Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Laipni lūgti Salaspilī!

PII “Saime” turpmāk vadīs Lilita Ukavica

Šopavasar pelnītā atpūta devās ilggadējā PII “Saime” direktore Silvija Pivore, kura šo iestādi vadīja no 1993. gada. No 5. jūnija iestādes vadības grožus ir pārņēmusi Lilita Ukavica, kuras kopējā pedagoģiskā darba pieredze pārsniedz 32 gadus.

UkavicaLilita Ukavica nāk no Saldus, kur 25 gadus vadīja PII “Sienāzītis”, regulāri pilnveidojot savas profesionālās zināšanas un praktiskās iemaņas dažādos semināros un kursos. Lilita ir mācījusies Liepājas Pedagoģiskajā akadēmijā, kur iegūts profesionālais maģistra grāds.

Savas darba gaitas sākusi kā skolotāja Vadakstes astoņgadīgajā skolā, tad strādājusi bērnudārzā “Rūķītis” un Saldus rajona Tautas izglītības nodaļā, bet no 1992. gada pildījusi vadītājas pienākumus PII “Sienāzītis”.

Lilita sevi raksturo kā radošu un atvērtu personību, kura vienmēr ir atvērta jaunām iespējām un pilnveidei. “Pieredze liecina, ka spēju strādāt dinamiskā vidē, operatīvi reaģēt uz mainīgiem darba un vides apstākļiem, rast risinājumus sarežģītās dzīves situācijās, spēju pieņemt lēmumus un uzņemties par tiem atbildību. Darba procesā patīk rast risinājumus, nevis attaisnojumus,” savā pieteikuma vēstulē raksta jaunā “Saimes” vadītāja. “Profesionālais un saliedētais kolektīvs ir apliecinājums tam, ka vienlīdz labi spēju strādāt komandā, vadīt to, deleģēt darba pienākumus un kaskadēt mērķus līdz katrai personālijai, lai vienotos kopējā mērķa sasniegšanā, kā arī spēju strādāt individuāli. Esmu komunikabla un atsaucīga.”

Lilitai ir vairāki hobiji un vaļasprieki, kas ļauj radoši pilnveidoties, realizēt sevi dažādās jomās, kā arī, palīdz brīvo laiku pavadīt lietderīgi un saturīgi. “Man jau kopš bērnības ir paticis radoši izpausties – zīmēšana ir hobijs, ar ko nodarbojos rudens un ziemas vakaros, zīmējot savam priekam, bet ar to vairs nenodarbojos tik bieži, jo neatliek laika. Vasarā labprāt brīvo laiku pavadu dārzā, iekopjot piemājas teritoriju, stādot dažādus ziedus un krāšņumaugus. Ģimene priecājas par manis audzētajiem dārzeņiem un garšaugiem, kurus stādu siltumnīcā jau agrā pavasarī, katru gadu eksperimentēju un mēģinu iestādīt un izaudzēt kādu eksotisku augu. Laiku pa laikam, it sevišķi vasarā, zemeņu laikā, uzcepu gardu torti, iepriecinot ģimeni. Īpašs piedzīvojums ir sēņošana, jo katra sēne, aicināt aicina ielikt to grozā, reizēm salasītās sēnes vispirms uzzīmēju, un tikai pēc tam gatavoju krājumus ziemai. No sportiskajām aktivitātēm labprāt izvēlos braukt ar velosipēdu pa tuvējo apkārtni. Lai atpūstos no ikdienas darbiem un gūtu enerģiju nākamajiem darba cēlieniem, iespēju robežās ceļoju - došanās ceļojumos patiesi iepriecina, paver iespējas baudīt un iepazīt citu tautu kultūru un bagātina dvēseli,” stāsta Lilita Ukavica.

Runājot par PII “Saime” attīstības vīziju, kā svarīgāko L. Ukavica uzsver mācīšanās kvalitātes un vides pilnveidošanu, izglītojamo mācību sasniegumu paaugstināšanu, IT tehnoloģiju ieviešanu, radot laikmetīgu mācību vidi, pedagogu un izglītojamo pašapziņas celšanu, drošas vides nodrošināšanu u.c.

Pērn Lilita Ukavica saņēma Saldus novada pašvaldības balvu “GADA VADĪTĀJS”. Novēlam jauniem panākumiem un izaicinājumiem bagātas darba gaitas mūsu “Saimē”!