Civilās aizsardzības plāns

Salaspils novada Civilās aizsardzības (turpmāk tekstā CA) plāns ir izstrādāts atbilstoši prasībām, kas noteiktas MK 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.423 "Pašvaldības, komersanta un iestādes civilās aizsardzības plāna struktūra, tā izstrādāšanas un apstiprināšanas kārtība", kā arī ievērojot Latvijas Republikas likumos, tiem pakārtotajos normatīvajos aktos norādīto.

CA plāns ir izstrādāts trijos eksemplāros, to sadalījums:

  • eksemplārs Nr.1 – Salaspils novada CAK;
  • eksemplārs Nr.2 – VUGD RRP;
  • eksemplārs Nr.3 – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Civilās aizsardzības pārvaldei.

CA plāna elektroniskā versija ir pieejama attiecīgajām Salaspils novada CAK un VUGD amatpersonām. CA plāna aktualizēšana (precizēšana un papildināšana) veicama ne retāk kā reizi gadā, ņemot vērā Salaspils novadā notikušās pārmaiņas, grozījumus normatīvajos aktos, citus faktorus, kas var ietekmēt plānā iekļauto pasākumu izpildi.

CA plānā noteiktie risinājumi civilās aizsardzības preventīvo, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamo pasākumu plānošanai un īstenošanai pielietojami izstrādājot vai precizējot novada teritorijā esošo komersantu un iestāžu CA plānus.

CA plāns nav uzskatāms par:

  1. tā galīgo variantu - nepieciešama tā periodiska precizēšana un papildināšana. CA plānu precizē katru gadu, ņemot vērā pašvaldībā notikušās pārmaiņas, grozījumus normatīvajos aktos un citus faktorus, kas var ietekmēt plānā iekļauto pasākumu izpildi;
  2. pašmērķi- nepieciešama tā praktiska apgūšana un realitātes pārbaude CA treniņā, mācībās un semināros;
  3. dogmu- katrai katastrofai, negadījumam ir sava specifika, nepieciešama racionāla pieeja to pārvaldīšanai.

Salaspils novada Civilās aizsardzības plāns

 

Ja esat saskārušies ar apstākļiem, kas apdraud apkārtējo drošību, veselību vai pat dzīvību, lūdzam nekavējoties ziņot operatīvajam dienestam pa tālruni:

112

Par ārkārtas situācijām Salaspils novada teritorijā var ziņot arī pašvaldības policijai pa tālruni:

67980033

 

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis