Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Salaspils uzņēmēju biedrība (SUB)

Salaspils Uzņēmēju biedrība (SUB)
Biedrība dibināta 2010.gada 8.aprīlī.

Mūsu mērķis ir apvienot Salaspils novada komercsabiedrības, individuālos komersantus un citus saimnieciskā darba veicējus, lai kopīgi veicinātu uzņēmējdarbības attīstību Salaspils novadā, pārstāvot kopīgās vietējo uzņēmēju intereses.

Mēs vēlamies veicināt savstarpējo informācijas apmaiņu starp uzņēmējiem, apzināt kopīgās problēmas, veicināt uzņēmēju savstarpējo atbalstu, aktivizēt dialogu starp Salaspils novada domi un vietējiem uzņēmējiem, piedaloties Novada Attīstības programmas izstrādē, koncepcijas un citu stratēģiski svarīgu dokumentu izskatīšanā, izsakot savu viedokli par nozīmīgu attīstības un investīciju projektu ietekmi uz sociāli ekonomiskās attīstības gaitu novadā, veicinot lēmumu pieņemšanu, kas sekmētu novada ekonomisko attīstību.

Mēs ceram atbalstīt savus biedrus, piedaloties kopīgu projektu īstenošanā, kas veicinātu uzņēmēju izglītošanu, informētību un kopdarbību, paredzot sadarbību arī ar Salaspils novada domi un tās struktūrvienībām, valsts institūcijām, citām Latvijas darba devēju apvienībām un starptautiskām organizācijām

 
Savus mērķus un uzdevumus mēs esam formulējuši statūtos.
 
Mūsu mērķi:
  1. veicināt sociāli ekonomisko aktivitāti un uzņēmējdarbības vides attīstību Salaspils novadā;
  2. sekmēt Salaspils novada uzņēmēju interešu ievērošanu valsts un pašvaldību institūcijās.
Biedrības uzdevumi un funkcijas:
  1. apzināt un apkopot ar uzņēmējdarbību saistītās aktuālās problēmas Salaspils novadā, kā arī sagatavot priekšlikumus to risināšanai;
  2. veicināt Salaspils novada uzņēmēju savstarpējo informācijas apmaiņu un savstarpējo sadarbību;
  3. veidot dialogu starp Salaspils novada domi un Salaspils novada uzņēmējiem, veicinot savstarpējo informācijas apmaiņu;
  4. sekmēt Salaspils novada uzņēmēju informēšanu par pašvaldības lēmumiem, sniegt priekšlikumus un komentārus par lēmumu projektiem, kā arī veicināt uzņēmējdarbības vidi pozitīvi ietekmējošo lēmumu pieņemšanu;
  5. pārstāvēt Biedrības intereses valsts un pašvaldību institūcijās;
  6. veidot sadarbību ar citām Latvijas un starptautiskajām darba devēju, komersantu un uzņēmēju organizācijām un apvienībām;
  7. īstenot kopīgus projektus sadarbībā ar valsts un pašvaldības institūcijām Biedrības mērķu īstenošanai;
  8. veicināt Salaspils novada uzņēmēju līdzdalību Salaspils novada tēla veidošanas pasākumos;
 

SUB valde sastāv no 5 valdes locekļiem, kas ir atbildīgi par biedrības godīgu, efektīvu un aktīvu darbību:

Valdes priekšsēdētājs: Miks Balodis

Valdes locekļi: Aivars Lavrinovičs, Arnis Adakovskis, Jānis Nebars, Iveta Pokromoviča.

 

Cienījamie Salaspils novada uzņēmēji, aicinām Jūs pievienoties mūsu biedrībai ! 

SUB var iestāties jebkurš uzņēmējs - komercsabiedrība, individuālais komersants  vai saimnieciskās darbības veicējs, kas atbalsta biedrības mērķus, ja tas ir reģistrēts Salaspils novadā (juridiskā adrese), vai uzņēmēja dzīves vieta ir Salaspils novads, vai ir cits pamatots skaidrojums par piederību Salaspils novadam. Lēmumu par uzņēmēja piederību Salaspils novadam pieņem biedrības Valde. 

Lai iestātos SUB, ir nepieciešams aizpildīt pieteikuma formu  un kopā ar reģistrācijas apliecības kopiju, nosūtīt uz biedrības adresi. Pieteikumu var iesniegt arī elektroniski (.doc vai .pdf formātā), pieteikuma oriģinālu iesniedzot valdes sēdē, kas izskata pieteikumu. Ja dalībai biedrībā tiek deleģēts pārstāvis, kas nav juridiskas personas paraksttiesīga persona, pieteikuma formai jāpievieno pilnvara.

Uzņēmēja pieteikums tiek izskatīts SUB Valdē, kura pieņem lēmumu par SUB biedra statusa piešķiršanu. Uzņēmējs kļūst par pilntiesīgu SUB biedru pēc iestāšanās maksas nomaksas.

Salaspils Uzņēmēju biedrības rekvizīti:

 
Reģistrācijas Nr.: 40008157066
Juridiskā adrese: Līvzemes iela 8, Salaspils, LV-2169
telefons: 29150850 (valdes priekšsēdētājs Miks Balodis)

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis