Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Laipni lūgti Salaspilī!

Braukšanas kompensācijās izmaksāti vairāk nekā 22 tūkstoši eiro

atbalsts

Salaspils novada Sociālais dienests 2018.gada 10.aprīlī, pamatojoties uz Salaspils novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.11/2011 “Braukšanas maksas atvieglojumi braukšanai ar sabiedrisko transportu un to saņemšanas kārtība Salaspils novadā” http://www.salaspils.lv/images/saist_noteikumi/2011/sn-11.pdf par pirmo pusgadu, ir piešķīris un izmaksājis 521 personai pabalstu braukšanas izdevumu kompensācijai par kopējo summu 22 311,18 eiro.

Savukārt 34 personām pabalsts braukšanas izdevumu kompensācijai tika atteikts. Biežākie atteikuma iemesli:

  • persona ir darba attiecībās vai saimnieciskās darbības veicējs;
  • persona ir bijusi darba attiecībās mazāk kā 3 mēnešus pirms iesnieguma iesniegšanas;
  • persona nav deklarēta Salaspils novada teritorijā 12 mēnešus pēc kārtas;
  • personas īpašumā nav mazdārziņš ārpus Salaspils pilsētas teritorijas (visticamāk, ka nav sakārtota Zemesgrāmata);
  • personai ir noteikta 1. vai 2. grupas invaliditāte (šīm personām pārvietošanās sabiedriskajā transportā ir bez maksas);
  • persona ir nokavējusi iesnieguma iesniegšanas termiņu;
  • personas ģimenes loceklis, kuram pieder mazdārziņš ārpus Salaspils pilsētas teritorijas, nav deklarēts Salaspilī.

Atgādinām, ka nākamā pieteikšanās uz kompensācijas saņemšanu ir no 1. septembra līdz 1. oktobrim. Pieteikuma veidlapu var saņemt pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā vai-http://www.salaspils.lv/parvalde/pakalpojumi/veidlapu-saraksts.