Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

1991. gada barikāžu dalībnieki saņems Pateicības rakstus

Novērtējot 1991. gada barikāžu dalībnieku nopelnus, vairāk nekā 33 000 personu par 1991. gada janvārī un augustā parādīto drošsirdību, pašaizliedzību un iniciatīvu, par ieguldījumu organizatoriskajā un apgādes darbā, kā arī par 1991. gada barikāžu dalībnieku morālo un materiālo atbalstīšanu saņēma Latvijas valsts apbalvojumu — 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi.

Atzīstot nepieciešamību godināt un izteikt pateicību tām personām, kuras 1991.gada barikāžu laikā parādīja drošsirdību, pašaizliedzību un iniciatīvu, deva ieguldījumu organizatoriskajā un apgādes darbā, kā arī morāli un materiāli atbalstīja 1991. gada barikāžu dalībniekus, taču attiecībā uz kurām Barikāžu piemiņas zīmes valde nesaņēma ierosinājumus un tāpēc šīs personas netika apbalvotas ar 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi,
Barikāžu piemiņas zīmes valde nolemj nodibināt Pateicības rakstu.

  1. Pateicības rakstu 1991. gada barikāžu dalībniekam (turpmāk — Pateicības raksts) piešķir par 1991. gada janvārī un augustā parādīto drošsirdību, pašaizliedzību un iniciatīvu, par ieguldījumu organizatoriskajā un apgādes darbā, kā arī par 1991. gada barikāžu dalībnieku morālo un materiālo atbalstīšanu. Pateicības rakstu piešķir tikai tādai personai, kura nav apbalvota ar 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi. Pateicības raksts, kas 1991. gada barikāžu dalībniekam piešķirts pēc nāves, tiek izsniegts viņa piederīgajiem.
  2. Ierosinājumu par Pateicības raksta piešķiršanu var iesniegt jebkura persona. Ierosinājums par Pateicības raksta piešķiršanu kopā ar pamatojumu un ar to saistītie materiāli iesniedzami 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrībai, Rīgā, Krāmu ielā 3. Valde neizskata ierosinājumu, kura autors ieteic apbalvot sevi.
  3. Saņemtos ierosinājumus 1991. gada barikāžu dalībnieku piemiņas zīmes valde (turpmāk — valde) izskata triju mēnešu laikā no to iesniegšanas dienas un pieņem lēmumu par Pateicība raksta piešķiršanu vai par atteikumu to piešķirt.
  4. Sēdes par Pateicības raksta piešķiršanu sasauc valdes priekšsēdētājs. Uz valdes sēdēm var uzaicināt ierosinājumu iesniedzējus. Sēdes tiek protokolētas, protokolu paraksta sēdes vadītājs.
  5. Pateicības rakstu paraksta valdes priekšsēdētājs un valdes locekļi. Pateicības rakstu numurē un apzīmogo ar Saeimas zīmogu.
  6. Pateicības rakstu svinīgos apstākļos pasniedz Saeimas priekšsēdētājs vai viņa pilnvarota amatpersona.
  7. 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrība veic to personu uzskaiti, kurām piešķirts Pateicības raksts. Citus nepieciešamos tehniskos un organizatoriskos pasākumus nodrošina Saeimas Kanceleja.

Pateicības raksta piešķiršanas iesnieguma veidlapa

Foto pie ievada: Rīga, Barikādes 1991. gads, Fotokino dok arhīvs inv. nr. 155021-N. Foto F. Beifuļins

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis