Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Nenokavējiet! Vēl līdz 1. februārim var pieteikties NĪN atvieglojumu saņemšanai

Iesniegumi nodokļa atvieglojumu saņemšanai nodokļu maksātājiem jāiesniedz līdz taksācijas gada 1. februārim Salaspils novada domes vai Saulkalnes Apmeklētāju apkalpošanas centrā.

Uz iesnieguma pamata Salaspils novada dome piešķir NĪN atvieglojumus šādām kategorijām:

1. 25 % apmērā:

 • politiski represētajām personām papildus atvieglojumam, kas paredzēts likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli”, ja tas ir nodokļa maksātāja vienīgais īpašums;
 • fiziskām un juridiskām personām, kuru NĪ atrodas Salaspils pilsētas un ciemu teritorijā, ja uz taksācijas gada 1. janvāri NĪ nav iespēja pieslēgties maģistrālajai ūdensapgādei un maģistrālajai kanalizācijas sistēmai (ar papildus nosacījumiem, lai pretendētu uz NĪN atvieglojumu var iepazīties www.salaspils.lv vai zvanot pa tālr.67981012)

2. 50 % apmērā:

 • jaunizveidotajiem ražošanas uzņēmumiem (ar papildus nosacījumiem, lai pretendētu uz NĪN atvieglojumu, var iepazīties www.salaspils.lv);
 • ražošanas uzņēmumiem, kuri atbilst mikrouzņēmuma, mazā un vidējā komersanta statusam (ar papildus nosacījumiem, lai pretendētu uz NĪN atvieglojumu, var iepazīties www.salaspils.lv).

3. 70 % apmērā:

 • vientuļajiem pensionāriem (kuriem nav laulātā, bērnu, mazbērnu), ja tas ir nodokļa maksātāja vienīgais īpašums;
 • 2. grupas invalīdiem (kuriem nav laulātā, bērnu, mazbērnu), ja tas ir nodokļa maksātāja vienīgais īpašums;
 • ģimenei (laulātais, bērni, mazbērni), kurā visas pilngadīgās personas ir 2. grupas invalīdi vai nestrādājoši pensionāri, ja tas ir nodokļa maksātāja vienīgais īpašums;
 • personām, kuru ģimenē vismaz viens no ģimenes locekļiem (laulātais, bērni, mazbērni) ir 1. grupas invalīds, ja tas ir nodokļa maksātāja vienīgais īpašums;
 • personām, kuru ģimenē ir bērns līdz 18 gadu vecumam (t.sk. adoptētais vai aizbildnībā esošs), kuram piešķirta invaliditāte no bērnības, ja tas ir nodokļa maksātāja vienīgais īpašums.

4. 90 % apmērā maznodrošinātai ģimenei (personai) par laika periodu, kad piešķirts statuss.

Uzmanību! NĪN atvieglojumi tiks piešķirti tikai šajos gadījumos:

 • īpašniekam uz taksācijas gada 1. janvāri nav NĪN parādu par iepriekšējiem gadiem;
 • nekustamais īpašums ir atvieglojuma saņēmēja deklarētā dzīvesvietas adrese un ir reģistrēts zemesgrāmatā.

 

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis