Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Par vietu nodrošināšanu vasaras periodā pirmsskolas izglītības iestādēs

Bērnam ir piešķirta vieta konkrētā pirmsskolas izglītības iestādē. Lai gan vasarā vienu mēnesi bērns apmeklē citu PII, vieta savā bērnudārzā netiek zaudēta. Tādēļ arī maksājums jāveic uz to pašu kontu. Maksājumi starp iestādēm ir pašvaldības iekšējais process. Pašvaldība ir nodrošinājusi iespēju vecākiem veikt visus avansa maksājumus par ēdināšanas pakalpojumiem uz “savas” iestādes kontu, kas būtiski atvieglo apmaksas  procesu.

Vasaras mēnešos visiem bērniem pašvaldība nodrošina vietas PII novada administratīvajā teritorijā, ja vecāks ir iesniedzis iesniegumu līdz 30.aprīlim, ir veikts  avansa maksājums līdz iepriekšēja mēneša 25.datumam un nav parādu par iepriekšējiem mēnešiem.

Vietu piešķiršana vasarā notiek rindas kārtībā hronoloģiskā secībā pēc pieteikuma saņemšanas datuma, ņemot vērā vakanto vietu skaitu attiecīgajā vecuma grupā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs.

Katru gadu arvien vairāk vecāku izvēlas saņemt pirmsskolas izglītības pakalpojumu vasarā, bet katrai iestādei atbilstoši sanitāri higiēniskajam normām un gultiņu skaitam ir savs maksimālais uzņemamo bērnu skaits.

Tajā mēnesī, kad PII ir slēgta, atvaļinājumā dodas visi atbalsta funkciju darbinieki – pavāri, aukles, veļas mazgātājas u.c. Savukārt pedagogiem valsts ar likumu ir noteikusi divu mēnešu atvaļinājumu, vienu mēnesi pedagogs dodas atvaļinājumā, kad PII ir slēgts, bet otru mēnesi pedagogs ir atvaļinājumā, kad PII ir atvērts un strādā. Rezultātā slēdzot divus bērnudārzus, pārējos četros strādā mazāk pedagogu nekā ziemā.

Šogad jūnijā tiek slēgti divi bērnudārzi - PII “Saulīte un PII “Saime”, kopā šos divus bērnudārzus apmeklē 385 bērni (246+139). Noteiktajā termiņā ir saņemti 170 iesniegumi ar vēlmi apmeklēt citu bērnudārzu tajā mēnesī, kad viņu bērnudārzs ir slēgts. Savukārt PII “Atvasīte” notiek viena korpusa remonts, tādēļ iestāde šogad nevarēs uzņemt citus bērnus. Katrs bērnudārzs jūnijā uzņem papildu 40-60 bērnus. Rezultātā pārējie trīs bērnudārzi ir pilnībā noslogoti: jūnijā PII “Jāņtārpiņš” uzņem 260 bērnus, PII “Ritenītis” – 257  un PII “Daugaviņa” – 147.  Daudzu vecāku iesniegumi par vēlmi apmeklēt bērnudārzu vasarā radījusi nepieciešamību papildu vietas bērniem vasarā šogad piešķirt arī PII “Daugaviņa”.

Iestāde

Paša PII jūnijā pieteikto  bērnu skaits

Papildu vietas slēgto PII bērniem

Bērnu skaits, kas  apmeklēs PII jūnijā, KOPĀ

Jāņtārpiņš

193

67

260

Ritenītis

195

62

257

Daugaviņa

106

41

147

Atvasīte*

113

0

113

Kopā papildu vietas

 

170

 

 *Notiek viena korpusa remonts

Informācija par vietu sadali un apmeklējuma dienu skaitu katram bērnam jūnija mēnesim tika sagatavota līdz 7.maijam un tajā pašā dienā saraksti nodoti grāmatvedībai, lai sagatavotu rēķinus. Vecāki var mainīt norādīto dienu skaitu vai atteikties no pirmskolas izglītības pakalpojuma attiecīgā vasaras mēnesī līdz iepriekšējā mēneša 10.datumam. Divu darba  dienu laikā - 10. un 13.maijā tika apkopota informācija par apmeklējuma dienu skaitu izmaiņām, ko bija iesnieguši vecāki, un sagatavoti norīkojumi PII “Saime” un PII “Saulīte” vecākiem attiecīgi  13. un 14.maijā.

Pašvaldības Administrācijas darbinieki, grāmatveži un PII lietveži iegulda lielu darbu, lai iepriekšminēto informāciju apstrādātu - pārbaudītu, aktualizētu, lai šis pakalpojums papildu vieta vasaras periodā tiktu vecākiem nodrošināts. Tādēļ ir ļoti svarīgi saprast, ka arī vecākiem ir pienākums sniegt informāciju iespējami agrāk, lai tā būtu precīza, kā arī savlaicīgi veikt maksājumus. Vecākiem jābūt saprotošiem un atbildīgiem, piesakot liekas apmeklējuma dienas, kuras visticamāk netiks izmantotas, tas rada liekus sarežģījumus, paredzot patieso bērnu skaitu katrā iestādē.

Līga Bogdāne, Izglītības daļas metodiķe

 

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis