Tikai martā var pieteikties pirmā pusgada braukšanas izdevumu kompensācijas saņemšanai

Atgādinām, ka atbilstoši Salaspils novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 11/2011 „Braukšanas maksas atvieglojumi braukšanai ar sabiedrisko transportu un to saņemšanas kārtība Salaspils novadā”, tikai martā var pieteikties 2018. gada pirmā pusgada braukšanas izdevumu kompensācijas saņemšanai braukšanai uz novada centru vai mazdārziņiem ārpus pilsētas teritorijas. Braukšanas izdevumu kompensācijai var pieteikties Salaspils novadā deklarēti nestrādājošie pensionāri, politiski represētas personas, nestrādājošie 3.grupas invalīdi un Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, ja uz viņiem attiecas vismaz viens no šiem kritērijiem:

- persona dzīvo un ir deklarēta Salaspils novadā ārpus Salaspils pilsētas robežas;

- persona ir deklarēta un dzīvo Salaspils pilsētas teritorijā, kuru ierobežo Dzērveņu, Vālodzes, Cīruļu, Briežu, Brūkleņu ielas (Purva apbūves teritorija);

- persona, kura deklarēta un dzīvo Salaspils pilsētas teritorijā un kurai īpašumā vai tiesiskajā valdījumā ir nekustamie īpašumi esošo vai bijušo dārzkopības sabiedrību teritorijās vai kura nomā pašvaldības zemi piemājas palīgsaimniecības vajadzībām ārpus Salaspils pilsētas teritorijas. Šīs personas kompensāciju var saņemt braukšanai par pusgadu vasaras sezonā.

Ja ģimenē ir divas personas, kuras atbilst augstāk minētajiem nosacījumiem, bet mazdārziņš ir nomā, īpašumā vai tiesiskā valdījumā vienai no tām, kompensāciju ir tiesīgas saņemt abas personas. Kompensācijas apmērs ir 7,11 EUR/mēnesī vienai personai.

Šo kompensāciju nepiešķir:

  • trūcīgajiem un maznodrošinātajiem nestrādājošajiem pensionāriem un nestrādājošajiem 3. grupas invalīdiem, kuri ir pieteikušies Salaspils sociālajā dienestā un katru mēnesi saņem transporta kompensāciju braukšanai visā novada teritorijā ar SIA „Galss Buss” autobusiem;
  • personām ar 1. vai 2. grupas invaliditāti.

 Lai saņemtu braukšanas izdevumu kompensāciju braukšanai uz novada centru pirmajā pusgadā vai uz mazdārziņiem vasaras sezonā, tikai martā Salaspils vai Saulkalnes Apmeklētāju apkalpošanas centros jāiesniedz aizpildīta pieteikuma veidlapa un obligāti jāuzrāda personas statusu (invaliditātes, pensionāra, politiski represētas personas vai Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka) apliecinoša apliecība.

Pieteikuma veidlapas un detalizētāku informāciju var saņemt Apmeklētāju apkalpošanas centros Salaspilī un Saulkalnē vai www.salaspils.lv.

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis