Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Laipni lūgti Salaspilī!

Sabiedriskās un publiskās apspriešanas

Par detālplānojuma projekta nekustamā īpašuma ”Magdalēnas” teritorijā nodošanu publiskajai apspriešanai

Salaspils novada dome  2019.gada 13.jūnijā ir pieņēmusi lēmumu (protokols Nr.12, 32.§) „Par detālplānojuma projekta nekustamā īpašuma ”Magdalēnas” teritorijā nodošanu publiskajai apspriešanai”, ar kuru publiskajai apspriešanai tiek nodota izstrādātā detālplānojuma redakcija.

Detālplānojuma publiskās apspriešanas laiks noteikts no 2019. gada 21.jūnija līdz 2019. gada 19. jūlijam.

Detālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksme notiks 1. jūlijā plkst. 17.00 Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā.

Publiskās apspriešanas laikā ar detālplānojumu iespējams iepazīties  Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, katru darba dienu, domes darba laikā, kā arī ģeoportālā   Geolatvija.lv https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_12394

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus var iesniegt Salaspils novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169 katru darba dienu, domes darba laikā, vai sūtīt elektroniski uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.   līdz 2019.gada 19. jūlijam.

Paziņojums par detālplānojuma projekta nekustamā īpašuma Apogu iela 13D teritorijā, publisko apspriešanu

Pamatojoties uz Salaspils novada domes  2019.gada 30.maija sēdes lēmumu (prot. Nr.11,6.§) „Par detālplānojuma projekta nekustamā īpašuma  Apogu iela 13D teritorijā, Salaspilī, publisko apspriešanu”, publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai tiek nodots detālplānojuma projekts nekustamā īpašuma Apogu iela 13D teritorijā. 

Detālplānojuma publiskās apspriešanas laiks ir noteikts no 2019.gada 11.jūnija līdz 9.jūlijam.

Detālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2019.gada 20.jūnijā plkst. 17.00 Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā.

Ar detālplānojuma projektu var iepazīties ģeopotrālā GeoLatvija.lv teritorijas attīstības plānošanas sadaļā  https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_13139 vai Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, katru darba dienu, domes darba laikā. 

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus lūdzam iesniegt Salaspils novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169, katru darba dienu, domes darba laikā.

Paziņojums par detālplānojuma projekta nekustamā īpašuma Apogu iela 13 teritorijā, publisko apspriešanu

Pamatojoties uz Salaspils novada domes  2019.gada 30.maija sēdes lēmumu (prot. Nr.11,5.§) „Par detālplānojuma projekta nekustamā īpašuma  Apogu iela 13 teritorijā, Salaspilī, publisko apspriešanu”, publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai tiek nodots detālplānojuma projekts nekustamā īpašuma Apogu iela 13 teritorijā.

Detālplānojuma publiskās apspriešanas laiks ir noteikts no 2019.gada 11.jūnija līdz 9.jūlijam.

Detālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2019.gada 20.jūnijā plkst. 17.00 Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā.

Ar detālplānojuma projektu var iepazīties ģeopotrālā GeoLatvija.lv teritorijas attīstības plānošanas sadaļā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_12946 vai Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, katru darba dienu, domes darba laikā.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus lūdzam iesniegt Salaspils novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169, katru darba dienu, domes darba laikā.

Paziņojums par detālplānojuma projekta nekustamo īpašumu Liepu iela 6 un Rīgas iela 109 teritorijā, apstiprināšanu

Salaspils novada dome  2019.gada 30.maijā ir pieņēmusi lēmumu „Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamo īpašumu  Liepu iela 6 un Rīgas iela 109 teritorijā, Salaspilī, Salaspils novadā”, (prot. Nr.11,4.§).

Ar detālplānojumu var iepazīties ģeopotrālā GeoLatvija.lv teritorijas attīstības plānošanas sadaļā vai Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, katru darba dienu, domes darba laikā. 

Paziņojums par detālplānojuma projekta nekustamā īpašuma Rīgas ielā 53 teritorijā publisko apspriešanu

Salaspils novada dome   2019.gada 16.maijā ir pieņēmusi lēmumu, (protokols Nr.10, 20.§) „  Par detālplānojuma projekta nekustamā īpašuma Salaspilī, Rīgas iela 53 teritorijā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”, ar kuru publiskajai apspriešanai tiek nodota izstrādātā detālplānojuma redakcija.

Detālplānojuma publiskās apspriešanas laiks noteikts no 2018.  gada 31.maija līdz 2019.  gada 28. jūnijam.

Detālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksme notiks 10. jūnijā plkst. 17.00 Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā.

Publiskās apspriešanas laikā ar detālplānojumu iespējams iepazīties   Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, katru darba dienu, domes darba laikā, kā arī ģeoportālā Geolatvija.lv https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_12399

Paziņojums par detālplānojuma Tilderu ielā 2, Salaspilī, Salaspils novadā  apstiprināšanu

Salaspils novada dome 25.04.2019. ir pieņēmusi lēmumu "Par nekustamā īpašuma Tilderu ielā 2, Salaspilī, Salaspils novadā, detālplānojuma projekta pilnveidotās redakcijas apstiprināšanu." (prot. Nr.9, 4.§). Materiāli ir pieejami  https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_14302

Paziņojums par sanāksmi, kurā tiks izskatīti detālplānojuma nekustamo īpašumu Liepu iela 6 un Rīgas iela 109 teritorijā, Salaspilī, publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi.

Sanāksme, kurā tiks izskatīti detālplānojuma nekustamo īpašumu Liepu iela 6 un Rīgas iela 109 teritorijā, Salaspilī, publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi, notiks 2019.gada 8.aprīlī pulksten 17.00 Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā.

Paziņojums par lokālplānojuma   izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma "Saulstari" teritorijā

Salaspils novada domē 2019.gada 14. februārī ir pieņemts lēmums „Par lokālplānojuma kā Salaspils novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādāšanu nekustamā īpašuma ,,Saulstari” teritorijā, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”,  ( sēdes protokols Nr. 4, 11.§). 

Lokālplānojuma izstrāde ir uzsākta ar mērķi veikt grozījumus Salaspils novada teritorijas plānojumā, nekustamā īpašuma ,,Saulstari” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80310040009 teritorijā, mainot esošo teritorijas plānojumā noteikto funkcionālo zonējumu no lauksaimniecības un meža teritorijas uz rūpnieciskās apbūves teritoriju, kurā atļauta derīgo izrakteņu ieguve, pamatojot teritorijas plānojuma grozījumu nepieciešamību.

Plānošanas dokumenta ierosinātāji ir fiziskas personas un to iecere ir minētajā teritorijā izveidot derīgo izrakteņu karjeru smilts un dolomīta rūpnieciskai ieguvei.

Informāciju par lokālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169 vai sazinoties ar lokālplānojuma izstrādes vadītāju, teritorijas plānotāju Līgu Villeri-Madzuli un teritorijas plānotāju Daci Griķi, tālrunis 67981068, kā arī sekot informācijai pašvaldības mājas lapā  www.salaspils.lv vai Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā ,,Teritorijas attīstības plānošana” https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_14138

Paziņojums par detālplānojuma izstrādāšanu Salaspils pilsētas administratīvā centra un tam piegulošajā teritorijā

Salaspils novada dome 2019.gada 28.februārī pieņēma lēmumu (sēdes protokols Nr. 5, 12.§) ,,Par detālplānojuma izstrādāšanu Salaspils pilsētas administratīvā centra un tam piegulošajā teritorijā” .

Detālplānojuma izstrādes pamatojums ir nepieciešamība veikt Salaspils pilsētas daļas un tai apkārtējo teritoriju satiksmes infrastruktūras pārkārtojumus ar mērķi izveidot pilsētas centrālo laukumu, ietverot tā labiekārtojuma risinājumus, kā arī veikt transporta infrastruktūras teritoriju robežu pārkārtošanu, lai īstenotu satiksmes plūsmu pārkārtošanu pilsētas centrā, ņemot vērā 2017.gada 8.novembrī izsludinātā metu konkursa “Salaspils pilsētas centrālās daļas ar administratīvajām un kultūras iestādēm satiksmes infrastruktūras rekonstrukcija, pilsētas galvenā laukuma izveide un labiekārtojums” rezultātus.

Mērķis ir pilsētas centrālās daļas turpmākās attīstības labākā risinājuma rašana un tas īstenojams, izstrādājot detālplānojumu, kura uzdevumos ietvertas būtiskas satiksmes organizācijas izmaiņas, pilsētas centrālajai daļai piegulošās teritorijas plānotās izmantošanas un izmantošanas aprobežojumu detalizēšana un ielu sarkano līniju precizēšana.

Detālplānojuma projektā iekļautā teritorija ir parādīta attēlā.

  Informāciju par detālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169 vai sazinoties ar teritorijas plānotājām Līgu Villeri-Madzuli un Daci Griķi, tālrunis 67981068, kā arī sekot informācijai pašvaldības mājas lapā vai Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā ,,Teritorijas attīstības plānošana” https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_14217

AMD PD

Paziņojums par detālplānojuma projekta nekustamā īpašuma Tilderu iela 2 teritorijā pilnveidotās redakcijas  nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Salaspils novada dome 2019.gada 28.februārī pieņēma lēmumu (sēdes protokols Nr. 5, 13.§) ,,Par detālplānojuma projekta nekustamā īpašuma Tilderu iela 2 teritorijā pilnveidotās redakcijas  nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.

Detālplānojuma pilnveidotās  redakcijas  publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2019.gada 11.marta līdz 2019.gada 1.aprīlim.

Ar pilnveidoto detālplānojuma redakciju līdz 01.04.2019. iespējams iepazīties:

-    Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā ,,Teritorijas attīstības plānošana” https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_14302

-    Salaspils novada pašvaldības mājaslapā www.salaspils.lv

-    Salaspils novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Līvzemes ielā 8, Salaspilī

Detālplānojuma pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2019.gada 18.martā plkst. 17.00 Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī.

Rakstiskus priekšlikumus par pilnveidoto detālplānojuma redakciju iespējams iesniegt Salaspils novada Klientu apkalpošanas centrā, Līvzemes ielā 8, Salaspilī katru darba dienu pašvaldības darba laikā vai nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. līdz 2019.gada 1.aprīlim.

 

Kontaktinformācija papildus informācijai – detālplānojuma izstrādes vadītāja Līga Villere-Madzule, tālr. 67981068, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par attīstības plānošanas dokumenta – Salaspils novada Attīstības programma 2019.-2025.gadam projektu

Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par attīstības plānošanas dokumenta – Salaspils novada Attīstības programma 2019.-2025.gadam projektu

Paziņojums par sanāksmi nekustamā īpašuma ,,Priedulāji” teritorijā izstrādātā lokālplānojuma publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem un atzinumiem

Sanāksme, kurā tiks izskatīti nekustamā īpašuma ,,Priedulāji” teritorijā izstrādātā lokālplānojuma publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju sniegtie atzinumi, notiks 2019.gada 17.janvārī plkst. 17.00 Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā.

Paziņojums par iesnieguma saņemšanu no SIA "Projets 3" par Rīgas apvedceļa A4 Baltezers - Saulkalne posma ~0,3 km līdz ~18,9 km pārbūves akceptēšanu

Paredzētās darbības nosaukums: valsts galvenā autoceļa A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers – Saulkalne) pārbūve.

Paredzētās darbības norises vieta: Garkalnes, Ropažu, Salaspils un Stopiņu novadu teritorijas (precīzu autoceļa trases pārbūvi skatīt Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma Pielikumā Nr.5.);

Ierosinātājs: VAS "Latvijas Valsts ceļi", reģ. Nr. 40003344207, Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050, tālr.67028169, e-pasts:  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.  .

2018.gada 29.novembrī Vides pārraudzības valsts biroja ir sniedzis Atzinumu Nr.5-04/16 par paredzēto darbību.

Elektroniska Ietekmes uz vidi ziņojuma Gala redakcija pieejama SIA "Vides eksperti" mājas lapā un šeit. Drukātā formātā ar Gala redakciju var iepazīties pašvaldībā.

Par Jaunsauriešu ciema daļas lokālplānojumu

Salaspils novada domē 2018. gada 20 decembrī tika saņemta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstule par to, ka, pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likumā noteikto kārtību, ir izvērtēts Salaspils novada Jaunsauriešu ciema teritorijas daļas lokālplānojums, kas 2018. gada 30. augustā apstiprināts ar Salaspils novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 24/2018 “Salaspils novada Jaunsauriešu ciema teritorijas daļas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”. Izvērtējot lokālplānojumu, ņemts vērā privātpersonu iesniegumos, kas ministrijā saņemti Teritorijas attīstības plānošanas likumā noteiktajā pārsūdzēšanas periodā, minētais.

Ministrija ir iepazinusies ar Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā pieejamo lokālplānojuma dokumentāciju un izvērtējusi iedzīvotāju iesniegumus. Kopumā ir ievērota Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumos Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” noteiktā izstrādes kārtība.

 

Izvērtējot lokālplānojumu saistībā ar privātpersonu iesniegumiem, ministrija nekonstatēja pārkāpumus, lai uz to pamata vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs apturētu saistošo noteikumu Nr. 24/2018 darbību un noteica, ka lokālplānojums ir īstenojams no šīs vēstules saņemšanas dienas – 20 12.2018.

Paziņojums par detālplānojuma Rīgas ielā 107, Salaspilī  izstrādes pārtraukšanu

Salaspils novada dome 2018.gada 29.novembrī ir pieņēmusi lēmumu ,, Par Salaspils novada domes 2017.gada 20.novembra lēmuma ,,Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma Rīgas iela 107 teritorijā, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu” atcelšanu”,  (protok.Nr. 24, 13.§).

Ar lēmuma pilnu tekstu var iepazīties šeit.

Par grozījumiem darba uzdevumā lokālplānojuma  izstrādei nekustamo īpašumu ,,Ezerkauliņi", ,,Spoles" un ,,Saulesdruvas" teritoriju daļā

Salaspils novada dome 2018.gada 29.novembrī ir pieņēmusi lēmumu ,, Par grozījumiem darba uzdevumā lokālplānojuma izstrādei nekustamo īpašumu „Ezerkauliņi" un ,,Spoles" un ,,Saulesdruvas" teritoriju daļā" (protok.Nr. 24, 18.§).

Lokālplānojuma darba uzdevuma grozījumu mērķis ir atbilstoši izstrādes ierosinātāju priekšlikumam iekļaut lokālplānojumā papildus teritoriju, kas atrodas nekustamā īpašuma ,,Saulesdruvas" dabas un apstādījumu funkcionālās zonas daļā. Ar grozījumu veikšanu darba uzdevumā, izmainot plānojamās teritorijas robežas, netiek ietekmēts ar 2018.gada 16.augusta domes lēmumu (protok. Nr.17, 14. §) uzsāktā lokālplānojuma izstrādes galvenais darba mērķis – mainīt Salaspils novada teritorijas plānojumā noteikto teritorijas izmantošanu, pamatojot teritorijas plānojuma grozījumu nepieciešamību, jo nav nepieciešams noteikt dabas un apstādījumu robežjoslu mazstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju daļu starpā.

Informāciju par lokālplānojuma izstrādes gaitu iespējams saņemt Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169 vai sazinoties ar lokālplānojuma izstrādes vadītāju, teritorijas plānotāju Līgu Villeri-Madzuli, tālrunis 67981068, kā arī sekot informācijai pašvaldības mājas lapā un ģeoportālā Geolatvija.lv teritorijas attīstības plānošanas sadaļā

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma Apogu iela 13D teritorijā

Salaspils novada dome 2018.gada 1.novembrī ir pieņēmusi lēmumu ,,Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma Apogu iela 13D teritorijā, Salaspilī, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu” (protok.Nr. 22, 14.§).

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir atbilstoši spēkā esošajam Salaspils novada teritorijas plānojumam un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem veikt teritorijas atļautās izmantošanas detalizāciju un izstrādāt priekšlikumu zemesgabala sadalei sešos atsevišķos zemesgabalos, nosakot katrai zemes vienībai apbūves rādītājus, atļauto izmantošanu un izmantošanas aprobežojumus. Detālplānojuma teritorija ir noteikta nekustamā īpašuma Apogu iela 13D, Salaspilī, Salaspils novadā, kadastra Nr. 80110010277, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80110010270 robežās. Detālplānojuma izstrādes ierosinātāja ir privātpersona.

Informāciju par detālplānojuma izstrādi iespējams saņemt Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169 vai sazinoties ar detālplānojuma izstrādes vadītāju, teritorijas plānotāju Līgu Villeri-Madzuli, tālrunis 67981068, kā arī sekot informācijai pašvaldības mājas lapā vai ģeoportālā Geolatvija.lv teritorijas attīstības plānošanas sadaļā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_13139.

Paziņojums par detālplānojuma projekta nekustamo īpašumu Liepu iela 6 un Rīgas iela 109 teritorijā publisko apspriešanu

Pamatojoties uz Salaspils novada domes  2018.gada 15.novembra sēdes lēmumu (prot. Nr.23,18.§) „Par detālplānojuma projekta nekustamo īpašumu  Liepu iela 6 un Rīgas iela 109 teritorijā, Salaspilī, publisko apspriešanu”, publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai tiek nodots detālplānojuma projekts nekustamo īpašumu Liepu iela 6 un Rīgas iela 109 teritorijā.

Detālplānojuma publiskās apspriešanas laiks ir noteikts no 2018.gada 23.novembra līdz 21.decembrim.

Detālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2018.gada 29.novembrī plkst. 17.00 Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā.

Ar detālplānojuma projektu var iepazīties ģeopotrālā GeoLatvija.lv teritorijas attīstības plānošanas sadaļā vai Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, katru darba dienu, domes darba laikā.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus lūdzam iesniegt Salaspils novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169, katru darba dienu, domes darba laikā.

Paziņojums par līdzdalības iespējām Salaspils novada Attīstības programmas 2019.-2025.gadam izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Attīstības plānošanas dokuments

2.

Dokumenta nosaukums

Salaspils novada Attīstības programma 2019.-2025.gadam

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Valsts pārvalde/ pašvaldība/ Salaspils novads.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Salaspils novada iedzīvotāji, uzņēmēji, potenciālie apmeklētāji un tūristi

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Salaspils novada Attīstības programma 2018.-2025.gadam ir dokuments, kurā definēta Salaspils novada attīstības vīzija, ilgtermiņā sasniedzamie mērķi un prioritātes, kā arī noteiktas vidēja termiņa prioritātes, rīcības virzieni un uzdevumi 7 gadu periodam. Attīstības programma ir pamats Salaspils novada domes rīcību un investīciju mērķtiecīgai plānošanai.

Ņemot vērā, ka Salaspils novada Attīstības programmas 2012.-2018.gadam periods beigsies 2019.gada 1.janvārī, Salaspils novada dome 2017.gada 9.novembrī pieņēma lēmumu par Salaspils novada Attīstības programmas 2019.-2025.gadam izstrādes uzsākšanu.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

01.01.2018. – 02.02.2019.

7.

Dokumenti

Esošās situācijas izvērtējums; Stratēģiskā daļa

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Publiskā apspriešana.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Priekšlikumus un iebildumus ar norādi “Priekšlikumi Attīstības programmai” var iesniegt no 2018.gada 20.novembra līdz 2018.gada 27.decembrim šādos veidos:

 1. sūtot uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. ;

 2. iesniedzot personiski vai nosūtot pa pastu uz adresi: Salaspils novada dome, Līvzemes iela 8, Salaspils, LV-2169.

10.

Cita informācija

Ne vēlāk kā 30 dienas pēc publiskās apspriešanas beigām iesniegto iebildumu un priekšlikumu kopsavilkums un dalībnieku saraksts tiks ievietots pašvaldības mājaslapas sadaļā "Sabiedrības līdzdalība".

11.

Atbildīgā amatpersona

Salaspils novada pašvaldības

Attīstības daļas vadītājs

Guntars Auders

tālr: 67981060, 26443513

e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Paziņojums par detālplānojuma “Pupuķi”, Salaspilī, Salaspils novadā, apstiprināšanu

Salaspils novada dome 2018. gada 1.novembrī ir pieņēmusi lēmumu "Par nekustamā īpašuma “Pupuķi” Salaspilī, Salaspils novadā, detālplānojuma apstiprināšanu”, (prot. Nr.22, 6.§).

Paziņojums par nekustamā īpašuma ,,Aldi” (Tilderu iela 2) detālplānojuma  redakcijas publisko apspriešanu

Salaspils novada dome  2018.gada 27.septembra sēdē ir pieņēmusi lēmumu, (prot.Nr.20, 13.§) „ Par detālplānojuma projekta nekustamā īpašuma „Aldi” teritorijā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”, ar kuru publiskajai apspriešanai nodota izstrādātā detālplānojuma redakcija.

Detālplānojuma publiskās apspriešanas laiks noteikts no 2018. gada 8.oktobra līdz 2018. gada 5. novembrim.

Detālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksme notiks 1. novembrī plkst. 17.00 Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā.

Publiskās apspriešanas laikā ar detālplānojumu iespējams iepazīties  Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, katru darba dienu, domes darba laikā, kā arī ģeoportālā Geolatvija.lv.

 

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus var iesniegt Salaspils novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169 katru darba dienu, domes darba laikā, vai sūtīt elektroniski uz e-pastu  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.   līdz 2018.gada 1. novembrim.

Paziņojums par detālplānojuma  izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma Gaismas ielā 12 teritorijā, Salaspilī

Salaspils novada dome 2018.gada 27. septembrī ir pieņēmusi lēmumu ,,Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma Gaismas iela 12 teritorijā, Salaspilī, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu” (prot.Nr. 20, 12.§).

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir izstrādāt priekšlikumu zemesgabala sadalei atsevišķos zemesgabalos, nosakot katrai zemes vienībai apbūves rādītājus, atļauto izmantošanu un izmantošanas aprobežojumus atbilstoši spēkā esošajam Salaspils novada teritorijas plānojumam un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem. Detālplānojuma teritorija ir noteikta nekustamā īpašuma Gaismas iela 12, Salaspilī, Salaspils novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80110040252 robežās.

Informāciju par detālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169 vai sazinoties ar detālplānojuma izstrādes vadītāju, teritorijas plānotāju Līgu Villeri-Madzuli un teritorijas plānotāju Daci Bērziņu, tālrunis 67981068, kā arī sekot informācijai pašvaldības mājas lapā vai ģeoportālā Geolatvija.lv teritorijas attīstības plānošanas sadaļā https://geolatvija.lv/geo/tapis3.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs – privātpersona.

 

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8 domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. .

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma ,,Planderi” teritorijā Salaspilī

Salaspils novada dome 2018.gada 16. augustā ir pieņēmusi lēmumu ,,Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma ,,Planderi” teritorijā, Salaspilī, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”  (prot.Nr. 17, 13.§). 

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir izstrādāt priekšlikumu zemesgabala sadalei atsevišķos zemesgabalos, nosakot katrai zemes vienībai apbūves rādītājus, atļauto izmantošanu un izmantošanas aprobežojumus, atbilstoši spēkā esošajam Salaspils novada  teritorijas plānojumam un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.  Detālplānojuma teritorija ir noteikta nekustamā īpašuma ,,Planderi”, Salaspilī, Salaspils novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80310010018  robežās.

 Informāciju par detālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169 vai sazinoties ar detālplānojuma izstrādes vadītāju, teritorijas plānotāju Līgu Villeri-Madzuli un teritorijas plānotāju Daci Bērziņu, tālrunis 67981068, kā arī sekot informācijai pašvaldības mājas lapā http://www.salaspils.lv/  vai ģeoportālā Geolatvija.lv teritorijas attīstības plānošanas sadaļā 

Paziņojums par lokālplānojuma  izstrādāšanu nekustamo īpašumu ,,Ezerkauliņi” un ,,Spoles” teritorijas daļā”

Salaspils novada domē 2018.gada 16. augustā ir pieņemts lēmums „ Par lokālplānojuma, kā Salaspils novada teritorijas plānojuma grozījumu, izstrādāšanu, nekustamo īpašumu ,,Ezerkauliņi” un ,,Spoles” teritorijas daļā”  (prot.Nr. 17, 14.§). 

Lokālplānojuma izstrāde tiek uzsākta un pamatota ar ieceri mainīt pašvaldības teritorijas plānojumā noteikto funkcionālo zonējumu  no rūpnieciskās apbūves uz mazstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju, vienlaicīgi detalizējot teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, nosakot prasības teritorijas izmantošanai paredzētajā mazstāvu apbūves funkcionālajā zonā, ņemot vērā plānojamās teritorijas īpatnības, specifiku un izstrādes uzdevumus.  Lokālplānojuma teritorija noteikta nekustamo īpašumu ,,Spoles” un ,,Ezerkauliņi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80310170241 robežās. 

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātāji – fiziskas personas, kas par izstrādātāju izvēlējušās SIA ,,Ģeodēzija S”, reģ.Nr. 40103360710.

Informāciju par lokālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169 vai sazinoties ar lokālplānojuma izstrādes vadītāju, teritorijas plānotāju Līgu Villeri-Madzuli un teritorijas plānotāju Daci Bērziņu, tālrunis 67981068, kā arī sekot informācijai pašvaldības mājas lapā www.salaspils.lv un ģeoportālā https://geolatvija.lv/geo/tapis3

Paziņojums par atzinumu par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu SIA  “ANCERS” paredzētajai darbībai cūku audzēšanas kompleksa “Bunči  1” pārbūvei

Vides pārraudzības valsts birojs informē, ka 2018.  gada 5.  septembrī ir izsniedzis atzinumu par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu SIA  “ANCERS” paredzētajai darbībai cūku audzēšanas kompleksa “Bunči  1” pārbūvei Salaspils pagastā Salaspils novadā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8031  003  0005. Ar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu un Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu var iepazīties Salaspils novada domē un Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23, tālr. 67321173, un biroja interneta mājaslapā www.vpvb.gov.lv.

Paziņojums par lokālplānojuma Jaunsauriešu ciema teritorijas daļā apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu 

Salaspils novada dome 2018. gada 30.augustā ir pieņēmusi lēmumu "Par lokālplānojuma Jaunsauriešu ciema teritorijas daļā galīgās redakcijas apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.24/2018 izdošanu”, (prot. Nr.18, 15.§).

Lēmumu par saistošo noteikumu izdošanu un tam pievienotos dokumentus var skatīt ģeoportālā GeoLatvija.lv teritorijas attīstības plānošanas sadaļā.

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Pupuķi” detālplānojuma pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu

Pamatojoties uz Salaspils novada domes  2018.gada 16.augusta sēdes lēmumu (prot. Nr.17, 12.§) „Par detālplānojuma nekustamā īpašuma „Pupuķi” teritorijā pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”, publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai tiek nodota nekustamā īpašuma „Pupuķi” detālplānojuma pilnveidotā redakcija.

Detālplānojuma pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas laiks ir noteikts no 2018.gada 10.septembra līdz 2018.gada 1.oktobrim.

Detālplānojuma pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2018.gada 17.septembrī pulksten 18.00 Salaspils novada domes aktu zālē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā. Sanāksme, kurā tiks izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie iesniegumi un institūciju atzinumi, notiks 2018.gada 4.oktobrī pulksten 17.00 Salaspils novada domes aktu zālē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā.

Ar detālplānojuma pilnveidoto redakciju var iepazīties ģeopotrālā GeoLatvija.lv teritorijas attīstības plānošanas sadaļā.

vai Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, katru darba dienu, domes darba laikā.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto detālplānojuma pilnveidoto redakciju, lūdzam iesniegt Salaspils novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169, katru darba dienu, domes darba laikā.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma Apogu iela 15, Salaspilī

Salaspils novada dome  2018.gada 30.augustā  ir pieņēmusi lēmumu (prot.Nr.18, 17.§) „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma Apogu iela 15, Salaspilī, teritorijā, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Detālplānojuma teritoriju un tās robežas var skatīt ģeoportālā GeoLatvija.lv teritorijas attīstības plānošanas sadaļā.

Detālplānojuma izstrāde ir uzsākta ar mērķi rast labāko risinājumu jaunu zemes vienību izveidošanai, kas galvenokārt paredzētas savrupmāju apbūvei un satiksmes infrastruktūras izveidošanai, kā arī zemes vienības teritorijā plānot nepieciešamo inženierkomunikāciju tīklu novietnes un sniegt teritorijas labiekārtošanas priekšlikumus.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājas ir privātpersonas.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināta Salaspils novada domes Attīstības daļas teritorijas plānotāja Dace Bērziņa.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Salaspils novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, domes darba laikā, vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma Apogu iela 13, Salaspilī 

Salaspils novada dome  2018.gada 30.augustā  ir pieņēmusi lēmumu (prot.Nr.18, 16.§) „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma Apogu iela 13, Salaspilī, teritorijā, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Detālplānojuma teritoriju un tās robežas var skatīt ģeoportālā GeoLatvija.lv teritorijas attīstības plānošanas sadaļā.

Detālplānojuma izstrāde ir uzsākta ar mērķi rast labāko risinājumu jaunu zemes vienību izveidošanai, kas galvenokārt paredzētas savrupmāju apbūvei un satiksmes infrastruktūras izveidošanai, kā arī zemes vienības teritorijā plānot nepieciešamo inženierkomunikāciju tīklu novietnes un sniegt teritorijas labiekārtošanas priekšlikumus.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājas ir privātpersonas.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināta Salaspils novada domes Attīstības daļas teritorijas plānotāja Dace Bērziņa.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Salaspils novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, domes darba laikā, vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Paziņojums par Valsts galvenā autoceļa A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers – Saulkalne) iespējamās pārbūves ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā 

Paredzētās darbības nosaukums: valsts galvenā autoceļa A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers – Saulkalne) pārbūve.

Ierosinātājs: VAS "Latvijas valsts ceļi", reģ. Nr. 40003344207, Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050, tālr.

67028169.

Iespējamās paredzētās darbības vieta: Garkalnes, Ropažu, Salaspils un Stopiņu novadu teritorijas.

Ziņojuma nosaukums: Rīgas apvedceļa A4 Baltezers - Saulkalne posma no ~ 0,3 km līdz ~18,9 km pārbūves ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Vides eksperti” sadarbībā ar SIA “Projekts 3”.

Informācija par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru: Ietekmes uz vidi novērtējums veikts pamatojoties uz Vides pārraudzības valsts biroja (VPVB) 2017. gada 21. februāra lēmumu Nr. 35 „Par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu” un saskaņā ar normatīvajos aktos un 2018. gada 8.janvārī VPVB izsniegtajā Programmā ietekmes uz vidi novērtējumam Rīgas apvedceļa A4 Baltezers - Saulkalne posma no ~ 0,3 km līdz ~18,9 km pārbūve noteikto. Ziņojums sagatavots 2018.gada 4.jūnijā. Novērtējuma ziņojuma sabiedriskā apspriešana notika laika posmā no 2018.gada 5.jūnija līdz 2018.gada 5.jūlijam. Novērtējuma ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika:

 • 2018.gada 13.jūnijā dienas centra “Upeslejas”;
 • 2018.gada 14.jūnijs Multifunkcionālā dienas centrā "Mucenieki";
 • 2018.gada 20.jūnijā Kultūras centra "Berģi";
 • 2018.gada 21.jūnijā Salaspils novada domē. 

2018.gada 10.jūlijā saņemta vēstule no VVD Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes. Tāpat saņemti arī vairāku novada iedzīvotāju, uzņēmēju un biedrību komentāri par izstrādāto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu. Novērtējuma ziņojums precizēts saskaņā ar sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtajiem komentāriem un Vides pārraudzības valsts birojā iesniegts 2018.gada 17. augustā. Ziņojuma aktuālā redakcija pieejama SIA “Vides eksperti” mājas lapā videseksperti.lv sadaļā “Paziņojumi”.

Ziņojuma aktuālā versija

Pielikumi

Paziņojums par cūku audzēšanas kompleksa “Bunči-1” pārbūves Salaspils pagastā, Salaspils novadā ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai

Paredzētās darbības nosaukums: cūku audzēšanas kompleksa “Bunči-1” pārbūve Salaspils novadā.

Paredzētās darbības vieta: Salaspils novads, Salaspils pagasts, Bunči-1. zemes vienība ar kadastra Nr. 8031 003 0005 daļa.

Ierosinātājs: SIA „Ancers” (Reģ. Nr. 40002024037, adrese: Ābeļu iela 4, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169).

Informācija par IVN procedūru:

Vides pārraudzības valsts biroja lēmums Nr. 285 par IVN procedūras piemērošanu pieņemts 2016. gada 3. novembrī, IVN programma izsniegta 2016. gada 6. novembrī. Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums “Cūku audzēšanas kompleksa “Bunči-1” pārbūve Salaspils novadā’’ sagatavots 2017. gada novembrī un no 2017. gada 1. decembra līdz 30. decembrim notika tā sabiedriskā apspriešana. Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika 2017. gada 11. decembrī plkst. 18:00 Salaspils novada domē. Precizēts ziņojums pēc sabiedriskās apspriešanas iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā 2018. gada 17. janvārī. Vides pārraudzības valsts biroja komentāri izsniegti 2015. gada 15. martā.

Precizēts ziņojums iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā 2018. gada 30. jūlijā.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”.

Ar ziņojumu var iepazīties: interneta vietnes www.environment.lv sadaļā “Jaunumi”

Paziņojums par detālplānojuma  izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma Salaspilī, Rīgas iela 53 teritorijā

Salaspils novada dome 2018.gada 26. jūlijā ir pieņēmusi lēmumu ,,Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma Salaspilī, Rīgas iela 53 teritorijā, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu” (prot.Nr. 16, 8.§).

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir izstrādāt priekšlikumu zemesgabala sadalei trīs atsevišķos zemesgabalos, nosakot katrai zemes vienībai apbūves rādītājus, atļauto izmantošanu un izmantošanas aprobežojumus, atbilstoši spēkā esošajam Salaspils novada teritorijas plānojumam un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem. Detālplānojuma teritorija ir noteikta nekustamā īpašuma Rīgas iela 53, Salaspilī, Salaspils novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80110010007 robežās.

Informāciju par detālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169 vai sazinoties ar detālplānojuma izstrādes vadītāju, teritorijas plānotāju Līgu Villeri-Madzuli, tālrunis 67981068, kā arī sekot informācijai pašvaldības mājas lapā www.salaspils.lv vai ģeoportālā Geolatvija.lv teritorijas attīstības plānošanas sadaļā https://geolatvija.lv/geo/tapis3.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs – privātpersona.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8 domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. .

Paziņojums par detālplānojuma  izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma ,,Magdalēnas” teritorijā Jaunsauriešu ciemā

Salaspils novada dome 2018.gada 26. jūlijā ir pieņēmusi lēmumu ,,Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma ,,Magdalēnas” teritorijā Jaunsauriešu ciemā, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu” (prot.Nr. 16, 9.§).

Detālplānojuma izstrādes mērķis – rast labāko risinājumu jaunu zemes vienību izveidošanai mazstāvu apbūves teritorijas funkcionālās zonas daļā, atbilstoši Salaspils novada teritorijas plānojumā atļautajai teritorijas izmantošanai un pamatot apbūves izvietošanu nekustamā īpašuma ,,Magdalēnas” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8031 007 0365 teritorijā. Detālplānojuma teritorija ir noteikta nekustamā īpašuma ,,Magdalēnas” robežās.

Informāciju par detālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169 vai sazinoties ar detālplānojuma izstrādes vadītāju, tālrunis 67981068, kā arī sekot informācijai pašvaldības mājas lapā www.salaspils.lv vai ģeoportālā Geolatvija.lv teritorijas attīstības plānošanas sadaļā https://geolatvija.lv/geo/tapis3.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs – juridiska persona.

 

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8 domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. .

Paziņojums par lokālplānojuma, ar kuru tiek grozīts Salaspils novada teritorijas plānojums, izstrādes uzsākšanu Salaspils novada nekustamā īpašuma ,,Raspodiņi” teritorijā

Salaspils novada dome 2018.gada 26. jūlijā ir pieņēmusi lēmumu „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu, veicot grozījumus Salaspils novada teritorijas plānojumā nekustamā īpašuma ,,Raspodiņi” teritorijā” (prot.Nr. 16, 7.§).

Saskaņā ar Salaspils novada teritorijas plānojumu, nekustamais īpašums ,,Raspodiņi” atrodas teritorijā, kurā noteikts Lauksaimniecības teritorijas (L) funkcionālais zonējums. Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir iecerējis mainīt teritorijas plānojumā noteikto funkcionālo zonējumu, paredzot noliktavu kompleksa izveidošanu un rast iespēju nekustamā īpašuma teritorijā izveidot rūpnieciskās apbūves zonu, kas noteikta arī kaimiņos esošā īpašuma ,,Rudeņi 2” teritorijā.

Lokālplānojuma teritorija ir noteikta nekustamā īpašuma ,, Raspodiņi” robežās.

Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Salaspils novada pašvaldības administrācijas Attīstības daļas teritorijas plānotāja Dace Bērziņa.

 

Informāciju par lokālplānojuma izstrādes procesu interesenti var saņemt Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169 vai sazinoties ar lokālplānojuma izstrādes vadītāju (tālrunis 67981068), kā arī sekot informācijai pašvaldības mājas lapā www.salaspils.lv un ģeoportālā https://geolatvija.lv/geo/tapis3 

Informatīvs paziņojums par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu Granīta ielā 32 k-9, Acone, Salaspils novads 

Granita 32_k-9_Inf_paz

Aicinām uz sabiedrisko apspriešanu par pašvaldības autoceļu, ielu būvniecību un pārbūvi

Salaspils novada pašvaldība aicina uz sabiedrisko apspriedi par potenciālo projektu "Pašvaldības autoceļu, ielu būvniecība un pārbūve Salaspils novadā" (turpmāk - projekts), kuru plānots īstenot atklāta projektu iesniegumu konkursa "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" ietvaros. Sabiedriskā apspriešana notiks 2018.gada 5.jūlijā plkst.17.00 Līvzemes ielā 8. Tās ietvaros ir plānots informēt par projektā ietvertajiem objektiem (ceļiem).Uz sabiedrisko apspriešanu īpaši tiek aicināti Salaspils novada uzņēmēji.

Paziņojums par Valsts galvenā autoceļa A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers – Saulkalne) iespējamās pārbūves ietekmes uz vidi novērtējuma sabiedrisko apspriešanu

Paredzētās darbības nosaukums: valsts galvenā autoceļa A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers – Saulkalne) pārbūve.

Ierosinātājs: VAS "Latvijas valsts ceļi", reģ. Nr. 40003344207.

Iespējamās paredzētās darbības vieta: Garkalnes, Ropažu, Salaspils un Stopiņu novadu teritorijas.

Datums, kad pieņemts biroja lēmums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu: Vides pārraudzības valsts biroja 2017. gada 21. februāra lēmums Nr. 35

Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Vides eksperti” sadarbībā ar SIA “Projekts 3”.

Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem:

Elektroniski ar dokumentiem var iepazīties šeit

Garkalnes novada domē, pie dežuranta (adrese: Brīvības gatve 455, Rīga), darba laikā, un tīmekļa vietnē garkalne.lv;

Multifunkcionālā dienas centrā "Mucenieki" (adrese: "Bundulīši", Mucenieki, Ropažu novads), darba laikā, un tīmekļa vietnē ropazi.lv;

Stopiņu novada domē (adrese: Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads), darba laikā, un tīmekļa vietnē stopini.lv;

Salaspils novada domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā (adrese: Līvzemes iela 8, Salaspils), darba laikā;

SIA “Vides eksperti” tīmekļa vietnē videseksperti.lv/pazinojumi.

Informācija par sabiedriskās apspriešanas sanāksmēm:

2018.gada 13.jūnijā plkst.17 dienas centra “Upeslejas” zālē (adrese: “Upeslejas 9”, Upeslejas, Stopiņu novads);

2018.gada 14.jūnijs plkst.17 Multifunkcionālā dienas centrā "Mucenieki" (adrese: "Bundulīši", Mucenieki, Ropažu novads);

2018.gada 20.jūnijā plkst.16 Kultūras centra "Berģi" mazajā zālē (adrese: Brīvības gatve 455, Rīga);

2018.gada 21.jūnijā plkst.15.30 Salaspils novada domes aktu zālē (adrese: Līvzemes iela 8, Salaspils).

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību līdz 2018.gada 5.jūlijam var nosūtīt SIA “Vides eksperti”, adrese: Ganību dambis 24d-25, Rīga, LV-1005, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. , SIA “Projekts 3”, Ūdens iela 12 - 117, Rīga, LV-1007, e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai Vides pārraudzības valsts birojs, adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV–1045, tālrunis: 67321173, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. .

Paziņojums par lokālplānojuma, ar kuru tiek grozīts Salaspils novada teritorijas plānojums, izstrādes uzsākšanu Salaspils novada teritorijas daļā, kurā atrodas nekustamais īpašums Granīta iela 35 k-1

Salaspils novada dome 2018.gada 31.maijā ir pieņēmusi lēmumu “Par lokālplānojuma, izstrādes uzsākšanu Salaspils novada teritorijas daļā, nekustamā īpašuma Granīta iela 35 k-1 robežās, (prot. Nr.11, 15.§). Lokālplānojuma izstrāde ir uzsākta ar mērķi - pamatot funkcionālā zonējuma maiņu nekustamā īpašuma Granīta iela 35 k-1 teritorijā no mazstāvu apbūves teritorijas (DzM) uz tehniskās apbūves teritoriju (T), atbilstoši tās faktiskajai izmantošanai un lai, izstrādājot teritorijas plānojuma grozījumus, rastu priekšnoteikumus funkcionāli un ekonomiski pamatotai teritorijas attīstībai, ņemot vērā nekustamā īpašuma apkārtnē esošo apbūvi un teritorijas atļauto izmantošanu.

Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināta Salaspils novada pašvaldības administrācijas Attīstības daļas teritorijas plānotāja Dace Bērziņa.

Informāciju par lokālplānojuma izstrādes procesu, interesenti var saņemt Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169, sazinoties ar lokālplānojuma izstrādes vadītāju, (tālrunis 67981068), kā arī sekojot informācijai ģeoportālā https://geolatvija.lv/geo/tapis3

Paziņojums par lokālplānojuma, ar kuru tiek grozīts Salaspils novada teritorijas plānojums, izstrādes uzsākšanu Salaspils novada teritorijas daļā, kurā atrodas nekustamais īpašums Mēness iela 6 un pilsētas transporta infrastruktūra

Salaspils novada dome 2018.gada 1.martā ir pieņēmusi lēmumu “Par lokālplānojuma, izstrādi nekustamā īpašuma Mēness iela 6 un pilsētas transporta infrastruktūras teritorijas daļā, Salaspilī”, (prot. Nr.5, 19.§). Lokālplānojuma izstrāde ir uzsākta ar mērķi - nekustamā īpašuma Mēness iela 6, kadastra Nr.8011 004 1308, teritorijā mainīt teritorijas funkcionālo zonējumu no daudzstāvu apbūves teritorijas (DzD) un publiskās apbūves teritorijas (P) uz mazstāvu apbūves teritoriju (DzM), veicot Salaspils novada teritorijas plānojuma grozījumus, kā arī - pamatot funkcionālā zonējuma maiņu Salaspils pilsētas teritorijas daļā un rast iespēju teritorijā izveidot mazstāvu dzīvojamo apbūvi ar tai nepieciešamo infrastruktūru Mēness ielas, Zvaigšņu ielas un Maskavas ielas daļā.

Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināta Salaspils novada pašvaldības administrācijas Attīstības daļas teritorijas plānotāja Dace Bērziņa.

Informāciju par lokālplānojuma izstrādes procesu, interesenti var saņemt Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169, sazinoties ar lokālplānojuma izstrādes vadītāju, (tālrunis 67981068), kā arī sekojot informācijai ģeoportālā https://geolatvija.lv/geo/tapis3

Paziņojums par sanāksmi nekustamā īpašuma “Pupuķi” teritorijā izstrādātā detālplānojuma publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem

Sanāksme, kurā tiks izskatīti nekustamā īpašuma “Pupuķi” teritorijā izstrādātā detālplānojuma publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi, notiks 2018.gada 16.maijā plkst. 16.00 Salaspils novada domes aktu zālē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā.

Par nekustamā īpašuma “Slokas” lokālplānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu  izdošanu

Salaspils novada dome 2018. gada 29.martā ir pieņēmusi lēmumu "Par nekustamā īpašuma “Slokas”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8031 001 0067 lokālplānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.7/2018 izdošanu”, (prot. Nr.7, 23.§).

Paziņojums par lokālplānojuma Salaspils pilsētas teritorijas daļā funkcionālā zonējuma maiņai un pilsētas ielu tīkla un sarkano līniju precizēšanai apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu 

Salaspils novada dome 2018. gada 29.martā ir pieņēmusi lēmumu "Par lokālplānojuma Salaspils pilsētas teritorijas daļā funkcionālā zonējuma maiņai un pilsētas ielu tīkla un sarkano līniju precizēšanai apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.6/2018 izdošanu”, (prot. Nr.7, 22.§).

Paziņojums par sanāksmi, kurā tiks izskatīti Jaunsauriešu ciema teritorijas daļā izstrādātās lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi

Sanāksme, kurā tiks izskatīti Jaunsauriešu ciema teritorijas daļā izstrādātās lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi, notiks 2018.gada 5.aprīlī plkst. 17.00 Salaspils novada domes aktu zālē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā.

Paziņojums par 19. marta sanāksmi

Sanāksme, kurā tiks izskatīti funkcionālā zonējuma maiņai un pilsētas ielu tīkla un sarkano līniju precizēšanai Salaspils teritorijas daļā izstrādātā lokālplānojuma publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi, notiks 2018.gada 19.martā plkst. 18.00 Salaspils novada domes aktu zālē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā.

Paziņojums par lokālplānojuma Salaspils novada Salaspils pagasta Jaunsauriešu ciema teritorijas daļā pilnveidotās redakcijas un Vides pārskata nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

Saskaņā ar Salaspils novada domes  2018.gada 15.februāra sēdes lēmumu, (prot.Nr.4, 14.§) „Par lokālplānojuma Salaspils novada Salaspils pagasta Jaunsauriešu ciema teritorijas daļā pilnveidotās redakcijas un Vides pārskata nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”, publiskajai apspriešanai tiek nodota izstrādātā lokālplānojuma pilnveidotā redakcija un Vides pārskats.

Lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas un Vides pārskata publiskās apspriešanas laiks noteikts no 2018. gada 26.februāra līdz 2018. gada 26.martam.

Lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas un Vides pārskata publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2018. gada 15.martā plkst. 17.00 Salaspils novada domes aktu zālē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā.

Ar lokālplānojuma pilnveidoto redakciju un Vides pārskatu var iepazīties  arī ģeoportālā Geolatvija.lv

Publiskās apspriešanas laikā, Salaspils novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, katru darba dienu, domes darba laikā, var iepazīties ar plānošanas dokumentiem papīra formā.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par lokālplānojuma pilnveidoto redakciju un Vides pārskatu var iesniegt Salaspils novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169 katru darba dienu, domes darba laikā, vai sūtīt elektroniski uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.   līdz 2018.gada 26.martam.

Paskaidrojuma raksts

Grafiskā daļa

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Vides pārskats

Paziņojums par  projekta funkcionālā zonējuma maiņai un pilsētas ielu sarkano līniju precizēšanai Salaspils teritorijas daļā nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

Salaspils novada domes  2018.gada 25.janvāra sēdē pieņēma lēmumu, (prot.Nr.2, 6.§) „Par lokālplānojuma projekta funkcionālā zonējuma maiņai un pilsētas ielu sarkano līniju precizēšanai Salaspils teritorijas daļā nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”, ar kuru publiskajai apspriešanai nodota izstrādātā lokālplānojuma redakcija.

Lokālplānojuma publiskās apspriešanas laiks noteikts no 2018. gada 1.februāra līdz 2018. gada 1. martam.

Lokālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksme notiks 19.februārī plkst. 17.00 Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā.

Publiskās apspriešanas laikā ar lokālplānojumu iespējams iepazīties  Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, katru darba dienu, domes darba laikā, kā arī ģeoportālā Geolatvija.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus var iesniegt Salaspils novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169 katru darba dienu, domes darba laikā, vai sūtīt elektroniski uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.   līdz 2018.gada 1. martam.

Paziņojums par priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sanāksmi lokālplānojumam nekustamā īpašuma ,,Slokas” teritorijā

Sanāksme, kurā tiks izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi lokālplānojuma ,,Lokālplānojums Salaspils novada nekustamā īpašuma ,,Slokas" teritorijas daļā funkcionālā zonējuma maiņai, veicot grozījumus Salaspils novada teritorijas plānojumā” notiks 2018.gada 15.februārī plkst.16.00 Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā.

Paziņojums par detālplānojuma  izstrādes uzsākšanu  nekustamā īpašuma ,,Aldi” teritorijā

Salaspils novada dome 2018.gada 11. janvārī ir pieņēmusi lēmumu „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma ,,Aldi” teritorijā, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu” (prot. Nr. 1, 16.§).

Detālplānojuma izstrāde tiek uzsākta ar mērķi detalizēt pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktās atļautās teritorijas izmantošanu atbilstoši aptuveni 18 jaunu dzīvojamās apbūves gabalu, kā arī atbilstošas infrastruktūras izveides iecerei zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 80310090389 .

Detālplānojuma izstrādes ierosinātāja – fiziska persona.

Informāciju par detālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169 vai sazinoties ar detālplānojuma izstrādes vadītāju, teritorijas plānotāju Līgu Villeri-Madzuli un teritorijas plānotāju Daci Bērziņu, tālrunis 67981068, kā arī sekot informācijai pašvaldības mājas lapā www.salaspils.lv un ģeoportālā Geolatvija.lv.

Paziņojums par saistošo noteikumu Nr.25/2006 “Detālplānojums zemesgabalam Briežu ielā 6, Salaspils pilsētā, Rīgas rajonā” atcelšanu

Salaspils novada dome 2017.gada 14.decembrī ir pieņēmusi lēmumu, (prot. Nr.28, 10.§) un izdevusi saistošos noteikumus Nr.39/1017 ““Par Salaspils novada domes 2006.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.25/2006 “Detālplānojums zemesgabalam Briežu ielā 6, Salaspils pilsētā, Rīgas rajonā” atcelšanu”.

Paziņojums par saistošo noteikumu atcelšanu ir publicēts 2017.gada 22.decembrī oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. 

Paziņojums par lokālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai nekustamā īpašuma ,,Slokas” teritorijā Salaspils novadā

Saskaņā ar Salaspils novada domes  2017.gada 21.decembra sēdes lēmumu, (prot.Nr.29, 7.§) „Par lokālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai nekustamā īpašuma ,,Slokas” teritorijā Salaspils novadā”, publiskajai apspriešanai tiek nodota izstrādātā lokālplānojuma redakcija.

Lokālplānojuma publiskās apspriešanas laiks noteikts no 2018. gada 9.janvāra līdz 2018. gada 6. februārim.

Lokālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksme notiks 22.janvārī plkst. 17.00 Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā.

Publiskās apspriešanas laikā ar lokālplānojumu iespējams iepazīties Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, katru darba dienu, domes darba laikā, kā arī ģeoportālā Geolatvija.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto lokālplānojumu var iesniegt Salaspils novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169 katru darba dienu, domes darba laikā, vai sūtīt elektroniski uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.   līdz 2018.gada 6. februārim.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu Liepu ielas 6 un Rīgas ielas 109 teritorijā, Salaspilī, Salaspils novadā

Salaspils novada dome 2017. gada 14. decembrī ir pieņēmusi lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu Liepu ielas 6 un Rīgas ielas 109 teritorijā darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu” (prot. Nr. 28, 21. §). Detālplānojuma izstrādes ierosinātāja ir juridiska persona.

Detālplānojuma izstrāde ir uzsākta ar mērķi pamatot zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 8031 001 0080 un 8011 001 0084 sadalīšanu apbūvējamās zemes vienībās atbilstoši Salaspils novada teritorijas plānojumā atļautajai teritorijas izmantošanai.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināta Salaspils novada pašvaldības administrācijas Attīstības daļas teritorijas plānotāja Dace Bērziņa.

Informāciju par detālplānojuma teritoriju, kā arī par detālplānojuma izstrādes procesu, interesenti var saņemt Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169, sazinoties ar detālplānojuma izstrādes vadītāju (tālrunis 67981068), kā arī sekojot informācijai pašvaldības mājas lapā www.salaspils.lv un portālā www.geolatvija.lv.

Paziņojums par detālplānojuma  izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma Rīgas iela 107 teritorijā

Salaspils novada dome 2017.gada 30. novembrī ir pieņēmusi lēmumu ,,Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma Rīgas iela 107 teritorijā, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu” (prot.Nr. 27, 17.§).

Detālplānojuma izstrādes mērķis – rast optimālu risinājumu jaunu zemes vienību izveidošanai atbilstoši Salaspils novada teritorijas plānojumā atļautajai teritorijas izmantošanai mazstāvu apbūves teritorijā un pamatot apbūves izvietošanu nekustamā īpašuma Rīgas iela 107 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8011 001 0081 teritorijā. Detālplānojuma teritorija ir noteikta nekustamā īpašuma Rīgas iela 107 robežās.

Informāciju par detālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169 vai sazinoties ar detālplānojuma izstrādes vadītāju, teritorijas plānotāju Līgu Villeri-Madzuli un teritorijas plānotāju Daci Bērziņu, tālrunis 67981068, kā arī sekot informācijai pašvaldības mājas lapā www.salaspils.lv vai ģeoportālā Geolatvija.lv teritorijas attīstības plānošanas sadaļā .

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs – privātpersona.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8 domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. .

Paziņojums par detālplānojuma projekta nekustamā īpašuma ,,Pupuķi” teritorijā nodošanu publiskajai apspriešanai.

Salaspils novada dome dara zināmu, ka detālplānojuma projekts nekustamā īpašuma ,,Pupuķi” teritorijā ir nodots publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai ar Salaspils novada domes 2017.gada 30.novembra lēmumu „Par detālplānojuma projekta nekustamā īpašuma ,,Pupuķi” teritorijā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (sēdes protokols Nr. 27, 16.§).

Detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2017.gada 11. decembra līdz 2018.gada 8.janvārim. Ar detālplānojuma projektu šajā laikā var iepazīties Salaspils novada pašvaldības mājaslapā www.salaspils.lv, vai Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, katru darba dienu, domes darba laikā, kā arī ģeoportālā Geolatvija.lv .

Detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2017.gada 28.decembrī pulksten 17.00, Salaspils novada pašvaldības administrācijas ēkā, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā.

Informāciju par detālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt Salaspils novada domes Attīstības daļā, domes darba laikā, iepriekš sazinoties ar detālplānojuma izstrādes vadītāju, teritorijas plānotāju Daci Bērziņu pa tālruni 67981068. Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus par detālplānojuma projektu var iesniegt Salaspils novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169 katru darba dienu, domes darba laikā, vai sūtīt elektroniski uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. līdz 2018.gada 8.janvārim.

Paziņojums par lokālplānojuma saules enerģijas ražotnes izveidei Salaspils teritorijas daļā apstiprināšanu

Salaspils novada dome 2017.gada 30.novembrī ir pieņēmusi lēmumu par lokālplānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr. 37/2017 ,,Lokālplānojums saules enerģijas ražotnes izveidei Salaspils teritorijas daļā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” izdošanu„ (prot.Nr.27, 15.§).

Paziņojums par Valsts galvenā autoceļa A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers – Saulkalne) iespējamās pārbūves ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Paredzētās darbības nosaukums: valsts galvenā autoceļa A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers – Saulkalne) pārbūve.

Ierosinātājs: VAS "Latvijas valsts ceļi", reģ. Nr. 40003344207.

Iespējamās paredzētās darbības vieta: Garkalnes, Ropažu, Salaspils un Stopiņu novadu teritorijas.

Datums, kad pieņemts biroja lēmums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu: Vides pārraudzības valsts biroja 2017. gada 21. februāra lēmums Nr. 35

Paredzētās darbības apraksts: plānota Rīgas apvedceļa A4 Baltezers - Saulkalne posma no ~ 0,3 km līdz ~18,9 km pārbūve, proti, otras brauktuves izbūve visā apvedceļa garumā no autoceļu A4 un A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas robeža (Veclaicene) esošā divlīmeņu mezgla līdz autoceļu A4 un A6 Rīga - Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Pāternieki) esošajam divlīmeņu mezglam ar normālprofilu NP20,5. Plānotais apvedceļš nešķērsos īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kā arī nav sagaidāma pārrobežu ietekme.

Salaspilieši var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem (sākot ar 2017.gada 8.decembri) Salaspils novada domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā. Savukārt sanāksme notiks domes aktu zālē 19. decembrī pulksten 16.00.

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV–1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. ) līdz 2017.gada 25.decembrim.

Sabiedriskās apspriešanas dokumentācija 

Paziņojums par ietekmes uz vidi cūku audzēšanas kompleksa “Bunči-1” pārbūvei novērtējuma (IVN) ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

Paziņojums publicēts laikrakstā “Salaspils Vēstis” 01.12.2017. Nr. 23 (669)

Paredzētās darbības nosaukums: cūku audzēšanas kompleksa “Bunči-1” pārbūve Salaspils novadā.

Paredzētās darbības vieta: zemes vienības ar kadastra Nr. 8031 003 0005 daļa.

Ierosinātājs: SIA „Ancers” (Reģ. Nr. 40002024037, adrese: Ābeļu iela 4, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169).

Informācija par IVN procedūru:

Vides pārraudzības valsts biroja lēmums Nr. 285 par IVN procedūras piemērošanu pieņemts 2016. gada 3. novembrī, IVN programma izsniegta 2016. gada 6. novembrī. Ziņojums “Cūku audzēšanas kompleksa “Bunči-1” pārbūve Salaspils novadā’’ sagatavots 2017. gada novembrī.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”.

Informācija par sabiedrisko apspriešanu:

Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2017. gada 11. decembrī plkst. 18:00 Salaspils novada domē (Līvzemes iela 8, Salaspils).

Ar ziņojumu un tā kopsavilkumu var iepazīties Salaspils novada domē (adrese: Līvzemes iela 8, Salaspils, Salaspils novads, LV-2150) darba laikā un ziņojuma sagatavotāja tīmekļa vietnē – www.environment.lv.

Rakstiskus priekšlikumus par ziņojumu līdz 2017. gada 30. decembrim var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV-1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, www.vpvb.gov.lv).

Paziņojums par lokālplānojuma nekustamā īpašuma ,,Priedulāji” teritorijas daļā publisko apspriešanu

Saskaņā ar Salaspils novada domes 2017. gada 9. novembra sēdes lēmumu (prot. Nr. 26) „Par lokālplānojuma projekta Salaspils novada, Salaspils pagasta nekustamā īpašuma ,,Priedulāji” teritorijas daļā nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”, publiskajai apspriešanai tiek nodota izstrādātā lokālplānojuma redakcija.

Lokālplānojuma publiskās apspriešanas laiks noteikts no 2017. gada 27. novembra līdz 2017. gada 25. decembrim.

Lokālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2017. gada 11. decembrī plkst. 17.00 Salaspils novada domes aktu zālē Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā.

Publiskās apspriešanas laikā ar lokālplānojumu varēs iepazīties Salaspils novada pašvaldības mājaslapā www.salaspils.lv, vai Salaspils novada domē Līvzemes ielā 8, Salaspilī, katru darba dienu, domes darba laikā, kā arī ģeoportālā Geolatvija.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto lokālplānojumu var iesniegt Salaspils novada domes Klientu apkalpošanas centrā Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169, katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.   līdz 2017.gada 25.decembrim.

Paskaidrojuma raksts

Grafiskā daļa

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Sanāksme par lokālplānojumu saules enerģijas ražotnes izveidei Salaspils pilsētas daļā, nekustamo īpašumu “Pumpuri” un Miera iela 31B teritorijā

Sanāksme, kurā tiks izskatīti lokālplānojuma saules enerģijas ražotnes izveidei Salaspils pilsētas daļā, nekustamo īpašumu “Pumpuri” un Miera iela 31B teritorijā, publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi, notiks 2017.gada 8.novembrī plkst. 16.00 Salaspils novada domes aktu zālē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā.

Paziņojums par lokālplānojuma saules enerģijas ražotnes izveidei Salaspils pilsētā nodošanu publiskajai apspriešanai

Saskaņā ar Salaspils novada domes  2017.gada 28.septembra sēdes lēmumu, (prot.Nr.22, 26.§) „Par lokālplānojuma saules enerģijas ražotnes izveidei Salaspils pilsētā nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”, publiskajai apspriešanai tiek nodota izstrādātā lokālplānojuma redakcija.

Lokālplānojuma publiskās apspriešanas laiks noteikts no 2017. gada 9.oktobra līdz 2017. gada 6. novembrim.

Lokālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2017. gada 26.oktobrī plkst. 17.00 Salaspils novada domes aktu zālē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā.

Ar lokālplānojumu var iepazīties Salaspils novada pašvaldības mājaslapā www.salaspils.lv, vai Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, katru darba dienu, domes darba laikā, kā arī ģeoportālā Geolatvija.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto lokālplānojumu var iesniegt Salaspils novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169 katru darba dienu, domes darba laikā, vai sūtīt elektroniski uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.   līdz 2017.gada 6.novembrim.

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Grafiskā daļa

Paziņojums par detālplānojuma “Vecmigļi”, Salaspilī, Salaspils novadā, apstiprināšanu

Salaspils novada dome 2017. gada 9.augustā ir pieņēmusi lēmumu "Par nekustamā īpašuma “Vecmigļi” Salaspilī, Salaspils novadā, detālplānojuma projekta apstiprināšanu”, (prot. Nr.18, 6.§).

Paziņojums par sanāksmi, kurā tiks izskatīti Jaunsauriešu ciema teritorijas daļā izstrādātās lokālplānojuma redakcijas un vides pārskata publiskās apspriešanas laikā saņemtie un 2017.gada 20.jūlija sanāksmē neizskatītie priekšlikumi

Sanāksme, kurā tiks izskatīti Jaunsauriešu ciema teritorijas daļā izstrādātās lokālplānojuma redakcijas un vides pārskata publiskās apspriešanas laikā saņemtie un 2017.gada 20.jūlija sanāksmē neizskatītie priekšlikumi, notiks 2017.gada 21.augustā plkst. 16.00 Salaspils novada domes aktu zālē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā.

Paziņojums par „Pūpoli 3” lokālplānojuma apstiprināšanu

Salaspils novada dome 2017.gada 12.jūlijā ir pieņēmusi lēmumu  ,,Par lokālplānojuma Salaspils novada, Salaspils  pagasta teritorijas daļā, nekustamā īpašuma „Pūpoli 3” teritorijā, apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu” (prot. Nr. 15, 16.§).

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu smilts un kūdras ieguvei atradnē “Jauncederi”, Salaspils pagastā, Salaspils novadā

Paredzētā darbība: smilts un kūdras ieguve atradnē “Jauncederi”, Salaspils pagastā, Salaspils novadā.

Vides pārraudzības valsts birojs 2017. gada 18. maijā ir pieņēmis lēmumu Nr.38 par ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu smilts un kūdras ieguvei atradnē “Jauncederi” Salaspils pagasta Salaspils novadā. Paredzētās darbības ierosinātāja ir SIA "LAMAT VZ" (reģ. nr. 40103796054, Kaudzīšu iela 79, Rumbula, Stopiņu novads, LV-2121). Paredzētā darbība plānota zemes īpašumā “Jauncederi”, kadastra Nr. 80310130604, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu Nr. 803101306048001, Salaspils pagastā, Salaspils novadā.

Paredzētā darbība ietver kūdras slāņa noņemšanu ar ekskavatoru palīdzību, savukārt smilts materiāla, kurš pilnā apjomā atrodas zem gruntsūdens līmeņa, ieguvei izmantot zemessūcēju.

Ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējā sabiedriskā apspriešana paredzēta

2017. gada 27. jūnijā Salaspils novada domes aktu zālē Līvzemes ielā 8, Salaspilī plkst. 17:30

Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību var iepazīties interneta mājas lapā www.geoconsultants.lv

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049 www.vpvb.gov.lv) līdz š.g. 15. jūlijam.

Paziņojums par lokālplānojuma Salaspils novada Jaunsauriešu ciema teritorijas daļā un vides pārskata nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

Saskaņā ar Salaspils novada domes  2017.gada 31.maija sēdes lēmumu (prot.Nr.10, 20.§) „Par lokālplānojuma Salaspils novada Jaunsauriešu ciema teritorijas daļā un vides pārskata nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” publiskajai apspriešanai tiek nodota Jaunsauriešu ciema teritorijas daļā izstrādātā lokālplānojuma redakcija un vides pārskats.

Lokālplānojuma projekta un vides pārskata publiskās apspriešanas laiks noteikts no 8. jūnija līdz 13. jūlijam.

Lokālplānojuma projekta un vides pārskata publiskās apspriešanas sanāksme notiks 6.jūlijā plkst. 17.00 Salaspils novada domes aktu zālē.

Sanāksme, kurā tiks izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi, notiks 20.jūlijā plkst. 17.00 Salaspils novada domes aktu zālē.

Ar lokālplānojuma projektu un vides pārskatu var iepazīties līdz 13.jūlijam www.salaspils.lv vai Salaspils novada domē katru darba dienu, kā arī ģeoportālā Geolatvija.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto lokālplānojuma projektu un vides pārskatu var iesniegt Salaspils novada domes Klientu apkalpošanas centrā vai sūtīt elektroniski uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.   līdz 2017.gada 13.jūlijam.

Paskaidrojuma raksts

Vides pārskats

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Funkcionālais zonējums

 

end faq

 

 


 

Paziņojums par detālplānojuma projekta nekustamā īpašuma “Vecmigļi” teritorijā, Salaspilī, Salaspils novadā, publisko apspriešanu

Saskaņā ar Salaspils novada domes  2017.gada 31.maija sēdes lēmumu (prot.Nr.10, 22.§) „Par detālplānojuma projekta nekustamā īpašuma “Vecmigļi” teritorijā, Salaspilī, Salaspils novadā, publisko apspriešanu” publiskajai apspriešanai tiek nodota detālplānojuma projekta nekustamā īpašuma “Vecmigļi” teritorijā, Salaspilī, Salaspils novadā, redakcija.

Detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas laiks noteikts no 9. jūnija līdz 30. jūnijam.

Detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas sanāksme notiks 29.jūnijā plkst. 17.00 Salaspils novada domes aktu zālē.

Sanāksme, kurā tiks izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi, notiks 10.jūlijā plkst. 17.00 Salaspils novada domes aktu zālē.

Ar detālplānojuma projektu var iepazīties līdz 30.jūnijam www.salaspils.lv vai Salaspils novada domē, kā arī ģeoportālā Geolatvija.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto detālplānojuma projektu un vides pārskatu var iesniegt Salaspils novada domes Klientu apkalpošanas centrā vai sūtīt elektroniski uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.   līdz 2017.gada 30.jūnijam.

Paskaidrojuma raksts

Sadalījuma, apgrūtinājumu un komunikāciju plāns

Apbūves nosacījumi

Sarkano līniju plāns

Transporta kustības shēma

Paziņojums par lokālplānojuma  izstrādāšanu saules enerģijas ražotnes izveidei Salaspils pilsētas teritorijas daļā

Salaspils novada dome ir pieņēmusi lēmumu ,,Par lokālplānojuma izstrādāšanu Salaspils pilsētas teritorijas daļā saules enerģijas ražotnes izveidei, veicot grozījumus Salaspils novada teritorijas plānojumā”. (2017.gada 12. aprīļa sēdes prot.Nr. 7, 20.§).

Lokālplānojuma izstrāde ir ierosināta ar mērķi teritorijas daļā pamatot funkcionālā zonējuma maiņu spēkā esošajā Salaspils novada teritorijas plānojumā aptuveni 6,5 ha platībā no rūpnieciskās apbūves teritorijas un meža teritorijas uz Tehniskās apbūves teritoriju, kurā atļauta enerģijas ražošanas un energoapgādes uzņēmumu apbūve. Lokālplānojuma teritorija ir noteikta nekustamo īpašumu ,,Pumpuri” un Miera iela 31B robežās.

Lokālplānojuma izstrādātājs – VSIA ,,Meliorprojekts”, izstrādes ierosinātāja – SIA ,,Salaspils Siltums”.

Informāciju par lokālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169 vai sazinoties ar lokālplānojuma izstrādes vadītāju, teritorijas plānotāju Līgu Villeri-Madzuli un teritorijas plānotāju Daci Bērziņu, tālrunis 67981068, kā arī sekot informācijai pašvaldības mājas lapā www.salaspils.lv un ģeoportālā https://geolatvija.lv/geo/tapis3

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Pūpoli 3” Salaspils  pagastā, Salaspils novadā, lokālplānojuma projekta nodošanu atkārtotai publiskajai apspriešanai

Salaspils novada dome 2017.gada 12.aprīlī ir pieņēmusi lēmumu “Par nekustamā īpašuma „Pūpoli 3” Salaspils pagastā, Salaspils novadā, lokālplānojuma projekta nodošanu atkārtotai publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai, (prot. Nr.7).

Lokālplānojuma projekta publiskās apspriešanas laiks ir noteikts no 2017. gada 8. maija līdz 2017. gada 5.jūnijam. Lokālplānojuma projekta publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2017. gada 22.maijā plkst. 17.00 Salaspils novada domes aktu zālē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā.

Informāciju par lokālplānojuma izstrādes procesu, interesenti var saņemt Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169, sazinoties ar detālplānojuma izstrādes vadītāju, (tālrunis 67981068), kā arī sekojot informācijai pašvaldības mājas lapā www.salaspils.lv un portālā www.geolatvija.lv

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Salaspils novada nekustamā īpašuma ,,Slokas” teritorijas daļā

Salaspils novada dome 2017.gada 29. martā ir pieņēmusi lēmumu „Par lokālplānojuma izstrādāšanu Salaspils novada nekustamā īpašuma ,,Slokas” teritorijas daļā funkcionālā zonējuma maiņai, veicot grozījumus Salaspils novada teritorijas plānojumā” (prot.Nr. 6, 46.§).

Saskaņā ar Salaspils novada teritorijas plānojumu, nekustamā īpašuma „Slokas” visā teritorijā ir noteikts Dabas un apstādījumu teritorijas (DA) funkcionālais zonējums. Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir iecerējis mainīt teritorijas plānojumā noteikto funkcionālo zonējumu, paredzot rūpnieciskās apbūves teritorijas, ar mērķi lai rastu iespēju nekustamā īpašuma teritorijā izveidot rūpnieciskās apbūves zonu, kas noteikta arī kaimiņos esošā īpašuma ,,Strengu Skujas” teritorijā.

Lokālplānojuma teritorija ir noteikta nekustamā īpašuma ,,Slokas” robežās.

Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Salaspils novada pašvaldības administrācijas Attīstības daļas teritorijas plānotāja Līga Villere-Madzule.

Informāciju par lokālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169 vai sazinoties ar lokālplānojuma izstrādes vadītāju, teritorijas plānotāju Līgu Villeri-Madzuli un teritorijas plānotāju Daci Bērziņu, tālrunis 67981068, kā arī sekot informācijai pašvaldības mājas lapā www.salaspils.lv un ģeoportālā https://geolatvija.lv/geo/tapis3 

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Pupuķi”, teritorijā Salaspilī, Salaspils novadā

Salaspils novada dome 2017.gada 29.martā ir pieņēmusi lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Pupuķi” teritorijā, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu, (prot. Nr.6, 44.§). Detālplānojuma izstrādes ierosinātāja ir privātpersona.

Detālplānojuma izstrāde ir uzsākta ar mērķi pamatot zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8031 002 0053 sadalīšanu apbūvējamās zemes vienībās, atbilstoši Salaspils novada teritorijas plānojumā atļautajai teritorijas izmantošanai.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināta Salaspils novada pašvaldības administrācijas Attīstības daļas teritorijas plānotāja Dace Bērziņa.

Informāciju par detālplānojuma teritoriju, kā arī par detālplānojuma izstrādes procesu, interesenti var saņemt Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169, sazinoties ar detālplānojuma izstrādes vadītāju, (tālrunis 67981068), kā arī sekojot informācijai pašvaldības mājas lapā www.salaspils.lv un portālā www.geolatvija.lv

Paziņojums par lokālplānojuma, ar kuru tiek grozīts Salaspils novada teritorijas plānojums, izstrādes uzsākšanu Salaspils novada teritorijas daļā, kurā atrodas nekustamais īpašums „Bērzi-3”

Salaspils novada dome 2017.gada 29.martā ir pieņēmusi lēmumu “Par lokālplānojuma, ar kuru tiek grozīts Salaspils novada teritorijas plānojums, izstrādes uzsākšanu Salaspils novada teritorijas daļā, kurā atrodas nekustamais īpašums „Bērzi-3”, (prot. Nr.6, 45.§). Lokālplānojuma izstrāde ir uzsākta ar mērķi - pamatot funkcionālā zonējuma maiņu Īpašuma teritorijas daļā no dabas un apstādījumu teritorijas (DA) uz mazstāvu apbūves teritoriju (DzM), lai, izstrādājot teritorijas plānojuma grozījumus, rastu priekšnoteikumus funkcionāli un ekonomiski pamatotai teritorijas attīstībai, ņemot vērā nekustamā īpašuma apkārtnē esošo apbūvi un teritorijas atļauto izmantošanu.

Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināta Salaspils novada pašvaldības administrācijas Attīstības daļas teritorijas plānotāja Dace Bērziņa.

Informāciju par lokālplānojuma izstrādes procesu, interesenti var saņemt Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169, sazinoties ar detālplānojuma izstrādes vadītāju, (tālrunis 67981068), kā arī sekojot informācijai pašvaldības mājas lapā www.salaspils.lv un portālā www.geolatvija.lv

Paziņojums par lokālplānojuma, kā Salaspils novada teritorijas plānojuma grozījumu, izstrādāšanu nekustamā īpašuma ,,Priedulāji” teritorijas daļā

Salaspils novada dome 2017.gada 11. janvārī ir pieņēmusi lēmumu „Par lokālplānojuma, kā Salaspils novada teritorijas plānojuma grozījumu, izstrādāšanu nekustamā īpašuma ,,Priedulāji” teritorijas daļā” (prot.Nr. 1, 4.§).

Lokālplānojuma izstrāde tiek uzsākta un pamatota ar ieceri mainīt pašvaldības teritorijas plānojumā noteikto funkcionālo zonējumu atbilstoši iecerei koksnes atkritumu uzglabāšanas, pārkraušanas un pārstrādes laukuma izveidošanai šajā teritorijā, vienlaicīgi detalizējot teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, nosakot prasības teritorijas izmantošanai paredzētajā rūpnieciskās apbūves funkcionālajā zonā, ņemot vērā plānojamās teritorijas īpatnības, specifiku un izstrādes uzdevumus. Lokālplānojuma teritorija noteikta nekustamā īpašuma ,,Priedulāji” robežās.

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātāja – fiziska persona, kura par izstrādātāju izvēlējusies SIA ,,Ģeodēzija S”, reģ.Nr. 40103360710.

Informāciju par lokālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169 vai sazinoties ar lokālplānojuma izstrādes vadītāju, teritorijas plānotāju Līgu Villeri-Madzuli un teritorijas plānotāju Daci Bērziņu, tālrunis 67981068, kā arī sekot informācijai pašvaldības mājas lapā www.salaspils.lv un ģeoportālā https://geolatvija.lv/geo/tapis3

Izsludināta Lauku ielas projekta sabiedriskā apspriešana

Salaspils novada dome ir nolēmusi nodot sabiedriskajai apspriešanai SIA “Marten Projekti” izstrādāto Lauku ielas rekonstrukcijas projektu.

Būvprojekta “Lauku ielas posma rekonstrukcija Salaspilī” ietvaros ir plānota ielas brauktuves pārbūve, paredzot brauktuves segas kārtu nomaiņu un nodrošinot ielas noslogojumam atbilstošu stiprību, satiksmes drošības uzlabošana pie Salaspils 1. vidusskolas un Lauku, Ceru un Nometņu ielas satiksmes mezglā, pārbūvējot to un nodrošinot drošu pārvietošanos gājējiem un velobraucējiem. Tāpat ir paredzēts izveidot lietus ūdens novadīšanas sistēmu, izbūvējot slēgta tipa ielas ūdens atvades tīklu. Plānots arī sakārtot un pārbūvēt ielas robežās esošos sakaru un elektropārvades gaisvadu līnijas, kas bojā gan ielas vizuālo tēlu, gan, iespējams, rada elektro un sakaru traucējumus Salaspils iedzīvotājiem sliktos laikapstākļos.

Ir plānota arī no ielas brauktuves atdalītu gājēju ietvju un veloceliņu izbūve. Svarīgākajās šķērsošanas vietās plānota gājēju pāreju izveide un aprīkošana. Kopumā tiks ievērojami uzlabotas iedzīvotāju, īpaši kājāmgājēju un velosipēdistu pārvietošanās iespējas. Visā ielas garumā uzstādīs energoefektīvu ielas un ietvju gaismekļus, bet gājēju pāreju vietās - speciālo apgaismojumu.

Pašvaldībai ir svarīgs iedzīvotāju viedoklis, tāpēc ir izsludināta sabiedriskā apspriešana, kas notiek no  16. decembra līdz 2017. gada 16. janvārim. Tās laikā varat sūtīt savu viedokli par plānoto Lauku ielas rekonstrukciju uz e-pastu  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. .

Sabiedriskās apspriedes norises laiks – no  16. decembra līdz 2017. gada 16. janvārim. Aicinām visus interesentus uz sabiedriskās apspriešanas sapulci, kas notiks 2017. gada 12. janvārī plkst. 18.00 Salaspils novada domes zālē Līvzemes ielā 8, Salaspilī.

Būvniecības ieceres ģenerālplāns
Situācijas plāns
Apstādījumu plāns
Satiksmes organizācija

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu cūku audzēšanas kompleksa „Bunči-1” pārbūvei Salaspils novadā

Vides pārraudzības valsts birojs 2016. gada 3. novembrī ir pieņēmis lēmumu Nr. 285 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu cūku audzēšanas kompleksa „Bunči-1” pārbūvei Salaspils novadā.

Paredzētās darbības ierosinātājs ir SIA „Ancers” (Reģ. Nr. 40002024037, adrese: Ābeļu iela 4, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169).

Paredzētās darbības ietvaros tiek plānota esošā cūku audzēšanas kompleksa „Bunči-1” (zemes vienības ar kadastra Nr. 8031 003 0005 daļa) pārbūve, palielinot cūku turēšanas vietu skaitu līdz 16 000 vietām, veicot kautuves pārbūvi un jaudas palielināšanu līdz 200 dzīvniekiem diennaktī, kā arī uzstādot biogāzes ražošanas kompleksu un koģenerācijas staciju.

Šī gada 15. decembrī Salaspils novada domē (Līvzemes iela 8, Salaspils) plkst. 16:00 notiks ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme.

Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību var iepazīties:

1) Salaspils novada domē (adrese: Līvzemes iela 8, Salaspils, Salaspils novads, LV-2150) darba laikā;

2) interneta mājas lapā – www.environment.lv/lv/jaunumi

Rakstiskus priekšlikumus par paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz vidi var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049 www.vpvb.gov.lv) līdz š.g. 22. decembrim. 

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma „Ķipi”, kad. Nr.8031 005 0047, teritorijā

Salaspils novada dome 2016.gada 9.novembrī ir pieņēmusi lēmumu (prot.Nr.23, 9.§) „Par detālplānojums izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Ķipi” teritorijā, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Detālplānojuma teritoriju un tās robežas var skatīt ģeoportālā GeoLatvija.lv teritorijas attīstības plānošanas sadaļā.

Detālplānojuma izstrāde ir uzsākta ar mērķi rast labāko risinājumu jaunu zemes vienību izveidošanai, kas galvenokārt paredzētas savrupmāju apbūvei un satiksmes infrastruktūras izveidošanai, kā arī zemes vienības teritorijā plānot nepieciešamo inženierkomunikāciju tīklu novietnes un sniegt teritorijas labiekārtošanas priekšlikumus.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātāja – SIA “ZEMES, MĀJAS, DZĪVOKĻI”, reģ.Nr.40003832217.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināta Salaspils novada domes Attīstības daļas teritorijas plānotāja Dace Bērziņa.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei var iesniegt Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, domes darba laikā, vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Paziņojums parar lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu transporta sistēmas un inženierkomunikāciju koridoru pārkārtošanai Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas attīstībai nepieciešamo teritoriju sasaistei ar esošo un Salaspils novada teritorijas plānojumā paredzēto transporta infrastruktūru

Salaspils novada dome 26.10.2016. sēdē pieņēma lēmumu, (protokols Nr.22, 6.§) “Par lokālplānojuma izstrādāšanu transporta sistēmas un inženierkomunikāciju koridoru pārkārtošanai Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas attīstībai nepieciešamo teritoriju sasaistei ar esošo un Salaspils novada teritorijas plānojumā paredzēto transporta infrastruktūru.”

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir nodrošināt priekšnoteikumus ar nacionālas nozīmes infrastruktūras saistīto teritoriju sasaistei esošajai un Salaspils novada teritorijas plānojumā noteiktajai perspektīvajai transporta infrastruktūrai, iekļaujot maģistrālo inženierkomunikāciju perspektīvās pārbūves risinājumus un ar to aizsargjoslām saistītos jautājumus Salaspils novada teritorijā kopsakarā ar iepriekš uzsākto lokālplānojumu Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai. Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs Latvijas republikas Satiksmes ministrija. Lokālplānojuma izstrādātājs : Pilnsabiedrība ,,RP Latvija” . Detālplānojuma izstrādes vadītāja Salaspils novada pašvaldības teritorijas plānotāja Līga Villere-Madzule (tālr. 67981068, e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. ). Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus lokālplānojuma izstrādei jāiesniedz Salaspils novada domē (adrese: Līvzemes iela 8, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169; e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. ).

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādāšanu Salaspils pilsētas teritorijas daļā funkcionālā zonējuma maiņai un pilsētas ielu tīkla un sarkano līniju precizēšanai

Salaspils novada dome 2016.gada 12. oktobrī ir pieņēmusi lēmumu „Par lokālplānojuma izstrādāšanu Salaspils pilsētas teritorijas daļā funkcionālā zonējuma maiņai un pilsētas ielu tīkla un sarkano līniju precizēšanai, veicot grozījumus  Salaspils novada teritorijas plānojumā”  (prot.Nr. 21, 12.§).

Lokālplānojuma izstrāde tiek uzsākta kā Salaspils novada teritorijas plānojuma grozījumi, lai mainītu pašvaldības teritorijas plānojumā noteikto funkcionālo zonējumu  atbilstoši iecerei  izmainīt atļauto teritorijas izmantošanu no daudzstāvu apbūves un satiksmes infrastruktūras teritorijām uz  dabas un apstādījumu teritoriju, kā arī daļēji izmanīt novietni transporta infrastruktūras teritorijām. Projekta mērķis ir tēlnieka J.Mauriņa veidotā piemiņas kompleksam piekļaujošās teritorijas attīstības koncepcija, izveidojot to par labiekārtotu publiskās ārtelpas teritoriju Salaspilī.

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātāja – Salaspils novada pašvaldība.

Informāciju par lokālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169 vai sazinoties ar lokālplānojuma izstrādes vadītāju, teritorijas plānotāju Līgu Villeri-Madzuli un teritorijas plānotāju Daci Bērziņu, tālrunis 67981068, kā arī sekot informācijai pašvaldības mājas lapā www.salaspils.lv un ģeoportālā https://geolatvija.lv/geo/tapis3

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Baltā rasa” teritorijā

Salaspils novada dome 2016.gada 12. oktobrī ir pieņēmusi lēmumu „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Baltā rasa” teritorijā, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu” (prot.Nr. 21, 19.§).

Detālplānojuma izstrāde ir uzsākta atkārtoti, jo bija beidzies ar 2014.gada 24.septembra domes lēmumu (prot.Nr.19, 17.§) uzsāktā nekustamā īpašuma ,,Baltā rasa” detālplānojuma izstrādei izdotā darba uzdevuma termiņš. Detālplānojuma izstrādes mērķis – pamatot mazstāvu dzīvojamās apbūves izveidošanu nekustamā īpašuma „ Baltā rasa” teritorijā. Attīstības priekšlikumā šajā teritorijā ir paredzēta kompleksa dzīvojamā apbūve un ar esošo dzīvojamās apbūves teritoriju saistīta ceļu un inženierkomunikāciju infrastruktūras izveide.

Detālplānojuma teritorija ir noteikta nekustamā īpašuma „ Baltā rasa” robežās, ko var skatīt ģeoportālā Geolatvija.lv teritorijas attīstības plānošanas sadaļā https://geolatvija.lv/geo/tapis3.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs – SIA ,, Kauguru avots”, reģ.Nr. 40003788101.

Par detālplānojuma izstrādātāju ierosinātājs ir izvēlējies – SIA ,,AB ARHO”.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināta Salaspils novada domes Attīstības daļas teritorijas plānotāja Līga Villere-Madzule.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8 domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. .

Paziņojums par par saistošo noteikumu Nr.7/21 atcelšanu un detālplānojuma precizētās redakcijas apstiprināšanu

Salaspils novada dome 2016.gada 31. augustā ir pieņēmusi lēmumu “Par saistošo noteikumu “Par nekustamā īpašuma “Rudlapas” detālplānojums” apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.7/21 izdošanu” atcelšanu nekustamā īpašuma “Rudlapas” detālplānojuma precizētās redakcijas apstiprināšanu”, (prot.Nr.18, 31.§). Ar detālplānojuma “Rudlapas” precizētās redakcijas paskaidrojuma rakstu, apbūves nosacījumiem un grafisko daļu var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.salaspils.lv.

Realizācijas kārtības shēma

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas plānotā izmantošana

Teritorijas izmantošanas nosacījumi

Paziņojums par saistošo noteikumu atcelšanu

Salaspils novada dome 2016. gada 29. jūnijā ir pieņēmusi lēmumu (protokols Nr. 14, 10. §) "Par  saistošo noteikumu ,,Par Salaspils novada domes 2005. gada 29. jūnija  saistošo noteikumu  Nr.23/2005  ,,Detālplānojums nekustamajam īpašumam ,,Buras" Salaspils novadā atcelšanu" apstiprināšanu” un ir izdevusi saistošos noteikumus Nr. 19/2016 "Par Salaspils novada 2005. gada 29. jūnija saistošo noteikumu Nr. 23/2005 ,,Detālplānojums nekustamajam īpašumam ,,Buras" Salaspils novadā” atcelšanu".

Paziņojums par detālplānojuma uzsākšanu nekustamā īpašuma "Jaunbeikas" teritorijā

Salaspils novada dome 2016.gada 10.augustā ir pieņēmusi lēmumu „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma „Jaunbeikas”, teritorijā, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”, (prot.Nr.17, 20.§).

Detālplānojuma izstrāde ir uzsākta atkārtoti, jo bija beidzies ar 2013.gada 27.decembra domes lēmumu (prot.Nr.33., 22.§) uzsāktā nekustamā īpašuma “Jaunbeikas” detālplānojuma izstrādei izdotā darba uzdevuma termiņš. Detālplānojuma izstrādes mērķis – pamatot mazstāvu dzīvojamās apbūves izveidošanu nekustamā īpašuma „Jaunbeikas” teritorijā. Attīstības priekšlikumā šajā teritorijā ir paredzēta kompleksa dzīvojamā apbūve un ar esošo dzīvojamās apbūves teritoriju saistīta ceļu un inženierkomunikāciju infrastruktūras izveide.

Detālplānojuma teritorija ir noteikta nekustamā īpašuma „Jaunbeikas” robežās, ko var skatīt ģeoportālā Geolatvija.lv teritorijas attīstības plānošanas sadaļā.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs – SIA ,,Blisstime LV”, reģ.Nr. 40103728325.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināta Salaspils novada domes Attīstības daļas teritorijas plānotāja Līga Villere-Madzule.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8 domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. .

Paziņojums par „SIA Knauf’’ ģipšakmens ieguves un nederīgo iežu atbērtņu izvietošanas atradnē „Saulkalne”, Salaspils novadā ietekmes uz vidi novērtējuma aktuālās ziņojuma versijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā

Paredzētās darbības nosaukums: Ģipšakmens ieguve un nederīgo iežu atbērtņu izvietošana atradnē „Saulkalne”, Salaspils novadā

Ierosinātājs: SIA „Knauf” (Reģ. Nr. 40003219730, adrese: Saurieši, Stopiņu nov., Daugavas iela 4, LV-2118).

Informācija par IVN procedūru: Vides pārraudzības valsts biroja lēmums Nr. 3-01/177 par IVN procedūras piemērošanu pieņemts 2015. gada 5. februārī, IVN programma izsniegta 2015. gada 17. aprīlī (ar grozījumiem 2015. gada 14. oktobrī, kas precizē paredzētās darbības teritoriju). Ziņojums „Ietekmes uz vidi novērtējums ģipšakmens ieguvei un nederīgo iežu atbērtņu izvietošanai atradnē “Saulkalne’’ Salaspils novadā” sagatavots 2016. gada janvārī, un no 2016. gada 5. februāra līdz 2016. gada 6. martam notika IVN ziņojuma sabiedriskā apspriešana. Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika 2016. gada 16. februārī plkst. 18:00 Salaspils novada domes Sēžu zālē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī. Precizēts ziņojums iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā 2016. gada 1. aprīlī.

Aktuālā ziņojuma versija iesniegta Vides pārraudzības valsts birojā 2016. gada 15. jūnijā

Ziņojuma sagatavotājs: SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment

Ar ziņojumu var iepazīties: interneta vietnes www.environment.lv sadaļā “Jaunumi”.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma „Vecmigļi”, teritorijā, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu

Salaspils novada dome 2016.gada 8.jūnijā ir pieņēmusi lēmumu (prot.Nr.13, 15.§) „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma „Vecmigļi”, teritorijā, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Detālplānojuma teritoriju un tās robežas var skatīt ģeoportālā GeoLatvija.lv teritorijas attīstības plānošanas sadaļā.

Detālplānojuma izstrāde ir uzsākta ar mērķi rast labāko risinājumu jaunu zemes vienību izveidošanai, kas galvenokārt paredzētas savrupmāju apbūvei un satiksmes infrastruktūras izveidošanai, kā arī zemes vienības teritorijā plānot nepieciešamo inženierkomunikāciju tīklu novietnes un sniegt teritorijas labiekārtošanas priekšlikumus.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātāja – SIA “Zviedrijas mežu fondi”, reģ.Nr.4010332773.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināta Salaspils novada domes Attīstības daļas teritorijas plānotāja Dace Bērziņa.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, domes darba laikā, vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Paziņojums par lokālplānojuma  izstrādes uzsākšanu Eiropas standarta platuma dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai Salaspils novada teritorijas daļā

Salaspils novada dome 2016.gada 25. maijā ir pieņēmusi lēmumu „Par lokālplānojuma izstrādāšanu Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai Salaspils novada teritorijas daļā , grozot Salaspils novada teritorijas plānojumu” (prot.Nr. 12, 26.§).

Lokālplānojuma izstrāde tiek uzsākta kā Salaspils novada teritorijas plānojuma grozījumi, lai radītu priekšnoteikumus plašas teritorijas ilgtspējīgai attīstībai, nodrošinot tās daudzfunkcionālu izmantošanu un sniedzot attīstības iespējas satiksmes infrastruktūras un ar to funkcionāli saistītās industriālās apbūves projektiem. Projekta mērķis ir noteikt nacionālas nozīmes infrastruktūras objekta - dzelzceļa līnijas Rail Baltica trases ar ievadam Rīgā un ar to funkcionāli saistītajiem objektiem nepieciešamās teritorijas, izstrādājot noteikumus šo teritoriju turpmākai izmantošanai, iekļaujot Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzcela līniju Rail Baltica Salaspils novada satiksmes infrastruktūras ilgtermiņa attīstībā.

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātāja – Satiksmes ministrija

Lokālplānojuma izstrādātājs – Pilnsabiedrība ,,RB Latvija”.

Informāciju par lokālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169 vai sazinoties ar lokālplānojuma izstrādes vadītāju, teritorijas plānotāju Līgu Villeri-Madzuli un teritorijas plānotāju Daci Bērziņu, tālrunis 67981068, kā arī sekot informācijai pašvaldības mājas lapā http://www.salaspils.lv/ un ģeoportālā https://geolatvija.lv/geo/tapis3 .

Atzinums Nr.5 „ Par Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecības ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu

Atzinums

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Salaspils novada teritorijas daļā, nekustamā īpašuma „Rūķi”, robežās

Salaspils novada dome 2016.gada 11.maijā ir pieņēmusi lēmumu (prot.Nr.11, 26.§) „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Salaspils novada teritorijas daļā, nekustamā īpašuma „Rūķi”, robežās”.

Lokālplānojuma izstrāde ir uzsākta ar mērķi mainīt teritorijas plānojumā noteikto funkcionālo zonējumu, daļēji izmainot atļauto teritorijas izmantošanu no mazstāvu apbūves un satiksmes infrastruktūras teritorijām uz dabas un apstādījumu un ūdeņu teritorijām, pamatojot teritorijas plānojuma grozījumu nepieciešamību.

Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināta Salaspils novada domes Attīstības daļas teritorijas plānotāja Dace Bērziņa.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā lokālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, katru darba dienu, domes darba laikā, vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Paziņojums par Salaspils novada domes 2010.gada 28.jūlija lēmuma „Par detālplānojuma “Nekustamā īpašuma ”Rūķi” detālplānojums”, apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.25/2010 izdošanu” atcelšanu

Pamatojoties uz nekustamā īpašuma „Rūķi” detālplānojuma izstrādes ierosinātāja iesniegumu, Salaspils novada dome 2016.gada 11.maijā ir pieņēmusi lēmumu, (prot.Nr.11, 25.§) „Par Salaspils novada domes 2010.gada 28.jūlija lēmuma „Par detālplānojuma “Nekustamā īpašuma ”Rūķi” detālplānojums”, apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.25/2010 izdošanu” atcelšanu” un ir izdevusi saistošos noteikumus Nr.14/2016 “Par Salaspils novada 2010.gada 28.jūlija saistošo noteikumu Nr.25/2010 atcelšanu”.

Sabiedriskā apspriede par priekšlikumiem satiksmes organizācijas izmaiņām Salaspilī

livzemes

Pamatojoties uz Salaspils novada pašvaldības pasūtījumu, SIA “E.Daniševska birojs” ir izstrādājis priekšlikumus satiksmes organizācijas izmaiņām Lauku–Rīgas–Līvzemes–Gaismas–Zvaigžņu ielu rajonam, kuru ietvaros ir plānots uzlabot Salaspils novada un pilsētas administratīvā centra pieejamību un vizuālo kvalitāti, sakārtojot transporta, velo un gājēju infrastruktūru atbilstoši laikmeta prasībām.

Ņemot vērā, ka plānotie uzlabojumi skar vismaz četras svarīgas darbu aktivitātes (stāvvietu paplašināšana, krustojuma risinājumu uzlabošana Līvzemes-Gaismas-Rīgas ielas krustojumā, dzīvojamās zonas ieviešana, gājēju celiņa izveide no Līvzemes ielas līdz Zvaigžņu-Rīgas ielas krustojumam) tuvāko gadu laikā un nozīmību Salaspils iedzīvotāju pierastās pārvietošanās un publiskās telpas izmantošanas izmaiņām ir nepieciešama iedzīvotāju iesaiste.

Tādēļ 27. aprīļa domes sēdē deputāti nolēma nodot sabiedriskajai apspriešanai SIA “E.Daniševska birojs” izstrādātos priekšlikumus satiksmes organizācijas izmaiņām Salaspilī. Sabiedriskās apspriedes termiņš ir no 2016.gada 6. maija līdz 5.jūnijam. Apspriede notiks 2. jūnijā plkst.17.00 Salaspils novada pašvaldības ēkas aktu zālē. Var elektroniski aizpildīt aptaujas anketu.

Priekšlikumi satiksmes organizācijas izmaiņām

1. variants

Izmaiņas piegulošās ielās un stāvvietās

2. variants

Aptauja "Vai tev patīk dzīvot Salaspilī?"

Salaspils novada pašvaldības rīkotās iedzīvotāju aptaujas mērķis ir noskaidrot sabiedrības viedokli par pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitāti un nepieciešamajiem uzlabojumiem turpmāk. Aptaujas rezultāti tiks izmantoti pašvaldības darbības uzlabošanā un novada attīstības dokumentos tikai apkopotā veidā, ievērojot personu datu konfidencialitāti. Aptaujas aizpildīšana Jums prasīs aptuveni 5 minūtes.
 
Aptaujas anketa šeit.

Paziņojums par detālplānojuma “Nekustamā īpašuma “Rudlapas” detālplānojums” grozījumu projektu

Sanāksme par detālplānojuma “Nekustamā īpašuma “Rudlapas” detālplānojums” grozījumu publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem iesniegumiem un priekšlikumiem notiks 2016.gada 16.maijā pulksten 11.00 Salaspils novada pašvaldības ēkā, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā.

Paziņojums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojuma aktuālās versijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai

Paredzētās darbības nosaukums: Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecība

Ierosinātājs: LR Satiksmes ministrija, reģistrācijas Nr. 90000088687, Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1743, tālrunis: 67028275.

Iespējamās paredzētās darbības vietas: Salacgrīvas novads, Limbažu novads, Sējas novads, Inčukalna novads, Ropažu novads, Garkalnes novads, Stopiņu novads, Salaspils novads, Ķekavas novads, Iecavas novads, Bauskas novads, Baldones novads, Mārupes novads, Olaines novads un Rīga.

Informācija par IVN procedūru: Vides pārraudzības valsts biroja (VPVB) 2014. gada 29. oktobra lēmums Nr. 487 par IVN procedūras piemērošanu, VPVB 2015. gada 30. oktobra lēmums Nr. 3-01/1839 par grozījumiem 2015. gada 11. maija Programmā ietekmes uz vidi novērtējumam. IVN programma izsniegta 2015. gada 11. maijā. IVN ziņojums “Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecība” sagatavots 2015. gada novembrī un no 2015. gada 11. novembra līdz 11. decembrim notika IVN ziņojuma sabiedriskā apspriešana, kuras ietvaros notika 15 ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksmes. Precizēts ziņojums iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā 2015. gada 23. decembrī. Vides pārraudzības valsts biroja komentāri izsniegti 2016. gada 11. un 23. februārī, un 22. martā.

Ziņojuma sagatavotājs: Pilnsabiedrība “RB Latvija” un SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”.

Ziņojuma nosaukums: Ietekmes uz vidi novērtējums Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai. IVN ziņojuma labojumi un papildinājumi iesniegti Vides pārraudzības valsts birojā 2016. gada 31. martā.

Ar IVN Ziņojumu var iepazīties tīmekļa vietnē www.environment.lv.

ESTransportatīkls

Paziņojums par „SIA Knauf’’ ģipšakmens ieguves un nederīgo iežu atbērtņu izvietošanas atradnē „Saulkalne”, Salaspils novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai

Paredzētās darbības nosaukums: Ģipšakmens ieguve un nederīgo iežu atbērtņu izvietošana atradnē „Saulkalne”, Salaspils novadā

Ierosinātājs: SIA „Knauf” (Reģ. Nr. 40003219730, adrese: Saurieši, Stopiņu nov., Daugavas iela 4, LV-2118).

Informācija par IVN procedūru: Vides pārraudzības valsts biroja lēmums Nr. 3-01/177 par IVN procedūras piemērošanu pieņemts 2015. gada 5. februārī, IVN programma izsniegta 2015. gada 17. aprīlī (ar grozījumiem 2015. gada 14. oktobrī, kas precizē paredzētās darbības teritoriju). Ziņojums „Ietekmes uz vidi novērtējums ģipšakmens ieguvei un nederīgo iežu atbērtņu izvietošanai atradnē “Saulkalne’’ Salaspils novadā” sagatavots 2016. gada janvārī, un no 2016. gada 5. februāra līdz 2016. gada 6. martam notika IVN ziņojuma sabiedriskā apspriešana. Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika 2016. gada 16. februārī plkst. 18:00 Salaspils novada domes Sēžu zālē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī.

Precizēts ziņojums iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā 2016. gada 1. aprīlī.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment

Ar ziņojumu var iepazīties: interneta vietnes www.environment.lv sadaļā “Jaunumi”.

Paziņojums par lokālplānojumu nekustamo īpašumu “Jauncederi”, ,,Stiebraiņi”, ,,Salaspils ģipsis 1” un ,,Buras” teritorijas daļā apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu”

Salaspils novada dome 2016. gada 30. martā ir pieņēmusi lēmumus:

"Par lokālplānojuma nekustamā īpašuma “Jauncederi” teritorijas daļā galīgās redakcijas apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu”, (prot. Nr.7, 15.§).

"Par lokālplānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanu un saistošo noteikumu "Lokālplānojums Salaspils novada, Salaspils pagasta, nekustamā īpašuma “Stiebraiņi” daļā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” izdošanu”, (prot. Nr.7, 16.§).

"Par lokālplānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanu un saistošo noteikumu "Lokālplānojums nekustamā īpašuma “Salaspils ģipsis 1”, Salaspils novadā, Salaspils pagastā, teritorijā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” izdošanu”, (prot. Nr.7, 17.§).

"Par lokālplānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanu un saistošo noteikumu "Lokālplānojums nekustamā īpašuma “Buras”, Saulkalnē, Salaspils novada teritorijas daļā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” izdošanu”, (prot. Nr.7, 18.§).

Paziņojums par detālplānojuma “Nekustamā īpašuma “Rudlapas” detālplānojums” grozījumu nodošanu publiskajai apspriešanai

Salaspils novada dome 2016. gada 30. martā ir pieņēmusi lēmumu “Par detālplānojuma “Nekustamā īpašuma “Rudlapas” detālplānojums” grozījumu nodošanu publiskajai apspriešanai”, (prot. Nr.7, 19.§). Detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš ir noteikts no 2016.gada 11.aprīļa līdz 2016.gada 2.maijam, publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2016.gada 28.aprīlī pulksten 17.00 Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā.

Salaspils novada domes klientu apkalpošanas centrā, domes darba laikā, var iepazīties ar detālplānojuma grozījumu projektu un iesniegt rakstiskus priekšlikumus.

Apbūves nosacījumu grozījumi

Realizācijas kārtu skice

Paziņojums par lokālplānojumu nekustamā īpašuma ,,Salaspils ģipsis 1” teritorijas daļā

2016.gada 14.martā pulksten 14.00 Salaspils novada pašvaldības ēkā, 102.telpā Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, notiks sanāksme, kurā tiks izskatīti lokālplānojuma projekta nekustamā īpašuma “Salaspils ģipsis 1” Salaspils pagasta, Salaspils novada teritorijas daļā publiskās apspriešanas laikā saņemtie institūciju atzinumi un privātpersonu priekšlikumi.

“Igaunijas-Latvijas trešais elektropārvades tīkla starpsavienojums” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums

Ierosinātājs ir akciju sabiedrība „Latvijas elektriskie tīkli”

Paredzētā darbība ir Igaunijas-Latvijas trešais elektropārvades tīkla starpsavienojums.

Paredzētā darbība skar 23 pašvaldību teritorijas Vidzemē.

Lēmums par ietekmes uz vidi novērtējumu pieņemts 2012. gada 8. oktobrī.

Ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojums projektam “Igaunijas-Latvijas trešais elektropārvades tīkla starpsavienojums” iesniegts Vides pārraudzības valsts birojam atzinuma saņemšanai 2016.gada 16.februārī.

Ar ziņojumu var iepazīties visās skartajās pašvaldībās un internetā: http://www.let.lv/projekts/tresais-latvijas-igaunijas-parvades-tikla-starpsavienojums/

IVN ziņojumu sagatavoja: SIA „Eiroprojekts”, Elizabetes iela 2-413, LV-1010 Rīga.

Priekšlikumus un viedokļus par IVN ziņojumu rakstiski sūtīt Vides pārraudzības valsts birojam, Rūpniecības iela 23, LV-1045 Rīga (tālr. 67321173, www.vpvb.gov.lv, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. )

Par lēmuma “Par lokālplānojuma nekustamā īpašuma “Jauncederi” teritorijas daļā galīgās redakcijas un saistošo noteikumu apstiprināšanu” atcelšanu un lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai

Salaspils novada dome 2016.gada 10.februārī ir pieņēmusi lēmumu (prot.Nr.4,17.§) “Par lēmuma “Par lokālplānojuma nekustamā īpašuma “Jauncederi” teritorijas daļā galīgās redakcijas un saistošo noteikumu apstiprināšanu” atcelšanu un lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai”, nosakot publiskās apspriešanas termiņu no 2016.gada 22.februāra līdz 2016.gada 14.martam, publiskās apspriešanas sanāksmes laiku 2016.gada 14.martā pulksten 18.00 un sanāksmes laiku par publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem un institūciju atzinumiem - 2016.gada 14.martā pulksten 18.30. Sanāksmju norises vieta – Salaspils novada domes aktu zāle, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā.

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Paskaidrojuma raksts, vides pārskats

Funkcionālā zonējuma karte

 

Par lēmuma “Par saistošo noteikumu Nr.44/2015 “Lokālplānojums nekustamā īpašuma “Buras”, Saulkalnē, Salaspils novada teritorijas daļā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” atcelšanu un lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas nodošanu atkārtotai publiskajai apspriešanai

 

Salaspils novada dome 2016.gada 10.februārī ir pieņēmusi lēmumu (prot.Nr.4,16.§) “Par lēmuma “Par saistošo noteikumu Nr.44/2015 “Lokālplānojums nekustamā īpašuma “Buras”, Saulkalnē, Salaspils novada teritorijas daļā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” atcelšanu un lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas nodošanu atkārtotai publiskajai apspriešanai”, nosakot publiskās apspriešanas termiņu no 2016.gada 22.februāra līdz 2016.gada 14.martam, publiskās apspriešanas sanāksmes laiku 2016.gada 14.martā pulksten 16.00 un sanāksmes laiku par publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem un institūciju atzinumiem - 2016.gada 14.martā pulksten 16.30. Sanāksmju norises vieta – Salaspils novada domes aktu zāle, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā.

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Paskaidrojuma raksts

Grafiskā daļa

 

Par lēmuma “Par saistošo noteikumu Nr.38/2015 “Lokālplānojums Salaspils novada, Salaspils pagasta nekustamā īpašuma “Stiebraiņi” daļā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” atcelšanu un lokālplānojuma redakcijas nodošanu atkārtotai publiskajai apspriešanai

 

Salaspils novada dome 2016.gada 10.februārī ir pieņēmusi lēmumu (prot.Nr.4,15.§) “Par lēmuma “Par saistošo noteikumu Nr.38/2015 “Lokālplānojums Salaspils novada, Salaspils pagasta nekustamā īpašuma “Stiebraiņi” daļā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” atcelšanu un lokālplānojuma redakcijas nodošanu atkārtotai publiskajai apspriešanai”, nosakot publiskās apspriešanas termiņu no 2016.gada 22.februāra līdz 2016.gada 14.martam, publiskās apspriešanas sanāksmes laiku 2016.gada 14.martā pulksten 17.00 un sanāksmes laiku par publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem un institūciju atzinumiem - 2016.gada 14.martā pulksten 17.30. Sanāksmju norises vieta – Salaspils novada domes aktu zāle, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā.

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Paskaidrojuma raksts

Grafiskā daļa

 

Par sabiedriskās apspriedes rīkošanu Saulkalnes ciemata teritorijas attīstībai un kopējā pagalma labiekārtojuma projektam meta stadijā

Salaspils novada pašvaldība ir izstrādājusi priekšlikumus Saulkalnes ciemata teritorijas attīstībai, kā ietvaros ir plānots labiekārtot vairāku daudzdzīvokļu ēku kopējo pagalma daļu, kas pieder Salaspils novada pašvaldībai. Ņemot vērā plānoto darbību nozīmību, kā arī nepieciešamo Saulkalnes ciema iedzīvotāju iesaisti, dome nolemj rīkot sabiedrisko apspriedi ar iedzīvotājiem par Saulkalnes teritorijas attīstības priekšlikumiem.

Sabiedriskā apspriede notiks 2016. gada 7. martā plkst. 18.00, Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē “Daugaviņa”, Zvejnieku ielā 10, Saulkalnē.

Izsludināta Parka ielas rekonstrukcijas sabiedriskā apspriešana

Salaspils novada dome ir nolēmusi nodot sabiedriskajai apspriešanai SIA “Tomus” izstrādāto Parka ielas rekonstrukcijas projektu.

Būvprojekta “Trotuāra izbūve un brauktuves atjaunošana Parka ielā, Salaspils pilsētā, Salaspils novadā” galvenie uzdevumi ir nodrošināt drošu gājēju satiksmi pa Parka ielu un Rīgas ielu posmā no Apiņu ielas līdz Parka ielai, pārbūvēt segumus, sakārtot satiksmes organizāciju Parka ielā, palielināt stāvvietu skaitu vieglo automobiļu stāvvietā pie Veselības centra, kā arī uzlabot pilsētvides kvalitāti un vizuālo tēlu.

Būvprojekta “Trotuāra izbūve un brauktuves atjaunošana Parka ielā, Salaspils pilsētā, Salaspils novadā” ietvaros paredzēts:

 1. pārbūvēt stāvlaukumu pie Veselības centra, izbūvējot stāvvietas papildus 12 vieglajām automašīnām;

 2. pārbūvēt Parka ielu, pārveidojot to par gājēju un velosipēdistu zonu, nodrošinot piebraukšanu piegulošajiem īpašumiem, organizējot vienvirziena satiksmi virzienā uz Rīgas ielu. Parka ielā paredzēts betona bruģakmens segums;

 3. pārbūvēt esošo ielu apgaismojumu Parka ielā, pārceļot esošos un izbūvējot papildus ielu apgaismojuma balstus;

 4. pārcelt gar īpašumu Parka ielā 3 un Rīgas ielā 17 esošos žogus uz zemes īpašumu robežām;

 5. pārbūvēt Rīgas ielas posmā no Parka ielas līdz Apiņu ielai esošo ietvi, to paplašinot un izbūvējot betona bruģakmens segumu;

 6. pārbūvēt Rīgas ielā pie Apiņu ielas esošo gājēju pāreju, izbūvējot brauktuves vidū drošības saliņu un uzstādot lokālo gājēju pārejas apgaismojumu;

 7. pārbūvēt Parka un Lauku ielu krustojuma zonā esošo skvēru.

Sabiedriskās apspriedes norises laiks – no 2016. gada 5. februāra līdz 5. martam. Aicinām visus interesentus uz sabiedriskās apspriešanas sapulci notiks 3. martā plkst 18.00 Salaspils novada domes Zālē Līvzemes ielā 8, Salaspilī.

Grafiskā informācija 1

Grafiskā informācija 2

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojuma sabiedrisko apspriešanu ģipšakmens ieguvei un nederīgo iežu atbērtņu izvietošanai atradnē ‘’Saulkalne’’ Salaspils novadā

Paredzētās darbības nosaukums: Ģipšakmens ieguve un nederīgo iežu atbērtņu izvietošana atradnē ‘’Saulkalne’’ Salaspils novadā

Paredzētās darbības vieta: Ietekmes uz vidi novērtējuma izpētes teritorijā ir iekļautas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 8031 011 0138; 8031 011 0001; 8031 011 0014; 8031 007 0060; 8031 007 0371; 8031 011 0140; 8031 011 0137; kā arī daļēji zemesgabali ar kadastra apzīmējumiem 8031 011 0012; 8031 011 0020; 8031 011 0009; 8031 011 0023.

Ierosinātājs: SIA „Knauf” (Reģ. Nr. 40003219730, adrese: Saurieši, Stopiņu nov., Daugavas iela 4, LV-2118).

Informācija par IVN procedūru: Vides pārraudzības valsts biroja lēmums Nr. 3-01/177 par IVN procedūras piemērošanu pieņemts 2015. gada 5. februārī, IVN programma izsniegta 2015. gada 17. aprīlī (ar grozījumiem 2015. gada 14. oktobrī, kas precizē paredzētās darbības teritoriju). Ziņojums „Ietekmes uz vidi novērtējums ģipšakmens ieguvei un nederīgo iežu atbērtņu izvietošanai atradnē “Saulkalne’’ Salaspils novadā” sagatavots 2016. gada janvārī.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”

Informācija par sabiedrisko apspriešanu:

Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks šī gada 16. februārī plkst. 18:00 Salaspils novada domes Sēžu zālē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī.

Ar ziņojumu un tā kopsavilkumu var iepazīties Salaspils novada domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā (adrese: Līvzemes 8, Salaspils) darba laikā, ziņojuma sagatavotāja interneta mājas lapā – www.environment.lv, kā arī SIA „Knauf” mājas lapā www.knauf.lv.

Rakstiskus priekšlikumus par ziņojumu līdz 2016. gada 6. martam var iesniegt SIA „Knauf”, sūtot tos uz adresi Saurieši, Stopiņu nov., Daugavas iela 4, LV-2118 (tālr. 67032999, elektroniskā pasta adrese: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. ), un Vides pārraudzības valsts birojā, sūtot tos uz adresi Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045 (tālr. 67321173, elektroniskā pasta adrese: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. interneta mājas lapas adrese www.vpvb.gov.lv).

Pielikumi atrodami šeit.

Paziņojums par detālplānojuma “Nekustamā īpašuma “Rudlapas” detālplānojums” grozījumu izstrādāšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu

Salaspils novada dome 2016.gada 27.janvārī ir pieņēmusi lēmumu “Par detālplānojuma “Nekustamā īpašuma “Rudlapas” detālplānojums” grozījumu izstrādāšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”, (prot. Nr.2, 28.§). Detālplānojuma izstrāde ir uzsākta ar mērķi - veikt grozījumus detālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 10.punktā – “Detālplānojuma realizācijas kārtība”, kurā detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir iecerējis izdarīt izmaiņas plānotajās izbūves kārtās.

Par detālplānojuma grozījumu izstrādes vadītāju ir apstiprināta Salaspils novada pašvaldības administrācijas Attīstības daļas teritorijas plānotāja Dace Bērziņa. Informāciju par detālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169, vai sazinoties ar detālplānojuma izstrādes vadītāju, (tālrunis 67981068), kā arī sekojot informācijai pašvaldības mājas lapā www.salaspils.lv.

Paziņojums par lokālplānojuma Salaspils pagasta teritorijā, kurā atrodas nekustamie īpašumi „Vesteri”, „Saulrieti”, „Spiras”, „Jaunkrastmaļi”, „Guntiņas”, „Jaunsaurieši -1”, „Rītausmas”, Vanagu iela 1, Vanagu iela 2, Vanagu iela 3, Vanagu iela Paziņojumi par lokālplānojuma apstiprināšanu 4, Vanagu iela 5, „Vanagu iela 6, Vanagu iela 7, Vanagu iela 8, Vanagu iela 9, Vanagu iela 10, Vanagu iela 11, Vanagu iela 12, Vanagu iela 13, Vanagu iela 14, Vanagu iela 15, Vanagu iela 16, Vanagu iela 17, Vanagu iela 18, Vanagu iela 19, Vanagu iela 20, Vanagu iela 21, Vanagu iela 22, Vanagu iela 23, Vanagu iela 25, Vanagu iela 27, Vanagu iela 29, Vanagu iela 31, Vanagu iela, „Robežnieki” un nekustamo īpašumu “Mežkungi” un “Jaunlindes” teritoriju daļas uzsākšanu

Salaspils novada dome 2015.gada 23.decembrī ir pieņēmusi lēmumu ,,Par lokālplānojuma, izstrādāšanu Salaspils pagasta teritorijas daļā, grozot Salaspils novada teritorijas plānojumu” (prot.Nr.25, 14.§). Lokālplānojums tiks izstrādāts Salaspils pagasta teritorijā, kurā atrodas nekustamie īpašumi „Vesteri”, „Saulrieti”, „Spiras”, „Jaunkrastmaļi”, „Guntiņas”, „Jaunsaurieši -1”, „Rītausmas”, Vanagu iela 1, Vanagu iela 2, Vanagu iela 3, Vanagu iela Paziņojumi par lokālplānojuma apstiprināšanu 4, Vanagu iela 5, „Vanagu iela 6, Vanagu iela 7, Vanagu iela 8, Vanagu iela 9, Vanagu iela 10, Vanagu iela 11, Vanagu iela 12, Vanagu iela 13, Vanagu iela 14, Vanagu iela 15, Vanagu iela 16, Vanagu iela 17, Vanagu iela 18, Vanagu iela 19, Vanagu iela 20, Vanagu iela 21, Vanagu iela 22, Vanagu iela 23, Vanagu iela 25, Vanagu iela 27, Vanagu iela 29, Vanagu iela 31, Vanagu iela, „Robežnieki” un nekustamo īpašumu “Mežkungi” un “Jaunlindes” teritoriju daļas. Lokālplānojuma mērķis ir minēto īpašumu teritorijās veikt grozījumus spēkā esošajā Salaspils novada teritorijas plānojumā, izmainot teritorijas plānojumā noteiktos teritoriju funkcionālos zonējumus, izmainot atļauto teritorijas izmantošanu no mazstāvu apbūves, savrupmāju apbūves, dabas un apstādījumu, satiksmes infrastruktūras teritorijām uz rūpnieciskās apbūves un jauktas centru apbūves teritorijām, kā arī daļēji izmanīt novietni dabas un apstādījumu teritorijām. Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Salaspils novada pašvaldības administrācijas Attīstības daļas teritorijas plānotāja Dace Bērziņa. Informāciju par lokālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169, vai sazinoties ar lokālplānojuma izstrādes vadītāju, teritorijas plānotāju Daci Bērziņu un teritorijas plānotāju Līgu Villeri-Madzuli (tālrunis 67981068), kā arī sekojot informācijai pašvaldības mājas lapā www.salaspils.lv.

Paziņojums par nekustamā īpašuma ,,Buras” lokālplānojuma apstiprināšanu

Salaspils novada dome 2015.gada 23.decembrī ir pieņēmusi lēmumu par saistošo noteikumu Nr. 44/2015 ,,Lokālplānojums nekustamā īpašuma ,,Buras”, Saulkalnē, Salaspils novada teritorijas daļā , teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” apstiprināšanu„ (prot.Nr.25, 13.§).

Publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai tiek nodota nekustamā īpašuma „Salaspils ģipsis 1” teritorijas daļai izstrādātā lokālplānojuma 1.redakcija

Pamatojoties uz Salaspils novada domes  2016.gada 13.janvāra sēdes lēmumu (prot. Nr.1, 9.§) „Par lokālplānojuma projekta nekustamā īpašuma ,,Salaspils ģipsis 1” Salaspils novadā, Salaspils pagasta teritorijas daļā nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai ”, publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai tiek nodota nekustamā īpašuma „Salaspils ģipsis 1” teritorijas daļai izstrādātā lokālplānojuma 1.redakcija.

Lokālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas laiks ir noteikts no 2016.gada 27.janvāra līdz 2016.gada 24.februārim.

Lokālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2016.gada 15.februārī pulksten 18.00 Salaspils novada domes aktu zālē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā.

Ar lokālplānojuma redakciju var iepazīties līdz 2016.gada 24.februārim Salaspils novada pašvaldības mājaslapā www.salaspils.lv vai Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, katru darba dienu, darba laikā.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto lokālplānojuma redakciju lūdzam iesniegt Salaspils novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169, katru darba dienu, domes darba laikā, vai sūtīt elektroniski uz e-pastu  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.   līdz 2016.gada 24.februārim.

Paskaidrojuma raksts
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Funkcionālais zonējums
Transporta risinājums

Paziņojums par jaunu lokālu elektropārvades tīkla risinājumu Salaspils novadā

Akciju sabiedrība „Latvijas elektriskie tīkli” projektē jaunu 330 kV elektrolīniju „Igaunijas-Latvijas trešais elektropārvades tīkla starpsavienojums”. 2015. gada nogalē notika trases priekšprojekta un tās ietekmes uz vidi novērtējuma sabiedriskā apspriešana. Ar visiem apspriestā projekta materiāliem var iepazīties gan Salaspils novada domē, gan internetā: http://www.let.lv/projekts/tresais-latvijas-igaunijas-parvades-tikla-starpsavienojums/ un www.vpvb.gov.lv. Visu apspriesto trases alternatīvu shēma dota 1. kartē.

Sabiedriskās apspriešanas rezultātā, ņemot vērā Salaspils un Stopiņu iedzīvotāju un novadu pašvaldību ieteikumus, izstrādāts 2 km garš jauns lokāls risinājums 1B posma trasējumam Salaspils novadā (skat. 2. karti): 330 kV elektrolīnijas izbūve gar jaunbūvējamo autoceļu E22 vienotā koridorā, teritorijā, kas jau šobrīd atbilstoši Salaspils novada teritorijas plānam atbilsts funkcionālai zonai – turpmākās plānošanas teritorija. Lūgums izteikt viedokli par piedāvāto risinājumu līdz 2016. gada 12. februārim.

Informatīva sanāksme Salaspils novada domē notiks 26.janvārī plkst. 18.00 Salaspils domes Deputātu zālē 314.telpā (Līvzemes iela 8, Salaspils).

Pielikumā:

1. karte

2. karte

AS "Latvijas elektriskie tīkli"
Dārzciema iela 86
Rīga, LV-1073, Latvija

67725509

Paziņojums par lokālplānojuma apstiprināšanu  nekustamā īpašuma ,,Stiebraiņi” daļā

Salaspils novada dome 2015.gada 11.novembrī ir pieņēmusi lēmumu „Par saistošo noteikumu Nr. 38/2015 „Lokālplānojums Salaspils novada, Salaspils pagasta nekustamā īpašuma ,,Stiebraiņi” daļā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” apstiprināšanu (prot.Nr.22, 12.§).

Publiskā apspriešana Salaspils novada Attīstības programmas 2012.-2018.gadam aktualizētajai versijai

2012.gada 25.aprīļa sēdē dome apstiprināja Salaspils novada Attīstības programmu 2012.-2018.gadam. Attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas nosaka novada vidēja termiņa prioritātes un to īstenošanai nepieciešamo pasākumu kopumu. Lai nodrošinātu pamatotu un kvalitatīvu Salaspils novada attīstības plānošanu, kā arī nozaru ministriju norādījumus par pašvaldību attīstību programmu aktualizēšanu kontekstā ar Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gadam finansējuma pieejamību un Valsts kontroles 2015.gada 1.aprīļa revīzijas “Salaspils novada pašvaldības finanšu līdzekļu kultūrai, atpūtas un sporta pasākumiem izmantošanas lietderība un atbilstība normatīvo aktu prasībām” ziņojumā iekļautajiem ieteikumiem, tika izstrādāts Salaspils novada Attīstības programmas 2012.-2018.gadam aktualizētais projekts. Attīstības programmā tika precizētas sadaļas par tūrismu, uzņēmējdarbību, izglītību un kultūru.

Aicinām iedzīvotājus sniegt komentārus un priekšlikumus par izstrādāto Salaspils novada Attīstības programmas 2012.-2018.gadam aktualizēto versiju līdz 2015.gada 11.decembrim:
- elektroniski sūtot uz e-pasta adresi: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. ;
- sūtot pa pastu uz adresi: Salaspils novada dome, Līvzemes iela 8, Salaspils, LV-2169;
- iesniedzot personīgi Salaspils novada domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā, Līvzemes ielā 8, Salaspils.

end faq

 

 


 

Par ietekmes uz vidi novērtējuma sabiedrisko apspriešanu "Igaunijas-Latvijas trešais elektropārvades tīkla starpsavienojums"

Par ietekmes uz vidi novērtējuma sabiedrisko apspriešanu "Igaunijas-Latvijas trešais elektropārvades tīkla starpsavienojums"

Paziņojums par lokālplānojumu nekustamā īpašuma “Jauncederi” teritorijas daļā

2015.gada 4.decembrī pulksten 9.00 Salaspils novada pašvaldības ēkā, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, notiks sanāksme, kurā tiks izskatīti lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas, kas izstrādāts nekustamā īpašuma “Jauncederi” teritorijas daļā, publiskās apspriešanas laikā saņemtie institūciju atzinumi un privātpersonu priekšlikumi.

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Jauncederi” teritorijas daļas lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu

Pamatojoties uz Salaspils novada domes  2015.gada 14.oktobra sēdes lēmumu (prot. Nr.20, 11.§) „Par nekustamā īpašuma „Jauncederi”, teritorijas daļas lokālplānojuma un vides pārskata pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”, publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai tiek nodota nekustamā īpašuma „Jauncederi” teritorijas daļai izstrādātā lokālplānojuma un vides pārskata pilnveidotā redakcija.

Lokālplānojuma un vides pārskata pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas laiks ir noteikts no 2015.gada 23.oktobra līdz 2015.gada 13.novembrim.

Lokālplānojuma un vides pārskata pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2015.gada 9.novembrī pulksten 18.00 Salaspils novada domes aktu zālē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā.

Ar lokālplānojuma un vides pārskata pilnveidoto redakciju var iepazīties līdz 2015.gada 13.novembrim Salaspils novada pašvaldības mājaslapā www.salaspils.lv vai Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, katru darba dienu, darba laikā.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto lokālplānojuma un vides pārskata pilnveidoto redakciju, lūdzam iesniegt Salaspils novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169, katru darba dienu, domes darba laikā, vai sūtīt elektroniski uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.   līdz 2015.gada 13.novembrim.

Vides pārskats
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Grafiskā daļa

Paziņojums par izmaiņām paredzētajā darbībā un iespēju iesniegt rakstveida priekšlikumus par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu ģipšakmens ieguvei un nederīgo iežu atbērtņu izvietošanai atradnē „Saulkalne” Salaspils novadā

Vides pārraudzības valsts birojs 2015. gada 5. februārī ir pieņēmis lēmumu Nr. 30 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu ģipšakmens ieguvei un nederīgo iežu atbērtņu izvietošanai atradnē „Saulkalne” Salaspils novadā.

Paredzētās darbības ierosinātājs ir SIA „Knauf” (Reģ. Nr. 40003219730, adrese: Saurieši, Stopiņu nov., Daugavas iela 4, LV-2118).

Paredzētās darbības ietvaros Salaspils novadā tiek plānota derīgo izrakteņu ieguve - ģipšakmens ieguve atradnē „Saulkalne” ~ 74,79 ha platībā, kā arī ar derīgo izrakteņu procesu saistīto nederīgo iežu atbērtņu izveidošana ~ 8,4 ha platībā. Izmaiņu rezultātā izpētes teritorija ir palielināta, jo ir panākta vienošanās ar zemes īpašniekiem par zemes īpašumu ar kadastra numuriem 80310110009, 80310110012 iekļaušanu ietekmes uz vidi novērtējumā.

Pēc izmaiņām paredzēto darbību paredzēts īstenot zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 8031 011 0138, 8031 011 0001, 8031 011 0014, 8031 007 0060, 8031 007 0371, 8031 011 0140, 8031 011 0137, 8031 011 0023, 8031 011 0020, 80310110009, 80310110012.

Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību var iepazīties Salaspils novada domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā (adrese: Līvzemes 8, Salaspils) darba laikā, kā arī interneta mājas lapā – www.environment.lv/lv/jaunumi.

Rakstiskus priekšlikumus par paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz vidi var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, www.vpvb.gov.lv) līdz š.g. 9. oktobrim. 

Paziņojums par lokālplānojuma nekustamā īpašuma “Jauncederi”, teritorijas daļā un vides pārskata pilnveidošanu

Ņemot vērā institūciju atzinumos izvirzītos ieteikumus un iebildumus par lokālplānojuma, kurš tiek izstrādāts nekustamā īpašuma “Jauncederi”, teritorijas daļā redakciju un Vides pārraudzības valsts biroja 2015.gada 15.jūlija lēmumu, ar kuru ir nolemts lokālplānojuma vides pārskatu nodot tā izstrādātājam nepilnību novēršanai, Salaspils novada dome 2015.gada 26.augustā ir pieņēmusi lēmumu „Par lokālplānojuma nekustamā īpašuma „Jauncederi”, Salaspils pagastā, Salaspils novadā, teritorijas daļā un vides pārskata pilnveidošanu”, (sēdes protokols Nr.17, 10.§).
Informāciju par lokālplānojuma izstrādes gaitu interesenti var saņemt Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169, vai sazinoties ar detālplānojuma izstrādes vadītāju, teritorijas plānotāju Daci Bērziņu un teritorijas plānotāju Līgu Villeri-Madzuli, tālrunis 67981068, kā arī sekojot informācijai pašvaldības mājas lapā http://www.salaspils.lv/.

Paziņojums par lokālplānojuma projekta nekustamā īpašuma „Stiebraiņi” teritorijas daļā nodošanu publiskajai apspriešanai

Pamatojoties uz Salaspils novada domes 2015.gada 27.jūlija sēdes lēmumu "Par lokālplānojuma projekta nekustamā īpašuma „Stiebraiņi” teritorijas daļā nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai" (protokols Nr.15, 24.§), publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai tiek nodota Salaspils novada Jaunsauriešu ciema teritorijas daļā, nekustamā īpašuma „Stiebraiņi” robežās izstrādātā lokālplānojuma redakcija.

Lokālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas laiks ir noteikts no 2015. gada 7. augusta līdz 2015. gada 4. septembrim. Lokālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2015. gada. 17.augustā plkst. 17.00 Salaspils novada domes aktu zālē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā.

Ar izstrādāto lokālplānojuma redakciju var iepazīties iepriekšminētajā termiņā Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, domes darba laikā, kā arī Salaspils novada mājas lapā internetā www.salaspils.lv

Rakstiskie priekšlikumi un atsauksmes par izstrādāto lokālplānojuma redakciju iesniedzami Salaspils novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, LV-2169, līdz 2015.gada 4.septembrim, katru darba dienu, domes darba laikā, vai nosūtāmi elektroniski uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. līdz 2015.gada 4.septembrim. Iesniedzējām fiziskām personām iesniegumā jānorāda vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām - reģistrācijas Nr., reģistrācijas un darbības vietas adrese.

1_Titullapa_20150720.pdf

2_Satura_raditajs_2_20150720.pdf

3_Paskaidrojuma_raksts_20150715.pdf

4_Graf.dala_priekslapa_2015.07.20.pdf

4_Graf.dala_TS-02_funkc.zon_komunikacijas_2_20150720.pdf

4_Graf.dala_TS-03_transp.kust_shema_20150714.pdf

4_Grafdala_TS-01_esosa_izmantosana_2015073.pdf

4_Grafdala_TS-04_cela_piesleguma_plans_20150720.pdf

4_Grafdala_TS-03_transp.kust_shema_20150714.pdf

5_Teritorijas_izmantosanas_un_apbuves_not._2015.07.13.pdf

6_Pielikumi_priekslapa.pdf

5_Teritorijas_izmantosanas_un_apbuves_not20150713.pdf

 

 

Paziņojums par lokālplānojuma projekta nekustamā īpašuma „Buras”, Saulkalnē, Salaspils novadā teritorijas daļā nodošanu publiskajai apspriešanai

Pamatojoties uz Salaspils novada domes 2015.gada 27.jūlija sēdes lēmumu "Par lokālplānojuma projekta nekustamā īpašuma „Buras”, Saulkalnē, Salaspils novadā teritorijas daļā nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai" (protokols Nr.15, 25.§), publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai tiek nodota Salaspils novada Saulkalnes ciema nekustamā īpašuma „Buras” teritorijas daļā izstrādātā lokālplānojuma redakcija.

Lokālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas laiks ir noteikts no 2015. gada 7. augusta līdz 2015. gada 4. septembrim. Lokālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2015. gada. 17.augustā plkst. 18.00 Salaspils novada domes aktu zālē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā.

Ar izstrādāto lokālplānojuma redakciju var iepazīties iepriekšminētajā termiņā Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, domes darba laikā, kā arī Salaspils novada mājas lapā internetā www.salaspils.lv

Rakstiskie priekšlikumi un atsauksmes par izstrādāto lokālplānojuma redakciju iesniedzami Salaspils novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, LV-2169, līdz 2015.gada 4.septembrim, katru darba dienu, domes darba laikā, vai nosūtāmi elektroniski uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. līdz 2015.gada 4.septembrim. Iesniedzējām fiziskām personām iesniegumā jānorāda vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām - reģistrācijas Nr., reģistrācijas un darbības vietas adrese. 

Lokalplanojums_Buras_1red.pdf

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Pūpoli 3”, Salaspils pagastā, Salaspils novadā, lokālplānojuma publisko apspriešanu

Saskaņā ar Salaspils novada domes  2015.gada 8.jūlija sēdes lēmumu (prot.Nr.15) „Par nekustamā īpašuma „Pūpoli 3”, Salaspils pagastā, Salaspils novadā, lokālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”, publiskajai apspriešanai tiek nodota nekustamā īpašuma „Pūpoli 3” teritorijā izstrādātā lokālplānojuma redakcija.

Lokālplānojuma projekta publiskās apspriešanas laiks noteikts no 2015. gada 10. jūlija līdz 2015. gada 7. augustam.

Lokālplānojuma projekta publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2015. gada 20.jūlijā plkst. 17.00 Salaspils novada domes aktu zālē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā.

Ar lokālplānojuma projektu var iepazīties līdz 2015.gada 7.augustam Salaspils novada pašvaldības mājaslapā www.salaspils.lv, vai Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, katru darba dienu, domes darba laikā.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto lokālplānojuma projektu var iesniegt Salaspils novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169 katru darba dienu, domes darba laikā, vai sūtīt elektroniski uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.   līdz 2015.gada 7.augustam.

Paskaidrojuma raksts

Apbūves noteikumi

Transporta shēma

Lokālplānojums

Paziņojums par lokālplānojumu nekustamā īpašuma “Jauncederi” teritorijas daļā

2015.gada 7.jūlijā pulksten 9.00 Salaspils novada pašvaldības ēkā, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, notiks sanāksme, kurā tiks izskatīti lokālplānojuma, kas izstrādāts nekustamā īpašuma “Jauncederi” teritorijas daļā, publiskās apspriešanas laikā saņemtie institūciju atzinumi un privātpersonu priekšlikumi.  

 

Par lokālplānojuma izstrādāšanu nekustamā īpašuma „Salaspils ģipsis-1”, Salaspils novadā, Salaspils pagastā, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu

Salaspils novada dome 2015.gada 13.maijā ir pieņēmusi lēmumu „Par lokālplānojuma izstrādāšanu nekustamā īpašuma „Salaspils ģipsis-1”, Salaspils novadā, Salaspils pagastā, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”, (sēdes protokols Nr.10, 14.§).

Lokālplānojuma izstrāde ir uzsākta ar mērķi mainīt teritorijas funkcionālo zonējumu nekustamā īpašuma „Salaspils ģipsis-1” teritorijā, kur teritorijas atļautā izmantošana ir noteikta lauksaimniecības teritorijas, pamatojot teritorijas plānojuma grozījumu nepieciešamību.

Informāciju par lokālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169, vai sazinoties ar detālplānojuma izstrādes vadītāju, teritorijas plānotāju Līgu Villeri-Madzuli un teritorijas plānotāju Daci Bērziņu, tālrunis 67981068, kā arī sekojot informācijai pašvaldības mājas lapā www.salaspils.lv un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv

Par nekustamo īpašumu Granīta iela 32 k-1, Granīta iela 32/11, Granīta iela 34, Granīta iela 36 un „Desas-1”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8031 001 0031 un 8031 001 0383, Aconē, Salaspils pagastā, Salaspils novadā, detālplānojuma apstiprināšanu

Salaspils novada dome 2015.gada 13.maijā ir pieņēmusi lēmumu “Par nekustamo īpašumu Granīta iela 32 k-1, Granīta iela 32/11, Granīta iela 34, Granīta iela 36 un „Desas-1”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8031 001 0031 un 8031 001 0383, Aconē, Salaspils pagastā, Salaspils novadā, detālplānojuma apstiprināšanu”, (prot.Nr.10, 15.§).

Ar detālplānojuma paskaidrojuma rakstu, apbūves nosacījumiem un grafisko daļu var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.salaspils.lv

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma "Stiebraiņi" teritorijā

Salaspils novada dome 2015.gada 29. aprīlī ir pieņēmusi lēmumu „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma „Stiebraiņi” teritorijas daļā, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu, (prot.Nr. 9, 16.§).

Saskaņā ar Salaspils novada teritorijas plānojumu, nekustamā īpašuma „Stiebraiņi” visā teritorijā ir noteikts savrupmāju apbūves teritorijas (DzS) funkcionālais zonējums.

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir iecerējis teritorijas lielākajā daļā mainīt teritorijas plānojumā noteikto funkcionālo zonējumu, samazinot savrupmāju apbūvei paredzēto teritoriju, tās vietā paredzot dabas un apstādījumu teritorijas, ar mērķi veidot intensīvus kokaugu stādījumus, lai norobežotu perspektīvo dzīvojamo apbūvi no esošās mazstāvu daudzdzīvokļu mājas ,,Guntiņas” un paplašinot dabas un apstādījumu funkcionālo zonu, kas noteikta arī kaimiņos esošā īpašuma ,,Upenes” teritorijā.

Lokālplānojuma teritorija ir noteikta nekustamā īpašuma ,,Stiebraiņi” robežās.

Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Salaspils novada pašvaldības administrācijas Attīstības daļas teritorijas plānotāja Līga Villere-Madzule. Lokālplānojuma izstrādātājs – SIA ,,REMM”.

Informāciju par lokālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169 vai sazinoties ar lokālplānojuma izstrādes vadītāju, teritorijas plānotāju Līgu Villeri-Madzuli un teritorijas plānotāju Daci Bērziņu, tālrunis 67981068, kā arī sekot informācijai pašvaldības mājas lapā www.salaspils.lv .

Par lokālplānojuma nekustamā īpašuma „Jauncederi”, Salaspils pagastā, Salaspils novadā, teritorijas daļā grozījumiem darba uzdevumā, lokāplānojuma redakcijas un vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

Salaspils novada dome 2015.gada 29.aprīlī ir pieņēmusi lēmumu „Par lokālplānojuma nekustamā īpašuma „Jauncederi”, Salaspils pagastā, Salaspils novadā, teritorijas daļā grozījumiem darba uzdevumā, lokāplānojuma redakcijas un vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Lokālplānojuma projekta un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata projekta publiskās apspriešanas laiks ir noteikts no 2015. gada 15. maija līdz 2014. gada 25. jūnijam, publiskās apspriešanas sanāksme tiek organizēta 2015. gada 8.jūnijā plkst. 17.00 Salaspils novada domes aktu zālē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā.

Informāciju par lokālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169, vai sazinoties ar lokālplānojuma izstrādes vadītāju, teritorijas plānotāju Daci Bērziņu un teritorijas plānotāju Līgu Villeri-Madzuli, tālrunis 67981068, kā arī sekojot informācijai pašvaldības mājas lapā www.salaspils.lv.

Vides pārskats

Apbūves noteikumi

Grafiskā daļa

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Salaspils novada, Salaspils  pagasta teritorijas daļā, kurā atrodas nekustamais īpašums „Pūpoli 3”

Salaspils novada dome 2015.gada 11.martā ir pieņēmusi lēmumu „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Salaspils novada, Salaspils pagasta teritorijas daļā, kurā atrodas nekustamais īpašums „Pūpoli 3”, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”, (sēdes protokols Nr.6, 16.§).
Lokālplānojuma izstrāde ir uzsākta ar mērķi mainīt teritorijas funkcionālo zonējumu, pamatojot teritorijas plānojuma grozījumu nepieciešamību Salaspils novada, Salaspils pagasta, teritorijas daļā, kurā atrodas nekustamais īpašums „Pūpoli 3” un teritorijas atļautā izmantošana ir noteikta lauksaimniecības teritorijas.
Lokālplānojuma izstrādātāja - SIA „Ģeodēzija S”.
Informāciju par lokālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169, vai sazinoties ar lokālplānojuma izstrādes vadītāju, teritorijas plānotāju Daci Bērziņu un teritorijas plānotāju Līgu Villeri-Madzuli, tālrunis 67981068, kā arī sekojot informācijai pašvaldības mājas lapā www.salaspils.lv.

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu ģipšakmens atradnei "Saulkalne"

Vides pārraudzības valsts birojs 2015. gada 5. februārī ir pieņēmis lēmumu Nr.30 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu ģipšakmens ieguvei un nederīgo iežu atbērtņu izvietošanai atradnē „Saulkalne” Salaspils novadā

Paredzētās darbības ierosinātājs ir SIA „Knauf” (Reģ. Nr. 40003219730, adrese: Saurieši, Stopiņu nov., Daugavas iela 4, LV-2118).

Paredzētās darbības ietvaros tiek plānotaderīgo izrakteņu ieguve, precīzāk, ģipšakmens ieguve, ģipšakmens atradnē „Saulkalne” ~ 58 ha platībā, kā arī derīgo izrakteņu procesu saistīto nederīgo iežu atbērtņu izvietošana ~ 8,4 ha platībā, kas atrodas Salaspils novadā

Paredzētā darbība tiks īstenota zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 8031 011 0138, 8031 011 0001, 8031 011 0014, 8031 007 0060, 8031 007 0371, 8031 011 0140, 8031 011 0137, 8031 011 0023, 8031 011 0020.

Š.g. 18. martāSalaspils novada domes Sēžu zālē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, plkst. 18:00notiks ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme.

Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību var iepazītiesSalaspils novada domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā (adrese: Līvzemes8, Salaspils) darba laikā, kā arī interneta mājas lapā – www.environment.lv/lv/jaunumi.

Rakstiskus priekšlikumus par paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz vidi var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049 www.vpvb.gov.lv) līdz š.g. 26.martam.

 

Paziņojums par lokālplānojuma redakcijas publisko apspriešanu Granīta ielā 32 k-1, Granīta ielā 32/11, Granīta ielā 34, Granīta ielā 36 un “Desas-1"  Aconē, Salaspils pagastā, Salaspils novadā

Pamatojoties uz Salaspils novada domes 2014.gada 22.decembra sēdes lēmumu "Par nekustamo īpašumu Granīta iela 32 k-1, Granīta iela 32/11, Granīta iela 34, Granīta iela 36 un “Desas-1” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8031 001 0031 un 8031 001 0383, Aconē, Salaspils pagastā, Salaspils novadā, detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai", (protokols Nr.26, 7.§), publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai tiek nodota nekustamo īpašumu Granīta iela 32 k-1, Granīta iela 32/11, Granīta iela 34, Granīta iela 36 un “Desas-1” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8031 001 0031 un 8031 001 0383, detālplānojuma redakcija.

Detālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas laiks ir noteikts no 2015.gada 9.janvāra līdz 2015.gada 30.janvārim, publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2015.gada 19.janvārī plkst. 17.00 Salaspils novada domes aktu zālē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī.

Ar nekustamo īpašumu Granīta iela 32 k-1, Granīta iela 32/11, Granīta iela 34, Granīta iela 36 un “Desas-1” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8031 001 0031 un 8031 001 0383, Aconē, Salaspils pagastā, Salaspils novadā, detālplānojuma projektu var iepazīties iepriekšminētajā termiņā Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, domes darba laikā, kā arī Salaspils novada mājas lapā internetā www.salaspils.lv

Rakstiskie priekšlikumi un atsauksmes par izstrādāto detālplānojuma redakciju iesniedzami Salaspils novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, LV-2169, līdz 2015.gada 30.janvārim, katru darba dienu, domes darba laikā, vai nosūtāmi elektroniski uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. līdz 2015.gada 30.janvārim. Iesniedzējām fiziskām personām iesniegumā jānorāda vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām - reģistrācijas Nr., reģistrācijas un darbības vietas adrese.

Paskaidrojuma raksts
Apbūves nosacījumi
Detālplānojums
Sarkano līniju plāns
Transporta kustības organizācijas plāns

Paziņojums par lokālplānojuma redakcijas publisko apspriešanu Budeskalnu ielas 17C un 17B teritorijas daļā

Pamatojoties uz Salaspils novada domes 2014.gada 22.decembra sēdes lēmumu "Par lokālplānojuma Salaspils pilsētas zemes vienību Budeskalnu ielas 17C un 17B teritorijas daļā redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai" (protokols Nr.26, 6.§), publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai tiek nodota Salaspils pilsētas zemes vienību Budeskalnu ielas 17C un 17B teritorijas daļai izstrādātā lokālplānojuma redakcija.

Lokālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas laiks ir noteikts no 2014.gada 29.decembra līdz 2015.gada 26.janvārim. Lokālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2015.gada 8.janvārī plkst. 17.00 Salaspils novada domes aktu zālē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī.

Ar Salaspils pilsētas zemes vienību Budeskalnu ielas 17C un 17B teritorijas daļai izstrādāto lokālplānojuma redakciju var iepazīties iepriekšminētajā termiņā Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, domes darba laikā, kā arī šeit.

Rakstiskie priekšlikumi un atsauksmes par izstrādāto lokālplānojuma redakciju iesniedzami Salaspils novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, LV-2169, līdz 2015.gada 26.janvārim, katru darba dienu, domes darba laikā, vai nosūtāmi elektroniski uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. līdz 2015.gada 26.janvārim. Iesniedzējām fiziskām personām iesniegumā jānorāda vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām - reģistrācijas Nr., reģistrācijas un darbības vietas adrese.  

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma „Jauncederi”, kadastra Nr.8031-013-0604, Salaspils pagastā, Salaspils novadā, teritorijas daļā

Salaspils novada dome 2014.gada 10.decembrī ir pieņēmusi lēmumu „ Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma „Jauncederi”, kadastra Nr.8031-013-0604, Salaspils pagastā, Salaspils novadā, teritorijas daļā”, (sēdes protokols Nr.25, 17.§).

Lokālplānojuma izstrāde ir uzsākta ar mērķi mainīt teritorijas funkcionālo zonējumu nekustamā īpašuma „Jauncederi” teritorijas daļā, kur teritorijas atļautā izmantošana ir noteikta lauksaimniecības teritorijas, ūdeņu teritorijas un mežu teritorijas, pamatojot teritorijas plānojuma grozījumu nepieciešamību.

Detālplānojuma izstrādātāja - SIA „Ģeodēzija-S”.

Informāciju par lokālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169, vai sazinoties ar detālplānojuma izstrādes vadītāju, teritorijas plānotāju Daci Bērziņu un teritorijas plānotāju Līgu Villeri-Madzuli, tālrunis 67981068, kā arī sekojot informācijai pašvaldības mājas lapā www.salaspils.lv.

Ir sagatavots ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums ''Ģipšakmens ieguves paplašināšana ģipšakmens atradnē ''Salaspils'' Salapils novadā" un uzsākta tā sabiedriskā apspriešana 

Paredzētās darbības nosaukums: Ģipšakmens ieguves paplašināšana ģipšakmens atradnē „Salaspils” Salaspils novadā

Paredzētās darbības vieta: Ietekmes uz vidi novērtējuma izpētes teritorijā ir iekļautas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 8031 007 0048, 8031 007 0049, 8031 007 0346, 8031 007 034, 78031 007 0400, 8031 007 0399, kā arī daļa no zemes vienības 8031 007 0426, aptuveni 4 ha platībā.

Ierosinātājs: SIA „Knauf” (Reģ. Nr. 40003219730, adrese: Saurieši, Stopiņu nov., Daugavas iela 4, LV-2118).

Informācija par IVN procedūru: Vides pārraudzības valsts biroja lēmums Nr. 232 par IVN procedūras piemērošanu pieņemts 2013. gada 17.jūlijā, IVN programma izsniegta 2013. gada 11. novembrī. Ziņojums „Ietekmes uz vidi novērtējums ģipšakmens ieguves paplašināšana ģipšakmens atradnē „Salaspils” Salaspils novadā” sagatavots 2014. gada decembrī.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”

Informācija par sabiedrisko apspriešanu:
Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks šī gada 18. decembrī plkst. 17:00 Salaspils novada domes Sēžu zālē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī.

Ar ziņojumu un tā kopsavilkumu var iepazīties Salaspils novada domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā (adrese: Līvzemes 8, Salaspils) darba laikā, ziņojuma sagatavotāja interneta mājas lapā – www.environment.lv , kā arī SIA „Knauf” mājas lapā www.knauf.lv .

Rakstiskus priekšlikumus par ziņojumu līdz 2015. gada 16. janvārim var iesniegt SIA „Knauf”, sūtot tos uz adresi Saurieši, Stopiņu nov., Daugavas iela 4, LV-2118 (tālr. 67032999, elektroniskā pasta adrese: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. ), un Vides pārraudzības valsts birojā, sūtot tos uz adresi Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045 (tālr. 67321173, elektroniskā pasta adrese: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. interneta mājas lapas adrese www.vpvb.gov.lv ).

Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam Lielā Dienvidu iela 2A grozījumu apstiprināšanu

Salaspils novada dome 2014.gada 29.oktobrī ir pieņēmusi lēmumu „Par  „Detālplānojums nekustamajam īpašumam Lielā Dienvidu iela 2A, Salaspilī, Salaspils novadā” grozījumu apstiprināšanu” (prot.nr.22, 4§).

Ar apstiprinātajiem detālplānojuma grozījumiem var iepazīties Salaspils novada domes Attīstības daļā Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, pašvaldības darba laikā un pašvaldības mājaslapā www.salaspils.lv

Būvniecības iecere „Autoceļa V33 Saurieši – Salaspils rekonstrukcija posmā no km 5,163 līdz 6,613”

Šī gada 21.aprīlī Salaspils novada pašvaldība no Satiksmes ministrijas pārņēma savā pārvaldībā un apsaimniekošanā Rīgas ielas posmu no dzelzceļa pārbrauktuves līdz Lazdu ielai. Šis pilsētai ļoti svarīgais transporta infrastruktūras objekts šobrīd ir kritiskā stāvoklī, tamdēļ pašvaldība pēc pārņemšanas nekavējoties ir uzsākusi šī posma uzlabošanu un sakārtošanu, ņemot vērā arī gājēju un velobraucēju intereses.

Jau šobrīd ir pasūtīts ielas rekonstrukcijas būvprojekts. To plānots izstrādāt līdz 2015.gada janvārim. Projektā ir iekļauta virkne pasākumu un uzlabojumu, kas nodrošinās komfortablu un drošu transporta un gājēju kustību, kā arī ievērojami uzlabos ielas ainavu.

 

Plānotie darbi

 1. Tiks rekonstruēta brauktuve, paredzot seguma kārtu nomaiņu un nodrošinot ielas noslogojumam atbilstošu stiprību.
 2. Rekonstrukcijas projektā paredzēta satiksmes drošības uzlabošana Rīgas un Miera ielu krustojumā, Rīgas un Meža ielu krustojumā un Rīgas un Lazdu, Institūta ielu krustojumā, pārbūvējot krustojumus un nodrošinot gājēju un velobraucēju drošu krustojumu šķērsošanu.
 3. Paredzēts izveidot lietus ūdens novadīšanas sistēmu, izbūvējot slēgta tipa ielas ūdens atvades tīklu, tajā skaitā drenāžu, kā arī lietus ūdens uztvērējakas pie privātīpašumiem, kas nodrošinās lietus ūdens novadīšanas iespējas no privātajām teritorijām un pagalmiem.
 4. Plānots sakārtot un pārbūvēt ielas robežās esošās sakaru un elektropārvades gaisvadu līnijas, kas gan bojā ielas vizuālo tēlu, gan, iespējams, rada elektro un sakaru traucējumus Salaspils iedzīvotājiem sliktos laikapstākļos. Gaisvadu līnijas plānots ieguldīt zemē, ielas zālienu zonās.
 5. Paredzēta gājēju un velobraucēju infrastruktūras izveide – no ielas brauktuves atdalītu gājēju ietvju un veloceliņu izbūve. Svarīgākajās šķērsošanas vietās plānota gājēju pāreju izveide un aprīkošana. Kopumā tiks ievērojami uzlabotas iedzīvotāju pārvietošanās iespējas, jo sevišķi kājāmgājēju un velosipēdistu.
 6. Visā ielas posma garumā plānots izbūvēt energoefektīvu ielas un ietvju apgaismojumu. Gājēju pāreju vietās plānots speciālais apgaismojums.
 7. Ielas rekonstrukcijas būvprojekta ietvaros, saskaņojot ar zemju īpašniekiem, paredzēts piedāvāt esošos teritoriju nožogojumus aizstāt ar vienota stila kvalitatīviem žogiem, vārtiem un apstādījumiem, tos izbūvējot pa zemes īpašumu robežu

Rīgas ielas rekonstrukcijas risinājumi izstrādāti, pamatojoties uz Salaspils novada domes pasūtījumu, arhitektūras un plānošanas uzdevumu un izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem.

Rekonstrukcijas mērķis – uzlabot satiksmes drošību un satiksmes dalībnieku pārvietošanās komforta līmeni, kā arī izveidot infrastruktūru mazāk aizsargātajiem satiksmes dalībniekiem. Izstrādātie un saskaņotie risinājumi kalpos par pamatu ielas būvdarbiem.

29.oktobra domes sēdē ir nolemts būvniecības ieceri „Autoceļa V33 Saurieši – Salaspils rekonstrukcija posmā no km 5,163 līdz 6,613” (Rīgas ielas II posms) nodot publiskajai apspriešanai, kas notiks no 2014. gada 7. novembra līdz 2014. gada 7. decembrim. Savas atsauksmes lūdzam sūtīt uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. !

AICINĀM  UZ  PUBLISKĀS  APSPRIEDES  SANĀKSMĒM

01.12. UN 04.12. PLKST.18.00

DOMES  ZĀLĒ  LĪVZEMES  IELĀ  8

 

 

Rīgas ielas rekonstrukcijas projekta materiāli

Paskaidrojuma raksts


Rasējumi:

Pārbrauktuve - Rīgas 71
Rīgas 71 - Rīgas 103
Rīgas 101 - Rīgas 111
Rīgas 111 - Rīgas 113 A

Vizualizācijas

 

Paziņojums par lokālplānojuma  izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma ,,Buras” teritorijā

Salaspils novada dome 2014.gada 24. septembrī ir pieņēmusi lēmumu „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma „Buras” teritorijā,

darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu, (prot.Nr.19, 16.§).

Ssaskaņā ar Salaspils novada teritorijas plānojumu, nekustamā īpašuma  „Buras” visā teritorijā ir noteikts funkcionālais zonējums - savrupmāju apbūves teritorijas (DzS).

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs, ar mērķi veidot dabai draudzīgu retinātu apbūvi Daugavas krastā, ir iecerējis teritorijas lielākajā daļā mainīt teritorijas plānojumā noteikto teritorijas funkcionālo zonējumu, samazinot savrupmāju apbūvei paredzēto teritoriju, tās vietā paredzot dabas un apstādījumu teritorijas.

Lokālplānojuma teritorija ir noteikta minētā nekustamā īpašuma robežās.

 Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Salaspils novada pašvaldības administrācijas Attīstības daļas teritorijas plānotāja Līga Villere-Madzule. Lokālplānojuma izstrādātājs – SIA ,,ĢEODĒZIJA S&S”.

Informāciju par lokālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169 vai sazinoties ar lokālplānojuma izstrādes vadītāju, teritorijas plānotāju Līgu Villeri-Madzuli un teritorijas plānotāju Daci Bērziņu, tālrunis 67981068, kā arī sekot informācijai pašvaldības mājas lapā www.salaspils.lv .

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu dalīti vāktu atkritumu šķirošanas stacijas būvniecībai Aconē, Salaspils novadā

Paredzētās darbības nosaukums un vieta: Dalīti vāktu atkritumu šķirošanas stacijas būvniecība nekustamajā īpašumā „Majorīši” Aconē, Salaspils novadā.
Darbības ierosinātājs: SIA „Dīlers” (reģistrācijas Nr.40003326131) Brīvības gatve 214c, Rīga, LV – 1039, tālrunis 67545007.
Datums, kad pieņemts Vides pārraudzības valsts biroja lēmums par ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību: 2013.gada 1.marts
Ziņojuma sagatavotājs: SIA „Firma L4”, Jelgavas iela 90, Rīga, LV-1004
Atbilstoši likumam „Par ietekmes uz vidi novērtējumu" un Vides pārraudzības valsts biroja 2013.gada 5.jūlijā izdotajai ietekmes uz vidi novērtējuma programmai SIA „Firma L4" ir sagatavojusi ziņojumu „Ietekmes uz vidi novērtējums dalīti vāktu atkritumu šķirošanas stacijas būvniecībai nekustamajā īpašumā „Majorīši” Aconē, Salaspils novadā”, un šis ziņojums 2013.gada 27.septembrī tika iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā un Salaspils un Stopiņu novada domes pašvaldībā.
Saskaņā ar 2011.gada 25.janvāra MK noteikumu Nr. 83 „Kārtība, kādā novērtējama paredzētās darbības ietekme uz vidi” 46.1. punktu, un Vides pārraudzības valsts biroja norādēm novērstas Ziņojuma nepilnības, 2014.gada 1.oktobrī ziņojums tika iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā.
Ar ziņojumu var iepazīties:
- SIA „Firma L4” interneta mājas lapā www.L4.lv

 

Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam „Baltā rasa” izstrādes uzsākšanu

Salaspils novada dome 2014.gada 24. septembrī ir pieņēmusi lēmumu „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Baltā rasa” Salaspilī, Salaspils novadā”, (prot.Nr.19, 17.§).
Saskaņā ar Salaspils novada teritorijas plānojumu nekustamais īpašums ar kadastra numuru 80310050091 „Baltā rasa” atrodas mazstāvu apbūves funkcionālajā zonā.
Detālplānojuma teritorija ir noteikta minētā nekustamā īpašuma robežās.
Detālplānojuma izstrādes mērķis – pamatot dzīvojamās apbūves un tai atbilstošas infrastruktūras izveidošanu un izvietojumu teritorijā.
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Salaspils novada pašvaldības administrācijas Attīstības daļas teritorijas plānotāja Līga Villere-Madzule. Detālplānojuma izstrādātājs – SIA ,,AB ARHO”.
Informāciju par detālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169 vai sazinoties ar detālplānojuma izstrādes vadītāju, teritorijas plānotāju Līgu Villeri-Madzuli un teritorijas plānotāju Daci Bērziņu, tālrunis 67981068, kā arī sekot informācijai pašvaldības mājas lapā www.salaspils.lv .

Paziņojums par VAS Latvijas dzelzceļš paredzētās darbības: „Esošo publisko dzelzceļa līniju elektrifikācija” IVN Ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

Saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 2013.gada 2.jūlija lēmumu Nr.213 „Par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu” Un atbilstoši Vides pārraudzības valsts biroja 2013.gada  19.decembrī izsniegtajai  Programmai Latvijas dzelzceļa esošo publisko dzelzceļa līniju elektrifikācijas  ietekmes uz vidi novērtējumam” ir izstrādāts Ziņojums un tiek uzsākta tā sabiedriskā apspriešana.

Paredzētās darbības ierosinātājs ir Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Dzelzceļš”. Reģistrācijas Nr. 40003032065. juridiskā adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV 1547, tālr. 6723 4088. IVN Ziņojuma izstrādātājs SIA „Projekts 3i”.

Paredzētā darbība: Esošo publisko, stratēģiskas (valsts) nozīmes dzelzceļa līniju elektrifikācija. Paredzētās darbības ietvaros plānots elektrificēt, nodrošinot (25,0 kV maiņstrāvas elektrifikācijas sistēmu šādās dzelzceļa līnijās: Ventspils – Tukums II; Tukums II – Jelgava; Jelgava – Krustpils; Rīga – Jelgava; Rīga – Sloka; Sloka – Tukums II; Krustpils – Daugavpils pasažieru; Krustpils – Rēzekne II; Rīga- Skulte; Rīga – Krustpils; Rēzekne II – Daugavpils.

Paredzētās darbības ietvaros plānots rekonstruēt esošo vai izbūvēt jaunu dzelzceļa elektrifikācijas sistēmu ar spriegumu 1x25kV vai 2x25kV, kā arī uzbūvēt LDZ elektrifikācijai nepieciešamās vilces jaudas apakšstacijas (VJA). Darbību paredzēts veikt tikai dzelzceļa zemes nodalījuma joslā.

Tiek izvērtēti divi alternatīvi tehnoloģiskie risinājumi:

1.alternatīvais risinājums – vilces jaudu nodrošina ar spriegumu 1x25kV 17 VJA

2.alternatīvais risinājums – vilces jaudu nodrošina ar spriegumu 2x25kV 11 VJA

Ar informatīvo materiālu par paredzēto darbību var iepazīties laika posmā no 2014.gada 29. septembra līdz 2014.gada 30.oktobrim VAS Latvijas dzelzceļš interneta vietnē www.ldz.lv, sadaļā Jaunumi.

Informatīvie materiāli pēc 29.septembra darba laikā būs pieejami Salaspils novada domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā, Līvzemes ielā 8, Salaspilī un šeit.

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību lūdzam iesniegt Projekta vadītājai Rutai Sīlei VAS "Latvijas dzelzceļš", Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547, Latvija, E-pasts:  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. . Vai Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, LV-1045 Rīga, tālr.7321173, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. ) līdz 2014.gada 30.oktobrim

Paredzētās darbības ietekmes uz vidi darba ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notiks:

 • Daugavpils novada dome, Rīgas iela 2, Daugavpils: 13. oktobrī plkst. 13:00;
 • Engures novada dome, „Pagastmāja”, Smārde: 6.oktobrī plkst. 13:00;
 • Iecavas kultūras nams, Rīgas iela 18, Iecava: 8.oktobrī plkst. 12:00;
 • Jēkabpils pilsētas dome, sēžu zāle, Brīvības iela 120, Jēkabpils: 10.oktobrī plkst. 14:30;
 • Jelgavas novada domē. Pasta iela 37, Jelgava: 6.oktobrī plkst. 17:00;
 • Jūrmalas pilsētas dome, Jomas iela 1/5, Jūrmala, 15.oktobrī, plkst.16:00;
 • Kokneses novada dome, sēžu zāle, Melioratoru iela 1, Koknese: 10.oktobrī plkst. 12:00;
 • Lielvārdes novada pašvaldība, Raiņa iela 11A, Lielvārde, 9.oktobrī, plkst. 14:00;
 • Mārupes kultūras nams, Daugavas iela 29, Mārupe: 11.oktobrī, plkst. 11:00;
 • Ogres novada pašvaldība, Brīvības iela 33, Ogre: 9.oktobrī plkst. 12:00,
 • Rēzeknes novada dome, Atbrīvošanas aleja 95a, Rēzekne: 13. oktobrī plkst. 16:00;
 • VAS „Latvijas dzelzceļš”, Gogoļa iela 3, Rīga: 20. oktobrī plkst. 11:00,
 • Salaspils novada dome, Līvzemes iela 8, Salaspils: 8.oktobrī plkst. 14:00;
 • Skrīveru novada dome, Daugavas iela 59, Skrīveri: 9.oktobrī plkst. 18:00;
 • Tukuma novada dome, Talsu iela 4, Tukums: 6.oktobrī  plkst. 14:30;
 • Ventspils pilsētas centrālajā Bibliotēkā, Akmens iela 2, Ventspils: 7.oktobrī plkst. 15:00;

VAS Latvijas dzelzceļš pilnvarotās personas kontakttālrunis: +371 29545377 

Par nekustamā īpašuma Lielā Dienvidu iela 2A, Salaspilī, Salaspils novadā, detālplānojuma grozījumu projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Salaspils novada dome 2014.gada 10.septembrī ir pieņēmusi lēmumu „Par nekustamā īpašuma Lielā Dienvidu iela 2A, Salaspilī, Salaspils novadā, detālplānojuma grozījumu projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”, (prot.Nr.18,13.§).

Detālplānojuma grozījumu projekta publiskās apspriešanas termiņš ir noteikts no 2014.gada 19.septembra līdz 10.oktobrim. Ar detālplānojuma grozījumu projektu šajā laikā var iepazīties Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, klientu apkalpošanas centrā un pašvaldības mājaslapā www.salaspils.lv  Detālplānojuma grozījumu projekta publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2014.gada 25.septembrī plkst. 17.00 Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā. Informāciju par detālplānojuma grozījumu izstrādi interesenti var saņemt Salaspils novada domē, iepriekš sazinoties ar detālplānojuma izstrādes vadītāju, teritorijas plānotāju Daci Bērziņu pa tālruni 67981068. Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus par detālplānojuma projektu var iesniegt Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169.

Paziņojums par lokālplānojuma īstenošanas uzsākšanu

Salaspils novada dome 2014.gada 16.jūlijā ir saņēmusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstuli par 2014.gada 29.aprīlī apstiprinātā lokālplānojuma nekustamajiem īpašumiem „Selgas 1” un „Selgas 2” īstenošanas uzsākšanu - pašvaldības saistošie noteikumi Nr.17/2014 "Lokālplānojums Salaspils novada Salaspils pagasta teritorijas daļā, kurā atrodas nekustamie īpašumi "Selgas 1" un "Selgas 2", teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa". Vēstuli skatīt šeit.

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu

 Salaspils novada dome 2014.gada 9.jūlijā ir pieņēmusi lēmumu ,,Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Salaspils pilsētas zemes vienību Budeskalnu ielas 17C un 17B teritorijas daļā, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu, (prot.Nr.14,5.§).
 Lokālplānojuma izstrāde ir uzsākta ar mērķi precizēt un mainīt teritorijas plānojumā noteikto zonējumu, pamatojot teritorijas plānojuma grozījumu nepieciešamību.
 Saskaņā ar Salaspils novada teritorijas plānojumā noteikto funkcionālo zonējumu, šīs teritorijas plānotā izmantošana ir tehniskās apbūves teritorija, kas ziemeļu daļā robežojas ar Budeskalnu ielu, kā arī teritorijas pārējā daļā noteiktas savrupmāju dzīvojamās apbūves un dabas un apstādījumu teritorijas.
 Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināta Salaspils novada domes teritorijas plānotāja Līga Villere-Madzule.
 Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā lokālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils, LV-2169 novadā katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. līdz 2014.gada 1.septembrim . Lēmumu skatīt šeit.
 Ar spēkā esošo Salaspils novada Teritorijas plānojumu un citiem teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem var iepazīties sadaļā Attīstība tīmekļa vietnē www.salaspils.lv .

Paziņojums par Salaspils novada domes atceltajiem lēmumiem par detālplānojumu izstrādes uzsākšanu

Salaspils novada dome 2014.gada 28.maija sēdē ir pieņēmusi lēmumus:

 1. „Par domes lēmuma „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes gabalam Līvzemes ielā 27, Salaspilī, Salaspils novadā”, atcelšanu”, (prot. Nr.11, 24.§).
 2. „Par domes lēmuma „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes gabalam „Kaļķuceplis, Salaspils novadā”, atcelšanu”, (prot. Nr.11, 25.§).
 3.  „Par domes lēmuma „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Salaspils pilsētas teritorijas daļai Krasta ielā 2”, atcelšanu”, (prot. Nr.11, 26.§).
 4. „Par domes lēmuma „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumā „Aleksandri”, atcelšanu”, (prot. Nr.11, 27.§).
 5. „Par domes lēmumu „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes gabalam „Dūdas”, Salaspils novadā” un „Par grozījumiem Salaspils novada domes lēmumā „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes gabalam „Dūdas”, Salaspils novadā”, atcelšanu”, (prot. Nr.11, 28.§).
 6. „Par domes lēmuma „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes gabalam Dienvidu ielā 20, Salaspils pilsētā” atcelšanu”, (prot. Nr.11, 29.§).
 7. „Par domes lēmuma „Par nekustamā īpašuma „Buras” detālplānojuma grozījumu izstrādāšanu”, atcelšanu”, (prot. Nr.11, 30.§).

 

Paziņojums par lokālplānojuma apstiprināšanu

Salaspils novada dome 2014.gada 29.aprīlī ir pieņēmusi lēmumu „Par saistošo noteikumu Nr. 17/2014 „Lokālplānojums Salaspils novada, Salaspils pagasta teritorijas daļā, kurā atrodas nekustamie īpašumi „Selgas 1” un „Selgas 2”, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” apstiprināšanu (prot.Nr.9, 29.§).

Paziņojums par Salaspils novada domes atceltajiem lēmumiem par detālplānojumu izstrādes uzsākšanu

Salaspils novada dome 2014.gada 9.aprīļa sēdē ir pieņēmusi lēmumu „Par domes lēmuma „Par detālplānojuma izstrādāšanu īpašumā Granīta ielā 32/11, atcelšanu”, (prot. Nr.8, 20.§).

Salaspils novada dome 2014.gada 29.aprīļa sēdē ir pieņēmusi lēmumus:

 1. „Par domes lēmuma „Par detālplānojuma izstrādāšanu īpašumā „Jaunbūņas”, atcelšanu”, (prot. Nr.9, 30.§).
 2. „Par domes lēmuma „Par detālplānojuma izstrādāšanu īpašumā „Prohorovi”, atcelšanu”, (prot. Nr.9, 31.§).
 3. „Par domes lēmuma „Par detālplānojuma izstrādāšanu īpašumā „Jaunblaņķi” 2.zemesgabalā”, atcelšanu” (prot. Nr.9, 32.§).
 4. „Par domes lēmuma „Par detālplānojuma izstrādāšanu īpašumā „Stopiņu Austrumi”, atcelšanu” (prot. Nr.9, 33.§).
 5. „Par domes lēmuma „Par detālplānojuma izstrādāšanu īpašumā „Baložnieki”, atcelšanu” (prot. Nr.9, 34.§).
 6. „Par domes lēmuma „Par detālplānojuma izstrādāšanu īpašumā „Lederi”, atcelšanu” (prot. Nr.9, 35.§).
 7. „Par domes lēmuma „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes gabalā „Ilvas”, Salaspils novadā” atcelšanu” (prot. Nr.9, 36.§).
 8. „Par domes lēmuma „Par detālplānojuma izstrādāšanu īpašumā „Kranči”, atcelšanu” (prot. Nr.9, 37.§).
 9. „Par domes lēmuma „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes gabalam „Jauntēraudi”, Salaspils novadā”, atcelšanu” (prot. Nr.9, 38.§).
 10. „Par domes lēmuma „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Jauncederi”, kadastra Nr. 8031 013 0604, Salaspils pagastā, Salaspils novadā”, atcelšanu” (prot. Nr.9, 39.§).
 11. „Par domes lēmuma „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma „Dakteri-1”, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8031 010 0007, Salaspils pagastā, Salaspils novadā”, atcelšanu” (prot. Nr.9, 40.§).
 12. „Par domes lēmuma „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Magdalēnas”, kadastra Nr. 8031 007 0365, Salaspils pagastā, Salaspils novadā”, atcelšanu” (prot. Nr.9, 41.§).
 13. „Par domes lēmuma „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Ķilpas”, Salaspils pagastā, Salaspils novadā”, atcelšanu” (prot. Nr.9, 42.§).
 14. „Par domes lēmuma „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Kaijas”, „Kaijas-1”, „Kaijas-2”, „Ozollejas”, „Vecdzintari-1”, „Ceriņkrasti”, „Ezerkauliņi-1”, „Zariņi”, „Vecķeizari”, „Daugavaidas-1”, „Vandervaldes”, „Sapņu ieleja”, „Saurieši-1”, Lejasķeizari”, „Mežķeizari”,  Salaspils pagastā, Salaspils novadā”, atcelšanu” (prot. Nr.9, 43.§).
 15. „Par domes lēmuma „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Zemgaļi”, Salaspils pagastā, Salaspils novadā”, atcelšanu” (prot. Nr.9, 44.§).

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu dalīti vāktu atkritumu
šķirošanas stacijas būvniecībai Aconē, Salaspils novadā

Paredzētās darbības nosaukums un vieta: Dalīti vāktu atkritumu šķirošanas stacijas būvniecība nekustamajā īpašumā „Majorīši” Aconē, Salaspils novadā.

Darbības ierosinātājs: SIA „Dīlers” (reģistrācijas Nr.40003326131) Brīvības gatve 214c, Rīga, LV – 1039, tālrunis 67545007.

Datums, kad pieņemts Vides pārraudzības valsts biroja lēmums par ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību: 2013.gada 1.marts

Ziņojuma sagatavotājs: SIA „Firma L4”, Jelgavas iela 90, Rīga, LV-1004

Atbilstoši likumam „Par ietekmes uz vidi novērtējumu" un Vides pārraudzības valsts biroja 2013.gada 5.jūlijā izdotajai ietekmes uz vidi novērtējuma programmai SIA „Firma L4" ir sagatavojusi ziņojumu „Ietekmes uz vidi novērtējums dalīti vāktu atkritumu šķirošanas stacijas būvniecībai nekustamajā īpašumā „Majorīši” Aconē, Salaspils novadā”, un šis ziņojums 2013.gada 27.septembrī tika iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā un Salaspils un Stopiņu novada domes pašvaldībā.

Saskaņā ar 2011.gada 25.janvāra MK noteikumu Nr. 83 „Kārtība, kādā novērtējama paredzētās darbības ietekme uz vidi” 46.1. punktu, un Vides pārraudzības valsts biroja norādēm novērstas Ziņojuma nepilnības, 2014.gada 9.maijā ziņojums tika iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā.

Ar ziņojumu var iepazīties:

- SIA „Firma L4” interneta mājas lapā www.L4.lv

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

Paredzētās darbības nosaukums: SIA „Eco Baltia Vide” sadzīves un komercatkritumu šķirošanas uzņēmuma izveide Salaspils novadā, Aconē, nekustamajā īpašumā “Lauciena”.
Paredzētās darbības vieta: nekustamais īpašums “Lauciena” Salaspils novadā, Aconē.
Ierosinātājs: SIA „Eco Baltia Vide”, Reģ. Nr. 40003309841
Informācija par IVN procedūru: Vides pārraudzības valsts biroja lēmums Nr. 3-01/384 par IVN procedūras piemērošanu pieņemts 2013. gada 14.martā, IVN programma izsniegta 2014. gada 24. janvārī. Ziņojums „SIA „Eco Baltia Vide” sadzīves un komercatkritumu šķirošanas uzņēmuma izveide Salaspils novadā, Aconē, nekustamajā īpašumā “Lauciena”” sagatavots 2014. gada maijā.
Ziņojuma sagatavotājs: SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”
Informācija par sabiedrisko apspriešanu:
Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks šī gada 19. maijā plkst. 18:00 Salaspils novada domes Sēžu zālē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī.

Ar ziņojumu un tā kopsavilkumu var iepazīties Salaspils novada domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā (adrese: Līvzemes 8, Salaspils) un Stopiņu novada domē (adrese: Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads) darba laikā, kā arī ziņojuma sagatavotāja interneta mājas lapā – www.environment.lv.

Rakstiskus priekšlikumus par ziņojumu līdz 2014. gada 9. jūnijam var iesniegt SIA „Eco Baltia Vide”, sūtot tos uz adresi Maskavas iela 240-3, Rīga, LV-1063 (tālr. 67 769 915, elektroniskā pasta adrese: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. ), un Vides pārraudzības valsts birojā, sūtot tos uz adresi Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045 (tālr. 67321173, elektroniskā pasta adrese: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. interneta mājas lapas adrese www.vpvb.gov.lv).

Kopsavilkums
Ziņojums
Pielikumi 1. - 7.
Pielikums 8.
Pielikums 9.

Paziņojums par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem Granīta iela 32 k-1, Granīta iela 32/11, Granīta iela 34, Granīta iela 36 un „Desas-1” izstrādes uzsākšanu

Salaspils novada dome 2014.gada 9. aprīlī ir pieņēmusi lēmumu „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem Granīta iela 32 k-1, Granīta iela 32/11, Granīta iela 34, Granīta iela 36 un „Desas-1” zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 8031-001 0031 un 8031 001 0383 Salaspils pagastā, Salaspils novadā”, (prot.Nr.8, 21.§).

Saskaņā ar Salaspils novada teritorijas plānojumu nekustamie īpašumi Granīta iela 32 k-1 un Granīta iela 32/11 pilnībā iekļauta rūpnieciskās apbūves funkcionālajā zonā un nekustamie īpašumi Granīta iela 34, Granīta iela 36 un „Desas-1” daļēji ir iekļauti rūpnieciskās apbūves un turpmākās plānošanas teritorijā autoceļu attīstībai.

Detālplānojuma teritorija ir noteikta minēto nekustamo īpašumu robežās, iekļaujot tajā nekustamo īpašumu Granīta iela – Ranilla.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – pamatot rūpnieciskās ražošanas ēku un ar to saistīto automašīnu stāvlaukumu apbūves izvietojumu, sadalot nekustamos īpašumus Granīta ielā 32 k-1, Granīta iela 32/11, Granīta iela 34, Granīta iela 36 un „Desas-1”. Attīstības priekšlikumā šajā teritorijā ir paredzēta kompleksa rūpnieciskā apbūve un ar esošo apbūves teritoriju saistīta ceļu un inženierkomunikāciju infrastruktūra, kā arī šīs teritorijas sasaiste ar plānoto Granīta ielas perspektīvo pārvadu.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Salaspils novada pašvaldības administrācijas Attīstības daļas teritorijas plānotāja Dace Bērziņa. Detālplānojuma izstrādātājs – VSIA ,,Meliorprojekts”.

Informāciju par detālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169 vai sazinoties ar detālplānojuma izstrādes vadītāju, teritorijas plānotāju Daci Bērziņu un teritorijas plānotāju Līgu Villeri-Madzuli, tālrunis 67981068, kā arī sekot informācijai pašvaldības mājas lapā www.salaspils.lv

Detālplānojums

Paziņojums par lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Salaspils novada dome 2014.gada 26.februārī ir pieņēmusi lēmumu (prot. Nr.5,15.§) ,,Par lokālplānojuma  Salaspils novada,  Salaspils  pagasta teritorijas daļā, kurā atrodas nekustamie īpašumi „Selgas-1” un „Selgas-2”, redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Projekta publiskās apspriešanas laiks ir noteikts no 2014. gada 7. marta līdz 2014. gada 4. aprīlim. Šajā laikā Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā un domes mājaslapā www.salaspils.lv visiem interesentiem iespējams iepazīties ar lokālplānojuma redakciju.

Pasākums sabiedrības līdzdalībai notiks 2014. gada 10. martā plkst. 17.00 Salaspils novada domes aktu zālē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā.

Rakstiskie priekšlikumi un atsauksmes par publiskajai apspriešanai nodoto lokālplānojuma projekta redakciju iesniedzami Salaspils novada domē, Klientu apkalpošanas centrā, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā līdz 2014.gada 4.aprīlim darba dienās domes darba laikā vai sūtāmi elektroniski uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. līdz 2014.gada 4.aprīlim.

Informāciju iespējams saņemt arī sazinoties ar lokālplānojuma izstrādes vadītāju, teritorijas plānotāju Daci Bērziņu un teritorijas plānotāju Līgu Villeri-Madzuli, tālrunis 67981068.

Paskaidrojuma raksts

Funkcionālā zonējuma plāns

Plānotā satiksmes infrastruktūra

Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam
„Jaunbeikas” uzsākšanu

Salaspils novada dome 2013.gada 27.decembrī ir pieņēmusi lēmumu „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Jaunbeikas”, Salaspils novadā”, (prot.Nr.33, 22.§).

Detālplānojuma teritorija ir noteikta nekustamā īpašuma „Jaunbeikas” robežās. Detālplānojuma izstrādes mērķis – pamatot mazstāvu dzīvojamās apbūves izveidošanu nekustamā īpašuma „Jaunbeikas” teritorijā. Attīstības priekšlikumā šajā teritorijā ir paredzēta kompleksa dzīvojamo apbūve un ar esošo dzīvojamās apbūves teritoriju saistīta ceļu un inženierkomunikāciju infrastruktūra.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Salaspils novada pašvaldības administrācijas Attīstības daļas teritorijas plānotāja Dace Bērziņa. Detālplānojuma izstrādātājs – arhitekts Viesturs Briedis.

Informāciju par detālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169 vai sazinoties ar detālplānojuma izstrādes vadītāju, teritorijas plānotāju Daci Bērziņu un teritorijas plānotāju Līgu Villeri-Madzuli, tālrunis 67981068, kā arī sekot informācijai pašvaldības mājas lapā www.salaspils.lv

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Vides pārraudzības valsts birojs 2013. gada 14. martā ir pieņēmis lēmumu Nr. 3-01/384 „Par ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu” SIA „Eco Baltia Vide” meitas uzņēmumam SIA „VN Management” ierosinātajai darbībai – sadzīves un komercatkritumu šķirošanai (projekts „Atkritumu šķirošanas stacijas būvniecība Salaspils novadā”) Salaspils novadā, Aconē, nekustamajā īpašumā „Lauciena” (zemes kadastra Nr. 8031 001 0002). Paredzētās darbības ierosinātājs ir SIA „Eco Baltia Vide” meitas uzņēmums SIA „VN Management” (Reģ.Nr. 40003614883, adrese: Dzirnavu iela 5A, Jūrmala, LV-2011).

Īss paredzētās darbības raksturojums: projekts paredz sadzīves un komercatkritumu šķirošanu līdz 100 000 t gadā, atšķirojot plastmasas, stikla, papīra, kartona, koka un metāla un bioloģiski noārdāmus atkritumus. Lai veiktu ar atkritumu šķirošanu saistītās darbības, teritorijā plānots izbūvēt šķirošanas kompleksa ēku, kurā tiks veikta atkritumu izkraušana, šķirošana un otrreizējo izejvielu iesaiņošana un uzglabāšana. Ārpus šķirošanas kompleksa ēkas nav paredzēta sadzīves atkritumu uzglabāšana un apstrāde.

2014.gada 2. janvārī Salaspils novada domē - Lielajā zālē (adrese: Līvzemes iela 8, Salaspilī, LV-2169) plkst. 17:00 notiks ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme.

Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību var iepazīties Salaspils novada domē (adrese: Līvzemes iela 8, Salaspils) un Stopiņu novada domē (adrese: Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads) darba laikā, kā arī interneta mājas lapā – www.environment.lv/lv/jaunumi. Rakstiskus priekšlikumus par paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz vidi var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049 www.vpvb.gov.lv) līdz 2014. gada 15. janvārim.

Paziņojums par detālplānojuma projekta publisko apspriešanu nekustamajam īpašumam „Pīlādži”

Salaspils novada dome 27.11.2013. ir pieņēmusi lēmumu „Par detālplānojuma projekta nekustamā īpašuma „Pīlādži” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8031 009 0136, Salaspils novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (prot.Nr.31, 14.§).

Detālplānojuma izstrāde nekustamā īpašuma „Pīlādži” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8031 009 0136 ir uzsākta atbilstoši Salaspils novada teritorijas plānojumā 2002.-2012. gadam noteiktajai teritorijas plānotajai (atļautajai) izmantošanai - jauktas apbūves teritorijas (J). Detālplānojuma izstrāde ir jāpabeidz līdz 2014.gada 1.janvārim.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir pamatot jaunu zemes vienību veidošanu, izveidot jaunu ceļu tīklu visā plānotajā teritorijā un precizēt aizsargjoslas un apgrūtinājumus.

Detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas termiņš ir noteikts no 2013. gada 28. novembra līdz 19. decembrim. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2013. gada 9.decembrī plkst.17.00 Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā.

Informāciju par detālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169 vai sazinoties ar detālplānojuma izstrādes vadītāju, teritorijas plānotāju Daci Bērziņu un teritorijas plānotāju Līgu Villeri-Madzuli, tālrunis 67981068, kā arī šeit.

 

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Salaspils novada dome  2013.gada 13. novembrī ir pieņēmusi lēmumu (prot.Nr.29) „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Salaspils novada,  Salaspils  pagasta teritorijas daļā, kurā atrodas nekustamie īpašumi „Selgas-1” un „Selgas-2”, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Lokālplānojuma izstrāde ir uzsākta ar mērķi mainīt teritorijas plānojumā noteikto funkcionālo zonējumu, pamatojot teritorijas plānojuma grozījumu nepieciešamību.

Atbilstoši Salaspils novada teritorijas plānojumā noteiktajam funkcionālajam zonējumam, šīs teritorijas plānotā izmantošana ir lauksaimniecības teritorija.

Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināta Salaspils novada domes Attīstības daļas teritorijas plānotāja Dace Bērziņa.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā lokālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, katru darba dienu, domes darba laikā, vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi   Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. līdz 2013.gada 15.decembrim. Lēmums šeit.

Paziņojums par detālplānojuma projekta publisko apspriešanu nekustamajiem īpašumiem „Jaunjaksti” un ,,Āpeni”

Salaspils novada dome 2012. gada 30. oktobrī ir pieņēmusi lēmumu „Par detālplānojuma projekta nekustamajiem īpašumiem „Jaunjaksti” un „Āpeni” nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”, (sēdes protokols Nr.28, 43.§).

Detālplānojuma izstrāde nekustamo īpašumu „Jaunjaksti” un „Āpeni” teritorijā, ir uzsākta atbilstoši Salaspils novada teritorijas plānojumā 2002.-2012. gadam noteiktajai teritorijas plānotajai (atļautajai) izmantošanai – lauksaimniecības zemes teritorijas (LS) un jauktas darījumu apbūves teritorijas (JD). Detālplānojuma izstrāde ir jāpabeidz līdz 2014. gada 1. janvārim.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir pamatot jaunu zemes vienību veidošanu, izveidot jaunu ceļu tīklu visā plānotajā teritorijā un precizēt aizsargjoslas un apgrūtinājumus.

Detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas termiņš ir noteikts no 2013. gada 6. novembra līdz 27. novembrim. Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2013. gada 11. novembrī plkst.17.00 Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā.

Informāciju par detālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169 vai sazinoties ar detālplānojuma izstrādes vadītāju, teritorijas plānotāju Daci Bērziņu un teritorijas plānotāju Līgu Villeri-Madzuli, tālrunis 67981068, kā arī šeit.

Paziņojums par detālplānojuma projekta publisko apspriešanu nekustamajiem īpašumiem „Eglāji”, ,,Mārtiņi”, „Dakteri-1” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8031 010 0006 un nekustamajam īpašumam ,,Kalni”

Salaspils novada dome 2012. gada 30. oktobrī ir pieņēmusi lēmumu „Par detālplānojuma projekta nekustamajiem īpašumiem „Eglāji”, „Mārtiņi”, nekustamā īpašuma „Dakteri-1” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8031 010 0006 un nekustamajam īpašumam „Kalni” nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”, (sēdes protokols Nr.28, 44.§).

Detālplānojuma izstrāde nekustamajiem īpašumiem „Eglāji”, „Mārtiņi”, „Dakteri-1” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8031 010 0006 un nekustamajam īpašumam „Kalni”, ir uzsākta atbilstoši Salaspils novada teritorijas plānojumā 2002.-2012. gadam noteiktajai teritorijas plānotajai (atļautajai) izmantošanai - jauktas darījumu apbūves teritorijas (JD). Detālplānojuma izstrāde ir jāpabeidz līdz 2014.gada 1.janvārim.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir pamatot jaunu zemes vienību veidošanu, izveidot jaunu ceļu tīklu visā plānotajā teritorijā ar ceļa pievienojumu valsts autoceļam A6 un precizēt aizsargjoslas un apgrūtinājumus.

Detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas termiņš ir noteikts no 2013. gada 6. novembra līdz 27. novembrim. Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2013. gada 11. novembrī plkst.18.00 Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā.

Informāciju par detālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169 vai sazinoties ar detālplānojuma izstrādes vadītāju, teritorijas plānotāju Daci Bērziņu un teritorijas plānotāju Līgu Villeri-Madzuli, tālrunis 67981068, kā arī šeit.

Paziņojums par VAS Latvijas dzelzceļš paredzētās darbības: „Esošo publisko dzelzceļa līniju elektrifikācija sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 2013. gada 2. jūlija lēmumu Nr.213 „Par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu” uzsākts ietekmes uz vidi novērtējums VAS Latvijas dzelzceļš paredzētajai darbībai: „Esošo publisko dzelzceļa līniju elektrifikācija”.

Paredzētās darbības ierosinātājs ir Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Dzelzceļš”. Reģistrācijas Nr. 40003032065. juridiskā adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV 1547, tālr. 67234088.

Paredzētā darbība: esošo publisko, stratēģiskas (valsts) nozīmes dzelzceļa līniju elektrifikācija. Paredzētās darbības ietvaros plānots elektrificēt, nodrošinot 25,0 kV maiņstrāvas elektrifikācijas sistēmu šādās dzelzceļa līnijās: Ventspils – Tukums II; Tukums II – Jelgava; Jelgava – Krustpils; Rīga – Jelgava; Rīga – Sloka; Sloka – Tukums II; Krustpils – Daugavpils pasažieru; Krustpils – Rēzekne II; Rīga- Skulte; Rīga – Krustpils; Rēzekne II – Daugavpils.

Paredzētās darbības ietvaros plānots rekonstruēt esošo vai izbūvēt jaunu dzelzceļa elektrifikācijas sistēmu ar spriegumu 1x25kV vai 2x25kV, kā arī uzbūvēt LDZ elektrifikācijai nepieciešamās vilces jaudas apakšstacijas (VJA). Darbību paredzēts veikts tikai dzelzceļa zemes nodalījuma joslā.

Tiek izvērtēti divi alternatīvi tehnoloģiskie risinājumi:

 • 1.alternatīvais risinājums – vilces jaudu nodrošina ar spriegumu 1x25kV 17 VJA;
 • 2.alternatīvais risinājums – vilces jaudu nodrošina ar spriegumu 2x25kV 11 VJA.

Ar informatīvo materiālu par paredzēto darbību var iepazīties laika posmā no 2013. gada 28. oktobra līdz 2013.gada 28. novembrim VAS Latvijas dzelzceļš interneta vietnē www.ldz.lv, sadaļā Jaunumi.

Informatīvie materiāli būs pieejami arī darba laikā Salaspils novada domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā Līvzemes ielā 8, Salaspilī.

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību lūdzam iesniegt Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, LV-1045 Rīga, tālr. 67321173, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. ) līdz 2013.gada 28.novembrim

Paredzētās darbības ietekmes uz vidi darba ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 20. novembrī plkst. 10:00 Salaspils novada domes aktu zālē Līvzemes ielā 8.

 

Paziņojums par detālplānojuma „Detālplānojums nekustamajam īpašumam Lielā Dienvidu iela 2A, Salaspilī, Salaspils novadā” grozījumu izstrādes uzsākšanu

Salaspils novada dome 2013.gada 11.septembrī ir pieņēmusi lēmumu „Par „Detālplānojums nekustamajam īpašumam Lielā Dienvidu iela 2A, Salaspilī, Salaspils novadā” grozījumu izstrādes uzsākšanu” (prot.Nr.22, 3.§).
Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt grozījumus detālplānojuma „Detālplānojums nekustamajam īpašumam Lielā Dienvidu iela 2A, Salaspilī, Salaspils novadā”, kuru Salaspils novada dome ir apstiprinājusi 2012.gada 16. maijā, realizācijas kārtībā, precizēt inženierkomunikāciju un ielas izbūves nosacījumus, nosakot izbūvi kārtās. Detālplānojuma grozījumi tiek veikti visā nekustamā īpašuma Lielā Dienvidu iela 2A, Salaspilī, Salaspils novadā, teritorijā. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Salaspils novada pašvaldības administrācijas Attīstības daļas teritorijas plānotāja Dace Bērziņa. Detālplānojuma grozījumu izstrādātājs – SIA „Alberta projekts”.
Informāciju par detālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169 vai sazinoties ar detālplānojuma izstrādes vadītāju, teritorijas plānotāju Daci Bērziņu un teritorijas plānotāju Līgu Villeri-Madzuli, tālrunis 67981068, kā arī sekot informācijai pašvaldības mājas lapā www.salaspils.lv

Iepriekš notikušās sabiedriskās un publiskās apspriešanas

Paziņojumi

Apspriešanas periods
Sabiedriskā apspriešana

Ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošana ģipšakmens ieguves paplašināšanai atradnē „Salaspils" Salaspils novadā. Vairāk: www.environment.lv/lv/jaunumi

30.09.2013. plkst.16:00
Sabiedriskā apspriešana

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu dalīti vāktu atkritumu šķirošanas stacijas būvniecībai Aconē, Salaspils novadā. Kopsavilkums

19.08.2013. plkst.17:00 
Publiskā apspriešana

Detālplānojums zemesgabalam Dienvidu iela 24, Salaspils pilsētā” daļas, nekustamo īpašumu Pureņu iela 3 un Pureņu iela 4 teritorijā, grozījumu projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

29.07.2013. plkst.18:00

Salaspils novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.- 2020. gadam(pielikumi)

Sabiedriskā apspriešana

Paziņojums par Salaspils novada teritorijas plānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanu

19.06.2013. - 10.07.2013.
Sabiedriskā apspriešana Paziņojums par atļaujas saņemšanai A kategorijas piesārņojošai darbībai AS „Latvenergo” TEC-2 Granīta ielā 31,Salaspils pagastā, Salaspils novadā 26.06.2013. plkst.17:30
Publiskā apspriešana Paziņojums par nekustamā īpašuma Zviedru iela 1A detālplānojuma projekta publisko apspriešanu 07.06.2013. - 19.07.2013.
Publiskā apspriešana Paziņojums par nekustamā īpašuma „Zemenītes” detālplānojuma projekta publisko apspriešanu 07.06.2013. - 28.06.2013.
Sabiedriskā apspriešana Paziņojums par Salaspils novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam sabiedrisko apspriešanu 17.06.2013.
Publiskā apspriešana Paziņojums par Salaspils novada teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai  17.04.2013. - 10.05.2013. 
Sabiedriskā apspriešana Paziņojums par Salaspils novada teritorijas plānojuma 1. redakcijas Vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai 16.11.2012. - 27.12.2012.
Sabiedriskā apspriešana Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Pīlādži līdz 09.11.2012.
Sabiedriskā apspriešana Paziņojums par attīstības priekšlikuma turpmākās plānošanas teritorijai „03 Jauktas - savrupmāju apbūves teritorija - teritorija „Meža iela – Rūķi”” sabiedrisko apspriešanu (pielikumi). 07.09.2012. - 08.10.2012.
Publiskā apspriešana Paziņojums par būvniecības publisko apspriešanu SIA VN ManagementIzejvielu šķirošanas un apstrādes ēkas būvniecību zemes īpašumā “Lauciena”. 27.09.2012. plkst. 17:00
Sabiedriskā apspriešana Paziņojums par Salaspils novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam 1.redakcijas sabiedrisko apspriešanu. 03.08.2012.-14.09.2012.
Paziņojums Detālplānojuma „Detālplānojums zemesgabalam Dienvidu iela 24, Salaspils pilsētā” grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem Pureņu ielā 3 un Pureņu ielā 4, Salaspilī, Salaspils novadā līdz 17.08.2012.
Sabiedriskā apspriešana Salaspils novada dome paziņo, ka ir noslēgusies iedzīvotāju aptauja par Salaspils pilsētas un Salaspils novada ciemu robežu izmaiņām un ir apkopoti aptaujas rezultāti.  Visi ieinteresētie Salaspils novada iedzīvotāji tiek aicināti 2012.gada 2.maijā pulksten 17.00 piedalīties iedzīvotāju sanāksmē, kas notiks Salaspils novada domes aktu zālē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, kur aptaujas veicējas SIA „SKDS” pārstāvji prezentēs paveiktā darba rezultātus un notiks sabiedrības viedokļu uzklausīšana.

02.05.2012 plkst. 17:00

Sabiedriskā apspriešana Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam Lielā Dienvidu iela 2A sabiedrisko apspriešanu. Detālplānojumsapbūves noteikumi 02.04.2012. - 23.04.2012.
Sabiedriskā apspriešana Attīstības priekšlikuma izstrāde turpmākās plānošanas teritorijai „03 Jauktas - savrupmāju apbūves teritorija - teritorija „Meža iela – Rūķi”” 09.01.2012. - 10.02.2012.
Sabiedriskā apspriešana

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Lielā Dienvidu iela 2A

28.12.2011. - 31.01.2012.
Sabiedriskā apspriešana

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Ķilpas”

28.12.2011. - 31.01.2012.
Sabiedriskā apspriešana Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Midzeņi” sabiedrisko apspriešanu. Apbūves noteikumipaskaidrojuma raksts, detālplānojumi(viensdivitrīs 19.12.2011. - 09.01.2012.
Sabiedriskā apspriešana No 21. oktobra līdz 21. novembrim sabiedriskajai apspriešanai tiek nodota Salaspils novada Attīstības programmas 2012. – 2018. gadam 1. redakcija 21.10.2011. - 21.11.2011.
Publiskā apspriešana Paziņojums par Mobilo sakaru torņa īpašumā "Salaspils meži 5"  būvniecības ieceri. 07.10.2011. - 04.11.2011.
Sabiedriskā apspriešana Paziņojums par attīstības priekšlikuma turpmākās plānošanas teritorijai „06 Jauktas-savrupmāju apbūves teritorija (perspektīvajā Salaspils pilsētas teritorijas daļā)” sabiedrisko apspriešanu(pielikumi) 21.10.2011. -  21.11.2011.
Sabiedriskā apspriešana Paziņojums par detālplānojuma „Apbūves detālais plānojums zemesgabalam „Krastupes”, Rīgas rajona, Salaspils pilsētas ar lauku teritorijā” daļā, nekustamo īpašumu „Meža dīķis”, Meždārzu iela 12 un Meždārzu iela 14 teritorijā, grozījumu pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (pielikumi). 17.10.2011. -07.11.2011.
Sabiedriskā apspriešana Paziņojums par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem Rīgas iela 45, Rīgas iela 45/1, Rīgas iela 47, Salaspilī, Salaspils novadā pirmās redakcijas sabiedrisko apspriešanu.  Apbūves noteikumipaskaidrojuma raksts,  aizsargjoslassatiksmes organizācijas shēma(10MB), 29.08.2011. -  19.09.2011.
Publiskā apspriešana Paziņojums par darba grupas sanāksmi attīstības priekšlikuma izstrādes gaitā 05.09.2011. plkst. 18:00
Sabiedriskā apspriešana Paziņojums par SIA “Salaspils siltums” A kategorijas piesārņojošās darbības atļauju. 11.08.2011. plkst. 10:00
Sabiedriskā apspriešana Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam "Sarkalni" sabiedrisko apspriešanu 04.07.2011. -25.07.2011.
Sabiedriskā apspriešana Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam "Pēterburgas" sabiedrisko apspriešanu 04.07.2011. -25.07.2011.
Salaspils novada dome informē, ka Salaspils novada domes sēde, kurā tiks izskatīta nekustamā īpašuma „Jaunasari-1”, Salaspils pagastā, Salaspils novadā detālplānojuma pilnveidotā redakcija notiks 2011.gada 8.jūnijā plkst.16 deputātu zālē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī.
Sabiedriskā apspriešana

Par attīstības priekšlikuma izstrādi perspektīvajai Salaspils pilsētas teritorijas daļai

līdz 10.06.2011.
Sabiedriskā apspriešana Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Zemenītes” Grafiskie materiāli Līdz 31.05.2011.
Sabiedriskā apspriešana

Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Jaunasari-1” galīgo redakciju

11.04.2011. - 02.05.2011.
Sabiedriskā apspriešana Ietekmes uz vidi novērtējums ūdens sildāmā katla uzstādīšanai Rīgas termoelektrostacijā TEC-2 Rīgas rajona Salaspils novada Aconē 25.03.2011. - 21.04.2011.
Sabiedriskā apspriešana

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Midzeņi” Grafiskie materiāli

Līdz 15.04.2011.
Sabiedriskā apspriešana Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam Gaismas ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai Grafiskie materiāli 01.03.2011. - 22.03.2011.
Sabiedriskā apspriešana

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Sarkalni” Grafiskais materiāls

Līdz 01.04.2011.
Sabiedriskā apspriešana

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Pēterburgas” Grafiskais materiāls

Līdz 31.03.2011.
Sabiedriskā apspriešana

Par detālplānojuma grozījumu izstrādi detālplānojumam „Apbūves detālais plānojums zemesgabalam „Krastupes”

Līdz 31.01.2011.
Publiskā apspriešana Sporta halles ar 500 skatītāju sēdvietām būvniecība Līdz 07.02.2011.

 

Paziņojumi

Apspriešanas periods
Paziņojums

Paziņojums par detālplānojuma „Detālplānojums nekustamajam īpašumam Lielā Dienvidu iela 2A, Salaspilī, Salaspils novadā” grozījumu izstrādes uzsākšanu

Sabiedriskā apspriešana

Ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošana ģipšakmens ieguves paplašināšanai atradnē „Salaspils" Salaspils novadā. Vairāk: www.environment.lv/lv/jaunumi

30.09.2013. plkst.16:00
Sabiedriskā apspriešana

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu dalīti vāktu atkritumu šķirošanas stacijas būvniecībai Aconē, Salaspils novadā. Kopsavilkums

19.08.2013. plkst.17:00 
Publiskā apspriešana

Detālplānojums zemesgabalam Dienvidu iela 24, Salaspils pilsētā” daļas, nekustamo īpašumu Pureņu iela 3 un Pureņu iela 4 teritorijā, grozījumu projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

29.07.2013. plkst.18:00

Salaspils novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.- 2020. gadam(pielikumi)

Sabiedriskā apspriešana

Paziņojums par Salaspils novada teritorijas plānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanu

19.06.2013. - 10.07.2013.
Sabiedriskā apspriešana Paziņojums par atļaujas saņemšanai A kategorijas piesārņojošai darbībai AS „Latvenergo” TEC-2 Granīta ielā 31,Salaspils pagastā, Salaspils novadā 26.06.2013. plkst.17:30
Publiskā apspriešana Paziņojums par nekustamā īpašuma Zviedru iela 1A detālplānojuma projekta publisko apspriešanu 07.06.2013. - 19.07.2013.
Publiskā apspriešana Paziņojums par nekustamā īpašuma „Zemenītes” detālplānojuma projekta publisko apspriešanu 07.06.2013. - 28.06.2013.
Sabiedriskā apspriešana Paziņojums par Salaspils novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam sabiedrisko apspriešanu 17.06.2013.
Publiskā apspriešana Paziņojums par Salaspils novada teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai  17.04.2013. - 10.05.2013. 
Sabiedriskā apspriešana Paziņojums par Salaspils novada teritorijas plānojuma 1. redakcijas Vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai 16.11.2012. - 27.12.2012.
Sabiedriskā apspriešana Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Pīlādži līdz 09.11.2012.
Sabiedriskā apspriešana Paziņojums par attīstības priekšlikuma turpmākās plānošanas teritorijai „03 Jauktas - savrupmāju apbūves teritorija - teritorija „Meža iela – Rūķi”” sabiedrisko apspriešanu (pielikumi). 07.09.2012. - 08.10.2012.
Publiskā apspriešana Paziņojums par būvniecības publisko apspriešanu SIA VN ManagementIzejvielu šķirošanas un apstrādes ēkas būvniecību zemes īpašumā “Lauciena”. 27.09.2012. plkst. 17:00
Sabiedriskā apspriešana Paziņojums par Salaspils novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam 1.redakcijas sabiedrisko apspriešanu. 03.08.2012.-14.09.2012.
Paziņojums Detālplānojuma „Detālplānojums zemesgabalam Dienvidu iela 24, Salaspils pilsētā” grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem Pureņu ielā 3 un Pureņu ielā 4, Salaspilī, Salaspils novadā līdz 17.08.2012.
Sabiedriskā apspriešana Salaspils novada dome paziņo, ka ir noslēgusies iedzīvotāju aptauja par Salaspils pilsētas un Salaspils novada ciemu robežu izmaiņām un ir apkopoti aptaujas rezultāti.  Visi ieinteresētie Salaspils novada iedzīvotāji tiek aicināti 2012.gada 2.maijā pulksten 17.00 piedalīties iedzīvotāju sanāksmē, kas notiks Salaspils novada domes aktu zālē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, kur aptaujas veicējas SIA „SKDS” pārstāvji prezentēs paveiktā darba rezultātus un notiks sabiedrības viedokļu uzklausīšana.

02.05.2012 plkst. 17:00

Sabiedriskā apspriešana Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam Lielā Dienvidu iela 2A sabiedrisko apspriešanu. Detālplānojumsapbūves noteikumi 02.04.2012. - 23.04.2012.
Sabiedriskā apspriešana Attīstības priekšlikuma izstrāde turpmākās plānošanas teritorijai „03 Jauktas - savrupmāju apbūves teritorija - teritorija „Meža iela – Rūķi”” 09.01.2012. - 10.02.2012.
Sabiedriskā apspriešana

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Lielā Dienvidu iela 2A

28.12.2011. - 31.01.2012.
Sabiedriskā apspriešana

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Ķilpas”

28.12.2011. - 31.01.2012.
Sabiedriskā apspriešana Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Midzeņi” sabiedrisko apspriešanu. Apbūves noteikumipaskaidrojuma raksts, detālplānojumi(viensdivitrīs 19.12.2011. - 09.01.2012.
Sabiedriskā apspriešana No 21. oktobra līdz 21. novembrim sabiedriskajai apspriešanai tiek nodota Salaspils novada Attīstības programmas 2012. – 2018. gadam 1. redakcija 21.10.2011. - 21.11.2011.
Publiskā apspriešana Paziņojums par Mobilo sakaru torņa īpašumā "Salaspils meži 5"  būvniecības ieceri. 07.10.2011. - 04.11.2011.
Sabiedriskā apspriešana Paziņojums par attīstības priekšlikuma turpmākās plānošanas teritorijai „06 Jauktas-savrupmāju apbūves teritorija (perspektīvajā Salaspils pilsētas teritorijas daļā)” sabiedrisko apspriešanu(pielikumi) 21.10.2011. -  21.11.2011.
Sabiedriskā apspriešana Paziņojums par detālplānojuma „Apbūves detālais plānojums zemesgabalam „Krastupes”, Rīgas rajona, Salaspils pilsētas ar lauku teritorijā” daļā, nekustamo īpašumu „Meža dīķis”, Meždārzu iela 12 un Meždārzu iela 14 teritorijā, grozījumu pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (pielikumi). 17.10.2011. -07.11.2011.
Sabiedriskā apspriešana Paziņojums par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem Rīgas iela 45, Rīgas iela 45/1, Rīgas iela 47, Salaspilī, Salaspils novadā pirmās redakcijas sabiedrisko apspriešanu.  Apbūves noteikumipaskaidrojuma raksts,  aizsargjoslassatiksmes organizācijas shēma(10MB), 29.08.2011. -  19.09.2011.
Publiskā apspriešana Paziņojums par darba grupas sanāksmi attīstības priekšlikuma izstrādes gaitā 05.09.2011. plkst. 18:00
Sabiedriskā apspriešana Paziņojums par SIA “Salaspils siltums” A kategorijas piesārņojošās darbības atļauju. 11.08.2011. plkst. 10:00
Sabiedriskā apspriešana Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam "Sarkalni" sabiedrisko apspriešanu 04.07.2011. -25.07.2011.
Sabiedriskā apspriešana Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam "Pēterburgas" sabiedrisko apspriešanu 04.07.2011. -25.07.2011.
Salaspils novada dome informē, ka Salaspils novada domes sēde, kurā tiks izskatīta nekustamā īpašuma „Jaunasari-1”, Salaspils pagastā, Salaspils novadā detālplānojuma pilnveidotā redakcija notiks 2011.gada 8.jūnijā plkst.16 deputātu zālē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī.
Sabiedriskā apspriešana

Par attīstības priekšlikuma izstrādi perspektīvajai Salaspils pilsētas teritorijas daļai

līdz 10.06.2011.
Sabiedriskā apspriešana Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Zemenītes” Grafiskie materiāli Līdz 31.05.2011.
Sabiedriskā apspriešana

Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Jaunasari-1” galīgo redakciju

11.04.2011. - 02.05.2011.
Sabiedriskā apspriešana Ietekmes uz vidi novērtējums ūdens sildāmā katla uzstādīšanai Rīgas termoelektrostacijā TEC-2 Rīgas rajona Salaspils novada Aconē 25.03.2011. - 21.04.2011.
Sabiedriskā apspriešana

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Midzeņi” Grafiskie materiāli

Līdz 15.04.2011.
Sabiedriskā apspriešana Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam Gaismas ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai Grafiskie materiāli 01.03.2011. - 22.03.2011.
Sabiedriskā apspriešana

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Sarkalni” Grafiskais materiāls

Līdz 01.04.2011.
Sabiedriskā apspriešana

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Pēterburgas” Grafiskais materiāls

Līdz 31.03.2011.
Sabiedriskā apspriešana

Par detālplānojuma grozījumu izstrādi detālplānojumam „Apbūves detālais plānojums zemesgabalam „Krastupes”

Līdz 31.01.2011.
Publiskā apspriešana Sporta halles ar 500 skatītāju sēdvietām būvniecība Līdz 07.02.2011.

 

end faq

 

 

Paziņojums par sanāksmi, kurā tiks izskatīti Jaunsauriešu ciema teritorijas daļā izstrādātās lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi