Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Kādas šogad ir būtiskākās izmaiņas sociālajā jomā?

Īstenojot valsts sociālo politiku darba, sociālās aizsardzības, bērnu tiesību aizsardzības, bērnu un ģimenes lietu, kā arī cilvēku ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju jomā, Labklājības ministrija (LM) informē par vairākām būtiskām izmaiņām, kas stājušās spēkā 2015.gadā.

 

No 2015.gada 1.janvāra:

  • Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta maksimālais apmērs ir 48 600 eiro.
  • Slimības, maternitātes, paternitātes un vecāku pabalstus, kā arī bezdarbnieku pabalstu izmaksās bez līdz šim noteiktajiem ierobežojumiem. Tas nozīmē, ka daļai cilvēku pieaugs pabalstu apmērs, jo tos pilnībā izmaksās atbilstoši cilvēku veiktajām sociālajām iemaksām.
  • Ģimenes valsts pabalsta apmērs būs noteikts atkarībā no bērnu skaita ģimenē. Par pirmo bērnu - 11,38 eiro mēnesī, par otro bērnu ģimenē pabalsts būs 22,76 eiro (2 reizes lielāks), par trešo bērnu un nākamajiem bērniem – 34,14 eiro jeb 3 reizes lielāks nekā par pirmo bērnu ģimenē.
  • Valsts atbalstu celiakijas slimniekiem izmaksās arī bērniem, kuriem ir noteikta invaliditāte. Tāpat atbalstu izmaksās celiakijas slimniekiem, kas pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādēs un nav vecāki par 20 gadiem vai studē augstskolā dienas nodaļā (pilna laika klātienē) un nav vecāki par 24 gadiem.
  • Pabalstu par asistenta izmantošanu cilvēkiem ar I grupas redzes invaliditāti turpmāk maksās Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA). Pabalsta apmērs būs līdzšinējā apmērā, proti, 17,07 eiro nedēļā. Līdz šim minēto pabalstu maksāja Nodarbinātības valsts aģentūra.
  • Valsts sociālais pabalsts Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm pieaugs no 85,37 līdz 100 eiro. Līdz 2015.gada 31.martam piešķirtos valsts sociālos pabalstus VSAA pārrēķinās un izmaksās līdz 2015.gada 30.aprīlim.
  • Ieviesīs pilnveidotu, starptautiskajiem kritērijiem atbilstošu invaliditātes noteikšanas sistēmu. Tas nozīmē, ka cilvēkiem no 18 gadiem līdz valsts vecuma pensijas piešķiršanai, nosakot invaliditāti, ņems vērā ne tikai veselības traucējumus, bet arī to radītos aktivitāšu un funkcionēšanas ierobežojumus. Tādējādi noteiks gan invaliditātes grupu, gan arī darbspēju zaudējumu procentos.
  • Minimālā mēneša darba alga ir 360 eiro. Minimālā stundas tarifa likme ir 2,166 eiro, pusaudžiem un cilvēkiem, kuri ir pakļauti īpašam riskam, minimālā stundas tarifa likme būs 2,477 eiro.
  • Ir ieviests sociālās rehabilitācijas pakalpojums (psihosociālais atbalsts) vardarbībā cietušiem pieaugušiem cilvēkiem un arī pašiem vardarbības veicējiem. Tas nepieciešams, lai sniegtu atbalstu gadījumos, kad ģimenē notiek vardarbība, kā arī situācijās, kad cilvēks atzīts par cietušo administratīvā pārkāpuma lietvedības vai kriminālprocesa ietvaros, ir pieņemts tiesas, vai tiesneša lēmums par pagaidu aizsardzību pret vardarbību, vai policijas lēmums par nošķiršanu.

2015.gadā trūcīgie cilvēki bez maksas varēs saņemt trīs veidu pakas jeb komplektus - pārtikas preču komplekts, individuālo mācību piederumu komplekts un higiēnas un saimniecības preču komplekts. Palīdzības izdalīšanu vistrūcīgākajām personām nodrošinās biedrības, nodibinājumi, reliģiskas organizācijas un pašvaldības vai to iestādes, iepriekš piedaloties Sabiedrības integrācijas fonda organizētajā atlasē.

 Sociāli mazāk aizsargātajām grupām- zemākas elektroenerģijas izmaksas

 2015.gada 1.janvārī Latvijā pilnībā ir atvērts elektroenerģijas tirgus, kas nozīmē, ka ikviens lietotājs elektrību turpmāk iegādāsies no brīvi izvēlētā tirgotāja.

Rūpējoties par sociāli mazāk aizsargātām iedzīvotāju grupām, Latvijā ir paredzēts ieviest atbalsta programmu, kas paredz zemākas elektroenerģijas izmaksas šiem iedzīvotājiem.

Saeima ir apstiprinājusi grozījumus Elektroenerģijas tirgus likumā, kas paredz aizsargātā lietotāja koncepcijas ieviešanu. Saskaņā ar to trūcīgās un maznodrošinātās personas katru mēnesi par pirmajām100 kWh,  savukārt daudzbērnu ģimenes par 300 kWh, varēs norēķināties par  cenu, kas atbilst līdzšinējam Starta tarifam. 

Otrdien, 20. janvārī, Sociālās un veselības aizsardzības komitejas sēdē izskatījām jautājumus par izmaiņām sociālajā jomā, kas stājušās spēkā šī gada 1. janvārī. Jebkuras izmaiņas šajā nozarē ir būtiskas, ja kaut nedaudz uzlabo mazaizsargāto cilvēku dzīves līmeni.

Arī AS " Latvenergo" ar šo gadu sniegs atbalstu trūcīgām un maznodrošinātām personām. Sniegs atbalstu arī daudzbērnu ģimenēm.  Neskaidrību gadījumos, lūdzu, sazināties ar Salaspils Sociālo dienestu, kas izsmeļošāk sniegs atbildes uz jums interesējošiem jautājumiem. Tālrunis: 67946777, 67976811.

Malda Caune, Veselības un sociālās aizsardzības komitejas priekšsēdētāja

 

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis