Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšana

Noteikumi par Salaspils novada interešu izglītības programmu izvērtēšanas un finansēšanas kārtību 
Salaspils novada domes interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu komisijas nolikums 
Licencēšanas Komisijas sastāvs 
Pašvaldības izdoto licenču saraksts

Interešu izglītība

Interešu izglītība ir personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības, kā arī saturīga brīvā laika ārpus formālās izglītības pavadīšanas iespēja, mācoties dejot, dziedāt, spēlēt kādu mūzikas instrumentu, gleznot, nodarbojoties ar sportu, vides pētniecību vai ko citu.

Interešu izglītības programmas īsteno - pašvaldību dibinātas interešu izglītības iestādes, vispārējās izglītības iestādes, profesionālās un profesionālās ievirzes izglītības iestādes, privātās izglītības iestādes, iesaistot bērnus un jauniešus vecumā no 3 līdz 18 gadu vecumam.

Interešu izglītības programmas ir tiesīgas īstenot arī citas juridiskās un fiziskās personas, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, pēc attiecīgas licences saņemšanas pašvaldībā.

Lai saņemtu licenci Salaspils interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai

Juridiska persona iesniedz:

 1. pieteikumu (veidlapa pieejama www.salaspils.lv vai domes Apkalpošanas centrā);
 2. pilnvara licences saņemšanai (ja tiek deleģēta cita persona);
 3. dokumenta par nodrošinājumu ar telpām programmas realizācijai kopija (Zemesgrāmatas apliecība, Pirkuma līgums vai telpu Nomas līgums);
 4. licencējamās izglītības programmas oriģināls datorrakstā valsts valodā divos eksemplāros (ar parakstu un datumu), kas ietver: programmas mērķi, programmas uzdevumus, programmas ilgumu stundās, plānoto rezultātu aprakstu, izglītības satura aprakstu, programmas īstenošanas plānu un programmas mērķauditoriju;
 5. dokumenta (apliecības vai sertifikāta) paraugu, kas tiks izsniegts pēc sekmīgas izglītības programmas apguves;
 6. izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā personāla sarakstu;
 7. personāla izglītību apliecinošo dokumentu kopijas.
 • Licences pieprasītājam ir jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā  un VID nodokļu maksātāju reģistrā.
 • Ja licences saņemšanai iesniegtajos dokumentos nav pietiekama informācija, lai izlemtu par licences pieprasījuma izskatīšanu, komisijai ir tiesības pieprasīt papildus informāciju, piemēram, programmas saskaņojumu ar sporta veidu federāciju (savienību, asociāciju), ja programma sporta jomā saistīta ar noteiktiem sporta veidiem (http://www.lsfp.lv).
 • Juridiska persona ir atbildīga par personāla atbilstību Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta piektajā daļā noteikto personām, kuras īstenos interešu izglītības programmas.

Fiziska persona iesniedz:

 1. pieteikumu (veidlapa pieejama www.salaspils.lv vai domes Apkalpošanas centrā);
 2. dokumenta, kas apliecina nodrošinājumu ar vietu un telpām licencējamās izglītības programmas īstenošanai, kopiju (zemesgrāmatu apliecība vai telpu īres līgums);
 3. Izglītības kvalitātes valsts dienesta izsniegta privātprakses sertifikāta kopiju (http://ikvd.gov.lv/pedagoga-privatprakse/) vai Sporta speciālista sertifikātu, ja programma tiek īstenota sporta jomā (http://www.lsfp.lv/sertifikacija/sertifikacijas-kartiba);
 4. izglītību apliecinošo dokumentu kopijas;
 5. licencējamās izglītības programmas oriģināls datorrakstā valsts valodā divos eksemplāros (ar parakstu un datumu), kas ietver: programmas mērķa formulējumu, programmas uzdevumus, programmas ilgumu stundās, plānoto rezultātu aprakstu, izglītības satura aprakstu, programmas īstenošanas plānu un programmas mērķauditoriju;
 6. dokumenta (apliecības vai sertifikāta) paraugu, kas tiks izsniegts pēc sekmīgas izglītības programmas apguves;
 7. izziņu no Sodu reģistra saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta piektajā daļā noteikto personām, kuras īstenos interešu izglītības programmas, izņemot Salaspils pašvaldības dibināto izglītības iestāžu pedagoģiskajiem darbiniekiem.
 • Licences pieprasītājam ir jābūt reģistrētam VID nodokļu maksātāju reģistrā.
 • Ja licences saņemšanai iesniegtajos dokumentos nav pietiekama informācija, lai izlemtu par licences pieprasījuma izskatīšanu, komisijai ir tiesības pieprasīt papildus informāciju, piemēram, programmas saskaņojumu ar sporta veidu federāciju (savienību, asociāciju), ja programma sporta jomā saistīta ar noteiktiem sporta veidiem(http://www.lsfp.lv).

Maksa par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanu Salaspils novadā ir 14,23 EUR (Salaspils novada domes lēmums no 04.08.2010. prot.nr.17. 8§). Nodevu var samaksāt skaidrā naudā domes kasē vai ar pārskaitījumu:

Salaspils novada dome

Nodokļu maksātāja reģ. Nr. 90000024008

AS SEB Latvijas Unibanka

Kods UNLALV2X033,

Budžeta konts: LV58 UNLA 0033 3001 3060 7

Normatīvie akti, kas nosaka Licencēšanas nepieciešamību:

Sīkāka informācija – Salaspils novada domes Izglītības, kultūras un sporta daļā, Līvzemes ielā 8. Tālr. 67981016, 67981029, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. .

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis