Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Kamēr valsts domā, Salaspils pašvaldība rīkojas

Viena no Salaspils novada pašvaldības prioritātēm ir veicināt bērnu dzimstību un nodrošināt labvēlīgu vidi bērnu attīstībai, tādēļ 29. augusta domes sēdē deputāti pieņēma saistošos noteikumus par pašvaldības atbalstu daudzbērnu ģimenēm, un no šodienas, 20. septembra, šie noteikumi ir stājušies spēkā.  Tie paredz, ka daudzbērnu ģimenes var saņemt finansiālu un cita veida atbalstu, lai veicinātu bērnu fizisko attīstību, radošo darbību, prasmju apgūšanu kultūras un mākslas jomā, kā arī samazinātu ģimenes izdevumus par bērnu uzturēšanos pirmsskolas izglītības un vispārējās izglītības iestādēs.

 

Atbalsta veidi, uz kuriem var pieteikties daudzbērnu ģimenes ir šādi:

1) atbrīvojums no līdzfinansējuma Salaspils mūzikas un mākslas skolā un Salaspils sporta skolā 100% apmērā par vienu bērnu;

2) prioritāte rindā uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi;

3) prioritāte uz pašvaldības finansēto skolēnu darbu vasarā;

4) brīvpusdienas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē vienam no trīs bērniem, diviem no četriem bērniem utt.;

5) finansiāls atbalsts līdz 10 latiem (vai 15 euro pēc to ieviešanas) vienā kalendārajā mēnesī katram bērnam, kurš iekļauts Salaspils novada daudzbērnu ģimeņu reģistrā, ko varēs saņemt kā kompensāciju pēc vecāku izvēles par tādiem konkrētajā kalendārajā mēnesī bērnam sniegtajiem vecāku apmaksātiem pakalpojumiem kā ēdināšana pirmsskolas, vispārējās vidējās vai profesionālās izglītības iestādēs, bērna līdzdalība maksas pulciņos (kolektīvos) Salaspils novada pašvaldības kultūras iestādēs, bērna interešu izglītības programmu vai profesionālās ievirzes programmu apguve Salaspils novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs, bērna dalība privātajos pašvaldības licencētajos interešu izglītības pulciņos Salaspils novadā vai ārpus tā, ja šāds pakalpojums nav pieejams Salaspils novadā, bērna dalība Salaspils novada pašvaldības līdzfinansētā nometnē.

Atbalsts pienākas Salaspils novadā dzīvojošai daudzbērnu ģimenei. Visiem daudzbērnu ģimenes locekļiem jābūt deklarētiem vienā dzīvesvietā. Daudzbērnu ģimenē var dzīvot abi vai viens no vecākiem. Vecāku aprūpē jābūt vismaz trīs bērniem, kas nav sasnieguši 18 gadu vecumu vai 22 gadu vecumu, ja bērns mācās vispārējās vidējās izglītības iestādē, profesionālās izglītības iestādē vai ir pilna laika klātienes students. Bērni ģimenē var būt gan abiem vecākiem kopēji, gan katram savi. Laulība starp vecākiem nav obligāts nosacījums, bet ja ģimenē aug katram vecākam savi bērni, tad vecākiem savā starpā jābūt laulātiem. Par daudzbērnu ģimenes bērniem tiek uzskatīti arī aizbildniecībā esoši bērni un audžu ģimenē ievietoti bērni.

Atbalsta saņemšanai Salaspils vai Saulkalnes Apmeklētāju apkalpošanas centrā jāiesniedz iesniegums daudzbērnu ģimenes statusa piešķiršanai.

Izsmeļošāka informācija un iesniegumu veidlapas ir pieejamas pašvaldības šeit, kā arī to var saņemt Apmeklētāju apkalpošanas centros Salaspilī un Saulkalnē.

 

 

Salaspilssv2019

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis