Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Biežāk uzdotie jautājumi

Kas ir nepieciešams, lai reģistrētu bērnu rindā uz pašvaldības pirmskolas izglītības iestādi?

Lai reģistrētu bērnu rindā uz vietu Salaspils novada PII:

 • jābūt reģistrētai bērna dzimšanai (saņemta dzimšanas apliecība);
 • bērnam jābūt pirmsskolas vecumā (līdz 7 gadiem);
 • rindā nereģistrē bērnus, kuriem jau ir piešķirta vieta Salaspils pašvaldības PII.

Vecāki aizpilda pieteikumu un iesniedz to Apmeklētāju  apkalpošanas centrā, uzrādot bērna dzimšanas apliecību vai bērna personu apliecinošu dokumentu un savu pasi. Bērna likumiskais pārstāvis papildus iesniedz bāriņtiesas lēmumu par bērna ārpus ģimenes aprūpi un/vai pilnvaru.

10 darba dienu laikā pieteikumā norādītajā e-pastā saņem ieskanētu bērna rindas reģistrācijas karti, kurā norādīts rindas kārtas numurs. Ja pieteikumā e-pasts nav norādīts, rindas reģistrācijas karti var saņemt arī, personīgi ierodoties Domē.

Ar ko atšķiras 1. pakāpes rinda no 2. pakāpes rindas?

 • 1.pakāpes rindā reģistrē, ja bērns un vismaz viens no vecākiem (vai bērna likumiskais pārstāvis) ir deklarēts Salaspils novadā.
 • 2.pakāpes rindā reģistrē pārējos bērnus.

Komplektējot grupas izglītības iestādē jaunajam mācību gadam vietas nodrošina šādā secībā:

 • ārpus rindas - 1.pakāpes rindā reģistrētos bērnus;
 • pārējos 1. pakāpes rindā reģistrētos bērnus;
 • 2. pakāpes rindā reģistrētos bērnus.

Kad ir jāveic pārreģistrācija?

Katru gadu no 2.janvāra līdz 30.martam jāveic bērna pārreģistrācija. Ja nav veikta pārreģistrācija, rindas numurs tiek anulēts.

Vecākiem jāierodas personīgi Salaspils novada domē Apmeklētāju apkalpošanas centrā, ņemot līdzi iepriekš izsniegto rindas reģistrācijas kartīti vai tās kopiju.

Ja vecāki nevar ierasties Domē, tad iesniegumu par pārreģistrāciju var sūtīt arī pa pastu vai uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. . Vecāki tiek informēti par pārreģistrācijas iesnieguma saņemšanu, nosūtot atbildes e-pastu.

Kas notiek, ja atkārtotā pārreģistrācija ir nokavēta?

Ja vecāki nav veikuši pārreģistrāciju līdz 30.martam, Salaspils novada dome līdz 15.aprīlim nosūta atgādinājumu ierakstītā vēstulē.

Vecākiem ir tiesības 15 dienu laikā no atgādinājuma izsūtīšanas dienas sniegt paskaidrojumu par neveiktās pārreģistrācijas iemesliem, pievienojot tam attaisnojošus dokumentus.

Ja Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas atzinums par paskaidrojumu ir pozitīvs, tad vieta rindā tiek atjaunota, ņemot vērā pieteikumu reģistrācijas secību.

Ja paskaidrojums nav pamatots vai arī vecāki 15 dienu laikā no atgādinājuma izsūtīšanas dienas nav iesnieguši paskaidrojumu, vieta rindā tiek anulēta ar Izglītības un kultūras daļas vadītājas lēmumu, pamatojoties uz komitejas atzinumu. Lēmumu nosūta vecākiem ierakstītā vēstulē.

Ja vecāki neveic atkārtotu pārreģistrāciju, pēc 30.marta vieta rindā netiek atjaunota.

Vai pašvaldība nodrošina 1,5 gadu vecam bērnam vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē?

Vietu piešķiršana no 1,5 gadu vecuma notiek pirmskolas izglītības iestādē „Daugaviņa” pēc  vienošanās ar vecākiem (vecāku iesniegums) rindas kārtībā pēc bērnu dzimšanas gadiem un ņemot vērā vakanto vietu skaitu attiecīgajā vecuma grupā. Apmeklējot pirmskolas izglītības iestādi „Daugaviņa”, bērnam tiek saglabāta reģistrācija rindā līdz brīdim, kad tiek piešķirta vieta vecāku izvēlētajā pirmsskolas izglītības iestādē.

Kādos gadījumos var saņemt pašvaldības līdzfinansējumu 237 EUR apmērā privātās pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējumam vai līdzfinansējumu 170 EUR apmērā bērnu uzraudzības pakalpojuma saņemšanai (auklītei)?

 • Pašvaldībai nav bijis iespēju piedāvāt vietu pirmsskolas izglītības iestādē, t.s. arī PII „Daugaviņa”, un bērns ir vismaz pusotru gadu vecs un reģistrēts 1. pakāpes rindā.
 • Bērns vairāk par vienu mēnesi apmeklē akreditētu privātu pirmsskolas izglītības iestādi.
 • Auklīte ir reģistrēta normatīvajos aktos par bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanu noteiktajā kārtībā.

Kādi dokumenti jāiesniedz, lai saņemtu līdzfinansējumu privātās pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējumam vai auklītei?

Lai saņemtu līdzfinansējumu, vecākiem jāsniedz Apmeklētāju apkalpošanas centrā jāiesniedz:

 • iesniegums;
 • līguma kopija starp izglītības iestādi vai bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju (auklīti) un vecākiem;
 • privātās pirmskolas izglītības iestādes izziņu ar apliecinājumu par iestādes akreditāciju, laiku, no kura attiecīgais bērns apmeklē iestādi un uz kādiem noteikumiem (ja ir kādi sevišķi noteikumi apmeklējuma periodiem vai stundām dienas ietvaros), un gatavību parakstīt līgumu ar pašvaldību par līdzfinansējuma saņemšanu.

Kam pienākas vieta ārpus rindas pirmsskolas izglītības iestādē?

Parasti katru gadu maijā notiek grupu komplektēšana izglītības iestādē jaunajam mācību gadam (no septembra). Ārpus rindas pirmsskolas izglītības iestādē uzņem bērnus no 1,5 gadu vecuma:

 • ja tas noteikts Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos (vecāks iesniedz izziņu no darba vietas);
 • ja vismaz viens no bērna vecākiem strādā pamatdarbā konkrētajā Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē un pilda pirmsskolas izglītības skolotāja vai pirmsskolas skolotāja palīga pienākumus, neatkarīgi no bērna un vecāku deklarētās dzīvesvietas, uz darbinieka darba tiesisko attiecību laiku (vecāks raksta iesniegumu un saskaņo ar iestādes vadītāju);
 • bērnu no sociāli nelabvēlīgas ģimenes (Sociālais dienests raksta pamatotu iesniegumu, vieta tiek piešķirta PII „Daugaviņa”);
 • ja pirmsskolas vecuma bērnam ir nodibināta aizbildnība vai adopcija un aizbildnis/adoptētājs ir Salaspils novada iedzīvotājs - dzīvo un ir deklarējis savu dzīvesvietu Salaspils novadā (Bāriņtiesa raksta iesniegumu);
 • bērnu, kurš uz laiku ar bāriņtiesas lēmumu ir izņemts no savas vai aizbildņa ģimenes (Salaspils novada Bāriņtiesa raksta iesniegumu);
 • bērnu(-us) no daudzbērnu ģimenēm, kurām piešķirts daudzbērnu ģimenes statuss (bērns / -i ir reģistrēti 1.pakāpes rindā un vecāks ir norādījis prioritāti rindā uz vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē).

Kas jādara, ja vecāki vēlās mainīt piešķirto vietu  no vienas Salaspils novada pašvaldības PII uz citu Salaspils novada pašvaldības PII?

Pirmsskolas izglītības iestādes maiņa ir iespējama, ja:

 • abi bērni uzņemti kādā no pašvaldības PII;
 • vecāki atrod citu vecāku, kuri vēlas mainīt piešķirto vietu Salaspils PII uz citu Salaspils PII un bērni ir vienāda vecuma;
 • abi bērnu vecāki aizpilda iesnieguma formu un kopā iesniedz to Apmeklētāju apkalpošanas centrā, uzrādot peronu apliecinošus dokumentus;

vai

 • attiecīgā vecuma grupā nav rindas uz vietu pirmsskolas izglītības iestādē;
 • vecāks aizpilda iesniegumu un iesniedz to Apmeklētāju apkalpošanas centrā, uzrādot peronu apliecinošus dokumentus.
 • Izglītības un kultūras daļas darbinieks 3 darba dienu laikā sagatavo un nosūta vecākiem norīkojumu, iepriekš saskaņojot ar iestāžu vadītājiem.

Kas jādara, ja piešķirta vieta pirmsskolas izglītības iestādē, bet vēl šogad nevēlās apmeklēt?

Ja vecāki atsakās no piedāvātās vakances, jo tā nav viņu izvēlētajā pirmsskolas izglītības iestādē vai cita iemesla dēļ, un par to ir rakstiski paziņojuši Izglītības un kultūras daļai ne vēlāk kā 15 kalendāro dienu laikā no norīkojuma izrakstīšanas datuma, bērna reģistrācija rindā tiek saglabāta.

Vieta vecāku izvēlētajā pirmsskolas izglītības iestādē tiks piešķirta nākamajā mācību gadā, bet vecākiem no 2.janvāra līdz 30.martam jāveic bērna pārreģistrācija.

Kas notiek, ja bērnam ir piešķirta vieta PII, bet vecāki neierodas norīkojumā norādītajā datumā?

Ja 15 kalendāro dienu laikā vecāki nenokārto dokumentus vai bērns bez attaisnojoša iemesla nesāk apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi, iestādes vadītājs par to informē Izglītības un kultūras daļu. Vieta tiek anulēta pirmsskolas izglītība iestādē un neatjauno vietu rindā.

Kas jādara vecākam, ja bērnam ir piešķirta vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē?

Vecāki saņem norīkojumu par vietas piešķiršanu pirmsskolas izglītības iestādē, pieteikumā norādīto deklarēto dzīvesvietas adresi. Norīkojuma norādīti:

 • iestāde, kurā ir piešķirta vieta;
 • datums, līdz kuram vecākam jāierodas izglītības iestādē un jāiesniedz dokumenti;
 • rindas kārtas numurs pakāpe.

Vecāku pienākums ir 15 kalendāro dienu laikā no norīkojuma nosūtīšanas datuma ierasties pirmsskolas izglītības iestādē, līdzi ņemot norīkojumu par vietas piešķiršanu, personu apliecinošu dokumentu, un iesniegt pirmsskolas izglītības iestādē šādus dokumentus:

 • medicīnisko karti 026 un izziņu par bērna veselības stāvokli;
 • bērna dzimšanas apliecības kopiju.

Vecāku pienākums ir pirmskolas izglītības iestādē aizpildīt šādus dokumentus:

 • iesniegumu par bērna uzņemšanu pirmsskolas iestādē;
 • bērna uzskaites karti.

Informācija 5 darba dienu laikā par piešķirtajām vietām PII tiek ievietota Salaspils novada mājas lapā un domes telpās.

Kad tiek piešķirtas vietas pirmsskolas izglītības iestādē?

Jaunajam mācību gadam pirmsskolas izglītības iestādes grupas tiek komplektētas līdz 31.maijam. Grupu komplektācija tiek precizēta augustā, septembrī.

Ja gada laikā atbrīvojas vieta kādā no pašvaldības PII, Izglītības un kultūras daļas vadītāja 3 darba dienu laikā pēc informācijas saņemšanas no PII vadītājiem par vakanto vietu skaitu attiecīgajā vecuma grupā pieņem lēmumu par vietas piešķiršanu un sagatavo norīkojumu. Viens norīkojuma eksemplārs tiek nosūtīts vecākiem. Izglītības un kultūras daļas darbinieks informāciju par piešķirtajām vietām ievieto Salaspils novada mājas lapā un domes telpās 5 darba dienu laikā.

Kā notiek vietu piešķiršana pirmsskolas izglītības iestādē?

Vietu piešķiršana pirmskolas izglītības iestādē notiek:

 • rindas kārtībā hronoloģiskā secībā pēc pieteikuma saņemšanas datuma;
 • pa bērnu dzimšanas gadiem no 1,5 gadu vecuma (ja izglītības iestādē uzņemšanas vecums ir no pusotra gada);
 • ņemot vērā vakanto vietu skaitu attiecīgajā vecuma grupā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs;
 • ņemot vērā vecāku izvēlēto pirmsskolas izglītības iestādi. 

Komplektējot grupas izglītības iestādē jaunajam mācību gadam vietas nodrošina šādā secībā:

 • ārpus rindas 1.pakāpes rindā reģistrētos bērnus;
 • pārējos 1.pakāpes rindā reģistrētos bērnus;
 • 2.pakāpes rindā reģistrētos bērnus.

Vai bērnam ir prioritāte uz vietu pirmsskolas izglītības iestādē, ja šo iestādi apmeklē brālis/māsa?

Ja ir pienākusi rinda bērnam, kura brālis/māsa jau apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi, tad vieta tiek piešķirta tajā pašā pirmsskolas izglītības iestādē, ja attiecīgajā vecuma grupā ir vakantā vieta. Vecāki informē (veicot atkārtotu pārreģistrāciju vai stājoties rindā), ja viens no bērniem jau apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi, norādot bērna vārdu, uzvārdu, pirmsskolas izglītības iestādi.

Vai pašvaldība piedāvā vasarā vietu citā pirmsskolas izglītības iestādē, ja iestāde, kuru apmeklē bērns, tiek slēgta uz vienu mēnesi?

Ja vecāki vēlas izmantot pirmskolas izglītības pakalpojumu vasaras periodā, savā izglītības iestādē no 1.februāra līdz 1.aprīlim iesniedz iesniegumu par citas pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējumu, ja iestāde, kuru apmeklē bērns, tiek slēgta.

Līdz 5.maijam vecāki saņem norīkojumus par vietas piešķiršanu vasaras periodā citā pirmsskolas izglītības iestādē.

Ja vecāki nav iesnieguši iesniegumu līdz 1.aprīlim, tad PII pakalpojums vasarā nav pieejams.

Cik un līdz kādam datumam jāsamaksā par ēdināšanas pakalpojumiem pirmskolas izglītības iestādē vasaras periodā?

Vecāki iesniegumā par citas pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējumu vasaras periodā norāda laiku, kad bērns apmeklēs iestādi (uz laiku no ____________, līdz ___________). Pamatojoties uz vecāku iesniegumu, grāmatvede izraksta rēķinu. Vecākiem jāapmaksā rēķinā norādītā summa  līdz iepriekšējā mēneša 25.datumam (par jūniju līdz 25.maijam, par jūliju līdz 25.jūnijam, par augustu līdz 25.jūlijam). 

Ja vecāki par ēdināšanas pakalpojumu nesamaksā līdz iepriekšējā mēneša 25.datumam, vieta pirmsskolas izglītības iestādē nākamajā mēnesī netiek piešķirta.

Ja bērnu vecāki nav veikuši visus maksājumus par ēdināšanas pakalpojumiem pirmskolas izglītības iestādē atbilstoši saņemtajam rēķinam līdz 25.maijam, norīkojums tiek anulēts un bērnam netiek nodrošināta vieta PII vasaras periodā.

Kāpēc reģistrācijas numurs atšķiras no publiskās rindas numura?

Stājoties rindā tiek piešķirts reģistrācijas numurs. Publiskā rinda norāda bērnu skaitu attiecīgajā vecumā.  Publiskās rindas kārtas numurs nedrīkst būt lielāks par reģistrācijas numuru.

RINDAS REĢISTRĀCIJAS KARTĪTE

Nr. 213. /

2013. /

I.pakāpes rinda

reģistrācijas numurs

I. vai II.

pakāpes rinda

bērna dzimšanas gads

Kā tiek veidota publiskā rinda uz vietu pirmsskolas izglītības iestādē Salaspils novada pašvaldībā?

Publiskā rinda ir bērnu saraksts rindas kārtībā pa dzimšanas gadiem. Katram dzimšanas gadam ir sava rinda. Publiskajā rindā blakus bērna vārdam, uzvārdam varbūt papildus informācija:

 • atteicās līdz 2014.gadam - nozīmē, ka vecāki ir atteikušies no piešķirtās vietas pirmsskolas izglītības iestādē un vēlas, lai bērns to apmeklē nākamajā mācību gadā;
 • atteicās no piešķirtās vietas - nozīmē, ka vecāki ir atteikušies no piešķirtās vietas pirmsskolas izglītības iestādē, jo vēlas, lai bērns apmeklētu citu pirmsskolas izglītības iestādē šajā mācību gadā;
 • piešķirta vieta uz laiku PII "Daugaviņa" - piešķirta vieta uz laiku pirmskolas izglītības iestādē "Daugaviņa" pēc vienošanās ar vecākiem;
 • atjaunots rindā- nozīme, ka bērns ir pārtraucis apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi ilgstošas slimības dēļ, pamatojoties uz vecāku iesniegumu un ilgstošu slimību apliecinošiem dokumentiem vai atjaunots rindā, pamatojoties uz Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas atzinumu;
 • DĢ - ģimenei piešķirta daudzbērnu ģimenes statuss.

Kad tiek publicēts bērna vārds, uzvārds rindā uz vietu pirmsskolas izglītības iestādē?

Uzskaites rindā bērns ir uzņemts ar to brīdi, kad Izglītības un kultūras darbinieks reģistrē bērnu rindā uz vietu pirmsskolas izglītības iestādē pieteikumu reģistrēšanas secībā, ņemot vērā bērna dzimšanas gadu.

Rindā uz vietu pirmsskolas izglītības iestādē reģistrēto bērnu sarakstu publicē pašvaldības mājas lapā www.salaspils.lv un izvieto Salaspils novada domes telpās. Informāciju atjauno ne retāk kā reizi 3 mēnešos.

Kā kļūt par sertificētu auklīti?

Informācija šeit.

Kāda ir maksa par ēdināšanas pakalpojumiem Salaspils  novada pirmsskolas izglītības iestādēs un kas to nosaka?

Maksa par ēdināšanas pakalpojumiem pirmsskolas izglītības iestādēs tiek noteikta ar Salaspils novada domes lēmumu. Salaspils novada domes apstiprināto ēdināšanas pakalpojama maksu publicē www.salaspils.lv.

Šobrīd ēdināšanas pakalpojama maksa ir 2.13 EUR (par trīsreizēju ēdināšanu) un 2.56 EUR (par četrreizēju ēdināšanu PII „Daugaviņa”).

Ar kādām privātām pirmsskolas izglītības iestādēm var slēgt līgumu, lai varētu saņemt pašvaldības līdzfinansējumu?

Pašvaldības līdzfinansējumu var saņemt jebkura akreditētā privātā pirmsskolas izglītības iestāde, ar kuru vecāks ir noslēdzis līgumu. Tā kā Salaspils novadā nav privāto pirmsskolas izglītības iestāžu, vecāki var izvēlēties jebkuru akreditētu privāto pirmsskolas izglītības iestādi citā pašvaldībā. Tuvākās privātās pirmsskolas izglītības iestādes ir Rīgā, Ikšķilē un Stopiņu novadā.

end faq

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis