Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Uzdotie jautājumi un atbildes

Kad tiek plānots sakārtot ielu kura iet gar luterāņu baznīcu ( savieno rīgas un lauku ielu ). Vakaros iela ir tumša, vietām ir izveidojušās lielas bedres kuras tumsā nevar redzēt. Šis posms tiek plaši izmantots cilvēkiem kuri no/uz vilcienu dodas no HES un jauno māju rajona.

Labdien!
Saskaņā ar apstiprināto Attīstības plānu nav paredzēts pārbūvēt minēto posmu, bet remondarbi tiks uzsākti, iestājoties labvēlīgiem laika apstākļiem.

Ar cieņu
izpilddirektora vietnieks
Mairis Kolāts

Labdien! Kādas iespējas ir tikt pie mazdārziņa Salaspilī?

Labdien!
Mazdārziņu piešķiršanas kārtību nosaka Salaspils novada domes pieņemtā “Kārtība, kādā iznomā pašvaldības zemi personisko palīgsaimniecību vajadzībām”. Persona iesniedz iesniegumu Apmeklētāju apkalpošanas centrā. Vienlaicīgi var izvēlēties 3 mazdārziņu teritorijas. Pēc iesnieguma saņemšanas speciālists jūs reģistrē rindā tajās teritorijās, kuras esat izvēlējies. Brīdī, kad pienāk jūsu kārta, jums tiek nosūtīts piedāvājums ar brīviem mazdārziņiem. Šobrīd katrā teritorijā ir izveidojusies rinda. Mazdārziņi atbrīvojas gadījumos, kad kāds atsakās vai arī tiek 2 reizes konstatēts, ka tas nav apstrādāts.
Papildus informējam, lai saņemtu mazdārziņu, jums ir jābūt deklarētam Salaspils novadā un īpašumā nedrīkst būt cita lauksaimnieciskai apstrādei paredzēta zeme.

Ar cieņu
Salaspils novada domes
Nekustamo īpašumu daļas vadītāja
Ksenija Blanka

Vai salaspils pilseta ir atlauts uz balkona kurinat neliela izmera grilu ? ( pedejais maajas staavs ).

Labdien! Grila kurināšana uz balkona Salaspils pilsētā nav atļauta. To neatļauj ugunsdrošības noteikumi.

Ar cieņu
Karīna Bāliņa, vides inženiere

Doles salas dabas parkā kāds ir izveidojis automašīnu remontu pārpalikuma izgāztuvi. Tā atrodas pie celiņa, kas iet gar gāzes vadu, apmēram 100 m no Balkiču mājām (virzienā uz Daugavu, nevis Daugavas muzeju). Lūdzu palīdzību satŗīt mežu un varbūt iespējams atrast vainīgos. Paldies!

Paldies par vērību, informāciju un rūpēm par tīru vidi Salaspilī! Šī teritorija ir Latvijas Valsts mežu īpašumā, kuri informēja, ka atkritumu savākšana tiks nodrošināta pēc iespējas tuvākā laikā, bet ne vēlāk kā līdz 2019. gada 30. aprīlim. Tāpat par izgāztuvi ir informēta Pašvaldības policija, lai sabiedrībai  ierobežotu iespēju atbrīvoties no atkritumiem tiem neparedzētās vietās.

Ar cieņu
Karīna Bāliņa, vides inženiere

Labdien.Bieži eju uz veikalu Maxsima uz Skolas ielas.Tur ir sekojošā problēma.Proti pāri ielai ,kur uz sociālas mājas stūra,tālāk ir ieeja bijušajā valsts nodarbinātības centrā aug jauns kociņš viņš nav piesiets pie atbalsta un pie vējiem ļoti lokas,var redzēt,ka viņš aug sasvēries uz vienu pusi.Citi koki ,kas atrodas blakus ir norobežoti ar metāla turētājiem.Vajadzētu iesists blakus kādu atbalsta koku un piesiet pie tā doto kociņu.Žēl kociņa un iztērētus pašvaldības līdzekļus,ja dotais kociņš tiks nolauzts.Domāju,ka tas nav liels darbs sakārtot doto kociņu .Paldies.

Labdien!
Paldies par vērību un rūpēm! Informācija nodota Komunālajam dienestam!

Ar cieņu
Karīna Bāliņa, vides inženiere

Labdien ! Mani interesē ,kāpēc Salaspilī tiek izcirsti skaisti un lieli koki,it īpaši ap māju  Līvzemes ielā 18 un šajā teritorijā ? Katrs pavasaris ( jau 3 gadu pēc kārtas) mums sākas ar izcirstiem kokiem ap māju !!!!! Koki ir skaisti un iepriecina iedzīvotājus, bet vietā , protams, nekas netiek iestādīts ! Ja tā turpināsies , tad mūsu apkārtnē visi skaistie koki  būs izcirsti paliks tikai tuksnešaina vide un pāris krūmu...

Labdien!
Lieli un skaisti koki Salaspilī ir vērtība un tie tiek saudzēti. Koku ciršana pilsētā notiek ar pašvaldības atļauju, katrs koks (virs 20 cm), par kuru tiek iesniegts iesniegums, tiek apsekots un tiek novērtēta tā ainaviskā, ekoloģiskā un dendroloģiskā vērtība. Arī goba Līvzemes ielā 18 tika apsekota un sākumā tika atļauta tikai vainaga sakopšana, taču, veicot darbus, atklājās, ka koks ir bojāts un tādēļ apdraud tuvējo māju. Par koku iestādīšanu un teritorijas labiekārtošanu aicinām vērsties pie sava namu apsaimniekotāja.

Karīna Bāliņa, vides inženiere

Regulāri saskaramies ar problēmu, ka kaimiņu privātmājas suns ilgstoši naktīs rej un traucē naktsmieru. Vai kaimiņš ir pārkāpis kādus noteikumus un tas ir sodāms? Kur būtu jāziņo par šo problēmu? Ar kaimiņu par šīs problēmas risinājumu pagaidām diemžēl vienoties nav izdevies.

Saskaņā ar Dzīvnieku aizsardzības likuma 5. panta otrās daļas 2. un 3. punktu dzīvnieka īpašniekam ir pienākums rūpēties par labvēlīgu sabiedrības attieksmi pret viņa īpašumā esošo dzīvnieku un nodrošināt, lai dzīvnieks netraucētu un neapdraudētu cilvēkus vai citus dzīvniekus. Ja dzīvnieka īpašnieks nespēj pildīt šā panta otrajā daļā minētos pienākumus, dzīvnieku atsavina personai, kas spēj pildīt šos pienākumus, nodod dzīvnieku patversmei vai nogalina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (Dzīvnieku aizsardzības likuma 5. panta trešā daļa).
Ministru kabineta 2006. gada 4. aprīļa noteikumu Nr.266 Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai (turpmāk – MK noteikumi Nr.266) 52.1. punktā noteikts: mājas (istabas) dzīvnieka īpašniekam vai turētājam ir pienākums nodrošināt, lai mājas (istabas) dzīvnieks (smaka, riešana vai gaudošana) netraucētu mājas vai apkārtnes iedzīvotājus. Ja mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieks neievēro šos noteikumus, viņš tiek saukts pie atbildības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (MK noteikumu Nr.266 53. punkts). Par dzīvnieku turēšanas prasību pārkāpšanu vainīgās personas var sodīt, pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 106. pantu. Sūdzības par šiem pārkāpumiem adresējamas pašvaldības policijai.

Karīna Bāliņa, vides inženiere

Labdien! Vēlos zināt, kad tiks salabota autobusa pietura pie dzelzceļa stacijas Salaspils - virzienā uz Miera ielu - Fizikas institūts. Cilvēkiem, gaidot autobusu, jāstāv sniegputenī un lietū jau no 2018.gada decembra. Braucam katru d.dienu, dažreiz autobuss jāgaida pat 20.min. un ilgāk. Paldies!

2018.gada 29.decembra pēcpusdienā ceļu satiksmes negadījuma rezultātā tika bojāta autobusa pietura pie dzelzceļa stacijas virzienā uz Miera ielu. Uz vietas tika sastādīts protokols par negadījumu un pieturas bojājuma faktu. 2019.gada 13.martā Valsts policija ar savu lēmumu Salaspils pašvaldību atzina par cietušo. Uz šī dokumenta pamata pašvaldība ir iesniegusi prasību apdrošinātājiem, lai piedzītu līdzekļus pieturas atjaunošanai. Kā tiks saņemta nauda no apdrošinātājiem, tā mēneša laikā pietura tiks atjaunota.

Ar cieņu
Tehniskās daļas galvenais
speciālists būvniecības jautājumos
Juris Kancevičs 

Labdien! Dzīvojam Silabriežu ciematā,vēlos uzzināt, kam pieder ceļš, kurš iet cauri ciematam, un kam tas būtu jāuztur normālā stāvoklī,lai var iziet vai izbraukt, un vai pašvaldībai prioritāte ir tikai pilsēta, vai arī šī ciemata iedzīvotāji var cerēt uz elementārām lietām, piem.normāls ceļš, nemaz nerunājot par tādām ekstrām, kā apgaismojums u.c.,arī šī ciemata iedzīvotāji maksā nekustamā īpašuma nodokli, kurš nonāk pašvaldības kasē,pašvaldībai ir pienākums,uzturēt savas teritorijas pienācīgā kārtībā, tieši tāpat,kā Jūs pieprasiet maksāt mums nodokļus un apkop savus īpašumus, mēs prasām no JUms rīcību, šī jautājuma risināšanā.

Labdien! Silabriežu ciemata ceļi nav pašvaldībai piederīgi. Saskaņā ar fizisko personu datu apstrādes likumu konkrētas ziņas par zemes īpašniekiem sniegt neesam tiesīgi. Salaspils novada domes 25.07.2001. Saistošie noteikumi Nr.11 “Salaspils novada teritorijas un tajā esošo ēku un būvju uzturēšanas noteikumi” nosaka kārtību, kādā ir jāuztur privātīpašumā esošās brauktuves (2. punkts “Namīpašumu, gruntsgabalu, pagalmu un pieguļošo teritoriju uzturēšana un kopšana” (ar 27.07.2005. grozījumiem, prot.Nr.16,9.§)).
2017.gada 30.augustā Salaspils novada dome pieņēma lēmumu “Par brauktuvju uzturēšanu un kopšanu Salaspils novada teritorijās, kurās izstrādāti detālplānojumi un to piebraucamajos ceļos”, saskaņā ar kuru pašvaldība uzsāks teritoriju, kurās izstrādāti detālplānojumi, brauktuvju kopšanu. Saskaņā ar minēto lēmumu 2019. gadā tiks uzturētas arī brauktuves detālplānojumu teritorijās Mākoņu pļava, Mēness pļava un Upeskrasts, kuras ietilpst Silabriežu teritorijā. Šo brauktuvju uzturēšanas nosacījumi ir noteikti, piemērojot Ministru kabineta noteikumu Nr.224 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” prasības. Tām ir noteikta uzturēšanas klase D vasaras sezonai (no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim), un uzturēšanas klase D ziemas sezonai (no 1. novembra līdz 31. martam).
Ar cieņu
Tehniskās daļas vadītāja vietnieks
Andrejs Kiseļevs-Podgornijs 

Sveiki! Gribēju jautāt, vai tiek plānots ceļa remonts Lazdu ielā? Ceļa stāvoklis ziemas laikā ir būtiski pasliktinājies. Rezultātā braucamā daļa ir samazinājusies, kas apdraud arī gājēju pārvietošanos (jo nav izbūvēta gājēju ietve un cilvēki iet pa braucamo daļu). Paldies!

Iestājoties piemērotiem laika apstākļiem (aprīlis-maijs),Lazdu ielā tiks veikts asfalta seguma bedrīšu remonts.
Ietves būvniecība Lazdu ielā 2019. gada tautsaimniecības budžeta plānā nav paredzēta.

Ar cieņu
Tehniskās daļas vadītāja vietnieks
Andrejs Kiseļevs-Podgornijs

Pagājušo gadu Buču ielā, Tilderi tika veikti rakšanas darbi, lai ievilktu centralizeto ūdeni un kanalizāciju. Šobrīd vietās, kur tika rakts ir izveidojušās dzilas bedres. Kur griesties, lai celš tiktu sataisīts kā bija.

PSIA "Valgums-S" informēja, ka Buču ielā veikto būvdarbu garantijas termiņš ir 5 gadi pēc nodošanas ekspluatācijā.
Par radušos situāciju tiks informēts būvdarbu veicējs, lai vienotos par defektu novēršanas termiņiem.
Šobrīd konkrētus termiņus noteikt nevaram, jo jāsagaida darbu veikšanai piemēroti laika apstākļi.

Ar cieņu
Tehniskās daļas vadītāja vietnieks
Andrejs Kiseļevs-Podgornijs 

Vēlos atvērt kafejnīcu Salaspilī. Kādi dokumenti jāiesniedz pašvaldībai, lai saņemtu atļauju uzsākt biznesu Salaspilī? Cik šīs atļaujas maksā?

Labdien!
Lai uzsāktu kafejnīcas darbību Salaspilī, pašvaldības atļauja tam nav nepieciešama un normatīvie akti šādas atļaujas saņemšanu no pašvaldības neparedz.
Ja kafejnīcas atvēršanai ir paredzēts veikt kādus būvniecības darbus, lai attiecīgo īpašumu vai telpas pārveidotu kafejnīcas vajadzībām, tad šādus darbus pirms to uzsākšanas būs nepieciešamas saskaņot ar Salaspils novada būvvaldi. Ja kafejnīcas darbība būs saistīta, piemēram, ar tirdzniecību publiskā vietā, izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu publiskā vietā vai reklāmas izvietošanu par kafejnīcas darbību, tad ir jārēķinās ar to, ka būs jāmaksā pašvaldības nodeva, kas apstiprināta ar domes saistošajiem noteikumiem. Ar šiem noteikumiem Jūs varat iepazītieas Salaspils novada pašvaldības mājaslapā, sadaļā  - Pārvalde > Normatīvie akti > Saistošie noteikumi - nozaru skats - Nodokļu un nodevu jautājumi.

Ar cieņu Salaspils novada domes jurists
Toms Ķikusts

vai drikst pats pieslegties pie pilsetas kanalizacijas un cik tas maksa.paldies

Labdien!
1. Patvaļīga pieslēgšanās pie centralizētajiem kanalizācijas tīkliem IR AIZLIEGTA.
2. Pieslēguma izveidei sākotnēji ir jāvēršas pašvaldības SIA "Valgums-S", uzrakstot iesniegumu tehnisko noteikumu izsniegšanai. Pieteikuma forma pieejama mūsu mājaslapā www.valgums.eu, sadaļā "Klientiem" --> Veidlapas--> Tehnisko noteikumu pieprasījums fiziskām personām (https://www.valgums.eu/images/file/TN_pieprasijums_FP.PDF), kur to iespējams aizpildīt elektroniski vai arī uzņēmuma birojā uz vietas Miera ielā 26a, Salaspilī.
3. Izsniegtajos tehniskajos noteikumos tiks norādīta precīza pieslēguma vieta un aprakstīta veicamo darbību kārtība.
4. Pati pieslēgšanās centralizētajiem tīkliem ir bez maksas. Vienīgās izmaksas var būt saistītas ar pašu savienojošo tīklu vai izvadu būvniecību.
Ar cieņu
Edīte Zviedre - Vilciņa, SIA „Valgums-S”
Attīstības daļas vadītāja

Nopirku zemes gabalu Baznīcas iela 15. Šobrīd Baznīcas iela ir uzbuvēta tikai līdz 11 mājas numuram. Kas jādara (kur griezties), lai ceļš būtu pagarināts līdz manam zemesgabalam, ka arī tiktu nodrošināts ūdens un kanalizācijas pieslēgums?

Labdien!
Pie zemes gabala Baznīcas ielā 15 šobrīd var piekļūt pa grunts ceļu no Kalnrozes ielas.
2019. gada tautsaimniecības budžeta plānā minētajam Baznīcas ielas posmam seguma būvniecība nav paredzēta.
Jautājumā par ūdens vada un kanalizācijas pieslēgšanu jāraksta pieprasījums (iesniegums) PSIA "Valgums-S" Tehnisko noteikumu saņemšanai (pieejams mājaslapā www.valgums.eu, sadaļa "Klientiem", rubrika "Veidlapas"). Pie tehnisko noteikumu izsniegšanas inženieri izpētīs un norādīs iespējamo pieslēguma vietu, kā arī norādīs turpmāk veicamās darbības.

Ar cieņu
Tehniskās daļas vadītāja vietnieks
Andrejs Kiseļevs-Podgornijs

Svētdienas vakarā bijām aizbraukuši uz baseinu Ceru ielā 1 un radās daudz jautājumu:1.Kāpēc vispār aizvērts laukums pie baseina? 2.Kāpēc apstāšanās aizlieguma zīme "aizslēpta" aiz gājēju pārejas zīmes? Tumšā laikā to no auto praktiski nevar pamanīt. 3.Kāpēc pie mājas stūra (sadales skapjiem) nevarēja uzlikt vēl vienu zīmi. 4.Kāpēc apstāšanās aizlieguma zīme, nevis stāvēšanas? Daudz jauno ģimeņu ar maziem bērniem un pat zīdaiņiem varētu apstāties un ievest tos telpās un tad meklēt stāvvietu.

1. “Laukums” pie baseina ir gājēju ietve.

     Lai gan 2015.gada 2.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.279 “Ceļu satiksmes noteikumi” (turpmāk tekstā – CSN) 121.9. punkts nosaka, ka transporta līdzekļiem aizliegts apstāties un stāvēt “uz ietvēm, gājēju ceļiem, gājēju un velosipēdu ceļiem, kopīgiem gājēju un velosipēdu ceļiem, velosipēdu ceļiem un velojoslām, izņemot šo noteikumu 117. punktā minētos gadījumus”, tomēr, vērojot satiksmes situāciju pie baseina ieejas Ceru ielā 1, Salaspilī tika konstatēts, ka autovadītāji neievēro CSN 121.9. punkta nosacījumus. Lai nodrošinātu gājēju drošu pārvietošanos pa ietvi, kā arī lai novērstu augstāk minēto strīdus situāciju rašanos, kad autovadītāji uzskata, ka novieto automašīnas stāvēšanai nevis uz ietves, bet gan uz “laukuma”, pie baseina ieejas Ceru ielā 1, Salaspilī tika uzstādītas ceļa zīmes Nr.326 “Apstāties aizliegts”.   

2.  Ņemot vērā to, ka to stacionāra ceļa zīmju uzstādīšana ziemas periodā nav iespējama sakarā ar seguma sasalumu, ceļa zīmes Nr.326 “Apstāties aizliegts” uz ietves pie baseina ieejas ir uzstādītas pagaidu variantā. Līdz ar piemērotu laikapstākļu iestāšanos un seguma atkušanu minētās ceļa zīmes tiks uzstādītas stacionāri.

     Vēršam Jūsu uzmanību tam, ka CSN 249. punkts nosaka: “Ja pagaidu zīmēm, kas novietotas, piemēram, uz pārvietojama statīva … ir cita nozīme nekā stacionārām zīmēm, transportlīdzekļa vadītājiem jāievēro pagaidu zīmju prasības…”. Turklāt, ceļa zīmes Nr.326 “Apstāties aizliegts” ir uzstādīta perpendikulārā virzienā attiecībā uz ceļa zīmēm Nr.535, Nr.536 “Gājēju pāreja” un brauktuves asi un ir skaidri salasāmas (skat. attēlus).

3. Uz ietves pie baseina ietves ir uzstādīta viena ceļa zīme Nr.326 “Apstāties aizliegts” ar papildus ceļa zīmi Nr.806 “Darbības zona” un viena ceļa zīme Nr.326 “Apstāties aizliegts” ar papildus ceļa zīmi Nr.807 “Darbības zona”. Uz papildus ceļa zīmēm ir norādīti darbības zonas virzieni un attālums 50 metri.

4. Atbilde dota 1. punktā.

Andrejs Kiseļevs- Padgornijs, Tehniskās daļas vadītājas vietnieks

stavv1

stavv2

Labdien. Vēlējos uzzināt, vai un kad Salaspils pilsētas teritorijā tiks uzstādītas ceļa zīmes un ielu norādes zīmes, ņemot vērā jauno ceļa zīmju likumu? Gan centra, gan Silavas, gan purva rajonā vēl aizvien ir ielas, kam nav uzstādītas ielas norādes zīmes.

Lai atbildētu uz Jūsu jautājumu, lūdzam atsūtīt norādi uz minēto normatīvo aktu. 

Ar cieņu
Tehniskās daļas vadītāja vietnieks
Andrejs Kiseļevs-Podgornijs 

Labdien! Vēlētos uzzināt, vai ir iespējams iegādāties Tilderu kapos kapavietu un turēt to neizmantotu?

Labdien!
Nē, nav iespējams. Šādu iespēju nepieļauj Salaspils novada domes 2010.gada 8.decembra saistošie noteikumi Nr.45/2010 "Salaspils novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi".
Saskaņā ar minēto noteikumu 4. un 5.punktu kapavietas tiek piešķirtas mirušo apbedīšanai nevis kapavietas rezervēšanai.

Ar cieņu Salaspils novada domes jurists
Toms Ķikusts

Labdien! Atradu šādu iepriekš uzdotu jautājumu un Jaunkalna k-ga atbildi uz to (skat. zemāk). Vai ir notikusi kāda virzība šajā sakarā, kas ļautu pašvaldībai runāt par konkrētiem veloceliņa būvēšanas termiņiem? Neizbraucot ar velosipēdu uz Daugavpils šosejas, līdz Saulkalnei man aizbraukt līdz šim nav izdevies. Tādēļ domāju, ka tas nav iespējams, un Google Map to apliecina. Josla ar asfalta segumu gar šosejas malu nav pietiekami plata, lai velosipēdists pa to droši pārvietotos. Piedāvāju šo joslu uztaisīt par 1m platāku, ja pārrunas ar zemju īpašniekiem (skat. zemāk) nevedas kā paredzēts, kamēr visi apkārtnes velobraucēji vēl dzīvi. Te iepriekšējā sarakste: "Labdien! Prieks redzēt, ka pēdējos gados Salaspilī tiek daudz darīts par aktīvās atpūtas un sporta sporta infrastruktūras attīstību. Vai kādos plānos ir arī veloceliņa Salaspils-Saulkalne veidošana gar Daugavmalu? Labdien!Šādi plāni ir. Pagaidām notiek sarakste ar zemju īpašniekiem, kurus skars veloceliņa izbūve. Par konkrētiem izbūves termiņiem varēs spriest pēc gala vienošanos parakstīšanas ar VISIEM zemju īpašniekiem. Tad varēs apkopot zemju īpašnieku prasības un sastādīt plānu ar laika grafiku par veloceliņa izbūvi posmā Rīgas HES dambis - iebraukšana Saulkalnē.

Labdien!
Tā kā ne no visiem privāto zemju īpašniekiem bija iespējams iegūt saskaņojumu šāda veloceliņa būvniecībai vai zemes atsavināšanai, tika veiktas pārrunas ar Latvijas valsts ceļiem, lai veloceliņu izvietotu A6 šosejas aizsargjoslās. Šobrīd ir saņemta piekrišana šīs aizsargjoslas izmantošanai un notik darbs pie turpmākās zemju atsavināšanas, kur ir iespējams veikt šī veloceliņa izbūvi. Tā kā šajā posmā nav pašvaldībai piederošu zemju un ir jāveic pārrunas ar citu zemju īpašniekiem, kuri ne vienmēr ir atsaucīgi, tad šīs process diemžēl ir ieildzis, bet pašvaldība šos darbus nav izņēmusi no darba plāna un darbojas, lai sasniegtu kvalitatīvu rezultātu, kas apmierinātu visas iesaistītās puses, tāpēc diemžēl konkrētus izbūves termiņus šobrīd nevaram nosaukt, viss atkarīgs no sarunām ar zemju īpašniekiem!

Ar cieņu Mareks Kalniņš
Salaspils novada domes
izpilddirektors

Kāda šobrīd ir situācija ar ceļu c-27 (asfalta ieklāšanu) tas tika solīts jau 2018.gadā

Šis jautājums tika skatīts pie budžeta plānošanas un netika iekļauts 2019. gada budžetā. Šobrīd paliek esošā situācija un tiks veikti uzturēšanas darbi ar pretputekļu apstrādi. Kā arī pētot, kuras brauktuves asfaltēsim, tika konstatēts, ka sākumā tiks asfaltētas brauktuves, kur ir lielāka apdzīvotība. Tāpat pa ceļu C-27 kursē arī smagais autotransports un šiem darbiem nepieciešams izstrādāt projekta dokumentāciju. Arī Attīstības programmas investīciju plānā šis ceļa posms netika iekļauts. Šobrīd uzturēsim atbilstoši ceļa kategorijai un tam ceļu segumam, kāds tas ir.

Ar cieņu
Tehniskās daļas vadītāja vietnieks
Andrejs Kiseļevs-Podgornijs 

Labdien! Vēlos uzzināt, kā pensionārs var saņemt jubilejas vienreizējo pabalstu(80,85,90,95,100 un vairāk gadi), ja personai nav iespējas ierasties novada domē?
Paldies!

Labrīt!
Iesniegums jāiesniedz vismaz 6 mēnešu laikā pēc minētā vecuma (80, 85, 90, 95) sasniegšanas Apmeklētāju apkalpošanas centrā (Līvzemes ielā 8) vai Sociālajā dienestā (Kalnu ielā 2).
Iesniegumu var iesniegt elektroniski, parakstot to atbilstoši iesnieguma likuma 2.panta (3.) daļai, nodrošinot noteikumos norādīto dokumentu iesniegšanu.
E-pasti: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. .
100 un vairāk gadu vecumu sasniegušām personām pabalstu izmaksā dzīvesvietā, apsveicot dzimšanas dienā. Aizpildītu iesniegumu var atnest arī uzticības persona, nav jānāk pašam jubilāram.

Šodien biju lieciniece, kā no nodegušās mājas Rīgas ielā (pretī NBD) stiprā vēja ietekmē nobruka otrais stāvs un jumta konstrukcija. Vai Salaspils domei un būvvladei šajā sakarā nekas nav darāms? Labi, ka jumts neuzkrita kādam virsū.  Nodegusī ēka stāv jau ilgu laiku un nekas nemainās.

Labdien!
Pērnā gada 12. septembrī Būvvalde ir pieņēmusi lēmumu Nr.BV/1-6/18/219 "Par dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas ekspluatācijas aizliegumu Rīgas ielā 63, Salaspilī, Salaspils novadā", kurš tika nosūtīts visiem nodegušās mājas kopīpašniekiem, kā arī pašvaldības policijai zināšanai.

Es vēlētos lūgt Čudara kungu nedaudz detalizētāk pastāstīt par to, kā jaunbūvējamā Lielā Lazdu iela, kas nešķērso dzelzceļu, atslogos satiksmi pār dzelzceļu un pēc viņa vārdiem aizvietos dārgo tuneli. Es saprotu, ka atsevišķi transportlīdzekļi, kas Miera un Rīgas ielas krustojumā vēlas pagriezties pa labi, uzbūvējot jauno ielu varēsi izmantot to, bet kā gan tas atrisinās rindas pie dzelzceļa, jo to rindas, kas vēlas šķērsot dzelzceļu un nesalīdzināmi lielākas par to auto skaitu, kas vēlas no Rīgas ielas pagriezties uz Miera ielu vai otrādi!!! Varbūt Čudara kungs ir veicis satiksmes intensitātes un kustības mērījumus, ka var iedomāties aizstāt dzelzceļa šķērsojuma risinājumu ar jaunu ielu, kas nešķērso dzelzceļu? Varbūt Čudara kungs ir arī veicis aprēķinus par šādas jaunas ielas izbūvi? Cik noprotu purvainā augsnē būvējot ceļus augsne ir jānomaina ļoti biezā slānī... Šis arī neizklausās akurāt pēc lēta risinājuma.

Labdien! 
Jūs varat saņemt detalizētu skaidrojumu no Čudara kunga par Jums interesējošo jautājumu, piesakoties uz vizīti pirmdienās no pulksten 14.00 līdz 19.00.

2018. gada 25. maijā stājās spēkā Vispārīgā datu aizsardzības regula, kas nosaka, ka “fiziskām personām būtu jāspēj kontrolēt savus personas datus”. Šobrīd norit pieteikšanās Ezerkauliņu maratonam, izmantojot sportlat.lv portālu, kurā brīvi pieejamā veidā (internetā) jebkuram interesentam ir pieejama informācija par maratona dalībniekiem (tostarp arī nepilngadīgajiem), kas ir identificējamas fiziskas personas. Atbilstoši Regulai “identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz kādu identifikatoru, piemēram, vārdu, uzvārdu, atrašanās vietas datiem.” Šobrīd visi dalībnieku identifikatori ir publiski pieejami un fiziskās personas NESPĒJ kontrolēt savu personas datu nepubliskošanu interneta vidē. Kāpēc netiek nodrošināta nepilngadīgo personu datu aizsardzība, ņemot vērā, ka bērni līdz 13 gadiem paši nedrīkst dot piekrišanu datu apstrādei? Kāpēc maratona dalībniekiem netiek piešķirti kodēti identifikatori (kas aizstātu personas vārdu un uzvārdu), lai fiziskas personas nebūtu tik viegli identificējamas? Piesakoties skrējienam, fiziska persona piesaka savu dalību maratonā, bet nedod savu piekrišanu, ka personas vārds, uzvārds, dzīvesvieta, vecuma grupa tiek publiskota tīmeklī un ir brīvi pieejama profilēšanas veikšanai.

Labdien! Atbilde no "SPORTLAT": "Pirmkārt, piesakoties sacensībām, reģistrācijas procesā dalībnieks tiek  informēts par to, ka dalībai būs nepieciešams ievadīt vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus un pārējo nepieciešamo informāciju, kā arī pirms tās ievadīšanas katram jāapstiprina, ka ir šo informāciju sapratis un tai  piekrīt. Ja šiem noteikumiem nepiekrīt, dalība pasākumā nav iespējama,  jo sacensības ir oficiālo sporta sacensību protokolu apritē, kur  dalībniekus identificē un iedala pa vecuma kategorijām, lai būtu  iespējams sacensties godīgi un vienlīdzīgi savas vecuma grupas ietvaros  un rezultātus varētu izmantot oficiālo skrējienu statistikā. Nepilngadīgu personu pieteikt sacensībām nav iespējams, ja vienlaicīgi  netiek aizpildīta informācija ar vecāka vai aizbildņa (trenera,  skolotāja, vai cita, pilnvarota pārstāvja) kontaktinformāciju kas šo pieteikumu veic. Otrkārt, ja vēlas, lai dalībnieka profils ir aktīvs/neaktīvs (ar iespēju  aplūkot izvēstāku informāciju, vai arī šo iespeju izslēgt) vai arī  aktīva profila gadījumā vai ir/nav redzami sacensību rezultātu  statistikas dati, kā arī vai attēlot/neattēlot dzimšanas datus, var sūtīt  pieprasījumu uz e-pasta adresi  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. . Personīgo dzimšanas  datu, kā arī rezultātu statistikas izslēgšana konkrētam dalībnieka  individuālajam profilam neizslēdz dalībnieka attēlošanu oficiālajā  sacensību rezultātu protokolā attiecīgajā vecuma grupā, kas ir norādīta  konkrētā pasākuma nolikumā."

Labdien. Saņēmu no Jums vēstuli par nekustamā nodokļa atmaksu 2019. Gadam. Jautājums kapēc mans rēķins salīdzinājumā ar pagajušo gadu ir pieaudzis gandrīz četras reizes?

Labdien! 
2017.gada 12.oktobrī Salaspils novada domes sēdē tika apstiprināti Saistošie noteikumi Nr.31/2017 "Par nekustamā īpašuma nodokli Salaspils novadā". 
Šo noteikumu 2.punkts paredz, ka nodokļa likmi - 1.5% procentus no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības piemēro dzīvokļa īpašuma sastāvā esošai ēkas daļai, ja objektā uz taksācijas gada 1.janvāri nav deklarējusi neviena persona. Šī informācija tika nosūtīta dzīvokļu īpašniekiem 2017.gada 15.novembrī uz deklarēto dzīvesvietas adresi, kā arī publicēta "Salaspils Vēstīs" un mājas lapā. 
Ņemot vērā, ka Jums piederošajā dzīvoklī uz šā gada  1.janvārī nav deklarēta neviena persona, ēkai tika piemērots 1.5% no kadastrālās vērtības. 

Labdien! Vai pārreģistrējot bērnu bērnu dārzam, man tiks atsūtīta apstiprinoša info uz e-pastu, ka tas ir ticis izdarīts (rakstot iesniegumu Domē klātienē)? Klātienē nevienu dokumentu neiedeva.

Labdien!
Pārreģistrējot bērnu rindā klātienē apmeklētāju apkalpošanas centrā, apliecinājuma izsniegšana nav paredzēta.
Ja šo iesniegumu vecāks ir atsūtījis elektroniski uz domes e-pastu  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. ,
vecāki saņem atbildes e-pastu par pārreģistrācijas iesnieguma saņemšanu.

Ar cieņu,
Irēna Kramarova
izglītības metodiķe

Labdien, Vai šogad būs izbūvēta slēgta lietus ūdens kanalizācija Ķīmiķu ielā?

Labdien! Salaspils novada domes 2019. gada budžetā ir paredzēti līdzekļi lietus ūdens kanalizācijas – drenāžas izbūvei Ķīmiķu ielā. Iepriekš izsludinātais atklātais konkurss "Lietus ūdens kanalizācijas - drenāžas sistēmas izbūve Ķīmiķu ielā, Salaspilī" tika pārtraukts, jo pretendents, ar kuru bija nolemts slēgt līgumu, atsauca savu piedāvājumu, bet nākamā pretendenta, ar kuru varētu slēgt iepirkuma līgumu, piedāvātā kopējā līguma cena ievērojami pārsniedza plānotos finanšu līdzekļus. 
2019. gada 14. februārī Salaspils novada dome nolēma izsludināt atkārtotu konkursu objektam “Lietus ūdens kanalizācijas – drenāžas sistēmas izbūve Ķīmiķu ielā, Salaspilī”.   

Velos noskaidrot kas notiek maskavas iela 3,5,7,9 blakus trasei? Iznicinata koku aleja un notiek kaut kadi buvnicibas darbi. Nav nekadu informaciju.

Labdien!
Kā jau vairākkārt esam informējuši gan "Salaspils Vēstīs", gan mūsu sociālajos tīklos, Maskavas ielā notiek būvdarbi un tiks veikta lietus ūdens novadīšanas sistēmas pārbūve. Informācija šeit- http://www.salaspils.lv/novads/novads-aktualitates/saksies-buvdarbi-maskavas-iela

Vēlos uzsākt kopīpašuma, kas sastāv no zemes un uz tās esošas dzīvojamās mājas un saimniecības ēkām, sadalīšanu reālās daļās. Kādas darbības man ir jāveic un kur man jāvēršas?

Labdien!
Lai veiktu kopīpašuma sadalīšanu, ir jāizstrādā zemes ierīcības projekts. Lai šo procesu uzsāktu, iepriekš ir jānoskaidro, vai tas ir iespējams atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojuma un citu normatīvo aktu prasībām.
Konkrētāk noskaidrot, kā veicamas Jūsu iecerētās darbības, Jūs varat, piezvanot Attīstības daļas teritorijas plānotājām Līgai Villerei-Madzulei vai Dacei Griķei (tālrunis 67981068).

Labdien! Vai Salaspils iedzîvotåjiem ir tiesîbas uz bézmaksas peldbasseina apmekléjumu? Un kas nepiecieshams.

Labdien!
Projekta ietvaros līdz 26.06.2019. vēl varat paspēt pieteikties uz bezmaksas nodarbībām Salaspils peldbaseinā rindas kārtībā, rakstot uz e-pastu   Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. . Tiklīdz atbrīvosies kāda vieta, tā ar Jums sazināsies. Šī projekta ietvaros viens cilvēks var apmeklēt 8 bezmaksas nodarbības.

Ar cieņu
Aigars Jaunkalns
Attīstības daļas projektu vadītājs

Labdien! Sakiet lūdzu, kur Salaspilī vai tuvumā ir laukums/konteineri vai kaut kas tml., kur var izmest būvgružus bezmaksas (piemēram. vecās mēbeles, dēļus). Paldies!

Labdien!
No lielgabarīta atkritumiem varat atbrīvoties, sazinoties ar atkritumu apsaimniekotāju SIA "Eco Baltia Vide". Lielgabarīta atkritumu apsaimniekošana 12% apjomā no kopējā gada apjoma tiek nodrošināta par sadzīves atkritumu vienoto tarifu. Lielgabarīta atkritumus - mēbeles un dēļus iespējams nodot arī Getliņu poligonā http://www.getlini.lv/lv/atkritumu-pie%C5%86em%C5%A1ana-no-fizisk%C4%81m-person%C4%81m.
Ja dzīvojat daudzdzīvokļu mājā, tad lielgabarīta atkritumus varat novietot tiem paredzētajā vietā pie sadzīves atkritumu laukuma.

Ar cieņu
Karīna Bāliņa, vides inženiere

Lūdzu pārbaudiet vai mežs kadastra numurā tiek likumigi izcirsts. Varu nosūtīt foto, jo daudzi koki ir tikai 200mm diametra. 80310160010

Labdien!
Paldies par vērību! Esam informēti par šo darbību, un tā ir saskaņota Valsts meža dienestā! Pēc Zemesgrāmatas un Salaspils novada teritorijas plānojuma šī ir lauksaimniecība zeme, un šobrīd tiek veikta apauguma noņemšana.

Labdien! Kaapec maajai Skolas 1 visaugsttaakas cenas Salaspilii par siltinaashanu, t.i. par decembri 2018 bija 1,78 Eur beez PVN, tas ir shausmiigi daudz. Citiem maajam (nerenovietiem) cenas svaarstas 1,13 Eur -1,50 Eur.

Ar šo jautājumu jums ir jāvēršas pie sava namu apsaimniekotāja SIA "Namu pārvaldīšana". Siltumenerģijas tarifs Salaspilī visiem ir vienāds - 55.24 EUR bez PVN (1 kWh = 0.05524 EUR). 

Uz man piederošās ēkas gribu izvietot reklāmu par zemes gabala pārdošanu.Kādi nepieciešami saskaņojumi?

Labdien!
Par reklāmas izvietošanu- jāievēro regulējums, kas aprakstīts (noteikts) Salaspils novada 27.03.2013. saistošo noteikumu Nre.11/2013 "Noteikumu par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Salaspils novada teritorijā" 47.punkta apakšpunktos- http://www.salaspils.lv/images/saist_noteikumi/sn-11_20140527.pdf.  

Jānis Šrēders, būvvaldes galvenais arhitekts 

Bibliotēkas stāvvietā Enerģētiķu ielā stāv "kupena" zaļā krāsā dienām ilgi,kaut gan tur ir papildzīme ar laika ierobežojumu,uz bibliotēkas stūra stāv kamera, pašvaldības policijas ekipāžas braukā garām regulāri, kāpēc  policija to ignorē?

Lūdzu precizēt jautājumu. 
Dzintars Strožs, pašvaldības policijas priekšnieks 

Vides inženiere Karīna Bāliņa - Jūs komentējāt, ka jāšķiro atkritumi un tā
samazinām individuālās izmaksas par atkritumu izvešanas pakalpojumu - lūdzu pastāstiet, kā tas ir iespējams, ja Salaspils teritorijā ir piespiedus kārtā obligāts līgums ar atkritumu izvedēju, kas savukārt liek maksāt  - ir izvedamie atkritumi 1/2 konteinera vai nav vispār. Lūdzu paskaidrojiet savu apgalvojumu, vēlos samazināt savus izdevumus par atkritumu izvešanu.

Labdien!

Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18. pants nosaka, kārtību kādā pašvaldībai jāizvēlas atkritumu apsaimniekotājs un jebkuram atkritumu radītājam ir pienākums slēgt līgumu ar pašvaldības izvēlēto atkritumu apsaimniekotāju. Izmaksas var samazināt samazinot radīto atkritumu daudzumu. Samazināt atkritumu daudzumu var vai nu samazinot atkritumus to veidošanās avotā, vai arī šķirojot jau radītus atkritumus. No šīm divām iespējām priekšroka, raugoties no vides aizsardzības aspekta, noteikti ir pirmajai. Ja konteiners nepiepildās, aicinu samazināt konteineru skaitu, tilpumu vai izvešanas biežumu. Konteineru skaitu un tilpumu, atbilstoši līguma nosacījumiem bez maksas, var mainīt divas reizes gadā, bet izvešanas regularitāti četras reizes gadā.

Ar cieņu
Karīna Bāliņa
Salaspils novada domes
Attīstības daļas
Vides inženiere

dzīvoju ciematā "Silabrieži", un kā zināms ceļš kas no Granīta ielas ieved ciematā ir katostrofālā stāvoklī. Nepārāk ilgu laiku atpakaļ ir parādījusies ceļa zīme par autotransporta masas ierobežojumu - "7 t", neskatoties uz to, pa šo ceļu regulāri (katru dienu, vairākas reizes dienā) pārvietojas dažādas smagās automašīnas. Tas ceļa, nu jau kritisko stāvokli, tikai pasliktina. Pieļauju, ka pašvaldība nodarbojas ar ceļa līdzināšanu, bet vai nebūtu jāierobežo šo smago automašīnu satiksme ciemata ielās? Tas noteikti ietaupītu pašvaldības līdzekļus- biežās līdzināšanas dēļ, kā arī saglabātu ceļu normālā stāvoklī daudz ilgāku periodu. Pateicos par Jūsu sniegto atbildi jau iepriekš!

Labdien!
Pašvaldība uzstāda ceļa zīmes tikai uz ceļiem, kurus pārvalda. Pašvaldības ceļa C28 "Brīvzemnieki - Galanči"
posma garums ir aptuveni 250 m, sākot no Granīta ielas. Tālākie ceļa posmi, kā arī ceļi Silabriežu iekšējā
teritorijā pieder fiziskām personām, un uz tiem izvietot ceļa zīmes pašvaldība nav tiesīga.

Ar cieņu
Salaspils novada domes
Tehniskās daļas vadītāja vietnieks
Andrejs Kiseļevs-Podgornijs

Labdien! Vai ir izskatīts jautājums par distanču slēpošanas trases izveidošanu Salaspils teritorijā? Šobrīd braucam uz Rīgu vai Ogres Zilajiem kalniem. Domāju, ka gribētāju sportot nebūtu maz.

Labdien!
Slēpošanas trases izveidošana Salaspilī nav plānota. 

Cik ilgi drīkst auto novietot pie daudzdzīvokļu namiem? Dzīvojamā teritorijā ir novietotas automašīnas, kas jau mēnesi stāv nekustīgas. Divas saimnieces ik pa laikam pienāk un notīra auto no sniega, bet tās netiek izmantotas! Kamēr pārējie iedzīvotāji spiesti!(dēļ laika ierobežojuma zīmēm) likt auto pie RIMI vai arī kur citu! Rīgas pašvaldībā šādus auto evakuē!

Labdien! 
Daudzdzīvokļu namu pagalmos uz dzīvokļu īpašnieku kopīpašumā esošas zemes auto stāvēšanu organizē īpašnieki atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Piemēram, uzstāda ceļa zīmes, kas ļauj stāvēt tikai ar konkrētām atļaujām; nosaka stāvēšanas ilgumu u.c. 

Esmu dzirdējusi, ka tiem kas ir reģistrējušies Salaspilī - baseins 6 reizes gadā ir pa velti. Vai tā ir? Un kas jādara lai to varētu izmantot?

Labdien!
Jā, projekta ietvaros līdz 26.06.2019. vēl varat paspēt pieteikties uz bezmaksas nodarbībām Salaspils peldbaseinā rindas kārtībā, rakstot uz e-pastu  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. . Tiklīdz atbrīvosies kāda vieta, tā ar Jums sazināsies. Šī projekta ietvaros viens cilvēks var apmeklēt 8 bezmaksas nodarbības.

Ar cieņu
Aigars Jaunkalns
Attīstības daļas projektu vadītājs

Labdien, vēlos noskaidrot kāpēc Ābeļu iela ,Salaspilī netiek tīrīta visā tās garumā ,bet tikai līdz Ābeļu ielas 4 vārtiem. Kāpēc Ābeļu ielas 1, Ābeļu ielas 2 un Ābeļu ielas 3 iedzīvotājiem pašiem jātīra iela. Lūdzu izbeidziet nekaunīgo sniega stumšanu, kaudzes veidošanu pie mana īpašuma Ābeļu ielas 3 žoga. Ja tiks konstatēts žoga bojājums vērsīšos pie sava apdrošinātāja. Ceru uz Jūsu sapratni un ātru risinājumu, jo ziema vēl nav beigusies. P.S. Visam manis teiktam ir vizuāls apstiprinājums.

Labrīt! 
Paldies par informāciju. Ābeļu iela visā tās garumā ir pašvaldības īpašums, un to tīram, par to liecina GPS izdruka (pielikumā). Ar darbiniekiem par Jūsu e-pastu visu izrunājām.  
Veiksmīgu dienu! 

Komunālais dienests 

Abelu iela0128

Labdien! Vai pašvaldības policija var palīdzēt cīnīties ar ilgstoši neizmantotu automašīnu stāvēšanu daudzdzīvokļu mājas pagalmā?

Labdien! 
Daudzdzīvokļu namu pagalmos uz dzīvokļu īpašnieku kopīpašumā esošas zemes auto stāvēšanu organizē īpašnieki atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Piemēram, uzstāda ceļa zīmes, kas ļauj stāvēt tikai ar konkrētām atļaujām; nosaka stāvēšanas ilgumu utt.  
Ziemas periodā pašvaldības policija pēc izsaukuma/sūdzības var pārbaudīt konkrēta daudzdzīvokļu nama pagalmu, kā tiek ievērotas  25.07.2001. Salaspils  novada domes sēdē (prot.Nr.9, §11) apstiprināto Saistošo noteikumu Nr. 11 “Salaspils novada teritorijas un tajā esošo ēku un būvju uzturēšanas noteikumi” apakšpunkta 2.5. prasības -  Automašīnu īpašniekiem, turētājiem jānodrošina sava autotransporta līdzekļa stāvvietas un apkārtējās teritorijas 1,5 (viens komats pieci) metru platas joslas sakopšana atbilstoši šo noteikumu prasībām, ja transporta līdzeklis vairāk nekā 24 stundas tiek turēts uz ielas, pagalmā vai citā teritorijā, kā arī garāžai pieguļošās teritorijas (1,5  (viena komats pieci ) metra  platā joslā sakopšana. Bet uzreiz vēršu uzmanību, ka šīs prasību ievērošana tiks prasīta no visiem auto īpašniekiem, nevis konkrētu auto. 

Veiksmīgu dienu, 
Dzintars Strožs 
pašvaldības policijas priekšnieks

Labdien.Pievedceļš Rūķīši ir ļoti slidens un loti daudz sniega,bistama situacija izbraucot uz asfalteto ielu.Lūdzu kontaktu uz kuru iedzivotaji var zvanit un informet komunalo dienestu.

Labdien!
Komunālā dienesta tālruņa numuri ir 67981070; 67981071.

Labdien! Sakiet, lūdzu, vai iespējams noslēgt līgumu ar pašvaldību par ceļa tīrīšanu? Cik tad maksā? Ceļš servitūta, aptuveni 70 m.

Labdien!
Komunālajam dienestam primāri ir jāveic pašvaldības ielu un ceļu tīrīšana. Ja kādam no traktoriem pa ceļam vai pēc padarītajiem darbiem ir iespēja veikt Jūsu ceļa tīrīšanu, tad pēc GPS rādītāja tiek piefiksēts laiks un izrakstīts rēķins. Ceļu tīrīšana ir jāpiesaka telefoniski - 67981070. Ārkārtas gadījumos - 26438779.

Ar cieņu
Zigmārs Zeimulis, Komunālā dienesta vadītājs

Labdien, nesaņēmu atbildi par Saulkalnes gājēju celiņa tīrīšanu uz dzelzceļa staciju,un gribu uzzināt,un kam, Saulkalnes ciematā jātīra iebraucamie ceļi starp mājām?

Labdien!
Gājēju ceļu uz Saulkalnes dzelzceļa staciju tīra Komunālais dienests. Iebraucamie ceļi starp mājām jātīra īpašniekiem vai īpašumu apsaimniekotājam.

Ar cieņu
Zigmārs Zeimulis Komunālā dienesta vadītājs

Vēlējos pateikt paldies Salaspils komunālā dienesta cilvēkiem, kuri palīdzēja izvilkt mašīnu no piesnigušā grāvja. Tas bija veikli - pat uz vilcienu paspēju :) Paldies :)

Paldies Jums par atzinīgajiem vārdiem! Noteikti nodosim Komunālā dienesta darbiniekiem. Lai jauka diena! 

Kur var atrast pilnvērtīgu un atjaunotu karti par atkritumu šķirošanas konteineru izvietošanu Salaspilī, kas ir tuvāk Raiņa ielas rajonam.

Labrīt! Šāda karte pieejama šeit- https://www.atkritumi.lv/lv/karte/. Izvēloties atkritumu veidu, varēsiet redzēt konkrētā veida atkritumu konteineru izvietojumu.

Labdien! Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Salaspils novadā 11.11 Eur/m3 , Ķekavā 8.05 Eur/m3. Vēlos slegt līgumu ar Ikšķiles novada atkritumu apsaimniekotājiem. Lūdzu rakstisku atļauju!

Labdien!

Tā kā 2019. gada 1. janvārī tika nomainīta dabas resursu nodokļa (DRN) likme, tad  visā Latvijā ir mainījusies maksa par sadzīves atkritumu izvešanu. Ķekavas novadā maksa par 1 m3 sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ir 14,57 €, bet Ikšķiles novadā – 13,49 €, Salaspils novadā maksa palielinājusies uz 13.65 €. Līguma slēgšanu ar Ikšķiles novada atkritumu apsaimniekotājiem nepieļauj arī Salaspils novada domes Saistošie noteikumi Nr. 11/2017 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Salaspils novada pašvaldības teritorijā". Ikviens iedzīvotājs var samazināt izmaksas par atkritumu izvešanu, aktīvi iesaistoties atkritumu šķirošanā. Vislielāko apjomu sadzīves atkritumu tvertnē veido tieši tie atkritumi, kurus ir iespējams atšķirot un bez maksas nodot pārstrādes rūpnīcām atkārtotai pārstrādei. Tāpēc, šķirojot atkritumus, mēs palīdzam ne tikai dabai, veicinot dabas resursu saudzīgu izmantošanu un ierobežojot vides piesārņošanu, bet arī atbalstām tautsaimniecības ilgtspējīgu attīstību un, kā minēts iepriekš, samazinām individuālās izmaksas par atkritumu izvešanas pakalpojumu.

Karīna Bāliņa, vides inženiere

Vai Salaspils novadā beidzot ir pabeigta adrešu reforma? Dzīvoju Salaspils novada Bučās, bet neesmu saņēmusi Jūsu vēstuli ar jauno, “pareizo” adresi.

Labdien!
Šobrīd joprojām notiek darbs pie adrešu sakārtošanas. Kas attiecas uz īpašumiem "Bučās"- saskaņā ar MK 08.12.2015. noteikumiem Nr.698 "Adresācijas noteikumi" pilsētu un ciemu teritorijās adreses piešķir ar piesaisti ielai, taču "Bučās" iela kā atsevišķa zemes vienība nav izveidota, ir tikai brauktuve, kas ir ceļa servitūts un ielas statusu tai nevar piešķirt, līdz ar to uz jautājumu, kam piesaistīt konkrētu adresi, nav viennozīmīgi atbildējis pat Adrešu reģistrs. Tuvākajā laikā ir cerība, ka stāsies spēkā jauni "Adresācijas noteikumi", kas varbūt skaidrāk noteiks, ko darīt šādos īpašos gadījumos.

Ar cieņu
Salaspils novada domes
Nekustamo īpašumu daļas vadītāja
Ksenija Blanka

Labdien! Mana ziņa vairāk būs domāta saistībā ar uzvārda maiņu. Mans 18 gadīgais dēls vēlas mainīt uzvārdu. Viņš šobrīd dzīvo ar sava bioloģiskā tēva uzvārdu ar kuru nav kontaktējies kopš 5 gadu vecuma. Viņš vēlas manu uzvārdu. Sakiet vai to var izdarīt Salaspils dzimtsarakstu nodaļā, cik tas maksā uk kādi dokumenti nepieciešami!

Labrīt!
Pilngadīga persona var mainīt uzvārdu saskaņā ar "Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas" likuma 2. pantu
Tas maksā 71.14 eiro. Par nepieciešamajiem dokumentiem informāciju varat iegūt pie Dzimtsarakstu nodaļas vadātājas Annas Bāles (tālr.:67981027, epasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. ).

Labdien.Vēlējos uzzināt kad kaut kas tiks darīts ar ceļu uz Mežezeru katru dienu tur lauž tikai mašīnu ceļš ir drausmīgā stāvoklī.

Labdien! 
Šogad paredzēts izstrādāt projektu ceļam Memoriāls-Mežezeri, kur arī plānots izmantot dubultās virsmas apstrādes tehnoloģiju.

Labdien, tēma - gājēju/velo celiņu stāvoklis. Šīs dienas (6/5/4.01) situācija uz celiņiem ir zem katras kritikas. Mēs nerunājam par parastu "ir ziema, ziemā ir sniegs". Ja celiņus tīra ar traktoru, tad kādēļ tie netiek kaisīti? Konkrēti piemēri. Posms Meža/Budeskalnu ielas aplis līdz krustojumam ar Beikas ielu: ne miņas no smiltīm/sāls, ārkārtīgi slidens, un puse no celiņa ir tīrs ledus, tā, ka cilvēki brien pa sniegu, jo tur ir bīstami. Viss posms no Lazdu ielas līdz Botāniskā dārza ieejai Miera ielā. Jā, ir nobraucis traktors, jā, uz celiņa nav bieza sniega kārta, toties ir nobraukāts un piepresēts sniegs, un 95% visa posma nav ne miņas no smiltīm/sāls. Tas, kas ir nobērts, (un ir nobērtas retas smilšu čupiņas ik pa 1.5 -3m attālumā) ir haltūra vai ņirgāšanās. Šķiet, pilsētā nav problēmu ar smiltīm? Vai arī visiem brīvdienas? Smilšu/sāls daudzumu, kas ir izbērts ap apli pie Sporta skolas, varētu samazināt un kaut nedaudz pa Rīgas ielas velo celiņu nokaisīt. Ceru ielas trotuārs tieši tas pats, smilšu nav, bet tur vismaz nav sakarīgi tīrīts, līz ar to tik ļoti neslīd. Jā, ir ziema, jā, negaidīti janvārī, jā, ziemā ir sniegs, sals, apledojums utt., bet kapēc celiņus nevarētu kaisīt? Ja atbildīgajām personām šķiet, ka minētie posmi ir kaisīti, tad ļoti aicinu doties un apskatīties, kā tad nu tas tika darīts šajās dienās. Vienīgā cerība/aicinājums, ka sākoties jaunai nedēļai, kad sāksies arī skola, kāds nokaisīs minētos posmus ar smiltīm/sāli.

Labrīt!
Kā ziņo Komunālais dienests, tad šorīt, 7.01., visi trotuāri un gājēju celiņi ir nokaisīti. Slidenākie gājēju celiņi tika nokaisīti jau svētdienas pēcpusdienā. 

Labdien! Mūsu īpašums atrodas Salaspils novada, Zirņusalā Attekas ceļā. Pēc kadastrs.lv datiem iela pieder pašvaldībai. Kāpēc tā netiek tīrīta un kaisīta ar pretslīdes materiāliem slidenā laikā. No salas nevar ne izbraukt, ne iebraukt, krustojums ar šoseju netīrs un slidens, bīstams. Kad tas tiks novērsts?

Labdien! 
Ceļu no šosejas A5 uz Zirņu salu līdz barjerai Komunālais dienests notīrīs un nokaisīs ar pretslīdes materiālu.  
Zirņu sala un tās ielas/ceļi ir iznomāti SIA "MCITY SALA".

Cik vidēji viena gada laikā uzņem bērnus PII? Interesē 2019.gadā plānoto uzņemto bērnu (2017.g dzimušie) skaits uz visiem PII kopā! Paldies

Labdien!
Vidēji gadā tiek uzņemti 240-250 bērni visās vecuma grupās kopā.
Vakanto vietu skaita sadalījums pa dzimšanas gadiem tiek apzināts pirms vietu sadales PII uz nākamo macību gadu (katra gada maijā).
Vietas tiek piešķirtas pēc rindā stāšanās datumiem, ņemot vērā PII grupu komplektāciju uz jauno mācību gadu, kā arī ievērojot noteiktās prioritātes (ārpus rindas uzņemamo kategorijas, atbilstoši saistošajiem noteikumiem).
Sīkāk -http://www.salaspils.lv/images/saist_noteikumi/2012/sn-27.pdf

Ar cieņu
Irēna Kramarova,
izglītības metodiķe

Labdien! Vēlējos informēt, ka Meldru, Apogu un apkārtējo ielu iedzīvotāju suņi ir pakļauti leptospirozes (žurku mēra) draudiem. 25.12.2018. pēc 3 dienu smagām mocībām nomira mans suns (martā no līdzīgiem simptomiem nomira mans pirmais sunītis - tikai tad bija vēl citas blaknes, kuru dēļ neviens neiedomājās veikt asins analīžu pārbaudi uz leptospirozi), vakar saņēmu asins analīžu rezultātus- apstiprinājās leptospiroze. Pēc sarunas ar veterinārajiem ārstiem, sapratu, ka lai samazinātu draudus mūsu mīļdzīvniekiem (un aŗi pašiem mums- jo šī slimība esot ļoti bīstama arī cilvēkiem), noteikti ir jāvakcinē suņi pret leptospirozi, kā arī ir jācīnās ar šīs slimības pārnēsātājiem- žurkām. Veterinārs brīdināja, ka nedrīkst atstāt naktīs ārā suņu ēdam un dzeram traukus, jāpārbauda, lai nebūtu kāda pārtika palikusi, ko var suns apēst un jāsargājas no mazām ūdens tilpnēm ar ilgi stāvošo nemainīgo ūdeni- visi šie faktori ir tie, kas var izraisīt leprosirozi . Vai šādos gadījumos pašvaldībai nevajadzētu padomāt par kādiem deratizācijas pasākumiem, jo izskatās, ka mūsu pašvaldībā dzīvo slimas un inficētas žurkas (laukos Latgales pusē arī dzīvo žurkas, kuras ikdienā uzturas netālu no mājlopiem, pārtiek no siena un pārējām barībām, bet paldies Dievam, tur nav bijis neviens saslimšanas gadījums, jo tur mītošās žurkas nav inficētas ar šo kaiti).

Paldies par informāciju. Tā kā Jūsu minētā slimība leptospiroze ir infekcijas slimība, sazinājāmies ar Slimību profilakses un kontroles centru (SPKC), kura funkcijās ietilpst organizēt infekcijas slimību profilakses un izplatības ierobežošanas pasākumus. Atbilstoši speciālistu ieteikumiem veiksim mūsu novada iedzīvotāju informēšanu par inficēšanās riskiem un profilaktiskiem pasākumiem, kuri jāievēro, lai pasargātos no inficēšanās ar šo slimību. Kā profilaktisku pasākumu speciālisti iesaka arī mājdzīvnieku un mājlopu vakcinēšanu pret leptospirozi.
Atbilstoši Epidemioloģiskās drošības likuma 27.panta 1.daļai teritorijas un objektu uzturēšana un sakopšana, nodrošinot grauzēju iznīcināšanu un nepieļaujot to ieviešanos, ir teritorijas vai objekta īpašnieka pienākums, tādējādi deratizācijas pasākumi jāveic īpašniekiem.

Dzintra Mūrniece, 

speciāliste darba aizsardzības, ugunsdrošības un CA jautājumos
t. 67981063
mob. 26378174

Labdien. Laimīgu jauno gadu! Lūgums nokaisīt vai apstrādāt ar smiltīm Meldru ielu, jo ceļš daudzviet ir tīrais ledus. No sniega ceļš ir notīrīts – paldies par to. Bet pēc vakardienas (02/01/2019) temperatūru svārstībām un dēl brāzmainā vēja zem sniega izveidojas ledus, tāpēc ceļš ir slidens. Paldies un Lai jauka diena!

Labdien!
Informācija nodota Komunālajam dienestam, kuri rīt ielu notīrīs. 

Labdien, vai sogad salaspili bus slidotava ?

Gaidām atbilstošus laika apstākļus!

Lasot pasvaldibas izdoto laikrakstu, beidzot atradu informaciju par dzivojamo pagalmu remonta nosacijumiem. no laikraksta 8 lapam tas aiznema veselas 3 lapas. Lidzigu informaciju gaidu ari par atkritumu apsaimniekosanas ligumu. Bet ja nopietni - izskatas ka redakcijai trukst izdomas ko vel ielikt avize un liek to kas aiznem vairak vietas. Mana skatijuma vajadzetu publicet aktualizeto noteikumu recenziju ar noradi interneta, kur var atrast pilnu tekstu.Taja pasa laika trukst citas informacijas. Nav skaidrs, ka to avize, ka taja var ko publicet.

Labdien! Jūsu viedoklis ir saprotams, taču "Salaspils Vēstis" ir pašvaldības informatīvais izdevums nevis avīze tradicionālā izpratnē. Kārtība, kādā tajā tiek publicēta informācija, ir atrunāta Salaspils novada domes priekšsēdētāja 2011. gada 29. decembrī izdotajā rīkojumā "Par Salaspils novada informatīvajā izdevumā „Salaspils Vēstis” publicējamo informāciju". Tas nosaka, ka Salaspils novada domes finansētā informatīvā izdevuma „Salaspils Vēstis” izdošanas mērķis ir Salaspils novada iedzīvotāju informēšana atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. panta septītajai daļai, kas noteic, ka valsts pārvaldes pienākums ir informēt sabiedrību par savu darbību. Tas attiecas it īpaši uz to sabiedrības daļu un tām privātpersonām, kuru tiesības vai tiesiskās intereses īstenotā vai plānotā darbība skar vai var skart. Izdevuma „Salaspils Vēstis” uzdevums ir sniegt koleģiālas institūcijas - domes viedokli par konkrētiem jautājumiem, domes deputātu viedokli par domes pieņemtajiem lēmumiem un citu ar pašvaldības autonomo funkciju izpildi saistīto informāciju.

Lai nodrošinātu pašvaldības finansētā izdevuma „Salaspils Vēstis” atbilstību tā mērķim un uzdevumiem, izdevumā „Salaspils Vēstis” pirmām kārtām tiek publicēti šādi materiāli: pārskats par domes pieņemtajiem lēmumiem; informācija (apskati, intervijas), kas saistīta ar Salaspils novadā reģistrētu biedrību, draudžu darbību un citur reģistrētu biedrību darbību Salaspils novadā.
Dažādu normatīvo dokumentu apjoms katrā numurā ir ļoti mainīgs, diemžēl arī gada pēdējā numurā būs ļoti daudz saistošo noteikumu, lēmumu u.c. svarīgu domes dokumentu.
Tomēr salaspiliešiem noteikti ir iespēja lasīt arī par kultūras, sporta un citiem notikumiem katrā numurā un vēl plašāk, protams, interneta vietnē un pašvaldības iestāšu profilos sociālajos tīklos.

Izmantojot izdevību, novēlam Jums jaukus svētkus un veiksmīgu jauno gadu!

Labdien! Lūgums uzstādīt kādu barjeru, lai nebrauktu auto pa Parka ielu virzienā uz Lauku ielu un lepns džips izbrauc uz gājēju pārejas, tur iet bērni. To redz arī 1.vsk.policiste, ..... Varbūt var uztādīt kādu barjeru, norobežojošu stabu, līdzīgas barjeras uzstādīja pārejas otrā pusē uz Lauku ielas pie skolas. Paldies!!!

Pa parka ielu drīkst braukt automašīnas, ar kurām pārvietojas Parka ielas iedzīvotāji, tāpēc Parka ielā barjera netiks uzstādīta. Protams, ka Parka ielas iedzīvotājiem, tāpat kā visiem citiem, ir jāievēro ceļu satiksmes noteikumi.

Salaspils novada domes Tehniskās daļas vadītāja vietnieks Andrejs Kiseļevs-Podgornijs

Sveicināti! Vai ir kaut kādas ieceres/iestrādes tuvākajā laikā izbūvēt centralizēto ūdens un kanalizācijas vadu uz Getliņu un Dzintars      DKS? Interesējos lai varētu plānot mājas kanalizācijas izbūvi. Paldies par atbildi.

Atbildot uz Jūsu pieprasījumu, informējam, ka Pašvaldības SIA “Valgums-S” tuvāko divu gadu laikā Getliņu un Dzintars DKS nav plānojusi centralizētās ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūvi. Inženierkomunikāciju izbūve šajā rajonā paredzēta nākamā finanšu plānošanas perioda ietvaros, sākot no 2021.gada, ja būs pieejams finansējums.

Ar cieņu - Edīte Zviedre-Vilciņa, pašvaldības SIA „Valgums-S” Attīstības daļas vadītāja

Labdien! Pašvaldības teritorijas plānojumā (10. pielikums) paredzēts izbūvēt centralizēto ūdens un kanalizācijas vadu uz Saulesciemu gar Zeltiņu ceļu un Mazo Zeltiņu ielu. Kad plānots veikt izbūvi un kad varēs pieslēgties centralizētajam ūdensvadam? Vai šie darbi ieplānoti novada attīstības programmā 2019.-2025. gadam?

Labdien! 
Tuvāko gadu laikā centralizēto ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve uz Saulesciemu gar Zeltiņu ceļu un Mazo Zeltiņu ielu nav paredzēta. Uzņēmuma Stratēģiskās attīstības plānā 2016. - 2025.gadam ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšana Jaunsauriešu ciemā ir iekļauta, bet šis jautājums ir cieši saistīts ar šo komunikāciju izbūves tehniski ekonomisko pamatojumu un ārējiem pieejamajiem finanšu līdzekļiem.

Ar cieņu
Edīte Zviedre - Vilciņa
SIA „Valgums-S”
Attīstības daļas vadītāja

Labdien! Vai kadreiz plánojat apgaismot Silabrieu ciematu, jo ciematá ir daudz ind. dz. m.aju un ir bérni, kuri mero ceu no skolas uz majam taču ir ļoti tumšš un tas sagādā lielas neērtības gan bērniem, gan vecākiem.

Salaspils novada attīstības plānā, kas pašreiz ir izstrādes stadijā, ielu apgaismojuma izbūve Silabriežu ciematā nav iekļauta. Iedzīvotājiem ir iespēja vērsties domē ar priekšlikumu, kuru pēc jautājuma tehniskas izskatīšanas varētu iekļaut nākamo gadu plānotajās projektēšanas izmaksās un izbūvēt.

Tehniskās daļas galvenais
speciālists būvniecības jautājumos
Juris Kancevičs

Labdien! Pēc kādiem kritērijiem tika izvēlētas ielas, kuru asfaltēšana iekļauta novada attīstības plānā 2019.-2025. gadam? Vai ir pieejami kādi aprēķini vai cits objektīvs pamatojums?

Labdien!
Salaspils novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam projektā iekļautās ielas un ceļi, kuri tiks asfaltēti vai arī veikta esošā asfalta nomaiņa, tika izvērtēti pēc vairākiem kritērijiem, piemēram, ielas īpašuma tiesības (pašvaldības īpašums vai nē), ielas nozīme Salaspils kopējā infrastruktūrā (maģistrāla vai lokāla), deklarēto iedzīvotāju skaits attiecīgajā ielā u.c. kritēriji.
Papildus informējam, ka šobrīd notiek Salaspils novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam projekta publiskā apspriešana, kas notiks līdz 2018.gada 27.decembrim.

Ar cieņu
Guntars Auders
Attīstības daļas vadītājs

Labdien! Esmu pārsteigta par civilās aizsardzības plānu Salaspilī... Skatos, ka ārkārtas situācijās, katastrofās ārstniecības iestāžu darbību vēl joprojām koordinē nelaiķe Vija Upmane… Vai tiešām kopš maija mēneša nevienam nav ienācis prātā atjaunot informāciju? Ir jau labi, ka dokumentos minēts, ka informācija tiek atjaunota katru gadu - spiežam zīmodziņu, parakstāmies un ir ok. Galvenais ir saņemt atalgojumu par savu darbu...

Labdien! 2016. gada 1.oktobrī spēkā stājās jauns Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likums (turpmāk Likums), kā rezultātā tika noteikti civilās aizsardzības sistēmas darbības principi, tās galvenie uzdevumi un vadība, kā arī jauni katastrofas pārvaldīšanas pamatprincipi un atbildīgās institūcijas par katastrofas pārvaldīšanas vadību.
Atbilstoši likumam ir mainītas arī pašvaldību civilās aizsardzības komisiju darbības teritorijas un izveidošanas kārtība. Uz Likuma pamata izdotie 2017. gada 26. septembra Ministru kabineta noteikumi Nr.582 “Noteikumi par pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām” paredz 36 pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas, t.sk., Salaspils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisiju, kuru veido Salaspils un Stopiņu novadi.
2017. gada 28.decembra sēdē par Salaspils sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisijas priekšsēdētāju tika ievēlēts Salaspils novada domes priekšsēdētājs Raimonds Čudars, par vietnieci Stopiņu novada domes priekšsēdētāja Vita Paulāne. Atbilstoši normatīvo dokumentu prasībām tika izveidota un apstiprināta Salaspils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija.
Atbilstoši 2017. gada 7.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 658 “Noteikumi par civilās aizsardzības plānu struktūru un tajos iekļaujamo informāciju” prasībām pašreiz tiek izstrādāts Salaspils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāns (turpmāk CA plāns). Pēc CA plāna izstrādes un apstiprināšanas Salaspils un Stopiņu pašvaldību domēs, tas atbilstoši Likuma prasībām tiks publicēts abu pašvaldību, Iekšlietu ministrijas un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta mājaslapās.
Ievērojot visu iepriekš minēto, Salaspils novada civilās aizsardzības plāns 2018. gadā netika aktualizēts.

Dzintra Mūrniece, speciāliste darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības jautājumos

Labvakar! Kā tas nākas, ka atkritumu izvešana augustā par m3 bija 5.72€, tagad 9.18€/m3, bet no 01.01.19. jau 11.28€ bez pvn...Kapēc apsaimniekotājs uzvar konkursā un tagad paceļ cenu? Izskatās pēc krāpšanās un negodīgas konkurences un beigās, pārmaksā iedzīvotāji.....

Labdien!
Gan Ministru kabineta, gan Pašvaldības saistošie noteikumi par atkritumu apsaimniekošanu nosaka to, ka maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veido:
1) maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs;
2) sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā;

Šajā gadījumā cenu nav cēlis atkritumu apsaimniekotājs, bet ir palielināts Dabas resursu nodoklis atkritumu noglabāšanai, un līdz ar to ir cēlies arī tarifs "Getliņi EKO" poligonā.
Ar cieņu
Karīna Bāliņa, vides inženiere

Kāpēc Salaspils iedzīvotāji un es nezinām par Salaspils siltuma Saules kolektoru ražoto enerģiju(20% apsildīs Salaspili). Cik tas mums salaspiliešiem maksās?

Labdien!

2018.gada 8.februārī SIA “Salaspils Siltums” noslēdza līgumu ar CFLA par ES līdzfinansēta projekta "Siltumavota Miera ielā 31A, Salaspilī, pāreja uz atjaunojamo energoresursu izmantošanu" īstenošanu, kura ietvaros Salaspilī tiks izbūvēts saules kolektoru lauks ar akumulācijas tvertni saules enerģijas izmantošanai siltumenerģijas ražošanā. Saules enerģijas ražotni plānots izbūvēt līdz 2019.gada septembrim. Projekta realizācija dos iespēju samazināt fosilā kurināmā (dabas gāzes) izmantošanu siltumenerģijas ražošanā Salaspilī. 

Viens no šī projekta īstenošanas mērķiem ir esošā siltumapgādes tarifa samazināšana.

SIA "Salaspils Siltums" 

Sveicieni. Piedodiet, bet atkal par ielas gaismām, bet tagad rīta pusē. Šorīt (03.12) ap 7:30 Budeskalnu ielas sākumposmā nedega ielas gaismas, diezgan tumša pastaiga sanāca. Raiņā ielā gan dega. Būtu iespējams uzstādīt tā, ka ielas gaismas deg līdz kādiem 8iem? Rīti paliek arvien tumšāki. Paldies!

Labrīt! Informācija tika nodota Salaspils ielu apgaismojuma tīklus apkalpojošai organizācijai, un bojājums novērsts.
Ar cieņu
Tehniskās daļas galvenais
speciālists būvniecības jautājumos
Juris Kancevičs 

Dzīvojam ciemā Silabrieži,ļoti vēlamies lai pašvaldība sakartotu ceļa segumu,kas ved no Granīta ielas līdz Upeskrastu ielai, jo ceļa stāvoklis ir ļoti sliktā stāvoklī ,.bedres , ūdens, dubļi

Labdien! 
Esam informējuši Komunālo dienestu, kas veiks šī ceļa apsekošanu un iespēju robežās veiks nepieciešamos darbus, kā arī vienlaicīgi esam informējuši būvuzņēmēju, kas veic ceļu uzturēšanu (greiderēšanu), kas tuvākajā laikā apsekos šo ceļu un veiks attiecīgos pasākumus, ja to tehnoloģiski būs iespējams veikt (ceļa greiderēšanu var veikt, ja brauktuves virskārta nav sasalusi un pārmitrināta, pretējā gadījumā ceļš tiek vēl vairāk bojāts).

Ar cieņu Sandra Krēsliņa, 
Tehniskās daļas vadītāja 

Gaisa temperatura dzîvokiii (Skolas 1) ir +19. Kur griezties lai paaugstinaatu temperaturu liidz normai

Labdien!

Apkures sezonas laikā temperatūru dzīvokļos nosaka noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 211-15 “Dzīvojamās ēkas” 2. pielikums „Iekšējā gaisa temperatūra un ventilācijas gaisa apmaiņas apjoms dzīvojamo ēku telpās”.
Atbilstoši šim LBN iekštelpu gaisa temperatūrai aukstajā gadalaikā dzīvojamā istabā un guļamistabā, virtuvē un tualete ir jābūt +18°C, bet vannasistabā vai savietotajā sanitārajā mezglā +25°C. 
SIA „Salaspils Siltums” siltumenerģiju piegādā līdz līgumā noteiktai atbildības robežai (pamatā līdz ievadam ēkas siltummezglā). Iekšējos siltumenerģijas piegādes tīklus mājā apkalpo pārvaldnieks, un visi jautājumi, kas ir saistīti ar iekšējo siltumenerģijas piegādes tīklu uzturēšanu, t.sk. pakalpojumu nesaņemšanu iekšējās sistēmās, dzīvokļu īpašniekiem jārisina ar savas dzīvojamās ēkas pārvaldnieku (Skolas 1 jāgriežas SIA “Namu pārvaldīšana”).

Ar cieņu
SIA "Salaspils Siltums"

Jautājums ir par autobusu satiksmi ar Rīgu.
Vai un cik lielā mērā pašvaldība subsidē autobusu pārvedājumus?
Kā tiek nodrošināta kvalitātes kontrole pie pārvedātāja?
Precizēšu ar situāciju. Šomēnes, vairākas reizes autobuss vakarā ignorē pieturvietu "Dienvidu Tilts". Pieturā netiek uzņemti pasažieri. Mēģinot sazināties ar Galss buss, nekādu atbildi neesmu saņēmis. Līdz ar to mēģinu saprast kā un vai ir iespējams pārvedātājam uzlikt par pienākumu nodrošināt kvalitātes kontroles mehānismu:
A. pieteikt šādus gadījumus, kad autobusa vadītājs klaji ignorē pasažieru uzņemšanu;
B. iespējams reģistrēt autobusu vadītāju pārkāpumus (ātruma pārkāpumi un braukšanas kultūra, necienīga un rupja izturēšanās, vai citi);
C. ieteikumus Galss Buss kvalitātes uzlabošanai.

Labdien!
SIA "Galss Buss" ir privāta pasažieru pārvadāšanas kompānija, tāpēc pārsūtījām šo jautājumu pēc piederības. Kad saņemsim atbildi, publicēsim to šajā sadaļā.

nokaisiet salenieku celu.tur ir tirais ledus!man katru dienu jabrauc ar mazu bernu 

Labrīt!
Šorīt smagās tehnikas šoferi jau ir izbraukuši uz lauku ceļiem, lai nokaisītu ar smilti.

Gribētos sańemt arī atbildi, kam ienāca prātā egli novietot pie sports Nama. Kārtējo reizi nozagāt svētku sajūtu. Ja tā domāta Tikal sportistiem tad, jā. Pārējie tur iet łoti reti. Vecajā vietā vismaz visi vsrēja priecāties par to, gan ejot uz darbu, veikaliem , Tagad Salaspilī pirmajā vietā sports

Tā kā k/n "Enerģētiķis" gaida rekonstrukciju, tad tā saucamā "galvenā egle" šogad ir rotāta pie Sporta nama - mūsu izglītības un sporta pudura centrā. Egle atrodas labiekārtotā skvērā, kur ik dienas apgrozās ļoti daudz cilvēku, un, iestājoties salam,  blakus būs arī slidotava. Tā labi redzama gan no skolām, gan arī no pauguriem, kur ziemā uzturas un slidinās daudz bērnu. Iepriekš tradicionālajā vietā aug jaunas eglītes, no kurām viena nākotnē tiks posta kā pilsētas galvenā egle. Mums novadā arī citos mikrorajonos un ciematos ir savas egles -  katra pa savam skaista, un ikviens var izvēlēties un priecāties par savu visskaistāko Ziemassvētku egli.

Vai tiešām šogad Salaspils centrā nebūs egle? Katru gadu pie Enerģētiķa pirmajā adventē tika iedegta egle, šogad nekā... Šajā vietā aogrozās ļoti daudz cilvēku un tā eglei bija īstā vieta

Tā kā k/n "Enerģētiķis" gaida rekonstrukciju, tad tā saucamā "galvenā egle" šogad ir rotāta pie Sporta nama - mūsu izglītības un sporta pudura centrā. Egle atrodas labiekārtotā skvērā, kur ik dienas apgrozās ļoti daudz cilvēku, un, iestājoties salam,  blakus būs arī slidotava. Tā labi redzama gan no skolām, gan arī no pauguriem, kur ziemā uzturas un slidinās daudz bērnu. Iepriekš tradicionālajā vietā aug jaunas eglītes, no kurām viena nākotnē tiks posta kā pilsētas galvenā egle. Mums novadā arī citos mikrorajonos un ciematos ir savas egles -  katra pa savam skaista, un ikviens var izvēlēties un priecāties par savu visskaistāko Ziemassvētku egli. 

Labdien. Gribetu uzzinat par aukcionu  neģu nozvejai salaspils teritorija. Vai aukcions decembri bus atverta tipa vai aizverta? Un kas nepiecieśams lai taja piedalitos.

Labdien!
Izsole notiek 2018. gada 5. decembrī. Izsole ir slēgtā tipa. Pieteikšanās ir noslēgusies 16. novembrī. Sīkāka informācija http://www.salaspils.lv/parvalde/parvalde-aktualitates/notiks-rupnieciskas-zvejas-tiesibu-nomas-izsoles

Ar cieņu
Vides inženiere
Karīna Bāliņa

Šoreiz neko nejautāšu, bet gribu pateikt paldies, ka šorīt 28.11.2018 jau 8:00 ielas ir notīrītas no sniega un vēl arī turpina tīrīt. Tā turpināt :) !

Labrīt! Nodosim Jūsu "paldies" atbildīgajiem darbiniekiem, kuri tiešām cenšas, lai salaspilieši savās ikdienas gaitās varētu doties pa tīrītiem ceļiem. Lai jauka diena! 

Labdien, ka un kura vieta pareizi izvietot īpašuma reģistrācijas zīme.Paldies.

Labdien! Informāciju atradīsiet šeit. Numura zīmi var pasūtīt Skolas ielā 4B (tālr.67385074, 29343732).

Salaspils novada teritorijas un tajā esošo ēku un būvju uzturēšanas noteikumi

Sakiet, lūdzu, vai pastaiga ar suņiem pa Salaspils ielām ir aizliegta??? Vai ir kāds īpašs status mājai Skolas iela 15??? Zīmes, staigāt ar suni aizliegts, nav, kā arī citu aizliedzošu zīmju nav!! Šādu šķietami absurdu jautājumu liek uzdot fakts, ka kādai "dāmītei" tā šķiet! Ja suns nokārto savas dabiskās vajadzības, tūlīt viss tiek savākts!!!

Labdien! Pastaigas ar suni pa Salaspils ielām nav aizliegtas. Izņēmumi ir izglītības iestāžu teritorijas, pludmales, bērniem paredzētas rotaļu vietas, izklaides vietas un sporta laukumi. Mājai Skolas ielā 15 īpaša statusa nav. Ja nav uzstādītas atbilstošas zīmes, tad nav iemesla aizrādīt Jums par suņa vešanu pastaigā. Aiz suņa gan vienmēr jāsavāc, ko Jūs arī veicat. Šim nolūkam atsevišķās vietās Salaspilī izvietotas urnas ar maisiņiem suņu īpašnieku ērtībām.

Karīna Bāliņa, vides inženiere 

Labrīt.Tagad cik saprotu jau kādu mēnesi ibraucot Salaspilī pa Meža ielu var braukt ar ātrumu 90 km/st.,jo tur nav ceļa zīmes 518 "apdzīvotas vietas sākums"!!! Ar ko vispār nodarbomjas tehniskā daļa???

Labdien! 
Saskaņā ar 2016. gada 14. decembra Salaspils novada domes Lēmuma “Par Salaspils novada teritoriālās iedalījuma vienības - Salaspils pilsēta -  robežu” p. 1., kurš nosaka: “Grozīt Salaspils novada administratīvajā teritorijā ietilpstošo teritoriālo vienību Salaspils pilsētas un Salaspils pagasta robežas”, ir jāveic apdzīvoto vietu apzīmējošo ceļa zīmju pārnešana uz jaunām pilsētas robežām. 
Sakarā ar to, ka 2018. gada novembrī bija paredzēta Meža ielas pārbūves pabeigšana un ceļa zīmes Nr.519.“Apdzīvotās vietas sākums", Nr.520. “Apdzīvotās vietas beigas” no vecās pilsētas robežas Meža ielā saskaņā ar augstāk minēto lēmumu ir jāparnes uz jaunām pilsētas robežām. Ceļa zīmju pārnešanu ir nepieciešams saskaņot ar VAS "Latvijas Valsts ceļi", skaņojums saņemts 04.10.2018. un tika virzīts uz apstiprināšanu domes sēdē. 
Pašvaldības domes lēmums par ceļa zīmju Nr.519.“Apdzīvotās vietas sākums", Nr.520. “Apdzīvotās vietas beigas”, Nr.521. “Pilsētas vai ciema nosaukums”, Nr.522. “Pilsētas vai ciema nosaukums” uzstādīšanu uz Salaspils pilsētas administratīvās robežas uz pašvaldības ceļiem C-3 “Meža iela – Getliņi”, C-26 “Migļi - TEC-2 ūdensvads” un  C-5 “Mežmaļi-Rūķi-Klaukas”, Salaspils novadā, pieņemts 01.11.2018. Pēc lēmuma pieņemšanas uzdevums par minēto ceļa zīmju uzstādīšanu ir nodots Salaspils Komunālajam dienestam, kurš nekavējoties pasūtīja ceļa zīmju izgatavošanu ražotājam. 
Diemžēl, ražotājs ar ceļa zīmju izgatavošanu aizkavējās un jaunās ceļa zīmes piegādāja 20.11.2018. 
Līdz 23.11.2018. ceļa zīmes Nr.519.“Apdzīvotās vietas sākums", Nr.520. “Apdzīvotās vietas beigas”, Nr.521. “Pilsētas vai ciema nosaukums”, Nr.522. “Pilsētas vai ciema nosaukums” ir uzstādītas uz jaunajām pilsētas robežām. 
Tehniskā daļa  nodrošina sakārtotus ceļus, ielas, meliorāciju, labiekārtotu estētisko vidi, lai aktivitātes teritorijā notiek saskaņoti, saglabājot un uzlabojot infrastruktūru pašvaldības publiskajās teritorijās un rūpējas par savlaicīgu gatavību un atbalstu ārkārtas situācijās. Veido efektīvu, caurspīdīgu un godīgu sadarbību ar būvniecības dalībniekiem Domes pasūtījumu realizēšanai. Operatīvi sagatavo tehniskos noteikumus, nosacījumus, atzinumus. Ieinteresēti un efektīvi sadarbojas ar kolēģiem un iestādēm, lai viņi var pildīt savus pienākumus. 

Ar cieņu Sandra Krēsliņa, Tehniskās daļas vadītāja 

Es dzīvoju Saulkalnē privātmājā, mani interesē mājas Nr plāksnītes izmēri,krāsa un pilns adreses uzraksts pareizs.Daugavmalas 17 jo pašvaldības policija sāk izrādīt interesi.Un kur to plāksni kārt ? pie mājas vai sētas cik augsti no zemes.Vēl,kur to var pasūtīt?

Labdien! Informāciju atradīsiet šeit. Numura zīmi var pasūtīt Skolas ielā 4B (tālr.67385074, 29343732).

Salaspils novada teritorijas un tajā esošo ēku un būvju uzturēšanas noteikumi

Vai "Saleniekos" obligāti jābūt norādītam dārza numuram? Ja jā, tad kāda parauga.

Labdien! Jā, arī "Saleniekos" obligāti jābūt norādītam dārza numuram (http://www.salaspils.lv/userfiles/file/buvvalde/par_numura_zimem/04_Zemesgabala_numura_zime.jpg). Numura zīmi var pasūtīt Salaspilī, Skolas ielā 4B (tālr.67385074, 29343732). 

Ar cieņu Valērijs Sičovs,
Salaspils novada Būvvaldes vadītājs

Ko var darīt uz zemes,kam ir statuss zaļā zona?

Labdien!
Salaspils novada teritorijas plānojumā nav noteikts statuss "zaļā zona".
Ja jūs vēlaties noskaidrot, kādas darbības var veikt teritorijās, kuru atļautā izmantošana ir Dabas un apstādījumu teritorijas (DA), skatieties šeit- http://www.salaspils.lv/images/teritorijas_pl%C4%81no%C5%A1ana/TP_APBUVES_NOTEIKUMI.pdf

Ar cieņu
Dace Bērziņa,
Attīstības daļas
teritorijas plānotāja

Labdien! Ļoti gribam zināt kad planojas uztaisīt Tilderu ielas apgaismojumu?

Pašreiz Tilderu ielas apgaismojuma jautājums iekļauts attīstības programmā un tuvākajos gados tiks risināts. Nākamā gada budžetā projektēšanas un būvniecības izmaksas minētajam projektam nav paredzētas.

Ar cieņu
Tehniskās daļas galvenais
speciālists būvniecības jautājumos
Juris Kancevičs 

Labdien! Vai pašvaldības šogad dāvātā monēta jaundzimušajiem ir sudraba?

Nē, monēta ir no niķeļa.

Sveicināti - šķiet ka pēdējā laikā, diezgan regulāri ap 19iem vakarā izslēdzās ielas gaismas Budeskalnu ielā (no Rīgas ielas līdz Pļavas ielai, kādreiz pat tālāk). Ir kaut kāds iemesls kāpēc tā?

Labdien!
Par ielu apgaismojuma problēmām tika ziņots apkalpojošai organizācijai, kura ziņoja, ka Budeskalnu ielas minētajā posmā bija bojāts automātiskais gaismas slēdzis, kurš tika nomainīts.

Ar cieņu
Salaspils novada domes
Tehniskās daļas galvenais
speciālists būvniecības jautājumos
Juris Kancevičs

 

end faq

 

 

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis