Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Laipni lūgti Salaspilī!

Lielākie labiekārtošanas darbi Saulkalnē jau sākušies

Būvtafele

Saulkalnes daudzdzīvokļu namu pagalmā sācies lielā labiekārtošanas projekta otrais, un var pat apgalvot, ka redzamākais posms, kura rezultāts jau šoruden ļoti iepriecinās iedzīvotājus.

Darba būs daudz. Iepriekš jau tika veikta teritorijas pirmsprojekta izpēte un apsekošana: novērtēta ceļu un laukumu funkcionālās atbilstība, seguma kvalitāte, māju piebraucamo ceļu un gājēju celiņu sasaiste ar infrastruktūru, atkritumu konteineru laukumu izvietojums un ietilpība, autostāvvietu iespējas, ielu apgaismojums, lietusūdeņu aizvadīšana, rotaļu un sporta zonu izvietojums, tehniskais stāvoklis un atbilstība normatīviem un funkcionālajām prasībām. 

Svarīgi, ka ar šiem plāniem jau 2016. gadā pašvaldības speciālisti iepazīstināja iedzīvotājus, rīkojot sabiedrisko apspriešanu. Paldies tiem saulkalniešiem, kuri iesaistījās un izteica savu viedokli!

Šobrīd ir uzsākta pazemes komunikāciju (drenāžas, laistīšanas sistēmas u.tml.) izbūve, pēc tam sekos teritorijas labiekārtošanas darbi, sporta, rotaļu un mierīgās atpūtas zonu ierīkošana. Lai gūtu pilnīgāku priekšstatu par darbu apjomu, aicinām aplūkot ģenerālplānu.

Nopietni ir veikta esošo apstādījumu inventarizācija – ko saglabāt, ko stādīt no jauna. Šis zonējums iekļausies ainaviskā plānojumā saskaņā Daugavas krasta ainavu un dabisko reljefu. Lai īstenotu projektā iecerēto, ir jāizņem vairāki koki, gandrīz visi no tiem ir mazvērtīgi, bojāti vai atrodas vietās, kur tos nav iespējams saglabāt. Ar inventarizācijas rezultātiem varat iepazīties pievienotajā tabulā.

Toties no jauna šajā teritorijā tiks iestādīti 88 koki – dažādas egles, kļavas, ievas, vītoli, bet rudenī  iedzīvotāji varēs panašķēties ar ēdamā pīlādža un plūmju augļiem. Būs arī vairāk nekā 600 dekoratīvo krūmu – skaisti ziedošas hortenzijas, ceriņi, spirejas un citi augi.  

Pie darbu zonas ir uzstādīta būvtāfele, kurā ikviens var aplūkot projekta vizualizāciju. Tajā redzama arī to atbildīgo darbinieku kontaktinformācija, pie kuriem vērsties, ja cilvēkiem rodas jebkādi jautājumi par darbu norisi.

Gaidot darbu rezultātu, aicinām saulkalniešus būt saprotošiem un sadzīvot ar būvdarbu veicējiem, notiekošo darbu zonā lūdzam pārvietoties uzmanīgi pa īpaši iezīmētajām vai ierīkotajām takām, tāpat aicinām īpaši uzmanīt bērnus un atturēt viņus no  tuvošanās intensīvāko darbu norises vietām.