Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

“Valgums-S” atzīmē 20 gadu jubileju

Valgumslogo-krasains-bez fona

Varētu teikt, ka 2017. gads Salaspils novadā ir aizvadīts zem nozīmīgu jubileju zīmes. Nule kā savas pusgadsimta jubilejas atzīmēja kultūras nams “Rīgava” un Salaspils 1. vidusskola, 10 gadu dzimšanas dienu svinēja PII “Jāņtārpiņš”. Jubilāru saimei pievienojas arī pašvaldības SIA “Valgums - S”, jo 28. novembrī apritēja 20 gadi kopš tā dibināšanas. Tieši tik ilgi “Valgums-S” Salaspils novadā sniedz sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus.

Īsumā raksturojot uzņēmuma attīstību pēdējo 20 gadu griezumā, jāatzīmē, ka, pateicoties gan Eiropas Savienības līdzfinansējumam, gan Salaspils novada pašvaldības piešķirtajam finansējumam, būtiski palielinājies gan izbūvēto tīklu garums, līdz ar to arī Salaspils pilsētas un novada iedzīvotājiem nodrošināto ūdenssaimniecības pakalpojumu pārklājums, atjaunotas un paplašinātas ūdenssaimniecības būves un iekārtas, gan, pateicoties tīklu rekonstrukcijai, uzlabota klientiem sniegtā pakalpojuma kvalitāte, kā arī samazināts vidē nonākošais piesārņojums.

Piemēram, skaitliskā izteiksmē, vērtējot ūdensapgādes tīklu apjoma pieaugumu, varam minēt to, ka pēdējo 10 gadu laikā kopējais dzeramā ūdens tīklu garums no 17,16km 2008. gada nogalē ir pieaudzis līdz 47,46km šobrīd, plānots, ka līdz 2017. gada beigām tas vēl pieaugs, sasniedzot turpat 60 km.

Līdzvērtīga situācija vērojama saistībā arī ar sadzīves kanalizācijas tīkliem, kur kopējais tīklu garums pēdējo 10 gadu laikā no 45,67 km pieaudzis līdz 74,66 km, plānots, ka tīklu garums līdz 2018. gada beigām pieaugs līdz pat 94,37 km.

Esošie ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkli centralizēto pakalpojumu pārklājumu un nodrošinājumu sniedz aptuveni 95% ūdenssaimniecības aglomerācijā dzīvojošo iedzīvotāju, tomēr jāsaka, ka ne visi iedzīvotāji, kam ir nodrošināta šī iespēja, ir to izmantojuši. Augstais pakalpojuma nodrošinājuma līmenis sasniegts, aktīvi iesaistoties Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu realizācijā. Šajā periodā realizēti šādi projekti: “Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos”, “Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Acones ciemā” un “Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Salaspilī un Saulkalnē, II kārta”, kur kopējās investīcijas visu trīs projektu ietvaros sastādīja 18,51 milj. eiro (bez PVN). Arī šobrīd turpinās aktīva Eiropas Savienības piešķirto finanšu līdzekļu apguve, realizējot projektu “Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Salaspilī un Saulkalnē, III kārta”, ko noteikti ir ievērojusi liela daļa Salaspils pilsētas un Saulkalnes ciema iedzīvotāju.

Minama arī uzņēmuma darbības efektivitātes uzlabošana, kur tiek domāts ne tikai par efektīvu sabiedrības darbību, bet arī par sadarbības uzlabošanu attiecībā uz klientiem. Šeit jāmin gan atsevišķas tehniskās daļas izveide, kur klienti var vērsties, lai atrisinātu tehniskas dabas jautājumus, gan dispečeru dienesta izveide, kas kalpo par vienotu informācijas, kontroles un vadības centru, kā arī nevaram nepieminēt jauno grāmatvedības sistēmu HansaWorld kopā ar klientu pašapkalpošanas portālu mans.valgums.eu. Minētais portāls klientam sniedz iespējas gan nodot skaitītāju rādījumus, gan redzēt pēdējos rēķinus, kā arī apskatīt patēriņa statistiku un izmantot portālā izveidoto formu saziņai ar “Valgums-S”.

Kā jau visur un vienmēr, neviens uzņēmums un sabiedrība nav iedomājama bez tās vadītājiem un darbiniekiem. Šajā sakarā jāmin un jāizsaka pateicība diviem iepriekšējiem vadītājiem - Ērikam Jušķevicam un Staņislavam Anošinam, kas likuši stūrakmeņus uzņēmuma attīstībā. Pašlaik uzņēmuma groži nodoti Ilgoņa Igauņa vadībā, kam darba procesu organizācijā palīdz izpilddirektore Edīte Zviedre, ekonomists – finansists Armands Jaunkalns un galvenais inženieris Margots Bogdanovs.

Darbinieku rotācija uzņēmumā ir minimāla, kas liecina par to, ka sabiedrība ir sava veida stabilitātes garants tiem, kas šeit strādā. Tāpat varam teikt, ka ilgstošas darba pieredzes rezultātā tiek paaugstināta darbinieku kompetence tajos jautājumos, kas tieši skar viņu ikdienas darbu specifiku.

Arī pēc 20 gadu pašvaldības SIA “Valgums-S” darbības sabiedrības vadība redz, ka darāmā vēl ir daudz. Tas nav ierobežojošs vai biedējošs faktos, bet gan kā dzinulis turpmākam darbam un jaunu izvirzīto mērķu sasniegšanai. Tieši tādēļ sabiedrība ir atvērta iedzīvotāju sniegtajiem priekšlikumiem un ierosinājumiem, tieši viedoklis no malas sniedz labākās idejas turpmākai sabiedrības darbības uzlabošanai. Kā saka valdes loceklis, kas ir arī uzņēmuma vadītājs Ilgonis Igaunis: ”Visi mūsu sabiedrībā ir iemācījušies kritizēt valdību, ministrus, sliktu darbu, augstus tarifus, nepilnības un neizdarības pašreizējā un iepriekš veiktajos darbos, bet nāciet ar saviem konstruktīviem ieteikumiem, priekšlikumiem un risinājumiem, kas ir jāuzlabo uzņēmuma darbībā vai pakalpojuma sniegšanas jomā, ar priekšlikumiem, kā to ieviest. “Valgums-S” vadība un darbinieki ar prieku uzklausīs ieteikumus un iespēju robežās tos ieviesīs darbā. Šāda būtu labā prakse komunikācijai starp uzņēmumu un pakalpojumu saņēmējiem, klientiem, kas ir veidota uz savstarpējo sadarbību.”

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis