Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Sabiedriskās un publiskās apspriešanas

Par detālplānojuma projekta nekustamā īpašuma ”Magdalēnas” teritorijā nodošanu publiskajai apspriešanai

Salaspils novada dome  2019.gada 13.jūnijā ir pieņēmusi lēmumu (protokols Nr.12, 32.§) „Par detālplānojuma projekta nekustamā īpašuma ”Magdalēnas” teritorijā nodošanu publiskajai apspriešanai”, ar kuru publiskajai apspriešanai tiek nodota izstrādātā detālplānojuma redakcija.

Detālplānojuma publiskās apspriešanas laiks noteikts no 2019. gada 21.jūnija līdz 2019. gada 19. jūlijam.

Detālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksme notiks 1. jūlijā plkst. 17.00 Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā.

Publiskās apspriešanas laikā ar detālplānojumu iespējams iepazīties  Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, katru darba dienu, domes darba laikā, kā arī ģeoportālā   Geolatvija.lv https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_12394

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus var iesniegt Salaspils novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169 katru darba dienu, domes darba laikā, vai sūtīt elektroniski uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.   līdz 2019.gada 19. jūlijam.

Paziņojums par detālplānojuma projekta nekustamā īpašuma Apogu iela 13D teritorijā, publisko apspriešanu

Pamatojoties uz Salaspils novada domes  2019.gada 30.maija sēdes lēmumu (prot. Nr.11,6.§) „Par detālplānojuma projekta nekustamā īpašuma  Apogu iela 13D teritorijā, Salaspilī, publisko apspriešanu”, publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai tiek nodots detālplānojuma projekts nekustamā īpašuma Apogu iela 13D teritorijā. 

Detālplānojuma publiskās apspriešanas laiks ir noteikts no 2019.gada 11.jūnija līdz 9.jūlijam.

Detālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2019.gada 20.jūnijā plkst. 17.00 Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā.

Ar detālplānojuma projektu var iepazīties ģeopotrālā GeoLatvija.lv teritorijas attīstības plānošanas sadaļā  https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_13139 vai Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, katru darba dienu, domes darba laikā. 

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus lūdzam iesniegt Salaspils novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169, katru darba dienu, domes darba laikā.

Paziņojums par detālplānojuma projekta nekustamā īpašuma Apogu iela 13 teritorijā, publisko apspriešanu

Pamatojoties uz Salaspils novada domes  2019.gada 30.maija sēdes lēmumu (prot. Nr.11,5.§) „Par detālplānojuma projekta nekustamā īpašuma  Apogu iela 13 teritorijā, Salaspilī, publisko apspriešanu”, publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai tiek nodots detālplānojuma projekts nekustamā īpašuma Apogu iela 13 teritorijā.

Detālplānojuma publiskās apspriešanas laiks ir noteikts no 2019.gada 11.jūnija līdz 9.jūlijam.

Detālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2019.gada 20.jūnijā plkst. 17.00 Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā.

Ar detālplānojuma projektu var iepazīties ģeopotrālā GeoLatvija.lv teritorijas attīstības plānošanas sadaļā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_12946 vai Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, katru darba dienu, domes darba laikā.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus lūdzam iesniegt Salaspils novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169, katru darba dienu, domes darba laikā.

Paziņojums par detālplānojuma projekta nekustamo īpašumu Liepu iela 6 un Rīgas iela 109 teritorijā, apstiprināšanu

Salaspils novada dome  2019.gada 30.maijā ir pieņēmusi lēmumu „Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamo īpašumu  Liepu iela 6 un Rīgas iela 109 teritorijā, Salaspilī, Salaspils novadā”, (prot. Nr.11,4.§).

Ar detālplānojumu var iepazīties ģeopotrālā GeoLatvija.lv teritorijas attīstības plānošanas sadaļā vai Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, katru darba dienu, domes darba laikā. 

Paziņojums par detālplānojuma projekta nekustamā īpašuma Rīgas ielā 53 teritorijā publisko apspriešanu

Salaspils novada dome   2019.gada 16.maijā ir pieņēmusi lēmumu, (protokols Nr.10, 20.§) „  Par detālplānojuma projekta nekustamā īpašuma Salaspilī, Rīgas iela 53 teritorijā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”, ar kuru publiskajai apspriešanai tiek nodota izstrādātā detālplānojuma redakcija.

Detālplānojuma publiskās apspriešanas laiks noteikts no 2018.  gada 31.maija līdz 2019.  gada 28. jūnijam.

Detālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksme notiks 10. jūnijā plkst. 17.00 Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā.

Publiskās apspriešanas laikā ar detālplānojumu iespējams iepazīties   Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, katru darba dienu, domes darba laikā, kā arī ģeoportālā Geolatvija.lv https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_12399

Paziņojums par detālplānojuma Tilderu ielā 2, Salaspilī, Salaspils novadā  apstiprināšanu

Salaspils novada dome 25.04.2019. ir pieņēmusi lēmumu "Par nekustamā īpašuma Tilderu ielā 2, Salaspilī, Salaspils novadā, detālplānojuma projekta pilnveidotās redakcijas apstiprināšanu." (prot. Nr.9, 4.§). Materiāli ir pieejami  https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_14302

Paziņojums par sanāksmi, kurā tiks izskatīti detālplānojuma nekustamo īpašumu Liepu iela 6 un Rīgas iela 109 teritorijā, Salaspilī, publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi.

Sanāksme, kurā tiks izskatīti detālplānojuma nekustamo īpašumu Liepu iela 6 un Rīgas iela 109 teritorijā, Salaspilī, publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi, notiks 2019.gada 8.aprīlī pulksten 17.00 Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā.

Paziņojums par lokālplānojuma   izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma "Saulstari" teritorijā

Salaspils novada domē 2019.gada 14. februārī ir pieņemts lēmums „Par lokālplānojuma kā Salaspils novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādāšanu nekustamā īpašuma ,,Saulstari” teritorijā, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”,  ( sēdes protokols Nr. 4, 11.§). 

Lokālplānojuma izstrāde ir uzsākta ar mērķi veikt grozījumus Salaspils novada teritorijas plānojumā, nekustamā īpašuma ,,Saulstari” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80310040009 teritorijā, mainot esošo teritorijas plānojumā noteikto funkcionālo zonējumu no lauksaimniecības un meža teritorijas uz rūpnieciskās apbūves teritoriju, kurā atļauta derīgo izrakteņu ieguve, pamatojot teritorijas plānojuma grozījumu nepieciešamību.

Plānošanas dokumenta ierosinātāji ir fiziskas personas un to iecere ir minētajā teritorijā izveidot derīgo izrakteņu karjeru smilts un dolomīta rūpnieciskai ieguvei.

Informāciju par lokālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169 vai sazinoties ar lokālplānojuma izstrādes vadītāju, teritorijas plānotāju Līgu Villeri-Madzuli un teritorijas plānotāju Daci Griķi, tālrunis 67981068, kā arī sekot informācijai pašvaldības mājas lapā  www.salaspils.lv vai Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā ,,Teritorijas attīstības plānošana” https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_14138

Paziņojums par detālplānojuma izstrādāšanu Salaspils pilsētas administratīvā centra un tam piegulošajā teritorijā

Salaspils novada dome 2019.gada 28.februārī pieņēma lēmumu (sēdes protokols Nr. 5, 12.§) ,,Par detālplānojuma izstrādāšanu Salaspils pilsētas administratīvā centra un tam piegulošajā teritorijā” .

Detālplānojuma izstrādes pamatojums ir nepieciešamība veikt Salaspils pilsētas daļas un tai apkārtējo teritoriju satiksmes infrastruktūras pārkārtojumus ar mērķi izveidot pilsētas centrālo laukumu, ietverot tā labiekārtojuma risinājumus, kā arī veikt transporta infrastruktūras teritoriju robežu pārkārtošanu, lai īstenotu satiksmes plūsmu pārkārtošanu pilsētas centrā, ņemot vērā 2017.gada 8.novembrī izsludinātā metu konkursa “Salaspils pilsētas centrālās daļas ar administratīvajām un kultūras iestādēm satiksmes infrastruktūras rekonstrukcija, pilsētas galvenā laukuma izveide un labiekārtojums” rezultātus.

Mērķis ir pilsētas centrālās daļas turpmākās attīstības labākā risinājuma rašana un tas īstenojams, izstrādājot detālplānojumu, kura uzdevumos ietvertas būtiskas satiksmes organizācijas izmaiņas, pilsētas centrālajai daļai piegulošās teritorijas plānotās izmantošanas un izmantošanas aprobežojumu detalizēšana un ielu sarkano līniju precizēšana.

Detālplānojuma projektā iekļautā teritorija ir parādīta attēlā.

  Informāciju par detālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169 vai sazinoties ar teritorijas plānotājām Līgu Villeri-Madzuli un Daci Griķi, tālrunis 67981068, kā arī sekot informācijai pašvaldības mājas lapā vai Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā ,,Teritorijas attīstības plānošana” https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_14217

AMD PD

Paziņojums par detālplānojuma projekta nekustamā īpašuma Tilderu iela 2 teritorijā pilnveidotās redakcijas  nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Salaspils novada dome 2019.gada 28.februārī pieņēma lēmumu (sēdes protokols Nr. 5, 13.§) ,,Par detālplānojuma projekta nekustamā īpašuma Tilderu iela 2 teritorijā pilnveidotās redakcijas  nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.

Detālplānojuma pilnveidotās  redakcijas  publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2019.gada 11.marta līdz 2019.gada 1.aprīlim.

Ar pilnveidoto detālplānojuma redakciju līdz 01.04.2019. iespējams iepazīties:

-    Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā ,,Teritorijas attīstības plānošana” https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_14302

-    Salaspils novada pašvaldības mājaslapā www.salaspils.lv

-    Salaspils novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Līvzemes ielā 8, Salaspilī

Detālplānojuma pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2019.gada 18.martā plkst. 17.00 Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī.

Rakstiskus priekšlikumus par pilnveidoto detālplānojuma redakciju iespējams iesniegt Salaspils novada Klientu apkalpošanas centrā, Līvzemes ielā 8, Salaspilī katru darba dienu pašvaldības darba laikā vai nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. līdz 2019.gada 1.aprīlim.

 

Kontaktinformācija papildus informācijai – detālplānojuma izstrādes vadītāja Līga Villere-Madzule, tālr. 67981068, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par attīstības plānošanas dokumenta – Salaspils novada Attīstības programma 2019.-2025.gadam projektu

Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par attīstības plānošanas dokumenta – Salaspils novada Attīstības programma 2019.-2025.gadam projektu

Paziņojums par sanāksmi nekustamā īpašuma ,,Priedulāji” teritorijā izstrādātā lokālplānojuma publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem un atzinumiem

Sanāksme, kurā tiks izskatīti nekustamā īpašuma ,,Priedulāji” teritorijā izstrādātā lokālplānojuma publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju sniegtie atzinumi, notiks 2019.gada 17.janvārī plkst. 17.00 Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā.

Paziņojums par iesnieguma saņemšanu no SIA "Projets 3" par Rīgas apvedceļa A4 Baltezers - Saulkalne posma ~0,3 km līdz ~18,9 km pārbūves akceptēšanu

Paredzētās darbības nosaukums: valsts galvenā autoceļa A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers – Saulkalne) pārbūve.

Paredzētās darbības norises vieta: Garkalnes, Ropažu, Salaspils un Stopiņu novadu teritorijas (precīzu autoceļa trases pārbūvi skatīt Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma Pielikumā Nr.5.);

Ierosinātājs: VAS "Latvijas Valsts ceļi", reģ. Nr. 40003344207, Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050, tālr.67028169, e-pasts:  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.  .

2018.gada 29.novembrī Vides pārraudzības valsts biroja ir sniedzis Atzinumu Nr.5-04/16 par paredzēto darbību.

Elektroniska Ietekmes uz vidi ziņojuma Gala redakcija pieejama SIA "Vides eksperti" mājas lapā un šeit. Drukātā formātā ar Gala redakciju var iepazīties pašvaldībā.

Par Jaunsauriešu ciema daļas lokālplānojumu

Salaspils novada domē 2018. gada 20 decembrī tika saņemta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstule par to, ka, pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likumā noteikto kārtību, ir izvērtēts Salaspils novada Jaunsauriešu ciema teritorijas daļas lokālplānojums, kas 2018. gada 30. augustā apstiprināts ar Salaspils novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 24/2018 “Salaspils novada Jaunsauriešu ciema teritorijas daļas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”. Izvērtējot lokālplānojumu, ņemts vērā privātpersonu iesniegumos, kas ministrijā saņemti Teritorijas attīstības plānošanas likumā noteiktajā pārsūdzēšanas periodā, minētais.

Ministrija ir iepazinusies ar Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā pieejamo lokālplānojuma dokumentāciju un izvērtējusi iedzīvotāju iesniegumus. Kopumā ir ievērota Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumos Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” noteiktā izstrādes kārtība.

 

Izvērtējot lokālplānojumu saistībā ar privātpersonu iesniegumiem, ministrija nekonstatēja pārkāpumus, lai uz to pamata vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs apturētu saistošo noteikumu Nr. 24/2018 darbību un noteica, ka lokālplānojums ir īstenojams no šīs vēstules saņemšanas dienas – 20 12.2018.

Paziņojums par detālplānojuma Rīgas ielā 107, Salaspilī  izstrādes pārtraukšanu

Salaspils novada dome 2018.gada 29.novembrī ir pieņēmusi lēmumu ,, Par Salaspils novada domes 2017.gada 20.novembra lēmuma ,,Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma Rīgas iela 107 teritorijā, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu” atcelšanu”,  (protok.Nr. 24, 13.§).

Ar lēmuma pilnu tekstu var iepazīties šeit.

Par grozījumiem darba uzdevumā lokālplānojuma  izstrādei nekustamo īpašumu ,,Ezerkauliņi", ,,Spoles" un ,,Saulesdruvas" teritoriju daļā

Salaspils novada dome 2018.gada 29.novembrī ir pieņēmusi lēmumu ,, Par grozījumiem darba uzdevumā lokālplānojuma izstrādei nekustamo īpašumu „Ezerkauliņi" un ,,Spoles" un ,,Saulesdruvas" teritoriju daļā" (protok.Nr. 24, 18.§).

Lokālplānojuma darba uzdevuma grozījumu mērķis ir atbilstoši izstrādes ierosinātāju priekšlikumam iekļaut lokālplānojumā papildus teritoriju, kas atrodas nekustamā īpašuma ,,Saulesdruvas" dabas un apstādījumu funkcionālās zonas daļā. Ar grozījumu veikšanu darba uzdevumā, izmainot plānojamās teritorijas robežas, netiek ietekmēts ar 2018.gada 16.augusta domes lēmumu (protok. Nr.17, 14. §) uzsāktā lokālplānojuma izstrādes galvenais darba mērķis – mainīt Salaspils novada teritorijas plānojumā noteikto teritorijas izmantošanu, pamatojot teritorijas plānojuma grozījumu nepieciešamību, jo nav nepieciešams noteikt dabas un apstādījumu robežjoslu mazstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju daļu starpā.

Informāciju par lokālplānojuma izstrādes gaitu iespējams saņemt Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169 vai sazinoties ar lokālplānojuma izstrādes vadītāju, teritorijas plānotāju Līgu Villeri-Madzuli, tālrunis 67981068, kā arī sekot informācijai pašvaldības mājas lapā un ģeoportālā Geolatvija.lv teritorijas attīstības plānošanas sadaļā

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma Apogu iela 13D teritorijā

Salaspils novada dome 2018.gada 1.novembrī ir pieņēmusi lēmumu ,,Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma Apogu iela 13D teritorijā, Salaspilī, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu” (protok.Nr. 22, 14.§).

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir atbilstoši spēkā esošajam Salaspils novada teritorijas plānojumam un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem veikt teritorijas atļautās izmantošanas detalizāciju un izstrādāt priekšlikumu zemesgabala sadalei sešos atsevišķos zemesgabalos, nosakot katrai zemes vienībai apbūves rādītājus, atļauto izmantošanu un izmantošanas aprobežojumus. Detālplānojuma teritorija ir noteikta nekustamā īpašuma Apogu iela 13D, Salaspilī, Salaspils novadā, kadastra Nr. 80110010277, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80110010270 robežās. Detālplānojuma izstrādes ierosinātāja ir privātpersona.

Informāciju par detālplānojuma izstrādi iespējams saņemt Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169 vai sazinoties ar detālplānojuma izstrādes vadītāju, teritorijas plānotāju Līgu Villeri-Madzuli, tālrunis 67981068, kā arī sekot informācijai pašvaldības mājas lapā vai ģeoportālā Geolatvija.lv teritorijas attīstības plānošanas sadaļā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_13139.

Paziņojums par detālplānojuma projekta nekustamo īpašumu Liepu iela 6 un Rīgas iela 109 teritorijā publisko apspriešanu

Pamatojoties uz Salaspils novada domes  2018.gada 15.novembra sēdes lēmumu (prot. Nr.23,18.§) „Par detālplānojuma projekta nekustamo īpašumu  Liepu iela 6 un Rīgas iela 109 teritorijā, Salaspilī, publisko apspriešanu”, publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai tiek nodots detālplānojuma projekts nekustamo īpašumu Liepu iela 6 un Rīgas iela 109 teritorijā.

Detālplānojuma publiskās apspriešanas laiks ir noteikts no 2018.gada 23.novembra līdz 21.decembrim.

Detālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2018.gada 29.novembrī plkst. 17.00 Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā.

Ar detālplānojuma projektu var iepazīties ģeopotrālā GeoLatvija.lv teritorijas attīstības plānošanas sadaļā vai Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, katru darba dienu, domes darba laikā.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus lūdzam iesniegt Salaspils novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169, katru darba dienu, domes darba laikā.

Paziņojums par līdzdalības iespējām Salaspils novada Attīstības programmas 2019.-2025.gadam izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Attīstības plānošanas dokuments

2.

Dokumenta nosaukums

Salaspils novada Attīstības programma 2019.-2025.gadam

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Valsts pārvalde/ pašvaldība/ Salaspils novads.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Salaspils novada iedzīvotāji, uzņēmēji, potenciālie apmeklētāji un tūristi

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Salaspils novada Attīstības programma 2018.-2025.gadam ir dokuments, kurā definēta Salaspils novada attīstības vīzija, ilgtermiņā sasniedzamie mērķi un prioritātes, kā arī noteiktas vidēja termiņa prioritātes, rīcības virzieni un uzdevumi 7 gadu periodam. Attīstības programma ir pamats Salaspils novada domes rīcību un investīciju mērķtiecīgai plānošanai.

Ņemot vērā, ka Salaspils novada Attīstības programmas 2012.-2018.gadam periods beigsies 2019.gada 1.janvārī, Salaspils novada dome 2017.gada 9.novembrī pieņēma lēmumu par Salaspils novada Attīstības programmas 2019.-2025.gadam izstrādes uzsākšanu.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

01.01.2018. – 02.02.2019.

7.

Dokumenti

Esošās situācijas izvērtējums; Stratēģiskā daļa

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Publiskā apspriešana.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Priekšlikumus un iebildumus ar norādi “Priekšlikumi Attīstības programmai” var iesniegt no 2018.gada 20.novembra līdz 2018.gada 27.decembrim šādos veidos:

  1. sūtot uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. ;

  2. iesniedzot personiski vai nosūtot pa pastu uz adresi: Salaspils novada dome, Līvzemes iela 8, Salaspils, LV-2169.

10.

Cita informācija

Ne vēlāk kā 30 dienas pēc publiskās apspriešanas beigām iesniegto iebildumu un priekšlikumu kopsavilkums un dalībnieku saraksts tiks ievietots pašvaldības mājaslapas sadaļā "Sabiedrības līdzdalība".

11.

Atbildīgā amatpersona

Salaspils novada pašvaldības

Attīstības daļas vadītājs

Guntars Auders

tālr: 67981060, 26443513

e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Paziņojums par detālplānojuma “Pupuķi”, Salaspilī, Salaspils novadā, apstiprināšanu

Salaspils novada dome 2018. gada 1.novembrī ir pieņēmusi lēmumu "Par nekustamā īpašuma “Pupuķi” Salaspilī, Salaspils novadā, detālplānojuma apstiprināšanu”, (prot. Nr.22, 6.§).

Paziņojums par nekustamā īpašuma ,,Aldi” (Tilderu iela 2) detālplānojuma  redakcijas publisko apspriešanu

Salaspils novada dome  2018.gada 27.septembra sēdē ir pieņēmusi lēmumu, (prot.Nr.20, 13.§) „ Par detālplānojuma projekta nekustamā īpašuma „Aldi” teritorijā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”, ar kuru publiskajai apspriešanai nodota izstrādātā detālplānojuma redakcija.

Detālplānojuma publiskās apspriešanas laiks noteikts no 2018. gada 8.oktobra līdz 2018. gada 5. novembrim.

Detālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksme notiks 1. novembrī plkst. 17.00 Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā.

Publiskās apspriešanas laikā ar detālplānojumu iespējams iepazīties  Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, katru darba dienu, domes darba laikā, kā arī ģeoportālā Geolatvija.lv.

 

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus var iesniegt Salaspils novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169 katru darba dienu, domes darba laikā, vai sūtīt elektroniski uz e-pastu  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.   līdz 2018.gada 1. novembrim.

Paziņojums par detālplānojuma  izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma Gaismas ielā 12 teritorijā, Salaspilī

Salaspils novada dome 2018.gada 27. septembrī ir pieņēmusi lēmumu ,,Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma Gaismas iela 12 teritorijā, Salaspilī, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu” (prot.Nr. 20, 12.§).

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir izstrādāt priekšlikumu zemesgabala sadalei atsevišķos zemesgabalos, nosakot katrai zemes vienībai apbūves rādītājus, atļauto izmantošanu un izmantošanas aprobežojumus atbilstoši spēkā esošajam Salaspils novada teritorijas plānojumam un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem. Detālplānojuma teritorija ir noteikta nekustamā īpašuma Gaismas iela 12, Salaspilī, Salaspils novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80110040252 robežās.

Informāciju par detālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169 vai sazinoties ar detālplānojuma izstrādes vadītāju, teritorijas plānotāju Līgu Villeri-Madzuli un teritorijas plānotāju Daci Bērziņu, tālrunis 67981068, kā arī sekot informācijai pašvaldības mājas lapā vai ģeoportālā Geolatvija.lv teritorijas attīstības plānošanas sadaļā https://geolatvija.lv/geo/tapis3.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs – privātpersona.

 

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8 domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. .

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma ,,Planderi” teritorijā Salaspilī

Salaspils novada dome 2018.gada 16. augustā ir pieņēmusi lēmumu ,,Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma ,,Planderi” teritorijā, Salaspilī, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”  (prot.Nr. 17, 13.§). 

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir izstrādāt priekšlikumu zemesgabala sadalei atsevišķos zemesgabalos, nosakot katrai zemes vienībai apbūves rādītājus, atļauto izmantošanu un izmantošanas aprobežojumus, atbilstoši spēkā esošajam Salaspils novada  teritorijas plānojumam un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.  Detālplānojuma teritorija ir noteikta nekustamā īpašuma ,,Planderi”, Salaspilī, Salaspils novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80310010018  robežās.

 Informāciju par detālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169 vai sazinoties ar detālplānojuma izstrādes vadītāju, teritorijas plānotāju Līgu Villeri-Madzuli un teritorijas plānotāju Daci Bērziņu, tālrunis 67981068, kā arī sekot informācijai pašvaldības mājas lapā http://www.salaspils.lv/  vai ģeoportālā Geolatvija.lv teritorijas attīstības plānošanas sadaļā 

Paziņojums par lokālplānojuma  izstrādāšanu nekustamo īpašumu ,,Ezerkauliņi” un ,,Spoles” teritorijas daļā”

Salaspils novada domē 2018.gada 16. augustā ir pieņemts lēmums „ Par lokālplānojuma, kā Salaspils novada teritorijas plānojuma grozījumu, izstrādāšanu, nekustamo īpašumu ,,Ezerkauliņi” un ,,Spoles” teritorijas daļā”  (prot.Nr. 17, 14.§). 

Lokālplānojuma izstrāde tiek uzsākta un pamatota ar ieceri mainīt pašvaldības teritorijas plānojumā noteikto funkcionālo zonējumu  no rūpnieciskās apbūves uz mazstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju, vienlaicīgi detalizējot teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, nosakot prasības teritorijas izmantošanai paredzētajā mazstāvu apbūves funkcionālajā zonā, ņemot vērā plānojamās teritorijas īpatnības, specifiku un izstrādes uzdevumus.  Lokālplānojuma teritorija noteikta nekustamo īpašumu ,,Spoles” un ,,Ezerkauliņi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80310170241 robežās. 

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātāji – fiziskas personas, kas par izstrādātāju izvēlējušās SIA ,,Ģeodēzija S”, reģ.Nr. 40103360710.

Informāciju par lokālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169 vai sazinoties ar lokālplānojuma izstrādes vadītāju, teritorijas plānotāju Līgu Villeri-Madzuli un teritorijas plānotāju Daci Bērziņu, tālrunis 67981068, kā arī sekot informācijai pašvaldības mājas lapā www.salaspils.lv un ģeoportālā https://geolatvija.lv/geo/tapis3

Paziņojums par atzinumu par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu SIA  “ANCERS” paredzētajai darbībai cūku audzēšanas kompleksa “Bunči  1” pārbūvei

Vides pārraudzības valsts birojs informē, ka 2018.  gada 5.  septembrī ir izsniedzis atzinumu par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu SIA  “ANCERS” paredzētajai darbībai cūku audzēšanas kompleksa “Bunči  1” pārbūvei Salaspils pagastā Salaspils novadā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8031  003  0005. Ar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu un Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu var iepazīties Salaspils novada domē un Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23, tālr. 67321173, un biroja interneta mājaslapā www.vpvb.gov.lv.

Paziņojums par lokālplānojuma Jaunsauriešu ciema teritorijas daļā apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu 

Salaspils novada dome 2018. gada 30.augustā ir pieņēmusi lēmumu "Par lokālplānojuma Jaunsauriešu ciema teritorijas daļā galīgās redakcijas apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.24/2018 izdošanu”, (prot. Nr.18, 15.§).

Lēmumu par saistošo noteikumu izdošanu un tam pievienotos dokumentus var skatīt ģeoportālā GeoLatvija.lv teritorijas attīstības plānošanas sadaļā.

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Pupuķi” detālplānojuma pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu

Pamatojoties uz Salaspils novada domes  2018.gada 16.augusta sēdes lēmumu (prot. Nr.17, 12.§) „Par detālplānojuma nekustamā īpašuma „Pupuķi” teritorijā pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”, publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai tiek nodota nekustamā īpašuma „Pupuķi” detālplānojuma pilnveidotā redakcija.

Detālplānojuma pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas laiks ir noteikts no 2018.gada 10.septembra līdz 2018.gada 1.oktobrim.

Detālplānojuma pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2018.gada 17.septembrī pulksten 18.00 Salaspils novada domes aktu zālē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā. Sanāksme, kurā tiks izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie iesniegumi un institūciju atzinumi, notiks 2018.gada 4.oktobrī pulksten 17.00 Salaspils novada domes aktu zālē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā.

Ar detālplānojuma pilnveidoto redakciju var iepazīties ģeopotrālā GeoLatvija.lv teritorijas attīstības plānošanas sadaļā.

vai Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, katru darba dienu, domes darba laikā.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto detālplānojuma pilnveidoto redakciju, lūdzam iesniegt Salaspils novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169, katru darba dienu, domes darba laikā.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma Apogu iela 15, Salaspilī

Salaspils novada dome  2018.gada 30.augustā  ir pieņēmusi lēmumu (prot.Nr.18, 17.§) „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma Apogu iela 15, Salaspilī, teritorijā, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Detālplānojuma teritoriju un tās robežas var skatīt ģeoportālā GeoLatvija.lv teritorijas attīstības plānošanas sadaļā.

Detālplānojuma izstrāde ir uzsākta ar mērķi rast labāko risinājumu jaunu zemes vienību izveidošanai, kas galvenokārt paredzētas savrupmāju apbūvei un satiksmes infrastruktūras izveidošanai, kā arī zemes vienības teritorijā plānot nepieciešamo inženierkomunikāciju tīklu novietnes un sniegt teritorijas labiekārtošanas priekšlikumus.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājas ir privātpersonas.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināta Salaspils novada domes Attīstības daļas teritorijas plānotāja Dace Bērziņa.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Salaspils novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, domes darba laikā, vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma Apogu iela 13, Salaspilī 

Salaspils novada dome  2018.gada 30.augustā  ir pieņēmusi lēmumu (prot.Nr.18, 16.§) „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma Apogu iela 13, Salaspilī, teritorijā, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Detālplānojuma teritoriju un tās robežas var skatīt ģeoportālā GeoLatvija.lv teritorijas attīstības plānošanas sadaļā.

Detālplānojuma izstrāde ir uzsākta ar mērķi rast labāko risinājumu jaunu zemes vienību izveidošanai, kas galvenokārt paredzētas savrupmāju apbūvei un satiksmes infrastruktūras izveidošanai, kā arī zemes vienības teritorijā plānot nepieciešamo inženierkomunikāciju tīklu novietnes un sniegt teritorijas labiekārtošanas priekšlikumus.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājas ir privātpersonas.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināta Salaspils novada domes Attīstības daļas teritorijas plānotāja Dace Bērziņa.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Salaspils novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, domes darba laikā, vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Paziņojums par Valsts galvenā autoceļa A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers – Saulkalne) iespējamās pārbūves ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā 

Paredzētās darbības nosaukums: valsts galvenā autoceļa A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers – Saulkalne) pārbūve.

Ierosinātājs: VAS "Latvijas valsts ceļi", reģ. Nr. 40003344207, Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050, tālr.

67028169.

Iespējamās paredzētās darbības vieta: Garkalnes, Ropažu, Salaspils un Stopiņu novadu teritorijas.

Ziņojuma nosaukums: Rīgas apvedceļa A4 Baltezers - Saulkalne posma no ~ 0,3 km līdz ~18,9 km pārbūves ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Vides eksperti” sadarbībā ar SIA “Projekts 3”.

Informācija par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru: Ietekmes uz vidi novērtējums veikts pamatojoties uz Vides pārraudzības valsts biroja (VPVB) 2017. gada 21. februāra lēmumu Nr. 35 „Par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu” un saskaņā ar normatīvajos aktos un 2018. gada 8.janvārī VPVB izsniegtajā Programmā ietekmes uz vidi novērtējumam Rīgas apvedceļa A4 Baltezers - Saulkalne posma no ~ 0,3 km līdz ~18,9 km pārbūve noteikto. Ziņojums sagatavots 2018.gada 4.jūnijā. Novērtējuma ziņojuma sabiedriskā apspriešana notika laika posmā no 2018.gada 5.jūnija līdz 2018.gada 5.jūlijam. Novērtējuma ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika:

  • 2018.gada 13.jūnijā dienas centra “Upeslejas”;
  • 2018.gada 14.jūnijs Multifunkcionālā dienas centrā "Mucenieki";
  • 2018.gada 20.jūnijā Kultūras centra "Berģi";
  • 2018.gada 21.jūnijā Salaspils novada domē. 

2018.gada 10.jūlijā saņemta vēstule no VVD Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes. Tāpat saņemti arī vairāku novada iedzīvotāju, uzņēmēju un biedrību komentāri par izstrādāto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu. Novērtējuma ziņojums precizēts saskaņā ar sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtajiem komentāriem un Vides pārraudzības valsts birojā iesniegts 2018.gada 17. augustā. Ziņojuma aktuālā redakcija pieejama SIA “Vides eksperti” mājas lapā videseksperti.lv sadaļā “Paziņojumi”.

Ziņojuma aktuālā versija

Pielikumi

Paziņojums par cūku audzēšanas kompleksa “Bunči-1” pārbūves Salaspils pagastā, Salaspils novadā ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai

Paredzētās darbības nosaukums: cūku audzēšanas kompleksa “Bunči-1” pārbūve Salaspils novadā.

Paredzētās darbības vieta: Salaspils novads, Salaspils pagasts, Bunči-1. zemes vienība ar kadastra Nr. 8031 003 0005 daļa.

Ierosinātājs: SIA „Ancers” (Reģ. Nr. 40002024037, adrese: Ābeļu iela 4, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169).

Informācija par IVN procedūru:

Vides pārraudzības valsts biroja lēmums Nr. 285 par IVN procedūras piemērošanu pieņemts 2016. gada 3. novembrī, IVN programma izsniegta 2016. gada 6. novembrī. Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums “Cūku audzēšanas kompleksa “Bunči-1” pārbūve Salaspils novadā’’ sagatavots 2017. gada novembrī un no 2017. gada 1. decembra līdz 30. decembrim notika tā sabiedriskā apspriešana. Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika 2017. gada 11. decembrī plkst. 18:00 Salaspils novada domē. Precizēts ziņojums pēc sabiedriskās apspriešanas iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā 2018. gada 17. janvārī. Vides pārraudzības valsts biroja komentāri izsniegti 2015. gada 15. martā.

Precizēts ziņojums iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā 2018. gada 30. jūlijā.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”.

Ar ziņojumu var iepazīties: interneta vietnes www.environment.lv sadaļā “Jaunumi”

Paziņojums par detālplānojuma  izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma Salaspilī, Rīgas iela 53 teritorijā

Salaspils novada dome 2018.gada 26. jūlijā ir pieņēmusi lēmumu ,,Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma Salaspilī, Rīgas iela 53 teritorijā, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu” (prot.Nr. 16, 8.§).

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir izstrādāt priekšlikumu zemesgabala sadalei trīs atsevišķos zemesgabalos, nosakot katrai zemes vienībai apbūves rādītājus, atļauto izmantošanu un izmantošanas aprobežojumus, atbilstoši spēkā esošajam Salaspils novada teritorijas plānojumam un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem. Detālplānojuma teritorija ir noteikta nekustamā īpašuma Rīgas iela 53, Salaspilī, Salaspils novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80110010007 robežās.

Informāciju par detālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169 vai sazinoties ar detālplānojuma izstrādes vadītāju, teritorijas plānotāju Līgu Villeri-Madzuli, tālrunis 67981068, kā arī sekot informācijai pašvaldības mājas lapā www.salaspils.lv vai ģeoportālā Geolatvija.lv teritorijas attīstības plānošanas sadaļā https://geolatvija.lv/geo/tapis3.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs – privātpersona.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8 domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. .

Paziņojums par detālplānojuma  izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma ,,Magdalēnas” teritorijā Jaunsauriešu ciemā

Salaspils novada dome 2018.gada 26. jūlijā ir pieņēmusi lēmumu ,,Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma ,,Magdalēnas” teritorijā Jaunsauriešu ciemā, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu” (prot.Nr. 16, 9.§).

Detālplānojuma izstrādes mērķis – rast labāko risinājumu jaunu zemes vienību izveidošanai mazstāvu apbūves teritorijas funkcionālās zonas daļā, atbilstoši Salaspils novada teritorijas plānojumā atļautajai teritorijas izmantošanai un pamatot apbūves izvietošanu nekustamā īpašuma ,,Magdalēnas” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8031 007 0365 teritorijā. Detālplānojuma teritorija ir noteikta nekustamā īpašuma ,,Magdalēnas” robežās.

Informāciju par detālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169 vai sazinoties ar detālplānojuma izstrādes vadītāju, tālrunis 67981068, kā arī sekot informācijai pašvaldības mājas lapā www.salaspils.lv vai ģeoportālā Geolatvija.lv teritorijas attīstības plānošanas sadaļā https://geolatvija.lv/geo/tapis3.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs – juridiska persona.

 

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8 domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. .

Paziņojums par lokālplānojuma, ar kuru tiek grozīts Salaspils novada teritorijas plānojums, izstrādes uzsākšanu Salaspils novada nekustamā īpašuma ,,Raspodiņi” teritorijā

Salaspils novada dome 2018.gada 26. jūlijā ir pieņēmusi lēmumu „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu, veicot grozījumus Salaspils novada teritorijas plānojumā nekustamā īpašuma ,,Raspodiņi” teritorijā” (prot.Nr. 16, 7.§).

Saskaņā ar Salaspils novada teritorijas plānojumu, nekustamais īpašums ,,Raspodiņi” atrodas teritorijā, kurā noteikts Lauksaimniecības teritorijas (L) funkcionālais zonējums. Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir iecerējis mainīt teritorijas plānojumā noteikto funkcionālo zonējumu, paredzot noliktavu kompleksa izveidošanu un rast iespēju nekustamā īpašuma teritorijā izveidot rūpnieciskās apbūves zonu, kas noteikta arī kaimiņos esošā īpašuma ,,Rudeņi 2” teritorijā.

Lokālplānojuma teritorija ir noteikta nekustamā īpašuma ,, Raspodiņi” robežās.

Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Salaspils novada pašvaldības administrācijas Attīstības daļas teritorijas plānotāja Dace Bērziņa.

 

Informāciju par lokālplānojuma izstrādes procesu interesenti var saņemt Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169 vai sazinoties ar lokālplānojuma izstrādes vadītāju (tālrunis 67981068), kā arī sekot informācijai pašvaldības mājas lapā www.salaspils.lv un ģeoportālā https://geolatvija.lv/geo/tapis3 

Informatīvs paziņojums par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu Granīta ielā 32 k-9, Acone, Salaspils novads 

Granita 32_k-9_Inf_paz

Aicinām uz sabiedrisko apspriešanu par pašvaldības autoceļu, ielu būvniecību un pārbūvi

Salaspils novada pašvaldība aicina uz sabiedrisko apspriedi par potenciālo projektu "Pašvaldības autoceļu, ielu būvniecība un pārbūve Salaspils novadā" (turpmāk - projekts), kuru plānots īstenot atklāta projektu iesniegumu konkursa "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" ietvaros. Sabiedriskā apspriešana notiks 2018.gada 5.jūlijā plkst.17.00 Līvzemes ielā 8. Tās ietvaros ir plānots informēt par projektā ietvertajiem objektiem (ceļiem).Uz sabiedrisko apspriešanu īpaši tiek aicināti Salaspils novada uzņēmēji.

Paziņojums par Valsts galvenā autoceļa A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers – Saulkalne) iespējamās pārbūves ietekmes uz vidi novērtējuma sabiedrisko apspriešanu

Paredzētās darbības nosaukums: valsts galvenā autoceļa A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers – Saulkalne) pārbūve.

Ierosinātājs: VAS "Latvijas valsts ceļi", reģ. Nr. 40003344207.

Iespējamās paredzētās darbības vieta: Garkalnes, Ropažu, Salaspils un Stopiņu novadu teritorijas.

Datums, kad pieņemts biroja lēmums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu: Vides pārraudzības valsts biroja 2017. gada 21. februāra lēmums Nr. 35

Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Vides eksperti” sadarbībā ar SIA “Projekts 3”.

Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem:

Elektroniski ar dokumentiem var iepazīties šeit

Garkalnes novada domē, pie dežuranta (adrese: Brīvības gatve 455, Rīga), darba laikā, un tīmekļa vietnē garkalne.lv;

Multifunkcionālā dienas centrā "Mucenieki" (adrese: "Bundulīši", Mucenieki, Ropažu novads), darba laikā, un tīmekļa vietnē ropazi.lv;

Stopiņu novada domē (adrese: Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads), darba laikā, un tīmekļa vietnē stopini.lv;

Salaspils novada domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā (adrese: Līvzemes iela 8, Salaspils), darba laikā;

SIA “Vides eksperti” tīmekļa vietnē videseksperti.lv/pazinojumi.

Informācija par sabiedriskās apspriešanas sanāksmēm:

2018.gada 13.jūnijā plkst.17 dienas centra “Upeslejas” zālē (adrese: “Upeslejas 9”, Upeslejas, Stopiņu novads);

2018.gada 14.jūnijs plkst.17 Multifunkcionālā dienas centrā "Mucenieki" (adrese: "Bundulīši", Mucenieki, Ropažu novads);

2018.gada 20.jūnijā plkst.16 Kultūras centra "Berģi" mazajā zālē (adrese: Brīvības gatve 455, Rīga);

2018.gada 21.jūnijā plkst.15.30 Salaspils novada domes aktu zālē (adrese: Līvzemes iela 8, Salaspils).

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību līdz 2018.gada 5.jūlijam var nosūtīt SIA “Vides eksperti”, adrese: Ganību dambis 24d-25, Rīga, LV-1005, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. , SIA “Projekts 3”, Ūdens iela 12 - 117, Rīga, LV-1007, e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai Vides pārraudzības valsts birojs, adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV–1045, tālrunis: 67321173, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. .

Paziņojums par lokālplānojuma, ar kuru tiek grozīts Salaspils novada teritorijas plānojums, izstrādes uzsākšanu Salaspils novada teritorijas daļā, kurā atrodas nekustamais īpašums Granīta iela 35 k-1

Salaspils novada dome 2018.gada 31.maijā ir pieņēmusi lēmumu “Par lokālplānojuma, izstrādes uzsākšanu Salaspils novada teritorijas daļā, nekustamā īpašuma Granīta iela 35 k-1 robežās, (prot. Nr.11, 15.§). Lokālplānojuma izstrāde ir uzsākta ar mērķi - pamatot funkcionālā zonējuma maiņu nekustamā īpašuma Granīta iela 35 k-1 teritorijā no mazstāvu apbūves teritorijas (DzM) uz tehniskās apbūves teritoriju (T), atbilstoši tās faktiskajai izmantošanai un lai, izstrādājot teritorijas plānojuma grozījumus, rastu priekšnoteikumus funkcionāli un ekonomiski pamatotai teritorijas attīstībai, ņemot vērā nekustamā īpašuma apkārtnē esošo apbūvi un teritorijas atļauto izmantošanu.

Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināta Salaspils novada pašvaldības administrācijas Attīstības daļas teritorijas plānotāja Dace Bērziņa.

Informāciju par lokālplānojuma izstrādes procesu, interesenti var saņemt Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169, sazinoties ar lokālplānojuma izstrādes vadītāju, (tālrunis 67981068), kā arī sekojot informācijai ģeoportālā https://geolatvija.lv/geo/tapis3

Paziņojums par lokālplānojuma, ar kuru tiek grozīts Salaspils novada teritorijas plānojums, izstrādes uzsākšanu Salaspils novada teritorijas daļā, kurā atrodas nekustamais īpašums Mēness iela 6 un pilsētas transporta infrastruktūra

Salaspils novada dome 2018.gada 1.martā ir pieņēmusi lēmumu “Par lokālplānojuma, izstrādi nekustamā īpašuma Mēness iela 6 un pilsētas transporta infrastruktūras teritorijas daļā, Salaspilī”, (prot. Nr.5, 19.§). Lokālplānojuma izstrāde ir uzsākta ar mērķi - nekustamā īpašuma Mēness iela 6, kadastra Nr.8011 004 1308, teritorijā mainīt teritorijas funkcionālo zonējumu no daudzstāvu apbūves teritorijas (DzD) un publiskās apbūves teritorijas (P) uz mazstāvu apbūves teritoriju (DzM), veicot Salaspils novada teritorijas plānojuma grozījumus, kā arī - pamatot funkcionālā zonējuma maiņu Salaspils pilsētas teritorijas daļā un rast iespēju teritorijā izveidot mazstāvu dzīvojamo apbūvi ar tai nepieciešamo infrastruktūru Mēness ielas, Zvaigšņu ielas un Maskavas ielas daļā.

Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināta Salaspils novada pašvaldības administrācijas Attīstības daļas teritorijas plānotāja Dace Bērziņa.

Informāciju par lokālplānojuma izstrādes procesu, interesenti var saņemt Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169, sazinoties ar lokālplānojuma izstrādes vadītāju, (tālrunis 67981068), kā arī sekojot informācijai ģeoportālā https://geolatvija.lv/geo/tapis3

Paziņojums par sanāksmi nekustamā īpašuma “Pupuķi” teritorijā izstrādātā detālplānojuma publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem

Sanāksme, kurā tiks izskatīti nekustamā īpašuma “Pupuķi” teritorijā izstrādātā detālplānojuma publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi, notiks 2018.gada 16.maijā plkst. 16.00 Salaspils novada domes aktu zālē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā.

Par nekustamā īpašuma “Slokas” lokālplānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu  izdošanu

Salaspils novada dome 2018. gada 29.martā ir pieņēmusi lēmumu "Par nekustamā īpašuma “Slokas”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8031 001 0067 lokālplānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.7/2018 izdošanu”, (prot. Nr.7, 23.§).

Paziņojums par lokālplānojuma Salaspils pilsētas teritorijas daļā funkcionālā zonējuma maiņai un pilsētas ielu tīkla un sarkano līniju precizēšanai apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu 

Salaspils novada dome 2018. gada 29.martā ir pieņēmusi lēmumu "Par lokālplānojuma Salaspils pilsētas teritorijas daļā funkcionālā zonējuma maiņai un pilsētas ielu tīkla un sarkano līniju precizēšanai apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.6/2018 izdošanu”, (prot. Nr.7, 22.§).

Paziņojums par sanāksmi, kurā tiks izskatīti Jaunsauriešu ciema teritorijas daļā izstrādātās lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi

Sanāksme, kurā tiks izskatīti Jaunsauriešu ciema teritorijas daļā izstrādātās lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi, notiks 2018.gada 5.aprīlī plkst. 17.00 Salaspils novada domes aktu zālē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā.

Paziņojums par 19. marta sanāksmi

Sanāksme, kurā tiks izskatīti funkcionālā zonējuma maiņai un pilsētas ielu tīkla un sarkano līniju precizēšanai Salaspils teritorijas daļā izstrādātā lokālplānojuma publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi, notiks 2018.gada 19.martā plkst. 18.00 Salaspils novada domes aktu zālē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā.

Paziņojums par lokālplānojuma Salaspils novada Salaspils pagasta Jaunsauriešu ciema teritorijas daļā pilnveidotās redakcijas un Vides pārskata nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

Saskaņā ar Salaspils novada domes  2018.gada 15.februāra sēdes lēmumu, (prot.Nr.4, 14.§) „Par lokālplānojuma Salaspils novada Salaspils pagasta Jaunsauriešu ciema teritorijas daļā pilnveidotās redakcijas un Vides pārskata nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”, publiskajai apspriešanai tiek nodota izstrādātā lokālplānojuma pilnveidotā redakcija un Vides pārskats.

Lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas un Vides pārskata publiskās apspriešanas laiks noteikts no 2018. gada 26.februāra līdz 2018. gada 26.martam.

Lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas un Vides pārskata publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2018. gada 15.martā plkst. 17.00 Salaspils novada domes aktu zālē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā.

Ar lokālplānojuma pilnveidoto redakciju un Vides pārskatu var iepazīties  arī ģeoportālā Geolatvija.lv

Publiskās apspriešanas laikā, Salaspils novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, katru darba dienu, domes darba laikā, var iepazīties ar plānošanas dokumentiem papīra formā.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par lokālplānojuma pilnveidoto redakciju un Vides pārskatu var iesniegt Salaspils novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169 katru darba dienu, domes darba laikā, vai sūtīt elektroniski uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.   līdz 2018.gada 26.martam.

Paskaidrojuma raksts

Grafiskā daļa

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Vides pārskats

Paziņojums par  projekta funkcionālā zonējuma maiņai un pilsētas ielu sarkano līniju precizēšanai Salaspils teritorijas daļā nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

Salaspils novada domes  2018.gada 25.janvāra sēdē pieņēma lēmumu, (prot.Nr.2, 6.§) „Par lokālplānojuma projekta funkcionālā zonējuma maiņai un pilsētas ielu sarkano līniju precizēšanai Salaspils teritorijas daļā nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”, ar kuru publiskajai apspriešanai nodota izstrādātā lokālplānojuma redakcija.

Lokālplānojuma publiskās apspriešanas laiks noteikts no 2018. gada 1.februāra līdz 2018. gada 1. martam.

Lokālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksme notiks 19.februārī plkst. 17.00 Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā.

Publiskās apspriešanas laikā ar lokālplānojumu iespējams iepazīties  Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, katru darba dienu, domes darba laikā, kā arī ģeoportālā Geolatvija.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus var iesniegt Salaspils novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169 katru darba dienu, domes darba laikā, vai sūtīt elektroniski uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.   līdz 2018.gada 1. martam.

Paziņojums par priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sanāksmi lokālplānojumam nekustamā īpašuma ,,Slokas” teritorijā

Sanāksme, kurā tiks izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi lokālplānojuma ,,Lokālplānojums Salaspils novada nekustamā īpašuma ,,Slokas" teritorijas daļā funkcionālā zonējuma maiņai, veicot grozījumus Salaspils novada teritorijas plānojumā” notiks 2018.gada 15.februārī plkst.16.00 Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā.

Paziņojums par detālplānojuma  izstrādes uzsākšanu  nekustamā īpašuma ,,Aldi” teritorijā

Salaspils novada dome 2018.gada 11. janvārī ir pieņēmusi lēmumu „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma ,,Aldi” teritorijā, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu” (prot. Nr. 1, 16.§).

Detālplānojuma izstrāde tiek uzsākta ar mērķi detalizēt pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktās atļautās teritorijas izmantošanu atbilstoši aptuveni 18 jaunu dzīvojamās apbūves gabalu, kā arī atbilstošas infrastruktūras izveides iecerei zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 80310090389 .

Detālplānojuma izstrādes ierosinātāja – fiziska persona.

Informāciju par detālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169 vai sazinoties ar detālplānojuma izstrādes vadītāju, teritorijas plānotāju Līgu Villeri-Madzuli un teritorijas plānotāju Daci Bērziņu, tālrunis 67981068, kā arī sekot informācijai pašvaldības mājas lapā www.salaspils.lv un ģeoportālā Geolatvija.lv.

Paziņojums par saistošo noteikumu Nr.25/2006 “Detālplānojums zemesgabalam Briežu ielā 6, Salaspils pilsētā, Rīgas rajonā” atcelšanu

Salaspils novada dome 2017.gada 14.decembrī ir pieņēmusi lēmumu, (prot. Nr.28, 10.§) un izdevusi saistošos noteikumus Nr.39/1017 ““Par Salaspils novada domes 2006.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.25/2006 “Detālplānojums zemesgabalam Briežu ielā 6, Salaspils pilsētā, Rīgas rajonā” atcelšanu”.

Paziņojums par saistošo noteikumu atcelšanu ir publicēts 2017.gada 22.decembrī oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. 

Paziņojums par lokālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai nekustamā īpašuma ,,Slokas” teritorijā Salaspils novadā

Saskaņā ar Salaspils novada domes  2017.gada 21.decembra sēdes lēmumu, (prot.Nr.29, 7.§) „Par lokālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai nekustamā īpašuma ,,Slokas” teritorijā Salaspils novadā”, publiskajai apspriešanai tiek nodota izstrādātā lokālplānojuma redakcija.

Lokālplānojuma publiskās apspriešanas laiks noteikts no 2018. gada 9.janvāra līdz 2018. gada 6. februārim.

Lokālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksme notiks 22.janvārī plkst. 17.00 Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā.

Publiskās apspriešanas laikā ar lokālplānojumu iespējams iepazīties Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, katru darba dienu, domes darba laikā, kā arī ģeoportālā Geolatvija.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto lokālplānojumu var iesniegt Salaspils novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169 katru darba dienu, domes darba laikā, vai sūtīt elektroniski uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.   līdz 2018.gada 6. februārim.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu Liepu ielas 6 un Rīgas ielas 109 teritorijā, Salaspilī, Salaspils novadā

Salaspils novada dome 2017. gada 14. decembrī ir pieņēmusi lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu Liepu ielas 6 un Rīgas ielas 109 teritorijā darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu” (prot. Nr. 28, 21. §). Detālplānojuma izstrādes ierosinātāja ir juridiska persona.

Detālplānojuma izstrāde ir uzsākta ar mērķi pamatot zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 8031 001 0080 un 8011 001 0084 sadalīšanu apbūvējamās zemes vienībās atbilstoši Salaspils novada teritorijas plānojumā atļautajai teritorijas izmantošanai.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināta Salaspils novada pašvaldības administrācijas Attīstības daļas teritorijas plānotāja Dace Bērziņa.

Informāciju par detālplānojuma teritoriju, kā arī par detālplānojuma izstrādes procesu, interesenti var saņemt Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169, sazinoties ar detālplānojuma izstrādes vadītāju (tālrunis 67981068), kā arī sekojot informācijai pašvaldības mājas lapā www.salaspils.lv un portālā www.geolatvija.lv.

Paziņojums par detālplānojuma  izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma Rīgas iela 107 teritorijā

Salaspils novada dome 2017.gada 30. novembrī ir pieņēmusi lēmumu ,,Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma Rīgas iela 107 teritorijā, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu” (prot.Nr. 27, 17.§).

Detālplānojuma izstrādes mērķis – rast optimālu risinājumu jaunu zemes vienību izveidošanai atbilstoši Salaspils novada teritorijas plānojumā atļautajai teritorijas izmantošanai mazstāvu apbūves teritorijā un pamatot apbūves izvietošanu nekustamā īpašuma Rīgas iela 107 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8011 001 0081 teritorijā. Detālplānojuma teritorija ir noteikta nekustamā īpašuma Rīgas iela 107 robežās.

Informāciju par detālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169 vai sazinoties ar detālplānojuma izstrādes vadītāju, teritorijas plānotāju Līgu Villeri-Madzuli un teritorijas plānotāju Daci Bērziņu, tālrunis 67981068, kā arī sekot informācijai pašvaldības mājas lapā www.salaspils.lv vai ģeoportālā Geolatvija.lv teritorijas attīstības plānošanas sadaļā .

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs – privātpersona.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8 domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. .

Paziņojums par detālplānojuma projekta nekustamā īpašuma ,,Pupuķi” teritorijā nodošanu publiskajai apspriešanai.

Salaspils novada dome dara zināmu, ka detālplānojuma projekts nekustamā īpašuma ,,Pupuķi” teritorijā ir nodots publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai ar Salaspils novada domes 2017.gada 30.novembra lēmumu „Par detālplānojuma projekta nekustamā īpašuma ,,Pupuķi” teritorijā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (sēdes protokols Nr. 27, 16.§).

Detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2017.gada 11. decembra līdz 2018.gada 8.janvārim. Ar detālplānojuma projektu šajā laikā var iepazīties Salaspils novada pašvaldības mājaslapā www.salaspils.lv, vai Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, katru darba dienu, domes darba laikā, kā arī ģeoportālā Geolatvija.lv .

Detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2017.gada 28.decembrī pulksten 17.00, Salaspils novada pašvaldības administrācijas ēkā, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā.

Informāciju par detālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt Salaspils novada domes Attīstības daļā, domes darba laikā, iepriekš sazinoties ar detālplānojuma izstrādes vadītāju, teritorijas plānotāju Daci Bērziņu pa tālruni 67981068. Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus par detālplānojuma projektu var iesniegt Salaspils novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169 katru darba dienu, domes darba laikā, vai sūtīt elektroniski uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. līdz 2018.gada 8.janvārim.

Paziņojums par lokālplānojuma saules enerģijas ražotnes izveidei Salaspils teritorijas daļā apstiprināšanu

Salaspils novada dome 2017.gada 30.novembrī ir pieņēmusi lēmumu par lokālplānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr. 37/2017 ,,Lokālplānojums saules enerģijas ražotnes izveidei Salaspils teritorijas daļā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” izdošanu„ (prot.Nr.27, 15.§).

Paziņojums par Valsts galvenā autoceļa A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers – Saulkalne) iespējamās pārbūves ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Paredzētās darbības nosaukums: valsts galvenā autoceļa A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers – Saulkalne) pārbūve.

Ierosinātājs: VAS "Latvijas valsts ceļi", reģ. Nr. 40003344207.

Iespējamās paredzētās darbības vieta: Garkalnes, Ropažu, Salaspils un Stopiņu novadu teritorijas.

Datums, kad pieņemts biroja lēmums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu: Vides pārraudzības valsts biroja 2017. gada 21. februāra lēmums Nr. 35

Paredzētās darbības apraksts: plānota Rīgas apvedceļa A4 Baltezers - Saulkalne posma no ~ 0,3 km līdz ~18,9 km pārbūve, proti, otras brauktuves izbūve visā apvedceļa garumā no autoceļu A4 un A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas robeža (Veclaicene) esošā divlīmeņu mezgla līdz autoceļu A4 un A6 Rīga - Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Pāternieki) esošajam divlīmeņu mezglam ar normālprofilu NP20,5. Plānotais apvedceļš nešķērsos īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kā arī nav sagaidāma pārrobežu ietekme.

Salaspilieši var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem (sākot ar 2017.gada 8.decembri) Salaspils novada domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā. Savukārt sanāksme notiks domes aktu zālē 19. decembrī pulksten 16.00.

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV–1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. ) līdz 2017.gada 25.decembrim.

Sabiedriskās apspriešanas dokumentācija 

Paziņojums par ietekmes uz vidi cūku audzēšanas kompleksa “Bunči-1” pārbūvei novērtējuma (IVN) ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

Paziņojums publicēts laikrakstā “Salaspils Vēstis” 01.12.2017. Nr. 23 (669)

Paredzētās darbības nosaukums: cūku audzēšanas kompleksa “Bunči-1” pārbūve Salaspils novadā.

Paredzētās darbības vieta: zemes vienības ar kadastra Nr. 8031 003 0005 daļa.

Ierosinātājs: SIA „Ancers” (Reģ. Nr. 40002024037, adrese: Ābeļu iela 4, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169).

Informācija par IVN procedūru:

Vides pārraudzības valsts biroja lēmums Nr. 285 par IVN procedūras piemērošanu pieņemts 2016. gada 3. novembrī, IVN programma izsniegta 2016. gada 6. novembrī. Ziņojums “Cūku audzēšanas kompleksa “Bunči-1” pārbūve Salaspils novadā’’ sagatavots 2017. gada novembrī.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”.

Informācija par sabiedrisko apspriešanu:

Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2017. gada 11. decembrī plkst. 18:00 Salaspils novada domē (Līvzemes iela 8, Salaspils).

Ar ziņojumu un tā kopsavilkumu var iepazīties Salaspils novada domē (adrese: Līvzemes iela 8, Salaspils, Salaspils novads, LV-2150) darba laikā un ziņojuma sagatavotāja tīmekļa vietnē – www.environment.lv.

Rakstiskus priekšlikumus par ziņojumu līdz 2017. gada 30. decembrim var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV-1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, www.vpvb.gov.lv).

Paziņojums par lokālplānojuma nekustamā īpašuma ,,Priedulāji” teritorijas daļā publisko apspriešanu

Saskaņā ar Salaspils novada domes 2017. gada 9. novembra sēdes lēmumu (prot. Nr. 26) „Par lokālplānojuma projekta Salaspils novada, Salaspils pagasta nekustamā īpašuma ,,Priedulāji” teritorijas daļā nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”, publiskajai apspriešanai tiek nodota izstrādātā lokālplānojuma redakcija.

Lokālplānojuma publiskās apspriešanas laiks noteikts no 2017. gada 27. novembra līdz 2017. gada 25. decembrim.

Lokālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2017. gada 11. decembrī plkst. 17.00 Salaspils novada domes aktu zālē Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā.

Publiskās apspriešanas laikā ar lokālplānojumu varēs iepazīties Salaspils novada pašvaldības mājaslapā www.salaspils.lv, vai Salaspils novada domē Līvzemes ielā 8, Salaspilī, katru darba dienu, domes darba laikā, kā arī ģeoportālā Geolatvija.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto lokālplānojumu var iesniegt Salaspils novada domes Klientu apkalpošanas centrā Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169, katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.   līdz 2017.gada 25.decembrim.

Paskaidrojuma raksts

Grafiskā daļa

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Sanāksme par lokālplānojumu saules enerģijas ražotnes izveidei Salaspils pilsētas daļā, nekustamo īpašumu “Pumpuri” un Miera iela 31B teritorijā

Sanāksme, kurā tiks izskatīti lokālplānojuma saules enerģijas ražotnes izveidei Salaspils pilsētas daļā, nekustamo īpašumu “Pumpuri” un Miera iela 31B teritorijā, publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi, notiks 2017.gada 8.novembrī plkst. 16.00 Salaspils novada domes aktu zālē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā.

Paziņojums par lokālplānojuma saules enerģijas ražotnes izveidei Salaspils pilsētā nodošanu publiskajai apspriešanai

Saskaņā ar Salaspils novada domes  2017.gada 28.septembra sēdes lēmumu, (prot.Nr.22, 26.§) „Par lokālplānojuma saules enerģijas ražotnes izveidei Salaspils pilsētā nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”, publiskajai apspriešanai tiek nodota izstrādātā lokālplānojuma redakcija.

Lokālplānojuma publiskās apspriešanas laiks noteikts no 2017. gada 9.oktobra līdz 2017. gada 6. novembrim.

Lokālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2017. gada 26.oktobrī plkst. 17.00 Salaspils novada domes aktu zālē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā.

Ar lokālplānojumu var iepazīties Salaspils novada pašvaldības mājaslapā www.salaspils.lv, vai Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, katru darba dienu, domes darba laikā, kā arī ģeoportālā Geolatvija.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto lokālplānojumu var iesniegt Salaspils novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169 katru darba dienu, domes darba laikā, vai sūtīt elektroniski uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.   līdz 2017.gada 6.novembrim.

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Grafiskā daļa

Paziņojums par detālplānojuma “Vecmigļi”, Salaspilī, Salaspils novadā, apstiprināšanu

Salaspils novada dome 2017. gada 9.augustā ir pieņēmusi lēmumu "Par nekustamā īpašuma “Vecmigļi” Salaspilī, Salaspils novadā, detālplānojuma projekta apstiprināšanu”, (prot. Nr.18, 6.§).

Paziņojums par sanāksmi, kurā tiks izskatīti Jaunsauriešu ciema teritorijas daļā izstrādātās lokālplānojuma redakcijas un vides pārskata publiskās apspriešanas laikā saņemtie un 2017.gada 20.jūlija sanāksmē neizskatītie priekšlikumi

Sanāksme, kurā tiks izskatīti Jaunsauriešu ciema teritorijas daļā izstrādātās lokālplānojuma redakcijas un vides pārskata publiskās apspriešanas laikā saņemtie un 2017.gada 20.jūlija sanāksmē neizskatītie priekšlikumi, notiks 2017.gada 21.augustā plkst. 16.00 Salaspils novada domes aktu zālē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā.

Paziņojums par „Pūpoli 3” lokālplānojuma apstiprināšanu

Salaspils novada dome 2017.gada 12.jūlijā ir pieņēmusi lēmumu  ,,Par lokālplānojuma Salaspils novada, Salaspils  pagasta teritorijas daļā, nekustamā īpašuma „Pūpoli 3” teritorijā, apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu” (prot. Nr. 15, 16.§).

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu smilts un kūdras ieguvei atradnē “Jauncederi”, Salaspils pagastā, Salaspils novadā

Paredzētā darbība: smilts un kūdras ieguve atradnē “Jauncederi”, Salaspils pagastā, Salaspils novadā.

Vides pārraudzības valsts birojs 2017. gada 18. maijā ir pieņēmis lēmumu Nr.38 par ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu smilts un kūdras ieguvei atradnē “Jauncederi” Salaspils pagasta Salaspils novadā. Paredzētās darbības ierosinātāja ir SIA "LAMAT VZ" (reģ. nr. 40103796054, Kaudzīšu iela 79, Rumbula, Stopiņu novads, LV-2121). Paredzētā darbība plānota zemes īpašumā “Jauncederi”, kadastra Nr. 80310130604, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu Nr. 803101306048001, Salaspils pagastā, Salaspils novadā.

Paredzētā darbība ietver kūdras slāņa noņemšanu ar ekskavatoru palīdzību, savukārt smilts materiāla, kurš pilnā apjomā atrodas zem gruntsūdens līmeņa, ieguvei izmantot zemessūcēju.

Ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējā sabiedriskā apspriešana paredzēta

2017. gada 27. jūnijā Salaspils novada domes aktu zālē Līvzemes ielā 8, Salaspilī plkst. 17:30

Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību var iepazīties interneta mājas lapā www.geoconsultants.lv

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049 www.vpvb.gov.lv) līdz š.g. 15. jūlijam.

Paziņojums par lokālplānojuma Salaspils novada Jaunsauriešu ciema teritorijas daļā un vides pārskata nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

Saskaņā ar Salaspils novada domes  2017.gada 31.maija sēdes lēmumu (prot.Nr.10, 20.§) „Par lokālplānojuma Salaspils novada Jaunsauriešu ciema teritorijas daļā un vides pārskata nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” publiskajai apspriešanai tiek nodota Jaunsauriešu ciema teritorijas daļā izstrādātā lokālplānojuma redakcija un vides pārskats.

Lokālplānojuma projekta un vides pārskata publiskās apspriešanas laiks noteikts no 8. jūnija līdz 13. jūlijam.

Lokālplānojuma projekta un vides pārskata publiskās apspriešanas sanāksme notiks 6.jūlijā plkst. 17.00 Salaspils novada domes aktu zālē.

Sanāksme, kurā tiks izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi, notiks 20.jūlijā plkst. 17.00 Salaspils novada domes aktu zālē.

Ar lokālplānojuma projektu un vides pārskatu var iepazīties līdz 13.jūlijam www.salaspils.lv vai Salaspils novada domē katru darba dienu, kā arī ģeoportālā Geolatvija.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto lokālplānojuma projektu un vides pārskatu var iesniegt Salaspils novada domes Klientu apkalpošanas centrā vai sūtīt elektroniski uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.   līdz 2017.gada 13.jūlijam.

Paskaidrojuma raksts

Vides pārskats

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Funkcionālais zonējums

 

end faq

 

 

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis