Darba grupa dzīvokļu saimniecības jautājumu jomā

Likuma ’’Par pašvaldībām’’ 15. pantā noteikto funkciju pildīšanas pārvaldei 2017.gada 21.decembra domes sēdē nolemts izveidot darba grupu dzīvokļu saimniecības jautājumu jomā 7 locekļu sastāvā un ievēlēt tajā deputātus Raivi Anspaku, Vitāliju Berezņevu, Andreju Svilānu, Kasparu Zvaigzni, Andri Umbraško, Ojāru Kramiņu, Maldu Cauni.

Darba grupas dzīvokļu saimniecības jautājumu jomā sēdes notiek katra mēneša pirmajā un trešajā ceturtdienā plkst. 9.00 pašvaldības iestāde „Salaspils pašvaldības dzīvokļu fonds’’ telpās.

Darba grupas nolikums

Darba grupa ekonomiskās un teritoriālās attīstības jautājumu jomā

Likuma ’’Par pašvaldībām’’ 15. pantā noteikto funkciju pildīšanas pārvaldei 2017.gada 21.decembra domes sēdē nolemts izveidot darba grupu ekonomiskās un teritoriālās attīstības jautājumu jomā 7 locekļu sastāvā un ievēlēt tajā deputātus Raivi Anspaku, Raimondu Čudaru, Andreju Svilānu, Vitāliju Berezņevu, Mihailu Rogalu, Kasparu Brunovski, Andri Umbraško.

Darba grupas ekonomiskās un teritoriālās attīstības jautājumu jomā sēdes notiek katra mēneša pirmajā un trešajā trešdienā plkst. 9.00 Salaspils novada domes telpās.

Darba grupas nolikums

Darba grupa finanšu jautājumu jomā

Likuma ’’Par pašvaldībām’’ 15. pantā noteikto funkciju pildīšanas pārvaldei 2017.gada 21.decembra domes sēdē nolemts izveidot darba grupu finanšu jautājumu jomā 7 locekļu sastāvā un ievēlēt tajā deputātus Maldu Cauni, Raimondu Čudaru, Ludmilu Fedorkovu, Veru Kalniņu, Raivi Anspaku, Mihailu Rogalu, Vitu Upmani.

Darba grupas sēdes notiek katra mēneša pirmajā un trešajā piektdienā plkst. 9.00 Salaspils novada domes telpās.

Darba grupas nolikums

Darba grupa izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes jautājumu jomā

Likuma ’’Par pašvaldībām’’ 15. pantā noteikto funkciju pildīšanas pārvaldei 2017.gada 21.decembra domes sēdē nolemts izveidot darba grupu izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes jautājumu jomā 7 locekļu sastāvā un ievēlēt tajā deputātus Maldu Cauni, Veru Kalniņu, Raimondu Čudaru, Poļinu Ivļevu, Andreju Svilānu, Vitāliju Berezņevu, Janu Kolbinu.

Darba grupas izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes jautājumu jomā sēdes notiek katra mēneša pirmajā un trešajā otrdienā plkst. 16.00 Salaspils novada domes telpās.

Darba grupas nolikums