Uzdotie jautājumi un atbildes

Labdien! Nesen Rīgas ielas un Apiņu ielas krustojumā (pie bijušā Selver veikala) uzstādīts luksafors. Tas ka gājēji var nospiet pogu un tikt pāri ir ļoti jauki, bet kāpēc luksofors vajadzīgs izbraukšanai no Apiņu ielas? Šobrīd sanāk, ka uz Rīgas ielas, kas ir Salaspils centrālā iela, ik pa brīdim deg sarkanais signāls, bet no Apiņu ielas izbrauc labi ja daži auto stundā. Vai tā ir laba satiksmes organizēšana?

Luksofori ar papildsekcijām uzstādīti ar mērķi regulēt nogriešanos uz Apiņu ielu, kur nākotnē, iespējams, darbību varētu atjaunot tirdzniecības centrs un pieaugt satiksmes intensitāte uz mazstāvu apbūves rajonu. Uz nogriešanās joslas ir uzstādīts sensors, kurš ieslēdzas arī gadījumos, kad dzelzceļa virzienā braucošie transporta līdzekļi iebrauc šajā pretējās kustības nogriešanās joslā Šobrīd luksofora darbības režīms ir paredzēts galvenokārt jau drošai Rīgas un Apiņu ielas šķērsošanai gājējiem. Krustojuma regulējumam jābūt loģiskam – tāds ir domes vadības uzdevums atbildīgajiem darbiniekiem. Luksoforu regulējuma jautājums joprojām ir pašvaldības speciālistu darba kārtībā, un jau tuvākajā laikā tiks panākta vienošanās un saskaņojumi ar uzraugošajām institūcijām, un luksofori noregulēti atbilstoši esošajai situācijai līdz brīdim, kad būs nepieciešamība atkal atjaunot to darbību pilnībā. Lūdzu, sekojiet informācijai!

Labdien! Vēlētos uzzināt vai Salaspils Dome varētu uzstādīt gājēju pāreju Rīgas un Līvzemes ielas krustojumā, blakus Salaspils novada pašvaldības policijai? Tur ir ļoti intensīva satiksme; daudzas mašīnas, kas brauc dzelzceļa pārbrauktuves pusē pagriež Līvzemes ielā nesamazinot ātrumu, dažreiz pat nerādot pagrieziena signālu. Tur bieži iet skolēni, mātes ar ratiņiem un vecie cilvēki. Visi Salaspils iedzīvotāji zin, ka tas ir bīstams krustojums, daudzi iedzīvotāji sūdzējās par to, bet nekādu izmaiņu nav. Labāk būtu rīkot tur gājēju pāreju ar atbilstošu ceļa zīmi un izvairīties no traģēgijām, kas var tur notikt.

Labdien!
Jūsu norādīto krustojumu mēģināsim aprīkot ar zīmēm un gājēju pārējas horizontālo krāsojumu š.g. pavasarī, iestājoties labvēlīgākiem laika apstākļiem.

Ar cieņu,
Salaspils novada domes izpilddirektors
Andrejs Jaunkalns

Labdien, jautājums sekojošs kur var iepazīties ar precīziem detālplānojumiem un informāciju par jaunā ceļa izbūvi - Nometņu iela Tilderu kapi? Mājaslapā nekur informāciju neatrodu, taču jaunajā budžetā esat ieplānojuši šāda ceļa izbūvi. Tā kā pastāv bažas, ka šis ceļš skars ļoti daudz Nometņu ielas jauno māju iedzīvotāju intereses, vai ir plānota publiskā apspriešana par šī projekta realizēšanu? Ir ļoti daudz neskaidr;ibu un jautājumu, taču skaidras atbildes nav atrodamas pilnīgi nekur! Ļoti gaidīšu atbildi.

2014. gadā aicinājām iedzīvotājus izteikt viedokli par ceļa projektu. Materiāli ir skatāmi šeit.

Labdien! Šobrīd autostāvvieta pie jaunā sporta nama tiek lietota kā bezmaksas auto novietne visa apkārtēja dzīvojamā rajona iedzīvotāju vajadzībām. Vairākas reizes esmu saskāries ar situāciju, ka, vedot bērnu uz vakara nodarbībām, ir neiespējami tuvākajā apkārtnē atrast stāvvietu. Biju domājis, ka sporta nama stāvvieta ir paredzēta klientu ērtībām...?  Situāciju vēl neizprotamāku dara fakts, ka netālu esošā maksas diennakts stāvvieta, kur varētu novietot savas automašīnas apkārt esošo ēku iedzīvotāji, ir pustukša. Vai nebūtu iespējams kaut kā regulēt sporta nama stāvvietas izmantošanu prioritāri apmeklētāju vajadzībām?

Labdien!
Jautājums par stāvvietu pie stadiona, sporta nama un jaunā baseina tiks atrisināts mēneša laikā. Tas gan nepatiks tuvāko māju iedzīvotājiem. Pēc mēneša stāvvietās tiks noteikts laika ierobežojums (pagaidām projektā 3 stundas), kas padarīs ilgstošu a/m stāvēšanu ļoti apgrūtinošu.

Ar cieņu,
Salaspils novada domes izpilddirektors
Andrejs Jaunkalns

Labdien! Autostāvvieta pie Salaspils dzelzceļa stacijas, bieži  vien pilnībā aizņemta. Invalīdiem, ir paredzētas divas vietas, bet tie stāv tukši. Vai pastāv iespēja,  invalīdiem atstāt vienu vietu, un tādējādi palielināt  autostāvvietas „jaudu” ?!

Labdien!
Iespēja likvidēt invalīdu stāvvietas nepastāv.
Stāvvietas izveidotas, rekonstruējot Miera ielu, projekts izgājis CSDD auditu un saņēmis pozitīvu skaņojumu. Invalīdu stāvvietas likvidācija uzskatāma par būtisku atkāpi no apstiprinātā projekta.

Ar cieņu,
Salaspils novada domes izpilddirektors
Andrejs Jaunkalns

Labdien , sakiet lūdzu vai ir iespējams iegādāties kapa vietu 97 gadus vecai Salaspils iedzīvotājai Tilderu kapos un kur jāvēršās. Paldies.

Labdien!
Kapsētu iekšējās kārtības noteikumus, kapavietu piešķiršanas, kopšanas un uzturēšanas kārtību, apbedīšanas kārtību, kapliču izmantošanas kārtību, kapsētu pārziņa, kapavietu uzturētāja tiesības un pienākumus nosaka Salaspils novada domes 2010.gada 8.decembra saistošie noteikumi Nr.45/2010 "Salaspils novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi".
Saskaņā ar ar šo noteikumu regulējumu:
Pašvaldības kapsētās apbedījuma vietas tiek piešķirtas:
- mirušo, kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta bija Salaspils novada pašvaldības administratīvā teritorija, apbedīšanai;
- Salaspils novada iedzīvotāju, kuri ir deklarēti Salaspils novada administratīvajā teritorijā, tuvāko radinieku (vecāku, bērnu, vecvecāku, mazbērnu) un laulāto apbedīšanai;
- Salaspils novada administratīvajā teritorijā atrasto mirušo apbedīšanai.
Iepriekš piešķirtajās kapa vietās pieļaujama tikai to personu apbedīšana, kuri ir radinieki vai laulātais kapu uzturēšanas līguma slēdzējam vai kuri ir apbedīto personu radinieki vai laulātais, vai apbedīto personu tuvāko radinieku  (bērnu, mazbērnu) laulātais.
Ar lūgumu par kapa vietas piešķiršanu personai (kādam no mirušā piederīgajiem) ir jāvēršas Salaspils novada domes Klientu apkalpošanas centrā, kurā ir jāaizpilda noteiktas formas iesniegums. Pēc iesnieguma iesniegšanas, Klientu apkalpošanas centra speciālisti izskaidros tālāko darbību secību.

Ar cieņu
Toms Ķikusts, jurists

Vēlējos noskaidrot, vai jaunais baseins būs pieejams arī pilsētas "pieagušajiem" iedzīvotājiem, vai tikai skolēniem? :)

Labdien!
Baseins būs pieejams visiem.

Labdien,vai NVA ir mums Salaspilī,kur var iet iestāties bezdarbniekos? Paldies.

Lai iegūtu bezdarbnieka statusu, ir nepieciešams reģistrēties kādā no Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiālēm, Salaspilī tā atrodās Skolas ielā 7.

Savukārt, lai saņemtu bezdarbieka pabalstu, ir nepieciešams:

1. Bezdarbnieka statuss, ko piešķir NVA;

2. Aizpildīt iesniegumu un pieteikties pabalstam kādā no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrām (VSAA), Salaspilī tā atrodas Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā.

Ar cieņu,

Diāna Bergmane, VPKAC klientu apkalpošanas speciāliste

Jau vairākas dienas nav izteiktas snigšanas, bet vietām Salaspilī ceļi ir netīrīti. Piemēram Ziemeļu iela- pie nr 8 , kad bija lielā snigšana, ceļš tika izšķūrēts, bet tā, ka nevarēja vispār stāvvietās tikt. Iedzīvotāji paši tīrīja stāvvietas.Pagājušā gadā stāvvietas daļa arī tika šķūrēta, šogad nekā- pašiem jārokas cauri kupenām. Beidzoties sniegiem izskatās, ka ceļš tur vispār vairs nav tīrīts- mašīnas katru dienu tur manevrē un tās kas mēģina tikt stāvvietā bieži vien tiek iestumtas ar kaimiņu palīdzību, jo citādi tikt nevar. Pagājušā gadā ceļš pie mājas biežāk tika tīrīts!

Labdien! Kārtīgi notīrīt ceļus traucē automašīnas, kas novietotas ceļa malā. Mēs esam atvērti sarunām ar iedzīvotājiem. Lūdzu, zvaniet mums un sakiet, kad attiecīgais ceļš būs atbrīvots no mašīnām, mēs aizbrauksim un notīrīsim. Ziemeļu ielu notīrīsim šodien, jo tur neesot mašīnu.
Anete Ķikuste, Komunālā dienesta vadītāja vietniece

Labdien.Rakstu,lai sauktu PALĪGĀ. Mūsu Silmaļu iela,kur dzīvo simtiem (tūkstošiem) pilsētas iedzīvotāju ir pamesta likteņa varā! Mēs SLĪKSTAM sniegā. Iela neizbraucama, pie mājām nevar novietot un izbraukt mašīnas bez problēmām. Vai ir cerības šeit sagaidīt sniega izvākšanu vismaz no ielas centrālās daļas? Nav lielas jēgas to sastumt ar traktoru mašīnām priekšā. Lūdzam atbildīgo dienestu PAlĪGĀ !!! Silmaļu 20 un citu māju iedzīvotāji.

Labdien!

Traktors Silmaļu ielu tīra. Cits jautājums ir par tīrīšanas iespēju. Visas Silmaļu ielas garumā pa malām tiek izvietotas mašīnas. Ar šķūri izbraukt tur ir gandrīz neiespējami.
Ja iedzīvotāji vēlas, lai iela tiktu iztīrīta pilnībā, būtu jānoorganizē diena, kad tur nestāv neviena mašīna ielas malā, lai tehnika var izbraukt.  

Gan Rīga, gan Madonā ir risināts jautājums par kaķiem, kuri dzīvo uz ielas - skaistas kaķu mājiņas (sk. internetā).Salaspilī kaķus-bomžus daudz. Piem. auto pietura Rīgas ielā pie dzelzceļa pārbrauktuves, Miera/Dienvidu ielā pie visām miskastēm - izskāts ir briesmīgs. Vai ir kāda iespēja mūsu pilsētā civilizēti risināt šo jautājumu? Paldies par gulbju mājiņu un pīles aizsardzību (ceļa zīmes) pie dzelzceļa pārbrauktuves.

Salaspils novadā jau 5 gadus ir noslēgts līgums ar dzīvnieku patversmi "Mežavairogi" par klaiņojošo mājdzīvnieku izķeršanu. Katru gadu tie izķerti aptuveni 300 kaķu, no kuriem veselie tiek kastrēti un atlaisti atpakaļ viņu dzīvesvietās, bet slimie- iemidzināti. Ar klaiņojošiem suņiem esam veiksmīgi tikuši galā, diemžēl ar kaķiem šī problēma joprojām ir aktuāla. Te gan vaina jāuzņemas pašiem iedzīvotājiem, jo, piemēram, Saulkalnē un Silavā, pateicoties aktīviem iedzīvotājiem, klaiņojošo kaķu problēma pie daudzdzīvokļu mājām praktiski ir atrisināta. Taču Skolas ielas, Enerģētiķu ielas, Celtnieku ielas un Dienvidu ielas mājās daudzi iedzīvotāji bojāto pārtiku met ārā pa logiem, lai "pabarotu nabaga kaķīšus". Rīgas ielas pieturā mītošie kaķi ir kastrēti.
Pašvaldība pagaidām nav plānojusi būvēt "kaķu mājas", šīs rūpes ir jāuzņemas pašiem dzīvokļu īpašniekiem.

Salaspils pilsētā novietojot mašīnu kur pašvaldības policija ja ir konstatējusi pārkāpumu, uzliekot mašīnai virsū administratīvo protokolu. Pirms administratīvā protokola sastādīšanas policijai vajadzētu pārkāpumu fiksēt video vai foto uzņēmumos kas ir pierādījums, ja auto lietotājs nepiekrīt vai apstrīda. Man interesē 10.10.1016. pašvaldības policijai bez protokola vai ir saglabājies video vai foto fiksētais pārkāpums par Nometņu iela 40 zaļā zona , lai varētu iepazīties ar pārkāpumu un kur to var apskatīt

Labdien!
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (http://likumi.lv/doc.php?id=89648) 260.panta otro daļa nosaka, ka personai, kuru sauc pie administratīvās atbildības, ir tiesības kā personiski, tā ar aizstāvja palīdzību (juridiskajai personai — ar pārstāvja starpniecību) iepazīties ar visiem lietas materiāliem, izdarīt no tiem izrakstus, norakstus un izgatavot kopijas, piedalīties lietas izskatīšanā, sniegt paskaidrojumus, izteikt lūgumus, kā arī pārsūdzēt lietā pieņemto lēmumu.
Ja persona, kura saukta pie administratīvās atbildības, vēlas izmantot savas tiesības iepazīties ar administratīvās pārkāpuma lietas materiāliem jāvēršas ar attiecīgu iesniegumu (http://likumi.lv/doc.php?id=164501) iestādē (amatpersonas), kas uzlikusi sodu.

Veiksmīgu dienu,
Dzintars Strožs, pašvaldības policijas priekšnieks

Jautājums par abseinu, kad tas tiks pabeigts? Un vai Salaspils skolu skolniekiem būs iespēja bezmaksas apmeklēt baseinu?

Labdien!
Baseinu būvnieks sola pabeigt aprīlī. Maijā jābūt jau pieejamam apmeklētājiem. Plānots, ka bērni baseinu varēs apmeklēt sporta stundās.
Ar cieņu

Zigmārs Zeimulis,
Salaspils novada domes priekšsēdētāja vietnieks

Sākot ar 3. janvāri Kļavu ielā dīvaini darbojas 20., 22. un 23. laterna. Tās ir ieslēgtas diennakts gaišajā laikā, bet izslēgtas diennakts tumšajā laikā.

Šajā laikā tika veikti ielu apgaismojuma remonta darbi. Tie parasti notiek diennakts gaišajā laikā, tāpēc  kontroles nolūkos tiek ieslēgts apgaismojums, savukārt laikā, kad darbi nenotiek, to izslēdz drošības apsvērumu dēļ (lai nenotiktu lielākas avārijas). Tiklīdz bojājums tiks atrasts un salabots, apgaismojumu ieslēgs ierastajā režīmā. 
Ar cieņu - enerģētiķis Jānis Balcerbuls

Labdien, vēlējos zināt vai Salaspils pilsētā notiek ielas kaķu kastrēšāna/sterilizēšana un palaišana atpakaļ par ES līdzekļiem? Katru gadu, jau tā kuplā, pagalmu kaķu saime, papildinās ar jauniem dzīvniekiem. Vai Salaspilī tiek domāts par "ziemas kaķu māju" izvietošanu pašvaldībai piederošā teritorijā, kā arī par dzīvnieku sterilizāciju un atlaišanu atpakaļ, tādejādi nodrošinot kaķu populācijas kontroli?

Labdien!

Salaspils novadā jau 5 gadus ir noslēgts līgums ar dzīvieku patversmi "Mežavairogi" par klaiņojošo mājdzīvnieku izķeršanu. Katru gadu tie izķerti aptuveni 300 kaķu, no kuriem veselie tiek kastrēti un atlaisti atpakaļ viņu dzīvesvietās, bet slimie- iemidzināti. Ar klaiņojošiem suņiem esam veiksmīgi tikuši galā, diemžēl ar kaķiem šī problēma joprojām ir aktuāla. Te gan vaina jāuzņemas pašiem iedzīvotājiem, jo, piemēram, Saulkalnē un Silavā, pateicoties aktīviem iedzīvotājiem, klaiņojošo kaķu problēma pie daudzdzīvokļu mājām praktiski ir atrisināta. Taču Skolas ielas, Enerģētiķu ielas, Celtnieku ielas un Dienvidu ielas mājās daudzi iedzīvotāji bojāto pārtiku met ārā pa logiem, lai "pabarotu nabaga kaķīšus".
Pašvaldība pagaidām nav plānojusi būvēt "kaķu mājas", šīs rūpes ir jāuzņemas pašiem dzīvokļu īpašniekiem. Ar cieņu, vides inženiere Rudīte Ķikuste

Sveicināti. Ziema klāt un tumšie vakari. Man rodas jautājums, kad būs izbūvēts apgaismojums. Uz Lazdu ielas no gājēju pārejas līdz caurtekai. Tas ir apmēram 100 m. Paldies.

Labdien!
Šo Lazdu ielas posmu paredzēts izbūvēt šogad līdz gada beigām!

Ar cieņu, Mareks Kalniņš,
Tehniskās daļas vadītājs

Labdien! Šodien tiek veikta suņu čipošana un reģistrācija, vēlos uzzināt vai jāmaksā nodoklis par suni, kas dzīvo Salaspilī (dzīvoklī)?

Labdien! Ir jāmaksā pašvaldības nodeva, un domes Klientu apkalpošanas centrā jāsaņem žetons. 50% nodevas atlaide ir pensionāriem, sterilizēta suņa īpašniekiem un maza izmēra dekoratīva suņa, kura skausts nepārsniedz 30 cm, īpašnieki. Ar cieņu, vides inženiere Rudīte Ķikuste

Labdien!Vējos uzzināt kur likt automašīnu tiem iedzīvotājiem kas dzīvo skolas ielā10/2?Jo tur nav speciālas stāvvietas un ja mašīna tagad tiek novietota nedaudz uz apmales tad no rīta logā sods par stāvēšanu zaļajā zonā.Un pie sporta centra nav kur novietot automašīnu. Paldies un gaidu atbildi

Labdien!
Jebkuru rīcību ar personīgo mantu veic tās īpašnieks, t.i. automašīnu īpašnieki paši risina jautājumus par automašīnu novietošanu. Vai nu labiekārto mājas pagalmu, kur atšķirībā no citu māju iedzīvotājiem daudzdzīvokļu mājas var saņemt līdzfinansējumu, vai novieto savu automašīnu tuvākā pieejamā stāvlaukumā un līdz mājai iet kājām, vai iegādājās garāžu, vai novieto mašīnu maksas stāvvietā utt.

Ar cieņu,
Salaspils novada domes izpilddirektors
Andrejs Jaunkalns

Sveiki! Kad Salaspils 2. vidusskolas sākumskolas skolnieki varēs mācīties tikai 1 maiņa, nevis 2ās, kā tas notiek pašlaik? Stundas beidzas plkst. 16.30, vai, jūsuprāt, tas ir normāli? Kāpēc 1. vidusskolā šis jautājums tika atrisināts ar to, ka tika atrastas telpas k/n Rīgava, bet Salaspils 2. vidusskolā vēl aizvien bērni mācās 2 maiņās?

Labdien! Skolā telpu ir tik, cik ir. Tādēļ ir arī daļēja 2. maiņa. Stundu saraksts tiek sakārtots pēc iespējas tā, lai bērni atnāktu ātrāk uz skolu - gan 11.30, gan 12.30. Telpu nepietiek, jo klasēs ir 26 skolēni un vairāk, latviešu valoda un angļu valoda tiek dalīta divās grupās un līdz ar to vajadzīgi 2 klašu kabineti. Stundas nevar notikt k/n "Enerģētiķis", jo tūlīt tur sāksies renovācija un daudzi viņu pulciņi notiks mūsu skolā.

Ar cieņu, 2. vidusskolas direktora Veneranda Bogdāne

Labdien! Kad tiks publicēts atjaunots saraksts ar rindā esošiem bērniem uz PII? Tas nav atjaunots jau vairāk kā 3 mēnešus (pēdējo reizi atjaunots 31.augustā 2016.g.

Jūs esat pareizi ievērojusi: atbilstoši saistošajiem noteikumiem rinda tiek atjaunota ne biežāk kā reizi 3 mēnešos. Drīzumā jābūt publicētai jaunajam sarakstam. Sekojiet informācijai http://www.salaspils.lv/izglitiba/rinda-un-uznemtie

Šodien ievēroju, ka asfalts Krasta ielā daudzviet ir ieplaisājis, pamatā grāvja pusē, kā arī kļuvis nelīdzens (veidojas nelielas peļķes). Vai objektam vēl ir gatantijas laiks un būtu iespēja šo ziņu nodot darbu izpildītājam, lai pēc iespējas ātri varētu novērst turpmākus bojājumus? Es saprotu, ka ziema nav īstais laiks ceļu remontdarbiem, bet varbūt pēc iespējas agri pavasarī?

Labdien! Paldies par ziņu.  Atbildīgie speciālisti apsekos teritoriju, izvērtēs situāciju un atbilstoši rīkosies.

Šodien pastaigas laikā ievēroju, ka iedzīvotāji ņem eglīti mežā pilsētas teritorijā. Cik man zināms, tas atļauts tikai LVM apsaimniekotajos mežos (skat. LVM mājas lapā publicēto). Varbūt pašvaldībai būtu iespējams izplatīt šo informāciju iedzīvotājiem, lai mierīgāki svētki? Ja kļūdos, un to ir atļauts darīt, arī tad nenāktu par skādi informēt, kāda ir pareiza rīcība pašvaldības apsaimniekotās  un privātās mežu teritorijās.

Paldies par ziņu, taču, vai nevarētu precizēt, kurā vietā pilsētas mežā? Salaspils novadā nav citu noteikumu par eglīšu ciršanu mežos, kā tikai LVM noteiktie. Pagaidām mums nav komentāru par to, ko Jūs ievērojāt. Ar cieņu, vides inženiere, Rudīte Ķikuste

Sveiki, kad tiks veikta Apogu ielas labiekārtošana, kanalizācija un ūdensvads?

Labdien!
Līdz Apogu ielas labiekārtošanai vēl ir ļoti tālu. Tāda nav apstiprināta ne tikai īstermiņa plānošanas dokumentos (budžetā, bet arī vidēja termiņa plānošanas dokumentos (Attīstības programmas Investīciju plānā līdz 2018.gadam.) Iemesls - komunikāciju neesamība.
Par komunikāciju izbūvi:
1.Kanalizācijas izbūve notiks 2017.gadā - SIA "Valgums-S" saņēmis ES fondu atbalstu un pašlaik notiek projektēšanas darbi.
2.Ūdensvads - SIA "Valgums-S" lūdzis Salaspils novada domi piešķirt pašvaldības finansējumu ūdensvadu izbūvei ielās, kurās saņemts ES fondu atbalsts kanalizācijas tīklu būvei (arī Apogu ielā). Sākotnējais atbalsts no domes saņemts, tomēr pašvaldības budžets 2017.gadam vēl nav apstiprināts un 100% garantijas par ūdensvada izbūvi Apogu ielā 2017.gadā nav. Budžetu plānots apstiprināt līdz 2017.gada janvāra vidum.
3.Lietus novadīšanas sistēmas pašvaldībā tiek būvētas atbilstoši pieejamam finansējumam no dabas resursu nodokļa ieņēmumiem, un šī finansējuma sadale, ņemot vērā plānošanas dokumentus, skaidra līdz 2020.gadam. Apogu ielas lietus novadīšanas sistēmas izbūves tur nav. Orientējoši tas varētu notikt 2021.-2023.gados.
Tikai pēc tam var tikt turpināta ielas labiekārtošana (asfaltēšana, apgaismošana un t.t.).

Ar cieņu,
Salaspils novada domes izpilddirektors
Andrejs Jaunkalns

Labdien! Kad tiek plānota trotuāra izbūve Nometņu ielā posmā no Lauku ielas līdz Nometņu ielai 50? Pašlaik pārvietošanās pa minēto ielas posmu ir sarežģīta un bīstama, jo nav ne trotuāra, ne pietiekoša apgaismojuma, kā arī ceļa braucamā daļa ir ļoti šaura. Šī problēma pastāv jau vairākus gadus un it sevišķi ir aktuāla ziemas laikā.

Labdien! No šodienas, 16. decembra, ir izsludināta sabiedriskā apspriešana par Lauku ielas rekonstrukciju (http://www.salaspils.lv/parvalde/parvalde-aktualitates/aicinam-izteikt-viedokli-par-lauku-ielas-rekonstrukciju). Aicinām arī jūs izteikt savu viedokli.

Vai Gals autobusos izvietoto bērnu ansambļa reklāmu ar Saskaņas apzīmējumu, var uzskatīt par politisko reklāmu? Kapēc nav KN Enerģētiķis pasākumu sarakstos mājas lappā šis bērnu bezmaksas pasākums?

Labdien!

Šis pasākums bija privāti apmaksāts, tāpēc arī kultūras nama mājas lapā nebija.

Ar cieņu, Ināra Caunīte

Kultūras nama "Enerģētiķis" direktore

Labdien! Kādēļ jaunā zīmē (starp Domi un jauno Pašvaldības policijas ēku) "apstāties un stāvēt aizliegts, izņemot pašv.policiju" nav uzstādīta stāvvietas posma sākumā un beigās, lai to varētu arī redzēt? Šobrīd tiek ļaunprātīgi izmantots tas, ka autobraucēji zīmi vienkārši neredz! Autobraucēji nav tik izmisuši ar vietas atrašanu, lai riskētu ar 40eur sodu! Tie ir jauni  CS noteikumi, kas paredz zīmes uzstādīšanu tikai posma vidū? Cik metri cilvēkam ir jāiet un jāmeklē zīme, lai pārliecinātos, ka drīkst stāvēt/ apstāties?

Labdien! Ceļa zīmes norādītajā vietā ir uzstādītas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.279 "Ceļu satiksmes noteikumi" un ir saskaņotas VAS "Latvijas valsts ceļi".

Labdien. Kad tiek planota ceļa C27 posma līdz d/sGetlini asfaltešana?

Labdien!

Ceļa C27 posma līdz d/s "Getlini" asfaltēšana šobrīd nav ieplānota.

 

end faq

 

 

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis
februāris 2017
Pir Ot Tr Cet Pie Se Sv
> Visi notikumi