Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Biedrība „Stopiņu un Salaspils partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 7.kārtu

Elfla-leader-es

 

Biedrība „Stopiņu un Salaspils partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 7.kārtu Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2013. gada 9.decembra līdz 2014.gada 9.janvārim.

7.kārtā pieejamais publiskais finansējums ir  46 853.05 LVL.

Projektu iesniegumi jāiesniedz biedrības „Stopiņu un Salaspils partnerība” birojā (Institūta iela 1c, Ulbroka, Stopiņu novads, tālr.26330025 (Santa Podgaiska) vai Līvzemes iela 8, Salaspils, tālr.26738287 (Ruta Ilgaža)). Projekta iesniegumu elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt arī Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. .

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam 4.ass 413.pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros šādām aktivitātēm un rīcībām:

Aktivitātes: „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un pro­grammu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” ietvaros šādā rīcībā:

Rīcība: Sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošana vietējiem iedzīvotājiem pieejamā attālumā un materiāli tehniskā aprīkojuma nodrošināšana un aprobācija sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai.

Mērķis - Veicināt sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu vietējiem  iedzīvotājiem.

Pieejamais finansējums 22 812.05 LVL;

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 20 000 LVL

Piedāvātie risinājumi: Atbalstīt informācijas, kultūras, izglītošanās centru izveidi/ darbības paplašināšanu un sadarbības tīkla izveidi. Atbalstīt koplietojuma pamatlīdzekļu iegādi, sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai. Atbalstīt mūžizglītības un neformālās izglītības iegūšanas iespējas vietējiem iedzīvotājiem. Atbalsts kultūras un sporta aktivitāšu nodrošināšanai. Uzlabot un dažādot brīvā laika pavadīšanas iespējas. Apskates/ atpūtas/ aktīva sporta infrastruktūras izstrāde un praktiska ieviešana dažāda veida (velo, pastaigu, izjāžu u.c.) sasniedzamībai pēc iespējas plašākai iedzīvotāju daļai.

Aktivitātes:

3.1. Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmapstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot zemenes) stādu iegāde, stādījumu balstu sistēmu, žogu un žogu balstu iegāde, uzstādīšana un stādījumu ierīkošana.

3.2 Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu pārstrādei un  pirmapstrādei mājas apstākļos, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai. (“pārstrāde” ir jebkura darbība, tostarp karsēšana, kūpināšana, konservēšana, nogatavināšana, žāvēšana, marinēšana, ekstrakcija, ekstrūzija vai vairāki šie procesi kopā, kas būtiski izmaina sākotnējo produktu).

Rīcība: Lauksaimniecības produktu ražošana, pirmapstrāde un pārstrāde.

Mērķis - Veicināt lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos, radot pievienoto vērtību lauksaimniecības produktiem, tādejādi veicinot mājražošanas attīstību un konkurētspēju biedrības “Stopiņu un Salaspils Partnerība” darbības teritorijā.

Pieejamais finansējums 24 041. 00 LVL;

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 20 000 LVL

Iespējamie risinājumi atbilstoši 2011.gada 4.oktobra MK noteikumu Nr.764 3.1.aktivitātei:

Projektus var iesniegt juridiskas un fiziskas personas, kas reģistrētas PVD un ražo (vai plāno izveidot saimniecību, lai uzsāktu ražošanu) Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minētos lauksaimniecības produktus, izņemot zivsaimniecības produktus, un audzē tādus dzīvniekus, uz kuriem neattiecas Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likums.

Atbalsta pretendents nedrīkst būt saņēmis atbalstu Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam pasākumā „Lauku saimniecību modernizācija”.

Iespējamie risinājumi atbilstoši 2011.gada 4.oktobra MK noteikumu Nr.764 3.2.aktivitātei:

Projektus var iesniegt fiziskas un juridiskas personas (mājražotāji), kas reģistrējušās PVD un nodarbojas vai plāno nodarboties ar lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos (izņemot zivsaimniecības produktus).

Atbalsta pretendents nedrīkst būt saņēmis atbalstu Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam pasākumā „Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana”.

Pie vienāda punktu skaita priekšroka tiek dota projektiem, kas tiek realizēti ārpus novadu centriem, kuros pieejamas līdzīgas aktivitātes, kā arī gadījumā, ja vienas pašvaldības teritorijā vietējās iniciatīvas grupas iesniegušas vairākus projektus, priekšroku dodot projektam, kas ir vienīgais savā teritorijā, lai nodrošinātu vienmērīgu teritorijas attīstību.

Ar Vietējās attīstības stratēģiju, rīcību mērķiem, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties Biedrības „Stopiņu un Salaspils partnerība” birojā (Institūta iela 1c, Ulbroka, Stopiņu novads, tālr. 26330025, Santa Podgaiska; vai Līvzemes iela 8, Salaspils, tālr. 26738287 Ruta Ilgaža), kā arī Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv  un partnerības mājas lapā www.stopini-salaspils.lv; un pašvaldību mājas lapās:  www.stopini.lv  un  www.salaspils.lv.

 

„Stopiņu un Salaspils partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6. kārtu

Birkas:Projekti

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis