu speciāliste Eva Agafonova, tad informācija par nometnēm būs pieejama nākamnedēļ. Lūgums sekot aktuālajai informācijai. 

Labdien! Kad būs pieejama informācija par bērnu vasaras nometnēm Salaspils skolas vecuma bērniem? Paldies!

Labdien!
Kā informēja jaunatnes lietu speciāliste Eva Agafonova, tad informācija par nometnēm būs pieejama nākamnedēļ. Lūgums sekot aktuālajai informācijai.

Lūgums precizēt- iepriekš tika minēts ka 2018. gadā ir ieplānota būvprojekta “Brauktuves seguma uzlabošana Meldru un Smilgu ielas posmos no īpašuma Smilgu iela 15 līdz īpašumam ar kad. Nr. 80110010743 ” izstrāde. Minētā būvprojekta galējie realizācijas termiņi tiks noteikti pēc būvprojekta nodošanas pašvaldībai. Cik noprotu šajā projektā nav iekļauts Meldru ielas posms no 73.nama līdz 115 namam. Kad tur tiek plānoti asfalta seguma uzklāšanas darbi?

Būvprojektā “Brauktuves seguma uzlabošana Meldru un Smilgu ielas posmos no īpašuma Smilgu iela 15 līdz īpašumam ar kad. Nr. 80110010743 ” IR iekļauts Meldru ielas posms no 73.nama līdz 115. namam. Minētā būvprojekta galējie realizācijas termiņi tiks noteikti pēc būvprojekta nodošanas pašvaldībai.

Dome ir solījusi, ka ceļš uz Mežezeriem tiks greiderēts un noklāts ar šķembām. Pašreiz nekas nav darīts un ceļš ir šausmīgs. Kad tiks veikti uzlabojumi?

Pēc 20. aprīļa stāsies spēkā līgums par greiderēšanu, ja viss būs kārtībā ar šķembu iepirkšanas konkursu, tad arī šķembas varēsim sākt iestrādāt pēc 30. aprīļa.

Labdien,vai tiks nodrošināts izbraucams ceļš uz Mežezeriem tur ir izveidojušās briesmīgas bedres, kas lauž auto.Un vai ir kaut kad plānots šo ceļu noasfaltēt un izveidot gājēji ceļu

Pēc 20. aprīļa stāsies spēkā līgums par greiderēšanu, ja viss būs kārtībā ar šķembu iepirkšanas konkursu, tad arī šķembas varēsim sākt iestrādāt pēc 30. aprīļa. Asfaltēšanas darbi šim ceļam šogad nav plānoti.

Labdien. Kad ir plānots sataisīt ceļu uz Lakstīgalu? No 06/04 nevar piebraukt.

Pēc 20. aprīļa stāsies spēkā līgums par greiderēšanu, ja viss būs kārtībā ar šķembu iepirkšanas konkursu, tad arī šķembas varēsim sākt iestrādāt pēc 30. aprīļa.

Labdien! Vai ir kādi īpaši noteikumi, lai skrietu savam priekam stadionā? Vai ir jānokārto kāda apliecība vai atļauja un tikai tad es varu izmantot stadiona skrejceliņu? Nekur internetā nevaru šādu info atrast.

Labdien!
Stadiona vieglatlētikas celiņus Salaspils iedzīvotāji var izmantot laikā, kad nav sacensību.
Tikai ir jānokārto bezmaksas abonements Salaspils sporta namā.

E-klasē ir ievietots paziņojums, ka ar 23.aprīli vairs netiks nodoršināts skolēnu autobuss Budeskalnu-Smilgu-Meldru ielas rajonā. Lūgums sniegt informāciju- kur būs skolēna autobusa pieturas, varbūt, bērni varēs izmantot skolas autousu, ja tas ieetu pa Rīgas ielu uz Saulkalnes pusi?
Ja netiks tomēr mūsu rajona bērniem izmantos kol\enu autobus- varbūt ir iespējams nobērt ar granti vai kā savādāk sakopt celiņu no Meldru ielas caur dārziņiem uz Doles staciju, lai bērni varētu ar kājām tikt uz skolu? Kad tiks noasfaltēta Meldru-Smilgu iela, jo leitainā laikā šīs ielas nav normaļi izbrienamas- dolomīta šķembas šķīst pamatīgā zupā līdz potītēm. Līdz ar to bērniem nav iespējams līdz slkolai nokļūt kaut cik maza tīriem.
Papildus vēlos uzzināt, kas tiek rakts Budeskalnu dārziņos- brauc smagā tehnika un vēl vairāk izdangā celiņus pa kuriem pārvietojas gājēji. Šobrīd takas ir pamatīgi izdangātas un atkal uztaisīta dubļu žļerga.
Ja jau tiek noņemts skolēniem transportlīdzekļie nkļūšanai uz/no skolas- lūgums padoma't par normāiem ceļiem, lai bērnie var\etu līdz skolai nokļūt tīri!
ļoti ceru uz saprātīgu risinājumu!

Labdien!
Par izmaiņām skolēnu pārvadāšanā lasiet šeit- http://www.salaspils.lv/novads/novads-aktualitates/bus-izmainas-salaspils-novada-domes-nodrosinatajos-skolenu-autobusu-marsrutos.
Kā atbildēja Tehniskās daļas vadītāja vietnieks Andrejs Kiseļevs- Padgornijs, tad sniega kušanas un ilgstošu lietavu laikā, kamēr nav iestājies sauss laiks, izšķīdušus ceļus savest kārtībā diemžēl nav iespējams tehnisku iemeslu dēļ. Novada ceļu greiderēšanu plānots atsākt orientējoši no 20. aprīļa, kad iestāsies atbilstoši noturīgi laikapstākļi. Šķembošanas darbi tiks atsākti orientējoši pēc 30. aprīļa.
Uz Budeskalnu dārziņu rajonu tiek vesta iestrādei grunts, kuru izlīdzina norādītajā vietā. Uzņēmuma, kurš veic grunts transportēšanu un iestrādi, pārstāvis 06.04.2018. ir instruēts par pienākumu pastāvīgi ikdienā uzturēt līdzenu ceļa posmu pa kuru ar kravas a/m pārved grunti.
2018. gadā ir ieplānota būvprojekta “Brauktuves seguma uzlabošana Meldru un Smilgu ielas posmos no īpašuma Smilgu iela 15 līdz īpašumam ar kad. Nr. 80110010743 ” izstrāde. Minētā būvprojekta galējie realizācijas termiņi tiks noteikti pēc būvprojekta nodošanas pašvaldībai.

 

end faq

pd2018 v1

skriesim2018ban

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis