Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšana

Noteikumi par Salaspils novada interešu izglītības programmu izvērtēšanas un finansēšanas kārtību 
Salaspils novada domes interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu komisijas nolikums 
Licencēšanas Komisijas sastāvs 
Pašvaldības izdoto licenču saraksts 

 
Interešu izglītība
 
Interešu izglītība ir personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības kā arī saturīga brīvā laika ārpus formālās izglītības pavadīšanas iespēja, kuras laikā katrs pilnveido savas intereses - mācās dejot, dziedāt, spēlēt kādu mūzikas instrumentu, gleznot, nodarbojas ar sportu, vides pētniecību vai ko citu.
 
Interešu izglītības programmas īsteno - pašvaldību dibinātas interešu izglītības iestādes, vispārējās izglītības iestādes, profesionālās un profesionālās ievirzes izglītības iestādes, privātās izglītības iestādes, iesaistot bērnus un jauniešus vecumā no 3 līdz 18 gadu vecumam.
 
Interešu izglītības programmas ir tiesīgas īstenot arī citas juridiskās un fiziskās personas, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, pēc attiecīgas licences saņemšanas pašvaldībā.
 
 
Lai saņemtu licenci Salaspils interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai
 
Juridiska persona iesniedz:
 1. pieteikumu (veidlapa pieejama arī domes Apkalpošanas centrā);
 2. LR Uzņēmumu reģistrā vai Komercreģistrā izsniegtās reģistrācijas apliecības kopija;
 3. VID apliecības kopija;
 4. pilnvara licences saņemšanai (ja tiek deleģēta cita persona);
 5. dokumenta par nodrošinājumu ar telpām programmas realizācijai kopija (Zemesgrāmatas apliecība, Pirkuma līgums vai telpu Nomas līgums);
 6. licencējamās izglītības programmas oriģināls datorrakstā valsts valodā divos eksemplāros, kas ietver: programmas mērķi, programmas uzdevumus, programmas ilgumu stundās, plānoto rezultātu aprakstu, izglītības satura aprakstu, programmas īstenošanas plānu un programmas mērķauditoriju.
 7. saskaņojums ar sporta veidu federācijām (savienību, asociāciju), ja programma sporta jomā saistīta ar noteiktiem sporta veidiem(http://www.lsfp.lv/32/);
 8. dokumenta (apliecības vai sertifikāta) paraugu, kas tiks izsniegts pēc sekmīgas izglītības programmas apguves;
 9. izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā personāla izglītību apliecinošo dokumentu kopijas.
 
Fiziska persona iesniedz:
 1. pieteikumu (veidlapa pieejama arī domes Apkalpošanas centrā);
 2. Izglītības kvalitātes valsts dienesta izsniegta privātprakses sertifikāta kopija (http://www.ikvd.gov.lv/pedagogu-privātprakse ) vai Sporta speciālista sertifikātu, ja programma tiek īstenota sporta jomā (http://www.lsfp.lv/31/Sertifikacija/ );
 3. izglītību un papildizglītību apliecinošo dokumentu kopijas;
 4. dokumenta, kas apliecina nodrošinājumu ar vietu un telpām licencējamās izglītības programmas īstenošanai, kopiju (zemesgrāmatu apliecība vai telpu īres līgums);
 5. Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtās apliecības kopija vai komersanta reģistrācijas apliecības kopija;
 6. licencējamās izglītības programmas oriģināls datorrakstā valsts valodā divos eksemplāros, kas ietver: programmas mērķa formulējumu, programmas uzdevumus, programmas ilgumu stundās, plānoto rezultātu aprakstu, izglītības satura aprakstu, programmas īstenošanas plānu un programmas mērķauditoriju.
 7. dokumenta (apliecības vai sertifikāta) paraugu, kas tiks izsniegts pēc sekmīgas izglītības programmas apguves;
 
Maksa par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanu Salaspils novadā ir EUR 14,23 (Ls 10) (Salaspils novada domes lēmums no 04.08.2010. prot.nr.17. 8&). Nodevu var samaksāt skaidrā naudā domes kasē vai ar pārskaitījumu:
Salaspils novada dome
Nodokļu maksātāja reģ. Nr. 90000024008
AS SEB Latvijas Unibanka
Kods UNLALV2X033,
Budžeta konts: LV58 UNLA 0033 3001 3060 7
 
Normatīvie akti, kas nosaka Licencēšanas nepieciešamību:
 • Salaspils novada domes Saistošie noteikumi Nr.22/2010
 • Izglītības likuma 46.panta piektās daļas un 47.panta trešā daļa
 • Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.2. pants un 201.52 pants.
 
Sīkāka informācija – Salaspils novada domes Izglītības, kultūras un sporta daļā, Līvzemes ielā 8. Tālr. 67981016, 67981029, e-pasts:  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.  .

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens: