Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

METU KONKURSS - Salaspils pilsētas centrālās daļas ar administratīvajām un kultūras iestādēm satiksmes infrastruktūras rekonstrukcija, pilsētas galvenā laukuma izveide un labiekārtojums

Publikācijas datums: 08.11.2017
Iepirkuma identifikācijas Nr.: SND 2017/64
Nosaukums:
METU KONKURSS - Salaspils pilsētas centrālās daļas ar administratīvajām un kultūras iestādēm satiksmes infrastruktūras rekonstrukcija, pilsētas galvenā laukuma izveide un labiekārtojums
Kontaktpersonas:

Daiga Veinberga
29277448

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 26.02.2018 plkst. 17:00

Informatīvais paziņojums par pieņemto lēmumu:
Paziņojuma ievietošanas datums: 26.03.2018
Rezultāts:

1.vieta = SIA "Ainavists" = godalga 7000 eiro 3. vieta = SIA "CORE projekts" = godalga 2000 eiro Veicināšanas balva 1000 eiro - Elza Blome Veicināšanas balva 1000 eiro - projekta autori Krišs Smildzers, Rūdolfs Feldmanis, Madara Kļaviņa

Jautājumi:

 

 Publicēts 09.01.2018.

 Jautājums:

 Vai ir atļauja plānot pilsētas galveno laukumu privātās teritorijās- 80110042012 un 80110040716- starp pašvaldības dīķi un Salaspils Domi, neskarot skolas, kultūras nama Rīgava un Domes priekšlaukumus?

Atbilde:

Konkursa nosacījumi pieļauj piedāvāt risinājumus, kas skar arī privātīpašumus, ja projekta idejas realizācijai nepieciešama plašāka teritorija un ideja ir konceptuāli pamatota. Ēku nojaukšana netika plānota.
Pašvaldības redzējums uz laukuma perspektīvo vietu ir definēts Projektēšanas uzdevuma IV daļas 8.punktā : "Zonā starp kultūras namu “Rīgava” un Domes ēku paredzēt Līvzemes ielā satiksmes ierobežojumus, dodot prioritāti gājējiem un izveidojot plašu reprezentatīvu pilsētas galveno laukumu...".

 

Publicēts 02.01.2018.

Vēlamies uzzināt, vai ir plānota oficiāla vietas apskate ar iespēju uzdot  jautājumus klātienē? Varbūt ir ieplānota tikšanās ar salaspiliešiem un viņu vēlmju uzklausīšana? Cerams, ka šis pasākums jau nav noticis un mēs neesam ko palaiduši garām!

Atbilde:

Oficiāla vietas apskate un jautājumu uzdošana klātienē nav plānota, lai nodrošinātu  metu konkursa dalībnieku anonimitāti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām. Tikšanās ar Salaspils iedzīvotājiem un vēlmju uzklausīšana nav plānota. Dalībniekiem ir iespēja  patstāvīgi veikt vietas izpēti un noskaidrot visu nepieciešamo informāciju, uzdodot konkrētus jautājumus.

Jautājums sakarā ar Salaspils centra labiekārtojuma konkursu. 
Kāds ir mērķis k/n Rīgava galvenās ieejas rekonstrukcijai? Vai, lai nodrošinātu vides pieejamības prasības, iespējams pie Domes ēkas ieejas paredzēt nevis pandusu, bet pacēlāju?

Atbilde
Paskaidrojot tehniskās specifikācijas 9.4.punktu,  precizējam, ka projekta mērķis ir iegūt vienotu laukuma labiekārtojuma koncepciju. Sabiedriskajās ēkās, kuru galvenās ieejas atrodas projektējamā laukuma malās (kultūras namā "Rīgava", novada domes ēkā un Mūzikas un mākslas skolas ēkā), līdz ar to funkcionāli un vizuāli ir saistītas ar laukuma plānojumu un labiekārtojumu. Metu projekta ietvaros autoram jādod principiālie risinājumi arī ieeju rekonstrukcijai, lai tās būtu saskaņā ar piedāvāto laukuma koncepciju.

Sakarā ar konkursu radās šādi jautājumi: Vai darbos (tāmēs) jāiekļauj arī:  Jaunu autonovietņu izveide? Krustojuma izveide pēc E.Daniševska 2.varianta risinājuma starp Rīgas un Līvzemes ielu?  Jaunu ietvju izveide?

Atbilde: Saskaņā ar konkursa (II Nr. SND /2017/640) Nolikuma 2.1.1. apakšpunktu un projektēšanas uzdevuma V daļas 3.4. apakšpunktu iesniedzamā Meta sastāvā iekļaujamas visa objekta plānotās aptuvenās būvniecības izmaksas.

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Iepirkumu arhīvs