Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Jautājums pašvaldības policijai

Kā samaksāt soda naudu par transportlīdzekļu apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumu?

Gadījumā, ja Jūs izdarījāt transportlīdzekļu apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumu, kas tika fiksēts ar administratīvā pārkāpuma protokolu–paziņojumu, tad naudas sodu trīsdesmit dienu laikā jāsamaksā bankā, Latvijas pastā, Ceļu satiksmes drošības direkcijas nodaļās vai interneta bankā, izmantojot protokolā norādīto ŽIRO numuru.

Ja apmaksa tiek veikta interneta bankā tad jārīkojas šādi:

  1. interneta bankā izvēlas žiro rēķinu apmaksu;
  2. norādītajā lauciņā ievada žiro numuru, kas atrodas protokola – paziņojuma lejasdaļā zem Salaspils novada domes reģistrācijas numura;
  3. ailē „Rēķina numurs” ievada protokola -  paziņojuma numuru, kas atrodas veidlapas augšdaļas labajā stūrī;
  4. norāda informāciju saņēmējam;
  5. ievada summu apmaksai.

Ievadot augstākminētos parametrus, tiks veikts maksājums, kura saņēmējs ir Salaspils novada dome un Ceļu satiksmes drošības direkcija.

Maksātāju ievērībai

Veicot maksājumu, Salaspils novada domes rekvizīti un norēķinu konti nav izmantojami!!!

 

Vēlējos uzzināt, vai Salaspilī darbojas likums par smēķēšanas aizliegumu uz balkoniem un kāpņutelpās? Ja jā - kas man ir jādara, ja kaimiņš mani indē nost?

Atbildot uz Jūsu jautājumu, informējam, ka likuma „Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu” 11. panta (1) daļas 5) punktā ir noteikts - aizliegts smēķēt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kāpņu telpās, gaiteņos un citās koplietošanas telpās.

Par šo pārkāpumu Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 42.1 panta 1.daļa ir paredzēta administratīvā atbildība - par smēķēšanu neatļautās vietās uzliek naudas sodu līdz desmit latiem.

Gadījumā, ja personas smēķē neatļautās ir jāinformē pašvaldības policija. Var rakstīt iesniegumu, bet labāk ir zvanīt uz dežūrdaļu 67980033. Policijas darbinieki izbrauks, konstatēs pārkāpumu un vainīgā persona tiks saukta pie administratīvās atbildības. Šajos gadījumos ir svarīgi pierādīt smēķēšanas ierobežojumu pārkāpumu.

Šobrīd ar normatīvajiem aktiem nav noteikts smēķēšanas aizliegums uz daudzdzīvokļu namu lodžijām un balkoniem, pie atvērtiem logiem.

 

Kad jāpaceļ Latvijas valsts karogs?

Latvijas valsts karoga likuma 7.pantā ir noteikts, ka:

  1. Latvijas valsts karogu pie publisko personu ēkām, privāto tiesību juridisko personu un personu apvienību ēkām, kā arī dzīvojamām ēkām novieto 1.maijā, 4.maijā, 21.augustā, 11.novembrī un 18.novembrī.
  2. Latvijas valsts karogu sēru noformējumā pie publisko personu ēkām, privāto tiesību juridisko personu un personu apvienību ēkām, kā arī dzīvojamām ēkām novieto 25.martā, 14.jūnijā, 17.jūnijā, 4.jūlijā un decembra pirmajā svētdienā.

http://likumi.lv/doc.php?id=200642

Vietās, kur Latvijas valsts karogs netiek lietots pastāvīgi, to paceļ ne vēlāk kā plkst. 9.00 un nolaiž ne agrāk kā plkst. 21.00

http://www.likumi.lv/doc.php?id=209092&from=off

http://www.salaspils.lv/novads/sabiedriska-kartiba/latvijas-valsts-karoga-lietosana

 

Kādas prasības Salaspils novadā zāles pļaušanai?

Pārvaldniekiem, dzīvokļu īpašnieku kooperatīvajām sabiedrībām, namīpašumu, gruntsgabalu u.c. teritoriju īpašniekiem, valdītājiem, apsaimniekotājiem, pilnvarniekiem, lietotājiem un nomniekiem savos objektos saskaņā ar 2001.gada 25.jūnija Salaspils saistošo noteikumu Nr.11 „Salaspils novada teritorijas un tajā esošo ēku un būvju uzturēšanas noteikumi” prasībām jānodrošina:

2.1.1. sistemātiska zālāju (zāles) nopļaušana, lai tās garums pilsētas teritorijā nepārsniedz 15 cm, bet pagasta teritorijā 20 cm. Salaspils novadā esošajās lauksaimniecības zemēs, kas tiek izmantotas lauksaimniecības produktu ražošanai zāli nogana un appļauj vai vismaz vienu reizi nopļauj, zāli novāc vai sasmalcina un izkliedē līdz kārtējā gada 15.septembrim;

2.1.2. iebrauktuvju sakopšana, zāles nopļaušana gar tām, nodrošinot 2.1.1.punktā noteikto pieļaujamo zāles garumu;

2.1.3. vietās, kur nav ielas vai ceļa, īpašumam pieguļošās teritorijas sakopšana un zāles nopļaušana (ieskaitot arī grāvjus) – ap fizisko personu īpašumiem līdz 5 m, juridisko personu īpašumiem – līdz 25 m plata josla vismaz 3 reizes sezonā, nodrošinot 2.1.1. punktā noteikto pieļaujamo zāles garumu;

2.1.4. neapbūvētās teritorijās zāles nopļaušana, nodrošinot 2.1.1.punktā noteikto pieļaujamo zāles garumu, neuzkrājot būvgružus un atkritumus minētajās vietās.

 

Kādas ir prasības transportlīdzekļu novietošanai daudzdzīvokļu māju pagalmos?

Saskaņā ar 02.06.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr.279 “Ceļu satiksmes noteikumi” 

141.p. Transportlīdzekļu stāvēšana dzīvojamās zonās atļauta:

1) tikai speciāli paredzētās stāvvietās;

2) ja tādu stāvvietu nav vai ja tās ir aizņemtas, transport­līdzekļu stāvēšana atļauta tikai vietās, kur tas netraucē gājēju pārvietošanos vai citu transportlīdzekļu braukšanu ievērojot šo noteikumu 121.4.p. prasības (attālums starp brauktuves nepārtraukto ceļa apzīmējuma līniju, sadalošo joslu vai pretējo brauktuves malu un apturētu transportlīdzekli nedrīkst būt mazāks par 3 m).

 

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis