Augusta konferencē sumināti “Gada pedagogi”

1 pedagoges
Šogad “Gada skolotājām” bija sagādāts īpašs pārsteigums- ar sirsnīgiem priekšnesumiem viņas sveica talantīgie audzēkņi.

Tuvojoties jaunajam mācību gadam, kā jau ierasts, Salaspils pedagogi tikās Augusta konferencē, kura šogad norisinājās 28. augustā. Konferenci atklāja Izglītības daļas vadītāja Inga Elksne, un ar runu klātesošos pedagogus sveica domes priekšsēdētājs Raimonds Čudars. Šoreiz ar lekciju “Salaspils Latvijas izglītības tīkla sakārtošanas kontekstā” uzstājās izdevniecības “Jāņa sēta” dibinātājs Jānis Turlajs, savukārt par tēmu “Apzinātība- klusā revolūcija skolā” runāja LU Ķīmijas fakultātes docents pētnieks Jāzeps Logins.

Viena no svarīgākajam konferences daļām ir labāko pedagogu sumināšana, un šogad apbalvojumu “Gada pedagogs” saņēma PII “Saulīte” mūzikas skolotāja Inguna Broka, 1. vidusskolas vadītājas vietniece mācību darbā 1.- 6. klasēs Linda Krastiņa un mūzikas un mākslas skolas pedagoģe Natālija Karpova.

Linda Krastiņa Salaspils 1. vidusskolā strādā kopš 1992. gada- sākumskolas skolotāja, rokdarbu un mājturības skolotāja pamatskolā. Ir iegūts pedagoga sertifikāts ar tiesībām mācīt matemātiku 5.un 6. klasēs. Arī pašreiz Linda Krastiņa māca matemātiku, kur stundās izmanto jaunākās tehnoloģijas, ir izvēlēti mērķtiecīgi un interesanti metodiskie paņēmieni, lai skolēni sekmīgi varētu apgūt un izprast kopsakarības matemātikā. No 1998. gada ir direktora vietniece mācību darbā 1.-6. klasēs. Pedagogu konkurētspējas veicināšanas izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos iegūta 3. pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpe.

“Pateicoties viņas ieinteresētībai un gudrai attieksmei, un izpratnei par mācību procesa organizācijas pilnveidošanu, skola ir licencējusi Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu, kā arī Humanitārā un sociālā virziena programmu, kuru jaunajā mācību gadā uzsāks īstenot jau no 1. klases. Linda koordinē arī atbalsta komandas darbu. Līdz ar to, lai skolotājs sekmīgi varētu īstenot individuālo darbu ar skolēniem, ļoti labi pārzina pedagoģiskās sadarbības nepieciešamību starp atbalsta komandu, skolēnu, vecāku un mācību priekšmeta skolotāju. Skolā strādā arī Iespējamās misijas skolotāji, un Linda ir IM mentors vienam no šiem jaunajiem kolēģiem,” L. Krastiņu raksturo skolas direktore Vera Kalniņa.

IM skolotājs par Lindu: “Izmantojot savu pedagoģisko redzējumu, Linda ir atradusi individuālo un atbalstošo pieeju jaunajiem kolēģiem. Viņai nekad nav grūti, vienmēr saglabā pozitīvu attieksmi.”

Linda sadarbībā ar LVA ir tālākizglītotājs, mācību līdzekļu autore. Top mācību līdzeklis patvēruma meklētājiem “Atver pasauli!”, interaktīvs mācību materiāls bēgļiem, tālmācības materiāls Classflow vidē diasporai 1.-3. klasei. Linda iesaistās arī projektos un regulāri apmeklē kursus.

L. Krastiņa bija tā, kura uzsāka un realizēja interešu izglītības programmu “Prāta spēles”, ar kuras dalībniekiem piedalījās konkursos un guva godalgotas vietas. Viņa veiksmīgi prot ieteikt metodiskos materiālus, jo vienmēr ir attīstības procesā. Piedalās Salaspils pašvaldības izglītības iestāžu metodisko darbu skates izvērtēšanas komisijā. Katru gadu septembrī notiek akcija “Dalies priekā”. Šīs akcijas iniciatīva arī pieder viņai.

Natālija Karpova strādā Salaspils Mūzikas un mākslas skolā kopš 1992. gada, viņas kopējais pedagoģiskā darba stāžs ir 46 gadi. 2011. gadā viņai piešķirta pedagogu profesionālās darbības 3. kvalitātes pakāpe.

“Tradīcijas, profesionalitāte, prasīgums un atbildība - tāds varētu būt Natālijas Karpovas darba raksturojums,” par viņu stāsta bijušais skolas direktors Vilnis Borovskis.”Skolotāja strādā ar milzīgu pašatdevi, rūpējoties ne tikai par savu audzēkņu profesionālo attīstību, bet arī par izglītojamo personības un garīgo izaugsmi, morālo un fizisko labsajūtu. Skolotājai ir izveidojies ciešs kontakts ar audzēkņu vecākiem, ko sekmē regulāras tikšanās klases koncertos un individuālās pārrunas.”

Ik gadu skolotāja Natālija motivē savus audzēkņus gatavoties dažāda mēroga konkursiem, no kuriem tie atgriežas ar balvām un laureāta diplomiem. Spilgtākais talants, protams, ir skolotājas audzēknis Aleksandrs Komka. 2016. gadā viņš startēja divos konkursos. Martā tepat Rīgā VI Starptautiskajā Brāļu Mediņu jauno pianistu konkursā Aleksandrs ieguva 2. vietu ar augstāko novērtējumu savā grupā, jo 1. vieta netika piešķirta, bet jūnijā V Starptautiskajā Stokholmas mūzikas konkursā viņš izcīnīja godpilno 1. vietu, saņemot uzaicinājumu piedalīties starptautiskajā jauno pianistu konkursā Tenerifē. Rudenī skolas jubilejas koncertsezonā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā Aleksandrs Komka kopā ar Viļņas mūzikas skolas kamerorķestri „Cantus” atskaņoja V.A. Mocarta klavierkoncertu. Par laureātiem starptautiskos konkursos 2016. gadā kļuva arī citi skolotājas Karpovas audzēkņi. Tie ir: Anna Karpenkova, Aleksandrs Latiņins un Bogdans Mihailovs.

Nozīmīga loma jauno mūziķu audzināšanā ir viņu kopdarbības prasmju veidošanai. Augstāko novērtējumu un 1.vietu Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu klavieru duetu un mazo kameransambļu konkursā- festivālā Nīcā aizvadītajā gada guva klavieru duets -Marks Kristians Babris un Aleksandrs Latiņins, kā arī Aleksandrs Komka kopā ar talantīgo vijolnieci Viktoriju Tarnavsku.

“Skolotāja Karpova skolas kolektīvā ir autoritātīte un nesavtīga darba piemērs,” saka V. Borovskis.

Inguna Broka PII “Saulīte” strādā no 2011. gada 1. septembra par mūzikas skolotāju. Uz “Saulīti” viņa atnāca uzreiz pēc J. Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas absolvēšanas, un, strādājot “Saulītē”, viņa ieguva maģistra grādu.

“No 2013. gada Inguna strādā uz 0,3 slodzi par vadītājas vietnieci metodiskajā darbā. Viņa savus pienākumus veic ar atbildības sajūtu, mūsdienīgi un interesanti atspoguļojot mūsu iestādes dzīvi mājas lapā.

Lai vispusīgi sagatavotu bērnus mācību uzsākšanai skolā, iestādē ar Ingunas iniciatīvu un radošo pieeju regulāri notiek tradicionāli un netradicionāli tematiskie pasākumi— projektu nedēļas, viktorīnas, pasaku pēcpusdienas, konkursi utt.

Jau pirmajā darba gadā Inguna aktīvi iesaistījās Salaspils novada pašvaldības PII bērnu dziesmu un deju festivāla “Draugu karuselis” organizēšanā un lieliski novadīja šo pasākumu mazajiem sa1aspiliešiem,” stāsta “Saulītes” vadītāja Ņina Kacko.

Inguna labi izprot un apzinās bērnu vajadzības, tāpēc visi pasākumi tiek orientēti uz aktīvu un radošu darbošanos. Mūzikas nodarbības bērniem ir interesantas, vienkāršu nodarbību viņa spēj pārvērst svētkos, un tajās tiek izmantotas visas pieejamās jaunās tehnoloģijas — interaktīvā tāfele, dažādi mūzikas instrumenti utt. Nodarbībās viņa ļauj bērniem iepazīt latvisko dzīvesziņu, sniedzot zināšanas par tradīcijām, ar tām ļaujot bērniem pašiem iepazīt sevi tuvāk, kā arī mācot pareizi lietot latviešu valodu ikdienā. Viņas nodarbībās virmo daudz prieka, krāsu un fantāzijas. Inguna veiksmīgi vada iestādes ansambli “Saules stariņi”, kas regulāri piedalās visos Salaspils novadā notiekošajos pasākumos bērniem- “Mazās zvaigznītes,” “Draugu karuselis”, novada svētkos utt.

Inguna ne tikai labprāt piedalās dažādos semināros, bet arī pati dalās pieredzē ar saviem kolēģiem. Viņa vadīja sapulci Salaspils novada PII vadītāju vietniekiem metodiskajā darbā un mūzikas skolotājiem “Interaktīvās tāfeles izmantošana muzikālajās nodarbībās un dažādu tematisko pasākumu vadīšanā”, kur pastāstīja un demonstrēja, kā izmanto interaktīvo tāfeli mūzikas nodarbībās un dažādos pasākumos — svētkos, projektu nedēļās u.c.

Inguna kopā ar “Saulītes” sporta skolotājiem vada interesantas sporta dienas un svētkus. Viņa aktīvi palīdz pedagogiem organizēt un vadīt interaktīvās nodarbības, pēcpusdienas pasākumus bērniem. “Saulītes” pedagogi par Ingunu saka, ka viņai vienmēr atrodas laiks paskaidrot, palīdzēt kolēģiem: “Inguna ir mūsu “labais rūķītis””. 

 

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis
jūlijs 2018
Pir Ot Tr Cet Pie Se Sv
> Visi notikumi