Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Mēs dzīvojam tādā vidē, kādu paši veidojam.

Salaspils novada pašvaldības policija atgādina, ka pārvaldniekiem, dzīvokļu īpašnieku kooperatīvajām sabiedrībām, namīpašumu, gruntsgabalu u.c. teritoriju īpašniekiem, valdītājiem, apsaimniekotājiem, pilnvarniekiem, lietotājiem un nomniekiem savos objektos saskaņā ar 2001. gada 25. jūnija Salaspils saistošo noteikumu Nr.11 „Salaspils novada teritorijas un tajā esošo ēku un būvju uzturēšanas noteikumi” prasībām jānodrošina:

  • sistemātiska zālāju (zāles) nopļaušana, lai tās garums pilsētas teritorijā nepārsniedz 15cm, bet pagasta teritorijā 20cm. Salaspils novadā esošajās lauksaimniecības zemēs, kas tiek izmantotas lauksaimniecības produktu ražošanai, zāli nogana un appļauj vai vismaz vienu reizi nopļauj, zāli novāc vai sasmalcina un izkliedē līdz kārtējā gada 15. septembrim;
  • iebrauktuvju sakopšana, zāles nopļaušana gar tām, nodrošinot augšminēto pieļaujamo zāles garumu;
  • vietās, kur nav ielas vai ceļa, īpašumam pieguļošās teritorijas sakopšana un zāles nopļaušana (ieskaitot arī grāvjus) – ap fizisko personu īpašumiem līdz 5 m, juridisko personu īpašumiem – līdz 25 m platā joslā vismaz 3 reizes sezonā, nodrošinot augstāk noteikto pieļaujamo zāles garumu;
  • neapbūvētās teritorijās zāles nopļaušana, nodrošinot augšminēto pieļaujamo zāles garumu, neuzkrājot būvgružus un atkritumus minētajās vietās.

Lūdzam ievērot saistošo noteikumu prasības. 

Priekšnieks Dz.Strožs

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis