Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Par pārmaiņām kultūras dzīvē Salaspilī

indra

Indra Trofimoviča

Agnese1

Agnese Reķe

2016.gads nācis ar dažādām izmaiņām Salaspils novada kultūras dzīvē. Gada vidū ilggadējais kultūras nama „Rīgava” direktors Ēriks Miķelsons beidza savas darba gaitas un kultūras namā ienāca jauns direktors.

Pie šīm izmaiņām nāca klāt arī strukturālas izmaiņas kultūras jomas pārraudzībā novadā. 2016.gada 31.augustā Salaspils novada dome pieņēma lēmumu, ar kuru novada domes kultūras metodiķa vieta tika pārcelta uz kultūras namu „Rīgava”, un domē likvidēta Izglītības un kultūras daļa, atstājot tikai Izglītības daļu.

Ar šo lēmumu tika nolemts, ka kultūras nozares administrēšana Salaspils novadā turpmāk uzticēta kultūras namam „Rīgava”. Kultūras nams „Rīgava” – Salaspils novada Kultūras birojs! Tika izstrādāta jauna sadarbības struktūra un veiktas izmaiņas k/n ”Rīgava” nolikumā, kurā tika pievienotas jauna funkcijas – pārraudzīt un koordinēt pārējās novada kultūras iestādes (k/n „Enerģētiķis”, Salaspils novada bibliotēka un Daugavas muzejs), sniegt tām konsultatīvu un metodisku atbalstu, nodrošināt informācijas apmaiņu starp kultūras iestādēm, valsts institūcijām un nevalstiskajām organizācijām kultūras nozarē un citas.

Jaunis modelis

Galvenais šo izmaiņu mērķis ir vienota kultūrpolitika novadā, funkciju dublēšanās novēršana, resursu konsolidācija un efektivitāte, īpaši zinot to, ka nākamajā gadā kultūras nams „ Enerģētiķis” tiks vērts ciet uz rekonstrukciju.

Pēc ieviestajām pārmaiņām kultūras nams „Rīgava” septembrī pieņēma darbā jauno novada kultūras metodiķi Agnesi Reķi - izvēloties cilvēku, kura līdzšinējā izglītība un pieredze tiešā veidā saistīta ar darbu Salaspils pašvaldībā kultūras jomā. Jau trīspadsmit gadus viņa strādāja kultūras namā „Rīgava” gan kā speciāliste pamatdarba jautājumos, gan kā kultūras pasākumu organizatore. Šo gadu laikā Agnesei ir izveidojusies ļoti laba sadarbība ar pārējām Salaspils kultūras iestādēm, kas atbalstīja šāda lēmuma pieņemšanu un kas nav mazsvarīgs faktors viņas turpmākajā darbā.

Turpmākais darbs kultūras jomā ir vērsts uz vienota redzējuma izstrādi, kopīgu pasākumu plāna veidošanu, kopīgu darba organizāciju un metodisko atbalstu ar cerību, ka jau tuvākajā nākotnē Salaspils vārds kultūras jomā izskanēs vēl spēcīgāk.

Indra Trofimoviča, "Rīgava" direktore

 

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis