Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Salaspils: novads, ar kuru lepoties!

Ir sācies jauns gads – laiks, kad mēdzam vērtēt iepriekšējā gada notikumus, darbus un to, vai esam sasnieguši savus savulaik izvirzītos mērķus, laiks, kad skatāmies uz priekšu ar jaunām cerībām. Arī Salaspils novada cilvēki iepriekšējā gadā bijuši aktīvi, darbīgi un spara pilni, noskaņoti uz viena – Salaspils novada – viļņa. Šodienas Salaspils vispirms ir tās aktīvie, radošie un uz nākotni vērstie cilvēki, mūsu novada izaugsme un attīstība ir atkarīga no viņiem. Tādēļ pirmajā šī gada numurā „Salaspils Vēstis” aptaujāja divpadsmit cilvēkus – tos, kuri, mūsuprāt, īpaši labi raksturojuši salaspiliešu paveikto, lūdzot viņiem vērtēt iepriekšējo gadu katram savā nozarē, kā arī ieskatīties šī gada iecerēs. Visi divpadsmit salaspilieši atbildējuši uz trim jautājumiem:

1. Kāds, Jūsuprāt, ir bijis 2015. gads jums un novadam? Kas bijis svarīgākais jūsu pārstāvētajā jomā – gan personīgi, gan novadam?

2. Jūsu galvenās apņemšanās un plānotie darbi 2016. gadā.

3. Jūsu novēlējums novadam un novadniekiem.

Lai mums visiem veiksmīgs un radošiem panākumiem bagāts gads.

Jūsu „Salaspils Vēstis”

___________________________________________

juris kalenuks darbs

Juris Kaļeņuks,

uzņēmējs, SIA „TMB Elements” direktors

1. Var teikt, ka aizvadītais gads ir bijis veiksmīgs – esam ielikuši stabilus pamatus turpmākai izaugsmei. Esam palielinājuši ražošanas jaudas, kas vienlaikus nozīmē arī papildus darbavietu radīšanu Salaspils novadā. Prieks, ka saražoto konstrukciju kvalitāti mūsu klienti novērtē un atgriežas atkal un atkal ar arvien apjomīgākiem pasūtījumiem. Personiski esmu kļuvis pārliecinātāks, mierīgāks par sevi, uzņēmumu un apkārtējiem.

2. Šogad plānojam sākt apgūt arī Norvēģijas tirgu, tur šobrīd vēl neesam tik atpazīstami, kā, piemēram, Zviedrijā, kur strādājam jau astoņus gadus, realizējot lauvas tiesu no saražotā. Uzņēmuma iekšienē jau ir saplānoti pasākumi darba vides uzlabošanai, jaunas telpas loģistikas darbiniekiem.

3. Bez jau vispārēji nozīmīgiem novēlējumiem kā veselība, laime un Mīlestība, vēlos novēlēt Drosmi un Apņēmību! Un, protams, uzdrīkstēšanos sapņot, mērķtiecīgi savus sapņus piepildot! Lai izdodas!

 

martins mintaurs vesture

Mārtiņš Mintaurs,

Dr.hist., Daugavas muzeja speciālists

1. 2015.gads ir bijis spraiga darba pilns, un tā rezultātus gan es pats, gan Salaspils novads īsti novērtēsim tikai šogad. Novadā iepriecina tas, ka arvien vairāk tiek darīts pilsētas infrastruktūras labā un veidojas cilvēkiem patīkama, kvalitatīva vide. Priecājos par to, ka pagājušajā gadā pabeidzu grāmatas manuskriptu un ceru, ka šogad tā iznāks.

2. Galvenais plānotais darbs 2016. gadā ir Daugavas muzeja pastāvīgās ekspozīcijas pilna apjoma rekonstrukcija, tiks radīts jauns stāsts par Salaspils novada un Daugavas vēsturi, kas iegūs daudzveidīgu, dinamisku un mūsdienīgu formu. Apņemšanās: pabeigt iesāktos darbus un atrast vairāk laika sev.

3. Apzināties savu vērtību un veidot tālāk novada piederības izjūtu – Salaspils novada identitāti. Lai Salaspili neuztvertu tikai kā Rīgas piedēkli, lai Salaspils būtu vieta ar savu seju un pašapziņu!

 

ina berzina-veita energija

Ina Bērziņa – Veita,

SIA „Salaspils Siltums” valdes locekle

“Salaspils Siltums” 2015. gadā turpināja savu darbu, uzlabojot centralizētās siltumapgādes sistēmu Salaspils novadā. Šodien mēs varam droši teikt, ka Salaspilī ir viens no vismodernākajiem centralizētās siltumenerģijas ražošanas un piegādes uzņēmumiem ne tikai Latvijas, bet, uzdrīkstēšos teikt, arī Eiropas līmenī. „Salaspils Siltums” arī turpmāk centīsies ieviest visu labāko, kas iespējams šai nozarē. Iedzīvotāji mūsu darbu izjūt kā iespēju saņemt siltumu par stabilu un pieņemamu cenu. Bet cik daudz iedzīvotāji katru mēnesi maksā par siltumu, ir atkarīgs no tā, cik siltumenerģijas mēnesī ir patērēts. Informāciju par iepriekšējā mēneša mājas patēriņu, un ne tikai to vien var redzēt mājas lapā www.salaspilssiltums.lv. Siltumenerģijas patēriņš ir atkarīgs no gaisa temperatūras ārā un, protams, arī no tā, kādā stāvoklī ir māja. SIA „Salaspils Siltums” ir uzsākusi pilotprojektu, lai palīdzētu trīs daudzdzīvokļu māju īpašniekiem veikt ēku renovāciju, kas ļaus samazināt enerģijas patēriņu un paildzinās ēkas mūžu. Mēs ļoti ceram, ka šie projekti būs veiksmīgi, lai arī citas mājas varētu pieteikties savas ēkas renovācijai. Bet šobrīd, būtu vērts painteresēties pie sava apsaimniekotāja, ko var darīt, lai maksājumi nebūtu pārlieku lieli. Vai māja netiek pārkurināta? Vai siltummezgli ir sakārtoti un noregulēti, lai saņemtu optimālo siltuma daudzumu?

 

miks balodis attistiba

Miks Balodis,

Salaspils Uzņēmēju biedrības priekšsēdētājs

1. Uzņēmējdarbībā un novada attīstībā galvenais ir tas, ka vietējie uzņēmēji ir apzinājušies sevi kā vienotu spēcīgu kopu, kuriem nav vienaldzīga novada attīstība. Ir labi, ka mēs spējam sanākt pie viena galda un runāt arī par novadam svarīgām lietām, un būt par pilnvērtīgu partneri novada domei. Man personīgi iepriekšējā gadā būtiska bijusi profesionāla bitenieka izglītības iegūšana Vecbebru tehnikumā paralēli darbiem un aktivitātēm Salaspils uzņēmēju biedrībā. Sena apņemšanās, ko beidzot izdevās īstenot – tā kā salaspiliešiem tuvākajā laikā būs pieejams pašiem savs Salaspils novadā ievākts medus!

2. Salaspils uzņēmēji ir uzņēmušies rūpes ne tikai par sava novada attīstību, bet ir uzsākts darbs arī pie Pierīgas uzņēmēju apvienošanas, kopīgi pārstāvot uzņēmējus sarunās ar nozīmīgākajām ministrijām un citām valsti pārstāvošām organizācijām. Esam iecerējuši paust savu viedokli par virkni sistēmisku kļūdu tautsaimniecībā kopumā. Rudenī plānojam organizēt 3. Vislatvijas reģionālo uzņēmēju biedrību kongresu, kurā pārrunāt nacionālā līmenī nepieciešamos uzlabojumus valsts pārvaldē. Īpaši gribētu uzsvērt jauniešu tēmu novadā. Mēs kā uzņēmēji būtu gatavi palīdzēt novada jauniešiem veiksmīgāk iekļauties darba tirgū un sekmēt līderības spējas, tiesa, vēl ir jāsaprot, kā veiksmīgāk uzrunāt jauniešus un kas tieši mūsu bērniem trūkst, lai varētu turpināt mācīties prestižās skolās, iegūt pieprasītas profesijas un šajā dinamiskajā laikā nepazaudēt pamatvērtības. Domāju ir pienācis laiks atklāti pārrunāt šo jautājumu gan ar vidusskolu vadību, gan ar jauniešu vecākiem, gan ar pašiem jauniešiem.

3. Galvenais neesiet vienaldzīgi ne pret saviem ģimenes locekļiem, ne pret kaimiņiem, ne pret novadu kopumā. Esiet aktīvi, iesaistieties dažādās sabiedriskās aktivitātēs, paudiet viedokli, pat ja tajā ir kritikas piesitiens. Mums uzņēmējiem un arī novadam kopumā ir vajadzīga atgriezeniskā saite un „dzīva” saruna ar cilvēkiem, kuri dzīvo mūsu novadā. Neviens mūsu novadu neattīstīs labāk kā vien mēs paši.

 

kristaps zalais izglitiba

Kristaps Zaļais,

„Iespējamās misijas” pedagogs,

Salaspils 1. vidusskolas skolotājs

1. Mans personīgais viedoklis ir, ka Salaspils novadam 2015. gads noteikti ir bijis pozitīvs. Izglītības jomā Salaspilī notikušas daudzas nozīmīgas lietas, piemēram, skolas korpusu atjaunošanu, drošības sistēmas modernizēšanu, bet mūsu skolas – Salaspils 1. vidusskolas – mērogā būtiska bija attīstības plāna izveide nākamajiem trim gadiem. Liels prieks, ka šī plāna iestrādnes nav tikai uz papīra, bet var redzēt pirmos rezultātus arī ikdienas darbā. Pašam iepriekšējais gads ir bijis ar plašu emociju un jaunu pieredžu gammu, un kopumā tas vairāk ir bijis piepildīts ar smaidu un prieku, galvenokārt, paldies par to varu teikt skolēniem, ar kuriem saskaros ikdienas darbā. Vēl noteikti jāmin arī dažādie semināri un papildus literatūra, kas tika apgūta un ļāva veidot, manuprāt, patiesi interesantas un aizraujošas stundas. Papildus tam noteikti var minēt jaunā korpusa un kabineta iekārtošanu.

2. Pati galvenā apņemšanās šim gadam būtu turpināt iesākto savās stundās un būt vēl labākam skolotājam saviem skolēniem. Un tad, protams, ir dažas ieceres, par kurām gan varēšu stāstīt tikai tad, kad tās būs piepildījušās. Plānotajos darbos ietilpst arī sava uzņēmuma apgrozījuma palielināšana, bet par izglītības jomu runājot, esmu iecerējis fokusēties uz lielāku savstarpēju dalīšanos ar kolēģiem par paveikto, kopā mācoties jaunas izglītības metodes. Šajā gadījumā par kolēģiem es runāju ne tikai Salaspils mērogā, bet domājot plašāk. Vēl viena iecere ir īpašas interneta saites izveide, kuras pamatdarbība tad arī būtu pedagogu dalīšanās pieredzē, tas, manuprāt, palīdzētu ikvienam skolotājam ikdienas darbos. Runājot par sevi personīgi – ļoti ceru šogad iegūt maģistra grādu un savu otro bakalaura grādu.

3. Kaut arī jau minēju, ka 2015. gads ir bijis pozitīvs, novēlu tomēr neapstāties pie pozitīvajām lietām un neieslīgt pašapmierinātībā, bet – tieši pretēji – virzīties uz priekšu vēl vairāk. Salaspils novadam un ikvienam novadniekam ir jāvirzās uz priekšu un jāvēlas vairāk. Salaspiliešiem novēlu novērtēt mūsu novadu un vienam otru, jo šis tiešam netiek rakstīts, tādēļ, ka tā pierasts teikt, bet gan tāpēc, ka es patiešām tā jūtos – vairāk novērtēt gan vienam otru, gan apkārt esošo, jo šajā novadā cilvēki ir pretimnākoši un pozitīvi, arī pats novads ir skaists un ar plašām iespējam.

 

ieva tumana turisms

Ieva Tumana,

tūrisma organizatore

1. Aizvadītais gads notikumiem bagāts bijis gan Salaspils tūrisma nozarei, gan pašai, jo darbam tika veltīta lielākā daļa laika, sirds un enerģijas. Ļoti veiksmīgi startējām tūrisma izstādē ”Balttour” ar Latvijā vēl neredzētu stenda koncepciju, ko augsti novērtēja gan apmeklētāji, gan nozares profesionāļi. Pacēlums pēc izstādes turpinājās, jo pabeidzām un atvērām jauno Salaspils Tūrisma informācijas centru, kur līdz tam tika ieguldītas neskaitāmas darba stundas, lai izplānotu, atrastu un realizētu visu maksimāli labākajā variantā. Nozīmīgs notikums bija arī jaunās, sen lolotās Oranžērijas atklāšana, kas Salaspili padarīja par galamērķi daudziem apmeklētājiem. Pirmais tūrisma centra darbības gads vēl nav noslēdzies, bet jau tagad varam secināt, ka tas ir bijis necerēti veiksmīgs, par ko jāpateicas gan kolēģiem pašvaldībā, gan Botāniskajā dārzā. Lielisks gada noslēgums un gandarījums par paveikto bija “Q-Latvija” sertifikāta iegūšana, tas bija garš process, kurā tika vērtēta tūrisma centra darbības kvalitāte.

2. Sertifikāta iegūšana uzliek atbildību kvalitātes līmeni ne tikai noturēt, bet arī turpināt attīstīt, tādēļ tūrisma centra darbības kvalitātes nodrošināšana arī 2016. gadā un turpmāk būs ļoti būtiska, jau 2015. gadā sākām darbu pie tā, lai informāciju par tūrisma piedāvājumu Salaspils novadā varētu ne tikai ērti uzzināt mūsu tūrisma centrā, bet arī atrast internetā. Šogad projekts tiks realizēts līdz galam, un ceram jau pavasarī viesiem reklamēt mūsu mājas lapu. Tāpat jāturpina jau iesāktie darbi – sadarbībā ar Daugavas lejteces novadiem top kopīgi maršrutu materiāli velobraucējiem, tostarp par piemiņas vietām novadā, Salaspils novada tūrisma kartes izdošana un sadarbība ar tūrisma nozari mūsu piedāvājuma reklamēšanā. Šogad no jauna vēlētos izveidot sadarbību ar gidiem, jo secinājām, ka pieprasījums ir, bet piedāvājums joprojām ir mazs.

3. Pašai apņemšanās šogad veltīt laiku ģimenei un mazā auklēšanai, tādēļ arī novadniekiem vēlu stipras, kuplas un veselas ģimenes! Veltiet laiku kopīgām aktivitātēm ar ģimeni un sevis pilnveidošanai, tad novads varēs pilnveidoties kopā ar jums!

 

edite abeltina kultura

Edīte Ābeltiņa, deju studijas "Buras" vadītāja, horeogrāfe

1. 2015.gads gan man, gan manai mūsdienu deju studijai "Buras" bija ļoti radošs un panākumiem pilns. 2015.gada vasarā notika XI Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki, kas vienmēr ir bijis ļoti gaidīts pasākums. Man šajā ziņā bija divi izaicinājumi – izcīnīt ar saviem „buriniekiem” dalībnieku statusu un kā Mūsdienu deju lielkoncerta mākslinieciskai vadītājai – izveidot koncertu, kurš svētku vēsturē notika pirmo reizi. 2000 mūsdienu deju dejotāji vienojās kopējā lieluzvedumā. Deju grupa „Buras” svētkos piedalījās ar 145 dejotājiem, izcīnot uzvaras atlases konkursos. Par to man ir ļoti liels lepnums. Arī svētku laikā Ķīpsalas hallē mūsdienu deja pārsteidza skatītājus ar grandioziem koncertiem. Dubults prieks ,ka visi Salaspils dejotāji – gan mūsdienu, gan tautisko deju – izcīnīja godu būt par svētku dalībniekiem. Tas liecina par mūsu kolektīvu pedagogu izcilu darbu. Salaspils novads var lepoties ar saviem pašdarbības kolektīviem. Liels sasniegums bija deju izrāde "Popkorns", kuru trīs reizes izrādījām Salaspils svētku laikā, bet gadu noslēdzām ar šīs izrādes koncertiem Rīgā, Ķīpsalas hallē, godam pārstāvot Salaspils vārdu.

2.Galvenā apņemšanās - neapstāties pie sasniegtā un meklēt jaunus izaicinājums. Kustībā ir spēks.

3.Salaspiliešiem novēlu – apturēt trako ikdienas steigu un atrast laiku mākslai. Tā dziedē dvēseli un satuvina ģimenes, palīdz atrast virzienu un spēku doties pareizā virzienā. Lai mums izdodas!

 

liga jankevica daba

Līga Jankevica,

Dr.biol., LU Bioloģijas institūta laboratorijas vadītāja

1. 2015. gadā Salaspils novads ieguva jaunu interesantu vizuālo tēlu, ainavu telpa, puķu dobes un apstādījumi kļuva interesantāki, acij tīkamāki. Tika labiekārtoti gājēju celiņi, atjaunots apgaismojums. Vasaras nogalē tika atklāts Rīgavas mūzikas un mākslas dārzs – dārzs ar īpašu noskaņu, kur sanākt kopā, organizēt kultūras pasākumus un atpūsties. Nacionālais Botāniskais dārzs, kas ir nozīmīgs atpūtas objekts ne tikai Salaspils iedzīvotājiem, pagājušajā gadā atklāja jaunuzbūvēto multifunkcionālo oranžēriju siltumnīcu kompleksu, dodot iespēju aplūkot bagātīgās augu kolekcijas un ekspozīcijas.

2. Zinātnē šogad apņemos turpināt pētījumus bioloģiskās augu aizsardzības jomā, lai augu kaitēkļus un slimības varētu ierobežot ar bioloģiskiem, dabu saudzējošiem paņēmieniem. Izmantot zināšanas, lai informētu sabiedrību par videi draudzīgu augu aizsardzību. Aktīvi piedalīties novada pasākumos un novada Zinātnes nedēļas norisē.

3. Novadam novēlu turpināt attīstīties, labiekārtot teritorijas, veidojot ainavas, saglabāt estētiskās un ekoloģiskās vērtības, lai visiem novada iedzīvotājiem būtu prieks dzīvot un atpūsties skaistā, sakoptā vidē. Izmantot iespēju informēt un izglītot salaspiliešus par novada dabas bagātībām gan augu, gan dzīvnieku pasaulē. Visiem novadniekiem Jaunajā, 2016. gadā novēlu veiksmi, atrast laiku un papildināt savas zināšanas par apkārtējo vidi un norisēm tajā, lai veidotu savu dzīvi harmonijā ar dabu, lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku un piedalīties novada teritoriju (pagalmu, apstādījumu teritoriju, zaļo zonu) sakopšanā.

 

maris daugavietis 2 zinatne

Māris Daugavietis,

Profesors, Dr.sc.ing., LVMI „Silava” vadošais pētnieks

1. Ja zinātni uzskata par vienu no Salaspils novada 12 prioritārajām nozarēm, 2015. gads nozarei bija smags un attīstību neveicinošs. Tā vietā, lai priecātos par Salaspili kā zinātnes pilsētas attīstību, par galveno sasniegumu varam uzskatīt pētniecības institūtu ēku saglabāšanos, kurās vēl darbojas daži izturīgākie pētnieki. Priecē Nacionālā Botāniskā dārza Salaspilī attīstība. Ja runā par manis vadīto pētniecības lauciņu – tad zem bioekonomikas karoga arvien vairāk uzmanības Eiropā un pasaulē tiek veltīts augu biomasas izmantošanai. Virziena efektivitāti, veicot egles un priedes skuju pārstrādi, izdevies pierādīt manis vadītajā inovatīvajā uzņēmumā "Biolat".

2. Galvenā apņemšanās 2016. gadā – iegūt Eiropas fondu finansējumu meža biomasas izmantošanas pētījumiem. Plānojam ieviest bezatlieku tehnoloģijas koku biomasas izmantošanā.

3. Mani vēlējumi:

- novadam – izaugsmi, ne lēnāku kā 2015. gadā,

- zinātniekiem – izturību un cerību, ka Latvijas valdība izlasīs un iemācīsies pielietot ES vadlīnijas zinātnes attīstībai.

 

andrejs silins zinatne

Andrejs Siliņš,

profesors, Dr. hab. Phys.

1. Salaspils novads ir labi pārstāvēts ar izciliem un sabiedrībā pazīstamiem zinātniekiem, kuri 2015. gadā sekmīgi veica savus pētījumus dažādās zinātnes nozarēs. Zinātnes jomā ļoti būtiski ir panākt sabiedrības izpratni par pētniecības nozīmi tās attīstībā. Šajā aspektā 2015. gadā ļoti veiksmīgi bija Zinātnes nakts pasākumi Nacionālajā Botāniskajā dārzā. Īpaši patīkami bija konstatēt skolēnu neviltoto interesi par zinātnes sasniegumiem. Personīgi esmu apmierināts ar to, ka studenti joprojām izrāda neviltotu interesi un izsaka atzinību par manām lekcijām, kurās cenšos iekļaut jaunākos zinātnes sasniegumus.

2. Šogad vēlos panākt noteiktas izmaiņas zinātnes organizatoriskajā sistēmā, lai finansiālu un morālu atbalstu pamatā saņemtu talantīgākie un darbīgākie zinātnieki.

3. Novēlu novadam un novadniekiem turēties pie patiesības, ka dabā un sabiedrībā ir spēkā noteiktas likumsakarības, kuru izpēte un izpratne dod pamatu sekmīgai attīstībai.

 

kalnāja atbalsts

Rūta Kalnāja,

BJIB "Zelta Atslēdziņa" vadītāja

1. Mūsu novadā ir daudz labu un darbīgu cilvēku. Pagājušais gads ir bijis veiksmīgs gan novadam, gan Salaspils biedrībām. Turpinājusies veiksmīga sadarbība starp Salaspils domi un NVO. Ir patīkami apzināties, ka biedrību viedoklis Salaspils domē tiek uzklausīts. Bērnu, invalīdu, pensionāru un citu mazaizsargāto iedzīvotāju vajadzībām tiek pievērsta liela uzmanība. Mūsu BJIB “Zelta Atslēdziņa” nav tikai prasītāja, bet arī aktīva darba darītāja. Pagājušais gads biedrībai “Zelta Atslēdziņa” ir atnesis atzinību un balvu Latvijas Invalīdu biedrību konkursā par mūsu biedrības veikto darbu invalīdu pabalstu palielināšanā visā Latvijā 2014. gadā. Konkursu rīkoja Latvijas Tiesībsarga birojs. Jau trešo gadu, aktīvi sadarbojoties Salaspils invalīdu biedrībām ar sociālo dienestu, tiek nodrošināti asistenta pakalpojumi cilvēkiem ar invaliditāti. Tā mūsu mazāk aktīvo iedzīvotāju daļa ir guvusi iespēju apmeklēt Dienas un Sociālo centru, sporta halli un trenažieru zāli, kā arī piedalīties novada sabiedriskajā dzīvē. Cilvēki ir kļuvuši priecīgāki, atvērtāki.

2. 2016. gadā mūsu biedrībai paliek 10 gadi. Šajos 10 gados BJIB “Zelta Atslēdziņa” ir bijusi daudzu jaunu iniciatīvu sācēja, un sava darba sākumā ne vienmēr mēs saņēmām atbalstu no citiem. Latvijā ir sācies darbs pie valsts iestāžu, kurās uzturas cilvēki ar invaliditāti, reorganizācijas. Gribētos, lai arī Salaspils novads izmantotu šo iespēju un sakārtotu šo tik svarīgo jautājumu, kas skar daudzus Salaspils iedzīvotājus.

3. Lai Salaspils novads arī turpmāk būtu tā vieta, kur ļaudīm patīk dzīvot. Lai Salaspils domes deputāti nedomā par savu partiju interesēm, bet gan par kopīgiem mērķiem Salaspils iedzīvotāju labā. Paldies Salaspils domes deputātiem par paveiktajiem, visur redzamajiem darbiem! Lai Salaspils iedzīvotāji ir godīgi, strādīgi un nekad nepazaudē tās garīgās un cilvēciskās vērtības, kas cilvēkus dara skaistus. Lai viņiem vienmēr būtu vēlme palīdzēt citiem!

„Paceļot citus, celies Tu pats!” (Rainis)

 

valdis razumovskis sports

Valdis Razumovskis,

"IM SPORTS" treneris Salaspils grupām

1. Salaspils novadā sporta nozare attīstās arvien straujāk un iedzīvotājiem tiek piedāvātas dažādas iespējas sportot gan kā dalībniekiem, gan arī apmeklēt sporta pasākumus kā skatītājiem. Pateicoties tam, ka Salaspilī ir pieejamas sporta bāzes –sporta skola, sporta nams, sporta nama stadions, brīvā laika sporta laukumi, sporta zāles skolās – iedzīvotājiem ir pieejamas daudz un dažādas sporta nodarbības, un aktīvi tiek rīkoti sporta pasākumi iedzīvotājiem. Pateicoties Salaspils novada pašvaldības atbalstam, sporta iestāžu un biedrību rīkotie pasākumi pārsvarā ir bez maksas. 2015.gadā viens no nozīmīgākajiem sporta notikumiem bija "Salaspils pilsētas pusmaratons", kas pulcēja aptuveni 600 dalībnieku. Mūsu biedrība BK „Salaspils” 2015.gadā rīkoja jau par tradīciju kļuvušo pasākumu "Salaspils strītbols", kas norit jau ceturto gadu. Šajā pasākumā  tikās Salaspils, Ikšķiles, Ogres un Rīgas basketbola komandas. Tāpat 2015.gadā pirmo reizi rīkojām pasākumu "Sports vieno Salaspili", kura mērķis bija vienā pasākumā apvienot mūsu novada populārākos sporta veidus– handbolu, futbolu, ielu basketbolu, florbolu, frisbiju, pludmales volejbolu. Katras brīvdienas Salaspils iedzīvotājiem ir iespēja kā skatītājiem apmeklēt sporta sacensības kādā no sporta veidiem - futbolā, basketbolā, handbolā, volejbolā, galda tenisā u.c. Vasaras periodā iedzīvotājiem tiek piedāvāts piedalīties tādos tautas sporta pasākumos kā skrējienu seriāls "Veselības otrdiena", pusmaratons "Noķer vēju", "Bērnu sporta svētki", sporta nometnes bērniem, "Salaspils/Zīriņi velokross", fitnesa pasākums "Veselā miesā, vesels gars", "Sporta spēles cilvēkiem ar īpašām vajadzībām", "Veterānu sporta spēles" u.c. Ir bijuši vērā ņemami sasniegumi arī basketbolā, jo Salaspils novada komanda izcīnījusi 2. vietu Pierīgas novadu basketbola turnīrā. Mums aug ļoti spēcīga jaunā maiņa. 2005. gadā dzimušie puiši pagājušajā gadā izcīnīja 7. vietu Latvijas čempionātā vairāk kā 60 komandu konkurencē, kas Salaspilij ir labākais sasniegums. Šie paši puiši, pārstāvot Salaspils 1. vidusskolu, izcīnīja 1. vietu Zemgales reģionā.

2. Mana apņemšanās ir basketbolu padarīt vēl populārāku, jo es redzu lielu potenciālu šim sporta veidam. Mūsu jaunie basketbolisti īsā laika posmā parādījuši, ka var sastādīt nopietnu konkurenci Rīgas sporta skolām. Tā kā jāturpina strādāt un pilnveidoties. Pie plānotajiem darbiem jāmin Salaspils strītbola attīstīšana, iesaistot jaunas pilsētas un padarot to vēl pievilcīgāku ne tikai basketbolistiem, bet arī skatītājiem. “Sports vieno Salaspili”- pasākums, kas pērn pulcēja kopā ap 200 dalībnieku. Šogad tajā vēlamies piesaistīt jaunus sporta veidus un vēl palielināt dalībnieku un apmeklētāju skaitu. Vēlamies vasarā izmantot Salaspils sporta bāzes, lai piedāvātu bērniem ne tikai no Salaspils pilnveidot basketbola iemaņas un piestrādāt pie fiziskās sagatavotības. Iespējas pie mums ir lielas, būtu muļķīgi tās neizmantot.

3. Vēlu visiem salaspiliešiem būt aktīviem un iesaistīties Salaspils sporta dzīvē, apmeklējot un atbalstot mūsu komandas visos sporta veidos. Arī pašiem sākt vairāk sportot, jo iespējas ir milzīgas. Mums, Salaspilij, ir visas iespējas kļūt par vēl sportiskāku pilsētu. Laiku atrast var vienmēr, tikai jāgrib, jo mēs taču zinām, ka “veselā miesā mājo vesels gars”.

 

daugava daugava

Edgars Leonovs,

Salaspils makšķernieku biedrības valdes loceklis

2015. gads bijis aktīvs, pilns darbiem un jauniem izaicinājumiem. Pagājušajā gadā Salaspils makšķernieku biedrība ir veikusi dažādas aktivitātes vides sakārtošanā (talkas) un kārtības uzturēšanā (licencētas zonas apsekošana), kā arī informācijas pieejamības uzlabošana makšķerēšanas entuziastiem. Salaspils makšķernieku biedrībai ir arī savi sabiedriskie inspektori, kuri 2015. gadā ir nokārtojuši Valsts vides dienesta eksāmenus. Plānoto darbu sarakstā šogad mums ir ieviest elektronisku licenču iegādes iespēju, vēl vairāk veikt sabiedriskās aktivitātes, iesaistot tajās arī iedzīvotājus, kā arī attīstīt un popularizēt brīvā laika pavadīšanu pie ūdeņiem, atpūšoties un makšķerējot. Novēlējumi novadam- turpināt attīstīties, kļūt vēl draudzīgākam iedzīvotājiem un ar pozitīvu budžetu!

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis