Jaunajā mācību gadā Salaspils skolēni zinības apgūst modernā mācību vidē

skola02012018

Salaspils novada pašvaldība 2017. gada 30. septembrī pabeidza projekta "Salaspils 1. vidusskolas 4. mācību korpusa izbūve un aprīkošana" īstenošanu. Tā ietvaros ēka Ceru ielā 1 tika pārbūvēta atbilstoši modernas vidusskolas prasībām, iegādātas mācību procesam nepieciešamās mēbeles un inventārs, kā arī iegādātas modernas informācijas un komunikāciju tehnoloģijas. Pašlaik Salaspils novada pašvaldība ir iesniegusi Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā maksājuma pieprasījumu 2 387 389 EUR apmērā finansējuma atgūšanai no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF).

Jau iepriekš ziņojām, ka Salaspils novada pašvaldība ir parakstījusi līgumu ar CFLA (Centrālā finanšu un līgumu aģentūra) par apjomīga projekta īstenošanu, kas sekmēs izglītības pakalpojuma kvalitātes līmeņa celšanu novadā.

Projekta mērķis ir nodrošināt Salaspils 1. vidusskolas infrastruktūras attīstību, lai sekmētu plānoto kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura ieviešanu, kas tiks panākts, atbilstoši 21. gadsimta prasībām pilnībā modernizējot 1. vidusskolu un izbūvējot jaunu - 4. korpusu, kurā tiks ieviesta ergonomiska mācību vide, inovatīvi informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumi, tai skaitā ierīkoti dabaszinātņu un matemātikas kabineti.

Projekta nosaukums: Salaspils 1.vidusskolas 4.mācību korpusa izbūve un aprīkošana.
Projekta Nr.8.1.2.0/17/I/001
Projekta izmaksas:
Kopējās izmaksas - 3 342 601.49 EUR
ERAF finansējums – 2 387 389 EUR
Valsts budžeta dotācija – 84 260.79 EUR
Pašvaldības finansējums – 337 043.16 EUR
Neattiecināmās izmaksas – 553 908.54 EUR

NAP200

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis