Uzdotie jautājumi un atbildes

Labrīt! Gribu paziņot par ļoti nopietnu lietu - dīkos pie gaisvadu augstsprieguma līnijas dzīvo gulbju ģimene ar gulbēniem. Parasti tā priecē iedzīvotājus, kuri tos baro. Bet vakar vakarā pamanīju, ka gulbju māte dīvaini uzvedas un neko neēd. Tuvāk pieejot kļuva skaidrs - knābī iespraudis zvejnieka āķis!!! Tagad viņa nevar baroties!! Vai ir iespējams viņai palīdzēt?? Ļoti ceru uz palīdzību! Paldies!

Paldies par ziņu, tā ir nodota dienestiem, kuri iespēju robežās parūpēsies par gulbi. Līdzīgs gadījums jau ir bijis, kad putnu noķert un izvilkt āķi izdevās mūsu pašu pašvaldības policistiem. 

Vides inženiere Rudīte Ķikuste.

Labdien! Vai laukumā starp Maskavas ielu un Daugavas ielu netiks būvēts/turpināts bērnu laukums, kurš tika iesākts 2016.gada vasarā? Celiņš, kas šķērso pašreizējo laukumu ir briesmīgi izdangāts un lietus laikā nav iespējams iziet cauri. Kā arī daļēji izbūvētais un nepabeigtais basketbola laukums jau viss ir aizaudzis ar nezālēm.

Labdien, rotaļu laukums starp māju Maskavas 3 un Maskavas 5 pagalmos tiks būvēts.
Tomēr situācija nav standarta, t.i. mājas nav piedāvājušas sakārtotu teritoriju laukuma izbūvei, tāpēc pašvaldība 2016. gadā veica drenāžas izbūvi pagalmā, bet šogad pasūtīja labiekārtošanas projektu. Patreiz tiek risināts jautājums ar zemes īpašniekiem, t.i. dzīvokļu kopībām, par teritorijas nomu vai bezatlīdzības lietošanu, lai pašvaldība varētu  likumīgi ieguldīt publiskos līdzekļus šajā privātajā teritorijā. Ņemot vērā projekta virzību un finanšu līdzekļu plānošanu, projekta realizācija notiks 2018. gada pavasarī.

Ar cieņu,
Salaspils novada domes izpilddirektors
Andrejs Jaunkalns

Sveiki man ir jautājums. Es zemeņu ielā izìreju mazdārziņu. Tur ir pilns savairojies ar spānijas kailgliezežiem. Vini visu noēd. Bet zemes ipasnieks lietas laba neko nedara. Tik no irniekiem 50 eiro naudu prasa ligumu sastadit negrib nauda uz rokas jamaksa. Śogad jau skatos ka gliemezi jau pari celam lien uz gaismas ielu privatmaju pusem. Skatos ka gliemezi ēd pilnīgi visu.

Diemžēl gliemežu likvidēšana ir katra paša dārza saimnieka atbildība. Mūsu pašvaldībā nav tāda dienesta, kas nodarbotos ar gliemežu iznīcināšanu. Attiecībā uz zemes īpašnieku - Jums ir jāvienojas par līguma slēgšanu, tad arī atrunāt katra pienākumus un atbildību.

Ar cieņu - vides inženiere Rudīte Ķikuste.

Vēlējos uzzināt, kurš domē atbild par kapsētu saimniecību?

Salaspils novada kapsētu pārzinis ir Aleksandrs Janševics, tel. 28631481.

Labdien! Veelos uzzinaat, mans berns ies uz 1.klasi vai ir kaadas piemaksas vecaakiem? Vai taas attiecaas tikai uz truuciigajaam gimeneem?

Labdien! Šogad Salaspils novada pašvaldība nepiešķirs pabalstus 1. klašu skolēniem.

Ar cieņu - izglītības metodiķe Līga Bogdāne

Labdien! 1. Vai nevarētu ierīkot vienu pārģēbšanās būdiņu pie dīķiem, kas atrodas pie dzelzceļa. Cilvēki dodas uz dīķi nopeldēties un būtu ļoti ērti, ja būtu, kur pārvilkt slapjo peldkodtīmu. 2. Vai varētu pludmalē pie Daugavas uzstādīt vēl āra trenažierus, piemēram, vēl vienu Crosstrainer? Tas ir ļoti iecienīts gan bērniem, gan pieaugušajiem un parasti sanāk gaidīt, lai tiktu uz tā.

Diemžēl Jūs jāapbēdina: pie dīķiem nav oficiālas peldvietas, tāpēc tur pārģērbšanās kabīņu vismaz tuvākajā laikā noteikti nebūs. Paldies par ieteikumu par papildus āra trenažieriem! Iespējams, ka pēc laika to klāsts pludmalē palielināsies. Ar cieņu - domes izpilddirektors A. Jaunkalns.

Labdien, vai Purva rajonā ir plānots uzstādīt atkritumu šķirošanas konteinerus? Ja plānots, kur un kad?

Individuālo dzīvojamo māju rajonos pagaidām nav paredzēts ierīkot dalīti vākto sadzīves atkritumu konteineru laukumus, jo ir bēdīga pieredze, ka šādos laukumos iedzīvotāji izmet visu, kas mājās un pagrabos ilgi krājies. Šādi laukumi tiek pārvērsti par lielgabarīta atkritumu savāktuvēm. Ir plānots tuvākā nākotnē izbūvēt vienu atkritumu šķirošanas laukumu. Pie šāda plāna tiek strādāts. Ar cieņu, vides inženiere Rudīte Ķikuste.

Labdien. Kā rīkoties situācijā, ja pa Silabriežu ciematu saimnieka nepieskatīts klaińo suns. Citiem uzbrūk, citiem nē. Ar saimnieku runāts, vińš uzskata, ka suns vecs un kurls, lai staigā. Iespējamā suńa dzīvesvieta adresē " Krasts1"

Par klaiņojošiem mājdzīvniekiem ir jāziņo dzīvnieku patversmei "Mežavairogi" t.20139149. Tomēr, ja tas notiek jau atkārtoti, ir jāvēršas pie pašvaldības policijas. Ar cieņu, vides inženiere Rudīte Ķikuste.

Labdien. Vēlos uzzināt, vai pašvaldība nodrošina pašvaldības īpašumā esošās zāles pļaušanu gar ielas brauktuvi, cik lielā apmērā līdz privātīpašumam. Kā arī atbilstoši saistošiem noteikumiem, kuros minēts, ka privātīpašuma saimniekam jānodrošina zāles pļaušana pa perimetru. Rodas jautājums, cik tālu no sava īpašuma? Paldies

Salaspils novada teritorijas un tajā esošo ēku un būvju uzturēšanas noteikumi nosaka, ka namīpašniekiem jānodrošina ietvju, pagalma celiņu, brauktuvju tekņu, brauktuvju, ielu, laukumu, piemājas un citas kopjamās teritorijas, kā arī pieguļošo teritoriju (ietvju, brauktuvju tekņu 1 (viena) m platumā, brauktuvju līdz ielas/brauktuves ass līnijai, ja braucamās daļas tīrīšanu pašvaldība neveic centralizēti), slaucīšana katru dienu rīta stundās no pl. 6.00 līdz pl. 8.00 un, ja nepieciešams, visas dienas laikā, namīpašumu, gruntsgabalu, pagalmu un citu teritoriju apsaimniekošana un labiekārtošana, apstādījumu uzturēšana, kā arī sistemātiska zālāju (zāles) nopļaušana, lai tās garums pilsētas teritorijā nepārsniedz 15 cm, bet pagasta teritorijā 20 cm. Salaspils novadā esošajās lauksaimniecības zemēs, kas tiek izmantotas lauksaimniecības produktu ražošanai zāli nogana un appļauj vai vismaz vienu reizi nopļauj, zāli novāc vai sasmalcina un izkliedē līdz kārtējā gada 15.septembrim; iebrauktuvju sakopšana, zāles nopļaušana gar tām, nodrošinot 2.1.1.punktā noteikto pieļaujamo zāles garumu; vietās, kur nav ielas vai ceļa, īpašumam pieguļošās teritorijas sakopšana un zāles nopļaušana (ieskaitot arī grāvjus) – ap fizisko personu īpašumiem līdz 5 m, juridisko personu īpašumiem – līdz 25 m plata josla vismaz 3 reizes sezonā, nodrošinot 2.1.1. punktā noteikto pieļaujamo zāles garumu. 

Ar pilnu noteikumu tekstu varat iepazīties šeit

Labdien! Gribētu Jums ziņot par diezgan lielu latvāņu izplatīšanos netālu no adreses Saulkalne, Sores iela 1 virzienā uz apvedceļu. Latvāņi sākuši ziedēt un laicīgi tos nenopļaujot, būs grūti vēlāk likvidēt to straujo izplatīšanos. Iepriekš pateicamies par sapratni.

Esam sazinājušies ar zemes īpašniekiem, kā beigsies lieti, viņi nopļaus latvāņus. Paldies par ziņu, mēs pārbaudīsim, vai īpašnieki ir veikuši latvāņu audzes ierobežošanu. Ar cieņu, vides inženiere, Rudīte Ķikuste

Labdien, vēlos jautā, kad un vai ir paredzēts izbūvēt pilsētas ūdens un kanalizācijas sistēmas  "Saulesciems 9"

Labdien!
Tuvākajos gados "Saulesciemā" nav paredzēta pilsētas ūdensvada un kanalizācijas būvniecība.

Ar cieņu,
Salaspils novada domes izpilddirektors
Andrejs Jaunkalns

Labdien! Jau neskaitāmas reizes esam vērsušies ar lūgumu apsekot un pieņemt atbilstošus mērus Salaspils novada, d/s "Rūķīši" īpašumā Nr. 76. Diemžēl nekāda rīcība joprojām nav sekojusi, teritorijā zāle nu jau sniedzas līdz viduklim. Lūdzu paskaidrojiet ko Salaspils dome ir darījusi lietas labā, lai iepriekš minētā teritorija tiktu sakopta? Kādu atbildi no īpašnieka esat saņēmuši un, kad teritorija tiks sakopta? Pie kā mums jāvēršas, lai novērstu pastāvošo situāciju, ja īpašnieki tomēr atsakās sakopt īpašumu nR. 76? Ar nepacietību teritorijas sakopšanu gaida īpašums Nr. 78; 77 un 75.

Labdien!

Pamatojoties uz Jūsu informāciju, policijā ir uzsākta lietvedība administratīvā pārkāpuma lietā.

Zemes gabala īpašnieks ir uzaicināts uz policiju paskaidrojumu sniegšanai un administratīvā pārkāpuma protokola sastādīšanai.

Labdien! Situācija: manu īpašumu no kaimiņu īpašuma (pļava bez apbūves) atdala žogs.Vēl viens kaimiņš (izskatās pēc jaunsaimnieka) uz robežas starp manu, pļavas kaimiņa un savu īpašumu ir izveidojis nosprostojumu no pļautās zāles un zatu kaudzes. Līdz ar to katru pavasari un lielu  ilgstošu lietavu laikā, no kaimiņu puses žoga apvidū rodas liela peļķes, kas ar katru gadu paliek aizvien lielākas. Ilgstošās peļķes ar katru gadu paliels ar vien lielākas un sāk plesties arī manā īpašumā, pamazām tuvojoties vietai, kur ir ierakta ūdens spice. Lūgums sniegt informāciju, ko šajā gadījumā var darīt? (Cik zinu, tad pirms daudziem gadiem starp mūsu īpašumiem bija plānoti meliorācijas darbie, bet jaunsaimnieks bija iebildis tā ierīkošanai).

Labdien!

Lūgums sazināties ar vides inženieri Rudīti Ķikusti pa tālruni 67981024.

Labdien! Pēdējā laikā k/n Enerģētiķis būvlaukumā ir klusi un tukši ... Klīst arī dažādas baumas par apdraudējumu darbiem un ēkai. Vēlētos uzzināt - vai viss ir kārtībā? Paldies!

Būvdarbi uz laiku ir pārtraukti, jo darbu gaitā ir parādījušās plaisas nesošajās konstrukcijās. Gan projekta autors un būvuzraugs, gan Būvniecības valsts kontroles birojs, kas ir atbildīgs par uzraudzību šajā objektā, nolēma darbus apstādināt, līdz tiks veikta papildu ģeoloģiskā un konstrukciju nestspējas ekspertīze. Pašvaldība to ir pasūtījusi, un tuvākā mēneša laikā ekspertīze tiks veikta. Pēc ekspertīzes projekta autors izstrādās risinājumus  konstrukciju nostiprināšanai. Tad darbi atjaunosies pilnā apmērā. Katrā ziņā šobrīd ēka iedzīvotājiem nav bīstama.

Vai ir zināmi pirmās vecāku sapulces datumi bērnudārzos? Un kur varēs atrast informāciju par tiem?

Informāciju par sapulcēm var atrast norīkojumos vai arī zvanot pa norīkojumā norādīto bērnudārza tālruni.
Ar cieņu,
Irēna Kramarova
izglītības metodiķe

Par gājēju pārejas ierīkošanu Rīgas un Līvzemes ielu krustojumā:

Jau pirms gada iedzīvotāju vērtējumam tika nodots Līvzemes ielas apkārtnes satiksmes mezglu projekts, tā ietvaros ir paredzēta arī Rīgas un Līvzemes ielu krustojuma izbūve atbilstoši mūsdienu drošības prasībām.

Protams, ka šajā vietā pa laikam rodas bīstama situācijas. Krustojums ir izbūvēts ļoti sen, un autotransports, kurš nogriežas no Rīgas ielas uz Līvzemes ielu, bieži vien izpilda šo manevru, nesamazinot ātrumu, un neapstājas, lai gājējiem ļautu šķērsot brauktuvi, savukārt, izbraucot uz Rīgas ielu, autovadītājiem gājēji nav jāpalaiž, un tas rada domstarpības.  Arī gājēji bieži vien krustojumu šķērso neuzmanīgi un nepārliecinās, ka tas ir droši.

Atsaucoties uz iedzīvotāju vēstulēm, rast situācijas risinājumu bija uzdots pašvaldības atbildīgajiem speciālistiem. Ierosinājums bija ierīkot ar ceļa zīmēm Nr. 535, Nr.536 un ceļa horizontālo marķējumu Nr.931 apzīmētu gājēju pāreju, kas dotu gājējiem priekšroku. Tomēr, izvērtējot šo piedāvājumu  šā gada 1. marta Ekonomiskās un teritoriālās attīstības komitejas sēdē, nācās secināt, ka uzzīmētā “zebra” nekādi nepalielinātu gājēju drošību, bet tikai pasliktinātu situāciju krustojumā.

Atvainojamies iedzīvotājiem, kuri mums rakstīja, ka par šo komitejas atzinumu Jūs neinformējām. Jautājuma izskatīšana nekādā gadījumā nav atlikta, tā joprojām ir dienaskārtībā. Jau nākamgad sāksies krustojuma pārbūve, kas tā šķērsošanu visiem satiksmes dalībniekiem padarīs ērtāku un drošāku. Bet līdz tam aicinām autovadītājus, velosipēdistus un gājējus pārvietoties atbilstoši CSN un cienīt vienam otru.

Ar cieņu -

Salaspils novada domes izpilddirektors Andrejs Jaunkalns

Labdien, ir doma iegādāties zemi mājas būvēšanai Mežezeru ciematā. Apskatot info facebook ciemata grupā, secināju, ka tur ir milzīgas problēmas ar ceļiem. TIe it kā esot privātīpašumā un klīst baumas, ka Igora un Ķirbja ielas slēgs ar barjerām. Sakiet,lūdzu, vai tas ir vispār likumīgi? NEgribas ievāktoes un tad karot ar kaimiņiem

Labdien!
Ceļi Mežezeros tiešām ir līdzīpašums daudzām privātpersonām un nav pašvaldības.
Ja par barjerām, tad informāciju no "Bez tabu" raidījumiem un Facebook komentāriem iesakām uztvert kritiski. Likumīgi kaut ko uzstādīt uz ceļa (arī barjeras) var tikai, visiem īpašniekiem vienojoties.

Ar cieņu,
Salaspils novada domes izpilddirektors
Andrejs Jaunkalns

Labdien! Interesē, kas notiek ar nepabeigto ēku Kalnrozes 14? Cik zināms, tā bija tirgota un tagad ir nopirktā. Kas tajā ir paredzēts un vai nebus sarežģījumi ar iebraukšanu garāžās Kalnrozes 16 iedzīvotājiem?

Labdien!
Būs vai nebūs sarežģījumi ir atkarīgs no blakus esošo zemes gabalu Kalnrozes ielā 14 un 16 (līdz)īpašnieku sadarbības. Žogus publiskajās teritorijās būvēt nevar, bet pārējo savas zemes lietošanas kārtību nosaka īpašnieks.

Ar cieņu,
Salaspils novada domes izpilddirektors
Andrejs Jaunkalns

Labdien! Sakiet lūdzu, ko paredzēts izvietot blakus baseinam esošajā daudzstāvu ēkā? Vai tiesa, ko tauta runā, ka tur būs sociālie dzīvokļi? Paldies!

 Labdien!
Pašvaldībā vēl nav lemts attiecībā uz šo ēkas daļu un/vai to izmantošanas veidu.

Sveiki! Man tāds jautājums!Vai ir kādi  ierobežojumi ugunsgura kurināšanai pašmājas dārzā! Ir mums zaru kaudze kuru vēlamies sadedzināt!

Labdien!
Ugunskuru savā īpašumā drīkst kurināt, tikai ir pašiem tas jāuzmana. Nedrīkst dedzināt plastmasas un citus bīstamus atkritumus. Ar cieņu, vides inženiere Rudīte Ķikuste.

Labdien, esmu jaunais salaspilietis, tāpēc nezinu, kur varetu griezties ar savu jautājumu. Vai Salaspilī vasarā ir intensīvie angļu valodas kursi pieaugušajiem? Kuras kompānijas šēit ir reģitrētas, kas pedāvā valodu mācīšanu?

Labdien!
Ar Salaspils pašvaldības izsniegto interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības licenču sarakstu jūs varat iepazīties šeit- http://www.salaspils.lv/images/izglitiba_aktualitates/2017/Licencu_saraksts_11.04.2017.pdf.
Ir angļu valodas pulciņi bērniem, bet pieaugušajiem šobrīd nav.

Labdien! Kad būs atverts basseins ?

Labdien. Šobrīd vēl notiek celtniecības darbi. Baseins būs atvēts uz 2017.gada septembri.

Ar cieņu Zigmārs Zeimulis, Salaspils novada domes priekšsēdētāja vietnieks

Labdien.Kad plānots pabeigt Budeskalnu ielas posmu no Rīgas ielas līdz Pļavu ielai?

Labdien!
Darbus pabeigs nedēļas laikā pēc AS "Sadales tīkls" darbu pabeigšanas. Šo darbu (20kV līnijas novākšana) termiņus pašvaldība ietekmēt nevar. Pagaidām izskatās, ka ielas izbūves darbi nebeigsies ātrāk par 20.06.2017.
Ar cieņu,
Salaspils novada domes izpilddirektors
Andrejs Jaunkalns

Labdien, lūdzu, ierobežojiet automašīnas kustību Nometņu ielā, līdz laika periodam, kad Salaspils dome beidzot uzbūvēs trotuāru. Ar automašīnu stāvvietu problēmu šis ceļu posms ir ļoti bīstams bērniem.Tiem nekas cits neatliek, kā apdraudēt savu dzīvību, jo ir jāpārvietojas pa braucamo ceļa daļu. Un ir pilns ar šoferiem, kas šajā ceļa posmā pārvietojas ar 70 km/h lielu ātrumu. Nelaime ir neizbēgama, tas ir tikai laika jautājums. NOMETŅU IELAI NAV TROTUĀRA! KĀ TAS VAR BŪT IESPĒJAMS? KĀ ARĪ ŠĪ PROBLĒMA PASTĀV VAIRĀK NEKĀ 10 GADUS.

Labdien!
Trotuāra izbūve Nometņu ielā notiks Lauku ielas rekonstrukcijas darbu laikā. Šis darbs iekļauts projektā. Būvdarbu iepirkums patreiz notiek. Būvdarbu sākums plānots š.g. augustā, nobeigums 2018.gada jūlijā.

Ar cieņu,
Salaspils novada domes izpilddirektors
Andrejs Jaunkalns

Labdien! Dienvidu ielā 1, kur balkoni savieno vienu ēku ar otru un zem šiem balkoniem ir gājēju ietve, protams, blakus arī bērnu rotaļu laukums no iestiklota balkona piektā stāva izkritis stikls (daļa  palikusi, bet daļa nogāzusies lejā). Kurš no Salaspils būvvaldes ir izsniedzis atļauju šo balkonu iestiklošanai un pēc tam veicis apsekošanu?

Labdien! Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dienvidu ielā 1 divas 5-stāvu ēkas savienotas ar galerijām (lodžijām), kas droši vien pievienotas atsevišķiem dzīvokliem, kuriem ir izeja uz lodžijām. Ja lodžiju telpas ir privatizētas, tad par to tehnisko stāvokli atbild konkrēti dzīvokļu īpašnieki. Dzīvojamās mājas apsaimniekotājam jābūt lietas kursā, jo viens no viņa pienākumiem  - mājas periodiskā vizuālā tehniskā apsekošana. Ja, piemēram, no mana dzīvokļa loga vai iestiklotas lodžijas izkrit stikla gabals, tad tā ir mana problēma un man tas jānovērš, lai neradītu bīstamību citiem cilvēkiem (garāmgājējiem).  Salaspils novada Būvvalde šo lodžiju iestiklošanai nekādu atļauju nav devusi. Tādēļ iesakām Jums vērsties pēc informācijas pie dzīvojamās mājas apsaimniekotāja SIA „Salaspils celtnieks – dzīvokļu pārvalde”.

Ar cieņu,
Valērijs Sičovs,
Salaspils novada Būvvaldes vadītājs

Labdien, vai plānojas ceļa c27 DK Dzintars virzienā asfaltēšanas darbi?

Labdien!

Jā, asfaltēšanas darbi posmā no DKS "Dzintars" sākuma robežas līdz pagriezienam uz ceļu C3 tiek plānoti.

Sveicināti!Vai 3.jūnijāurna brauks uz mājām.esmuI grupas invalīds.

Labdien! Ja vēlaties pieteikt balsošanu dzīvesvietā, no 29. maija līdz 3. jūnija plkst. 12.00 jāiesniedz iesniegums vēlēšanu iecirknī, kurā esat reģistrēts. To var izdarīt jebkura jūsu uzticības persona.

Labdien,mans bērns ir uzņemts PII "Saulīte",saraksts no 26/05/17 Vitālijs Žuks, blakus viņa vārda stav piezīme "bērns uzņemts programmā 01011111", ko tas nozīme?

Lūdzu zvanīt uz norīkojumā norādīto tālruni.

Ar cieņu,
Irēna Kramarova
izglītības metodiķe

 

end faq

 

 

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens: