1.septembra skolas zvans ir noskanējis, un ir sācies jaunais mācību gads. Kas īsti šoreiz būs citādi un kas mainīsies?

Vera Kalnina11

2017./2018. mācību gadā 1. vidusskolā uzsāks  mācības 972 skolēni. Jau trešo gadu mācības 1.klasēs pirmklasnieki uzsāks piecās paralēlklasēs – pavisam 121. Vidusskolas posmā mācības divās 10.klasēs uzsāk 38 skolēni. Vienā klasē tiks īstenota vispārizglītojošās vidējās izglītības programma, bet otrā klasē dabaszinātņu un matemātikas virziena programma. Skolotāju kolektīvu papildinās vairāki jauni skolotāji - angļu valodā, sākumskolā, matemātikā, krievu valodā, informātikā un datorikā.

Šajā mācību gadā pirmo reizi vecāku izvēlei tika piedāvātas dažādas pamatizglītības virziena programmas no 1.klases. Vecākiem bija iespēja izvēlēties, vai bērns vairāk mācīsies matemātiku un datoriku,  svešvalodas, vai arī mācību saturu papildinās ar peldēšanas nodarbībām vai papildus latviešu valodas nodarbībām.

Turpināsim datorikas programmu ieviešanu pamatizglītībā. Šajā mācību gadā papildus obligātajām informātikas stundām, datoriku mācīsies jau sešās klašu grupās.

7.klašu skolēniem tiks piedāvāts 3 mācību gadu laikā interaktīvs 12 nodarbību cikls “Izvēlies drosmi!” (MOT -iedvesmojoša un mūsdienīga motivācijas programma Latvijas skolu jauniešiem 7.-9.klasei), kura mērķis ir stiprināt drosmi izdarīt apzinātas izvēles un ticēt savām spējām. Šīs nodarbības vadīs apmācīti treneri-brīvprātīgie.

8. klašu skolēniem, kuri mācās Pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) profesionāli orientētā virziena programma klasēs, pirmo reizi būs iespēja piedalīties skolēnu mācību uzņēmumu veidošanā.

Jaunajā peldbaseinā skolēniem būs iespēja apgūt peldētprasmi gan sporta stundu, gan interešu izglītības nodarbībās, bet  divām pamatskolas klasēm pirmo reizi piedāvājam trešo sporta stundu.

2017. gada 1. septembrī  ir skolas 50-tais jubilejas gads. Esam gandarīti un priecīgi, ka varam kā dāvanu saņemt jauno, ļoti gaidīto korpusu Ceru ielā 1, kur moderni iekātotos kabinetos mācīsies 7.-12.klašu skolēni. Paldies Salaspils novada domes administrācijas darbiniekiem, kuri darīja visu iespējamo, lai skolas jaunā korpusa projekts būtu  reāli īstenots uz 2017. gada 1. septembri! Paldies dizainerei Dainai Zilaucei par dizaina koncepciju!

Arī Lauku ielā 1 notikušas vērienīgas pārmaiņas skolas vides uzlabošanā. Ir labiekārtota skolas teritorija, kura atbilst mūsdienīgai izpratnei par kvalitatīvu un  uz attīstību orientētu ārtelpu dažādu vecuma bērniem. Paldies projektētājiem, īpaši projekta vadītājai, ainavu arhitektei Ilzei Rukšāne un Salaspils  novada domes ainavu arhitektei Daigai Veinbergai, un būvniecības darbu veicējiem SIA “Buildimpeks”!

Izglītības reformu ceļā ir skaidrs, ka pieaug skolu atbildība un patstāvība.

Lai sekmīgi īstenotu kompetenču pieeju izglītībā, esam iesaistījušies brīvprātīgajā skolu tīklā. Šīs dalības mērķis ir dalīties ar savas skolas labo pieredzi un pārņemt labāko pieredzi no citām Latvijas skolām. Iesaistāmies arī IZM piedāvātajās aktivitātēs projekta “Kompetenču pieeja izglītībā” ietvaros.

Turpināsim veicināt skolotāju savstarpējo sadarbību gan plānojot un saskaņojot mācību saturu, gan uzkrājot veidotos mācību materiālus, gan savstarpēji vērojot un analizējot mācību stundas. Vairāk strādāsim pie mācību stundas efektivitātes uzlabošanas, pievēršot uzmanību akcentiem – sasniedzamā rezultāta izvirzīšanai un sasniegšanai.

Jau septembra sākumā būs iespēja izvēlēties un pieteikties dažādos interešu izglītības pulciņos. Jaunus dalībniekus gaidīs ne tikai Skolēnu padome, bet arī deju kolektīvs “Dzīpariņš”, ansamblis “Atvariņi”, kori, vizuālās mākslas pulciņš, skolas teātris,  avīze “Logs” un citas sporta un dabaszinību ārpusstundu nodarbības.

Skolas 50 gadu jubilejas ietvaros visu mācību gadu notiks dažādas aktivitātes skolēniem. Lielais jubilejas pasākums skolas vidusskolas absolventiem un darbiniekiem būs 27.oktobrī. plkst. 19. (detalizētāka  informācija būs skolas mājas lapā 1. oktobrī).

Lai veiksmīgs, zināšanām un labām pārmaiņām piepildīts jaunais mācību gads!

Vera Kalniņa,
Salaspils 1. vidusskolas direktore

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis
jūlijs 2018
Pir Ot Tr Cet Pie Se Sv
23
> Visi notikumi