Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Laipni lūgti Salaspilī!

Apstiprināta Salaspils novada Attīstības programma 2019.-2025.gadam

attistiba

Salaspils novada Attīstības programma 2012.-2018.gadam ir domes apstiprināts dokuments, kurā definēta Salaspils novada attīstības vīzija, ilgtermiņā sasniedzamie mērķi un prioritātes, kā arī noteiktas vidēja termiņa prioritātes, rīcības virzieni un uzdevumi 7 gadu periodam. Attīstības programma ir pamats Salaspils novada domes rīcību un investīciju mērķtiecīgai plānošanai.

Ņemot vērā, ka Salaspils novada Attīstības programmas 2012.-2018.gadam darbība ir beigusies, dome 2017.gada 9.novembrī pieņēma lēmumu par Attīstības programmas 2019.-2025.gadam izstrādes uzsākšanu. Tās projekts, pamatojoties uz 2018.gada 15.novembra domes lēmumu, tika nodots publiskai apspriešanai no 2018.gada 25.novembra līdz 27.decembrim. Publiskās apspriešanas laikā tika saņemti 8 iesniegumi no fiziskām personām, viens iesniegums no biedrības un viens iesniegums no Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”, Attīstības plānošanas sistēmas likumu, Teritorijas attīstības plānošanas likumu u.c. dokumentiem, dome 31. janvāra sēdē pieņēma lēmumu apstiprināt Salaspils novada attīstības programmu 2019.-2025.gadam.

Pašreizējās situācijas raksturojums

Stratēģiskā daļa

Pārskats par Attīstības programmas izstrādi