Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Pētījumi

Izglītības kvalitātes paaugstināšana: situācijas analīze un priekšlikumi 23.01.2018.

Izglītības kvalitātes paaugstināšana: situācijas analīze un priekšlikumi 23.01.2018.

Pētījums "Salaspils novada iedzīvotāju kultūras patēriņš un līdzdalība"

Pētījums "Salaspils novada iedzīvotāju kultūras patēriņš un līdzdalība"

E-pakalpojumu kā pašvaldības iestāžu darbības efektivitātes paaugstināšanas priekšnoteikuma attīstības iespējas Salaspils novadā

 

  Ir izstrādāta priekšizpēte par e-pakalpojumu attīstību pašvaldībā
ESF projekta „Salaspils novada pašvaldības kapacitātes celšana un starpnozaru sadarbības stiprināšana aktīvai un kvalitatīvai pašvaldības līdzdalībai Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā Attīstības programmā minētajās prioritārajās jomās” (projekta identifikācijas Nr. 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/086/91) ietvaros tika izstrādāta priekšizpēte „E-pakalpojumu kā pašvaldības iestāžu darbības efektivitātes paaugstināšanas priekšnoteikuma attīstības iespējas Salaspils novadā”, kuru veica SIA „Baltijas Konsultācijas” ekspertu grupa. Priekšizpētes rezultātā ir sagatavotainformācija par e-pakalpojumu attīstības iespējām Salaspils novada pašvaldībā, uzlabojot iedzīvotājiem nepieciešamo pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, kā arī palielinot pašvaldības iestāžu darbības efektivitāti.

Rīgas plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu attīstības programma alternatīviem sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem 2010. - 2016.gadam

1.redakcija

Tehniski ekonomiskais pamatojums centralizētās siltumapgādes sistēmas attīstībai Salaspils novadā

Tehniski ekonomiskais pamatojums 

Priekšizpēte par tūrisma attīstības iespējām Salaspils novadā


ESF projekta  „Salaspils novada pašvaldības kapacitātes celšana un starpnozaru sadarbības stiprināšana aktīvai un kvalitatīvai pašvaldības līdzdalībai Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā Attīstības programmā minētajās prioritārajās jomās” (projekta identifikācijas Nr. 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/086/91) ietvaros tika izstrādāta priekšizpēte „Tūrisma attīstības iespējas Salaspils novadā”, kuru veica biedrības „Kurzemes tūrisma asociācija”  ekspertu grupa.

Priekšizpētes mērķis - apkopot informāciju par esošu situāciju tūrisma jomā Salaspils novadā, kā arī definēt precīzas aktivitātes un to pamatojumu projekta iesniegšanai kādā no pārrobežu programmām.  Rezultātā tika izstrādāta priekšizpēte, uz kuras pamata tālāk varētu izstrādāt kopēju novada tūrisma attīstības koncepciju, kā arī konkrētus projekta iesniegumus tūrisma infrastruktūras attīstīšanā.

end faq

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis