Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Laipni lūgti Salaspilī!

Tituls “Goda salaspilietis” šogad piešķirts Ērikam Miķelsonam

1 mikelsons_1Katrai vietai ir savs cilvēks, kurš ar savu rosīšanos, labvēlību un personisko pievilcību papildina un piepilda laikabiedru ikdienu, itin bieži to padarot arī par svētkiem. Sabiedrības dvēsele. Nu jau teju pusgadsimtu Ērika Miķelsona darba dzīve ir cieši saistīta ar Salaspili un otrādi – arī Salaspilī šī cilvēka ieguldījums ir ļoti nozīmīgs. Ilggadējs kultūras nama “Rīgava” direktors, Salaspils strītbola sacensību dibinātājs un rīkotājs daudzus gadus, galda spēļu pieccīņas iniciators un organizators, Doles salas atbalsta fonda biedrs, bijušās Doles pamatskolas salidojumu rīkotājs – tik daudz lietu Salaspilī ir aizsākušās, pateicoties tieši Ērika Miķelsona idejām un darbīgumam.

Viņš ir dolēnietis - Miķelsonu dzimtas mājas atradās Doles salas nu jau appludinātajā daļā. Pēc vidusskolas Ēriku Miķelsonu kā jau lielāko daļu padomju laika jaunekļu gaidīja dienests armijā. Pēc tās visi ceļi veda atpakaļ uz Salaspili, kur viņš strādāja padomju saimniecībā ”Budeskalni’’ par celtnieku un sporta dzīves organizatoru. Viņa vadītāja talants tika novērtēts, un Miķelsonam uzticēja tolaik jau Ļeņina padomju saimniecības arodkomitejas - 680 biedru lielas organizācijas priekšsēdētāja amatu.

Eriks 02

Sākās lielo pārmaiņu laiks. Ēriks Miķelsons nepalika malā, bet piedalījās Tautas atmodas kustībā, arī dodoties uz 1991. gada barikādēm.

Tomēr lielākais viņa ieguldījums ir veikts kultūras jomā. Ēriks Miķelsons 24 gadus bijis viens no kultūras dzīves vadītājiem Salaspilī. Kopš 1992. gada būdams kultūras nama „Rīgava” direktors, viņš izveidojis saliedētu kolektīvu un īpašu cieņu un uzticību iemantojis arī no amatieru kolektīvu vadītājiem un dalībniekiem.

Par īpaši svarīgu kultūras dzīves sastāvdaļu Ē. Miķelsons vienmēr uzskatījis Latvijai tik nozīmīgās tradīcijas – Dziesmu un deju svētku saglabāšanu, tādēļ viņa prioritāte kultūras darbā bija mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu izaugsme un attīstība, jaunu dzīvotspējīgu kolektīvu veidošana.

mikelsons2

Lai nokļūtu līdz Lielajiem Dziesmu un deju svētkiem Rīgā, ir jāsasniedz augsts kolektīva līmenis skatēs. Ē. Miķelsons ar savu klātbūtni, organizatorisko, transporta un tērpu jautājumu risināšanu vienmēr kolektīvus motivējis un atbalstījis. 1969. gadā viņš dibinājis šī kultūras nama jauniešu deju kolektīvu un ir bijis dejotāju rindās līdz par 2016. gadam, dejojot senioru deju kolektīvā. Ar Ē. Miķelsona iniciatīvu dibināts arī vidējās paaudzes deju kolektīvs „Ūsa” 1992. gadā un senioru deju kolektīvs „Rīgava” 2007.gadā. Kopā ar domubiedru grupu viņš iedibinājis vidējās paaudzes deju kolektīvu ceļojošo balvu „Salaspils kauss”.

Ē. Miķelsons kā direktors uzticējās jaunajiem, ļāva realizēt viņu dažkārt neprātīgās idejas. Kā piemērs –mūsdienu deju grupas „Buras” rašanās pirms 20 gadiem. No piecu cilvēku sastāva Edītes Ābeltiņas vadībā toreiz “Buras” šodien ir izaugušas jau līdz 135 dalībniekiem.

Ar savu sportisko pieredzi, kas gūta jaunībā, strādājot par sporta dzīves organizatoru Salaspilī, rūpējoties par saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējām bērniem un jauniešiem, Ē. Miķelsons iedibināja un 15 gadus pie kultūras nama „Rīgava” rīkoja strītbola sacensības. Šobrīd šī stafete nodota Sporta skolai. Jau vairākus viņa vadībā notiek galda spēļu pieccīņas sacensības.

DSC 6020-ERIKS-arkol

Tieši Ēriks Miķelsons bija tas, kurš pirms 25 gadiem Salaspilī sarīkoja pirmo lāpu gājienu Lāčplēša dienā, kas nu jau ir pārvērties par īstiem tautas svētkiem.

Viņš ir bijis kādreizējās Salaspils agrofirmas darbinieku salidojumu organizators, aicinājis uz saietiem bijušos Doles salas pamatskolas skolēnus un sarīkojis arī ilggadējas Doles salas dzimtu pētnieces skolotājas Silvijas Zuntneres-Pilveres 80 gadu jubilejas svinības. Lai iepazīstinātu publiku ar Doles salas cilvēku dzīvi pirms spēkstacijas uzbūvēšanas, viņš ziedojis savu laiku un personiskā arhīva materiālus, lai Daugavas muzejā sarīkotu izstādi par Miķelsonu dzimtu. Ar aktīvu Ērika Miķelsona līdzdalību ir tapis piemiņas ansamblis zudušajām Doles salas Daugavas muzeja teritorijā – Likteņupes krastā uz tās pašas salas, kuras daļa jau gandrīz pusgadsimtu atrodas zem ūdens

Salaspilieši ir novērtējuši Ērika Miķelsona darbu un pauduši viņam uzticību. 12 gadus viņš pildījis pašvaldības deputāta pienākumus, un visbiežāk viņa pārziņā bijuši tieši ar kultūras jomu saistītie jautājumi.

Ēriks Miķelsons ir apbalvots ar 1991.gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi, viņa mūža ieguldījumu kultūras jomā augstu ir novērtējusi arī pašvaldība, savukārt 2016. gadā viņš saņēma pašvaldības Atzinības rakstu par mūža ieguldījumu kultūras jomā.

Novērtējot Ērika Miķelsona lielo ieguldījumu mūsu pašvaldības attīstībā, viņam piešķirts augstākais Salaspils novada apbalvojums – tituls “Goda salaspilietis”. Apbalvošanas ceremonija notiks 17. novembrī plkst. 18.30 kultūras namā “Rīgava” Latvijas Valsts proklamēšanas gadadienai veltītajā svinīgajā sarīkojumā.