Labiekārtojam, remontējam, plānojam, projektējam, būvējam

Būvējam jaunus ceļus, rekonstruējam esošos

Šopavasar uzsākta Briežu-Cīruļu ielu posma rekonstrukcija. Darbus objektā veic SIA “A.C.B”, un tie šobrīd pabeigti līdz šķembu seguma kārtai, taču dēļ konstatētajām grunts ģeoloģiskajām īpatnībām zem ceļa braucamās daļas būvdarbi ir pārtraukti līdz brīdim, kad tiks veikti papildu darbi, lai sasniegtu ceļa konstrukcijas stiprību.

Noslēdzies Līvzemes ielas posma rekonstrukcijas darbu iepirkums, šobrīd tiek slēgts līgums par būvdarbu veikšanu. Līvzemes posma rekonstrukcijas ietvaros veicamie galvenie darbi būs gājēju celiņa izbūve no Līvzemes un Gaismas ielas rotācijas apļa līdz vecajiem kapiem, lietus ūdens novadīšanas sistēmu un jaunas caurtekas izbūve, asfaltbetona seguma atjaunošana no Līvzemes-Gaismas ielas rotācijas apļa līdz šosejai A6, atkritumu laukuma izbūve pie kapiem, elektrotīklu pārbūve u.c.

Budeskalnu ielas senākā posma rekonstrukciju veic SIA “Mārupes ceļinieks”, un darbi ir nobeiguma stadijā. Jau iepriekš ziņojām, ka Budeskalnu ielas posmā no Pļavu ielas līdz Rīgas ielai būs satiksmes organizācijas izmaiņas. Šajā posmā transporta kustība turpmāk tiks organizēta vienā virzienā - uz Rīgas ielas pusi, būs izbūvēts arī  gājēju celiņš un apgaismojums.

budeskalnu

Budeskalnu ielas posms- finiša taisnē. 

Šobrīd nobeiguma stadijā ir autostāvvietas izbūve Vītolu ielā pie Pašvaldības policijas, kas būs paredzēta policijas transporta novietošanai. To veic būvfirmu SIA “Mitbau AC”, tiesa, uzņēmums līguma termiņu ir nokavējis, tāpēc tam nāksies maksāt pašvaldībai līgumsodu. Labā ziņa: pēc būvdarbu pabeigšanas tiks atjaunota iepriekšējā kārtība transporta novietošanai pie Salaspils novada domes ēkas.

Sākušies projektēšanas darbi, un būvprojekts ir saskaņošanas stadijā, lai izbūvētu ietvi, tā saukto "Kuršu taku" no šosejas A6 līdz Zviedru ielai. Pēc būvprojekta apstiprināšanas tiks izvēlēts būvuzņēmējs gājēju celiņa izbūves darbu veikšanai.

kurshu

Šeit būs ietve, kas savienos šoseju un Zviedru ielu. 

Ar AS “Ceļu pārvalde” jau pagājušajā gadā tika noslēgts būvdarbu līgums par ceļa C-47/C34 izbūvi, kas vairāk zināms kā ceļš no Nometņu ielas uz Tilderu kapiem. Objektā šobrīd jau ir paveikta vairāk nekā puse paredzēto darbu apjoma un darbu pabeigšana plānota 31. augustā, kad pilsēta iegūs jaunu ceļa posmu ar gājēju celiņu no pilsētas līdz Tilderu kapiem.

tilderi

Uz Tilderu ielu varēs doties pa jaunizbūvētu ceļu. 

Ir izstrādāts Lauku ielas posma rekonstrukcijas būvprojekts, notiek būvdarbu iepirkuma dokumentu sagatavošana un izsludināšana.

Noslēgts līgums ar būvuzņēmēju SIA "Asfabalt" par Ziedu ielas rekonstrukciju. Līdzko AS “Sadales tīkls” jūlijā pabeigs kabeļa ielaišanu, tā nekavējoties sāksies būvdarbi. Notiek īpašuma dokumentu saskaņošana par vēl viena ceļa izbūvi uz Mežezeriem caur Drabiņu mežu. Zvanu ielā sāksies uzņēmējdarbības nodrošināšanai paredzētās infrastruktūras izbūve. Par to jau noslēgts projektēšanas darbu līgums ar SIA "Būvdizains".

Šobrīd notiek projekta saskaņošana par trotuāru izbūvi Līvzemes ielas posmā pie “Četrām pēdām” un gājēju celiņa izveidi no dzelzceļa pārbrauktuves līdz autobusa pieturai “Dzelzceļa pārbrauktuve”.

2018. gadā tiek plānota Meža ielas posma rekonstrukcija un Apiņu ielas posma izbūve. Būvprojekti jau ir izstrādāti un saskaņoti Salaspils novada būvvaldē. Noslēgts arī līgums par Vīksnu ielas būvprojekta izstrādi

Noslēgts projektēšanas darbu līgums par pašvaldības ceļa C51 pārbūves tehniskā projekta izstrādi, tiek veikti nestspējas izpētes darbi ceļam no “Migļiem” līdz Granīta ielai.

Būs jaunas lietus notekūdeņu sistēmas

Uzsākta lietus ūdens novadīšanas sistēmas pārbūve Maskavas ielā. Šobrīd jau SIA „MSCO” izstrādā lietus ūdens kanalizācijas maģistrālā cauruļvada rekonstrukcijas darbu būvprojektu.

Sāksies arī drenāžas sistēmas izbūves II kārta Meldru-Smilgu ielā. Par to noslēgts līgums ar SIA „Būvenergo A”, un šobrīd objektā notiek būvdarbu uzsākšanas sagatavošanas darbi. Darbi ilgs 90 dienas.

Turpinās labiekārtošanas darbi

Sāksies Salaspils 1. vidusskolas teritorijas labiekārtošana. Par to noslēgts līgums ar SIA “Buildimpeks”. Objektā notiek esošo segumu demontāža un jaunu izbūve, rotaļu iekārtu saskaņošana un pasūtīšana. Arī 2. vidusskolas teritorijas tiek projektēti jauni rotaļu un sporta laukumi.

skola

Labiekārtota teritorija un jaunas rotaļu iekārtas 1. vidusskolas skolēniem. 

Pludmales labiekārtošana turpinās. Sākusies darbu III kārta. Tās rezultātā krietni ērtāka kļūs piekļuve pludmalei. Darbus veic SIA “Kvinta BCL”, tos bija paredzēts pabeigt 30. jūnijā, taču tiltiņa konstrukcijā tika atklātas nepilnības, kuru novēršana prasīs papildu dienas. Labāk nedaudz ilgāk, bet drošāk!

taciņa pludmale

Pa šo ietvi būs ērtāk nokļūt pludmalē. 

Pēc stacijas tualetes nodošanas ap to tiks ierīkoti apstādījumi.

Plānota Parka ielas skvēra labiekārtošana - soliņu, atkritumu urnu, velosipēdu turētāju uzstādīšana, kā arī mākslas objekta novietošana un dekoratīvo stādījumu pilnveidošana ap to.

Sākusies rekultivācijas projekta darbu I kārta Budeskalnu ielā 17. Šogad te notiek apmežošanas darbi.

Pēc rekonstrukcijas prasīt prasās arī bibliotēkas priekšlaukums. Ir noslēgts līgums ar SIA “ASFABALT”, notiek būvdarbu sagatavošanas darbi

Sākušies Saulkalnes teritorijas revitalizācijas darbi – tā saucamā Saules dārza ierīkošana. Izstrādāts I kārtas būvprojekts, izsludināts būvdarbu iepirkums. Saulkalnē tiks izbūvēti arī trīs atkritumu konteineru laukumi. Ir noslēgts līgums ar SIA “Toms-V” par trīs šķiroto atkritumu laukumu izbūvi. Jau izbūvēti laukumu segumi, un šobrīd notiek laukumu konstruktīvo daļu uzstādīšana. Noslēgts līgums arī par Saulkalnes ciemata daudzstāvu dzīvojamās teritorijas iekšpagalma labiekārtošanas II kārtas būvprojekta izstrādāšanu.

atkritumi saulkalne

Top atkritumu laukums Saulkalnē. 

Jauni atkritumu konteineru laukumi ierīkoti Skolas ielā 7 un Skolas ielā 13/15. Darbi jau pabeigti, un šobrīd notiek laukumu nodošana ekspluatācijā un nodošana māju apsaimniekošanā.

Turpinās pašvaldības līdzfinansētā daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanas programma. Šobrīd kārta mājām Gaismas ielā 22 un Gaismas ielā 24. Arī namiem Enerģētiķu ielā 4 un Enerģētiķu ielā 23 gaidāma teritoriju labiekārtošana. Jau ir izstrādāti būvprojekti un izsludināti būvdarbu iepirkumi.

Noslēgts līgums ar būvfirmu SIA "VSD Serviss" par Acones ielu apgaismojuma projekta izstrādi un izbūvi, savukārt Salaspilī turpināsies Ielu apgaismojuma rekonstrukcija - papildināšana, uzstādot gaismekļus uz esošajiem stabiem.

Pašvaldības iestādēs notiek rekonstrukcijas un remontdarbi

AS “DHB” veic 1. vidusskolas inženierkomunikāciju izbūvi un iekārtu uzstādīšanu vidusskolas virtuves blokā. Objektā ir uzsākti būvdarbi, kas paredz ieejas mezgla, koridora, virtuves bloka un palīgtelpu remontu un inženierkomunikāciju rekonstrukcijas darbus. Pēc virtuves bloka remontdarbu pabeigšanas tiks uzstādītas virtuves iekārtas. Jauna virtuves iekārta būs arī 2. vidusskolas virtuves blokā.

Inženierkomunikāciju rekonstrukcija notiek arī PII "Saulīte" un PII "Atvasīte".

Ēkai Skolas ielā 7 tiks veikta ārējās fasādes pārkrāsošana, tāpēc šobrīd sākta vienkāršotā projekta izstrāde. Šajā ēkā tiks pārbūvēts arī ieejas mezgls.

Šobrīd “karstākie” jautājumi

Kultūras namā “Enerģētiķis” bija uzsākti demontāžas darbi, taču to laikā tika atklāti ēkas konstrukcijas defekti, tāpēc darbi objektā uz laiku ir apturēti. Šobrīd notiek dažādas ekspertīzes, pēc kurām tiks pieņemts lēmums par tālākiem projekta risinājumiem.

Jaunais vidusskolas korpuss ar peldbaseinu Ceru ielā 1 jau tiek gatavots nodošanai ekspluatācijā, notiek dokumentācijas kārtošana un defektu vai nepilnību novēršana. Objekts ir nodots pašvaldības rīcībā, notiek skolas telpu aprīkošana ar mēbelēm un citu aprīkojumu.

baseins

pd2018 v1

skriesim2018ban

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis