Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Vēl viens nams Salaspilī ir kļuvis siltāks

7 energ2

Viens no pēdējā laika aktuālākajiem jautājumiem ir daudzdzīvokļu dzīvojamo namu energoefektivitātes paaugstināšana. Jāteic, ka Latvijā kopumā šis process noris samērā gausi. Lai gan Salaspilī šobrīd ir nosiltinātas vien astoņas dzīvojamās mājas, tomēr priecē, ka labajiem piemēriem ir sekotāji, un, skatoties uz kaimiņmājām, arvien vairāk iedzīvotāji interesējas par iespēju atjaunot savu namu. „Siltināšanas celmlauži” Salaspilī bija māja Vītolu ielā 8, kuri energoefektivitātes pasākumus veica 2010. gadā, tai sekoja nams Ziemeļu ielā 4, Dienvidu ielā 3/2 un citi.

Arī tā saucamie Salaspils „trīs brāļi” ir sekošanas cienīgs piemērs, kad viena pēc otras neglītās lielpaneļu ēkas Enerģētiķu ielā 11,13 un 15 pārvērtās siltās un skaistās daudzdzīvokļu mājās. Visoperatīvāk par siltināšanu spēja vienoties 13. nams, tad sarosījās arī kaimiņu mājas, redzot, ka vidējā ēka ir kļuvusi ne vien vizuāli daudz pievilcīgāka, bet arī rēķini par patērēto siltumenerģiju ir krietni draudzīgāki.

energ2

Šovasar labajiem piemēriem ir pievienojies nams Enerģētiķu ielā 2, kura fasāde tagad rotājas gaiši oranžos toņos, un ēka ir kļuvusi siltāka kā jebkad. Viens no galvenajiem iemesliem, kamdēļ māju renovācijas notiek tik kūtri, ir dzīvokļu īpašnieku nespēja vienoties, skepse, neskaidrība un bailes no ilgstošām finansiālām saistībām. Ar cilvēkiem ir jārunā un jāstāsta, ka ēkas siltināšana vistiešākajā veidā ir apkures rēķinu un elektroenerģijas ietaupīšana, turklāt par siltumenerģiju ieekonomētie līdzekļi ļauj nosegt kredītsaistības. Par savu pieredzi stāsta biedrības „Enerģētiķu 2” valdes priekšsēdētāja Ilona Kalēja: „Jau 2011. gadā kopsapulcē nolēmām izmantot mājai piederošo zemi un ierīkot autostāvvietu, lai izvairītos no situācijas, ka mājas iedzīvotājiem nav kur novietot savas mašīnas, jo visas stāvvietas ir aizņēmuši apkārtējo māju iedzīvotāji. Ar pašvaldības atbalstu šis projekts mums izdevās. Tad iebilda vecākā gadagājuma cilvēki, kuri ar automašīnu nepārvietojas, bet viņiem pat neesot soliņa, kur apsēsties. Ierīkojām skaistus soliņus ar atzveltnēm. Tā nu pamazām cilvēki sāka viens otrā ieklausīties un sāka ticēt, ka viss var izdoties un ir jāmēģina. Soli pa solim nonācām arī līdz mājas siltināšanai un renovācijai.”

energ sejas

Lai siltinātu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, ir vajadzīga 51% dzīvokļu īpašnieku piekrišana, un, kā zināms, katrā mājā ir renovācijas atbalstītāji un noliedzēji. Enerģētiķu ielas 2 dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē atbalstītāju izrādījās krietni vairāk- „jā” mājas renovācijai teica veseli 76% jeb 69 dzīvokļu īpašnieki no 90. Izejot cauri dažādiem sarežģījumiem sākumposmā, mājas iedzīvotāji nolēma slēgt līgumu ar SIA „Balt Transit Invest”, kuri nekavējoties veica mājas tehnisko apsekošanu. „Šķita, ka viss noris pēc plāna- energoaudits ir veikts, projekts izstrādāts, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) to ir apstiprinājusi, tomēr bankas uzstādījums bija tāds, ka kredīts mums jāņem pašiem. Protams, iedzīvotāji sāka šaubīties, tomēr no siltināšanas neatteicāmies un nodibinājām dzīvokļu īpašnieku biedrību „Enerģētiķu 2”. Vēlāk, jau pēc pirmajiem veiktajiem darbiem- pagraba griestu siltināšanas - man piezvanīja 1. stāva iedzīvotājs, lai pateiktu, ka nekad vēl dzīvoklī nav bijis tik silti. Nebija vēl nosiltinātas pat fasādes sienas,” stāsta I. Kalēja. „Nosiltinot fasādes sienas un aizpūšot tehnisko stāvu ar akmens vati, siltumu sajuta arī 5.stāvos. Arī pelējums no mitruma vairs neparādījās 5.stāva dzīvokļu griestos. Uz logiem pārstāja veidoties tik liels kondensāts, un palodzes vairs tā „nepludoja”, kā tas mēdza gadīties pirms mājas siltināšanas.” 

 

nesmuks   

PIRMS

energ pec   

PĒC                                                         

Enerģētiķu 2 ir pagaidām vienīgā daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Salaspilī, kurā ir veikta pilna renovācija. Respektīvi, ir nosiltinātas ne vien sienas, jumts un cokols, bet ir arī uzklāts jauns jumta segums, nomainītas lietus notekcaurules, radiatoriem uzstādīti termoregulētāji, vienotā stilā ir aizstiklotas lodžijas, nosiltināts starplogu karkass, nosiltinātas karstā ūdens un apkures caurules, uzstādīti balansējošie ventiļi apkures stāvvadiem. Lai nodrošinātu pilnvērtīgu siltuma padevi līdz 5.stāviem, ir veikta pilna siltummezglu rekonstrukcija, uzstādot automātiku apkures padeves regulēšanai. Ir uzstādītas metāla durvis ieejai uz pagrabiem, jauni logi pagrabu gaismas šahtās, veikts remonts kāpņu telpās, kā arī nomainītas kāpņu telpu durvis.

„Projekta ietvaros mūsu mājā ir uzstādīti karstā ūdens skaitītāji ar attālinātu nolasīšanas sistēmu, kā rezultātā pēc precīza patērētā ūdens nolasīšanas maksa par patērēto karstā ūdens kubikmetru kļuva mazāka,” piebilst I. Kalēja. Tāpat, lai izvairītos no lieliem zaudējumiem negaisa laikā, mājai ir uzstādīts aktīvais zibensnovedējs. Ne mazāk svarīgi ir tas, ka, nosiltinot ēku, arī tās fasāde tiek atjaunota, iegūstot skaistāku veidolu. Raugoties uz šo gaumīgo, nule kā renovēto māju, ir gandrīz neticami, ka pavisam nesen tā bija necila ēka ar  plaisām fasādē, tekošu jumtu, izrūsējušām notekcaurulēm un citām tehniskām problēmām.

Atzinīgi nama paveikto vērtē arī domes izpilddirektors Andrejs Jaunkalns: „Enerģētiķu iela 2 pašvaldības līdzfinansējumu labiekārtošanas projektiem ir izmantojusi jau divas reizes. Pirmo reizi, kad vēl nebija izstrādāti saistošie noteikumi, bet bija tikai domes lēmums, kas paredzēja 50% pašvaldības līdzfinansējumu, un otrreiz, kad stājās spēkā saistošie noteikumi. Arī mājas renovācija ir notikusi „pēc pilnas programmas”, un ir veikts daudz lielāks darbu apjoms, nekā citās mājās.”

energ karogsenerg2 lauzi

4. jūlijā mastā pie Enerģētiku ielas 2 svinīgi tika pacelts Latvijas valsts karogs, tādējādi simbolizējot renovācijas darbu noslēgumu. “Ar vienu ideju un labo gribu ir par maz, lai projektu realizētu dzīvē. Ir vajadzīgs arī zinošu cilvēku padoms un atbalsts,” visu iedzīvotāju vārdā domes izpilddirektoram A. Jaunkalnam pateicas Ilona Kalēja.  Veiksmīgi realizēt projektu mājai palīdzēja arī sadarbība ar Salaspils būvvaldes galveno arhitektu Jāni Šrēderu.

Kā jau tas nereti notiek, arī Enerģētiķu 2 būvniecības darbu procesā ik pa laikam tika atklātas negaidītas lietas, kas bija nekavējoties jānovērš.   „Lielu paldies vēlos teikt Aleksandram Žuravļovam un Lilijai Mesčerjakovai, kuri atbalstīja un palīdzēja administratīvu jautājumu sakārtošanā, tāpat arī Aleksandram Matjuhinam, Ludmilai Jakimčenko, Mihailam Andrejevam, Anatolijam Mesčerjakovam un Aļģerdam Grikevičam par palīdzību tehniska rakstura jautājumu sakārtošanā, kuru šī sarežģītā procesa laikā tiešām bija daudz. Arī vairāki mājas dzīvokļu īpašnieki – Kaspars Kalējs, Inese Dombrovska, Mihails Babula, Vasīlijs Lukaševičs, Olga Moniča, Aija Zommere, Gaļina Pačkai, Raisa Meļņika, Armands Bite, Gaļina Solovjova - iesaistījās atsevišķu jautājumu risināšanā.

Mums ļoti paveicās, ka mājas siltināšanas un renovēšanas projekta līgums noslēgts ar SIA „Torensberg”. Pateicoties uzņēmuma lielajai profesionālajai pieredzei un veiksmīgai sadarbībai ar uzņēmuma valdes priekšsēdētāju Sergeju Kravcovu un uzņēmuma tehnisko direktoru Magnusu Kurpuševu, ir sasniegts tik vienreizējs rezultāts, kuru ļoti atzinīgi novērtēja arī LIAA komisija objekta apsekošanas laikā. Māja šādu veidolu ir ieguvusi, pateicoties projekta autoram Mārtiņam Upeniekam. Ļoti veiksmīga sadarbība izveidojās ar DNB banku, īpaši Vecrīgas filiāles vadītāju Kristīni Baumani un biznesa klientu darījumu vadītāju Marianu Sidorovu,” projekta realizēšanas gaitā iesaistītajiem cilvēkiem pateicas Ilona Kalēja.

Mājas iedzīvotāji saka lielu paldies arī pašvaldības policijas priekšniekam Dzintaram Strožam un viņa vietniekam Sergejam Kapacinam, kā arī citiem pašvaldības policijas darbiniekiem par kārtības nodrošināšanu Enerģētiķu ielas 2 stāvvietā.

Ilona Kalēja uzsver, ka, veicot tik vērienīgu projektu, ir nepieciešama tikpat liela profesionāļu komanda un cilvēku atbalsts:  „Mūsu mājai, realizējot trīs tik lielus projektus, tiešām paveicās, jo mēs savā ceļā tādus cilvēkus sastapām. Liels paldies visiem!”  

energ2 turo

Labiekārtošanas darbi Enerģētiķu ielā 2 vēl turpinās...

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis