Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Līdz 5. februārim var iesniegt kultūras projektus 1. kārtā

Projektu iesniegšana līdz 5. februārim plkst.13.00 Salaspils novada domes Apmeklētāju Apkalpošanas centrā.

Projekta iesniedzējs: Jebkura LR Uzņēmumu reģistrā reģistrēta juridiska persona, juridisko personu apvienība, kā arī jebkura fiziska persona.

Atbalstāmās jomas: vizuālā māksla, mūzika, dejas māksla, teātra māksla, audiovizuālā māksla, literatūra, muzeju darbība, kultūras mantojums, pilsētas kultūrvide, kā arī starpdisciplinārie projekti, kuru realizācija notiek Salaspils novadā vai kuru rezultāti ir sabiedriski nozīmīgs ieguvums novadam.

Atbalstāmi mērķi, kas veicina:

  • mūsdienīgas kultūrvides attīstību novadā;

  • Kultūras mantojuma un tradicionālās kultūras saglabāšanu;

  • mazākumtautību kultūras aktivitātes;

  • profesionālās mākslas un jaunrades procesus;

  • inovatīvu un starpnozaru projektu realizāciju;

  • kultūras norišu daudzveidību un kvalitāti;

  • kultūras vērtību izplatīšanu, to pieejamību plašai sabiedrībai;

  • iedzīvotāju radošo attīstību, bezmaksas kultūras pasākumu un aktivitāšu organizēšanu bērniem, ģimenēm, sociāli mazaizsargātām personām;

  • sadarbību starp dažādām sabiedrības grupām;

  • Salaspils novada kultūras kontaktu attīstību ar citām pilsētām pašvaldībām un valstīm

Maksimālais finansējums vienam projektam:

700,- eiro - mazie kultūras projekti, kuri tiks realizēti Salaspils novadā

3000,-eiro - Salaspils novada radošo kolektīvu dalība valsts un/vai starptautiskos konkursos un koncertbraucienos (var pretendēt Salaspils novada iestāžu radošie kolektīvi, Salaspilī reģistrētie un/vai licencētie radošie kolektīvi un individuālie pretendenti, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ne mazāk kā pēdējos 5 gadus ir deklarēta Salaspils novadā).

Projektiem nepieciešams vismaz 30% pašfinansējums.

Projektu līdzfinansēšanas rezultāti – pēc 24.02.2016.

Sīkāka informācija: http://www.salaspils.lv/kultura/kulturas-projekti

Indra Trofimoviča
Kultūras projektu pieteikumu vērtēšanas komisijas sekretāre, t.67981016

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis