Dienas centra vadītāja piedalās starptautiskā projektā

Šā gada septembrī tika uzsākts projekts "Eiropas tīkls sociālās integrācijai uzņēmējdarbībai: sociālā iekļaušana un lauku reģionu attīstība labākai Eiropas nākotnei”, ko īsteno saskaņā ar programmu "Eiropa pilsoņiem", 2. virziens, 2.2. Pasākums "Pilsētu tīkli" (Europe for Citizens Programme, Strand 2, Measure 2.2 “Networks of towns”).

Projekta galvenais mērķis ir izveidot starptautisku tīklu zināšanu apmaiņai sociālās integrācijas uzņēmumu jomā.

Projektā iesaistīti 12 partneri no desmit Eiropas valstīm: Slovākijas, Ungārijas, Itālijas, Rumānijas, Portugāles, Latvijas, Čehijas, Serbijas, Horvātijas un Slovēnijas. Projektā iesiastīti pieredzējuši partneri sociālo uzņēmumu dibināšanas jomā, kā arī partneri, kuri vēlas uzlabot savu pilsoņu sociālo un ekonomisko dzīves kvalitāti, bet trūkst nepieciešamā atbalsta un zināšanas.

Projekta mērķi un uzdevumi:

  • veicināt nelabvēlīgā situācijā esošu grupu sociālo iekļaušanu
  • likvidēt sociālo nevienlīdzību
  • mazināt bezdarbu
  • uzlabot pakalpojumu kvalitāti vietējām kopienām
  • kontekstualizēt sociālās integrācijas uzņēmumus ES politikas virzienos

Projekta atklāšanas sanāksme notika Slovākijā, Filakovo, 2017. gada 20.-22. septembrī, turpinot to ar projekta sākotnējo konferenci. Projekta atklāšanas pasākumos Latviju pārstāvēja Anita Stirāne, “Sociālās inovācijas centrs”, projekta partnerorganizācijas Latvijā projektu vadītāja, Guna Kalniņa – Priede, Vidzemes plānošanas reģiona Administrācijas vadītāja un Rasa Rieksta – Riekstiņa, Salaspils novada Sociālā dienesta Dienas centra personām ar funkcionāliem traucējumiem vadītāja.

“Sociālās inovācijas centrs” (SIC) ir izveidots 2010. gadā kā nevalstiskā organizācija, kas faktiski atrodas Ķekavas novadā, bet sociālās uzņēmējdarbības jomā darbojas gan valsts, gan starptautiskā līmenī. Projektā "Eiropas tīkls sociālās integrācijai uzņēmējdarbībai: sociālā iekļaušana un lauku reģionu attīstība labākai Eiropas nākotnei" SIC atsaucas uz 2 pašvaldībām - Ķekavas novada pašvaldību un Salaspils novada pašvaldību, kā arī Vidzemes plānošanas reģionu.

Rasa Rieksta- Riekstiņa:”Es Salaspili redzu, kā ļoti piemērotu vietu sociālās uzņēmējdarbības attīstīšanai, jo Salaspils pašvaldība ir sociāli atbildīga pašvaldība un ļoti atbalsta sociālo jomu. Jau iepriekš ir domāts, kā palīdzēt sociāli vismazāk aizsargātām iedzīvotāju grupām vieglāk iekļauties sabiedrībā, kā uzlabot dzīves kvalitāti. Es sociālo uzņēmējdarbību redzu, kā vienu no rīkiem, lai kaut ko uzlabotu.”  

Saskaņā ar stratēģiju "Eiropa 2020" un starpposma mērķi ilgtspējīgai labklājības izaugsmei ES stratēģija Baltijas jūras reģionam: "Sociālie uzņēmumi ir īpaši izveidoti, lai sasniegtu sociālos mērķus, kas savukārt atbilst ilgtspējīgas izaugsmes prioritātēm, kas izriet no pieaugošas labklājības". Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam paredz sabiedrības līdzdalību sociālo problēmu risināšanā, sociālo uzņēmumu izveides un darbības veicināšanā. Kopš 2014. gada Latvijas Ministru kabinets apstiprināja koncepciju "Par sociālās uzņēmējdarbības īstenošanas iespējām Latvijā", notiek aktīvs darbs pie Sociālās uzņēmējdarbības likumprojekta izstrādes un tiek plānots, ka tas stāsies spēkā 2018. gada sākumā. Savukārt periodā no 2016. līdz 2022. gadam Labklājības ministrija sadarbībā ar finanšu iestādi Altum īsteno ES grantu programmu un pilotprojektu "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai", kura ietveros LM veiks sociālo uzņēmumu identificēšanu un grantu piešķiršanu.

Šī publikācija ir daļa no projekta "Eiropas tīkls sociālās integrācijai uzņēmējdarbībai: sociālā iekļaušana un lauku reģionu attīstība labākai Eiropas nākotnei”, ENSIE - 588997-CITIZ-1-2017-1-1SK-CITIZ-NT, ko īsteno saskaņā ar programmu "Eiropa pilsoņiem", 2. virziens, 2.2. Pasākums "Pilsētu tīkli".

EU for_citizens

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis