Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Deklarētās dzīvesvietas anulēšana

Atbildīgā struktūrvienība
Salaspils novada domes Administratīvā daļa
Salaspils, Līvzemes iela 8
Tel. 67981011
Situācijas apraksts
Ir zudis deklarētās dzīvesvietas tiesiskais pamats un/vai sniegtas nepatiesas ziņas, deklarējot dzīvesvietu, piem., NĪ īpašnieka vai īrnieka (tai sk. ģimenes locekļu) maiņa (laulības šķiršana u.tml.)
Iesniedzamie dokumenti
Iesniegums, zemesgrāmatas kopija, īres līgums, citi dokumenti pēc nepieciešamības
Likumdošanas un normatīvo aktu bāze
Dzīvesvietas deklarēšanas likums
Likums “Par dzīvokļa īpašumu”.
“Iedzīvotāju reģistra likums”.
MK noteikumi Nr. 72 “Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”.
MK noteikumi Nr. 82 “Kārtība, kādā nekustamā īpašuma īpašnieks vai turētājs sniedz ziņas par nekustamajā īpašumā dzīvojošām personām”.
MK noteikumi Nr. 121 “Personas faktiskās dzīvesvietas reģistrācijai nepieciešamo ziņu apjoms un to pārbaudes kārtība”.
MK noteikumi Nr. 322 “Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība”.
MK noteikumi Nr. 1194 “Noteikumi par dzīvesvietas deklarācijas veidlapu, deklarācijā sniegto ziņu pārbaudes kārtību un dzīvesvietas elektroniskās deklarēšanas kārtību”.
MK noteikumi Nr. 720 “Noteikumi par valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumiem par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju”.
“Informācijas atklātības likums”.
“Fizisko personu datu aizsardzības likums”.
Likums “Par dzīvojamo telpu īri”.
Institūcija, darbinieks, kas izskata jautājumu
Salaspils novada dome
Izpildes gaita
Deklarētās dzīvesvietas anulēšana notiek pēc Domes lēmuma pieņemšanas un stāšanās spēkā
Izpildes termiņš
Līdz 3 mēnešiem

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis