Uzdotie jautājumi un atbildes

Lūdzu publicēt, aktuālo Salaspils novada domes izsniegtās interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības licences.

Labdien!

Saraksts šeit.

Ja es gribu pardot zemes gabalu Salaspils novada vai Salaspils Domei ir pirmas rokas tiesiba un kur man griezties sakara ar to jautajumu?

Saskaņā ar Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumu Nr.919 "Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem" 2).punktu, atsavinot nekustamo īpašumu, pirkuma līgums vai tā noraksts pirms īpašuma tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatās iesniedzams attiecīgajai pašvaldības domei, kas pēc pirkuma līguma vai tā noraksta saņemšanas izsniedz rakstisku izziņu. Tātad Salaspils novada domē pircējam jāvēršās pēc darījuma noslēgšanas. Pirmpirkuma tiesības pašvaldība var izmantot tikai gadījumā, ja atsavināmais nekustamais īpašums ir nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās funkcijas, ievērojot teritorijas plānojumā atļauto izmantošanu, tiesību aktus, attīstības plānošanas dokumentus un citus dokumentus, kas pamato attiecīgā nekustamā īpašuma nepieciešamību pašvaldību funkciju veikšanai.
Ksenija Blanka, Nekustamo īpašumu daļas vadītāja 

Labdien! Vēlos ziņot, ka Tilderu kapos jau otro nedēļu nestrādā ūdens pumpis (no jaunā ceļa puses ieejot pa vārtiem un ejot taisni pirmā ūdens ņemšanas vieta). Ja iespējams, lūdzu salabot, jo ir grūti nest ūdens spaiņus no tālākām vietām. Paldies! 

Labdien! Paldies par informāciju! Apsekosim un sataisīsim! 

Sporta namā šajā sezonā jau kuro reizi bērnam ejot uz treniņu laika posmā no pus16-pus17, nav iespējas dabūt skapītim atslēgas, neesot brīvi. Tāpat 1 ģērbtuvē tiek salikti vairāki sporta nodarbību dalībnieki ,ka nav pat vietas kur apgriezties, lai pārģērbtos, kur nu vēl nolikt savas mantas. Ja tiešām ir tik katastrofāli ar skapīšu pieejamību kādos laika posmos, tad Sporta namam ir jādomā steidzami kāds risinājums! Jo  par mantām atbildība ir jānes pašiem, bet tanī pat laikā Sporta nams nevar nodrošināt slēgtus skapīšus.

Labdien!
 
Salaspils sporta namā darbojas vairāk kā 30 sporta biedrības, un ar katru gadu apmeklētāju skaits pieaug. Arī interese par sporta nodarbībām pieaug.
Pirms jaunā mācību gada meklējām risinājumus, lai atvērtu jaunu zāli un visiem būtu pieejami interesējošie treniņi. 
Pie mums nodarbības notiek gan daļai Kultūras nama pulciņu, gan arī Salaspils 2. vidusskolas sporta nodarbības norisinās pie mums, jo skolas sporta zāle šobrīd tiek remontēta.
Salaspils sporta namā vairs nav brīvu telpu, kur būtu iespējams papildus ierīkot ģērbtuves ar skapīšiem.
No drošības viedokļa treneriem ir pieejamas mantu kastes kurās var glabāt atslēgas, makus, telefonus.
Tāpat pie administratora ir iespējams nodot ne tikai virsdrēbes, bet arī somas ar maiņas apģērbu.
Esam lietas kursā par cilvēku skaitu vakara stundās Salaspils sporta namā, taču domājam, ka svarīgāka ir treniņu pieejamība.
Mēs atvainojamies par sagādātajām neērtībām un lūdzam būt saprotošiem.
 
Ar cieņu - Zanda Zēberga
Salaspils sporta nama sabiedrisko attiecību speciāliste

Labdien! 2016.gadā griezos pie Jums ar jautājumu par drošību uz ceļa bijušā DS Avoti teritorijā. Proti, teritorijā ir ceļa zīme 30 km/h, ko daudzi ievēro, bet sevišķi vasaras periodā, kad ciematā sarodas tikai vasaras perioda iedzīvotāji un viesi, ļoti bieži novērots, ka atļautais braukšanas ātrums netiek ievērots. Tas tiek pamatīgi pārsniegts. Pa teritoriju pārvietojas bērni, spēlējas, skraida, braukā ar riteņiem, cilvēki pastaigājas ar suņiem un ātruma pārsniegšana apdraud to dzīvības. Turklāt ceļš nav visai labi pārredzams un rodas bīstamas situācijas. Ierosināju uzstādīt ātrumvaļnus un platlenķa spoguli 90 grādu pagriezienā pie gājēju tilta pār Mazo Juglu, uz ko saņēmu atbildi, ka jautājums tiks iesniegts dienesta ziņojums izskatīšanai Ekonomiskās un teritoriālās attīstības komitejā 03.08.2016. Pēc komitejas nekādu papildu info neesmu saņēmis. Gribētos nosakidrot, kas tika pielemts komitejā un ko varētu sagaidīt, jo šobrīd situācija nav mainījusies un minētajā pagriezienā pat ar ātrumu 30 km/h esmu pats personīgi saskāries ar bīstamām situācijām un gājējiem. Par laimi viss beidzies labi. Par ātrumvaļniem jau noskaidroju - nav iespējams bez apgaismojuma. Bet varbūt, ka tomēr ir iespējams uzstādīt platlenķa spoguli pagriezienā? Paldies!

2018. gada 11. septembra Tehniskajā darba grupā tika atkārtoti izskatīts jautājums par sfēriskā spoguļa uzstādīšanu Avotos.
Izskatot un izvērtējot vietas potenciālo bīstamību, iespēju pārsniegt ātrumu, spoguļa uzstādīšanas un uzturēšanas izmaksas, nolemts šobrīd spoguli neuzstādīt.

Sveiki! Vai pašvaldība savā īpašumā esošos grāvjus un zemes gabalus nav plānots uzkopt/izpļaut, jo vairākus gadus tie aizmirsti stāv aizauguši un izskatās bēdīgi (piem. k. Nr.80310020095 u.c. līdzās)? Paldies. Jauku dienu!

Informējam, ka Salaspils novada pašvaldība savā īpašumā esošos novadgrāvjus šogad pļauj 18 km garumā. Pēc noslēgtā līguma ar komersantu grāvju nogāzes atkarībā no novadgrāvja atrašanās vietas pļauj no vienas līdz četrām reizēm gadā (gadā kopā 37 km). Novadgrāvi (ŪSIK kods 4123454313:04) līdz  apdzīvotajai vietai “Kārkliņi”  izpļaus līdz grāvja vidum jeb pašvaldības īpašuma robežai. Darbus paredzēts veikt līdz šā gada 1. oktobrim. Pašvaldības īpašumā “Vēsmas” (kad. Nr. 80310020095) zāle ir nopļauta. Citu Salaspils pašvaldības īpašumu līdzās minētajam nav.

Labdien, Lūdzu informējiet par Meldru ielas asfaltēšanas statusu? Paldies.

Meldru ielas asfaltēšana (skat. pielikumu) tiek plānota 2019. gadā.

Ar cieņu,
Salaspils novada domes
Tehniskās daļas vadītāja vietnieks
Andrejs Kiseļevs-Podgornijs.

Meldru0911

Labdien.Vai ir plānota ielas apgaismojuma izbūve Meldru ielas sākumā posmā starp Pļavu un Budeskalnu ielām.

Jūsu uzskaitītos darbus iekļausim 2018.gada budžeta priekšlikumā izvērtēšanai.
 
Salaspils novada domes Tehniskās daļas galvenais speciālists būvniecības jautājumos Juris Kancevičs

Apogu ielas sākumā pie Budet kalnu ielas ir uzstādīta ceļa zīme "Dzīvojamā zona". Lūdzu uzstādīt tādu pašu zīmi ielas otrajā galā pie krustojuma ar Meža ielu, kur zīmes nav.

Jautājums ir nosūtīts Meža ielas projektētājam.

Ar cieņu,
Salaspils novada domes
Tehniskās daļas vadītāja vietnieks
Andrejs Kiseļevs-Podgornijs.
Tālr.: 29242963.

Labdien! Jūs sneidzāt informāciju par Būvprojekta “Brauktuves seguma uzlabošana Meldru un Smilgu ielas posmos no Meldru ielas 2 līdz Meldru ielai 72, Salaspils pilsētā” izstrādi. Un kad plānoti asfaltēšanas būvdarbi posmā no Meldru 73 līdz 114 (smilgu ielas krustojumu?

Asfaltēšanas būvdari posmā no Meldru 73 līdz 114 ir iekļauti būvprojekta ietvaros.
Skat. pielikumu.

Ar cieņu,
Salaspils novada domes
Tehniskās daļas vadītāja vietnieks
Andrejs Kiseļevs-Podgornijs.
Tālr.: 29242963.

meldru20180906

Lūdzu informējiet par Meldru ielas asfaltēšanas statusu? Paldies.

22.08.2018. izsludināts iepirkums "Būvprojekta “Brauktuves seguma uzlabošana Meldru un Smilgu ielas posmos no Meldru ielas 2 līdz Meldru ielai 72, Salaspils pilsētā” izstrāde" -  http://www.salaspils.lv/parvalde/publiskais-iepirkums/739. Projektēsanas darbs plānots pabeigt līdz 2019. gada sākumam. Būvniecības darbus plānots uzsākt 2019. gadā.

Ar cieņu
Salaspils novada domes
Tehniskās daļas vadītāja vietnieks
Andrejs Kiseļevs-Podgornijs

Labdien!Maija beigās uzdevu jautājumu un saņēmu atbildi, ka jūnijā veikts bedrīšu remonts,sk.zemāk. Vakar,29.08.18  vēl nekas no jautājumā norādītā nav novērsts.Tāpēc jautājums vai iespējams saremontēt un novērst ceļa nogruvumu uz grāvi nu jau Migļu un Amālijas ielas krustojumā? Kā arī saremontēt mazās bedres un plaisas nu jau Migļu ielā, posmā līdz Meža ielai? 30.05.2018 jautājums:Labdien! Vai un kad ir plānots Beikas ielas remonta turpinājums posmā no Meža ielas līdz Lejasrūķu ielai? Īpašu uzmanību vēršu uz krustojumu Beikas/Lejasrūķu iela, kur izveidojies ielas nogruvums virzienā uz grāvi. Kā arī uz Beikas ielas mazajām bedrēm, kuras tika atstātas neremontētas un apdraud riteņbraucēju drošību. Atb.Jūnijā ir veikts bedrīšu remonts.

Ceļa malas nogruvums uz grāvi Migļu un Amālijas ielas krustojumā tiks novērsts pēc atsevišķa projekta izstrādes, jo remonts ir jāveic kompleksi visā krustojuma zonā, veicot arī šajā vietā esošo caurteku defektu novēršanu.
Ceļa posms no Meža ielas līdz Lejasrūķu ielai 2018. gadā jau bija remontēts, diemžēl bedrītes asfalta segumā veidojas pastāvīgi. Tādēļ apsekosim šo posmu atkārtoti un vajadzības gadījumā remontēsim.

Ar cieņu
Salaspils novada domes
Tehniskās daļas vadītāja vietnieks
Andrejs Kiseļevs-Podgornijs

Labdien! Sākumā jautājums, pēc tam ierosinājums. Sakiet, lūdzu, vai ir plānots piešķirt adminisytratīvās teritorijas (apdzīvota vieta) nosaukumu bijušā DS Avoti (Varavīksne) teritorijai? Šobrīd, manuprāt, tur ir gana liels skaits iedzīvotāju, turklāt arī Ziemas un būtu jauki, ja šai vietai varētu piešķirt adresi. DS mājiņām šķiet ir adreses, bet daļai nākas iztikt ar adresi: Mājas noasaukums, Salaspils pag., Salaspils nov., kas pēc būtības neapzīmē neko, tas var būt jebkur Salaspils pagastā. Un ierosinājums - teritorijā uzstādīt ceļa zīmi - Dzīvojamā zona. Paldies!

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 11.panta (1).daļu ciema statusu piešķir un atceļ novada dome, pamatojoties uz vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, kurā ir noteikta ciema robeža un pamatota ciema izveides nepieciešamība. Savus priekšlikumus par ciema statusa piešķiršanu dārzkopības sabiedrībai Avoti un Varavīksne varēsiet iesniegt brīdī, kad tiks izstrādāts jauns Salaspils novada Teritorijas plānojums vai veikti grozījumi esošajā.
Papildus informējam, ka ceļa zīmi "Dzīvojamā zona" ārpus apdzīvotām vietām neuzstāda.

Ar cieņu
Salaspils novada domes
Nekustamo īpašumu daļas vadītāja
Ksenija Blanka

Turpinot par Enerģētiku 23 labiekārtošanu. Ir izveidotas 50 auto stāvvietu vietas, bet projektā izskatās ka nav padomāts par atkritumu tvertņu novietošanu. Tām nav izbūvēta nekāda nojume vai norobežojoša konstrukcija. Visas 5 tvertnes šobrīd atrodas ceļa malā visā savā skaistumā, un visiem kas iet vai brauc pa enerģētiku ielu tās ir jāredz, nemaz nerunājot par sanitāro pusi, kad vējš vai dzīvnieki izķidās atstātos līdzās tvertnēm atkritumus. Vai domei apstiprinot šādus projektus par tādiem sīkumiem nav jādomā? Ja atbildi nesniegsiet, tad vismaz padomājiet par šādām lietām nākotnē. Ir skumji noskatīties uz šādu labiekārtošanu.

Labdien!

Informējam, ka dzīvojamās mājas Enerģētiķu ielā 23 sākotnējais pagalma labiekārtošanas būvprojekts paredzēja gan atkritumu laukuma izbūvi, gan jaunas veļas žāvēšanas nojumes izbūvi. Ņemot vērā to, ka finansējums no dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem nebija pietiekošs, lai segtu šo labiekārtošanas objektu izbūvi, mājas pārvaldnieks SIA "Enerģētiķis 33" pieņēma lēmumu atteikties no atkritumu laukuma un jaunas veļas žāvēšanas nojumes izbūves.

Ar cieņu,
Guntars Auders
Salaspils novada pašvaldības
Attīstības daļas vadītājs

Labdien! Dzīvoju netālu no Salaspils pieminekļa bojā gajušiem karagūstekņiem un esu pamanījusi, ka jaunieši šo vietu ir izvēlējušies par savu izklaides vietu. Vakaros bieži tur satiekas lielas jauniešu kompānijas, lieto alkoholu, smēķē, lēkā pa pieminekli. Uz aizrādījumiem jaunieši uzjautrinās. Lūdzu pašvaldības policijas darbiniekus pievērst uzmanību šai vietai, jo neuzskatu, ka piemineklis ir īstā vieta kur izklaidēties, klausīties skaļi mūziku un lietot alkoholu, un pievērst uzmanību faktam, ka starp jauniešiem pārsvarā ir nepilngadīgas personas. Paldies!

Labdien! Pateicamies par sniegto informāciju. Salaspils novada pašvaldības policijas darbinieki ir iekļāvuši patrulēšanas maršrutos visus Salaspils pilsētā un novadā esošos kultūras un vēsturiskos objektus un veic sabiedriskās kārtības nodrošināšanu tajos. Gadījumos, kad Jūs konstatējat kādu no Jūsu pieminētajiem likumpārkāpumiem, lūgums nekavējoties zvanīt Salaspils novada pašvaldības policijai pa tālruni 67980033, lai darba grupa nekavējoties varētu izbraukt, veikt pārbaudi un likumpārkāpuma konstatēšanas gadījumā vainīgās personas saukt pie likumā paredzētās atbildības.

Ar cieņu
Sergejs Kapacina,
pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks

Labdien! Skatos ir noslēgušies teritorijas labiekārtošana pie Enerģētiķu ielas 23. Cik noprotu tas tika līdzfinansēts ar Salaspils pašvaldības finansējumu. Redzot paveikto darbu, rodas jautājums. Vai pašvaldība vispār ir ieinteresēta vides labiekārtošanā un pilsētvides uzlabošanā tās iedzīvotājiem? Nav jāveic aptaujas, lai apzinātos to, ka lielākā daļa mājas iedzīvotāju nav auto īpašnieki (to pierādā kaut vai statistika). Taču visa līdz šim veiktā labiekārtošana izpaužās zemes noasfaltēšanā ar vienu vienīgu funkciju - stāvvieta automašīnām. Vai tā ir normāla un mūsdienīga pilsētvide? Kāpēc 99% pagalma teritorijas ir jaatdod autovadītājiem, lai arī tie nesastādā vairākumu no mājas iedzīvotāju vidus? Auto īpašumā nedod nekādas papildus tiesībās attiecībā pret daudzdzīvokļu pagalma izmantošanu, un tā glabāšanai jānotiek uz paša īpašnieka rēķina. Manuprāt nav normāla situācija, kad viss pagalms pieder tikai autovadītājiem. Ja pašvaldībā domā par komfortablas pilsētvides attīstību, tad kāpēc tādiem projektiem tiek piešķirts finansējums? Vai nav iespēja pieprasīt projekta autoriem ieviest kādas korekcijas un vismaz asfalta tuksnešus proporcionāli samazināt un radīt ko lietderīgu arī pārējiem mājas iedzīvotājiem, kuri nav laimīgie auto īpašnieki, un var uz tiem lūkoties tikai paskatoties caur logu?

Labdien!
Informējam, ka dzīvojamās mājas Enerģētiķu ielas 23, Salaspilī (turpmāk - dzīvojamā māja) pagalms tika labiekārtots pamatojoties uz izstrādāto un saskaņoto būvprojektu. Labiekārtošanas būvprojekts tika izstrādāts pēc mājas pārvaldnieka "SIA Enerģētiķis 33" veiktā pasūtījuma, balstoties uz veikto dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku aptauju par dzīvojamai mājai piesaistītās teritorijas labiekārtošanu, kas norisinājās no 2017.gada 5.janvāra līdz 2017.gada 25.janvārim. Saskaņā ar veiktās aptaujas 2017.gada 1.februāra balsošanas protokolu dzīvokļu īpašnieki nolēma dot pilnvarojumu mājas pārvaldniekam "SIA Enerģētiķis 33" dzīvokļu īpašnieku vārdā pasūtīt labiekārtošanas projekta izstrādi, saskaņot teritorijas labiekārtošanas projektu, tajā iekļautos darbu veidus un apjomus, kā arī visas izmaiņas tajos. Papildus informējam, ka izstrādātais labiekārtošanas būvprojekts paredz dzīvojamās mājas teritorijas labiekārtošanu divās kārtās, kur:
- pirmajā kārtā tika paveiktas šādas aktivitātes: izbūvēts gājēju celiņš, izbūvētas brauktuve un automašīnu stāvvietas, izbūvēta lietus ūdens kanalizācijas noteksistēma un veikta apzaļumošana.
- otrajā kārtā ir paredzēts veikts šādas aktivitātes: izbūvēt bērnu rotaļu laukumu, uzstādīt soliņus un atkritumu urnas, izbūvēt gājēju celiņus un papildus auto stāvvietas 10 automašīnām.
 
Ar cieņu,
Guntars Auders
Salaspils novada pašvaldības
Attīstības daļas vadītājs

Labdien! Sakiet lūdzu, kāpēc vē nav informācijas kad skolā sāksies jaunais mācību gads, cikos? Tā kā šogad ejam pirmo reizi uz skolu, svarīgi zināt jau laicīgi. Kā arī 2. vidusskolas mājas lapā nav informācijas ko nepieciešams iegādāties, kā arī nav informācijas par pagarināto grupu. Vai tiešām viss ir jādara pēdējā brīdī?

Labdien!
Pavasarī notika nākamo pirmklasnieku vecāku sapulce, kurā visa nepieciešamā informācija tika sniegta, arī ko dod skola un ko pašiem jāiegādājas, jūnija sākumā visiem bija zināms, kurā klasē mācīsies bērns un kas ir klases audzinātājs, un ja ir jautājumi, kur var piezvanīt.
Visi skolotāji un direktores vietnieki atgriežas darbā pēc atvaļinājuma 21. augustā, un tad visa nepieciešamā informācija būs mājas lapā un skolā. Arī par pagarinātās dienas grupu informējām sapulcē. Skolas mājas lapā ir tālruņa numuri, uz kuriem var piezvanīt, ja rodas jautājumi, arī es, atrodoties atvaļinājumā, uz telefona zvaniem atbildu un, ja vajadzīga tikšanās, atnāku.

Ar cieņu - direktore V. Bogdāne

Gadiem ilgi nav atrisināts jautājums par atkritumiem, īpaši pie 5.st. mājas atkritumu vietas, kurus it kā apkalpo namu pārvaldes. Visiem sen ir zināms, arī Rīgā - privātmājas ipašnieki brīvi izmanto gan kopējas pašvaldības atkritumu vietas, gan 5.un vairāk stāvu atkritumu vietas. Visiem ir skaidrs, ka tas arī turpināsies - tie mājas īpašnieki,kuri dzīvo blakus daudzstāvu mājai - pat bērnu var nosūtīt izmest maisiņu svešā miskastē, tie kuri dzīvo tālāk - izmanto vai savu vai citu transportu, lai izvest savus atkritumus tālāk no savas skaistas mājas. Kārtībāš šajā jautājuma nekad nebūs, kamēr no visiem pašvaldības iedzivotājiem nebūs viens maksājums par šo pakalpojumu un stingra kontrole. Noteikumi par atkritumiem ir rakstīti skaisti, bet tā ir tikai formalitāte. Dzīvē tā nav un to var redzēt katru dienu Salas[pils novada teritorijā. Negodīgs "atkritumu" biznes uzvara iedzīvotāju intereses? Vai kātram mājas īpašniekam obligāti jānoslēdz jaunu līgumu ar "ekofirmu" no oktobra? Un ja nenoslēgs - kas būs mājas īpasniekam?

Sakarā ar jautājumu par līguma slēgšanu Salaspils novada dome paskaidro, ka pamatojoties uz saistošo noteikumu Nr.11/2017 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Salaspils novada pašvaldības teritorijā" 12. punktu, atkritumu radītāja/mājas īpašnieka pienākums ir noslēgt līgumu ar pašvaldības izvēlēto atkritumu apsaimniekotāju (SIA "Eco Baltia Vide") par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu savā īpašumā. Par noteikumu neievērošanu draud administratīvais sods par Salaspils novada domes saistošo noteikumu pārkāpšanu.
Paldies par šī jautājuma aktualizēšanu, tam noteikti tiks veltītas vēl papildus aktivitātes.
Vides inženiere Karīna Bāliņa

Labdien! Paldies par Lauku ielas rekonstrukciju. Ir tikai viens būtisks ieteikums. Krustojumā ar Rīgas ielu ir uzstādīti skaisti, lieli puķu podi. Viss ir labi, tikai satiksmei tas ir bīstami, jo aizsedz skatu, pie krustojuma ar Rīgas ielu. Kreisā puse nav pāredzama, ne gājēju pāreja, ne vai brauc auto vai ne. Lai veiktu pagriezienu ir jau bīstami jāiebrauc krustojumā un tiksi tad redzi kas notiek tai kreisajā pusē. Būtu jauki, ja puķu podus pabīdītu nedaudz nost no krustojuma pirms notiek kāda nelaime.

Paldies par Jūsu aizrādījumu.
Noteikti pārvietosim puķu podus, lai Lauku ielas krustojums ar Rīgas ielu būtu labi pārredzams.
Podu izvietošana bija pagaidu risinājums, tie tika izvietoti laikā, kad Lauku ielā un aplī vēl notika būvniecība un bija satiksmes  ierobežojumi.
Nākamajā gadā pie Rīgas ielas plānota puķu dobe ar zemiem augiem, kas nekādā gadījumā netraucēs pārredzamību.

ar cieņu

Daiga Veinberga
Salaspils novada domes
Tehniskās daļas
ainavu arhitekte

Sveiki! Brīvdienās izbraucu nupat atvērto posmu no Rīgas ielas pa jauno Lauku ielas aplīti Nometņu ielas virzienā. Paldies, viss smuki līdz aptuveni Zīļu 1A. Kādēļ tālāk tāds ielas sašaurinājums ar visu betona apmali. Divi auto samainīties tur nevarēs un ziemā kāds noteikti riteni nolauzīs tur ieskrienot, ja pretī nāks cita mašīna. Nevarēja vēl 50m atstāt pietiekamu platumu ielai, lai mašīnas varētu braukt viena otrai netraucējot?

Labdien!
Projekta autora skaidrojums:
Aprakstītais mezgls (pēdējie 10 m) veidots kā pieslēgums esošajai situācijai – pārejas posma sākumā brauktuves platums ir 6.00 m, savukārt pārejas posma beigās ~4.20 m. Pāreja posma beigu platums sakrīt ar esošās Nometņu ielas brauktuves platumu. Turklāt projektēšanas gaitā projektētājam no Salaspils novada pašvaldības tika sniegta informācija par Salaspils novada pašvaldības plānu izbūvēt jaunizbūvētā rotācijas apļa Nometņu ielas atzara savienojumu ar Nometņu/Baznīcas ielas krustojumu. Līdz ar to šis sašaurinājums tika veidots kā pagaidu risinājums līdz iepriekš minētā projekta realizācijai.

Ar cieņu - Salaspils novada domes Tehniskās daļas vadītāja vietnieks
Andrejs Kiseļevs-Podgornijs.

Labdien, jau vienreiz izdevuši jautājumu, bet tā arī atbildi nesagaidīju... Kad tiks uzstādīts "guļošais policists" ātruma ierobežošanai ceļa posmā no Beikas ielas virzienā uz Tilderu kapiem? It sevišķi vietā pie privātajām mājām pirms krustojuma, konstanti neviens vadītājs neievēro ātruma ierobežojumu.

Atbilde uz šo jautājumu jau tika sniegta 02.08.2018: ņemot vērā to, ka minētajā Beikas ielas posmā nav ierīkots apgaismojums un Latvijas Valsts standarts LVS 99:2010 nosaka, ka  ceļiem (ielām), kuros paredzēts izvietot ātrumvaļņus, jābūt apgaismotiem tumšā diennakts laikā, šajā ielas posmā ātrumvalni izvietot nav atļauts.

Vai vēl var kaut ko mainīt Lauku ielas projektā? Runa ir par stabiem, kas novietoti nevis starp riteņbraucēju un kājāmgājēju joslām, bet tieši vidū?

Ņemot vērā pazemes komunikāciju blīvumu un tām katrai nepieciešamo aizsargjoslu, šis divas vietas bija vienīgās, kur varēja izbūvēt apgaismes stabus. Diemžēl citur nobīdīt tehniski nevarēja.

Ar cieņu
Salaspils novada domes
izpilddirektora vietnieks
Mairis Kolāts

Labdien! Kad tiks uzstādīts "guļošais policists" ātruma ierobežošanai ceļa posmā no Beikas ielas virzienā uz Tilderu kapiem? It sevišķi vietā pie privātajām mājām pirms krustojuma, konstanti neviens vadītājs neievēro ātruma ierobežojumu.

Ņemot vērā to, ka minētajā Beikas ielas posmā nav ierīkots apgaismojums un Latvijas Valsts standarts LVS 99:2010 nosaka, ka  ceļiem (ielām), kuros paredzēts izvietot ātrumvaļņus, jābūt apgaismotiem tumšā diennakts laikā, šajā ielas posmā ātrumvalni izvietot nav atļauts.

Ar cieņu,
Salaspils novada domes
Tehniskās daļas vadītāja vietnieks
Andrejs Kiseļevs-Podgornijs 

Labdien! Vēlos paust savu satraukumu un neizpratni par gaidāmo dramatisko tarifu kāpumu SIA "Eco Baltia Vide" no š.g. oktobra - no 5,72 uz 9,18 EUR bez PVN par m3? Tas taču ir cenas pieaugums par 60%!!! Lūdzu skaidrojumu, kādi bija iepirkuma kritēriji, vai piedāvājumos tika vērtēts iedzīvotājiem izdevīgākais tarifs? Varbūt Salaspilij tomēr bija iespēja uz nākamajiem 3 gadiem iegūt sev izdevīgākus tarifus? Cienījamā pašvaldība, lūdzu darboties savu iedzīvotāju interesēs un nepieļaut tik dramatisku tarifu kāpumu!

"Eco Baltia vide" skaidro, ka šajā gadījumā tas nav tarifa kāpums, bet atkritumu apsaimniekotājs SIA "Eco Baltia vide" uzsāk darbību atbilstoši atklāta konkursa "Atkritumu apsaimniekotāja izvēle Salaspils novadā" noteikumiem.
Cena veidojās atbilstoši tiem noteikumiem, kādus nosaka normatīvie akti un kādi bija konkursā izvirzīti. Konkursa kritēriji bija atbilstoši normatīvo aktu prasībām un atbilstoši vēlamai pakalpojuma sniegšanas norisei, ņemot vērā klientu intereses.
Ar informāciju par Konkursu varat iepazīties šeit: http://www.salaspils.lv/parvalde/publiskais-iepirkums/687.
SIA "Eco Baltia vide" piedāvājums bija saimnieciski izdevīgākais piedāvājums ar viszemāko cenu - 9.18 EUR/m3 bez PVN, citu pretendentu cenas (bez PVN) bija augstākas: SIA " Clean R" 9.81 EUR/m3, SIA "Pilsētvides serviss" - 9.48 EUR/m3.
Citos novados, kuros 2018.gada otrajā pusē tiek uzsākta sadzīves atkritumu apsaimniekošana atbilstoši jauno iepirkumu noteikumiem, cenas ir augstākas - Carnikavas novadā no 01.09.2018 cena būs 13,18 EUR/m3 par m3 (t.sk. PVN), Ķekavas novadā no 01.10.2018 cena būs 12,69 EUR/m3 (tajā skaitā PVN 21%), Salaspils novadā cena par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ir zemāka - 11.11 EUR/m3 (t. sk. PVN).

Man ir zemes īpašums priekš celtniecības Mežezerā. Zemesrobežu plānā no 2006. gada ir norādīts, ka šī vieta ir mežs. Vai ir nepiecišamība veikt zemes transformāciju, ja ir topogrāfija no 2011. gada, kur ir norādīts, ka tur atrodas tikai viens koks īpašuma robežā?

Labrīt! Meža transformācija Jūsu gadījumā nav nepieciešama, jo tā jau ir veikta visiem zemes gabaliem Mežezeru teritorijā. Ja vēlaties, lai zemes robežu plānā eksplikācijā un situācijā netiek norādīts mežs, Jums ir jāvēršās pie jebkura sertificēta mērnieka situācijas aktualizācijai.

Ar cieņu
Salaspils novada domes
Nekustamo īpašumu daļas vadītāja
Ksenija Blanka

Labdien! Dzīvoju Zirņu salā. Salas galā ir gājēju tilts, kas savieno ar Dārziņu teritoriju. Šī salas daļas teritorija ir drausmīgā stāvoklī. Ļoti piegružota ar sadzīves atkritumiem. Vairākās vietās krūmos ir izgāzti atkritumi. Izveidotas “ ugunskura vietas”, kuras arī ir pilnas ar atkritumiem . Lūdzu pašvaldību pieņemt mērus - sakopt šo teritoriju, uzstādīt atkritumu tvertnes, uzstādīt izkārtni - sods par  atkritumu izmešanu. Šī ir brīnišķīga vieta, kur cilvēki bauda saulrieta skatus, kur Daugava un atteka veido deltu ar nelielu ūdenskritumu. Izgāztie atkritumi galīgi neiederas šajā skaistajā dabas ainavā.

Paldies, ka ziņojāt! Zirņu salas pats gals (tur, kur gājēju tilts) atrodas Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, līdz ar to aicinām ar šo jautājumu vērsties pie Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta.

Kad šovasar plānots veikt ielas rekonstrukcijas darbus Jasmīna ielā? Zīmes uzstādītas, taču darbi vēl nenotiek. Iedzīvotāji vēlas zināt vai paspēs iegādāties un atvest malku ziemai.

Jasmīnu ielas seguma uzlabošanas darbus plānots pabeigt līdz 2018. gada 31. augustam.
Malkas piegāde uz iedzīvotāju mājām netiks ierobežota, izņemot dažas dienas, kad tiks klāts asfaltbetona segums.

Ar cieņu
Tehniskās daļas vadītāja vietnieks
Andrejs Kiseļevs-Podgornijs

Sakiet lūdzu kāpēc tika pārtraukta bedrīšu lāpīšana Saulkalnē? Pie 38 mājas vienā pusē bedrītes salāpija,bet otrā sagrieza asfaltu,lai veiktu remontu un pazuda!

Norādīto bedrīšu remonts tiks pabeigts 2018. gada augustā - septembrī. Jūnijā šo bedrīšu remonts netika pabeigts tādēļ, ka asfalta ieklāšanas brīdī norādītajās vietās bija novietotas iedzīvotāju automašīnas.

Ar cieņu
Tehniskās daļas vadītāja vietnieks
Andrejs Kiseļevs-Podgornijs

Cik liels ir administratīvais sods par savlaicīgu zāles nenopļaušanu apbūves gabala teritorijā (~~1000 kvadrātmetri), ja īpašniekam nav iespējams ierasties uz sēdi? Jau iepriekš pateicos par atbildi.

Labdien!
Administratīvā pārkāpuma lieta tiek skatīta neatkarīgi no tā, vai persona ierodas vai neierodas uz Administratīvās komisijas sēdi un personas neierašanās uz sēdi neietekmē administratīvā soda apmēru.
Administratīvo atbildību par zāles nenopļaušanu paredz Salaspils novada domes 2001.gada 25.jūlija saistošie noteikumi Nr.11 "Salaspils novada teritorijas un tajā esošo ēku un būvju uzturēšanas noteikumi".
Saskaņā ar šo noteikumu 5.1.apakšpunktu par noteikumu pārkāpšanu uzliek naudas sodu fiziskām personām līdz 350 EUR, bet juridiskām personām līdz 1400 EUR.

Savukārt, ja zemesgabals ilgstoši nav kopts un tajā ir izveidojusies kūla, tad iestājas administratīvā atbildība saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 51.panta otro daļu un sods par šādu pārkāpumu ir paredzēts fiziskām personām no 140 EUR līdz 700 EUR, bet juridiskām personām — no 700 EUR līdz 2900 EUR.

Toms Ķikusts, domes jurists

Sveicināti!Vai tās ir tikai ZA ciematā,vai visā Salaspilī,kaijas,vai ar tām neko nevar darīt?Nu ārprātā traucē,gan vēlu vakaros,gan agri no rītiem!

Sudrabkaijas ir jūras putni, taču arvien biežāk tās var manīt arī tālāk no jūras, piemēram, Salaspilī. Kaijas ligzdo uz daudzdzīvokļu namu jumtiem un barojas gan atkritumu tvertnēs, kas ir atvērtas, gan arī ar barību, ko iedzīvotāji atstāj klaiņojošajiem kaķiem kā arī ir cilvēki, kas tās baro. Pārtikas nepietiekamības gadījumā, tās var aizlidot uz „Getliņu” poligonu. Vairākās Eiropas pilsētās pat ir ieviests sods par šo putnu barošanu.
Aprīlī – maijā kaija izdēj aptuveni trīs olas un jau ap Līgo svētkiem jaunie putnēni jau skraida (bet vēl nelido) pa pagalmiem un ceļiem, sagādājot problēmas automīļiem un māju iedzīvotājiem, jo to modrie vecāki ir gatavi „uzbrukt” (kaut gan patiesībā tie tikai mēģina aizbiedēt ar kliedzieniem) visiem, kas pietuvojas to mazuļiem.Pašlaik mazuļi jau prot lidot un cenšas iekarot vietu bara hierarhijā, cīnoties ar konkurentiem un vārnām par pārtikas gabaliņiem, reaģē uz laikapstākļu svārstībām. No turienes arī nakts kliedzieni. Turklāt saule aust agri – arī putni pamostas agri.
Diemžēl šajā gadījumā neko nevar darīt, kaijas nav medību suga. Tāpēc tās nedrīkst šaut un ir aizliegts iznīcināt to ligzdas.

Karīna Bāliņa, vides inženiere

Labdien! Vai pastāv iespēja cīnīties ar stāvu zemāk dzīvojošu kaimiņu, kurš regulāri ar savu sievu smēķē pie loga. Dūmi nāk istabā un nav iespējams telpas vēdināt. Šie dūmi ir jāelpo arī 6gadīgam bērnam. Pašvaldības policija neko nevarot darīt. Varbūt ir vērts pieņemt kādu pašvaldības noteikumus kas aizliedz šādi rīkoties? Sanāk diezgan nepatīkama situācija: Kaimiņš negrib lai dūmi ir viņa istabā un tai pat laikā tie visi nonāk manā istabā. Viņam istaba nesmird - mana smird !!??

Labdien! Likumā “Par tabakas izstrādājumu realizāciju, reklāmas un lietošanas ierobežošanu” 10. pantā ir noteiktas vietas, kur aizliegta smēķēšana, un norādīto vietu starpā  ir daudzīvokļu dzīvojamo māju kāpņu telpas, gaiteņi un citas koplietošanas telpas (10.panta 6) punkts), kā arī uz daudzdzīvokļu dzīvojamo māju balkoni un lodžijas, ja kāds no mājas iedzīvotājiem pret to iebilst (10.panta 7).punkts). Kā redziet, dzīvoklī (neatkarīgi no loga stāvokļa- atvērts, aizvērts) smēķēšana nav aizliegta. Pie šāda normatīvā regulējuma pašvaldība nevar izdot saistošos noteikumu un paplašināt likumā doto vietu uzskaitījumu, vēl jo vairāk, iekļaujot tajā privātas telpas.

Ieva Miļūna, domes juriste

Labdien! Lūdzu skaidrot pēc kādiem principiem tiek uzņemti bērni pirmskolas izglītības iestādēs. Mēs pārvācāmies uz Salaspili 2016.gadā, kad arī iestājāmies rindā. Joprojām vietu neesam sagaidījuši un uz nākamo mācību gadu pēc publicētajiem sarakstiem arī nedabūsim. Lūdzu publisku skaidrojumu pēc kādiem principiem notiek bērnu uzņemšana, kā arī lūdzu norādīt kātram no uzņemtajiem bērniem gaidīšanas rindā ilgumu, kā arī "īpašos apstākļus" kādēļ viņi ir tikuši pie vietas bērnudārzā. Jo liela daļa ir ar norādi "ārpus rindas". Ir pamatotas aizdomas, ka vietu sadale notiek pēc pazīšanās principa, vai, iespējams, ir jāveic maksājums kādam no atbildīgajiem darbiniekiem.

Labdien! Salaspils novadā bērni pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs tiek uzņemti rindas kārtībā, pēc rindā reģistrēšānās datuma. Šo kārtību reglamentē Saistošie noteikumi Nr.27/2012 “Kārtība, kādā Salaspils novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju”. 
        Ārpus rindas tiek uzņemti bērni gadījumos, kas ir noteikti minēto noteikumu 27.punktā:
27. Ārpus rindas pirmsskolas izglītības iestādē uzņem bērnus: 
27.1. ja tas noteikts Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos; 
27.2. ja vismaz viens no bērna vecākiem strādā pamatdarbā konkrētajā Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē un pilda pirmsskolas izglītības skolotāja vai pirmsskolas skolotāja palīga pienākumus, neatkarīgi no bērna un vecāku deklarētās dzīvesvietas, uz darbinieka darba tiesisko attiecību laiku; 
27.3. bērnu no sociāli nelabvēlīgas ģimenes; 
27.4. ja pirmsskolas vecuma bērnam ir nodibināta aizbildnība vai adopcija un aizbildnis/adoptētājs ir Salaspils novada iedzīvotājs (dzīvo un ir deklarējis savu dzīvesvietu Salaspils novadā); 
27.5. bērnu, kurš uz laiku ar bāriņtiesas lēmumu ir izņemts no savas vai aizbildņa ģimenes; 
27.6. bērnu(-us) no daudzbērnu ģimenēm, kurām piešķirts daudzbērnu ģimenes statuss līdz tekošā gada 1.maijam. 
        Gaidīšanas rindā ilgums atkarīgs no rindā reģistrēšanās datuma, izvēlētā bērnudārza, kā arī vakanto vietu skaita PII attiecīgajā vecuma grupā. 
        Pašvaldība nevar Jums atbildēt uz apgalvojumu par “iespējamo” nelikumību vietu piešķiršanā. Ja Jūsu aizdomas, kā miniet vēstulē, ir pamatotas, Jūs varat vērsties Salaspils novada domē ar iesniegumu par Jums zināmiem faktiem, vai griezties  tiesībsargājošās institūcijās.

 

end faq

 

 

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis