Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Pašvaldība turpinās atbalstīt izcilākos skolēnus

DSC00666Šodien, 23. aprīlī, Salaspils novada domes priekšsēdētājs Raimonds Čudars parakstīja sadarbības līgumu ar LU Fonda izpilddirektori Lailu Kundziņu- Zvejnieci par izcilības stipendijas piešķiršanu novada jauniešiem. Tas nozīmē, ka pašvaldība arī nākamajā mācību gadā turpinās finansiāli atbalstīt divus pirmā kursa studentus, ik mēnesi piešķirot 142,29  eiro, bet LU Fonds veiks stipendijas administrēšanu. Atgādinām, ka sadarbība aizsākās pērnajā gadā, kad stipendijas saņēma trīs novadā deklarētās jaunietes.

„Jau gadu Salaspils pašvaldība sadarbojas ar LU Fondu, atbalstot tos Salaspils jauniešus, kuri ir uzsākuši studijas kādā no Latvijas augstskolām. Pašvaldība šo atbalstu turpinās, uzskatot, ka iesāktais darbs jau ir nesis augļus. Prieks, ka šo sadarbību pozitīvi novērtē arī mūsu novadnieki,” tā atklāšanas runā teica priekšsēdētājs Raimonds Čudars.

LU Fonda izpilddirektore L. Kundziņa- Zvejniece atzina, ka ir ļoti gandarīta par sadarbību ar Salaspils novada pašvaldību: „Mums ļoti patīk ar jums sadarboties, jo kopā mums izdodas paveikt šo labo darbu.”

Ceremonijā piedalījās ne vien pašvaldības un LU Fonda pārstāvji, - pārstāvēti bija arī uzņēmumi „Knauf” un „Baltrotor”. Iespējams, ka nākotnē Salaspils uzņēmējiem varētu veidoties sadarbība ar LU Fondu, jo tieši augstskolas veicina zinātnes attīstību, un katram uzņēmējam ir nepieciešams kvalificēts un izglītots darba spēks.

Šogad līgumā ir veiktas izmaiņas, kas nosaka, ka vismaz vienam skolēnam ir jābūt ne vien deklarētam Salaspils novadā, bet arī mūsu pašvaldības izglītības iestādes audzēknim. Protams, pašvaldība lepojas ar tiem skolēniem, kuri mācās Rīgas prestižākajās skolās, tomēr mums rūp arī mūsu vidusskolu konkurētspēja. Otrs novadā deklarētais jaunietis var būt jebkuras citas  vidusskolas audzēknis. Pretendents drīkst strādāt algotu darbu, bet nedrīkst vienlaikus būt LU Fonda vai citu mecenātu stipendiju ieguvējs.

Kā pastāstīja Izglītības un kultūras daļas vadītāja Inga Elksne, tad pašvaldība turpinās atbalstīt arī pagājušā mācību gada stipendiātes: „Meitenes arī augstskolā mācībās sasniedz labus rezultātus. Ja tā turpināsies, tad stipendijas viņas saņems arī otrajā kursā.”

Šāda pašvaldības izcilības stipendija ne vien finansiāli atbalsta novada jauniešus, bet arī veicina novada atpazīstamību Latvijā. Lai to saņemtu, skolēnam, absolvējot 12. klasi, vidējai atzīmei ir jābūt ne zemākai par 7, 5 ballēm. Protams, vērā tiek ņemti arī jaunieša īpašie sasniegumi olimpiādēs un dažādās citās aktivitātēs.

Lai noteiktu izcilākos skolniekus, kuriem piešķirt stipendiju, ir izveidota speciāla komisija, kuras sastāvā ir domes priekšsēdētājs Raimonds Čudars, Izglītība un kultūras daļas vadītāja Inga Elksne, kā arī RTU Neorganiskās ķīmijas institūta direktora vietniece zinātniskajā darbā Antonija Dindune, LU Akadēmiskā departamenta direktors Ojārs Judrups, LU kanclera finanšu konsultants Pāvels Fricbergs un LU Fonda izpilddirektore Laila Kundziņa-Zvejniece.


Stipendija paredzēta: viena stipendija - Salaspils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētam (vismaz vienu gadu) un otra stipendija - Salaspils 1. vai 2. vidusskolu absolventam  – topošajam absolventam, kurš studēs jebkurā no Latvijas augstskolām jebkurā bakalaura studiju programmā 2014./2015.ak.g., sākot ar septembri. Pretendents drīkst strādāt algotu darbu. Pretendents nedrīkst vienlaikus būt LU Fonda vai citu mecenātu stipendiju ieguvējs.

Stipendiju skaits: 2 stipendijas 2 jauniešiem.

Stipendijas apmērs, laika posms: 142.29 EUR/mēnesī, 10 mēnešu garumā (2014. gada septembris līdz 2015. gada jūnijs).

Kopējais 2 stipendiju fonds:  EUR 2 845.74.

Pieteikšanās stipendijām: 2014. gada 1. septembris - 1. oktobris, on-line sistēmā www.fonds.lv.

Pirmo reizi pasniegtas Salaspils novada pašvaldības stipendijas

LU Fonda Salaspils novada pašvaldības stipendijas saņems vēl divas salaspilietes

 

 

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis