Salaspils novada Sociālā dienesta sniegtā sociālā palīdzība trūcīgām, maznodrošinātām ģimenēm

Pabalstu veidi, ko nosaka Salaspils novada domes 2015.gada 19.septembra saistošie noteikumu Nr.27/2015 „Salaspils novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti un to piešķiršanas kārtība

 • Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai;

 • Pabalsts ārkārtas situācijā;

 • Pabalsti ģimenēm ar bērniem – bērnu ēdināšanai izglītības iestādēs, mācību piederumu un apģērbu iegādei, īpašo dzīves grūtību pārvarēšanai sociālā riska ģimenēm;

 • Dzīvokļu pabalsti – apsaimniekošanas maksas un maksas par komunāliem pakalpojumiem, apsaimniekošanas maksas un maksas par komunāliem pakalpojumiem parāda apmaksai, kurināmā iegādei, dzīvojamo telpu remontam;

 • Pabalsti veselības aprūpei, rehabilitācijai un aprūpei mājās nodrošināšanai.

Sociālie pabalsti ģimenēm ar bērniem:

 • pabalsts bērnu ēdināšanai vispārējās izglītības iestādēs (t.sk. pirmskolas izglītības iestādēs) vai profesionālās vidējās izglītības iestādēs;

 • pabalsts mācību piederumu un apģērba iegādei vispārizglītojošās vai vidējās profesionālās izglītības iestādes audzēknim (trūcīgām ģimenēm 20% no Ministra kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas, bet maznodrošinātām ģimenēm 15% no Ministra kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas, katram skolas vecuma bērnam;

 • pabalsts sociālā riska ģimenēm īpašo dzīves grūtību pārvarēšanai un ģimenes pašnoteikšanās līmeņa paaugstināšanai un pamatvajadzību apmierināšanai, pabalstu veidi:

- apģērbam vai apaviem vienam bērnam – gadā līdz 40% no spēkā esošās minimālās darba algas valstī;

- transportam, lai nokļūtu uz veselības vai/un sociālās aprūpes iestādēm, speciālajām internātskolām gadā līdz 150% no spēkā esošās minimālās darba algas valstī;

- sadzīves priekšmetu, mīkstā inventāra (sega, spilvens) iegādei – gadā līdz 20% no spēkā esošās minimālās darba algas valstī;

- bērnam ar sociālās uzvedības problēmām un/vai sociālās korekcijas klašu audzēknim par dalību nometnē līdz 30 dienām brīvlaikā mācību gada laikā pēc piestādītā rēķina;

- bērnam pēc pamatizglītības vai vispārējās izglītības iegūšanas izlaiduma organizēšanai – gadā līdz 40% no spēkā esošās minimālās darba algas valstī;

- bērnam interešu izglītības (pulciņi, ārpusskolas nodarbības, ekskursijas) nodrošināšanai vienam bērnam – līdz 50% gadā no spēkā esošās minimālās darba algas valstī;

- nepieciešamo speciālistu pakalpojumu (ģimenes terapijas, grupu apmeklējumu u.c.) apmaksa līdz 100% gadā no gadā no spēkā esošās minimālās darba algas valstī.

 • Pabalsti audžuģimenei, kur ir noteikti Salaspils novada domes 2006.gada 16.augusta saistošajos noteikumos Nr. 30/2006 „Pašvaldības sociālie pabalsti audžuģimenei”.

Sociālā dienesta organizētie pakalpojumi ģimenēm ar bērniem, pamatojoties uz Salaspils novada domes 2014.gada 13.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.32/2014 „Pašvaldības sociālie pakalpojumi Salaspils novada iedzīvotājiem” 

 • Sociālā darbinieka, psihologa vai cita speciālista konsultācijas;

 • Sociālais un psihosociālais darbs un atbalsts;

 • Bērnu vecāku informatīvi izglītojošas atbalsta grupu nodarbības:

 • Bērnu emocionālā audzināšanas grupa, vecākiem, kuriem ir bērni vecumā no 0-7 gadiem,

 • Ceļvedis audzinot pusaudzi grupa, vecākiem, kuriem ir bērni vecumā no 7 – 15 gadiem,

 • un citas vecāku grupas, ja ir nepieciešams;

 • Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšana institūcijā un dzīvesvietā;

 • Psihosociālais darbs ar nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem – sociālās rehabilitācijas programma bērniem ar uzvedības traucējumiem;

 • Nometnes organizēšana sociālā riska ģimeņu bērniem;

 • Transporta pakalpojuma organizēšana bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem;

 • Dienas aprūpes centra personām ar funkcionāliem traucējumiem pakalpojumi (bērniem no 15.g.v. ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem);

 • Bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu organizēšana;

 • un citus sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.

Sociālā dienesta darba laiks:

Pirmdienās: 9:00-19:00

Otrdienās: 08:00-17:00

Trešdienās: 08:00-17:00

Ceturtdienās: 9:00-18:00

Piektdienās: 08:00-14:00

Tālrunis informācijai – 67976817, 67946777, 27660524

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības nodaļa ģimenēm ar bērniem

67976814, 27701170, 27660523

Saulkalnē, Saulkalne 20-46

Tālr. 27660523

Sociālā darbinieka konsultācijas:

Trešdienās: 08:30-12:00

Aconē, Acone 1

Tālr. 27701171

Sociālā darbinieka konsultācijas:

Pirmdienās: 11:00-13:00 14:00-19:00

e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

blogs: salaspilssocialaisdienests.blogspot.com

Skolēnu darbs vasarā

Nolikums šeit.

Iesnieguma veidlapa šeit.