Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Tituls “Goda salaspilietis” ir pateicība izcilākajiem novadniekiem

Viena no mūsu novada noturīgākajām tradīcijām, atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu, ir izcilāko novadnieku godināšana, piešķirot pašvaldības augstāko apbalvojumu titulu “Goda salaspilietis” par nozīmīgu ieguldījumu zinātnē, veselības aizsardzībā, sociālajā aprūpē, tautsaimniecībā, sabiedriskajā drošībā, kultūrā, izglītībā un sportā, kā arī par citiem nopelniem novada attīstībā.

Salaspils var lepoties ar patiešām daudzām personībām, kas savu darbu ir veltījušas novada uzplaukumam. Mūsu labākie, saņemot titulu “Goda salaspilietis”, pievienojas itin prāvajam izcilnieku pulkam. Goda nosaukumu jau ir saņēmuši 37 bijušie un esošie novadnieki, un tie ir dzejnieks un atdzejotājs Knuts Skujenieks, bijusī Daugavas muzeja direktore Daina Lasmane, zinātnieki - vēsturnieks un arheologs Ēvalds Mugurēvičs, vēsturniece Lilita Vanaga, bioloģe Dzintra Knape un fiziķis Jānis Bērziņš, Rīgas rajona pensionāru apvienības priekšsēdētāja Aija Kušķe, PII “Saulīte” vadītāja Ņina Kacko, enerģētiķis Emīls Kūmiņš, Salaspils novada domes Administratīvās daļas vadītāja Žanna Maļinovska, pedagoģes Jadviga Rižkova, Lūcija Sniķere, Ņina Prohorova, Vija Reča, Velta Putna, Monika Vlasenko un mūzikas pedagoģe un ansambļa “Vālodzīte” vadītāja Ilona Koroševska, deju grupas “Buras” vadītāja Edīte Ābeltiņa, kardioloģe Saulcerīte Rudzīte un pediatre Lūcija Kristapsone, SIA "Saulkalne S" prezidents Juris Seilis, arhitekts Jānis Šrēders, ilggadēja Daugavas muzeja darbiniece Benita Drozdova, sociālā pedagoģe un ilggadēja Daudzbērnu ģimeņu biedrības "Mārtiņsala" vadītāja Maija Gauše, pensionāru kopas padomes locekle Anna Gulbe un valdes priekšsēdētāja Ausma Orlova, biedrības “Zelta atslēdziņa” vadītāja Rūta Kalnāja un uzņēmējs Kaspars Brunovskis.

Cieņpilni noliecot galvas, pieminam jau aizsaulē aizgājušos Goda salaspiliešus - ārstu ķirurgu Osvaldu Gasjūnu, skolotāju Ojāru Bērziņu, farmaceiti Vizmu Maču, Salaspils sabiedriskā centra un invalīdu biedrības vadītāju Mariju Šenni, ilggadējos saimniecības "Budeskalni" darbiniekus Robertu Grīnvaldu un Tomašu Malahovski, žurnālisti Aiju Neiburgu, zinātniekus Māri Daugavieti un Artūru Mauriņu.

Tituls “Goda salaspilietis” dibināts 2003. gadā. Ieteikt pretendentus ir tiesīgi gan salaspilieši, gan citviet dzīvojošie, gan arī iestāžu un uzņēmumu kolektīvi. Sākotnēji iesniegtos pieteikumus izvērtēja domes deputāti, un viņi arī nolēma, kuri no pretendentiem būtu goda nosaukuma cienīgi, turklāt divas reizes šis goda nosaukums tika piešķirts pat septiņiem novadniekiem vienlaicīgi.

Vēlāk titula piešķiršanas kārtība tika mainīta, un nu jau sesto gadu Latvijas dzimšanas dienas svinību laikā titulu “Goda salaspilietis” saņem viens izcilākais novadnieks. Kurš tas būs, - to izlemj komisija, kurā rotācijas kārtībā strādā septiņi jau esošie Goda salaspilieši.

Arī šogad, pasniedzot pašvaldības Goda rakstu un zelta krūšu nozīmi, godināsim kādu no mūsu līdzcilvēkiem, kura devums novadam ir bijis ievērojams un licis plaši izskanēt Salaspils vārdam un kurš ir pelnījis mūsu cieņu un atzinību.

Pieteikumus ar norādi "Titula "Goda salaspilietis" piešķiršanas pieteikumu izvērtēšanas komisijai", kā katru gadu, vēl var iesniegt līdz 10. oktobrim Salaspils novada domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā vai sūtīt pa pastu: Līvzemes iela 8, Salaspils, LV-2169. Ar nolikumu var iepazīties un veidlapu aizpildīt šeit.

Plānots, ka pēc 10. oktobra komisija uzsāks darbu un iepazīsies ar saņemtajiem pieteikumiem, lai lemtu, kurš šogad saņems titulu.

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis