Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Optiskā interneta pakalpojuma nodrošināšana Salaspils novada pašvaldības iestādēm

Publikācijas datums: 30.06.2015
Iepirkuma identifikācijas Nr.: SND 2015/45
Nosaukums:
Optiskā interneta pakalpojuma nodrošināšana Salaspils novada pašvaldības iestādēm
Kontaktpersonas:

Andrejs Jaunkalns 29472492
Vasilijs Gelahs 67981065

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 10.08.2015 plkst. 10:00

Informatīvais paziņojums par pieņemto lēmumu:
Paziņojuma ievietošanas datums: 27.08.2015
Rezultāts:

SIA "Lattelecom", reģ.Nr.40003052786, kopējā līguma summa līdz 168 000.00 euro bez PVN

Jautājumi:

Publicēts 13.07.2015.

Jautājumi par atklāta konkursa „Optiskā interneta pakalpojuma nodrošināšana Salaspils novada pašvaldības iestādēm”  nolikumu

1.                   nolikuma 1.pielikuma “Iepirkuma specifikācija” 1.5.2.punktā ir noteikts, ka “pakalpojumsjānodrošinaizmantojotoptiskāsšķiedraskabeļadzīslu/as visa pieslēguma līnijas garumā no interneta pakalpojumu sniedzēja (turpmāk tekstā ISP) telpām līdz pasūtītāja telpām, kabelim jābūt ieraktam zemē vai guldītam kanalizācijā visa līnijas garumā”. Norādām, ka pārējās Iepirkuma specifikācijā norādītās prasības (interneta pieslēgumu ātrumi, pakalpojumu pieejamība, reakcijas un bojājumu novēršanas laiki, u.c.) atbilstošākvalitātēvartiknodrošinātasarīizmantojotcitaveidarisinājumus. Lūdzu pamatot prasību! Vai Pasūtītājs ir izvērtējis, ka ar šādu prasību nepamatoti sašaurina iespējamo pretendentu loku?

2.                   nolikuma 2.pielikuma “Pretendenta pieteikums dalībai konkursā” formā (3.rindkopā) Pretendentam ir jāapliecina, ka iepirkuma procedūras laikā pretendents ir iepazinies ar pieejamo būvprojektu. Lūdzu aprakstīt prasību un atbilstoši grozīto nolikumu!

3.                   nolikuma 2.punktā ir norādītas prasības piedāvājuma nodrošinājumam. Nolikuma 2.4.punkta b) apakšpunktā un 6.pielikumā norādītajā formā ir paredzēts gadījums, ka piedāvājuma nodrošinājuma devējam (bankai, apdrošināšanas sabiedrībai) ir jāizmaksā Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājums, ja iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā pretendents neiesniedz līguma izpildes nodrošinājumu. Savukārt, nolikumam pievienotajā līguma projektā (nolikuma pielikums Nr.7) līguma izpildes nodrošinājums nav paredzēts. Lūdzu aprakstīt prasību un atbilstoši grozīt nolikumu!

ATBILDES:

Uz 1.jautājumu:

            Pakalpojums jānodrošina izmantojot optiskās šķiedras kabeļa dzīslu/as visā pieslēguma līnijas garumā no interneta pakalpojumu sniedzēja (turpmāk tekstā ISP) telpām līdz pasūtītāja telpām, kabelim jābūt ieraktam zemē vai guldītam kanalizācijā visā līnijas garumā, jo šis risinājums: 

1.       ļauj ievērojami uzlabot fizisku drošību no bojājumiem un nesankcionētas fiziskas piekļuves. Īpaši tas ir būtiski iepirkumā minētā “Slēgtais privātais tīkls” izveidei, kas tiks izmantots Salaspils novada pašvaldības policijas (turpmāk-Policija) vajadzībām, videonovērošanas nodrošināšanai  Salaspils novada publiskās vietās un pašvaldības iestādēs (skolas, bibliotēka, kultūras nami…). 

2.       nodrošina stabilu, nepārtrauktu, liela apjoma datu plūsmu. Šobrīd Policija videonovērošanas nodrošināšanai izmanto elektronisko sakaru tīklu, kas ir realizēts ar radioiekārtām un antenām. Datu plūsma no videokamerām ir nestabila, mainīga, kas ir atkarīga no laika apstākļiem un apkārtnē strādājošām iekārtām, kas izmanto radiofrekvences, līdz ar to Policija nevar operatīvi reaģēt uz likumpārkāpumiem, nodrošināt sabiedrisko kārtību un drošību Salaspils novada publiskās vietās un pašvaldības iestādēs (skolas, bibliotēka, kultūras nami…). 

3.       nodrošina pašvaldības īpašumā esošo ēku arhitektūru un apkārtējās vides dizainu atbilstoši Latvijas būvnormatīva LBN 262-15 "Elektronisko sakaru tīkli" prasībām. Ne piekaramo kabeļu līnijas, ne radioiekārtu un antenu risinājums to nenodrošina.

4.       līguma darbības laikā ir iespējama gala iekārtu maiņa uz iekārtam ar optisko interfeisu, kuru darbībai būs nepieciešami tiešie optiskie savienojumi. Latvijā pastāv daudz uzņēmumu kas nodarbojas ar optiska tīkla būvniecību un  kas var nodrošināt risinājumus atbilstoši izvirzītām prasībām.

Uz  2. un 3.jautājumu:


1)        No nolikuma 2.pielikuma „Pretendenta pieteikums dalībai konkursā”  izslēgt teikuma daļu „iepirkuma procedūras laikā pretendents ir iepazinies ar pieejamo būvprojektu”;
2)        No nolikuma 6.pielikuma „Piedāvājuma nodrošinājums” izslēgt  c. un d. apakšpunktus  „c. Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz līguma izpildes”, „d. nodrošinājumu”.

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Iepirkumu arhīvs