Salaspils 1. vidusskola – stāsts pusgadsimta garumā

3 skola-bilde

Ikvienam dzīves  stāstam ir sākums. Arī Salaspils skolai ir stāsta sākums un turpinājums nu jau 50 gadus.

Tai ir visai sena vēsture – pirmās ziņas par Salaspils draudzes skolu nāk jau no 18. gadsimta beigām. 1865. gadā tika iesvētīta Salaspils pagasta skola, ko ierīkoja bijušā Lauku kroga ēkā. Tuvumā atradies arī pagastnams, nabagmāja, Sātības biedrības ēka. Šīs sabiedriskās ēkas atradās vienkopus pie Daugavas no 19. gadsimta otrās puses līdz Pirmajam pasaules karam.

Pagasta centra vieta piekrastē saglabājās arī Latvijas Republikas laikā. 1930.gadā pie Daugavas netālu no vecās Laukskolas uzcēla skaistu divstāvu ēku - sešu klašu pamatskolu, kuras pirmajā stāvā izvietojās arī Salaspils pagasta valde. Šajā skolā salaspiliešu bērni mācījās līdz pašreizējās Salaspils 1. vidusskolas uzcelšanai 1967. gadā.

Ar 1967. gadu sākās jaunās skolas gadu skaitīšana, un nupat, 27. oktobrī, ar grandiozu sarīkojumu Sporta namā tika nosvinēta Salaspils 1. vidusskolas 50. jubileja.

3 skola_salidojums

“Skola ir mūsu jaunības, mīlestības un pienākuma vieta. Skolas absolventu salidojums lika mums padomāt par  tagadni, pagātni un nākotni –kas ir, bija un būs. Lika mums domāt un atcerēties cilvēkus, kuri ir skolas laika sastāvdaļa,” atzīst skolas direktore Vera Kalniņa. Arī viņa ir Salaspils 1. vidusskolas absolvente, pēc studijām atgriezusies Salaspilī kā skolotāja un nu jau 12. mācību gadu vada savu skolu.

1967. gadā durvis ver jaunā Salaspils 1. vidusskola un vecā Laukskola tiek atstāta. Vismaz 30 gadus abās skolās ir nostrādājuši skolotāji- Zenta Andžāne, Vizma un Ojārs Bērziņi, Zenta Ciša, Irēna Dāle, Aīda Grīnberga, Anna Gustava, Guntis Konrāds, Maija Jankauska, Vēsma Lūsīte, Austra Kiršteine, Ausma Pētersone, Rita Pundiņa, Velta Putna, Valija Ramba, Vija Reča, Vitolds Rečs, Lūcija Sniķere, Vera Šīraka, Helju Šlihta, Viktors Šlihta, Irma Šteinerte, Vija Turlaja, Kārlis Vērmanis, Monika Vlasenko, strādā arī Valda Vērmane, Aīda Grīnberga, Aldis Palkavnieks, Lija Strenkele, bet skolas direktors  no 1967. līdz 1971. gadam ir Jānis Tikmers.

Skolotāja Irma Šteinerte skolas 40 gadu jubilejas avīzē “Logs” uz jautājumu- “kas jums visvairāk saistās ar skolu?”- atbildēja: “Skola ir manas otrās mājas. Ar skolu esmu uz “tu”. Te man ir daudz draugu - vispirms tie ir skolēni. Būt viņu vidū vienmēr ir interesanti, aizraujoši. Skolēni man vienmēr bija un ir manējie.”

3 skola_gustavputnaVelta Putna skolā pavadījusi pusgadsimtu: “Pasniedzu matemātiku tā, lai visi saprastu, un arī saprata. Pie manis visi strādāja. Biju diezgan nejauka, prasīju mājasdarbus, rakstīju piezīmes,  lai vecāki visu zina. Dažas klases pat atteicās no saviem matemātikas skolotājiem, un man ar viņiem bija jātiek galā. Ļoti ilgi smējos par viena skolēna teikumu: “Jūs salauzāt manu izstrādāto slinkošanas sistēmu.” Tas bija viss mana mūža darba novērtējums. Mūsdienu skolēnam jābūt radošam, bet jāmāk mazliet vairāk cienīt skolotāju, kurš viņu māca. Skolotājam ir ļoti daudz jāzina, jaunās tehnoloģijas jāpārzina, bet nav laika tik daudz, jo burtnīcas jālabo, stundas jāvada, nav laika sekot līdzi jaunai modei, jaunākajām tehnoloģijām neatliek laika. Šodienas skolēniem ir paveicies. Tik labos apstākļos neviens nav mācījies kā tagadējā paaudze, atliek tikai mācīties. Novērtējiet to, kas dots!”

Savukārt vācu valodas skolotājas Veras Šīrakas atmiņā joprojām ir daži konkrēti skolēni, kuri izcēlušies ar saviem izteicieniem, darbībām, bet visspilgtāk viņa atceras un lepojas ar teicamniekiem, kuri olimpiādēs plūkuši laurus, kā arī ar tiem, kas pie viņas lieliski apguvuši vācu valodu. Kā piemērus viņa min Baibu un Andri Skolmeistaru, Janu un Lauri Kļaviņus, Lauri Birznieku un izcilnieku Audri Lukaševiču, kurš, vidusskolu beidzot, brīvi runāja vāciski. Kopā ar audzināmajām klasēm pie skolas tika iestādīti 11 ozoli, 5 egles, kā arī dažādi košumkrūmi. “Skolotājas darbs ir ļoti interesants un nav garlaicīgs. Katra nākamā diena ir pilnīgi savādāka nekā iepriekšējā. Kolēģi visi bija lieliski, un ar viņiem bija viegli sadarboties,” tā saka pati skolotāja Vera Šīraka.

3 serzantsPar Salaspils 1. vidusskolā pavadītajiem gadiem stāsta arī bijušais vēstures skolotājs, tagad Saeimas deputāts Kārlis Seržants: “Mēs bijām vairāki jaunie skolotāji, bet vairāk laika pavadījām ar tā laika direktoru Eglīti, mūzikas skolotāju Juri Priedeslaipu un fiziķi Imantu Ziedoni. Ko tur slēpt, šad tad skolas palīgtelpās uzspēlējām zoli un iedzērām pa kādam alum. No Salaspils 1. vidusskolas atmiņā palicis viss process kopumā, taču laikam visvairāk laiks, kad sākās tautas atmoda. Tolaik skolā bija visai spēcīga komunistiskās partijas organizācija un skolēni Tautas frontes nodaļu nodibināja pat ātrāk nekā skolotāji. Tomēr tad atkal mēs, jaunie, ņēmām iniciatīvu savās rokās, un viss aizgāja savu gaitu. Vēl atmiņā palikuši skolas sarīkojumi, kad skolotājiem bija jādežurē pie ieejas durvīm, un pāris reizes iznāca pat izkauties ar nepiederīgiem krievu skolas pārstāvjiem, kuri visai brutāli mēģināja ielauzties.”

Pirmajā izlaidumā vidusskolu beidza 14 absolventi, un jubilejas vakarā bija klāt un tika sveikti četri no viņiem - Arnolds Grebežnieks, Maija Veilande(Zamaiža), Silvija Šmite (Jēkabsone)un Valērijs Drozdovs. No 1970. gada līdz 2017. gadam kopumā ir bijuši 47 vidusskolas izlaidumi un skolu pabeiguši 1306 absolventi.

Savukārt pie skolas vadības grožiem ir bijuši direktori Vasilijs Ļikanovs (1971.-1971.), Juris Vrubļevskis (1971.-1974.), Brigita Vrubļevska (1974.-1975.), Kārlis Čudars (1975.-1977.), Austris Vasips (1977.-1979.), Sergejs Kazeko (1979.-1980.), Jānis Gūtmanis (1980.-1982.), Jānis Locāns (1982.-1985.), Agris Eglītis (1985.-1995.), Egils Krēsliņš (1995.-1996.), Elita Pušpure (1996.-2006.). Skolas svētkos piedalījās un kopā ar bijušajiem kolēģiem un skolēniem bija kādreizējie direktori Austris Vasips un Kārlis Čudars, kurš savulaik uzstādīja pie skolas trīs simboliskus akmeņus. Tie skolas laukumu rotā vēl šodien un lieliski harmonē ar nu jau krietni izaugušo osi.

25 un vairāk gadus katru rītu doties uz vienu un to pašu darbavietu un uzrunāt bērnus: “Labrīt, sāksim mācību stundu!” - tā ir milzīga sava darba mīlestība. Skolotājas Lūcija Sniķere, Ingrīda Dzene, Laima Pamiljane, Bogdanna Kļimkoviča, Indra Frišfelde, Anna Priedeslaipa, Daina Tauriņa, Inga Vītuma-Brūvere, Solvita Bendrāte, Anda Vaivade Salaspils skolai ir veltījušas no vairāk nekā diviem līdz teju četriem darba gadu desmitiem. Liela daļa skolas pedagogu ir arī tās absolventi, un viņiem ar savu skolu saistīts teju viss mūžs.

Kā novēlējums un sveiciens visiem, kuri Salaspils 1. vidusskolu sauc un vēl sauks par savējo, lai ir skolas absolventes, šobrīd - direktores vietniece audzināšanas darbā Inga Vītuma-Brūvere teiktais: “Mūs visus vieno skola un tās tradīcijas, kuras gadu gaitā ir nedaudz mainījušās, taču mērķis ir bijis nemainīgs - stiprināt piederību, radīt iespēju veidoties par patstāvīgu, atbildīgu un cieņpilnu personību. Novēlu katram atrast sevī 50 labās lietas skolas jubilejas gadā!”

Paldies visiem, kas bija un ir kopā ar skolu –tā nozīmīgajā jubilejā sveicējiem un visiem savējiem saka Salaspils 1. vidusskolas pedagogu kolektīvs.

Rakstā izmantoti Salaspils 1. vidusskolas pedagogu kolektīva sagatavotie materiāli.

Ikdienas mācību stundas galvenais motivācijas tēls ir skolotājs. Salaspils 1. vidusskolā šo 50 gadu laikā ir strādājuši un strādā daudzi izcili pedagogi. Apliecinājums tam ir Goda salaspilieša tituli, ko saņēmušie skolotāji Ojārs Bērziņš, Velta Putna, Vija Reča, Lūcija Sniķere, bet kopā mūsu novadā ir deviņi pedagogi – Goda salaspilieši.

Ir gandarījums, ka skolotāji ieinteresē skolēnus un attīsta viņos vēlmi mācīties. Šā gada vidusskolas absolventi  tam ir spilgts apliecinājums. 15 no 17 absolventiem ir iestājušies augstskolās, kur studē medicīnu, bioloģiju, arhitektūru un pilsētplānošanu, jurisprudenci, finanses, tūrisma organizēšanu, informācijas tehnoloģijas, komunikāciju zinātnes, loģistiku.

Izglītības līmeni Salaspils 1. vidusskolā apliecina arī mūsu skolēnu uzvaras mācību olimpiādēs un centralizēto eksāmenu rezultāti, kas kopumā ir augstāki par vidējo valsts līmeni.

3 skola_centralizētie 

Lai dzīvo sports – agrāk un tagad!

3 skola_sports

Salaspils 1. vidusskolā dažādos laikos ir mācījušies daudzi sportisti, kas veiksmīgi startējuši  visu iespējamo līmeņu  sacensībās akadēmiskajā airēšanā, airēšanas slalomā, kamaniņu sportā, vieglatlētikā ,slēpošanā, basketbolā, volejbolā, badmintonā, šahā, dambretē u.c., tagad arī kērlingā un frisbijā. Augsti sasniegumi bijuši  ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā un pasaulē.

Žoržs Tikmers, Andris Stiģis, Andris un Jānis Priedes, Aivars Cīrulis, Romualds Rukuts, Andrejs Turlajs, Astra Rībena, Viktors Kinne, Ināra Rimša, Vita Siliņa, Ainārs Cinis, Aldis Berezovskis, Ieva  Ošace  Ivars Šidlovskis, Anita Česnakova, Iveta Grigoļinoviča, Dzintars Grīnbergs, Gatis Jesikens, Vita Dindūne, Līga Robinsone, Normunds Puķe, Arnis Veidemanis un vēl, un vēl. Arī tad, kad es vairs nestrādāju -  brāļi Umbraško, Jānis Lasmanis, Svens Vilks…  Kāds noteikti ir aizmirsts, par to atvainojiet!

Lielākie sasniegumi  sportā Salaspils 1.vidusskolai ir izcīnītā iespēja piedalīties Vissavienības bērnu sporta spēlēs “Cerību starti”, kas notika Krimā bērnu lielākajā nometnē PSRS  laikā “Artekā”. Šajās sacensībās piedalījās klases 25 skolnieku sastāvā. Vispirms bija jāuzvar vairāku līmeņu atlase Latvijā un tikai vienai klasei katrā grupā bija iespēja pārstāvēt Latviju “Artekā” – mūsu skolai ar bērnu, skolotāju un  vecāku milzīgu un pašaizliedzīgu darbu tas izdevās divreiz - 1977.gadā (8.b klase, audzinātāja Velta Putna)  un 1979. gadā (5.a, audzinātāja Irēna Dāle).

1977. gadā visas skolas startēja kopā. No 127 komandām tika iegūta augstā 19. vieta. Paralēli vieglatlētikas disciplīnām bija arī šaušana, peldēšana, sporta vingrošanas priekšnesums,  deja un kombinētā militārā stafete. 1979.gada sacensībām sagatavošanās process bija krietni nopietnāks – iesaistījās vecāki, klase brauca uz Rīgas 72.vsk. peldbaseinu, nometnēm, rīkoja pasākumus. Pārsvarā visu darīja paši. Principā darbs tika uzsākts jau pirms 4.klases, kad tika pieņemts lēmums formēt sporta klasi, kur tika daļēji atlasīti bērni no citām klasēm, un sporta stundas notika trīs reizes nedēļā. Pateicoties labam klases kolektīvam, vecākiem un dažiem skolotājiem, kuri bija gatavi gandrīz uz jebko (pat vilcienā uz “Arteku” pašrocīgi uzšūt 25 sporta tērpiem uz muguras “LATVIJA”), tika paveikts gandrīz neiespējamais – mazās Latvijas Salaspils 1.vidusskola izcīnīja uzvaru varenās PSRS skolu spartakiādē. Individuālie rezultāti sasniegti augsti, bet šoreiz uzvarēja komanda.

                                                 Skolotājas Ināras Dāles stāstā ieklausījās un to pierakstīja meita Anta Dāle

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis