Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Uzņēmējdarbības uzsākšana

Uzņēmējdarbības uzsākšana
1.solis – jāizvēlas sava dibināmā uzņēmuma komercdarbības veids. Galvenie veidi ir ražošana, pakalpojumi, tirdzniecība. Jābūt konkrētai idejai un mērķim.
2.solis – jāizvēlas sava uzņēmuma nosaukumu – vārdu. Ļoti daudzi uzņēmēji neizprot, cik tas ir svarīgi, kādu nākotni savam uzņēmumam piešķir. Jāņem vērā, ka tālāk būs jāveido arī mājas lapu, kurai arī jābūt nosaukumam saistītam ar uzņēmumu. Tai ir jābūt atpazīstamai, viegli iegaumējamai, jo garāks un sarežģītāks nosaukums, jo mazāk būs apmeklētāju. Jāpārliecinās vai uzņēmums ar šādu nosaukumu jau neeksistē.www.ur.gov.lv
3.solis – jāreģistrē savs uzņēmums LR Uzņēmumu reģistrā.
  • reģistrācijas pieteikuma veidlapu un UR iesniedzamos dokumentus
  • ar aizpildītu pieteikuma veidlapu Jums jādodas pie zvērināta notāra, lai apliecinātu savu parakstu un rīcībspēju
  • par ieraksta izdarīšanu UR Jums jāmaksā valsts nodeva, kā arī jāsamaksā par publikāciju laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”
  • atver komercbankā pagaidu kontu pamatkapitāla iemaksai
  • iesniedz sagatavotos dokumentus LR Uzņēmumu reģistrā
  • saņem LR Uzņēmuma reģistra izsniegtos dokumentus, kas apliecina uzņēmuma juridisko nodibināšanu
·         uzrādot oriģinālus, iesniedz bankā dokumentu kopijas
4.solis – jāiesniedz ziņu par uzņēmuma reģistrāciju nodokļu maksātāju reģistrā www.vid.gov.lv
 
Uzņēmējdarbības formas

Tabulas 1.daļa

Pašnodarbināta persona

Individuālais komersants

Pilnsabiedrība 

Juridiska  persona

Atbildība

Neierobežota īpašnieka atbildība (ar visu savu mantu)

Neierobežota īpašnieka atbildība (ar visu savu mantu)

Neierobežota īpašnieka atbildība pret pilnsabiedrības kreditoriem (ar visu savu mantu)

Reģistrācija

Reģistrācija kā nodokļu maksātājam VID teritoriālajā iestādē www.vid.gov.lv

Ieraksts LR Komercreģistrā. Uzņēmumu reģistra nodaļā www.ur.gov.lv

Ieraksts LR Komercreģistrā. Uzņēmumu reģistra nodaļā  www.ur.gov.lv

Īpašnieku skaits

Vienmēr 1 fiziska persona

Vienmēr 1 fiziska persona

Vismaz 2 fiziskas vai juridiskas personas

Peļņas/ zaudējumu  sadale

Visa peļņa fiziskajai personai (pēc nodokļu nomaksas)

Visa peļņa īpašniekam (pēc nodokļu nomaksas)

Proporcionāli sabiedrībā ieguldītajām kapitāla daļām (pēc nodokļu nomaksas)

Minimālais pamatkapitāls

Netiek prasīts

Netiek prasīts

Nav noteikts

Uzņēmuma pārvalde

Lēmumus pieņem fiziskā persona viena pati

Lēmumus pieņem īpašnieks viens pats

Lēmuma pieņemšanai nepieciešama visu lietvežu piekrišana

Pamatlīdzekļu ieguve

Ņemot kredītus, ieguldot peļņu, savus privātos līdzekļus

Ņemot kredītus, ieguldot peļņu, savus privātos līdzekļus

Daļu peļņas ieguldot uzņēmumā, ņemot kredītus un ieguldot privātos līdzekļus

 

Tabulas 2.daļa

Komandīt- sabiedrība

Sabiedrība ar  ierobežotu atbildību

Akciju sabiedrība

Juridiska  persona

Atbildība

Vismaz 1 komandīta ierobežota atbildība ar viņa ieguldījuma apmēru. Pārējo biedru neierobežota atbildība

Nav personiskās atbildības. Risks tikai attiecībā uz ieguldīto kapitālu

Nav personiskās atbildības. Risks tikai attiecībā uz ieguldīto kapitālu

Reģistrācija

Ieraksts LR Komercreģistrā. Uzņēmumu reģistra nodaļā  www.ur.gov.lv

Ieraksts LR Komercreģistrā. Uzņēmumu reģistra nodaļā www.ur.gov.lv

Ieraksts LR Komercreģistrā. Uzņēmumu reģistra nodaļā  www.ur.gov.lv

Īpašnieku skaits

Vismaz 2 fiziskas vai juridiskas personas

1 vai vairākas fiziskas vai juridiskas personas

Vismaz 3 biedri – fiziskas vai juridiskas personas

Peļņas/ zaudējumu  sadale

Proporcionāli sabiedrībā ieguldītajām kapitāla daļām (pēc nodokļu nomaksas)

Par sadali lemj dalībnieku sapulce. Izmaksā dividendēs, daļu ieskaitot obligātajās rezervēs

Par sadali lemj akcionāru sapulce. Izmaksā dividendēs atbilstīgi akciju kategorijām, daļu ieskaitot obligātajās rezervēs (pēc nodokļu nomaksas)

Minimālais pamatkapitāls

Nav noteikts

2000 Ls

25000 Ls

Uzņēmuma pārvalde

Komandīti nevar piedalīties sabiedrības lietvedībā un nevar pārstāvēt sabiedrību attiecībās ar trešajām personām

Dalībnieku sapulce – izskata iekšējos pārvaldes jautājumus. SIA valde – vada un pārstāv sabiedrību, veic grāmatvedības uzskaiti

Akcionāru sapulce – izskata iekšējos pārvaldes jautājumus. AS padome – pārraudzības institūcija. AS valde – rīkojas ar līdzekļiem un mantu

Pamatlīdzekļu ieguve

Piesaistot jaunus komandītus, novirzot uzņēmumā daļu peļņas, ņemot kredītus

Daļu peļņas ieguldot uzņēmumā, ņemot kredītus un ieguldot privātos līdzekļus

Emitējot akcijas saskaņā ar akcionāru sapulces lēmumu

 * skat. 13.04.2000. likums „Komerclikums” („LV”, 158/160 (2069/2071), 04.05.2000.)

Dažādas saites ar informāciju par uzņēmējdarbības uzsākšanu:

http://www.liaa.gov.lv/uploaded_files/00JAUNIE00/Biznesa_ABC/mazas_uznemejdarbibas_uzsaksana.pdf

http://www.liaa.gov.lv/uploaded_files/00JAUNIE00/Sfondi/KAN/Atbalsta_instrumenti_LIAA/Atbalsta%20instrumenti_2012_februaris_web.pdf

https://www.latvija.lv/LV/WebLinks/portal/uznemejiem/darbibas_uzsaksana.htm

http://www.riga.lv/NR/rdonlyres/2E939491-9FC2-4EF9-A562-AFA4A6711FEE/21660/RD_CelvedisBiznesaUzsaksanai.pdf

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis