Notiks kokmateriālu izsole

Salaspils novada dome paziņo, ka tiek rīkota pašvaldības kustamās mantas (meža) izsole.

Izsoles priekšmets – kustamais īpašums – kokmateriāli, kas tiks iegūti, veicot koku retināšanas darbus pašvaldībai piederošajā zemesgabalā Rīgas ielā 123, Salaspilī, Salaspils novadā (kadastra Nr. 8011 002 0413).

Kopējais kokmateriālu apjoms – 446,52 m3.

Izsoles priekšmeta nosacītā cena, kas ir arī izsoles sākuma cena, atbilstoši biedrības “Vides kvalitāte” sniegtajam vērtējumam (23.10.2017. Nr. 270/17) un izsoles komisijas atzinumam ir 12459,03 EUR (bez PVN).

Izsoles dalības maksa ir 50,00 EUR (piecdesmit euro, 00 centi).

Izsoles nodrošinājums 10% no izsoles sākuma cenas – 1245,90 (viens tūkstotis divi simti četrdesmit pieci euro, 90 centi).

Izsole notiks 2018.gada 16.janvārī plkst.12.00 Salaspils novada domes sēžu zālē 3.stāvā, 314.telpā.

Izsoles dalībnieku reģistrācija beidzas 2018.gada 16.janvārī plkst.09.00.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties ŠEIT, domes ēkā pie Nekustamo īpašumu daļas informācijas stenda (pie 201.kab.). Papildus informāciju var saņemt, zvanot pa tālr. 67981023

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis