Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Laipni lūgti Salaspilī!

Pērn pabalstos izmaksāts vairāk nekā 327 tūkstoši eiro

pabalsti

Salaspils novada Sociālais dienests (turpmāk – dienests), pamatojoties uz Salaspils novada domes (turpmāk – dome) saistošajiem noteikumiem Nr.28/2012 “Neizvērtējamie pabalsti Salaspils novada iedzīvotājiem, ir piešķīris vienreizējos pabalstus novada iedzīvotājiem. Pabalstus, neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, piešķir dienests un izmaksā dome apstiprinātā budžeta ietvaros. Šie pabalsti tiek piešķirti, lai nodrošinātu pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi. 2018.gada laikā dažādos pabalstos ir izmaksāti 327 916.95 eiro.

Pabalsta veida īss apraksts

Personu skaits un izmaksātā pabalstu summa, 2017

 

Pabalsta apmērs, EUR

 

Personu skaits,

 

2018

 

Pabalsta apmērs

kopā 2018,

EUR

Jaundzimušā bērna aprūpei

(vecākam jābūt deklarētam Salaspils novadā vismaz 3 mēnešus pirms bērna dzimšanas) 50% no min.algas, iesnieguma iesniegšanas termiņš - 2 mēnešu laikā no bērna dzimšanas dienas

 

258

 

 

 

 

 

 

 

 

215.00

 

 

 

 

259

51 980.00

EUR 48017.25

Politiski represētām personas

(iesniegumu iesniedz līdz 1.novembrim, pabalstu izmaksā 18.novembrī)

 

120

 

 

 

 

 

 

190.00

 

 

 

121

22 990.00

EUR 22800.00

Černobiļas AES avārijas seku likvidācijas dalībniekiem

( iesniegumu iesniegšanas termiņš - līdz 1.aprīlim, pabalstu izmaksā 26.aprīlī)

 

izmaksāja domes apmeklētāju apkalpošanas centrs

 

 

 

 

 

76.00

 

 

 

46

3 496.00

Vientuļām pensijas vecumu sasniegušām personām, kurām nav likumīgo apgādnieku

(iesniegumu iesniedz līdz 10.decembrim, pabalstu izmaksā uz Ziemassvētkiem)

 

izmaksāja domes apmeklētāju apkalpošanas centrs

 

 

 

 

 

76.00

 

 

167

12 692.00

Apbedīšanas organizēšanai

(ja mirušās personas pēdējā deklarētā dzīvesvieta ne mazāk kā 3 mēnešus bija Salaspils novads; iesnieguma iesniegšanas termiņš-

1 mēneša laikā no miršanas fakta reģistrācijas dienas)

 

163

 

 

 

 

 

 

 

190.00

 

 

 

 

238

45 220.00

EUR 30970.06

Apbedīšanas izdevu apmaksai trūcīgām un maznodrošinātām personām

 

(iesniegumu iesniedz 1 mēneša laikā

no miršanas fakta reģistrācijas dienas)

 

 

3

 

 

 

Katrs gadījums tiek izvērtēts individuāli

 

 

 

 

1

308.54

EUR 844.41

Pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādēm

(ja personas esošā vai pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir Salaspils novads ne mazāk kā pēdējos 12 mēnešus un persona ieslodzījumā atradusies ne mazāk kā 6 mēnešus;

iesnieguma iesniegšanas termiņš - 1 mēneša laikā)

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

57.00

 

 

 

 

 

6

342.00

EUR 114.00

 

Jubilejas pabalsts (80, 85, 90, 95 gadi) (iesnieguma iesniegšanas termiņš- 6 mēnešu laikā pēc jubilejas, t.sk. jubilejas pabalsts (100 un vairāk gadi); iesnieguma iesniegšanas termiņš pabalsts tiek izmaksāts skaidrā naudā personas dzīvesvietā, apsveicot personu tieši dzimšanas dienā)

 

118

2

(100 un vairāk gadu sasnieguši)

 

 

 

 

 

 

76.00

190.00 (100 un vairāk gadu sasnieguši)

 

 

 

204

1

(100 un vairāk gadu sasnieguši)

 

15504.00

190.00

(100 un vairāk gadu sasnieguši)

 

kopā 15694.00

 

 

EUR 8968.00

EUR 380.00

 

kopā 9348.00

 

Mācību līdzekļu un apģērbu iegādei aizbildniecībā esošiem bērniem (kuri ir deklarēti, bet nav noteikts trūcīgs vai maznodrošināts statuss)

 

(katru gadu no 01.08.-31.10.)

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

76.00

 

 

 

 

 

23

1 748.00

EUR 304.00

 

I grupas invalīdiem, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēji

(iesniegumu iesniedz līdz 20.novembrim; pabalstu izmaksā 3.decembrī – atkārtoti nav jāiesniedz, ja nekas nemainās)

 

 

 

 

jauns pabalsta veids

 

 

 

 

350.00

 

 

 

 

28

9 800.00

 

II grupas invalīdiem, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēji

(iesniegumu iesniedz līdz 20.novembrim; pabalstu izmaksā 3.decembrī – atkārtoti nav jāiesniedz, ja nekas nemainās)

 

 

 

jauns pabalsta veids

 

 

 

 

245.00

 

 

 

 

51

12 495.00

 

I grupas invalīdiem

(iesniegumu iesniedz līdz 20.novembrim; pabalstu izmaksā 3.decembrī – atkārtoti nav jāiesniedz, ja nekas nemainās)

 

 

 

 

 

 

 

 

190.00

 

 

 

 

140

26 600.00

 

II grupas invalīdiem

(iesniegumu iesniedz līdz 20.novembri; pabalstu izmaksā 3.decembrī – atkārtoti nav jāiesniedz, ja nekas nemainās)

 

 

 

 

 

 

 

 

85.00

 

 

 

 

602

51 152.00

 

Invalīdiem kopš bērnības, līdz pilngadības sasniegšanai

(iesniegumu iesniedz līdz 20.novembrim; pabalstu izmaksā 3.decembrī – atkārtoti nav jāiesniedz, ja nekas nemainās)

 

 

 

53

 

 

 

 

 

120.00

 

 

 

 

50

6 000.00

 

EUR 6 042.00

 

Ikmēneša pabalsts aizgādņiem

(iesniedz vienu reizi, kļūstot par aizgādni)

 

 

25

 

 

 

 

 

 

57.00

 

 

 

26

15 486.09

 

EUR 9384.77

 

Ikmēneša pabalsts bērniem invalīdiem un invalīdiem kopš bērnības, kuriem DEĀK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību (20% no min algas)

 

 

jauns pabalsta veids

 

 

 

 

86.00

 

 

 

 

19

10 148.00

 

Braukšanas maksas atvieglojumu piešķiršana trūcīgiem vai maznodrošinātiem pensionāriem un trūcīgām vai maznodrošinātām personām ar 3.grupas invaliditāti periodā

Pamatojoties uz Saistošajiem noteikumiem Braukšanas maksas atvieglojumi braukšanai ar sabiedrisko transportu un to saņemšanas kārtība Salaspils novadā”, Sociālais dienests piešķīra transporta pabalstus novada pensionāriem un 3. grupas invalīdiem, kuriem ir piešķirts trūcīgs vai maznodrošināts statuss.

 

Kopā

01.01.2017.-31.12.2017.

 

Kopā no

01.01.2018.-31.12.2018.

Pabalsts

Personu skaits

Summa

euro

Personu skaits

Summa

euro

Transporta pabalsts

311

4 713,99

621

41 765.32

*personu skaits un summas palielinājums ir saistīts ar to, ka dienests uzsāka visu pabalstu administrēšanu.

Sociālais dienests 2018.gada laikā ir atteicis

neizvērtējamos pabalstus 63 personām

Pabalsta veids

Personu skaits

Atteikuma iemesli

Transporta pabalsts

49

ir darba attiecībās vai nav pagājuši 3 mēneši, kopš izbeigtas darba attiecības;

nav deklarēti Salaspils novadā ārpus Salaspils pilsētas robežām;

reģistrēta kā pašnodarbināta persona;

persona var nodrošināt pašaprūpi saviem spēkiem;

persona ir strādājošs pensionārs;

ir nokavēts iesnieguma iesniegšanas termiņš;

ir mainīta invaliditātes grupa;

personas deklarēta Salaspils novada pilsētas robežās un deklarēta mazāk nekā pēdējos 12 mēnešus;

nekvalificējas normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem (beidzies iesnieguma iesniegšanas termiņš).

 

Politiski represētām persona

1

personas deklarētā dzīvesvieta nav Salaspils novada administratīvā teritorija.

Vientuļām pensijas vecumu sasniegušām personām, kurām nav likumīgo apgādnieku

2

pabalsta pieprasītājs nav vientuļš pensionārs, un nav ievērots iesnieguma iesniegšanas termiņš;

personai nav sasniegts Latvijā noteiktais pensijas vecums.

 

Pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādēm

2

pēdējā deklarētā dzīvesvieta Salaspils novada administratīvā teritorija ir mazāk nekā pēdējos 12 kalendāros mēnešus pēc kārtas pirms notiesājošā sprieduma spēkā stāšanās.

I un II grupas invalīdiem

5

personai piešķirta III grupas invaliditāte;

ir nokavēts iesnieguma iesniegšanas termiņš;

pabalsta pieprasītāja deklarētā dzīvesvieta nav Salaspils novada administratīvajā teritorijā.

Ikmēneša pabalsts bērniem invalīdiem un invalīdiem kopš bērnības,

1

klients Salaspils novada administratīvajā teritorijā deklarēts mazāk nekā 12 kalendāros mēnešus pēc kārtas, un nav ievērots iesnieguma iesniegšanas termiņš.

Jaundzimušā bērna aprūpei

4

neviens no vecākiem nekvalificējas normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem;

vecāks pabalstu konkrētam mērķim ir saņēmis citā pašvaldībā.

Jubilejas pabalsts

1

ir nokavēts iesnieguma iesniegšanas termiņš.

Sociālā dienests atrodas Kalnu ielā 2. Darba laiks:

Pirmdien 9.00 – 19.00

Otrdien 8.00 – 17.00

Trešdien 8.00 – 17.00

Ceturtdien 9.00 – 18.00

Piektdien 8.00 – 14.00

Informāciju varat saņemt pa tālruni 67946777 vai e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.