Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Jau piekto reizi notiek Salaspils novada pedagogu metodiskā konference

4 pedagogu_konference

12.jūnijā Salaspils novada pedagogi metodiskajā konferencē “Labās prakses piemēri un risinājumi Jaunā izglītības standarta un pieejas sekmīgai ieviešanai“   izvērtēja savu gatavības pakāpi uzsākt jaunā izglītības standarta un pieejas realizāciju novada izglītības iestādēs.

Šogad tradīcijai, noslēdzot mācību gadu pedagogiem tikties metodiskajā konferencē par svarīgām un aktuālām tēmām izglītības jomā, ir 5. jubilejas gads. Trīs no notikušajām konferencēm sagatavoja un organizēja Salaspils 2. vidusskola, bet divas reizes organizatoru lomā bija 1. vidusskola.

Šobrīd izglītībā aktuālie atslēgas vārdi, lai sekmīgi uzsāktu pārmaiņu procesu, kā to arī secināja noslēguma paneļdiskusijas dalībnieki, ir: konstruktīva sadarbība, kuras pamatā ir skaidri iezīmēts sasniedzamais mērķis katrā stundā. Skolēniem tiek piedāvāti jēgpilni uzdevumi dažāda dziļuma domāšanas līmeņiem, un skolēns saņem attīstošu atgriezenisko saiti par saviem mācību sasniegumiem katrā darba posmā.

Par šiem jautājumiem konferencē runāja pieaicinātie lektori - Latvijas un Brēmenes universitāšu doktors filozofijā Edmunds Apsalons lekcijā ”Veiksmīga pārmaiņu komunikācija” un SIA “Lielvārds” profesionālās pilnveides un izaugsmes konsultante Madara Lāce lekcijā “Apzināta mācīšanās”. Lekcijas bija interesantas un aktuālas jaunā satura un pieejas kontekstā.

Radošajās darbnīcās Salaspils 2. vidusskolas skolotāji dalījās ar uzkrāto pieredzi un zināšanām. 2. vidusskola jau trešo gadu piedalās jaunā standarta un pieejas aprobācijas projektā “Skola2030”, ir viena no 100 Latvijas pilotskolām. Projekta “SKOLA2030” semināros, mācībās , materiālu aprobācijā un pedagogu savstarpējās pieredzes apmaiņā aktīvi līdzdarbojas 24 skolas skolotāji.  Uzkrātie labās prakses piemēri un risinājumi tika piedāvāti konferences dalībniekiem četrās radošajās darbnīcās:  “Pašvadītas mācīšanās elementi sākumskolā” (vadītājas Anta Grāvīte un Sandra Strupe); “Attīstoša atgriezeniskā saite” (vadītājas Baiba Asare un Ņina Ļeščenko); “Jēgpilni uzdevumi dažāda domāšanas dziļuma līmeņiem pēc SOLO taksonomijas” (vadītājas Anita Šaltāne un Tatjana Šuļga); “Labirintu metodes izmantošana mācību stundā” (vadītājas Ināra Pastare un Karīna Petrova). Vienu radošo darbnīcu “Montesori pedagoģijas elementi valodas attīstīšanai” vadīja domes Izglītības daļas metodiķe Līga Bogdāne un PII “Daugaviņa” vadītāja Inga Ģēģere. Uz šo darbnīcu tika aicināti pirmskolas izglītības iestāžu pedagogi. Paldies visiem radošo darbnīcu vadītājiem! Lai nekad neapsīkst radošums un vēlme pilnveidoties!

Jaunā standarta realizācija Latvijā sākas no 2019. gada 1. septembra pirmskolas posmā, bet no 2020. gada septembra arī sākumskolas un pamatskolas posmā. Lai kopā izdodas!

Anita Šaltāne, Salaspils 2. vidusskolas direktores vietniece

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis