Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Salaspils novada bibliotēka

Adrese:  Enerģētiķu iela 9, Salaspils, LV-2121 Tālr.: 67943452 E-pasts:  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
www.biblioteka.salaspils.lv

Darba laiks:

 • Pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās 12.00-19.00
 • Otrdienās un piektdienās 10.00-17.00
 • Sestdienās 9.00 – 15.00
Salaspils novada bibliotēka ir pašvaldības, kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kuras darbības mērķis - veicināt sabiedrības attīstību un izglītību nodrošinot sakārtotas informācijas pieejamību. Bibliotēka veic Rīgas rajona Galvenās bibliotēkas funkcijas.
Salaspils - viens no Pierīgas savdabīgākajiem novadiem ar ļoti senu vēsturi un īpaši straujām pārmaiņām pēdējā pusgadsimtā. Salaspils ir 13. lielākā Latvijas pilsēta iedzīvotāju skaita ziņā un atrodas 18 km attālumā no Rīgas.
Lasīšanas tradīcijas Salaspilī ir senas, un bibliotēkas pirmsākumi saistāmi ar draudžu un vēlāk ar pagasta skolām. Tā 1932. gadā Salaspils pagasta skolā bijusi “552 sējumu liela bibliotēka”, ko varētu uzskatīt par Salaspils pagasta bibliotēkas pamatu. 1946.gadā Rīgas apriņķī tiek nodibināta 61 bibliotēka, tajā skaitā arī Salaspils pagasta bibliotēka. Laika gaitā bibliotēka vairākas reizes mainījusi savu atrašanās vietu un tagad, tāpat kā pirms 60 gadiem, tā atrodas domes ēkā.
70.-80. gados, centralizētās bibliotēku sistēmas darbības laikā, bibliotēka zaudē savu juridisko un finansiālo patstāvību. Tās fonda komplektēšanu un bibliotekārā darba virzienus nosaka Rīgas rajona Centrālā bibliotēka (RCB), kura 1987. gadā tiek pārcelta no Berģiem uz Salaspili. Ciema bibliotēka tiek iekļauta RCB struktūrā kā Lasītāju apkalpošanas nodaļa.
1990. gada nogalē notiek RCB decentralizācija - bibliotēku grāmatu fondu nodošana pilsētu un pagastu izpildkomitejām, līdz ar to Salaspilī esošās tautas bibliotēkas ar TDP 1992. gada 21. aprīļa lēmumu pārņem Salaspils pašvaldība.
1996. gadā, izstrādājot bibliotēku automatizācijas projekta pamatvirzienus, Salaspils pilsētas bibliotēka kļūst par pirmo pašvaldības bibliotēku valstī, kur līdzās tradicionālajām bibliotekārā darba formām tiek ieviesta IIS ALISE un uzsākta elektroniskā kataloga izveide.
Kopš 1999. gada Salaspils pilsētas bibliotēka ir galvenā bibliotekārā darba iestāde Salaspils novadā, kas administrē un vada savu struktūrvienību bibliotekāro, bibliogrāfisko, metodisko, novadpētniecības, finansiālo un saimniecisko darbu. Tās vienotajā struktūrā ietilpst bērnu un jauniešu filiālbibliotēka “Avotiņš”, Dienvidu filiālbibliotēka un Saulkalnes filiālbibliotēka.
Bibliotēkas attīstība tiek sekmēta arī ar projektiem: 1998. gadā bibliotēka piedalās Sorosa fonda - Latvija rīkotajā projektu konkursā un iegūst finansējumu, kas paredz bibliotēkas informatīvās sistēmas tālāku attīstību. No 2002. gada bibliotēka regulāri piedalās Kultūrkapitāla fonda finansētajā mērķprogrammā “Jaunu grāmatu un citu izdevumu iegāde publiskajām bibliotēkām”. Veiksmīgi tiek īstenots Latvijas Nacionālās bibliotēkas Gaismas tīkla projekts (VVBIS). 2005. gadā sadarbībā ar Salaspils 1.vidusskolu realizēts projekts ”Informacionālo vajadzību nodrošinājums bērniem un jauniešiem Salaspils novada bibliotēkās”, kā rezultātā izstrādāts informatīvs buklets skolēniem “Ceļvedis informācijas meklēšanai internetā”.
Bibliotēka veic arī literatūras popularizēšanas pasākumus - regulāras jaunieguvumu, tematiskās un ceļojošās izstādes, tikšanās ar literatūras un mākslas darbiniekiem, kā arī ar ievērojamākajiem novada cilvēkiem.
Ar 2005. gada 1. janvāri bibliotēka tiek pārdēvēta par Salaspils novada bibliotēku. No 2005. gada 1. marta, pamatojoties uz Rīgas rajona padomes un Salaspils novada domes noslēgto līgumu, tā veic Rīgas rajona Galvenās bibliotēkas funkcijas:
 • veido Rīgas rajona pašvaldību bibliotēku elektronisko kopkatalogu un novadpētniecības datubāzi
 • sniedz konsultatīvu un metodisku palīdzību
 • plāno un organizē kvalifikācijas celšanas pasākumus (kursi, semināri, praktiskas nodarbības)
 • organizē izbraukuma seminārus labākās darba pieredzes apzināšanai un ieviešanai praksē
 • veic pārskatus un bibliotekārā darba analīzi
2007.gada 21.novembrī veiktās akreditācijas rezultātā Salaspils novada bibliotēkai piešķirts reģiona galvenās bibliotēkas statuss.
Šodien Salaspils novada bibliotēkas krājums ir universāls un tiek veidots atbilstoši publiskās bibliotēkas statusam un lietotāju vajadzībām.
Bibliotēka piedāvā:
 • nozaru un daiļliteratūru
 • periodiskos izdevumus (apm.70 nosaukumi)
 • novadpētniecības materiālus
 • preses klipus
 • abonētās datu bāzes (NAIS, LURSOFT, EBSCO)
 • bibliotēkas veidotās datubāzes BIS ALISE - kopkatalogs, analītika novadpētniecība
 • interneta pakalpojumus
 • kopēšanas, skenēšanas un faksa pakalpojumus

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis