Neizvērtējamie pabalsti tiek pārskaitīti uz personas bankas kontu

ATGĀDINĀM, ka visi neizvērtējamie pabalsti tiek pārskaitīti uz personas bankas kontu vai “Latvijas Pasta” norēķinu kontu.

Ja personai nav atvērts bankas konts vai norēķinu konts pastā, pabalsts tiks izmaksāts ar pasta starpniecību, to piegādājot mājās, bet tādā gadījumā jārēķinās, ka no pabalsta summas tiks atskaitīti “Latvijas Pasta” noteiktie piegādes izdevumi.

“Latvijas Pasta” piegādes izdevumi ir atkarīgi no pabalsta summas, un tie ir no 4,4 līdz 7,25 eiro. Par šo summu tiks samazināta jūsu saņemtā pabalsta summa.

Tādēļ aicinām iedzīvotājus, kuriem ir tiesības saņemt kādu no pabalstiem, uzrakstīt iesniegumu, norādot jūsu bankas kontu, uz kuru pārskaitīt pabalstu, un iesniegt to Klientu apkalpošanas centrā vai Sociālajā dienestā. Tie ir:

  • 80, 85, 90 vai 95 gadu vecumu sasnieguši jubilāri;

  • vientuļie pensionāri;

  • personas ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti;

  • bērni ar invaliditāti kopš bērnības;

  • represētās personas, nacionālās pretošanās kustības dalībnieki;

  • personas, kuras piedalījās Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā.

Tie, kuri bankas kontu norādījuši jau iepriekšējos iesniegumos, pabalstu tāpat kā agrāk saņems uz savu bankas kontu bez papildus maksas.

UZMANĪBU REPRESĒTAJIEM! Tiem, kuri jau iepriekš ir norādījuši savu bankas kontu, NAV jānāk vēlreiz uz klientu apkalpošanas centru rakstīt iesniegumu. Jūs saņemsiet pabalstu tāpat kā līdz šim.

Ar saistošo noteikumu Nr.28/2012 „Neizvērtējamie pabalsti Salaspils novada iedzīvotājiem” nosacījumiem pabalstu saņemšanai varat iepazīties Salaspils mājas lapas sadaļā “Pārvalde-Normatīvie akti-Citi pašvaldības pabalsti, līdzfinansējums un brīvprātīgās iniciatīvas”. Neskaidrību gadījumā Jūs varat vērsties pie priekšsēdētāja vietnieces sociālajos un sporta jautājumos Maldas Caunes pa tālruni 29132344. 

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis