Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Pusgadsimts aizvadīts dziesmā un dejā

4. novembrī Salaspili pieskandināja kultūras nama “Rīgava” dejotāji un dziedātāji, uzstājoties Salaspils sporta namā ar jubilejas lielkoncertu “Pusgadsimts dziesmā un dejā”.

Vairāk nekā tā 500 dalībnieku apvienojās kopīgā režisores un horeogrāfes Edītes Ābeltiņas radītā uzvedumā. Sporta halle tika pārvērsta līdz nepazīšanai, iedzīvinot tajā lielkoncertu ar Lienas Šiliņas īpaši veidotu scenogrāfiju, gaismu režisora Aivja Tuča gaismu šovu un skaņu režisora Kaspara Ruciņa mūzikas atmosfēru.

Koncerts tik ļoti ieinteresēja skatītājus, ka biļetes lielajās Sporta nama tribīnēs tika izpirktas jau 3 nedēļas pirms pasākuma. Arī operatīvi noorganizētās papildvietas mazajās tribīnēs un papildrindās “pazuda” dažās dienās. Kopumā koncertu noskatījās 820 skatītāju. Ja iepriekš būtu paredzama šāda interese, noteikti tiktu organizēti vairāki koncerti.

Rigava502

Tūlīt pēc lielkoncerta visi, kas vēlējās, varēja izdejoties “Ballē Mūsmājās” kultūras namā “Rīgava” Ata Auzāna un viņa grupas mūzikas pavadībā. Kultūras namā tika izvietota jubilejas izstāde gan ar “Laika joslu 1967-2017”, gan fotogrāfijām, diplomiem un citiem rekvizītiem, lai apmeklētāji varētu ielūkoties kultūras nama vēsturē. Izstādi kultūras namā varēs apskatīt līdz pat novembra svētkiem.

Skaistajam notikumam par godu visi kultūras nama darbinieki un kolektīvi tika iesaistīti pasākuma organizēšanā. Kolektīvu bērni kopā ar kultūras nama darbiniekiem gatavoja papīra origami putnus un stiprināja pie tīkla, ko izmantoja koncerta scenogrāfijā. Tikmēr kolektīvu vadītāji gatavoja kopīgo programmu - mēģinājumu skaits bija dubultojies.

Rigava503

Tika vāktas atmiņas, fotogrāfijas un video, meklēti dati arhīvā un pārskatītas noliktavas. Saskaitījām, ka kultūras namā iepazinušies un izveidojuši ģimenes vairāk nekā 40 pāri, un ir pat dinastijas, kur vairākas vienas ģimenes paaudzes dzied vai dejo kādā no kultūras nama kolektīviem.

Kultūras nams “Rīgava” (toreiz to sauca par klubu) tika atklāts 1967. gada novembrī, un to cēla padomju saimniecības „Budeskalni” celtnieki ar būvdarbu vadītāju Valdi Gobu. Kluba pirmā vadītāja bija Ruta Gailīte, kura vēl joprojām strādā kultūras namā. Pa šiem gadiem kultūras namu ir vadījuši vēl 3 direktori Velta Girgensone (1969.-1974.), Līga Mestere (1974.-1991.) un Ēriks Miķelsons (1992.-2016.). Līdz 1980. gadam kultūras nams bija gandrīz vienīgā kultūras iestāde Salaspilī, kas pildīja visas iespējamās kultūrizglītojošās funkcijas. Vēl nebija Mūzikas skolas, „Enerģētiķi” atklāja tikai 1980. gadā, bet bibliotēka ar filiālēm atradās ļoti šaurās telpās ar 1 darbinieku katrā. Kultūras namā vēl joprojām strādā cilvēki, kuri lielāko sava mūža daļu veltījuši šim namam un kultūras attīstībai novadā.

Rigava504

Salaspils novada dome kultūras nama jubilejā piešķīra pašvaldības Atzinības rakstus par ilggadēju, pašaizliedzīgu un godprātīgu darbu kultūras nama “Rīgava” darbiniekiem Rutai Gailītei, kura kultūras namā nostrādājusi 46 gadus gan kā pirmā kluba vadītāja, vēlāk mākslinieciskās daļas vadītāja, un citos amatos, Andai Vaivadei, kura te sāka strādāt 1975. gadā kā masu sektora vadītāja, vēlāk direktora vietniece un pasākumu producente (nostrādāti 42 gadi), Maigai Vaskumai (nostrādāti 36 gadi), Renātei Ziedonei (nostrādāti 34 gadi), Edītei Ābeltiņai, Brigitai Čikstei, Ludmilai Janševicai, Annai Krasovskai un Ligitai Speķei (visi šie darbinieki pamatdarbā nostrādājuši vairāk par 20 gadiem).

Pasākuma laikā tika godināti arī pārējie kultūras nama darbinieki – gan esošie, gan bijušie, kā arī atzīmēti kultūras nama ilggadējie sadarbības partneri.

Lai šie svētki būtu tik lieliski, kādi bija, ir jāsaka milzu paldies ļoti daudziem iesaistītajiem. Vispirms, paldies visiem kultūras nama “Rīgava” darbiniekiem:

Edītei Ābeltiņai, kura uzņēmās veidot Jubilejas lielkoncertu, pie tam iesaistot tajā ne tikai savus kolektīvus, bet arī visu savu ģimeni;

skaņu režisoram Kasparam Ruciņam par nenogurstošu darbu gan pie skatuves uzbūves konstrukcijas, skaņu pults, gan vēsturisko foto un video meklēšanas;

kultūras nama direktora vietniecei Svetlanai Djačenko par visiem it kā nemanāmajiem darbiem – līgumiem, aktiem, pirkumiem, dāvanām, galdiem, tehniskiem jautājumiem. Par visa arhīva dokumentu pārskatīšanu, dekorāciju rāmju gatavošanu, balonu pūšanu, garderobes numuru gatavošanu un pāri visam - vēl visiem ikdienas darbiem;

sabiedrisko attiecību speciālistei Alisei Tilakai par jubilejas logo, plakāta un ielūgumu izveidi, bilžu apstrādi, visiem reklāmas materiāliem, komunikāciju ar medijiem, dizaina un dekorāciju gatavošanu, pa starpu vēl noorganizējot bērnu Helovīna ballīti;

māksliniecei Intai Savickai par lielisko noformējumu - ielūgumiem, krūšu rozetēm, telpu nosaukumiem zelta noformējuma rozēm, lielo balonu piecdesmitnieku, skatuves un telpu noformējumu, foto izstādi, afišu līmēšanu un visu pārējo;

mākslinieciskās daļas vadītājai Renātei Ziedonei par vēsturisko foto un video atlasi, darbu ar kolektīviem, bērnu koordinēšanu mēģinājumos un koncertā, par vēsturisko un koncerta rekvizītu sagādi un telpu organizēšanu;

pasākumu producentei Andai Vaivadei par vēstures faktu un bilžu apzināšanu, ielūgumu un programmas tekstu gatavošanu, ielūdzamo personu saraksta izveidi, darbu ar “Biļešu paradīzi”, balles mākslinieka meklēšanu, ziedu noformējumiem, kā arī gatavošanos citiem gaidāmajiem pasākumiem;

Agnesei Reķei par rekvizītu sagādes organizēšanu, papīra putnu skavošanu un ikdienas darbu veikšanu.

Paldies arī Annai Krasovskai, Vilim Medvedim, Raitim Rozītim, Antonam Koroševskim, Jeļenai Guļajevai, Kristīnei Trasenokai, Sandrai Vintei, Ludmilai Janševicai un Lilitai Mihaļčukai par daudzajiem darbiem, kas tika paveikti jubilejas sarīkošanā.

Paldies arī visiem pārējiem:

kultūras namam “Enerģētiķis” par aizdotajiem rekvizītiem – deju grīdu un kulisēm, kuras nemaz nebija tik viegli paņemamas, jo nācās pārkrāmēt veselu noliktavu, Kasparam Tihonovam par balles apskaņošanu;

Sporta namam par māju došanu, sapratni un palīdzēšanu, īpaši Oļegam Gžegoževskim, Zandai Zēbergai, apkopējām un administratoriem;

Komunālajam dienestam par visu rekvizītu un materiālu, nešanu, vešanu, meklēšanu, uzstādīšanu un novākšanu, īpašs paldies Edgaram Skujiņam, Aleksandram Oldenburgeram un Arvidam Pilskungam.

Lai šie svētki būtu tik lieliski, kādi bija, ir jāsaka milzu paldies ļoti daudziem iesaistītajiem. kultūras nama “Rīgava” darbiniekiem un kolektīviem!

Paldies “Buru” meitenei Lienai Šiliņai par lielisko koncerta scenogrāfiju un tās gatavošanu, neskatoties, ka pie viena jāauklē 9 mēnešus vecais dēliņš. Paldies “Buru” jauniešiem, kuri ziedoja savu skolas dienu un no agra rīta līdz vēlam vakaram stiprināja origami putnus pie tīkla dekorācijas.

Paldies kolektīvu vadītājiem, koncertmeistariem, repetitoriem: Mārtiņam Pēdājam, Zigrīdai Teivānei, Ilonai Koroševskai, Dacei Čiblei, Brigitai Čikstei, Ainaram Mēnesim, Evijai Lipiņai, Edītei Ābeltiņai, Tatjanai Gajevskai, Lāsmai Streiķei, Gitai Kalniņai, Kristīnei Jirgensonei, Ievai Rumpei, Liānai Sledzevskai, Ivaram Sakovičam, Ģirtam Biseniekam, Rihardam Drabokam! Paldies kolektīvu “labajiem gariņiem”, īpaši Zanei Ziedonei, Annai Mālerei, Inesei Guļšinai.

Paldies dalībniekiem, kuri atbalstīja ieceri un no sirds gatavojās, piedaloties mēģinājumos no agra rīta līdz vēlai naktij - no bērnu deju kolektīva "Sienāzītis", JDK "Ūsiņš", JDK "Austriņš", VPDK "Ūsa", SDK "Rīgava", mūsdienu deju grupas "Buras", jauktā kora "Elpa", vokālajiem ansambļiem "Vālodzīte", "Mazputniņi", "Dzeltenā zemūdene", vokālajiem trio "Mozas", "Vējā", kā arī viesiem - Aleksandram Tuguševam, Maijai Aukšmukstai, sitamo instrumentu meistaram Oļģertam Dreimanim un Ogres trubafona duetam "Santehniķi".

Pasākums fotogrāfijās - šeit, šeit un šeit.

Paldies visiem, visiem, visiem, kuri kaut kādā veidā palīdzēja, lai “Rīgavas” 50 gadu jubileja būtu izdevusies!

Kultūras nama ”Rīgava” direktore Indra Trofimoviča

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis