Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Laipni lūgti Salaspilī!

Būvvalde

Kontaktinformācija:

Adrese: Līvzemes iela 8, Salaspils, LV-2169; 
115.kabinetsTālr.: 67981013; 67981019
Fakss: 67981013
e-pasts:  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:

pirmdienās – 15:00-19:00
ceturtdienās – 9:00-13:00     14:00-18:00

Iesniegumus var iesniegt katru darba dienu.

Būvvaldes vadītājs Valērijs SIČOVS
Telefons: 67981013
e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Vadītāja vietnieks, galvenais arhitekts Jānis ŠRĒDERS
Telefons: 67981013
e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Galvenais būvinspektors Ināra ZIEMELE
Telefons: 67981019
e-pasts:  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Vecākais būvinspektors Rita KLUSA
Telefons: 67981013
e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Būvinspektora palīgs Valda BRIEDE
Telefons: 67981019
e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Ģeodēzijas inženieris Antoņina MAKSIMA
Telefons: 67981019
e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Būvinženiere Inna BELUGA
Telefons: 67981019
e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Ģeoinformātikas inženieris Jānis RONIS
Telefons: 67981019
e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Tehniskā sekretāre Diāna ANDRIKSONE
Telefons: 67981013
e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Pakalpojumu cenrādis

 

Informācija par saņemtajām būvniecības iecerēm līdz 2016. gadam

Informācija par būvatļaujām
Informācija par iesniegumiem un PAU izdošanu
Informācija par saskaņotiem būvprojektiem
 

Informācija par saņemtajām būvniecības iecerēm no 2016.gada

Tekstuālā informācija
Ģeotelpiskā informācija

Rakšanas darbu veikšana, t.sk. ārpus būvatļaujā noteiktām apbūves robežām

Rakšanas darbus Salaspils pilsētas un ciemu ielu sarkano līniju robežās, aizsargjoslās gar Salaspils pašvaldības ceļiem un pašvaldības īpašumā esošās teritorijās pēc rakšanas darbu atļaujas saņemšanas drīkst veikt būvkomersants, kurš veic būvdarbus, pamatojoties uz noslēgto līgumu ar pasūtītāju un saskaņojis rakšanas darbu ieceri ar būvinspektora norādītajām iestādēm un organizācijām, atbilstoši regulējumam Salaspils novada saistošajos noteikumos Nr.18/2015 „Par inženiertīklu un transporta infrastruktūras aizsardzību Salaspils novadā”.

Avārijas likvidēšanas darbus (atbilstoši normatīvo aktu prasībām reģistrēti būvkomersanti) uzsāk nekavējoties pēc avārijas signāla saņemšanas, par avārijas likvidācijas darbiem ar telefonogrammu vai e-pastu nekavējoties paziņojot Salaspils novada pašvaldības policijai (tālr.: 67980033, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. ), VAS "Latvijas valsts ceļi" (adrese: Torņa iela 7/9, Rīga, LV-1050, e-pasts:  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. ), Tehniskai daļai (adrese: Līvzemes iela 8 – 203, Salaspils, LV-2169, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. ) un Būvvaldei (adrese: Līvzemes iela 8 – 115, Salaspils, LV-2169, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. ">bū Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. ) nekavējoties paziņo rakstiski vai elektroniski ne vēlāk kā līdz nākamās darba dienas pulksten 10:00, iesniedzot paziņojumu par avārijas likvidācijas darbiem (zemāk skat. veidlapas rakšanas darbiem).

Savrupmājas, ko būvētājs būvējis savām vajadzībām, pieņemšana ekspluatācijā:

1. iesniegums (Ēku būvnot. - 14.pielikums);

2. būvprojekta izmainītās daļas;

3. izpildmērījumu plānu, tai skaitā vertikālo uzmērījumu, ko izgatavo ģeodēzisko darbu veikšanā sertificētas personas;

4. tehnisko noteikumu izsniedzēju atzinumus par pieslēgto inženiertīklu gatavību ekspluatācijai;

5. decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem – apliecinājums no SIA „Valgums-s” par kanalizācijas sistēmas reģistrāciju (pieteikuma veidlapa);

6. būvprojekta izstrādātāja atzinumu par ēkas vai tās daļas (izņemot palīgēkas) atbilstību būvprojektam, ja nav veikta autoruzraudzība;

7. ēkas vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietu;

8. ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikātu, kas izdots saskaņā ar normatīvajiem aktiem ēku energoefektivitātes jomā;

9. elektroinstalācijas pārbaudes dokumentāciju;

10. aktu par dūmkanālu un ventilācijas kanālu tehnisko stāvokli.

Veidlapas

Vispārīgās

Būvētāja saistību raksts
Būvdarbu vadītāja saistību raksts
Būvuzrauga saistību raksts
Iesnieguma veidlapa izziņai par būves neesību dabā
Iesnieguma veidlapa izziņai par jaunbūvi
Iesniegums būvatļaujas pagarināšanai
Iesniegums būvatļaujas pārreģistrācijai un pagarināšanai
Iesniegums būvprojekta saskaņošanai
Iesniegums par datu izsniegšanu mērniecības darbu veikšanai
Iesniegums atmežošanas kompensācijas aprēķina pieprasījumam

Būvvalde

Rakšanas darbi

Iesniegums rakšanas darbu atļaujai
Paziņojums par avārijas likvidācijas darbiem
Rakšanas darbu ieceres saskaņojums
Rakšanas darbu nodošanas akts

Ēku būvniecība

Ēku būvniecības paskaidrojumu raksts
Ēku nojaukšanas paskaidrojumu raksts
Ēku lietošanas veida maiņas bez pārbūves paskaidrojumu raksts
Ēku būvniecības iesniegums
Ēku būvniecības apliecinājuma karte vienkāršotai atjaunošanai
Ēku būvniecības apliecinājuma karte fasādei
Ēku konservācijas apliecinājuma karte
Ēku būvniecība – apliecinājums par gatavību ekspluatācijai
Ēku būvniecība - apliecinājums par ēkas nojaukšanu

Autoceļu būvniecība

Būves vietas nodošanas akts
Paskaidrojuma raksts
Būvniecības iesniegums
Apliecinājuma karte
Apliecinājums par būves gatavību ekspluatācijai

Elektronisko sakaru būvniecība

Būvniecības ieceres iesniegums
Apliecinājums par gatavību ekspluatācijai

Elektroenerģijas ražošana, pārvade, sadale

Paziņojums par būvniecību
Būvniecības iesniegums
Paskaidrojumu raksts
Apliecinājumu karte
Apliecinājums par gatavību ekspluatācijai

Hidrotehniskās un meliorācijas būves

Paskaidrojumu raksts
Būvniecības iesniegums
Paskaidrojumu raksts būves konservācijai
Apliecinājums par gatavību ekspluatācijai

Atsevišķas inženierbūves

Paskaidrojumu raksts
Paskaidrojumu raksts inženierbūves konservācijai
Apliecinājuma karte inženierbūvēm
Būvniecības iesniegums
Apliecinājums par inženierbūves gatavību ekspluatācijai
Apliecinājums par inženierbūves nojaukšanu

Reklāmas, izkārtnes

Apliecinājums par reklāmas izvietošanu
Reklāmas pieteikums saistībā ar būvi
Reklāmas pieteikums saistībā ar zemi

Par nekustamo īpašumu numura zīmēm

2001.gada 25.jūlija saistošie noteikumi Nr.11 „Salaspils novada teritorijas un tajā esošo ēku un būvju uzturēšanas noteikumi”

Adresu plākšņu paraugi Salaspils novadā:

 

end faq