Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Par nekustamā īpašuma nodokli 2013. gadā

Par izmaiņām 2013.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanā Salaspils novadā  

 

2012.gada nogalē Salaspils novada dome paplašināja nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk - NĪN) atvieglojuma saņēmēju loku.

Informējam, ka šogad, lai saņemtu NĪN atvieglojumus,  iesniegumi Apmeklētāju apkalpošanas centrā  (turpmāk – AA)0 jāiesniedz līdz 1.februārim!

Lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību novadā NĪN atvieglojumi turpmāk tiek piešķirti:

- jaunizveidotiem ražošanas uzņēmumiem pirmos piecus gadus pēc uzņēmuma reģistrēšanas, ja iepriekšējā kalendārā gadā bijuši nodarbināti ne mazāk par 5 cilvēkiem (visa gada laikā);

- mikrouzņēmumiem, mazajiem un vidējiem ražošanas uzņēmumiem, ja ražotnē iepriekšējā kalendārā gadā bijuši nodarbināti ne mazāk par 5 cilvēkiem (visa gada laikā), un aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas vidēji uz vienu strādājošo bija ne mazāk kā Ls 1000 gadā.

Lai stimulētu ēku īpašniekus dzīvojamās mājas nodot ekspluatācijā un pieslēgt centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai, no 2013.gada atvieglojumu 25% apmērā varēs saņemt tie īpašnieki, kuru dzīvojamā māja ir pieslēgta centralizētajai ūdensapgādei un centralizētajai kanalizācijas sistēmai, vai arī nav pieslēgta centralizētajai ūdensapgādei un centralizētajai kanalizācijas sistēmai, tādēļ, ka  nekustamais īpašums nepiekļaujas pašvaldības ielai, kurā ir izvietoti centralizētie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli.

Atvieglojumu varēs saņemt arī personas, kuru nekustamais īpašums robežojas ar pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktu pašvaldības ielu, kas nav izbūvēta, t.i., bez grants, šķembu, bruģa vai asfalta seguma u.c.

No 2013.gada NĪN atvieglojumus varēs saņemt arī:

- personas, kurām ir bērns ar invaliditāti, kurš nepārsniedz 19 gadu vecumu un ar kuru ir kopīga deklarētā dzīvesvieta;

- ģimene (laulātais, bērni, mazbērni), kurā visas pilngadīgās personas ir 1. vai 2. grupas invalīdi vai pensionāri (ja ienākumi uz vienu ģimenes locekli mēnesī nepārsniedz Ministru kabineta noteikto minimālo darba algu 200 Ls, nav parādu par iepriekšējiem gadiem, tas ir vienīgais nekustamais īpašums, īpašums ir reģistrēts zemesgrāmatā, tas netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, nekustamais īpašums ir nodokļa maksātāja deklarētā dzīvesvieta).

2013.gadā nodokļa atvieglojumus varēs saņemt arī personas, kuras īrē dzīvojamās telpas no Salaspils novada pašvaldības, ja tās atbilst kādai no saistošajos noteikumos minētajai atvieglojumu saņēmēju grupai.

Informējam, ka šogad, lai saņemtu NĪN atvieglojumu, iesniegums jāiesniedz AAC līdz 2013.gada 1.februārim. No maznodrošinātām personām un trūcīgām personām iesniegumus pieņem visu taksācijas gadu - saņemot Salaspils sociālā dienesta izziņu par atbilstību statusam, var vērsties ar iesniegumu Apmeklētāju apkalpošanas centrā, līdzi ņemot Sociālā dienesta izziņu par atbilstību statusam.

Atgādinām, ka pašvaldības darbinieki datu bāzēs pārbauda informāciju par katru personu, lai pārliecinātos, ka NĪN atvieglojuma prasītājs atbilst visiem saistošo noteikumu kritērijiem. Pašvaldības darbinieki NĪN atvieglojumu drīkst piešķir tikai tad, ja iesniedzējs atbilst visām prasībām un ir ievērots saistošajos noteikumos noteiktais iesniegšanas termiņš.

Vēlamies informēt iedzīvotājus, ka biežākie atteikuma iemesli 2012.gadā bija:

-          personai ir likumiskie mantinieki (laulātais, bērni, mazbērni);

-          personas ienākumi pārsniedz Ministru kabineta noteikto minimālo darba algu (šobrīd - Ls 200);

-          personai ir nekustamā īpašuma nodokļa parādi par iepriekšējiem gadiem;

-          nav ievērots iesnieguma iesniegšanas termiņš – (šogad iesniegumi jāiesniedz līdz 1.februārim!, turpmākajos gados  – līdz 15.decembrim);

-          persona nav deklarējusies īpašumā, par kuru iesniedz iesniegumu;

-          nekustamais īpašums pieder citai personai;

-          personai pieder vairāki nekustamie īpašumi.

Birkas:Nodokļi

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis