Dzīvokļu saimniecības komiteja

Komitejas priekšsēdētājs: Raivis Anspaks.

Komitejas locekļi: Vitālijs Berezņevs, Andrejs Svilāns, Kaspars Zvaigzne, Andris Umbraško, Ojārs Kramiņš, Malda Caune.

Ekonomiskās un teritoriālās attīstības komiteja

Komitejas priekšsēdētājs: Raivis Anspaks.

Komitejas locekļi: Raimonds Čudars, Andrejs Svilāns, Vitālijs Berezņevs, Mihails Rogals, Kaspars Brunovskis, Andris Umbraško.

Finanšu komiteja

Komitejas priekšsēdētājs: Raimonds Čudars.

Komitejas locekļi: Malda Caune, Ludmila Fedorkova, Vera Kalniņa, Raivis Anspaks, Mihails Rogals.

Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja

Komitejas priekšsēdētāja: Vera Kalniņa.

Komitejas locekļi:  Malda Caune, Raimonds Čudars, Poļina Ivļeva, Andrejs Svilāns, Vitālijs Berezņevs, Jana Kolbina.

Sociālās aizsardzības un veselības aprūpes komiteja

Komitejas priekšsēdētāja: Malda Caune.

Komitejas locekļi: Jana Kolbina, Ernests Moisejs, Vera Kalniņa, Mihails Rogals, Aleksejs Urbanovičs