Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Izstrādās pilsētas administratīvā centra detālplānojumu

Salaspils novada dome 2019.gada 28.februārī pieņēma lēmumu (sēdes protokols Nr. 5, 12.§) ,,Par detālplānojuma izstrādāšanu Salaspils pilsētas administratīvā centra un tam piegulošajā teritorijā”.

Detālplānojuma izstrādes pamatojums ir nepieciešamība veikt Salaspils pilsētas daļas un tai apkārtējo teritoriju satiksmes infrastruktūras pārkārtojumus ar mērķi izveidot pilsētas centrālo laukumu, ietverot tā labiekārtojuma risinājumus, kā arī veikt transporta infrastruktūras teritoriju robežu pārkārtošanu, lai īstenotu satiksmes plūsmu pārkārtošanu pilsētas centrā, ņemot vērā 2017.gada 8.novembrī izsludinātā metu konkursa “Salaspils pilsētas centrālās daļas ar administratīvajām un kultūras iestādēm satiksmes infrastruktūras rekonstrukcija, pilsētas galvenā laukuma izveide un labiekārtojums” rezultātus.

Mērķis ir pilsētas centrālās daļas turpmākās attīstības labākā risinājuma rašana un tas īstenojams, izstrādājot detālplānojumu, kura uzdevumos ietvertas būtiskas satiksmes organizācijas izmaiņas, pilsētas centrālajai daļai piegulošās teritorijas plānotās izmantošanas un izmantošanas aprobežojumu detalizēšana un ielu sarkano līniju precizēšana.

Detālplānojuma projektā iekļautā teritorija ir parādīta attēlā.

Informāciju par detālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169 vai sazinoties ar teritorijas plānotājām Līgu Villeri-Madzuli un Daci Griķi, tālrunis 67981068, kā arī sekot informācijai pašvaldības mājas lapā vai Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā ,,Teritorijas attīstības plānošana” https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_14217

centrs detalplanojums

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis